Hoveddiagram Stedsnavn for vanlig bruk 20231001

diagram

Kartverket Utkast

Hoveddiagram Stedsnavn for vanlig bruk 20231001