Id; Navn; Beskrivelse; Spesifikasjon; Status; Tema; Type; Url; Versjon EAID_20481643_CB8F_4b49_B1AF_2C8224216672;6;meldepliktig anlegg ihht paragraf 6 i storulykkeforskriften;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\ParagrafSU;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20481643_CB8F_4b49_B1AF_2C8224216672;20170303 EAID_20481643_CB8F_4b49_B1AF_2C8224216672;9;sikkerhetsrapportpliktig anlegg ihht. paragraf 9 i storulykkeforskriften;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\ParagrafSU;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20481643_CB8F_4b49_B1AF_2C8224216672;20170303 EAID_032BEA73_BAD8_4938_B98E_C9F3A8724148;administrativEnhet;entyding identifikasjon av administrativ enhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\NasjonalArealplanId;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_032BEA73_BAD8_4938_B98E_C9F3A8724148;20170703 EAID_010972AD_70EF_4b33_81B8_5522106F42CD;AdministrativEnhet;område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_010972AD_70EF_4b33_81B8_5522106F42CD;1.0 EAID_02229BE1_9518_42e7_8639_AA6313880210;AdministrativEnhet;område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_02229BE1_9518_42e7_8639_AA6313880210;1.0 EAID_CDF42EB7_F087_420c_94F6_D4B8BC71E1B2;AdministrativEnhet;område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CDF42EB7_F087_420c_94F6_D4B8BC71E1B2;1.0 EAID_8435070F_9CCB_4b4e_9DAB_27EB127D7412;AdministrativEnhet;område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8435070F_9CCB_4b4e_9DAB_27EB127D7412;1.0 EAID_92371444_C3E4_4e2b_8475_F97B371A72AA;AdministrativEnhet;område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92371444_C3E4_4e2b_8475_F97B371A72AA;1.0 EAID_6EFCB088_E8EF_4d1e_A686_E469776F1C5A;AdministrativEnhet;område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6EFCB088_E8EF_4d1e_A686_E469776F1C5A;1.0 EAID_E9769515_60F2_488d_AE50_9747710411E4;AdministrativEnhet;område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E9769515_60F2_488d_AE50_9747710411E4;1.0 EAID_A1F917CE_F697_4cdc_BD2A_053BDD8EA8DF;AdministrativEnhet;område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1F917CE_F697_4cdc_BD2A_053BDD8EA8DF;1.0 EAID_01B2FDEE_E5A2_4a66_B64F_C749C6077767;AdministrativEnhet;område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Administrative_områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01B2FDEE_E5A2_4a66_B64F_C749C6077767;1.0 EAID_FB8E8A1F_48B5_4284_8BD8_05F6AA8B47E4;AdministrativEnhetNavn;offisielle navn på administrativ enhet eller administrativt nivå;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB8E8A1F_48B5_4284_8BD8_05F6AA8B47E4;1.0 EAID_C6A28EE4_46C9_463e_896E_3BF6C555681B;AdministrativEnhetNavn;offisielle navn på administrativ enhet eller administrativt nivå;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6A28EE4_46C9_463e_896E_3BF6C555681B;1.0 EAID_3EFBDDB5_2900_4942_A8CA_AE98532155D5;AdministrativEnhetNavn;offisielle navn på administrativ enhet eller administrativt nivå;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EFBDDB5_2900_4942_A8CA_AE98532155D5;1.0 EAID_0E4BAD29_6236_4d66_BFDB_EF89C8ED6969;AdministrativEnhetNavn;offisielle navn på administrativ enhet eller administrativt nivå;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E4BAD29_6236_4d66_BFDB_EF89C8ED6969;1.0 EAID_A09C88E2_C4AB_4182_BA48_1707B6953DAD;AdministrativEnhetNavn;offisielle navn på administrativ enhet eller administrativt nivå;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A09C88E2_C4AB_4182_BA48_1707B6953DAD;1.0 EAID_B3FA63C8_90E7_4f6e_8E08_762C5AF3DE06;AdministrativEnhetNavn;offisielle navn på administrativ enhet eller administrativt nivå;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3FA63C8_90E7_4f6e_8E08_762C5AF3DE06;1.0 EAID_5E2F50D4_09B6_4b2f_BB64_D438730BB8CE;AdministrativEnhetNavn;offisielle navn på administrativ enhet eller administrativt nivå;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E2F50D4_09B6_4b2f_BB64_D438730BB8CE;1.0 EAID_58C5CD87_FDCF_4365_B42A_A1F5F30BA105;AdministrativEnhetNavn;offisielle navn på administrativ enhet eller administrativt nivå;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58C5CD87_FDCF_4365_B42A_A1F5F30BA105;1.0 EAID_7753710F_1930_4ecf_8A93_7C6578D34DD6;administrativGrense;egenskap på objekttypene: EiendomsGrense, EiendomsGrenseOmtvistet og EiendomsgrenseFiktiv, når disse er beskrevet til også å være riksgrense, fylkesgrense eller kommunegrense;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Servitutt\FKB-Servitutt\Servituttgrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7753710F_1930_4ecf_8A93_7C6578D34DD6;4.6 EAID_D7825A2F_229B_4c0d_90AA_B266DA95FFF1;administrativGrense;brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense, EiendomsGrenseOmtvistet og EiendomsgrenseFiktiv, når disse er beskrevet til også å være riksgrense, fylkesgrense eller kommunegrense.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Servitutt\FKB-Servitutt\ServituttgrenseFiktiv;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D7825A2F_229B_4c0d_90AA_B266DA95FFF1;4.6 EAID_07B46A18_3D01_43c7_8B0C_CC1AE197E417;AdministrativGrense;angivelse av om en objekttype følger en administrativ grense ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Foreslåtte naturvernområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_07B46A18_3D01_43c7_8B0C_CC1AE197E417;20141201 EAID_354C6D17_FAC9_48f2_B6B8_6DA9975F0DF3;administrativGrense;;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Foreslåtte naturvernområder\ForeslåttNaturverngrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_354C6D17_FAC9_48f2_B6B8_6DA9975F0DF3;20141201 EAID_B348AF59_B8EB_4d67_AD2E_F03959005A06;AdministrativGrense;angivelse av om en objekttype følger en administrativ grense. Fra Eiendomsinformasjon 4.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturvernområder_20170501;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B348AF59_B8EB_4d67_AD2E_F03959005A06;20170501 EAID_F4FA058A_EB8F_45a4_A22C_90938D997718;administrativGrense;angir om grensen eller deler av grensen for verneområdet følger en administrativ grense i henhold til kodeliste;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturvernområder_20170501\Naturverngrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4FA058A_EB8F_45a4_A22C_90938D997718;20170501 EAID_689A2DC7_F98F_43a7_836F_AE50713A7E74;AdministrativGrense;grense for regional eller lokal administrasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_689A2DC7_F98F_43a7_836F_AE50713A7E74;1.0 EAID_DD40F282_30DD_465b_8719_5653C8627A96;AdministrativGrense;grense for regional eller lokal administrasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD40F282_30DD_465b_8719_5653C8627A96;1.0 EAID_9E7C8DCE_12B6_4f4a_A1C7_3DFB10711B6B;AdministrativGrense;grense for regional eller lokal administrasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9E7C8DCE_12B6_4f4a_A1C7_3DFB10711B6B;1.0 EAID_A34256D6_89BA_4f21_9774_24698637C4E1;AdministrativGrense;grense for regional eller lokal administrasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A34256D6_89BA_4f21_9774_24698637C4E1;1.0 EAID_30DC1D93_B1FA_4117_A209_D407255F1941;AdministrativGrense;grense for regional eller lokal administrasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30DC1D93_B1FA_4117_A209_D407255F1941;1.0 EAID_4632A361_8C39_417b_A050_A11F214F730F;AdministrativGrense;grense for regional eller lokal administrasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4632A361_8C39_417b_A050_A11F214F730F;1.0 EAID_883FCDD1_B4F1_49c8_B85D_11E8E77E7BF8;AdministrativGrense;grense for regional eller lokal administrasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_883FCDD1_B4F1_49c8_B85D_11E8E77E7BF8;1.0 EAID_19178814_CD0F_4141_AF41_A5569F934609;AdministrativGrense;grense for regional eller lokal administrasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Administrative områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19178814_CD0F_4141_AF41_A5569F934609;1.0 EAID_8A546A15_6C55_4713_A930_F26176D62AA2;AdministrativGrense;grense for regional eller lokal administrasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Administrative_områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A546A15_6C55_4713_A930_F26176D62AA2;1.0 EAID_526704DD_9D5C_4c58_8F66_1C9709B7DB26;AdministrativGrenseKode;angivelse av om en objekttype følger en administrativ grense;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Servitutt\FKB-Servitutt;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_526704DD_9D5C_4c58_8F66_1C9709B7DB26;4.6 EAID_E70B3987_786B_4ce4_8F0F_24029E50ABAB;AdministrativGrenseKode;Angir at teiggrensen samtidig representerer en administrativ grense. Riksgrense er også fylkesgrense og kommunegrense. Fylkesgrense er også kommunegrense.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E70B3987_786B_4ce4_8F0F_24029E50ABAB;20180501 EAID_49E8B636_BFD9_4af7_9B52_D76521A37559;admLokalisering;Administrativ ledelses lokalisering;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\InterkommunaleBrannvesen\IKSBrannvesenOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49E8B636_BFD9_4af7_9B52_D76521A37559;20170901 EAID_71399F31_E0FC_431d_ABC5_125F00D04F80;adresse;Tilfluktsrommets adresse;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Tilfluktsrom - offentlige\Tilfluktsrom;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71399F31_E0FC_431d_ABC5_125F00D04F80;20191001 EAID_CE548526_A04C_42a9_8C71_40CE74D3742E;adresse;adresse til akvakulturfirma;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\Firmaeier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE548526_A04C_42a9_8C71_40CE74D3742E;20170601 EAID_229CF78B_06CF_4ec9_8DD1_41972D37674D;adresse;adresse til akvakulturfirma;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\Firmaeier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_229CF78B_06CF_4ec9_8DD1_41972D37674D;20170601 EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;Adresse;Matrikkelforskriften § 2d definerer den offisielle adressen som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsendring, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. I den offisielle adressen vil bruksenhetsnummer (for bolig eller annen bruksenhet) inngå når dette er nødvendig for å oppnå unik adresse. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;4.6 EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;Adresse;Matrikkelforskriften § 2d definerer den offisielle adressen som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsendring, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. I den offisielle adressen vil bruksenhetsnummer (for bolig eller annen bruksenhet) inngå når dette er nødvendig for å oppnå unik adresse. Merknad: Adresse realiseres enten som Vegadresse eller Matrikkeladresse ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;20200501 EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;Adresse;"Matrikkelforskriften § 2d definerer den offisielle adressen som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsendring, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. I den offisielle adressen vil bruksenhetsnummer (for bolig eller annen bruksenhet) inngå når dette er nødvendig for å oppnå unik adresse. Merknad: Eventuelle bruksenhetsnummer som del av offisiell adresse er IKKE med i denne spesifikasjonen Merknad2: Adresse realiseres enten som Vegadresse eller Matrikkeladresse";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;20200501 EAID_53F51C91_6DF8_46cc_AD4E_6047139D4E98;adresse;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Konsesjonsområder for skjellsand\FirmaEier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53F51C91_6DF8_46cc_AD4E_6047139D4E98;20171107 EAID_59E1F090_ABA4_462f_B6EA_22112D61E850;adresseId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\IdentifikasjonAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_59E1F090_ABA4_462f_B6EA_22112D61E850;4.6 EAID_B40B2857_F3AB_4329_A66B_8A617F83B8C7;adresseId;Kobling til adresse i Matrikkelen (Adressens lokalId i matrikkelsystemet) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Atkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B40B2857_F3AB_4329_A66B_8A617F83B8C7;4.6 EAID_E8569249_4069_408e_8253_64E0734163DD;adresseId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\IdentifikasjonAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8569249_4069_408e_8253_64E0734163DD;20200501 EAID_F32EC6F6_A4F3_4aec_89F0_58CAF2F4731D;adresseId;Kobling til adresse i Matrikkelen (Adressens lokalId i matrikkelsystemet) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\Atkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F32EC6F6_A4F3_4aec_89F0_58CAF2F4731D;20200501 EAID_81A8E628_3B54_4aff_96F2_3508DAD5DB43;adresseId;Kobling til adresse i Matrikkelen (Adressens lokalId i matrikkelsystemet) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Atkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81A8E628_3B54_4aff_96F2_3508DAD5DB43;20200501 EAID_EDEA6488_CBCB_4f4f_803A_B923076FAE80;adresseId;"lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data-leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\IdentifikasjonAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EDEA6488_CBCB_4f4f_803A_B923076FAE80;20200501 EAID_2DCC9DA0_3A1F_466e_88E6_703066BFD344;adresseId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\IdentifikasjonAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DCC9DA0_3A1F_466e_88E6_703066BFD344;20200501 EAID_536436AD_D3A2_4a60_AD32_CABE7AD0FC4E;adresseId;Kobling til adresse i Matrikkelen (Adressens lokalId i matrikkelsystemet) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\Atkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_536436AD_D3A2_4a60_AD32_CABE7AD0FC4E;20200501 EAID_EB3EBB6C_C089_4822_A78E_F7E23B8A2875;adressekode;entydig nummerering av veglenker innen en kommune.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti\Veglenkeadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB3EBB6C_C089_4822_A78E_F7E23B8A2875;4.6 EAID_8E6C9C79_974E_4317_93C2_9929F504F7E4;adressekode;Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Veg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E6C9C79_974E_4317_93C2_9929F504F7E4;4.6 EAID_C1AC11A7_1D78_44d6_9995_8636D5E810FB;adressekode;Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen Merknad (teknisk): Avledet fra Veg-objektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1AC11A7_1D78_44d6_9995_8636D5E810FB;4.6 EAID_99C58CC5_158E_43c5_B4FE_AD1CCE89D498;adressekode;Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen Merknad (teknisk): Avledet fra Veg-objektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\VegadresseBruksenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99C58CC5_158E_43c5_B4FE_AD1CCE89D498;20200501 EAID_AC55CC4E_5353_439d_B1A9_661C824A103E;adressekode;"Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen Merknad (teknisk): Avledet fra Veg-objektet i matrikkelsystemet";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC55CC4E_5353_439d_B1A9_661C824A103E;20200501 EAID_9761FA9D_5A8D_43df_8B02_419650E2B3D0;adressekode;Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen Merknad (teknisk): Avledet fra Veg-objektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9761FA9D_5A8D_43df_8B02_419650E2B3D0;20200501 EAID_18F7060F_148B_44a9_B5A2_363919B7C509;adressekode;nummer som entydig identifiserer adresserbare veglenker i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Veglenke\Veglenkeadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18F7060F_148B_44a9_B5A2_363919B7C509;1.0 EAID_EB3EBB6C_C089_4822_A78E_F7E23B8A2875;adressenavn;offisielt navn på lenken;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti\Veglenkeadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB3EBB6C_C089_4822_A78E_F7E23B8A2875;4.6 EAID_CD45CE88_3D31_4396_9607_239C3A665807;adressenavn;Gatenavn, nummer og bokstav;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD45CE88_3D31_4396_9607_239C3A665807;20180601 EAID_8E6C9C79_974E_4317_93C2_9929F504F7E4;adressenavn;Navn på gate, veg, sti, plass eller område som er ført i matrikkelen. (matrikkelforskriften § 2e);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Veg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E6C9C79_974E_4317_93C2_9929F504F7E4;4.6 EAID_C1AC11A7_1D78_44d6_9995_8636D5E810FB;adressenavn;Navn på gate, veg, sti, plass eller område som er ført i matrikkelen. (matrikkelforskriften § 2e) Merknad (teknisk): Avledet fra Veg-objektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1AC11A7_1D78_44d6_9995_8636D5E810FB;4.6 EAID_99C58CC5_158E_43c5_B4FE_AD1CCE89D498;adressenavn;Navn på gate, veg, sti, plass eller område som er ført i matrikkelen. (matrikkelforskriften § 2e) Merknad (teknisk): Avledet fra Veg-objektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\VegadresseBruksenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99C58CC5_158E_43c5_B4FE_AD1CCE89D498;20200501 EAID_AC55CC4E_5353_439d_B1A9_661C824A103E;adressenavn;Navn på gate, veg, sti, plass eller område som er ført i matrikkelen. (matrikkelforskriften § 2e) Merknad (teknisk): Avledet fra Veg-objektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC55CC4E_5353_439d_B1A9_661C824A103E;20200501 EAID_9761FA9D_5A8D_43df_8B02_419650E2B3D0;adressenavn;Navn på gate, veg, sti, plass eller område som er ført i matrikkelen. (matrikkelforskriften § 2e) Merknad (teknisk): Avledet fra Veg-objektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9761FA9D_5A8D_43df_8B02_419650E2B3D0;20200501 EAID_1314CC37_7670_4179_86A2_292C514AE18E;adressenavn;Gatenavn, nummer og bokstav;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1314CC37_7670_4179_86A2_292C514AE18E;20171201 EAID_763AD132_FA2C_4f59_AE58_2837C0A7F88D;adressenavn;Gatenavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager\Postadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_763AD132_FA2C_4f59_AE58_2837C0A7F88D;20171201 EAID_37C6A724_B69C_4cee_A3C9_87E4FEB42907;adressenavn;Gatenavn, nummer og bokstav;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og videregående skoler\Besøksadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_37C6A724_B69C_4cee_A3C9_87E4FEB42907;20190301 EAID_CF178DA0_154D_4731_863C_46B71DAB7627;adressenavn;Gatenavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og videregående skoler\Postadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF178DA0_154D_4731_863C_46B71DAB7627;20190301 EAID_18F7060F_148B_44a9_B5A2_363919B7C509;adressenavn;navn på veglenke i matrikkelen (matrikkelforskriften § 2e). ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Veglenke\Veglenkeadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18F7060F_148B_44a9_B5A2_363919B7C509;1.0 EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;adresseTekst;"Del av offisiell adresse, men uten bruksenhetsnummer for adresser som ligger til bruksenheter/boliger Vegadresse: <ev adressetilleggsnavn>, <adressenavn> <nummer><ev bokstav> ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Matrikkeladresse: <ev adressetilleggsnavn>, <gardsnummer>/<bruksnummer>/<ev festenummer>-<ev undernummer> ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Eksempel: ""Storgata 2B"" eller ""123/4-2"" Der det i tillegg er adressetilleggsnavn: ""Haugen, Storgata 2B"" eller ""Midtgard, 123/4-2"" Merknad: Adressene er unike innenfor en kommune.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;4.6 EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;adresseTekst;"Del av offisiell adresse, men uten bruksenhetsnummer for adresser som ligger til bruksenheter/boliger Vegadresse: <ev adressetilleggsnavn>, <adressenavn> <nummer><ev bokstav> ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Matrikkeladresse: <ev adressetilleggsnavn>, <gardsnummer>/<bruksnummer>/<ev festenummer>-<ev undernummer> ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Eksempel: ""Storgata 2B"" eller ""123/4-2"" Der det i tillegg er adressetilleggsnavn: ""Haugen, Storgata 2B"" eller ""Midtgard, 123/4-2"" Merknad: Adressene er unike innenfor en kommune.