Realisering av objekttyper og datatyper fra SOSI del-1

diagram

Havforskningsinstituttet Gyldig

Realisering av objekttyper og datatyper fra SOSI del-1