Realiseringer av kodelister fra SOSI del-2

diagram

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

Realiseringer av kodelister fra SOSI del-2