PlasseringPaaBru

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvor på brua rekkverket er plassert
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ytterrekkverk Rekkverk på bru som er plassert langs bruas ytterkant (se figur 1.4 i Rekkverksnormal). Kilde: Rekkverksnormal. 5728
Innerrekkverk Rekkverk på bru som benyttes innenfor bruas ytterkanter med trafikk på en eller begge sider (se figur 1.4). Rekkverket kan f.eks. benyttes som: rekkverk mellom kjørebaner, rekkverk mellom kjørebane og g/s veg eller som rekkverk mellom kjørebane og sikkerhetsrom for motorvegbruer. Kilde: Rekkverksnormal. 5729
Verdi Navn Beskrivelse
Ytterrekkverk Rekkverk på bru som er plassert langs bruas ytterkant (se figur 1.4 i Rekkverksnormal). Kilde: Rekkverksnormal.
Innerrekkverk Rekkverk på bru som benyttes innenfor bruas ytterkanter med trafikk på en eller begge sider (se figur 1.4). Rekkverket kan f.eks. benyttes som: rekkverk mellom kjørebaner, rekkverk mellom kjørebane og g/s veg eller som rekkverk mellom kjørebane og sikkerhetsrom for motorvegbruer. Kilde: Rekkverksnormal.
Name Description Code value
Ytterrekkverk
Innerrekkverk

Vis PlasseringPaaBru i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1