ATK, influensstrekning Assosiasjoner

diagram

Statens vegvesen Ukjent