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;20200501 EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;adresseTekst;"Del av offisiell adresse, men uten bruksenhetsnummer for adresser som ligger til bruksenheter/boliger Vegadresse: <ev adressetilleggsnavn>, <adressenavn> <nummer><ev bokstav> ev= hvis fins. Hvis ikke skal formaterings-tegn utgå foran/bak. Matrikkeladresse: <ev adressetilleggsnavn>, <gardsnummer>/<bruksnummer>/<ev festenummer>-<ev undernummer> ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Eksempel: ""Storgata 2B"" eller ""123/4-2"" Der det i tillegg er adressetilleggsnavn: ""Haugen, Storgata 2B"" eller ""Midtgard, 123/4-2"" Merknad: Adressene er unike innenfor en kommune";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;20200501 EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;adresseTekstUtenAdressetilleggsnavn;"Del av offisiell adresse, men uten bruksenhetsnummer for adresser som ligger til bruksenheter/boliger, - og uten eventuelle adressetilleggsnavn Vegadresse: <adressenavn> <nummer><ev bokstav> ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Matrikkeladresse: <gardsnummer>/<bruksnummer>/<ev festenummer>-<ev undernummer> ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Eksempel: ""Fjellvegen 2B"" eller ""12/4"" ""Storgata 3"" eller ""12/5/3-2""";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;4.6 EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;adresseTekstUtenAdressetilleggsnavn;"Del av offisiell adresse, men uten bruksenhetsnummer for adresser som ligger til bruksenheter/boliger, - og uten eventuelle adressetilleggsnavn Vegadresse: <adressenavn> <nummer><ev bokstav> ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Matrikkeladresse: <gardsnummer>/<bruksnummer>/<ev festenummer>-<ev undernummer> ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Eksempel: ""Fjellvegen 2B"" eller ""12/4"" ""Storgata 3"" eller ""12/5/3-2"" ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;20200501 EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;adresseTekstUtenAdressetilleggsnavn;"Del av offisiell adresse, men uten bruksenhetsnummer for adresser som ligger til bruksenheter/boliger, - og uten eventuelle adressetilleggsnavn Vegadresse: <adressenavn> <nummer><ev bokstav> ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Matrikkeladresse: <gardsnummer>/<bruksnummer>/<ev festenummer>-<ev undernummer> ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Eksempel: ""Fjellvegen 2B"" eller ""12/4"" ""Storgata 3"" eller ""12/5/3-2"" ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;20200501 EAPK_BB162CF7_41C5_4d24_9335_35A868EA0219;AdresseTilgjengeligForAlle_20200501;Modell over matrikkeldata, adresse, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_BB162CF7_41C5_4d24_9335_35A868EA0219;4.6 EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;adressetilleggsnavn;"Nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon eller bygning eller grend brukt som del av den offisielle adressen Merknad: Eier kan kreve og kommunen kan tildele adressetilleggsnavn til en offisiell adresse etter vilkår i matrikkelforskriften § 54 og § 55. Hvilken regel den er tildelt etter skal registreres i matrikkelen (adressetilleggsnavnkilde)";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;4.6 EAID_1AB2C8E1_A744_4173_B8A0_1B40A66E875B;adressetilleggsnavn;"Nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon eller bygning eller grend brukt som del av den offisielle adressen Merknad: Eier kan kreve og kommunen kan tildele adressetilleggsnavn til en offisiell adresse etter vilkår i matrikkelforskriften § 54 og § 55. Hvilken regel den er tildelt etter skal registreres i matrikkelen (adressetilleggsnavnkilde)";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\OffisiellAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AB2C8E1_A744_4173_B8A0_1B40A66E875B;20200501 EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;adressetilleggsnavn;"Nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon eller bygning eller grend brukt som del av den offisielle adressen Merknad: Eier kan kreve og kommunen kan tildele adressetilleggsnavn til en offisiell adresse etter vilkår i matrikkelforskriften § 54 og § 55. Hvilken regel den er tildelt etter skal registreres i matrikkelen (adressetilleggsnavnkilde)";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;20200501 EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;adressetilleggsnavn;"Nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon eller bygning eller grend brukt som del av den offisielle adressen Merknad: Eier kan kreve og kommunen kan tildele adressetilleggsnavn til en offisiell adresse etter vilkår i matrikkelforskriften § 54 og § 55. Hvilken regel den er tildelt etter skal registreres i matrikkelen (adressetilleggsnavnkilde)";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;20200501 EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;adressetilleggsnavnKilde;opprinnelsen til adressetilleggsnavnet (§§ 54 og 55 i matrikkelforskriften);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;4.6 EAID_1AB2C8E1_A744_4173_B8A0_1B40A66E875B;adressetilleggsnavnKilde;opprinnelsen til adressetilleggsnavnet (§§ 54 og 55 i matrikkelforskriften);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\OffisiellAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AB2C8E1_A744_4173_B8A0_1B40A66E875B;20200501 EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;adressetilleggsnavnKilde;opprinnelsen til adressetilleggsnavnet (§§ 54 og 55 i matrikkelforskriften);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;20200501 EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;adressetilleggsnavnKilde;opprinnelsen til adressetilleggsnavnet (§§ 54 og 55 i matrikkelforskriften);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;20200501 EAID_77FBCA7F_2691_40a6_889B_F5D7CB914EAA;AdressetilleggsnavnKildeKode;Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77FBCA7F_2691_40a6_889B_F5D7CB914EAA;4.6 EAID_7754B457_095A_4de0_B1A8_7E8E86286398;AdressetilleggsnavnKildeKode;Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7754B457_095A_4de0_B1A8_7E8E86286398;20200501 EAID_CC4F1E4B_E8ED_41cb_83BC_837158FB3002;AdressetilleggsnavnKildeKode;Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC4F1E4B_E8ED_41cb_83BC_837158FB3002;20200501 EAID_77AD9BAB_B191_476b_9E9D_D94BC98F33A3;AdressetilleggsnavnKildeKode;Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77AD9BAB_B191_476b_9E9D_D94BC98F33A3;20200501 EAID_15117AB8_1B62_4756_94C2_E946B5B9BB38;Adressetype;Offisielle adresser er enten en Vegadresse (Storgata 10) eller en Matrikkeladresse (34/3) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15117AB8_1B62_4756_94C2_E946B5B9BB38;4.6 EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;adressetype;"forteller om adressen er en vegadresse eller en matrikkeladresse (""Storgata 10"", eller ""23/1"") Merknad: Til hjelp i tjenester ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;4.6 EAID_40A4753C_10EE_42ab_BF41_A0BBBCA86587;adskilteLøp;angir at delstrekningen har så fysisk adskilte løp eller kjørebaner at disse referansemessig må håndteres hver for seg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Veglenke\Vegstrekning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40A4753C_10EE_42ab_BF41_A0BBBCA86587;1.0 EAID_E536E005_A33E_4eb4_94CA_AD2E630E2E67;AdskilteLøp;angir at delstrekningen har så fysisk adskilte løp eller kjørebaner at disse referansemessig må håndteres hver for seg ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Veglenke;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E536E005_A33E_4eb4_94CA_AD2E630E2E67;1.0 EAID_40A4753C_10EE_42ab_BF41_A0BBBCA86587;adskilteLøpNummer;unik nummerering innenfor strekningen for adskilte løp som hører sammen, f.eks. 1-1, 1-2;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Veglenke\Vegstrekning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40A4753C_10EE_42ab_BF41_A0BBBCA86587;1.0 EAID_CACCF091_256A_4204_962D_C1DFAC4C56CD;ajourdato;dato når dataene er ajourført;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Sentrumssoner\Sentrumssone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CACCF091_256A_4204_962D_C1DFAC4C56CD;20171101 EAID_77D9D77D_C738_4006_827C_E835B7426499;Ajourføring;angivelse av ajourført dato og hvem som har ajourført -- Definition - - statement of date of updating and who has updated;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77D9D77D_C738_4006_827C_E835B7426499;20160503 EAID_EA3665A1_306A_458c_ACE3_75E29B966E8F;ajourføring;angivelse av ajourført dato og hvem som har ajourført -- Definition -- statement of date of updating and who has updated;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Feltregistrert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA3665A1_306A_458c_ACE3_75E29B966E8F;20160503 EAID_77D9D77D_C738_4006_827C_E835B7426499;ajourførtAv;hvem ajourføringen ble utført av -- Definition -- who the updated was conducted by;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Ajourføring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77D9D77D_C738_4006_827C_E835B7426499;20160503 EAID_77D9D77D_C738_4006_827C_E835B7426499;ajourførtDato;når ajourføringen ble utført -- Definition -- date when the updating was made;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Ajourføring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77D9D77D_C738_4006_827C_E835B7426499;20160503 EAID_E52C526C_1A19_4db3_B460_B408B57E2933;akseltrykk;"Det trykk som må bæres av én aksel på en vogn eller kjøretøy. Øvre grense for akseltrykk. Måles i tonn (t). ";SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E52C526C_1A19_4db3_B460_B408B57E2933;20201022 EAID_ED5BCD2E_C793_412a_8485_C0BABF2BD744;akseltrykk;"Det trykk som må bæres av én aksel på en vogn eller et kjøretøy. Øvre grense for akseltrykk. Måles i tonn (t). ";SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifrontområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED5BCD2E_C793_412a_8485_C0BABF2BD744;20201022 EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;aktivitet;Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registert. A description of the behavior shown by the subject at the time the Occurrence was recorded. Recommended best practice is to use a controlled vocabulary;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Funnopplysninger;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;20170301 EAID_B38AF04A_EFD5_40a5_9A00_158B10229D86;Aktivitet;Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registrert. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B38AF04A_EFD5_40a5_9A00_158B10229D86;20170301 EAID_1AEFD127_2F44_4861_BF76_30E6ADE3BDC9;aktsomhetGrad;graden av aktsomhet for forhøyede konsentrasjoner av radongass i bygninger. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder\RadonAktsomhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AEFD127_2F44_4861_BF76_30E6ADE3BDC9;1.0 EAID_5D485618_A9DD_45b2_8C55_3F0D8CED1742;AktsomhetGrad;viser hvilke områder som trolig er mer radonutsatt enn andre, basert på geologi (berggrunn- og løsmasser) og inneluftsmålinger av radon. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D485618_A9DD_45b2_8C55_3F0D8CED1742;1.0 EAID_02099010_9D7F_42f2_BBC2_3EA5B84E8156;AkvaArt;Kodeliste for arter generert fra kodeverdier i WFS-tjeneste: http://kart.fiskeridir.no/wfs.aspx?service=wfs&request=getcapabilities;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_02099010_9D7F_42f2_BBC2_3EA5B84E8156;20170601 EAID_76B4AEB3_0AFF_46fa_8995_CDEAC5609372;akvaArt;"Arter i akvakulturregisteret";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturNedlagt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76B4AEB3_0AFF_46fa_8995_CDEAC5609372;20170601 EAID_7D866CC6_578A_4a40_B75A_44E768FBC816;akvaArt;"Arter i akvakulturregisteret";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D866CC6_578A_4a40_B75A_44E768FBC816;20170601 EAID_E129F0A2_9252_48c9_AED9_BF90FE0DB812;akvaArt;"Arter i akvakulturregisteret";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E129F0A2_9252_48c9_AED9_BF90FE0DB812;20170601 EAID_11D8A3F9_B69C_455f_91CB_A146D1D4BE4E;akvaArt;"Arter i akvakulturregisteret";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturNedlagt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11D8A3F9_B69C_455f_91CB_A146D1D4BE4E;20170601 EAID_43F24B9B_CC46_4209_89FB_6CA1DDE9D05E;akvaArt;"Arter i akvakulturregisteret";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43F24B9B_CC46_4209_89FB_6CA1DDE9D05E;20170601 EAID_5BB61E19_B2BE_4400_922D_ECD948BB4F20;AkvaArt;Kodeliste for arter generert fra kodeverdier i WFS-tjeneste: http://kart.fiskeridir.no/wfs.aspx?service=wfs&request=getcapabilities;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5BB61E19_B2BE_4400_922D_ECD948BB4F20;20170601 EAID_C3F0D0DF_42F5_4ea7_AEDE_9F8D255466EF;akvaArt;"Arter i akvakulturregisteret";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3F0D0DF_42F5_4ea7_AEDE_9F8D255466EF;20170601 EAID_CAC8BFF5_286D_4871_ACAC_D5C5BAA5478F;AkvaArt;"Kodeliste for arter generert fra kodeverdier i WFS-tjeneste: http://kart.fiskeridir.no/wfs.aspx?service=wfs&request=getcapabilities";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Fiskeplasser Redskap;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CAC8BFF5_286D_4871_ACAC_D5C5BAA5478F;20170601 EAID_78FF9DC2_143C_4a1e_9BAC_203215F67C5D;AkvaArt;"Kodeliste for arter generert fra kodeverdier i WFS-tjeneste: http://kart.fiskeridir.no/wfs.aspx?service=wfs&request=getcapabilities";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Gyteområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78FF9DC2_143C_4a1e_9BAC_203215F67C5D;20170601 EAID_AADA9F98_C70F_41d7_8E35_60D53E079E4A;AkvaArt;"Kodeliste for arter generert fra kodeverdier i WFS-tjeneste: http://kart.fiskeridir.no/wfs.aspx?service=wfs&request=getcapabilities";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Låssettingsplasser;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AADA9F98_C70F_41d7_8E35_60D53E079E4A;20170601 EAID_47EADCF9_20CE_403b_A5D5_9F23EE29666C;AkvaArt;"Kodeliste for arter generert fra kodeverdier i WFS-tjeneste: http://kart.fiskeridir.no/wfs.aspx?service=wfs&request=getcapabilities";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Låssettingsplasser;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_47EADCF9_20CE_403b_A5D5_9F23EE29666C;20170601 EAID_844E18D0_79DC_492c_AB83_C3008C5B7945;AkvaArt;"Kodeliste for arter generert fra kodeverdier i WFS-tjeneste: http://kart.fiskeridir.no/wfs.aspx?service=wfs&request=getcapabilities";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Tarehøstefelt;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_844E18D0_79DC_492c_AB83_C3008C5B7945;20170601 EAID_1B891D73_AD55_4a4c_B581_30639780BDB1;AkvaEnhet;"Måleenhet for kapasitet. Det er forskjellige måleenheter for tillatt mengde for ulike typer akvakulturvirksomhet. F. eks tonn (biomasse) matfisklokaliteter.";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1B891D73_AD55_4a4c_B581_30639780BDB1;20170601 EAID_736A2BD3_743C_4921_98EA_D860B52877C1;akvaEnhet;"Måleenhet for kapasitet. Det er forskjellige måleenheter for tillatt mengde for ulike typer akvakulturvirksomhet. F. eks tonn (biomasse) matfisklokaliteter. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvaKapasitetNedlagt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_736A2BD3_743C_4921_98EA_D860B52877C1;20170601 EAID_D09C4016_7BE2_4771_A0B9_E936E71EBC99;akvaEnhet;"Måleenhet for kapasitet. Det er forskjellige måleenheter for tillatt mengde for ulike typer akvakulturvirksomhet. F. eks tonn (biomasse) matfisklokaliteter. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvaKapasitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D09C4016_7BE2_4771_A0B9_E936E71EBC99;20170601 EAID_01065131_D1F2_4311_A248_4C20F3F25A37;akvaEnhet;"Måleenhet for kapasitet. Det er forskjellige måleenheter for tillatt mengde for ulike typer akvakulturvirksomhet. F. eks tonn (biomasse) matfisklokaliteter. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvaKapasitetNedlagt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01065131_D1F2_4311_A248_4C20F3F25A37;20170601 EAID_6587D53D_7E1A_48ed_BD4F_1B529242C582;AkvaEnhet;"Måleenhet for kapasitet. Det er forskjellige måleenheter for tillatt mengde for ulike typer akvakulturvirksomhet. F. eks tonn (biomasse) matfisklokaliteter.";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6587D53D_7E1A_48ed_BD4F_1B529242C582;20170601 EAID_EA5AC29E_0871_4ed7_BB36_09A0269756B7;akvaEnhet;"Måleenhet for kapasitet. Det er forskjellige måleenheter for tillatt mengde for ulike typer akvakulturvirksomhet. F. eks tonn (biomasse) matfisklokaliteter. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvaKapasitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA5AC29E_0871_4ed7_BB36_09A0269756B7;20170601 EAID_76B4AEB3_0AFF_46fa_8995_CDEAC5609372;akvaKapasitet;kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturNedlagt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76B4AEB3_0AFF_46fa_8995_CDEAC5609372;20170601 EAID_7D866CC6_578A_4a40_B75A_44E768FBC816;akvaKapasitet;kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D866CC6_578A_4a40_B75A_44E768FBC816;20170601 EAID_D09C4016_7BE2_4771_A0B9_E936E71EBC99;AkvaKapasitet;kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D09C4016_7BE2_4771_A0B9_E936E71EBC99;20170601 EAID_E129F0A2_9252_48c9_AED9_BF90FE0DB812;akvaKapasitet;kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E129F0A2_9252_48c9_AED9_BF90FE0DB812;20170601 EAID_11D8A3F9_B69C_455f_91CB_A146D1D4BE4E;akvaKapasitet;kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturNedlagt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11D8A3F9_B69C_455f_91CB_A146D1D4BE4E;20170601 EAID_43F24B9B_CC46_4209_89FB_6CA1DDE9D05E;akvaKapasitet;kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43F24B9B_CC46_4209_89FB_6CA1DDE9D05E;20170601 EAID_C3F0D0DF_42F5_4ea7_AEDE_9F8D255466EF;akvaKapasitet;kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3F0D0DF_42F5_4ea7_AEDE_9F8D255466EF;20170601 EAID_EA5AC29E_0871_4ed7_BB36_09A0269756B7;AkvaKapasitet;kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA5AC29E_0871_4ed7_BB36_09A0269756B7;20170601 EAID_736A2BD3_743C_4921_98EA_D860B52877C1;AkvaKapasitetNedlagt;kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_736A2BD3_743C_4921_98EA_D860B52877C1;20170601 EAID_01065131_D1F2_4311_A248_4C20F3F25A37;AkvaKapasitetNedlagt;kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01065131_D1F2_4311_A248_4C20F3F25A37;20170601 EAID_E129F0A2_9252_48c9_AED9_BF90FE0DB812;AkvakulturFlate;anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish ;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E129F0A2_9252_48c9_AED9_BF90FE0DB812;20170601 EAID_C3F0D0DF_42F5_4ea7_AEDE_9F8D255466EF;AkvakulturFlate;anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish ;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3F0D0DF_42F5_4ea7_AEDE_9F8D255466EF;20170601 EAID_25DB2F49_3128_4804_8684_0BB55F655B6B;Akvakulturgrense;avgrensning av anlegg eller område for oppdrett av fisk og skalldyr -- Definition -- delimitation of facility or area for farming fish and shellfish ;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_25DB2F49_3128_4804_8684_0BB55F655B6B;20170601 EAID_9869F766_EB84_4bfd_929D_45F7EE1DDED0;Akvakulturgrense;avgrensning av anlegg eller område for oppdrett av fisk og skalldyr -- Definition -- delimitation of facility or area for farming fish and shellfish ;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9869F766_EB84_4bfd_929D_45F7EE1DDED0;20170601 EAPK_16EF3B21_D241_46f2_BAC2_03D81B176B46;Akvakulturlokaliteter;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_16EF3B21_D241_46f2_BAC2_03D81B176B46;20170601 EAPK_998268D9_4F01_4f1a_B296_93F405CCE5AA;Akvakulturlokaliteter;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_998268D9_4F01_4f1a_B296_93F405CCE5AA;20170601 EAID_76B4AEB3_0AFF_46fa_8995_CDEAC5609372;AkvakulturNedlagt;anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish ;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76B4AEB3_0AFF_46fa_8995_CDEAC5609372;20170601 EAID_11D8A3F9_B69C_455f_91CB_A146D1D4BE4E;AkvakulturNedlagt;anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish ;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11D8A3F9_B69C_455f_91CB_A146D1D4BE4E;20170601 EAID_7D866CC6_578A_4a40_B75A_44E768FBC816;AkvakulturPunkt;anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish ;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D866CC6_578A_4a40_B75A_44E768FBC816;20170601 EAID_43F24B9B_CC46_4209_89FB_6CA1DDE9D05E;AkvakulturPunkt;anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish ;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43F24B9B_CC46_4209_89FB_6CA1DDE9D05E;20170601 EAID_2D49934C_CFB8_4d1f_A40B_2FE1E06E8C92;akvakulturtype;klassifisering av akvakultur. Category of marine farm/culture.