Realisering av objekttyper fra SOSI del-2

diagram

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

Realisering av objekttyper fra SOSI del-2