Realisering av objekttyper fra SOSI del 2

diagram

Norges geologiske undersøkelse Erstattet

Realisering av objekttyper fra SOSI del 2