VannBredde RiverWidth VANNBR

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittelig bredde over lengre strekninger
Rough classification of river system according to average width over longer sections.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bredde < 1m 1
Bredde <> 1-3m 2
Bredde <> 15-40m 4
Bredde <> 3-15m 3
Bredde > 40m 5
Verdi Navn Beskrivelse
1 Bredde < 1m
2 Bredde <> 1-3m
4 Bredde <> 15-40m
3 Bredde <> 3-15m
5 Bredde > 40m
Name Type Description Code value
Width < 1 m <undefined> Width < 1 m
Width <> 1-3 m <undefined> Width <> 1-3 m
Width <> 15-40 m <undefined> Width <> 15-40 m
Width <> 3-15 m <undefined> Width <> 3-15 m
Width > 40 m <undefined> Width > 40 m

Vis VannBredde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1