Vernelov PreservationStatute VERN_LOV

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

hvilken lov vern av objektet er hjemlet i
which statute the preservation of the object is founded on
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bygningsfredingslova av 1920 BFL
Fornminnelova av 1951 FML
Kulturminnelova av 1978 KML
Kirkerundskrivet T3/2000 KIR
Svalbardmiljøloven SVL
Verdi Navn Beskrivelse
BFL Bygningsfredingslova av 1920
FML Fornminnelova av 1951
KML Kulturminnelova av 1978
Kirkerundskrivet T3/2000
Svalbardmiljøloven
Name Type Description Code value
Bygningsfredingslova av 1920 <undefined>
Fornminnelova av 1951 <undefined>
Kulturminnelova av 1978 <undefined>
Kirkerundskrivet T3/2000
Svalbardmiljøloven

Vis Vernelov i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1
1 ..1