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur\HavbrukForankret;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D49934C_CFB8_4d1f_A40B_2FE1E06E8C92;20201020 EAID_F10A2ED4_D1C0_4ca0_86A5_E5FCDC528B8D;Akvakulturtype;klassifisering av akvakultur. Category of marine farm/culture. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F10A2ED4_D1C0_4ca0_86A5_E5FCDC528B8D;20201020 EAID_736A2BD3_743C_4921_98EA_D860B52877C1;akvaMengde;"mengde for AkvaKapasitet. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvaKapasitetNedlagt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_736A2BD3_743C_4921_98EA_D860B52877C1;20170601 EAID_D09C4016_7BE2_4771_A0B9_E936E71EBC99;akvaMengde;"mengde for AkvaKapasitet. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvaKapasitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D09C4016_7BE2_4771_A0B9_E936E71EBC99;20170601 EAID_01065131_D1F2_4311_A248_4C20F3F25A37;akvaMengde;"mengde for AkvaKapasitet. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvaKapasitetNedlagt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01065131_D1F2_4311_A248_4C20F3F25A37;20170601 EAID_EA5AC29E_0871_4ed7_BB36_09A0269756B7;akvaMengde;"mengde for AkvaKapasitet. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvaKapasitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA5AC29E_0871_4ed7_BB36_09A0269756B7;20170601 EAID_5DD862E3_F14E_439d_8625_872A267A5D30;AkvaPlassering;Plassering av akvakulturlokaliteten.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5DD862E3_F14E_439d_8625_872A267A5D30;20170601 EAID_DABB62A7_69EE_42e3_B7C3_89BC6A1BA35E;akvaPlassering;Plassering av akvakulturlokaliteten.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\FellesegenskaperAkvakultur;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DABB62A7_69EE_42e3_B7C3_89BC6A1BA35E;20170601 EAID_68EC51E7_2FC8_484e_949E_0A44C1E1BC4F;AkvaPlassering;Plassering av akvakulturlokaliteten.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_68EC51E7_2FC8_484e_949E_0A44C1E1BC4F;20170601 EAID_DBB4C6D5_C8E0_4a65_B5CE_CEC0B46BAC5D;akvaPlassering;Plassering av akvakulturlokaliteten.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\FellesegenskaperAkvakultur;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBB4C6D5_C8E0_4a65_B5CE_CEC0B46BAC5D;20170601 EAID_0A5EEEAA_475A_42de_AE60_C162EB04C7B2;AkvaTillatelsesformål;"Tillatelsens formål. Tildelingsforskriften for akvakultur definerer hvilke formål som er mulige.";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A5EEEAA_475A_42de_AE60_C162EB04C7B2;20170601 EAID_C92F6FD3_5E56_4ab2_BA9D_408037D69E7D;AkvaTillatelsesformål;"Tillatelsens formål. Tildelingsforskriften for akvakultur definerer hvilke formål som er mulige.";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C92F6FD3_5E56_4ab2_BA9D_408037D69E7D;20170601 EAID_63BB7580_D744_407e_B41A_2186D5BE2462;AkvaTillatelsesinformasjon;info om tillatelse tilknyttet oppdrettsanlegg -- Definition - - information about licence in connection with aquaculture facility / fish farm;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63BB7580_D744_407e_B41A_2186D5BE2462;20170601 EAID_2D4A6A6F_73AA_48aa_80E1_C07628C8D2F0;AkvaTillatelsesinformasjon;info om tillatelse tilknyttet oppdrettsanlegg -- Definition - - information about licence in connection with aquaculture facility / fish farm;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D4A6A6F_73AA_48aa_80E1_C07628C8D2F0;20170601 EAID_63BB7580_D744_407e_B41A_2186D5BE2462;akvaTillatelsesnummer;1-2 bokstavers fylkesangivelse, 1-2 bokstavers kommuneangivelse (akvakommune) og H4 Eksempel: H AV 0001 (H=Hordaland, AV=Austevoll og påfølgende H4) -- Definition -- 1-2 letter county code, 1-2 letter municipality code (aquaMunicipality) plus I4 (four-digit integer) For example: H AV 0001 (H=Hordaland, AV=Austevoll plus subsequent I4) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvaTillatelsesinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63BB7580_D744_407e_B41A_2186D5BE2462;20170601 EAID_2D4A6A6F_73AA_48aa_80E1_C07628C8D2F0;akvaTillatelsesnummer;1-2 bokstavers fylkesangivelse, 1-2 bokstavers kommuneangivelse (akvakommune) og H4 Eksempel: H AV 0001 (H=Hordaland, AV=Austevoll og påfølgende H4) -- Definition -- 1-2 letter county code, 1-2 letter municipality code (aquaMunicipality) plus I4 (four-digit integer) For example: H AV 0001 (H=Hordaland, AV=Austevoll plus subsequent I4) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvaTillatelsesinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D4A6A6F_73AA_48aa_80E1_C07628C8D2F0;20170601 EAID_B92C3B72_702A_4923_A2F3_92FB250CC92A;AkvaTillatelsesstatus;tillatelsesstatus for oppdrettsanlegg -- Definition - - licence status for aquaculture facility ;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B92C3B72_702A_4923_A2F3_92FB250CC92A;20170601 EAID_9FBC6B4B_8280_41e0_919D_4C0ABB37E144;AkvaTillatelsesstatus;tillatelsesstatus for oppdrettsanlegg -- Definition - - licence status for aquaculture facility ;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9FBC6B4B_8280_41e0_919D_4C0ABB37E144;20170601 EAID_86C6341C_D74D_46c3_A13E_23F8A79AFBDA;AkvaTillatelsestype;tillatelsestype for oppdrettsanlegg -- Definition - - licence type for aquaculture facility ;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86C6341C_D74D_46c3_A13E_23F8A79AFBDA;20170601 EAID_04A4D185_4CAD_47dd_B408_CB3BD39B08E1;AkvaTillatelsestype;tillatelsestype for oppdrettsanlegg -- Definition - - licence type for aquaculture facility ;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04A4D185_4CAD_47dd_B408_CB3BD39B08E1;20170601 EAID_B5FA7F7F_BBF0_4fdf_A86A_4D4D47E491A4;AkvaVannmiljø;Type vannmiljø akvakulturlokaliteten befinner seg i.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B5FA7F7F_BBF0_4fdf_A86A_4D4D47E491A4;20170601 EAID_DABB62A7_69EE_42e3_B7C3_89BC6A1BA35E;akvaVannmiljø;Type vannmiljø akvakulturlokaliteten befinner seg i.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\FellesegenskaperAkvakultur;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DABB62A7_69EE_42e3_B7C3_89BC6A1BA35E;20170601 EAID_911C1F14_0895_41f5_8183_7318839F79A0;AkvaVannmiljø;Type vannmiljø akvakulturlokaliteten befinner seg i.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_911C1F14_0895_41f5_8183_7318839F79A0;20170601 EAID_DBB4C6D5_C8E0_4a65_B5CE_CEC0B46BAC5D;akvaVannmiljø;Type vannmiljø akvakulturlokaliteten befinner seg i.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\FellesegenskaperAkvakultur;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBB4C6D5_C8E0_4a65_B5CE_CEC0B46BAC5D;20170601 EAID_96DC5530_9F47_466b_AED1_6AF272BD56B5;akviferType;beskriver akvifertype i LGN-området.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\LGNOmrådeRefPkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96DC5530_9F47_466b_AED1_6AF272BD56B5;1.0 EAID_E1A97FBD_6489_4859_AECC_52A3281AD73D;AkviferType;beskriver akvifertype i LGN-området.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1A97FBD_6489_4859_AECC_52A3281AD73D;1.0 EAID_E160B9BE_6F53_4dd6_AF5B_665127114267;alder;Skogens alder (antall år).;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursTreAlder;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E160B9BE_6F53_4dd6_AF5B_665127114267;20180615 EAID_3BE1269C_7378_49dd_A7A2_021A46BF6BA7;alder;Skogens alder (antall år).;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursTreAlder;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3BE1269C_7378_49dd_A7A2_021A46BF6BA7;20201105 EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;aldersgruppe;alder fra og til for barn som kan gå i den aktuelle barnehagen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager\Barnehage;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;20171201 EAID_D2A48C1A_C5E2_4425_887C_7F48E5EE9E64;Aldersgruppe;Aldersgruppe med avgrensning fra lavest til høyest tillatte alder;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2A48C1A_C5E2_4425_887C_7F48E5EE9E64;20171201 EAID_3F7911EF_3274_4bfe_A855_7EB6E83B2144;Alke;alke;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Estimerte hekkebestander for sjøfugl;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F7911EF_3274_4bfe_A855_7EB6E83B2144;20180201 EAID_70FAA25E_F45F_4ce5_8394_C274B8D990FA;Alke;alke;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70FAA25E_F45F_4ce5_8394_C274B8D990FA;20180201 EAID_C6B25D29_5C20_4989_804F_A0E07651A51D;Alkekonge;alkekonge;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6B25D29_5C20_4989_804F_A0E07651A51D;20180201 EAID_A397D034_BBAD_4939_8E73_A88112C08DA0;Allmenning;"område som alle, eller en bestemt gruppe har bruksrett til Merknad: Det er ofte vilkår om at den bruksberettigede må ha en eiendom av en viss størrelse. Eksempel på rettigheter er beiterett, hogstrett, fiskerett.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Restriksjonsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A397D034_BBAD_4939_8E73_A88112C08DA0;1.0 EAID_2DF2CC89_D056_454f_A919_879C8FDE5C99;Allmenninggrense;avgrensning av allmenning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Restriksjonsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DF2CC89_D056_454f_A919_879C8FDE5C99;1.0 EAID_A397D034_BBAD_4939_8E73_A88112C08DA0;allmenningtype;nærmere inndeling av allmenninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Restriksjonsområder\Allmenning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A397D034_BBAD_4939_8E73_A88112C08DA0;1.0 EAID_D57832B9_7368_4a7a_BCD6_6E2413E697A0;Allmenningtype;nærmere inndeling av allmenninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Restriksjonsområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D57832B9_7368_4a7a_BCD6_6E2413E697A0;1.0 EAID_B887DD3A_30FC_4ad2_9ED8_240C75A3D6DE;Allé;plantede trær, allé langs alle typer veg;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B887DD3A_30FC_4ad2_9ED8_240C75A3D6DE;4.6 EAID_AE329F83_FE1E_4d44_84AB_82D7121E3B6D;Alpinbakke;nedfart for ski med permanent karakter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk\Fritidsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AE329F83_FE1E_4d44_84AB_82D7121E3B6D;4.6 EAID_7589BA5A_A171_4da6_B677_F4EAFEE7560D;Alpinbakke;nedfart for ski med permanent karakter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk\Fritidsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7589BA5A_A171_4da6_B677_F4EAFEE7560D;4.61 EAID_6B0D0A5C_2EE3_4b7f_9E3B_5FA122677D8D;Alpinbakke;nedfart for ski med permanent karakter -- Definition -- permanent downhill ski slope;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B0D0A5C_2EE3_4b7f_9E3B_5FA122677D8D;1.0 EAID_64233931_7371_4db4_B742_CFB87427AC91;Alpinbakke;nedfart for ski med permanent karakter -- Definition -- permanent downhill ski slope;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64233931_7371_4db4_B742_CFB87427AC91;1.0 EAID_F6FA3697_59A7_4f21_B0C9_F8F593F0C3CF;Alpinbakke;nedfart for ski med permanent karakter -- Definition -- permanent downhill ski slope;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6FA3697_59A7_4f21_B0C9_F8F593F0C3CF;1.0 EAID_5ADF4594_CE03_4004_92BB_368B0A9EC975;altForekomstNr;alternativ nummerering av forekomsten Merknad: Kan ha en bestemt form innen den enkelte forekomstdatabasen, og behøver ikke være unikt. Benyttes ofte for å peke tilbake på nummereringssystemer i eldre registre. alternative numbering of the deposit Note: May have a specific form in the individual deposit database and does not need to be unique. Often used to refer back to numbering systems in older registers;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser-3.0\MineralRegistrering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5ADF4594_CE03_4004_92BB_368B0A9EC975;3.0 EAID_808AE015_6730_4be0_B8C2_0448B2A7E253;aluminiumsmerke;kvalitetsmerke av aluminium med plate;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerkeType;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_808AE015_6730_4be0_B8C2_0448B2A7E253;20180601 EAID_50E04399_7205_4a31_BB96_5C66448E93E9;americium241;Activity concentration of a given radionuclide (Xx-123), alternatively detection limit if activity concentration is below this detection limit. Detection limit is unique for each measurement.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment\Sampling_Seawater;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50E04399_7205_4a31_BB96_5C66448E93E9;20170501 EAID_BEDF23CB_A1B1_46e9_9F0D_EA4F1F16F2FD;Ammunisjon;patroner bestående av prosjektil, hylse, drivladning og tennmiddel, hylser av enhver art forsynt med ladning eller tennmiddel, prosjektiler forsynt med ladning, sporlys eller tennmiddel, håndgranater, bomber, raketter og miner samt lys-, brann- og røkbokser;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg\StoffgruppeE;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BEDF23CB_A1B1_46e9_9F0D_EA4F1F16F2FD;20170303 EAID_3103AA27_641C_4b52_B125_D9E8EE3F1C0A;AmmunisjonTilSkytevåpen;;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg\StoffE;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3103AA27_641C_4b52_B125_D9E8EE3F1C0A;20170303 EAID_3103AA27_641C_4b52_B125_D9E8EE3F1C0A;AmmunisjonTilTekniskBrukOgSignalapparater;;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg\StoffE;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3103AA27_641C_4b52_B125_D9E8EE3F1C0A;20170303 EAID_D9EB140B_E530_462e_8C9B_F7988AA6BAF8;Analyseområde;område der analyse er utført;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9EB140B_E530_462e_8C9B_F7988AA6BAF8;1.1 EAID_B4CA82C7_91C3_40eb_A8E0_D82C57DCFB85;Analyseområde;dekning av et område analysert med tanke på potensiell skredfare;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4CA82C7_91C3_40eb_A8E0_D82C57DCFB85;1.1 EAID_8E1E8B93_7211_46b4_8AEA_345AE97E7D3D;Analyseområde;dekning av et område analysert med tanke på potensiell skredfare;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E1E8B93_7211_46b4_8AEA_345AE97E7D3D;1.2 EAID_258F05C3_EFC8_4e7d_846F_06C4021CB91A;AnalyseområdeGr;avgrensningslinje for område analysert med tanke på potensiell skredfare;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_258F05C3_EFC8_4e7d_846F_06C4021CB91A;1.1 EAID_444A36E6_F024_4375_AD34_4C331E8D2FCA;AnalyseområdeGr;avgrensningslinje for område analysert med tanke på potensiell skredfare;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_444A36E6_F024_4375_AD34_4C331E8D2FCA;1.2 EAID_DDB3A378_56A7_4641_851F_0D41AAE4131C;AnalyseområdeGrense;Kurve-objekt som avgrenser flomsoneanalyseområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DDB3A378_56A7_4641_851F_0D41AAE4131C;1.1 EAID_070A3A84_64EF_4fd2_B1E5_148BC45DCB8B;andreAnleggsenheter;Omfatter de anleggsobjekter hvor det ikke er mulig å benytte en av de øvrige typene. Eksempel: Dette kan for eksempel være et testanlegg, der farlig stoff oppbevares i tank/beholder som utgjør en integrert del av testanlegget.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\Anleggsobjekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_070A3A84_64EF_4fd2_B1E5_148BC45DCB8B;20170303 EAID_0591D2B2_6C01_4f5f_8DBF_7723C4050C18;AndreTiltak;"andre typer tiltak enn de omfattes av Pbl. Dette kan være tiltak omfattes av annet lovverk, eller ikke krever saksbehandling etter lov. Når tiltaket er ferdig oppført skal det registreres i grunnkartet (øvrige FKB-datasett) og tiltaket merkes da med kartregistrering ""Innmålt i kartet"" i FKB-Tiltak. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0591D2B2_6C01_4f5f_8DBF_7723C4050C18;4.6 EAID_0591D2B2_6C01_4f5f_8DBF_7723C4050C18;andretiltak;andre type tiltak enn de som omfattes av plan- og bygningsloven;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak\AndreTiltak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0591D2B2_6C01_4f5f_8DBF_7723C4050C18;4.6 EAID_C6AFC9CC_3577_431b_BE88_2C37EC92EC5C;Andretiltaktype;Andre type tiltak enn de som omfattes av plan- og bygningsloven. Dette omfatter tiltak beskrevet i byggesakforskriften (forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak § 4-3), tiltak helt eller delvis er unntatt plan- og bygningsloven (jf. pbl § 1-3) og andre tiltak som er tilfredsstillende behandlet etter andre lover.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6AFC9CC_3577_431b_BE88_2C37EC92EC5C;4.6 EAID_E629B7D3_FA4B_445d_A75A_5EE86E498B0A;angittHensyn;hensynssone - særlig hensyn med angivelse av interesse (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav c);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpAngittHensynSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E629B7D3_FA4B_445d_A75A_5EE86E498B0A;1.0 EAID_BC6C424C_411F_4996_939B_CE142BAF9A2A;angittHensyn;hensynssone - særlig hensyn med angivelse av interesse (pbl. §12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav c);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpAngittHensynSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC6C424C_411F_4996_939B_CE142BAF9A2A;1.0 EAID_1AE2BAB1_32B1_4060_BF2C_EA8CB69F21C4;angittHensyn;hensynssone - særlig hensyn med angivelse av interesse (pbl. §12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav c);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpAngittHensynSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AE2BAB1_32B1_4060_BF2C_EA8CB69F21C4;1.0 EAID_70D6624A_1F58_4b80_A2ED_725ECCB4D4F4;Ankringsområde;"et område der fartøy eller sjøfly ankrer, eller kan ankre. An area in which vessels or seaplanes anchor or may anchor. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70D6624A_1F58_4b80_A2ED_725ECCB4D4F4;20201020 EAID_ABD1F243_641E_46ab_8016_A71C6D2FA150;Ankringsområdegrense;"grense for område/lokalitet for oppankring og/eller opplag av skip Boundary for area/site for anchorage and/or laying up of ships";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABD1F243_641E_46ab_8016_A71C6D2FA150;20201020 EAID_70D6624A_1F58_4b80_A2ED_725ECCB4D4F4;ankringstype;kategori ankring The category of the anchorage. Note: S-57 CATACH ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur\Ankringsområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70D6624A_1F58_4b80_A2ED_725ECCB4D4F4;20201020 EAID_9CBED11E_83B7_4abd_BCA9_AE0D796408AF;Ankringstype;kategori ankring The category of the anchorage. Note: S-57 CATACH ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CBED11E_83B7_4abd_BCA9_AE0D796408AF;20201020 EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;anleggID;Referansenummer i DSBs interne database;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner\Brannstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;20160315 EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;anleggseier;Angir kven som er eigar av jernbaneanlegget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;1.0 EAID_F930616B_34DD_40d5_BFFA_9E3E4435A67D;anleggseier;anleggets eier;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg\Eksplosivanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F930616B_34DD_40d5_BFFA_9E3E4435A67D;20170303 EAID_FB768A1F_B4A7_4444_B39D_E8930AC68A33;anleggseier;anleggets eier;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\FarligStoffAnlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB768A1F_B4A7_4444_B39D_E8930AC68A33;20170303 EAID_F930616B_34DD_40d5_BFFA_9E3E4435A67D;anleggsidentifikasjon;anleggsnummer i DSBs database. Merknad: Brukes som referanse ved kontakt med DSB om anlegget.