KulturminneDateringKvalitet CulturalHeritageSiteDatingQuality KM_DATKVAL

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

påliteligheten av datering under kulturminneDatering
the reliability of dating during culturalHeritageSiteDating
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Dokumentert 1
Sannsynlig 2
Usikker 3
Verdi Navn Beskrivelse
1 Dokumentert
2 Sannsynlig
3 Usikker
Name Type Description Code value
Documented <undefined> Documented
Probable <undefined> Probable
Uncertain <undefined> Uncertain

Vis KulturminneDateringKvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1