Realisering av kodelister fra SOSI del-2 (2)

diagram

Norges geologiske undersøkelse Utkast

Realisering av kodelister fra SOSI del-2 (2)