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg\Eksplosivanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F930616B_34DD_40d5_BFFA_9E3E4435A67D;20170303 EAID_FB768A1F_B4A7_4444_B39D_E8930AC68A33;anleggsidentifikasjon;anleggsnummer i DSBs database. Merknad: Brukes som referanse ved kontakt med DSB om anlegget.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\FarligStoffAnlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB768A1F_B4A7_4444_B39D_E8930AC68A33;20170303 EAID_8EB34DB4_FBA1_4852_BD7C_B13C55EE900C;anleggsidentifikasjon;anleggsnummer i DSBs database;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\Storulykkeanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8EB34DB4_FBA1_4852_BD7C_B13C55EE900C;20170303 EAID_F930616B_34DD_40d5_BFFA_9E3E4435A67D;anleggsnavn;anleggets navn;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg\Eksplosivanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F930616B_34DD_40d5_BFFA_9E3E4435A67D;20170303 EAID_FB768A1F_B4A7_4444_B39D_E8930AC68A33;anleggsnavn;anleggets navn;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\FarligStoffAnlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB768A1F_B4A7_4444_B39D_E8930AC68A33;20170303 EAID_8EB34DB4_FBA1_4852_BD7C_B13C55EE900C;anleggsnavn;anleggets navn;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\Storulykkeanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8EB34DB4_FBA1_4852_BD7C_B13C55EE900C;20170303 EAID_47CB167D_376C_4f27_9827_F7579C5404ED;anleggsnummer;Anleggsnummer i idrettsanleggsregisteret gitt i forbindelse med tilskudd gjennom spillemiddelordningen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\RuteInfoPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_47CB167D_376C_4f27_9827_F7579C5404ED;20160601 EAID_A1ED8D43_0259_4b56_B20A_FDFFA6EA7CBF;anleggsnummer;Anleggsnummer i idrettsanleggsregisteret gitt i forbindelse med tilskudd gjennom spillemiddelordningen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1ED8D43_0259_4b56_B20A_FDFFA6EA7CBF;20160601 EAID_983E8F68_AD9D_49a3_BC76_1462A4E672C3;anleggsnummer;Anleggsnummer i idrettsanleggsregisteret gitt i forbindelse med tilskudd gjennom spillemiddelordningen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_983E8F68_AD9D_49a3_BC76_1462A4E672C3;20161201 EAID_D41034D4_4C08_427f_BD40_E0DFAA3B66AD;anleggsnummer;Anleggsnummer i idrettsanleggsregisteret gitt i forbindelse med tilskudd gjennom spillemiddelordningen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\RuteInfoPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D41034D4_4C08_427f_BD40_E0DFAA3B66AD;20161201 EAID_0AA7CC29_B7D1_4dd8_8B20_3D11C85AB22B;anleggsnummer;Anleggsnummer i idrettsanleggsregisteret gitt i forbindelse med tilskudd gjennom spillemiddelordningen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\RuteInfoPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0AA7CC29_B7D1_4dd8_8B20_3D11C85AB22B;20171210 EAID_6AAB1CA5_07B3_4c37_AADF_06A6B3EF54CF;anleggsnummer;Anleggsnummer i idrettsanleggsregisteret gitt i forbindelse med tilskudd gjennom spillemiddelordningen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6AAB1CA5_07B3_4c37_AADF_06A6B3EF54CF;20171210 EAID_070A3A84_64EF_4fd2_B1E5_148BC45DCB8B;Anleggsobjekt;sammenstilling av tanker, rør og utstyr som utgjør et helt anlegg eller en del av et anlegg. Merknad: Et anleggsobjekt kan også være et lager eller et hjelpesystem som inngår i et større produksjonsanlegg.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff;Gyldig;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_070A3A84_64EF_4fd2_B1E5_148BC45DCB8B;20170303 EAID_FB768A1F_B4A7_4444_B39D_E8930AC68A33;anleggsobjekt;sammenstilling av tanker, rør og utstyr som utgjør et helt anlegg eller en del av et anlegg. Merknad: Et anleggsobjekt kan også være et lager eller et hjelpesystem som inngår i et større produksjonsanlegg.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\FarligStoffAnlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB768A1F_B4A7_4444_B39D_E8930AC68A33;20170303 EAID_ADE4A472_8004_4628_B7BE_6255924F25AD;Anleggsområde;område der det pågår anleggsarbeid;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk\Driftsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ADE4A472_8004_4628_B7BE_6255924F25AD;4.6 EAID_19236A66_10EA_4ab5_9290_9714831A88EE;Anleggsområde;område der det pågår anleggsarbeid;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk\Driftsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19236A66_10EA_4ab5_9290_9714831A88EE;4.61 EAID_DF15E0FA_99C6_4d32_A356_448FF5B5A116;anleggsprojeksjonsareal;areal av projisert (avbildet) volum til kartplan. Eventuelle teiger på terrengoverflaten tilhørende anleggseiendommen registreres som Teig og areal oppgis som teigareal/areal, - ikke anleggsprojeksjonsareal. Merknad (teknisk): Fra klassen lagret beregnet areal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\Anleggsprojeksjonsflate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF15E0FA_99C6_4d32_A356_448FF5B5A116;20180501 EAID_DF15E0FA_99C6_4d32_A356_448FF5B5A116;Anleggsprojeksjonsflate;Avbildning på jordoverflata av en anleggseiendom (volum) som ligger over eller under bakken. Merknad: Avgrenses av anleggsprojeksjonsgrenser. Anleggsprojeksjonsflater kan overlappe hverandre når de ligger i ulike nivå. Anleggsprojeksjonflater har ikke delt geometri. Flaten kan ha indre hull. Anleggseiendom kan ha en kombinasjon av teig(er) på bakken og projeksjoner av volumer over/under bakken. Teigene på bakken registreres som Teig og ikke som Anleggsprojeksjonsflate.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF15E0FA_99C6_4d32_A356_448FF5B5A116;20180501 EAID_BC0EA266_F021_47ba_B92F_CFFF029F7652;Anleggsprojeksjonsgrense;"Linjer som beskriver anleggseiendommens utstrekning i planet. Merknad: Anleggsprojeksjonsgrenser dannes av anleggsprojeksjonspunkt og danner anleggsprojeksjonsflater. På grunn av at avbildningen kan gjelde ulike anleggseiendommer på forskjellig nivå kan det finnes ”doble” anleggsprojeksjonsgrenser.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC0EA266_F021_47ba_B92F_CFFF029F7652;20180501 EAID_D1030953_418E_48be_8408_E6CCB91CA651;Anleggsprojeksjonspunkt;Et koordinatbestemt punkt som er påvist, beskrevet og/eller markert spesielt i den geografiske avgrensinga av anleggsprojeksjonsflata. Merknad: Samme punkt kan være registrert flere ganger når det inngår i ulike anleggsprojeksjonsgrenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1030953_418E_48be_8408_E6CCB91CA651;20180501 EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;anleggstype;Angir type jernbaneanlegg.;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;1.0 EAID_EC1EC15F_9987_426e_8A84_FC13BA9B0789;Anleggstype;anlegg for oppbevaring eller tilvirkning ;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC1EC15F_9987_426e_8A84_FC13BA9B0789;20170303 EAID_F930616B_34DD_40d5_BFFA_9E3E4435A67D;anleggstype;;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg\Eksplosivanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F930616B_34DD_40d5_BFFA_9E3E4435A67D;20170303 EAID_7ED3FC1B_3372_41cc_8A90_36C460DC09CD;anleggstype;angir type jernbaneanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Samferdsel\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7ED3FC1B_3372_41cc_8A90_36C460DC09CD;1.0 EAID_0CAC14C8_8ED0_43d4_8429_D3C1D67A7F2D;anleggstype;angir type jernbaneanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Samferdsel\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0CAC14C8_8ED0_43d4_8429_D3C1D67A7F2D;1.0 EAID_9409D6EF_D15D_4392_92B9_A39EBC92BEDC;anleggstype;angir type jernbaneanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Samferdsel\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9409D6EF_D15D_4392_92B9_A39EBC92BEDC;1.0 EAID_D9B07159_3A7A_40e2_BE71_EE0E65B8ADB7;AnleggstypeKode;Kodeliste for hvilken type anlegg anleggseiendommen representerer.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9B07159_3A7A_40e2_BE71_EE0E65B8ADB7;20180501 EAID_01BE6F6D_0931_4a04_BE9E_741A50F1FD7E;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01BE6F6D_0931_4a04_BE9E_741A50F1FD7E;2.2 EAID_0981CFB9_5949_4586_93A3_7AE970CA7CE0;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0981CFB9_5949_4586_93A3_7AE970CA7CE0;2.2 EAID_16424331_2F2F_4e09_BC2F_0D3D0C9228D4;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Bekkeinntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_16424331_2F2F_4e09_BC2F_0D3D0C9228D4;2.2 EAID_1BD36CD5_425C_4463_A52D_D079D23450DA;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BD36CD5_425C_4463_A52D_D079D23450DA;2.2 EAID_1E53C15B_345C_4c2a_8252_05189DF4F30B;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Pumpe;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E53C15B_345C_4c2a_8252_05189DF4F30B;2.2 EAID_21CEA90C_827D_4d0d_878A_F4128CC083ED;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21CEA90C_827D_4d0d_878A_F4128CC083ED;2.2 EAID_2800EF5D_7D9B_48ee_A529_3AC210119CDC;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2800EF5D_7D9B_48ee_A529_3AC210119CDC;2.2 EAID_3644491A_C332_42df_B103_A787BE62CC12;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_UtløpUtslipp;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3644491A_C332_42df_B103_A787BE62CC12;2.2 EAID_3DA391AF_63B9_4b8d_8D9C_E8A1C68A8BB3;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DA391AF_63B9_4b8d_8D9C_E8A1C68A8BB3;2.2 EAID_3E688F98_0E47_4617_B924_4FB401EC540C;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Brannventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E688F98_0E47_4617_B924_4FB401EC540C;2.2 EAID_3EA223D4_8CF9_4d3e_B118_E24F9B2E8B22;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EA223D4_8CF9_4d3e_B118_E24F9B2E8B22;2.2 EAID_480335EC_62B9_4ac3_B029_6094492D072C;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Måler;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_480335EC_62B9_4ac3_B029_6094492D072C;2.2 EAID_4BB51683_3470_4338_82F4_E0CB3BD830F3;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\NettstasjonAdkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4BB51683_3470_4338_82F4_E0CB3BD830F3;2.2 EAID_52BBB9B9_93A8_4026_9C35_0AFF6A492DE6;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Hydrant;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52BBB9B9_93A8_4026_9C35_0AFF6A492DE6;2.2 EAID_6366AEB3_82F0_43a2_9DBC_36C4D6B6B39C;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Grøft;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6366AEB3_82F0_43a2_9DBC_36C4D6B6B39C;2.2 EAID_77A0E20B_6A53_4913_ACB4_6810DB555C1C;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Kumlokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77A0E20B_6A53_4913_ACB4_6810DB555C1C;2.2 EAID_7B143F87_E25F_4323_9A8D_7B7907801F46;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Tilbakeslagsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B143F87_E25F_4323_9A8D_7B7907801F46;2.2 EAID_7E493927_92A0_4d12_82CA_9C7328A12C31;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Anboring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E493927_92A0_4d12_82CA_9C7328A12C31;2.2 EAID_7E4C019B_E539_4e57_B777_F3864D3203A4;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E4C019B_E539_4e57_B777_F3864D3203A4;2.2 EAID_7F0F6E64_F842_4e43_817C_EF1B517F7E0E;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7F0F6E64_F842_4e43_817C_EF1B517F7E0E;2.2 EAID_8F426C69_23C0_499b_9FAB_32D66D196DC2;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F426C69_23C0_499b_9FAB_32D66D196DC2;2.2 EAID_A176D3D7_D242_4178_B85D_DF3DA5390A87;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Overgang;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A176D3D7_D242_4178_B85D_DF3DA5390A87;2.2 EAID_A664DF01_B82B_4983_9D76_95CDA7D30C4B;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Vanninntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A664DF01_B82B_4983_9D76_95CDA7D30C4B;2.2 EAID_A71A15D5_A353_411a_8113_0252B62C5F88;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A71A15D5_A353_411a_8113_0252B62C5F88;2.2 EAID_ABD68400_E04F_4f84_93B1_5C2C71EC76AD;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Trekkerør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABD68400_E04F_4f84_93B1_5C2C71EC76AD;2.2 EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;2.2 EAID_E146D5D3_5E63_4821_A28D_B2DAC7408168;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Nettstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E146D5D3_5E63_4821_A28D_B2DAC7408168;2.2 EAID_EE041B5F_D3E0_4f70_B124_0100E894EB86;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Ledningslokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE041B5F_D3E0_4f70_B124_0100E894EB86;2.2 EAID_F6E716BB_AFC2_494d_B905_3A2A447E4738;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Lufteventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6E716BB_AFC2_494d_B905_3A2A447E4738;2.2 EAID_FBF00976_322B_486e_86A0_6E872ABA917B;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBF00976_322B_486e_86A0_6E872ABA917B;2.2 EAID_FD50339C_5CD3_489a_B8C7_1559E6581297;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Reguleringsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD50339C_5CD3_489a_B8C7_1559E6581297;2.2 EAID_FD740034_D1C7_43d1_9277_D1E2523C3907;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Blindflens;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD740034_D1C7_43d1_9277_D1E2523C3907;2.2 EAID_FDE02DC1_892B_44fe_83A6_7C5461C9E8B8;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Uttak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FDE02DC1_892B_44fe_83A6_7C5461C9E8B8;2.2 EAID_26B51651_D16B_4e00_8CF6_A07F6237C2A2;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Blindflens;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26B51651_D16B_4e00_8CF6_A07F6237C2A2;2.2 EAID_26DD99F5_E470_4ddd_AEFC_F62198734871;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Måler;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26DD99F5_E470_4ddd_AEFC_F62198734871;2.2 EAID_27910F24_2D3C_4211_A886_5A17EDC58CAE;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_27910F24_2D3C_4211_A886_5A17EDC58CAE;2.2 EAID_2E161A98_EBFD_45f3_8636_543C1375B9B7;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E161A98_EBFD_45f3_8636_543C1375B9B7;2.2 EAID_329C54FC_DC86_4590_AA1A_A7F37099B293;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_329C54FC_DC86_4590_AA1A_A7F37099B293;2.2 EAID_44316972_CBA8_4891_B8D1_6F28B709B778;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44316972_CBA8_4891_B8D1_6F28B709B778;2.2 EAID_4B3EC34D_C227_44a2_B209_93F263BD00D8;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_UtløpUtslipp;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B3EC34D_C227_44a2_B209_93F263BD00D8;2.2 EAID_500B1E35_0D75_4505_89B4_684275B5FADC;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Vanninntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_500B1E35_0D75_4505_89B4_684275B5FADC;2.2 EAID_50FA012F_FCAB_437e_9B43_B70F70B04149;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Tilbakeslagsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50FA012F_FCAB_437e_9B43_B70F70B04149;2.2 EAID_52BB0DFF_6AB1_4b2e_B182_7E424F7BC11B;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52BB0DFF_6AB1_4b2e_B182_7E424F7BC11B;2.2 EAID_53A7373F_29BD_4ad3_8E06_B86696AC5E0F;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53A7373F_29BD_4ad3_8E06_B86696AC5E0F;2.2 EAID_550DE116_AF92_4b9a_B0DE_5B0FCA0098EF;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Lufteventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_550DE116_AF92_4b9a_B0DE_5B0FCA0098EF;2.2 EAID_6287FA61_2FC8_4445_8CF8_0C89A223FA9C;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Uttak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6287FA61_2FC8_4445_8CF8_0C89A223FA9C;2.2 EAID_6CA846BE_CEB5_4df2_8525_B79CBFC7A4AF;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Hydrant;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6CA846BE_CEB5_4df2_8525_B79CBFC7A4AF;2.2 EAID_6E399AF7_1A7F_4e51_BE21_2E69BE6D93C0;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Nettstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E399AF7_1A7F_4e51_BE21_2E69BE6D93C0;2.2 EAID_6FD332D8_718B_4fc2_BE66_55FC3FF8123E;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6FD332D8_718B_4fc2_BE66_55FC3FF8123E;2.2 EAID_71CEF36E_BAFF_45ff_9BFE_B220FF522314;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\NettstasjonAdkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71CEF36E_BAFF_45ff_9BFE_B220FF522314;2.2 EAID_75913CD8_5D25_460e_BA49_D73E18E6BDDC;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Anboring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75913CD8_5D25_460e_BA49_D73E18E6BDDC;2.2 EAID_795E22BC_031A_499b_BDBD_1317771A3E31;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Bekkeinntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_795E22BC_031A_499b_BDBD_1317771A3E31;2.2 EAID_79FD041B_71F3_4357_B23E_5F06A0F3E72C;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Ledningslokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79FD041B_71F3_4357_B23E_5F06A0F3E72C;2.2 EAID_87E4D40F_C053_45ab_BF0F_14CFB43C3B11;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87E4D40F_C053_45ab_BF0F_14CFB43C3B11;2.2 EAID_8EF7D2F5_8097_4556_B714_EC93784E02FF;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8EF7D2F5_8097_4556_B714_EC93784E02FF;2.2 EAID_93BC987E_7B77_42b6_A0DD_4BE801C1391F;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Brannventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93BC987E_7B77_42b6_A0DD_4BE801C1391F;2.2 EAID_A82CDDD4_8394_41b2_A96B_A3457D6EDA29;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Overgang;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A82CDDD4_8394_41b2_A96B_A3457D6EDA29;2.2 EAID_BCA1B32F_555C_4748_938E_5B32CF2319E6;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCA1B32F_555C_4748_938E_5B32CF2319E6;2.2 EAID_C204C889_1EF2_44a0_B378_C4FE640100E7;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Reguleringsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C204C889_1EF2_44a0_B378_C4FE640100E7;2.2 EAID_CC54B362_655D_4a6f_8883_1B62AEDEDA52;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC54B362_655D_4a6f_8883_1B62AEDEDA52;2.2 EAID_D00B6B49_3EF7_41b5_A9FC_A33438DD3F47;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Kumlokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D00B6B49_3EF7_41b5_A9FC_A33438DD3F47;2.2 EAID_D14C7865_F991_4f9a_A035_C2349F3FB03A;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Pumpe;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D14C7865_F991_4f9a_A035_C2349F3FB03A;2.2 EAID_D1ED3182_4C79_46e5_91D3_E20B1F91AB9B;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1ED3182_4C79_46e5_91D3_E20B1F91AB9B;2.2 EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;2.2 EAID_042539AF_B30D_4780_9852_83A3CF723F3B;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Måler;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_042539AF_B30D_4780_9852_83A3CF723F3B;2.2 EAID_0461CBBC_13E7_444a_86BB_C4C3A878B7DA;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Nettstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0461CBBC_13E7_444a_86BB_C4C3A878B7DA;2.2 EAID_17AC22DC_1412_4891_BCE0_FFB8FB6F7ACC;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\NettstasjonAdkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17AC22DC_1412_4891_BCE0_FFB8FB6F7ACC;2.2 