Oversiktsdiagram Menneskelig påvirkning - tapte fiskeredskaper

diagram

Havforskningsinstituttet Gyldig

Oversiktsdiagram Menneskelig påvirkning - tapte fiskeredskaper