Artsrik vegkant pakke

Det kan her legges inn områder som har høy biologisk verdi. Dette vil være nyttig å ta hensyn til ved skjøtsel av vegens sideområde.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


Artsrik vegkant Betingelser diagram

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


Artsrik vegkant Tillatte verdier diagram

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


Artsrik vegkant Assosiasjoner diagram

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


EgenSkjøtselsplan kodeliste

Angir om det finnes en egen skjøtselsplan for strekningen

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


RestriksjonKantklipp kodeliste

Angir hvordan klipp skal utføres for å ta hensyn til vegetasjonen. Tidsrom for klipp skrives i feltet "Spesiell beskrivelse/ merknad"

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


ArtsrikVegkant objekttype

Det kan her legges inn områder som har høy biologisk verdi. Dette vil være nyttig å ta hensyn til ved skjøtsel av vegens sideområde.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


Sprøyteforbud kodeliste

Angir om det skal tas spesielle hensyn ved bruk av plantevernmidler

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


PlantelivVerdi kodeliste

Angir hvor verdifullt planteliv det er i vegens sideområde

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


Sone kodeliste

Angir hvilken sone beskrivelsen gjelder for

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


RestriksjonGrøftKantrensk kodeliste

Angir om det skal taes spesielle hensyn ved skjøtsel

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


TypeVegkant kodeliste

Angir hvilken type vegkant objektet gjelder

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


ATK, influensstrekning pakke

Strekning hvor det er automatisk overvåkning av fartsnivå. Strekning er definert fra varslingsskilt 556 til 3 km etter siste ATK-punkt for punkt-Atk og til 1 km etter det siste ATK-punktet for streknings-ATK.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning

Ukjent

2.17


ATK, influensstrekning Tillatte verdier diagram

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning

Ukjent

2.17


ATK, influensstrekning Assosiasjoner diagram

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning

Ukjent

2.17


ATK, influensstrekning Betingelser diagram

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning

Ukjent

2.17


TypeTrafikkontroll kodeliste

Angir hvilken type trafikkontroll det er tale om

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning

Ukjent

2.17


ATK_Influensstrekning objekttype

Strekning hvor det er automatisk overvåkning av fartsnivå. Strekning er definert fra varslingsskilt 556 til 3 km etter siste ATK-punkt for punkt-Atk og til 1 km etter det siste ATK-punktet for streknings-ATK.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning

Ukjent

2.17


ATK-punkt pakke

Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) på passerende kjøretøy ved hjelp av en fartsmåler og kamera som fotograferer fartsovertredere.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt

Ukjent

2.17


ATK-punkt Tillatte verdier diagram

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt

Ukjent

2.17


Laster....