Realisering av objekttyper fra SOSI del 1

diagram

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

Realisering av objekttyper fra SOSI del 1