Datatyper og kodelister

diagram

Riksantikvaren Gyldig

Datatyper og kodelister