Kodelister og datatyper

diagram

Riksantikvaren Gyldig

Kodelister og datatyper