Realisering av objekttyper fra SOSI del 2

diagram

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

Realisering av objekttyper fra SOSI del 2