EAID_325ADC07_96E8_4b4a_A637_5A32889C0121;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Ledningslokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_325ADC07_96E8_4b4a_A637_5A32889C0121;2.2 EAID_393E2BDC_9D77_4974_9BE4_5A870FABA242;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_UtløpUtslipp;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_393E2BDC_9D77_4974_9BE4_5A870FABA242;2.2 EAID_3E96CE5B_EE2C_411e_822C_87345161CBAA;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Blindflens;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E96CE5B_EE2C_411e_822C_87345161CBAA;2.2 EAID_495C2FFB_FC65_4f6e_9CC6_4A2B3C91FEE2;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_495C2FFB_FC65_4f6e_9CC6_4A2B3C91FEE2;2.2 EAID_5A397D71_C65B_46b2_AA7E_4A66E11309E1;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A397D71_C65B_46b2_AA7E_4A66E11309E1;2.2 EAID_609D0433_D297_4eb3_90BF_585210EC3568;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_609D0433_D297_4eb3_90BF_585210EC3568;2.2 EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;2.2 EAID_6C017BA0_E70A_4792_B86C_A3EF2795F662;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Lufteventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C017BA0_E70A_4792_B86C_A3EF2795F662;2.2 EAID_70181020_C1DE_49cd_B59B_84763799414D;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Overgang;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70181020_C1DE_49cd_B59B_84763799414D;2.2 EAID_77AA3CF0_4B69_47ee_97C1_5B084DB0F2E2;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Grøft;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77AA3CF0_4B69_47ee_97C1_5B084DB0F2E2;2.2 EAID_84131BFE_BA9B_40b3_94A8_91CA907F9FE4;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84131BFE_BA9B_40b3_94A8_91CA907F9FE4;2.2 EAID_87FC772C_E1E8_4839_8BCC_6FA6DB654E05;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Brannventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87FC772C_E1E8_4839_8BCC_6FA6DB654E05;2.2 EAID_8C86B12A_E604_4fa2_8C34_29FC022ABF90;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Uttak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C86B12A_E604_4fa2_8C34_29FC022ABF90;2.2 EAID_936BF71E_CF64_4bf1_BA63_45AD2BD5B769;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Hydrant;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_936BF71E_CF64_4bf1_BA63_45AD2BD5B769;2.2 EAID_986178A6_53FF_4451_B2A2_9AAF22009F50;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Reguleringsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_986178A6_53FF_4451_B2A2_9AAF22009F50;2.2 EAID_9A308BF5_AF23_46e2_AFEF_9BAF4C7D07DF;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Kumlokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A308BF5_AF23_46e2_AFEF_9BAF4C7D07DF;2.2 EAID_9EB22572_68E4_42a1_B875_48D296A0ECB0;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Bekkeinntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EB22572_68E4_42a1_B875_48D296A0ECB0;2.2 EAID_B90AFCCD_2A87_4fe9_857F_62EABB9D7473;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B90AFCCD_2A87_4fe9_857F_62EABB9D7473;2.2 EAID_BAB81799_F364_43e9_BD36_F1EE0DB24616;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BAB81799_F364_43e9_BD36_F1EE0DB24616;2.2 EAID_CEBDA20B_0126_40fa_995E_A30A589BD5AA;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Vanninntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CEBDA20B_0126_40fa_995E_A30A589BD5AA;2.2 EAID_D5BF0897_FDA0_4ea9_86FF_5595A38F623C;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5BF0897_FDA0_4ea9_86FF_5595A38F623C;2.2 EAID_D5F7211C_905A_4f2d_B6B5_C3BBB1483859;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5F7211C_905A_4f2d_B6B5_C3BBB1483859;2.2 EAID_D8A07A6D_B6BE_4c32_B655_1E98A59ACE80;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8A07A6D_B6BE_4c32_B655_1E98A59ACE80;2.2 EAID_DCC4D80F_5656_4a28_AD9F_5FACB8BE1089;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Pumpe;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCC4D80F_5656_4a28_AD9F_5FACB8BE1089;2.2 EAID_E1E84278_3F23_4eaa_AF27_F12D4EC66B58;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Anboring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1E84278_3F23_4eaa_AF27_F12D4EC66B58;2.2 EAID_E3326E0B_C32F_429c_A880_5B88CB9FFE89;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E3326E0B_C32F_429c_A880_5B88CB9FFE89;2.2 EAID_F04C7E47_7930_4832_A097_98E8B63CA989;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F04C7E47_7930_4832_A097_98E8B63CA989;2.2 EAID_F1627C5C_68FF_428b_9D8F_C7E424833ABD;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1627C5C_68FF_428b_9D8F_C7E424833ABD;2.2 EAID_FE847CB6_693E_4e9f_992D_F8A5555EF6B6;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Tilbakeslagsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE847CB6_693E_4e9f_992D_F8A5555EF6B6;2.2 EAID_B4AA0265_52B5_4462_BD0A_9B31C0FAAEED;AnnenBygning;bygning som ikke er registrert i matrikkelen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygninger;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4AA0265_52B5_4462_BD0A_9B31C0FAAEED;4.61 EAID_5D6C75EB_5BFB_4228_BF10_8BA892AE3B99;AnnenBåtrute;båtrute som ikke kan karakteriseres som passasjer- eller bilferje -- Definition -- boat route which cannot be characterised as passenger ferry or car ferry;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D6C75EB_5BFB_4228_BF10_8BA892AE3B99;1.0 EAID_5E6F7636_E197_415e_98C8_397B6A3BCBCB;AnnenBåtrute;båtrute som ikke kan karakteriseres som passasjer- eller bilferje -- Definition -- boat route which cannot be characterised as passenger ferry or car ferry;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E6F7636_E197_415e_98C8_397B6A3BCBCB;1.0 EAID_F348AA74_F1F4_4705_885C_5F650A1EABC0;AnnenBåtrute;båtrute som ikke kan karakteriseres som passasjer- eller bilferje -- Definition -- boat route which cannot be characterised as passenger ferry or car ferry;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F348AA74_F1F4_4705_885C_5F650A1EABC0;1.0 EAID_EC00634B_6BCC_4e12_9225_0AC7F98B273C;AnnenBåtrute;båtrute som ikke kan karakteriseres som passasjer- eller bilferje -- Definition -- boat route which cannot be characterised as passenger ferry or car ferry;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC00634B_6BCC_4e12_9225_0AC7F98B273C;1.0 EAID_C77FC593_66CE_4c64_9C15_F1ECF38220BD;AnnenBåtrute;båtrute som ikke kan karakteriseres som passasjer- eller bilferje -- Definition -- boat route which cannot be characterised as passenger ferry or car ferry;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C77FC593_66CE_4c64_9C15_F1ECF38220BD;1.0 EAID_ABD7C8C2_CA7A_49fe_8C84_361437A6F54A;AnnenBåtrute;båtrute som ikke kan karakteriseres som passasjer- eller bilferje -- Definition -- boat route which cannot be characterised as passenger ferry or car ferry;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABD7C8C2_CA7A_49fe_8C84_361437A6F54A;1.0 EAID_AF5D3848_0FE5_4dde_B743_A7236D35C9E9;AnnenBåtrute;båtrute som ikke kan karakteriseres som passasjer- eller bilferje -- Definition -- boat route which cannot be characterised as passenger ferry or car ferry;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF5D3848_0FE5_4dde_B743_A7236D35C9E9;1.0 EAID_DB75D15D_D781_4094_A5EE_A0165EA3011C;AnnenBåtrute;båtrute som ikke kan karakteriseres som passasjer- eller bilferje -- Definition -- boat route which cannot be characterised as passenger ferry or car ferry;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB75D15D_D781_4094_A5EE_A0165EA3011C;1.0 EAID_F8ADA499_56C8_40b9_A91F_1EF8BD026BE8;AnnenMatrikkelenhetsKode;liste over typer av Annen matrikkelenhet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F8ADA499_56C8_40b9_A91F_1EF8BD026BE8;20180501 EAID_F6D28D0F_5841_4f50_8F79_7CCB1FAC8C1E;AnnenRute;Rute for annen ferdsel knyttet til friluftsliv.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6D28D0F_5841_4f50_8F79_7CCB1FAC8C1E;20160601 EAID_CD173FEB_A8F3_445f_ABB8_44203D080AF8;AnnenRute;Rute for annen ferdsel knyttet til friluftsliv.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD173FEB_A8F3_445f_ABB8_44203D080AF8;20161201 EAID_685C9402_6CAF_4269_ACDD_8185EC5D7F87;AnnenRute;Rute for annen ferdsel knyttet til friluftsliv.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_685C9402_6CAF_4269_ACDD_8185EC5D7F87;20171210 EAID_357C82CE_7761_4662_B994_20F899E10D7C;AnnenRuteInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en annen rute. Egenskapen er påkrevet og multippel. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_357C82CE_7761_4662_B994_20F899E10D7C;20160601 EAID_F6D28D0F_5841_4f50_8F79_7CCB1FAC8C1E;annenRuteInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en annen rute. Egenskapen er påkrevet og multippel. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\AnnenRute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6D28D0F_5841_4f50_8F79_7CCB1FAC8C1E;20160601 EAID_CB1C1AEA_D2E8_4c34_96ED_68F26208A3E0;AnnenRuteInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en annen rute. Egenskapen er påkrevet og multippel. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB1C1AEA_D2E8_4c34_96ED_68F26208A3E0;20161201 EAID_CD173FEB_A8F3_445f_ABB8_44203D080AF8;annenRuteInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en annen rute. Egenskapen er påkrevet og multippel. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\AnnenRute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD173FEB_A8F3_445f_ABB8_44203D080AF8;20161201 EAID_30E656B6_D88B_4d70_B0F1_AF77A6219F55;AnnenRuteInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en annen rute. Egenskapen er påkrevet og multippel. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30E656B6_D88B_4d70_B0F1_AF77A6219F55;20171210 EAID_685C9402_6CAF_4269_ACDD_8185EC5D7F87;annenRuteInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en annen rute. Egenskapen er påkrevet og multippel. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\AnnenRute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_685C9402_6CAF_4269_ACDD_8185EC5D7F87;20171210 EAID_7A2E0A12_E51D_4664_989E_D9CC8DBFF659;annenSkrivemåte;de andre skrivemåtene av stedsnavnet som ikke er anbefalt for offentlig bruk.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Stedsnavn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A2E0A12_E51D_4664_989E_D9CC8DBFF659;20181115 EAID_D5E42F72_5AFE_4d97_B648_8CF6D5B4CC88;annet;"hvis ""annet"" velges på attributt farge, må dette spesifiseres her";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre\MerkingFarge;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5E42F72_5AFE_4d97_B648_8CF6D5B4CC88;20160202 EAID_C16D3AB9_0635_4e40_88D5_4683540EE7A8;annet;"hvis ""annet"" velges på attributt farge, må dette spesifiseres her";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre\MerkingFarge;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C16D3AB9_0635_4e40_88D5_4683540EE7A8;20180322 EAID_3DB5032A_C5D3_4f47_B116_BE7FC0971E65;AnnetGjerde;oppsatt stengsel som hindrer passering Merknad: Står ofte i grensa mellom eiendommer, og som i utgangspunktet ikke er definert som egne objekter, slik som steingjerde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DB5032A_C5D3_4f47_B116_BE7FC0971E65;4.6 EAID_6C527F31_6997_46a6_9642_0D4010E540B9;AnnetGjerde;oppsatt stengsel som hindrer passering Merknad: Står ofte i grensa mellom eiendommer, og som i utgangspunktet ikke er definert som egne objekter, slik som steingjerde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C527F31_6997_46a6_9642_0D4010E540B9;4.61 EAID_0E9A6B37_C70C_43d3_904F_D889360EB25D;annetKvTema;andre kvartærgeologiske tema;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\MarinGrenseFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E9A6B37_C70C_43d3_904F_D889360EB25D;1.1 EAID_9D10AF2E_8D01_4b29_99C3_4971FB30E18D;AnnetKvTema;andre kvartærgeologiske tema Merknad: Tema som f.eks. i områder over/under marin grense, isskille, hovedvannskille mv. Bygges ut etter behov;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D10AF2E_8D01_4b29_99C3_4971FB30E18D;1.1 EAID_AD2133E8_32B4_4721_B1B7_1FF627B8F53D;annetKvTema;andre kvartærgeologiske tema;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense\MarinGrenseFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AD2133E8_32B4_4721_B1B7_1FF627B8F53D;1.0 EAID_F59E885C_5A6D_4562_AC6D_233BDF9C9A35;AnnetKvTema;andre kvartærgeologiske tema Merknad: Tema som f.eks. i områder over-/under marin grense, isskille, hovedvannskille mv. Bygges ut etter behov;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F59E885C_5A6D_4562_AC6D_233BDF9C9A35;1.0 EAID_3400F742_BAFE_49a3_A1B6_6CD814C473BF;AnnetKvTema;andre kvartærgeologiske tema Merknad: Tema som f.eks. i områder over-/under marin grense, isskille, hovedvannskille mv. Bygges ut etter behov;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3400F742_BAFE_49a3_A1B6_6CD814C473BF;1.1 EAID_CCF11065_7DF4_417f_BE70_E1A52782FC74;annetKvTema;andre kvartærgeologiske tema;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense\MarinGrenseFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CCF11065_7DF4_417f_BE70_E1A52782FC74;1.1 EAID_808AE015_6730_4be0_B8C2_0448B2A7E253;annetMerke;merke som ikke tilfredsstiller kriteriene over;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerkeType;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_808AE015_6730_4be0_B8C2_0448B2A7E253;20180601 EAID_C48721B7_00CA_4020_BC10_B48C68E1BEA8;AnnetMinnesmerke;"fysisk objekt som er tillatt satt opp på en gravplass for å markere en hendelse eller en eller flere personer";SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C48721B7_00CA_4020_BC10_B48C68E1BEA8;20180601 EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;annetSkadet;om andre økonomiske/samfunnsnyttige installasjoner ble skadet i skredet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;1.1 EAID_B74A1452_4627_4d13_BB9E_B5CA8007DC6A;AnnetVegarealAvgrensning;avgrensning av private avkjørsler, ytterkant av åpne parkeringsplasser i tilknytning til veg, korte gang- og sykkelveger som ikke hører til hovedvegnettet (for eksempel småveger mellom bebyggelse);SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B74A1452_4627_4d13_BB9E_B5CA8007DC6A;4.6 EAID_56EB9FB0_DC8B_4303_9852_92E265C7DE85;AnnetVegarealAvgrensning;avgrensning av private avkjørsler, ytterkant av åpne parkeringsplasser i tilknytning til veg, korte gang- og sykkelveger som ikke hører til hovedvegnettet (for eksempel småveger mellom bebyggelse);SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56EB9FB0_DC8B_4303_9852_92E265C7DE85;4.61 EAID_382F5A15_9DB3_4057_AE7C_084E7235F097;anonymUrnegrav;grav hvor det kan settes ned én urne;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravtype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_382F5A15_9DB3_4057_AE7C_084E7235F097;20180601 EAID_D30C4770_E1E3_49f5_A7FD_BCAB234219E3;ansvarligBruker;skytterlaget eller sentral organisasjon som skytebanens eierlag er registrert i når andre enn skytterlaget eier banen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Modeller_med_interne_kodelister\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen\Skytebane;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D30C4770_E1E3_49f5_A7FD_BCAB234219E3;20190301 EAID_FF652689_10BD_4508_A403_3A7992FE9FBF;ansvarligBruker;skytterlaget eller sentral organisasjon som skytebanens eierlag er registrert i når andre enn skytterlaget eier banen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen\Skytebane;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF652689_10BD_4508_A403_3A7992FE9FBF;20190301 EAID_44D120A8_9A72_4cac_93D5_05BB0B6880C2;AnsvarligForMerking;hvem har ansvar for merking;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44D120A8_9A72_4cac_93D5_05BB0B6880C2;20160202 EAID_C239E3DD_32BE_47e1_9099_CA4F6206ADC4;ansvarligForMerking;hvem har ansvar for merking;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre\Merkeplikt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C239E3DD_32BE_47e1_9099_CA4F6206ADC4;20160202 EAID_05721DD7_D335_4d36_B083_FAF8834B9293;AnsvarligForMerking;hvem har ansvar for merking;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05721DD7_D335_4d36_B083_FAF8834B9293;20180322 EAID_802C5927_F179_472f_9905_51F7777AEBCC;ansvarligForMerking;hvem har ansvar for merking;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre\Merkeplikt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_802C5927_F179_472f_9905_51F7777AEBCC;20180322 EAID_6E3413A2_91D2_4c75_B984_F1D9A491C57F;antall;Antall trær (større enn 5 cm i brysthøydediameter) per ha. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursTreAntall;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E3413A2_91D2_4c75_B984_F1D9A491C57F;20180615 EAID_E07F818B_1469_4e67_B666_C99DF8A18A37;antall;Antall trær (større enn 5 cm i brysthøydediameter) per ha. