Søket gav 1 treff

Bergrettigheter produktspesifikasjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard (DMF) gir rettigheter til undersøkelse og utvinning av statens mineraler, som bestemt gjennom lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven). Dette datasettet viser hvor DMF har gitt godkjente rettigheter til å søke etter og utvinne statens mineraler. Begge rettigheter bestemmes ved lov og forskrift som rettvinklede firkanter av en bestemt størrelse. Disse rettighetene er i utgangspunktet ikke konforme med eiendomsgrenser, og denne standarden inneholder ikke knytninger til teiger eller teiggrenser fra Matrikkelen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter

Eier: Direktoratet for mineralforvaltning

Gyldig

20160914