Realisering av kodelister AdmOgStatInndelinger

diagram

Kartverket Utkast

Realisering av kodelister AdmOgStatInndelinger