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursTreAntall;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E07F818B_1469_4e67_B666_C99DF8A18A37;20201105 EAID_49DCEF9B_292F_49f5_91AD_8C62E9D9C767;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\GrusPukkObservasjonOgUttak\PukkUttak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49DCEF9B_292F_49f5_91AD_8C62E9D9C767;3.0 EAID_A9EB6D01_900C_4148_ADEC_3976A9F9B171;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\GrusPukkObservasjonOgUttak\SandGrusUttak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9EB6D01_900C_4148_ADEC_3976A9F9B171;3.0 EAID_B257100F_273A_400a_9155_21BC0C01F997;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\GrusPukkObservasjonOgUttak\SandGrusObservasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B257100F_273A_400a_9155_21BC0C01F997;3.0 EAID_C006560D_F893_428d_A40E_6F40D192AAA3;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\GrusPukkObservasjonOgUttak\PukkObservasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C006560D_F893_428d_A40E_6F40D192AAA3;3.0 EAID_38F8B16D_3CA1_4e61_8CFB_46872B733BB9;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\GrusPukkOmråder\SandGrusOmr;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38F8B16D_3CA1_4e61_8CFB_46872B733BB9;3.0 EAID_C08B3AFA_1708_4064_8B7D_25D2A6315450;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\GrusPukkOmråder\PukkOmr;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C08B3AFA_1708_4064_8B7D_25D2A6315450;3.0 EAID_2910B7DE_8AFD_4013_8AFB_08BEA8204AC7;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\Spesielle\RastoffProvePkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2910B7DE_8AFD_4013_8AFB_08BEA8204AC7;3.0 EAID_15FE245D_2D26_4288_BB0D_DD395FD83ABE;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådeFlater\MalmOmrFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15FE245D_2D26_4288_BB0D_DD395FD83ABE;2.0 EAID_91981124_8526_4659_B485_68CC01EBCFE2;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådeFlater\NatursteinOmrFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_91981124_8526_4659_B485_68CC01EBCFE2;2.0 EAID_BC8CE8DE_2CC9_41a5_A7C6_06E7E80776D4;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådeFlater\IndustrimineralOmrFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC8CE8DE_2CC9_41a5_A7C6_06E7E80776D4;2.0 EAID_0868740A_9F01_424c_B2FF_C4D464BEB1A8;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådePunkt\IndustrimineralOmrPkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0868740A_9F01_424c_B2FF_C4D464BEB1A8;2.0 EAID_1742831E_38B4_4f87_97FD_03ED479A9DD7;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådePunkt\MalmOmrPkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1742831E_38B4_4f87_97FD_03ED479A9DD7;2.0 EAID_D66268C2_38E0_4725_B9C2_B7BB530B7744;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådePunkt\NatursteinOmrPkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D66268C2_38E0_4725_B9C2_B7BB530B7744;2.0 EAID_65F09772_4A1B_496a_A208_B993F16DBAB8;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\IndustrimineralLokalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_65F09772_4A1B_496a_A208_B993F16DBAB8;2.0 EAID_7642859D_66E3_4751_B05B_62E58B4C35EB;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\MalmLokalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7642859D_66E3_4751_B05B_62E58B4C35EB;2.0 EAID_7E06C6C1_3B38_4b84_A08F_F1384156066C;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\NatursteinLokalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E06C6C1_3B38_4b84_A08F_F1384156066C;2.0 EAID_AAB2C0E3_49C9_472b_9EF2_AA30E5F62EEA;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\Spesielle\RastoffProvePkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AAB2C0E3_49C9_472b_9EF2_AA30E5F62EEA;2.0 EAID_5ADF4594_CE03_4004_92BB_368B0A9EC975;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser the number of chemical and/or mechanical analyses performed;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser-3.0\MineralRegistrering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5ADF4594_CE03_4004_92BB_368B0A9EC975;3.0 EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;antallAnsatte;totalt antall ansatte i barnehagen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager\Barnehage;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;20171201 EAID_5CC40E7A_2BF6_4bcb_A93E_2EE5CD2360D2;antallAnsatte;Antall av ansatte i skolen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og videregående skoler\VideregåendeSkole;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5CC40E7A_2BF6_4bcb_A93E_2EE5CD2360D2;20190301 EAID_C7F0725B_E0CA_4793_86CF_1A09801394A2;antallAnsatte;Antall av ansatte i skolen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og videregående skoler\Grunnskole;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C7F0725B_E0CA_4793_86CF_1A09801394A2;20190301 EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;antallArmer;antall armer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;2.2 EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;antallArmer;antall armer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;2.2 EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;antallArmer;antall armer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;2.2 EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;antallBarn;maksimalt antall barn som kan få plass i den aktuelle barnehagen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager\Barnehage;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;20171201 EAID_96DC5530_9F47_466b_AED1_6AF272BD56B5;antallBrønnerKilder;antall brønner og kilder i LGNområdet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\LGNOmrådeRefPkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96DC5530_9F47_466b_AED1_6AF272BD56B5;1.0 EAID_5CC40E7A_2BF6_4bcb_A93E_2EE5CD2360D2;antallElever;Totalt antall elever i skolen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og videregående skoler\VideregåendeSkole;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5CC40E7A_2BF6_4bcb_A93E_2EE5CD2360D2;20190301 EAID_C7F0725B_E0CA_4793_86CF_1A09801394A2;antallElever;Totalt antall elever i skolen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og videregående skoler\Grunnskole;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C7F0725B_E0CA_4793_86CF_1A09801394A2;20190301 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;antallEnergiBrønner;beskriver antall energibrønner i brønnparken (minimum 5 for å defineres som brønnpark);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;antallIndivider;Antall individer da forekomsten ble registert The number of individuals represented present at the time of the Occurrence;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Funnopplysninger;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;20170301 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;antallKvinner;Antall kvinner innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;antallKvinner;Antall kvinner innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;antallKvinner;Antall kvinner innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;antallKvinner;Antall kvinner innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;antallMenn;Antall menn innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;antallMenn;Antall menn innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;antallMenn;Antall menn innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;antallMenn;Antall menn innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_D86A3BAB_F70C_4c6f_A900_F16F9C641A6C;antallSkispor;Antall oppkjørte skispor for klassisk på løypestrekningen angis med tall. Er det også tilrettelagt for skøyting, registreres det i tillegg med JA under skøytetrase. Er traseen kun tilrettelagt for skøyting, registreres det med verdien 0 for antallSkispor.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Skiløype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D86A3BAB_F70C_4c6f_A900_F16F9C641A6C;20160601 EAID_36FA747D_E14E_47da_B5BA_E5C38EAA5458;antallSkispor;Antall oppkjørte skispor for klassisk på løypestrekningen angis med tall. Er det også tilrettelagt for skøyting, registreres det i tillegg med JA under skøytetrase. Er traseen kun tilrettelagt for skøyting, registreres det med verdien 0 for antallSkispor.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Skiløype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_36FA747D_E14E_47da_B5BA_E5C38EAA5458;20161201 EAID_74314D37_C7BF_4ec0_80EA_37861038AD9F;antallSkispor;Antall oppkjørte skispor for klassisk på løypestrekningen angis med tall. Er det også tilrettelagt for skøyting, registreres det i tillegg med JA under skøytetrase. Er traseen kun tilrettelagt for skøyting, registreres det med verdien 0 for antallSkispor.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Skiløype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74314D37_C7BF_4ec0_80EA_37861038AD9F;20171210 EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;antallSkorsteiner;sefrakminnets antall skorsteiner Merknad: Rubrikk nr 25 i sefrak-skjemaet. Kulturminnets antall skorsteiner er ikke det samme som antall røkløp lagret på bygning. -- Definition -- number of chimneys at the Sefrak cultural site Note: Section no. 25 on the Sefrak form. The number of chimneys on the cultural heritage building is not the same as the number of smoke channels stored on building.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;20160503 EAID_C0C8E2CF_799E_4f38_A239_541C1E8D9D0E;antallStengteDøgn;Angir hvor mange døgn pr år vegstrekningen normalt er stengt. Enhet: Stykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0C8E2CF_799E_4f38_A239_541C1E8D9D0E;1.0 EAID_8F426C69_23C0_499b_9FAB_32D66D196DC2;antallTrekkerørIKanal;antall trekkerør som ligger i kanalen Merknad: Brukes der det er mer hensiktsmessig å angi antall trekkerør framfor å modellere hvert trekkerør.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F426C69_23C0_499b_9FAB_32D66D196DC2;2.2 EAID_B90AFCCD_2A87_4fe9_857F_62EABB9D7473;antallTrekkerørIKanal;antall trekkerør som ligger i kanalen Merknad: Brukes der det er mer hensiktsmessig å angi antall trekkerør framfor å modellere hvert trekkerør.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B90AFCCD_2A87_4fe9_857F_62EABB9D7473;2.2 EAID_3EA223D4_8CF9_4d3e_B118_E24F9B2E8B22;antallUttak;Antall avstikkere fra mellomring (normalt 1 eller 2);SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EA223D4_8CF9_4d3e_B118_E24F9B2E8B22;2.2 EAID_44316972_CBA8_4891_B8D1_6F28B709B778;antallUttak;Antall avstikkere fra mellomring (normalt 1 eller 2);SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44316972_CBA8_4891_B8D1_6F28B709B778;2.2 EAID_D5BF0897_FDA0_4ea9_86FF_5595A38F623C;antallUttak;Antall avstikkere fra mellomring (normalt 1 eller 2);SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5BF0897_FDA0_4ea9_86FF_5595A38F623C;2.2 EAID_DCBF7C7B_B71A_412c_8638_6ACAC3AAAC59;AR5Symbol;punkt med nødvendig informasjon for visning av AR5-symbol i kartet. Merk: Tidligere PresAR5Symbol;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Presentasjonsdata\N5 Presentasjonsdata;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCBF7C7B_B71A_412c_8638_6ACAC3AAAC59;20170701 EAID_70825D48_6735_43e1_8E7E_2823A3B5836C;area;area over which an object extends;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav\GridProperties;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70825D48_6735_43e1_8E7E_2823A3B5836C;20180201 EAID_836553F6_A26D_4d5b_B3BC_3EF7FC9A6ED5;areal;Verneplanområdets areal i km2;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Verneplan\Verneplan for vassdrag\NVEFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_836553F6_A26D_4d5b_B3BC_3EF7FC9A6ED5;1.1 EAID_E0C23C80_BAE8_4153_9543_EFB918A561A8;areal;Samlet grunnflate for trærne i et område. Enhet: m2/ha. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursGrunnflate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E0C23C80_BAE8_4153_9543_EFB918A561A8;20180615 EAID_6D9CEEEC_1976_4159_B3ED_A9A7419B41C3;areal;Samlet grunnflate for trærne i et område. Enhet: m2/ha. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursGrunnflate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D9CEEEC_1976_4159_B3ED_A9A7419B41C3;20201105 EAID_CACCF091_256A_4204_962D_C1DFAC4C56CD;areal;areal i m2;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Sentrumssoner\Sentrumssone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CACCF091_256A_4204_962D_C1DFAC4C56CD;20171101 EAID_21A9AD95_4771_4fb3_9739_3C5153F330E7;areal;Areal i km2;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Tettsteder\Tettsted;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21A9AD95_4771_4fb3_9739_3C5153F330E7;20171101 EAID_EBEFEA99_E505_42f0_9AFC_A8A29994F2FD;Areal;Beregnet areal fra registrert geometri med eventuell arealmerknad;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBEFEA99_E505_42f0_9AFC_A8A29994F2FD;20180501 EAID_A76E6EDA_9F84_4178_A5C2_4DCEFE4FDC0D;Arealbruk;arealbrukskategori (pbl. 1985 § 20-4 første ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A76E6EDA_9F84_4178_A5C2_4DCEFE4FDC0D;1.0 EAID_EF5E4576_1DF0_4b24_8FC9_F4D5D773DBC4;arealbruk;arealbrukskategori (pbl. 1985 § 20-4 første ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Arealformål\KpArealbrukOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF5E4576_1DF0_4b24_8FC9_F4D5D773DBC4;1.0 EAPK_10A4BE3C_60B7_4760_ACA5_19EAB0CBA006;Arealbruk;Modell for å beskrive arealbruksdatasettet SsbArealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_10A4BE3C_60B7_4760_ACA5_19EAB0CBA006;20170515 EAID_DB206F92_4CD9_4c71_B625_64EAFEB54270;Arealbrukgrense;avgrensning av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB206F92_4CD9_4c71_B625_64EAFEB54270;4.6 EAID_35325DEB_0114_4b90_849B_9D1100B55A5F;Arealbrukgrense;avgrensning av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_35325DEB_0114_4b90_849B_9D1100B55A5F;4.61 EAID_755A2624_ACDB_421d_A8E5_B7C528F89824;Arealbrukgrense;avgrensning av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata. -- Definition -- delimitation of the various land use areas Note: Land use code is assigned to the surface, i.e. on the representation point which represents this surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_755A2624_ACDB_421d_A8E5_B7C528F89824;1.0 EAID_54EF598B_7651_44f4_944C_F908ACE3D954;Arealbrukgrense;avgrensning av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata. -- Definition -- delimitation of the various land use areas Note: Land use code is assigned to the surface, i.e. on the representation point which represents this surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54EF598B_7651_44f4_944C_F908ACE3D954;1.0 EAID_9802520F_FFE7_4a53_B916_9036E219FFF2;Arealbrukgrense;avgrensning av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata. -- Definition -- delimitation of the various land use areas Note: Land use code is assigned to the surface, i.e. on the representation point which represents this surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9802520F_FFE7_4a53_B916_9036E219FFF2;1.0 EAID_059D7756_41FA_4ee6_AEFC_80F147BB9A85;Arealbrukgrense;avgrensning av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata. -- Definition -- delimitation of the various land use areas Note: Land use code is assigned to the surface, i.e. on the representation point which represents this surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_059D7756_41FA_4ee6_AEFC_80F147BB9A85;1.0 EAID_56BF1944_7FA1_4a45_A4E5_93E1018666FA;Arealbrukgrense;avgrensning av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata. -- Definition -- delimitation of the various land use areas Note: Land use code is assigned to the surface, i.e. on the representation point which represents this surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56BF1944_7FA1_4a45_A4E5_93E1018666FA;1.0 EAID_2B279D0A_5860_4a00_B59F_1824E18218A9;Arealbrukgrense;avgrensning av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata. -- Definition -- delimitation of the various land use areas Note: Land use code is assigned to the surface, i.e. on the representation point which represents this surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B279D0A_5860_4a00_B59F_1824E18218A9;1.0 EAID_1D2BB4B2_4B64_4c7d_8A45_1990F65BBB1D;Arealbrukgrense;avgrensning av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata. -- Definition -- delimitation of the various land use areas Note: Land use code is assigned to the surface, i.e. on the representation point which represents this surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D2BB4B2_4B64_4c7d_8A45_1990F65BBB1D;1.0 EAID_5AFC725E_38F7_4923_9A54_F4DE5A9351F1;Arealbrukgrense;avgrensning av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata. -- Definition -- delimitation of the various land use areas Note: Land use code is assigned to the surface, i.e. on the representation point which represents this surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5AFC725E_38F7_4923_9A54_F4DE5A9351F1;1.0 EAID_5F4683E2_BE68_4130_8B5A_1FB214DBFB69;Arealbrukgrense;avgrensning av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata. -- Definition -- delimitation of the various land use areas Note: Land use code is assigned to the surface, i.e. on the representation point which represents this surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5F4683E2_BE68_4130_8B5A_1FB214DBFB69;1.0 EAID_1AE2EE99_E19F_4447_844F_1BDADA5D89F0;ArealbrukgrenseFiktiv;fiktiv avgrensning av de ulike arealbruksflatene. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AE2EE99_E19F_4447_844F_1BDADA5D89F0;4.6 EAID_EB9B3D49_F308_4ef1_8337_BF171328BFC0;ArealbrukgrenseFiktiv;fiktiv avgrensning av de ulike arealbruksflatene. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB9B3D49_F308_4ef1_8337_BF171328BFC0;4.61 EAID_562BC693_D02D_41f9_94E7_2F900FAD4165;arealbrukRestriksjon;om det foreligger restriksjoner på arealbruk på eiendommen ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset grunn\ForurensetGrunnEiendom;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_562BC693_D02D_41f9_94E7_2F900FAD4165;20141201 EAID_B13B74FF_AAAE_4959_A958_B88AF50E24B2;ArealbrukRestriksjon;om det foreligger restriksjoner på arealbruk på eiendommen ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset grunn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B13B74FF_AAAE_4959_A958_B88AF50E24B2;20141201 EAID_6B793228_FD74_458f_9353_75DEF6157819;arealbruksintensitet;;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Naturtyper-i-Norge-Landskap-20200601\NIN_Landskap;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B793228_FD74_458f_9353_75DEF6157819;20200601 EAID_D31FA6E4_0336_4912_A934_FB58007D5642;Arealbruksintensitet;;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Naturtyper-i-Norge-Landskap-20200601;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D31FA6E4_0336_4912_A934_FB58007D5642;20200601 EAID_372668C7_0D18_452c_8ED5_3ECE6C86EB83;ArealbruksintensitetKystslette;;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Naturtyper-i-Norge-Landskap-20200601;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_372668C7_0D18_452c_8ED5_3ECE6C86EB83;20200601 EAID_6B793228_FD74_458f_9353_75DEF6157819;arealbruksintensitetKystslette;;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Naturtyper-i-Norge-Landskap-20200601\NIN_Landskap;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B793228_FD74_458f_9353_75DEF6157819;20200601 EAID_8DA1F762_A9BB_44fd_875E_2BE116D881F1;arealbruksrestriksjoner;utfyllende bestemmelser (pbl. 1985 §§ 20-4 andre ledd bokstav a til h og 20-6 tredje ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpRestriksjonOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8DA1F762_A9BB_44fd_875E_2BE116D881F1;1.0 EAID_15B32677_2085_4422_BF54_99F35EB35AA5;Arealbruksrestriksjoner;utfyllende bestemmelser (pbl. §§ 20-4 andre ledd bokstav a til h og 20-6 tredje ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\Kodelister - Bestemmelser og hensyn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15B32677_2085_4422_BF54_99F35EB35AA5;1.0 EAID_6AE1CA22_98E4_4e0b_BB4E_C497F26AD997;arealbruksretningslinjer;retningslinjer knyttet til arealbruksområder i oversiktsplan (pbl. 1985 § 19-1, sjette ledd og § 20-4 første ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpRetningslinjeOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6AE1CA22_98E4_4e0b_BB4E_C497F26AD997;1.0 EAID_BF7E4C01_9672_4c2f_8E4B_BC889E32DBB2;Arealbruksretningslinjer;retningslinjer knyttet til arealbruksområder i oversiktsplan (pbl. 1985 § 19-1 sjette ledd og § 20-4 første ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\Kodelister - Bestemmelser og hensyn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF7E4C01_9672_4c2f_8E4B_BC889E32DBB2;1.0 EAID_007D748A_589A_4e4d_B3D8_EFDB9CD97577;Arealbruksstatus;status for arealbruk innen oversiktsplan (pbl. 1985 § 20-4, første ledd og § 25 og pbl. §§ 11-7 og 12-1);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_007D748A_589A_4e4d_B3D8_EFDB9CD97577;1.0 EAID_0DAA7388_646D_4741_B467_7ACB2C9D0018;arealbruksstatus;status for arealbruk innen oversiktsplan (pbl. pbl. 1985 § 20-4 første ledd og § 25);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Arealformål\KpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DAA7388_646D_4741_B467_7ACB2C9D0018;1.0 EAID_EF5E4576_1DF0_4b24_8FC9_F4D5D773DBC4;arealbruksstatus;status for arealbruk innen oversiktsplan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd og § 25);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Arealformål\KpArealbrukOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF5E4576_1DF0_4b24_8FC9_F4D5D773DBC4;1.0 EAID_0E8537D5_AFC4_479c_807A_B9812DA059CA;arealbruksstatus;status for arealbruk innen oversiktsplan (pbl. 1985 § 20-4, 1. ledd og § 25);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8537D5_AFC4_479c_807A_B9812DA059CA;1.0 EAID_350B8E40_B2C2_49f8_9CEA_BBE09A4B6845;arealbruksstatus;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpInfrastrukturLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_350B8E40_B2C2_49f8_9CEA_BBE09A4B6845;1.0 EAID_6A9E2B79_D4B5_4655_9CC9_C6A5599071D0;arealbruksstatus;status for arealbruk innen oversiktsplan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd og § 25);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpSamferdselLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A9E2B79_D4B5_4655_9CC9_C6A5599071D0;1.0 EAID_8DA1F762_A9BB_44fd_875E_2BE116D881F1;arealbruksstatus;SOSI Ag9 22.mars 2011: arealbruksstatus trengs for arealbruksrestriksjon 400, 410, 411, 420 og 499;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpRestriksjonOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8DA1F762_A9BB_44fd_875E_2BE116D881F1;1.0 EAID_C6121230_79B4_4a58_83BD_EA7A43953979;arealbruksstatus;status for arealbruk innen oversiktsplan (pbl. 1985 § 20-4, første ledd og § 25);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpSamferdselPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6121230_79B4_4a58_83BD_EA7A43953979;1.0 EAID_EE1A9F57_7A00_4363_B601_E92E6E493657;arealbruksstatus;Merknad: Lagt til som egenskap her for å følge opp plan-tegneregler som tilsier at båndleggingsgrense skal ha farge avhengig av arealbruksstatus.