KulturminneDateringMetode KULTURMINNEDATERINGMETODE

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

Kodeliste som angir dateringsmetoder for kulturminner
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Andre andre
Dendrokronologisk dendrokronologisk
Innskrift innskrift
Misvisning misvisning
Muntlig kilde muntligKilde
Radiologisk (c14) radiologisk-c14
Sefrak-registrering sefrak-registrering
Skriftlig kilde skriftligKilde
Stilart stilart
Strandlinje strandlinje
Typologisk typologisk
Ukjent ukjent
Verdi Navn Beskrivelse
Andre
Dendrokronologisk
Innskrift
Misvisning
Muntlig kilde
Radiologisk (c14)
Sefrak-registrering
Skriftlig kilde
Stilart
Strandlinje
Typologisk
Ukjent
Name Description Code value
Andre
Dendrokronologisk
Innskrift
Misvisning
Muntlig kilde
Radiologisk (c14)
Sefrak-registrering
Skriftlig kilde
Stilart
Strandlinje
Typologisk
Ukjent

Vis KulturminneDateringMetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1