KnustBergRegistrering HardRockAggregateOccurence KNUSTBERGREGISTRERING

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Ukjent

Ethvert volum av økonomisk interessant bergart til byggeråstoff --Definition-- Any volume of rock applicable for construction purposes.

Vis KnustBergRegistrering i NVDB Datakatalog