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpBåndleggingGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE1A9F57_7A00_4363_B601_E92E6E493657;1.0 EAID_EF5E4576_1DF0_4b24_8FC9_F4D5D773DBC4;arealbruksutdyping;utdyping av arealbrukskategori (pbl. 1985 § 20-4 første ledd og § 25);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Arealformål\KpArealbrukOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF5E4576_1DF0_4b24_8FC9_F4D5D773DBC4;1.0 EAPK_B68358EC_240E_4cf0_9860_C883F1FFA68A;Arealdekke;Arealdekke inneholder alle vannrelaterte objekter, samt naturlige og menneskeskapte arealtyper. I tillegg finnes punktobjekter som tregrupper, skjær og lufthavn.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B68358EC_240E_4cf0_9860_C883F1FFA68A;1.0 EAID_90A8FA07_EBC3_4c26_8572_7D1A9AC98B1C;Arealdekke_Arealbrukgrense;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 KartdataN1000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90A8FA07_EBC3_4c26_8572_7D1A9AC98B1C;1.0 EAPK_E6DF8163_F655_4430_AF66_82D278392744;Arealdekke;Arealdekke inneholder alle vannrelaterte objekter, samt naturlige og menneskeskapte arealtyper. I tillegg finnes punktobjekter som tregrupper, skjær og lufthavn.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E6DF8163_F655_4430_AF66_82D278392744;1.0 EAID_A7AB7FF2_31E7_47da_9245_EC7598E80C81;Arealdekke_Arealbrukgrense;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 KartdataN1000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7AB7FF2_31E7_47da_9245_EC7598E80C81;1.0 EAPK_CD1D076D_F474_465e_8CEC_F0049D5B675A;Arealdekke;Arealdekke inneholder alle vannrelaterte objekter, samt naturlige og menneskeskapte arealtyper. I tillegg finnes punktobjekter som tregrupper, skjær og lufthavn.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CD1D076D_F474_465e_8CEC_F0049D5B675A;1.0 EAID_7E450B34_0084_45b0_98D4_4FBA9F2376D1;Arealdekke_Arealbrukgrense;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 KartdataN2000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E450B34_0084_45b0_98D4_4FBA9F2376D1;1.0 EAPK_E17079EE_CFA5_4ae0_90F4_F6D6E70AF734;Arealdekke;Arealdekke inneholder alle vannrelaterte objekter, samt naturlige og menneskeskapte arealtyper. I tillegg finnes punktobjekter som tregrupper, skjær og lufthavn.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E17079EE_CFA5_4ae0_90F4_F6D6E70AF734;1.0 EAID_1287D769_0C11_493f_80FB_D76EC32014F2;Arealdekke_Arealbrukgrense;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 KartdataN250 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1287D769_0C11_493f_80FB_D76EC32014F2;1.0 EAPK_8AB8EFFE_F7C0_41a5_AEE2_2370164949FD;Arealdekke;Arealdekke inneholder alle vannrelaterte objekter, samt naturlige og menneskeskapte arealtyper. I tillegg finnes punktobjekter som tregrupper, skjær og lufthavn.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8AB8EFFE_F7C0_41a5_AEE2_2370164949FD;1.0 EAID_35EBA7A1_53F7_49af_9C0B_3D36F19DBAB6;Arealdekke_Arealbrukgrense;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 KartdataN250 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_35EBA7A1_53F7_49af_9C0B_3D36F19DBAB6;1.0 EAPK_E44EBF4E_AEBC_4e9d_94BF_3AFB8CD85146;Arealdekke;Arealdekke inneholder alle vannrelaterte objekter, samt naturlige og menneskeskapte arealtyper. I tillegg finnes punktobjekter som tregrupper, skjær og lufthavn.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E44EBF4E_AEBC_4e9d_94BF_3AFB8CD85146;1.0 EAID_A2984CF2_9153_47ba_929F_75309E218AAC;Arealdekke_Arealbrukgrense;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 KartdataN5000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2984CF2_9153_47ba_929F_75309E218AAC;1.0 EAPK_8200781A_B457_4f4d_9AA7_76FB109F12AC;Arealdekke;Arealdekke inneholder alle vannrelaterte objekter, samt naturlige og menneskeskapte arealtyper. I tillegg finnes punktobjekter som tregrupper, skjær og lufthavn.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8200781A_B457_4f4d_9AA7_76FB109F12AC;1.0 EAID_118E92E6_8CA5_41fa_99D6_F7341F15D158;Arealdekke_Arealbrukgrense;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 KartdataN5000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_118E92E6_8CA5_41fa_99D6_F7341F15D158;1.0 EAPK_9273F8BD_79F7_4f9b_8E82_67BA5880F1F2;Arealdekke;Arealdekke inneholder alle vannrelaterte objekter, samt naturlige og menneskeskapte arealtyper. I tillegg finnes punktobjekter som tregrupper, skjær og lufthavn.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9273F8BD_79F7_4f9b_8E82_67BA5880F1F2;1.0 EAID_93AD45F5_7253_4631_8269_61D3A67E0198;Arealdekke_Arealbrukgrense;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 KartdataN500 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93AD45F5_7253_4631_8269_61D3A67E0198;1.0 EAPK_87A001AD_74C2_462e_BFB1_1763E1E96E20;Arealdekke;Arealdekke inneholder alle vannrelaterte objekter, samt naturlige og menneskeskapte arealtyper. I tillegg finnes punktobjekter som tregrupper, skjær og lufthavn.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_87A001AD_74C2_462e_BFB1_1763E1E96E20;1.0 EAID_87B88318_9E27_49ce_A2C1_27126137AD5C;Arealdekke_Arealbrukgrense;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 KartdataN50 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87B88318_9E27_49ce_A2C1_27126137AD5C;1.0 EAPK_8189AC4F_CA91_4d09_AB5F_14B3F0B73FCE;Arealformål;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8189AC4F_CA91_4d09_AB5F_14B3F0B73FCE;1.0 EAID_A2000DDE_98C8_4fbd_8BC5_D541ECE93779;Arealformål ;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401Kommuneplan 20190401;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2000DDE_98C8_4fbd_8BC5_D541ECE93779;1.0 EAID_0DAA7388_646D_4741_B467_7ACB2C9D0018;arealformål;arealformål - formålet må angis nærmere (pbl. § 11-7);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Arealformål\KpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DAA7388_646D_4741_B467_7ACB2C9D0018;1.0 EAPK_730B28CA_15D1_468f_8574_B3E9CDCB8AC8;Arealformål;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_730B28CA_15D1_468f_8574_B3E9CDCB8AC8;1.0 EAID_134F35DF_C97B_453b_86A2_42240F3CB01D;Arealformål;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401Regplan 20190401;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_134F35DF_C97B_453b_86A2_42240F3CB01D;1.0 EAID_56B48038_8DC4_489e_8BBA_AFEFEEB07B02;arealformål;arealformål - formålet må angis nærmere (pbl. § 12-5);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56B48038_8DC4_489e_8BBA_AFEFEEB07B02;1.0 EAPK_1AD14265_5F65_4c20_B326_CF76101F0C4C;Arealformål;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1AD14265_5F65_4c20_B326_CF76101F0C4C;1.0 EAID_2C63569A_3BEE_4db2_8CF0_107576DDA59E;Arealformål;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401Regplanforslag 20190401;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2C63569A_3BEE_4db2_8CF0_107576DDA59E;1.0 EAID_3F0409AE_0672_41c5_A69A_E08C7A90E4B5;arealformål;arealformål - formålet må angis nærmere (pbl. § 12-5);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Arealformål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F0409AE_0672_41c5_A69A_E08C7A90E4B5;1.0 EAID_20465B6B_C623_4329_9E65_F01D65F4E6EB;arealKm2;faresonens areal i kvadratkilometer (km2);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\KvikkleireFaresone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20465B6B_C623_4329_9E65_F01D65F4E6EB;1.1 EAID_EDBA7AA8_823D_49a8_A6A9_9D70D24545E7;arealKm2;faresonens areal i kvadratkilometer (km2);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\KvikkleireFaresone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EDBA7AA8_823D_49a8_A6A9_9D70D24545E7;1.2 EAID_BB62D786_0F42_48f6_8946_6447760BAA29;arealmerknad;"Merknad som har betydning for forståelsen av teigareal. Det kan være ingen, en eller flere merknader til en teig. Merknad: Dårlig stedfestingsnøyaktighet på teiggrenser og teiggrensepunkt som arealet beregnes ut fra kommer ikke fram under teigarealmerknad Merknad: Kodeverdiene er avledet fra hjelpelinjekodeverdier, med unntak av ""Omtvistet"" som er avledet fra ""tvist"" på teignivå eller omtvistet på teiggrensenivå.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\Teig;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB62D786_0F42_48f6_8946_6447760BAA29;20180501 EAID_B77653F1_9246_4725_8F5C_19366EF12DBA;ArealmerknadKode;Kodeliste med mulige merknader til teigareal. Genereres ut fra HjelpelinjetypeKode på teigens teiggrenser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B77653F1_9246_4725_8F5C_19366EF12DBA;20180501 EAID_EBEFEA99_E505_42f0_9AFC_A8A29994F2FD;arealmerknadTekst;"Merknad til areal. Kan brukes til vurdering av om beregnet areal kan brukes til et formål. Merknad: Arealmerknad er avledet fra hjelpelinjer som avgrenser teig(er) (vannkant, vegkant, fiktiv, punktfeste), og fra teiger som er kodet omtvistet/tvist . Prioritert rekkefølge i teksten som genereres: (hvis arelamerknad Punktfeste)<punktfeste>, (hvis arealmerknad Omtvistet)<uavklarte grenser>, (hvis arealmerknad FiktiveGrenser)<fiktive hjelpelinjer>, (hvis arealmerknad NoenFiktiveGrenser)<noen fiktive hjelpelinjer>, (hvis arealmerknad HjelpelinjeVannkant)<hjelpelinje vannkant>, (hvis arealmerknad Hjelpelinje vegkant)<hjelpelinje vegkant>, (hvis arealmerknad harPunktfester)<har punktfester> Start med stor bokstav, ingen komma før etter en tekst. -Punktfeste -Omtvistet -Fiktive grenser -Noen fiktive grenser -Hjelpelinje vannkant -Hjelpelinje vegkant -Har punktfester Merknad 2: Dårlig stedfestingsnøyaktighet på teiggrenser og teiggrensepunkt som arealet beregnes ut fra kommer ikke fram under arealmerknad. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\Areal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBEFEA99_E505_42f0_9AFC_A8A29994F2FD;20180501 EAID_2606DD53_4622_4d07_971E_09028AF0B6B9;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1 sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Planområde\KpOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2606DD53_4622_4d07_971E_09028AF0B6B9;1.0 EAID_A2E804EA_8411_4135_8661_86754B1DE84C;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1, sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Planområde\LinjerOgPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2E804EA_8411_4135_8661_86754B1DE84C;1.0 EAID_A9E262E0_9612_4981_8512_E0E3156F6986;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1, sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Planområde\Delområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9E262E0_9612_4981_8512_E0E3156F6986;1.0 EAID_72A04D9A_B9AD_4618_80F9_F1089DC08264;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1, sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Planområde\LinjerOgPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_72A04D9A_B9AD_4618_80F9_F1089DC08264;1.0 EAID_82D75AAA_ABF0_471e_AF77_56BF298E5ADF;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1, sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Planområde\Delområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82D75AAA_ABF0_471e_AF77_56BF298E5ADF;1.0 EAID_ACD0B82E_35BB_4e98_8B1E_25BF5659F15E;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1, sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Planområde\RpOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ACD0B82E_35BB_4e98_8B1E_25BF5659F15E;1.0 EAID_1A7D632C_E178_42b4_A79E_23FE62F3BE51;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1, sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Planområde\LinjerOgPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A7D632C_E178_42b4_A79E_23FE62F3BE51;1.0 EAID_9CD806D4_FDD0_4522_8827_DA792D3B2D61;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1, sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Planområde\Delområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CD806D4_FDD0_4522_8827_DA792D3B2D61;1.0 EAID_BC8A485B_3A58_473f_9E88_B7938B2A7975;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1, sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Planområde\RpOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC8A485B_3A58_473f_9E88_B7938B2A7975;1.0 EAID_0850516B_7BB5_4486_A447_23DD07619695;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1 sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\RprOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0850516B_7BB5_4486_A447_23DD07619695;20170703 EAPK_D4E7993D_1973_4cdd_9160_7835666AEC2F;Arealressurkart AR50;Denne spesifikasjonen beskriver datasettet AR50 – Arealressurskart i målestokk 1:50 000, som er avledet fra FKB-AR5 – Arealressurskart i målestokk 1:5 000. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart AR50;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D4E7993D_1973_4cdd_9160_7835666AEC2F;20161210 EAID_4BB14341_4669_4ef5_812F_78FE35651E1A;ArealressursArealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Presentasjonsdata\N5 Presentasjonsdata\AR5 kodelister;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4BB14341_4669_4ef5_812F_78FE35651E1A;1.0 EAID_E6307993_C6A9_4dae_8084_DE7F10B36EA1;ArealressursArealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning -- Definition - - main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart - AR250;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E6307993_C6A9_4dae_8084_DE7F10B36EA1;1.0 EAID_36C37200_1276_45cf_A1F6_7C7B3902D0C9;ArealressursArealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning -- Definition - - main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_36C37200_1276_45cf_A1F6_7C7B3902D0C9;20161210 EAID_697BEBA5_3F38_4211_8DCE_F4E583EA8649;ArealressursArealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning -- Definition - - main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_697BEBA5_3F38_4211_8DCE_F4E583EA8649;20150415 EAID_C31B9891_B873_4c35_B382_C099B7AE4648;ArealressursArealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning -- Definition - - main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C31B9891_B873_4c35_B382_C099B7AE4648;20161212 EAID_96A94CDD_D608_4991_B7B1_77385A81B2A5;ArealressursAvgrensingType;informasjon om grense som er henta fra annet datasett -- Definition - - information relating to boundary retrieved from another set of data;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96A94CDD_D608_4991_B7B1_77385A81B2A5;20161210 EAID_E6EE4655_A511_49a7_9555_7823E739431B;ArealressursAvgrensingType;informasjon om grense som er henta fra annet datasett -- Definition - - information relating to boundary retrieved from another set of data;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E6EE4655_A511_49a7_9555_7823E739431B;20150415 EAID_938669E4_FD85_4674_B44A_92DED6991B68;ArealressursAvgrensingType;informasjon om grense som er henta fra annet datasett -- Definition - - information relating to boundary retrieved from another set of data;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_938669E4_FD85_4674_B44A_92DED6991B68;20161212 EAID_BA71F9DB_330C_4b37_943A_B4390B9DDBFC;ArealressursDyrkbarjord;Informasjon om dyrkbar jord på overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog, Åpen fastmark og Myr -- Definition - - Information concerning arable land on surface cultivated land, infield pasturelands, unforested land, and in marshes and forests;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA71F9DB_330C_4b37_943A_B4390B9DDBFC;20161210 EAID_71789963_EA2A_482b_8B1D_8D7FB18727C3;ArealressursDyrkbarjord;Informasjon om dyrkbar jord på overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog, Åpen fastmark og Myr -- Definition - - Information concerning arable land on surface cultivated land, infield pasturelands, unforested land, and in marshes and forests;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71789963_EA2A_482b_8B1D_8D7FB18727C3;20150415 EAID_20E4C004_8520_4744_8C84_5E7B0F167663;ArealressursDyrkbarjord;Informasjon om dyrkbar jord på overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog, Åpen fastmark og Myr -- Definition - - Information concerning arable land on surface cultivated land, infield pasturelands, unforested land, and in marshes and forests;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20E4C004_8520_4744_8C84_5E7B0F167663;20161212 EAID_57414BDB_E8B8_4c4c_9433_E64AC0695D30;ArealressursDyrkbarjord;Informasjon om dyrkbar jord på overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog, Åpen fastmark og Myr -- Definition - - Information concerning arable land on surface cultivated land, infield pasturelands, unforested land, and in marshes and forests;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Dykrbar jord;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_57414BDB_E8B8_4c4c_9433_E64AC0695D30;20170315 EAID_CBD93114_9FF4_49df_B330_0C99DBF89C52;ArealressursFlate;et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem -- Definition -- a continuous area which has been assigned the same attribute values in accordance with an area resource classification system;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart - AR250;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CBD93114_9FF4_49df_B330_0C99DBF89C52;1.0 EAID_70E81A66_94AA_4d59_B2FF_602ED6C6DEE2;ArealressursFlate;et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem -- Definition -- a continuous area which has been assigned the same attribute values in accordance with an area resource classification system;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart AR50;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70E81A66_94AA_4d59_B2FF_602ED6C6DEE2;20161210 EAID_C89605BC_6D51_495f_A8F1_70CF51C6DBFE;ArealressursFlate;et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem -- Definition -- a continuous area which has been assigned the same attribute values in accordance with an area resource classification system;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C89605BC_6D51_495f_A8F1_70CF51C6DBFE;20150415 EAID_6EC5E626_D269_4eaf_A41F_B6FC8A891807;ArealressursFlate;et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem -- Definition -- a continuous area which has been assigned the same attribute values in accordance with an area resource classification system;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6EC5E626_D269_4eaf_A41F_B6FC8A891807;20161212 EAID_CC652E87_3B2E_41d3_98F8_BE3F73F606B6;ArealressursFlate;et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem -- Definition -- a continuous area which has been assigned the same attribute values in accordance with an area resource classification system;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Dykrbar jord;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC652E87_3B2E_41d3_98F8_BE3F73F606B6;20170315 EAID_FB6372F0_785F_4ac1_9D4D_960571127936;ArealressursGrense;avgrensing for en eller to arealressursflater -- Definition -- delimitation for one or two area resource surfaces;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart - AR250;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB6372F0_785F_4ac1_9D4D_960571127936;1.0 EAID_918B7DA3_9D96_4620_939A_267A8F8B9FE2;ArealressursGrense;avgrensing for en eller to arealressursflater -- Definition -- delimitation for one or two area resource surfaces;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart AR50;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_918B7DA3_9D96_4620_939A_267A8F8B9FE2;20161210 EAID_A6648EC9_5388_4b7b_A5EA_4F2883C112AF;ArealressursGrense;avgrensing for en eller to arealressursflater -- Definition -- delimitation for one or two area resource surfaces;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A6648EC9_5388_4b7b_A5EA_4F2883C112AF;20150415 EAID_52170D93_27CB_4e3b_AA19_52B91A16AFAA;ArealressursGrense;avgrensing for en eller to arealressursflater -- Definition -- delimitation for one or two area resource surfaces;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52170D93_27CB_4e3b_AA19_52B91A16AFAA;20161212 EAID_046C512C_D384_4b9f_AFD4_EB98B8391FC9;ArealressursGrense;avgrensing for en eller to arealressursflater -- Definition -- delimitation for one or two area resource surfaces;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Dykrbar jord;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_046C512C_D384_4b9f_AFD4_EB98B8391FC9;20170315 EAID_DA58ACD3_3069_438c_9292_945E7B024D85;ArealressursGrunnforhold;inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Presentasjonsdata\N5 Presentasjonsdata\AR5 kodelister;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DA58ACD3_3069_438c_9292_945E7B024D85;1.0 EAID_1E75802F_6A5E_4df7_B67E_DEF6149CAF0F;ArealressursJordbruk;Forenklet inndeling av jordbruksareal for arealressurskart i målestokk 1:50000;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E75802F_6A5E_4df7_B67E_DEF6149CAF0F;20161210 EAID_A6262B14_55ED_4dbf_9B57_C053A73F4C54;ArealressursJordbruk;Forenklet inndeling av jordbruksareal for arealressurskart i målestokk 1:50000;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A6262B14_55ED_4dbf_9B57_C053A73F4C54;20150415 EAID_2FF057A0_8AFB_46d3_80A3_D8C5FF1EB175;ArealressursJordbruk;Forenklet inndeling av jordbruksareal for arealressurskart i målestokk 1:50000;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2FF057A0_8AFB_46d3_80A3_D8C5FF1EB175;20161212 EAPK_8D782946_6BAD_4131_B186_9B50687DEF70;Arealressurskart - AR250;;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart - AR250;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8D782946_6BAD_4131_B186_9B50687DEF70;1.0 EAPK_E0B72CB2_8B54_4b53_81FD_4AC3ECE6432E;Arealressurskart AR50;Denne spesifikasjonen beskriver datasettet AR50 – Arealressurskart i målestokk 1:50 000, som er avledet fra FKB-AR5 – Arealressurskart i målestokk 1:5 000. