VegTillegg

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

Kommunal tilleggsdel for veg.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kommentarer Kommentarer for veg Kommentar 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kommentar 0..*
Name Type English Description
kommentarer Kommentar

Vis VegTillegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kommentar 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon vegTillegg VegTillegg 1 vegreferanse VegReferanser 0..*