Søket gav 1 treff

Planregister 2023 produktspesifikasjon

modell for planer og planregister i henhold til plan- og bygningsloven av 2008 (pbl.) og pbl. 1985, samt Geodatalovens regler om arealbruk (INSPIRE).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Planregister\Planregister 2023

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

foreslått

5.0