Realisering av objekttyper og datatyper fra SOSI del-2

diagram

Havforskningsinstituttet Gyldig

Realisering av objekttyper og datatyper fra SOSI del-2