Søket gav 1 treff

Bygg-4.0 produktspesifikasjon

bygninger er sammensatt av en eller flere bygningsenheter. Denne standarden beskriver bygningsenheten, og ikke relasjonen mellom bygningen og de respektive bygningsenheter. Disse relasjonene kan kun leses ut fra de geometriske representasjonene. Derimot er relasjonen mellom bygningsenheter og SEFRAK-bygg ivaretatt

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\SEFRAK 20181219\Bygg-4.0

Eier: Riksantikvaren

erstattet

4.0