Søket gav 8 treff

Militære forbudsområder innen Sjøforsvaret produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Militære forbudsområder innen Sjøforsvaret

Eier: Forsvarsbygg

Gyldig

20210301


StøysonerForsvaretsFlyplasser_20180901 produktspesifikasjon

Støysoner for Forsvarets flyplasser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\StøysonerForsvaretsFlyplasser_20180901

Eier: Forsvarsbygg

Gyldig

20180901


Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø produktspesifikasjon

Viser Forsvarets skytefelt i sjø som arealer

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø

Eier: Forsvarsbygg

Gyldig

20191015


Forsvarets skyte- og øvingsfelt produktspesifikasjon

Viser Forsvarets skytefelt som arealer

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Forsvarets skyte- og øvingsfelt

Eier: Forsvarsbygg

Gyldig

20160222


Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt

Eier: Forsvarsbygg

Gyldig

20180901


Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt

Eier: Forsvarsbygg

Gyldig

20191122


Forsvarets skyte- og øvingsfelt produktspesifikasjon

Viser Forsvarets skytefelt som arealer

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Forsvarets skyte- og øvingsfelt

Eier: Forsvarsbygg

Utkast

20190101


Støysoner for tunge våpen i Forsvarets skyte- og øvingsfelt produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Støysoner for tunge våpen i Forsvarets skyte- og øvingsfelt

Eier: Forsvarsbygg

Utkast

20220101