Kommune

datatype

Kartverket Utkast

Selvstendig objekt som kan pekes til fra flere steder, og skal vise kommunen(e) det registrerte stedet er i. Denne skal ikke brukes for navnetypen "Kommune".
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kommunenummer Kommunenummer er nummer for å identifisere kommunerer og er et firesifret nummer (eks.: 0101) som er unikt for hver kommune i Norge Kommunenummer (kodeliste) 1..1
kommunenavn Navnet på kommunen, navnet vises på flere språk dersom kommunen er flerspråklig. CharacterString 1..1
fylkesnummer Fylkesnummer er definerte identifikasjonskoder for norske fylker og to territorier (Svalbard og Jan Mayen) Fylkesnummer (kodeliste) 1..1
fylkesnavn Navnet på fylket, navnet vises på flere språk med riktig rekkefølge på spårkene dersom fylket er flerspråklig. CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KOMMUNENUMMER Kommunenummer 4 1..1
KOMMUNENAVN CharacterString 50 1..1
FYLKESNUMMER Fylkesnummer 2 1..1
FYLKESNAVN CharacterString 62 1..1
Name Type English Description
kommunenummer Kommunenummer
kommunenavn CharacterString
fylkesnummer Fylkesnummer
fylkesnavn CharacterString

Vis Kommune i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kommunenummer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Fylkesnummer 1 ..1
CharacterString 1 ..1