ArtsforekomstGrense BdSpecBoundary

objekttype

Artsdatabanken Erstattet

avgrensning av en artslokalitet
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis ArtsforekomstGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon artsforekomstAvgrensning ArtsforekomstGrense 0..* Artsforekomst