Ankringsforhold ANKRINGSFORHOLD

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

angivelse av ankringsforhold på havbunnen tolket ut fra bunntype og dybde
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Gode ankringsforhold (slambunn) Gode ankringsforhold (slambunn) 502
Gode ankringsforhold (sand, grus) Gode ankringsforhold (sand, grus) 503
Vanskelige ankringsforhold (hard steinrik bunn) Vanskelige ankringsforhold (hard steinrik bunn) 504
Dårlige ankringsforhold (fjell dypere enn 30 m) Dårlige ankringsforhold (fjell dypere enn 30 m) 505
Forankring mulig (fjell grunnere enn 30 m) Forankring mulig (fjell grunnere enn 30 m) 501
Verdi Navn Beskrivelse
502 Gode ankringsforhold (slambunn) Gode ankringsforhold (slambunn)
503 Gode ankringsforhold (sand, grus) Gode ankringsforhold (sand, grus)
504 Vanskelige ankringsforhold (hard steinrik bunn) Vanskelige ankringsforhold (hard steinrik bunn)
505 Dårlige ankringsforhold (fjell dypere enn 30 m) Dårlige ankringsforhold (fjell dypere enn 30 m)
501 Forankring mulig (fjell grunnere enn 30 m) Forankring mulig (fjell grunnere enn 30 m)
Name Description Code value
Gode ankringsforhold (slambunn)
Gode ankringsforhold (sand, grus)
Vanskelige ankringsforhold (hard steinrik bunn)
Dårlige ankringsforhold (fjell dypere enn 30 m)
Forankring mulig (fjell grunnere enn 30 m)

Vis Ankringsforhold i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1