TypeStatus TypeStatus STAT

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

fastmerkets status Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister.
status of the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Funnet i orden 1
Rapportert borte / utilgjengelig 2
Rapportert skadet 3
Verifisert borte 4
Verdi Navn Beskrivelse
1 Funnet i orden
2 Rapportert borte / utilgjengelig
3 Rapportert skadet
4 Verifisert borte
Name Type Description Code value
Found to be in order <undefined> Found to be in order
Reported missing / inaccessible <undefined> Reported missing / inaccessible
Reported damage <undefined> Reported damage
Verified missing <undefined> Verified missing

Vis TypeStatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1