Søket gav 4 treff

SEAPOP Estimerte hekkebestander for sjøfugl produktspesifikasjon

SEAPOP (avledet av den engelske termen for sjøfuglbestander – seabird populations) ble startet i 2005 og er et helhetlig og langsiktig overvåkings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler. Programmet innebærer et nytt initiativ for disse aktivitetene langs Norskekysten, på Svalbard og i tilhørende havområder, og vil fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap om sjøfugl for å bidra til en bedre forvaltning av disse marine miljøene. SEAPOP (SEAbird POPulations) is a long-term monitoring and mapping programme for Norwegian seabirds that was established in 2005. The programme covers seabird populations in Norway, Svalbard and adjacent sea areas, and will provide and maintain base-line knowledge of seabirds for an improved management of this marine environment.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Estimerte hekkebestander for sjøfugl

Eier: Norsk institutt for naturforskning

Gyldig

20180201


SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav produktspesifikasjon

SEAPOP (avledet av den engelske termen for sjøfuglbestander – seabird populations) ble startet i 2005 og er et helhetlig og langsiktig overvåkings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler. Programmet innebærer et nytt initiativ for disse aktivitetene langs Norskekysten, på Svalbard og i tilhørende havområder, og vil fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap om sjøfugl for å bidra til en bedre forvaltning av disse marine miljøene. SEAPOP (SEAbird POPulations) is a long-term monitoring and mapping programme for Norwegian seabirds that was established in 2005. The programme covers seabird populations in Norway, Svalbard and adjacent sea areas, and will provide and maintain base-line knowledge of seabirds for an improved management of this marine environment.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav

Eier: Norsk institutt for naturforskning

Gyldig

20180201


SEAPOP Estimerte hekkebestander for sjøfugl produktspesifikasjon

SEAPOP (avledet av den engelske termen for sjøfuglbestander – seabird populations) ble startet i 2005 og er et helhetlig og langsiktig overvåkings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler. Programmet innebærer et nytt initiativ for disse aktivitetene langs Norskekysten, på Svalbard og i tilhørende havområder, og vil fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap om sjøfugl for å bidra til en bedre forvaltning av disse marine miljøene. SEAPOP (SEAbird POPulations) is a long-term monitoring and mapping programme for Norwegian seabirds that was established in 2005. The programme covers seabird populations in Norway, Svalbard and adjacent sea areas, and will provide and maintain base-line knowledge of seabirds for an improved management of this marine environment.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Estimerte hekkebestander for sjøfugl

Eier: Norsk institutt for naturforskning

Erstattet

20171001


SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav produktspesifikasjon

SEAPOP (avledet av den engelske termen for sjøfuglbestander – seabird populations) ble startet i 2005 og er et helhetlig og langsiktig overvåkings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler. Programmet innebærer et nytt initiativ for disse aktivitetene langs Norskekysten, på Svalbard og i tilhørende havområder, og vil fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap om sjøfugl for å bidra til en bedre forvaltning av disse marine miljøene. SEAPOP (SEAbird POPulations) is a long-term monitoring and mapping programme for Norwegian seabirds that was established in 2005. The programme covers seabird populations in Norway, Svalbard and adjacent sea areas, and will provide and maintain base-line knowledge of seabirds for an improved management of this marine environment.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav

Eier: Norsk institutt for naturforskning

Erstattet

20171001