GeoVernType geoPreservationType

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

hvilken type vern objektet omfattes av Merknad: Skiller mellom aktuelle vernetyper som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner.
what type of preservation the object is subject to Note: Distinguishes between the relevant types of preservation falling under different legislation and restrictions.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Vernet etter naturvernloven Naturreservat, naturminne eller landskapsvernområde 1
Ligger i område vernet etter naturvernloven Ligger i nasjonalpark, landskapsvernområde eller naturreservat 2
Område sikret gjennom planloven Reguleringsplan eller annen plan 3
Annen sikring/vern Administrativt eller privat 4
Ingen sikring eller vern foretatt 5
Verdi Navn Beskrivelse
Vernet etter naturvernloven Naturreservat, naturminne eller landskapsvernområde
Ligger i område vernet etter naturvernloven Ligger i nasjonalpark, landskapsvernområde eller naturreservat
Område sikret gjennom planloven Reguleringsplan eller annen plan
Annen sikring/vern Administrativt eller privat
Ingen sikring eller vern foretatt
Name Type Description Code value
Protected pursuant to the Nature Conservation Act <undefined> Nature reserve, natural monument or landscape protection area Protected pursuant to the Nature Conservation Act
Located in an area which is protected pursuant to the Nature Conservation Act <undefined> Located in national park, landscape protection area or nature reserve Located in an area which is protected pursuant to the Nature Conservation Act
Area protected through the Planning Act <undefined> Zoning plan or other plan Area protected through the Planning Act
Other protective/conservation action exist <undefined> Administrative or private Other protective/conservation action exist
No protective or conservation action taken <undefined> No protective or conservation action taken

Vis GeoVernType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1