KostholdsrådType DieteticAdvisoryType KOSTHOLDSRÅDTYPE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

angir type restriksjon som er innført for et område
indicates the type of restriction issued for the area
Navn Beskrivelse Kodeverdi
kostholdsråd 1
omsetningsforbud 2
kostholdsråd og omsetningsforbud 3
Verdi Navn Beskrivelse
1 kostholdsråd
2 omsetningsforbud
3 kostholdsråd og omsetningsforbud
Name Type Description Code value
dietetic advisory <undefined> dietetic advisory
prohibition on trade <undefined> prohibition on trade
dietetic advisory and prohibition on trade <undefined> dietetic advisory and prohibition on trade

Vis KostholdsrådType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1