Realisering av kodelister AdmOgStatInndelinger

diagram

Kartverket Gyldig

Realisering av kodelister AdmOgStatInndelinger