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E0B72CB2_8B54_4b53_81FD_4AC3ECE6432E;20150415 EAPK_9D90273F_F783_4520_99FA_BD32E8078873;Arealressurskart - AR50;Denne spesifikasjonen beskriver datasettet AR50 – Arealressurskart for målestokk 1:50 000. Dette er et landsdekkende datasett som viser hovedtyper av arealressurser i målestokk 1:50 000 tilpasset bruk i målestokker fra 1:20 000 til 1:100 000. AR50 fremstilt ved en generalisering av AR5 under tregrensa, og tolking av satellittbilder over tregrensa. I tillegg har det vært benyttet N50 der vi verken har hatt AR5 eller satellittbilder. Figurer som er mindre enn 15 dekar vises ikke på kartet, men blir slått sammen med tilgrensende områder. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9D90273F_F783_4520_99FA_BD32E8078873;20161212 EAID_CAB76CC8_1926_4648_B37B_7AB45E84B3C5;ArealressursKartstandard;informasjon om hvilket klassifikasjonssystem som er brukt -- Definition - - information concerning which classification system has been used;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart - AR250;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CAB76CC8_1926_4648_B37B_7AB45E84B3C5;1.0 EAID_20826DFD_4577_4bd6_9D64_20A87F58C023;ArealressursKartstandard;informasjon om hvilket klassifikasjonssystem som er brukt -- Definition - - information concerning which classification system has been used;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20826DFD_4577_4bd6_9D64_20A87F58C023;20161210 EAID_53D5E26A_1A80_4412_AC61_DCA3F94EE618;ArealressursKartstandard;informasjon om hvilket klassifikasjonssystem som er brukt -- Definition - - information concerning which classification system has been used;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53D5E26A_1A80_4412_AC61_DCA3F94EE618;20150415 EAID_E37C49C7_67B3_4adf_852C_FB6567FBB1E0;ArealressursKartstandard;informasjon om hvilket klassifikasjonssystem som er brukt -- Definition - - information concerning which classification system has been used;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37C49C7_67B3_4adf_852C_FB6567FBB1E0;20161212 EAID_F3334050_E609_44c8_B34B_A6CC659C2E5E;ArealressursSkogbonitet;inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Presentasjonsdata\N5 Presentasjonsdata\AR5 kodelister;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3334050_E609_44c8_B34B_A6CC659C2E5E;1.0 EAID_D8BE683B_F13C_4e26_AA82_BD5CE215FA2E;ArealressursSkogbonitet;inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke -- Definition - - categorization according to the area's ability to produce wood;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart - AR250;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8BE683B_F13C_4e26_AA82_BD5CE215FA2E;1.0 EAID_70B361F8_20ED_4e58_8D3D_05CB75E99B4A;ArealressursSkogbonitet;inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke -- Definition - - categorization according to the area's ability to produce wood;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70B361F8_20ED_4e58_8D3D_05CB75E99B4A;20161210 EAID_F1A9897E_A252_4dbc_9F71_4038847FEFC3;ArealressursSkogbonitet;inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke -- Definition - - categorization according to the area's ability to produce wood;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1A9897E_A252_4dbc_9F71_4038847FEFC3;20150415 EAID_11F25AF4_5BBC_469f_9CCF_1DEF070D027F;ArealressursSkogbonitet;inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke -- Definition - - categorization according to the area's ability to produce wood;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11F25AF4_5BBC_469f_9CCF_1DEF070D027F;20161212 EAID_43355E29_AB36_412b_B9BF_DF115DDCFA5F;ArealressursTreslag;inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Presentasjonsdata\N5 Presentasjonsdata\AR5 kodelister;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43355E29_AB36_412b_B9BF_DF115DDCFA5F;1.0 EAID_4E20A82D_2ECF_4dde_AC28_D54FDBE0AFEE;ArealressursTreslag;inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær -- Definition - - categorization according to the distribution of the crown cover between coniferous and deciduous trees;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart - AR250;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E20A82D_2ECF_4dde_AC28_D54FDBE0AFEE;1.0 EAID_F60EDB8F_7F6D_4d22_9B7C_B46954C34142;ArealressursTreslag;inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær -- Definition - - categorization according to the distribution of the crown cover between coniferous and deciduous trees;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F60EDB8F_7F6D_4d22_9B7C_B46954C34142;20161210 EAID_28B3603E_A022_4bca_AE26_36A445BBE331;ArealressursTreslag;inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær -- Definition - - categorization according to the distribution of the crown cover between coniferous and deciduous trees;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_28B3603E_A022_4bca_AE26_36A445BBE331;20150415 EAID_8B157A91_DF99_474c_BB4A_D28B10400A3E;ArealressursTreslag;inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær -- Definition - - categorization according to the distribution of the crown cover between coniferous and deciduous trees;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B157A91_DF99_474c_BB4A_D28B10400A3E;20161212 EAID_8AEA83B2_3D73_4fcf_8B66_026D6240F21C;ArealressursVegetasjonsdekke;informasjon om vegetasjonsdekkets frodighet på snaumark -- Definition - - information concerning the lushness of the vegetation cover on unforested land;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart - AR250;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8AEA83B2_3D73_4fcf_8B66_026D6240F21C;1.0 EAID_297F4696_0D82_4c81_9582_830BDFA60BD0;ArealressursVegetasjonsdekke;informasjon om vegetasjonsdekkets frodighet på snaumark -- Definition - - information concerning the lushness of the vegetation cover on unforested land;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_297F4696_0D82_4c81_9582_830BDFA60BD0;20161210 EAID_A5281B1A_9BEA_46cd_ADEC_0431599F475E;ArealressursVegetasjonsdekke;informasjon om vegetasjonsdekkets frodighet på snaumark -- Definition - - information concerning the lushness of the vegetation cover on unforested land;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5281B1A_9BEA_46cd_ADEC_0431599F475E;20150415 EAID_1AA77A35_D3A4_4baa_88D1_BD30589415DF;ArealressursVegetasjonsdekke;informasjon om vegetasjonsdekkets frodighet på snaumark -- Definition - - information concerning the lushness of the vegetation cover on unforested land;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AA77A35_D3A4_4baa_88D1_BD30589415DF;20161212 EAID_DCBF7C7B_B71A_412c_8638_6ACAC3AAAC59;arealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Presentasjonsdata\N5 Presentasjonsdata\AR5Symbol;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCBF7C7B_B71A_412c_8638_6ACAC3AAAC59;20170701 EAID_CBD93114_9FF4_49df_B330_0C99DBF89C52;arealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning -- Definition -- main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart - AR250\ArealressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CBD93114_9FF4_49df_B330_0C99DBF89C52;1.0 EAID_70E81A66_94AA_4d59_B2FF_602ED6C6DEE2;arealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning -- Definition -- main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart AR50\ArealressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70E81A66_94AA_4d59_B2FF_602ED6C6DEE2;20161210 EAID_C89605BC_6D51_495f_A8F1_70CF51C6DBFE;arealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning -- Definition -- main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50\ArealressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C89605BC_6D51_495f_A8F1_70CF51C6DBFE;20150415 EAID_6EC5E626_D269_4eaf_A41F_B6FC8A891807;arealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning -- Definition -- main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50\ArealressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6EC5E626_D269_4eaf_A41F_B6FC8A891807;20161212 EAID_86FCF914_A548_43d3_A147_91EE9CAB5A37;Arkade;avgrensing av en tunnel gjennom en bygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\BeskrivendeBygningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86FCF914_A548_43d3_A147_91EE9CAB5A37;4.61 EAID_229BCF54_7FD2_4e9b_8C15_C480B79ADB94;arkivnummer;Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_229BCF54_7FD2_4e9b_8C15_C480B79ADB94;1.0 EAID_2A099609_10C9_4640_9CED_F6843F4D8B26;arkivnummer;Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Fartsgrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2A099609_10C9_4640_9CED_F6843F4D8B26;1.0 EAID_75AC8F53_82DB_4aec_BF7D_3C5C3646A444;arkivnummer;Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Motorveg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75AC8F53_82DB_4aec_BF7D_3C5C3646A444;1.0 EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;art;art av Hornkoraller (Gorgonacea) som ble observert. Species of gorgonians (Gorgonacea) that was observed. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Hornkoraller;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;20201201 EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;arter;"antall forskjellige arter funnet i prøven. Nos different species in the sample.";SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\FellesEgenskaperPrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;20201201 EAID_0B78F717_D7F4_4789_A0F6_0E102CA03E2B;arterEnhet;enhet for antall arter. Unit used for number of species.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\GrabbPrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B78F717_D7F4_4789_A0F6_0E102CA03E2B;20201201 EAID_6986C1B9_65E4_4535_AA33_6663FCD7D2D2;arterEnhet;enhet for antall arter. Unit used for number of species.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\BomtrålPrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6986C1B9_65E4_4535_AA33_6663FCD7D2D2;20201201 EAID_8B7CA9D3_C6B8_4164_879A_1087F6026E19;arterEnhet;enhet for antall arter. Unit used for number of species.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\SledePrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B7CA9D3_C6B8_4164_879A_1087F6026E19;20201201 EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;artsbestemtAv;angir hvem som har bestemt funnet og bekreftet hvilken art det gjelder, eller som har bekreftet at et område benyttes av arten til en eller flere aktiviteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\BmArt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;20150101 EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;artsdatabankID;"artsdatabankens ident for denne forekomsten. Merknad: Dette datasettet er satt sammen og publisert av Miljødirektoratet, på grunnlag av observasjoner i Artsdatabanken. Egenskapen ""artsdatabankID"" gjør det mulig å finne originalobservasjonen.";SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\BmArt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;20150101 EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;artsdatabankID;"Artsdatabankens ident for denne forekomsten. Merknad: Dette datasettet er satt sammen og publisert av Miljødirektoratet, på grunnlag av observasjoner i Artsdatabanken. Egenskapen ""artsdatabankID"" gjør det mulig å finne originalobservasjonen.";SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder\Villrein;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;20141201 EAID_672F45F2_EFF0_40f6_A766_410B69637233;Artsforekomst;Abstrakt objekttype med egenskaper som arves av objekttypene RødlisteArtsforekomst eller SvartelisteArtsforekomst.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_672F45F2_EFF0_40f6_A766_410B69637233;20170301 EAID_0280E17B_6288_40f4_B1C9_78899FAB8F0E;ArtsforekomstGrense;avgrensning av en artslokalitet ;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0280E17B_6288_40f4_B1C9_78899FAB8F0E;20170301 EAID_7B928113_1EEF_46e2_B25F_F654A7902CE2;artskode;;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Fiskeplasser Redskap\FiskeAktiv;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B928113_1EEF_46e2_B25F_F654A7902CE2;20170601 EAID_BB62A6AA_D9F4_4d85_A035_1DF92EA41575;artskode;;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Fiskeplasser Redskap\FiskePassiv;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB62A6AA_D9F4_4d85_A035_1DF92EA41575;20170601 EAID_0D015714_C438_46f3_8231_86B82DA399C5;artskode;Kode for art;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Gyteområder\Fiskeriressurs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D015714_C438_46f3_8231_86B82DA399C5;20170601 EAID_661C5472_87C7_4e67_84FE_B2F27E36AF5B;artskode;artskode;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Låssettingsplasser\Fiskeriressurs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_661C5472_87C7_4e67_84FE_B2F27E36AF5B;20170601 EAID_3FC810CB_5BD0_4d2d_81BC_A353AF741F1F;artskode;artskode;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Låssettingsplasser\Fiskeriressurs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3FC810CB_5BD0_4d2d_81BC_A353AF741F1F;20170601 EAID_B8CB9D8A_D9D4_4d5e_A77D_C244E6A81F0C;artsKode;artskode etter NS9400 -- Definition -- fish species code following NS9400 ;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Tarehøstefelt\Tarehøstefelt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8CB9D8A_D9D4_4d5e_A77D_C244E6A81F0C;20170601 EAID_B8CB9D8A_D9D4_4d5e_A77D_C244E6A81F0C;artsNavn;Artsnavn etter NS9400 -- Definition -- fish species name following NS9400;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Tarehøstefelt\Tarehøstefelt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8CB9D8A_D9D4_4d5e_A77D_C244E6A81F0C;20170601 EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;askeladdenID;"Koden er en sammenstilling av LokalitetID og EnkeltminneIndeks i Askeladden. LokalitetID er løpenummer fra 1 til n. Eksempel: Borgund stavkyrkje. Lokaliteten, det øverste nivået, er et kirkested og omfatter alle enkeltminnene. LokalitetID er 83933. Enkeltminnene er Borgund stavkyrkje (EnkeltminneIndeks 1), Borgund kyrkje 2 (EmkeltminneIndeks 2), Støpul (EnkeltminneIndeks 3) og Kirkegård (EnkeltminneIndeks 4). KulturminneID eller AskeladdenID blir da henholdsvis 83933-1, 83933-2, 83933-3 og 83933-4. AskeladdenID og KulturminneID er synonymt. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;20160503 EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;assosiertMedia;Liste av identifikatorer (global unique identifiers, URI, URL) til bilder og andre medier som er assosiert med objektet. Semikolonseparert. A list (concatenated and separated) of identifiers (publication, global unique identifier, URI) of media associated with the Occurrence.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Funnopplysninger;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;20170301 EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;assosiertReferanse;Ei liste, gjerne sammensatt og semikolonseparert, av identifikatorer til kilden til forekomsten A list (concatenated and separated) of identifiers (publication, bibliographic reference, global unique identifier, URI) of literature associated with the Occurrence.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Funnopplysninger;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;20170301 EAID_B40B2857_F3AB_4329_A66B_8A617F83B8C7;Atkomst;"punkt som angir atkomst fra vegnett til en adresse. Kommunen skal tillegge atkomstpunkt (koordinater) til adressen når det er nødvendig for å få klarere og mer entydige adresser. Det er 3 lovlige alternativer for registrering av atkomst(er) på adresse: 1. Ingen atkomst registrert 2. Atkomst 3. AtkomstSommer og AtkomstVinter (hvis AtkomstSommer er registert må også AtkomstVinter registreres og omvendt) Merknad: Atkomstpunktene kan ligge i en annen kommune enn adressepunktet";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B40B2857_F3AB_4329_A66B_8A617F83B8C7;4.6 EAID_F32EC6F6_A4F3_4aec_89F0_58CAF2F4731D;Atkomst;"punkt som angir atkomst fra vegnett til en adresse. Kommunen skal tillegge atkomstpunkt (koordinater) til adressen når det er nødvendig for å få klarere og mer entydige adresser. Det er 3 lovlige alternativer for registrering av atkomst(er) på adresse: 1. Ingen atkomst registrert 2. Atkomst 3. AtkomstSommer og AtkomstVinter (hvis AtkomstSommer er registert må også AtkomstVinter registreres og omvendt) Merknad: Atkomstpunktene kan ligge i en annen kommune enn adressepunktet";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F32EC6F6_A4F3_4aec_89F0_58CAF2F4731D;20200501 EAID_81A8E628_3B54_4aff_96F2_3508DAD5DB43;Atkomst;"punkt som angir atkomst fra vegnett til en adresse. Kommunen skal tillegge atkomstpunkt (koordinater) til adressen når det er nødvendig for å få klarere og mer entydige adresser. Det er 3 lovlige alternativer for registrering av atkomst(er) på adresse: 1. Ingen atkomst registrert 2. Atkomst 3. AtkomstSommer og AtkomstVinter (hvis AtkomstSommer er registrert må også AtkomstVinter registreres og omvendt) Merknad: Atkomstpunktene kan ligge i en annen kommune enn adressepunktet";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81A8E628_3B54_4aff_96F2_3508DAD5DB43;20200501 EAID_536436AD_D3A2_4a60_AD32_CABE7AD0FC4E;Atkomst;"punkt som angir atkomst fra vegnett til en adresse. Kommunen skal tillegge atkomstpunkt (koordinat) til adressen når det er nødvendig for å få klarere og mer entydige adresser. Det er 3 lovlige alternativer for registrering av atkomst(er) på adresse: 1. Ingen atkomst registrert 2. Atkomst 3. AtkomstSommer og AtkomstVinter (hvis AtkomstSommer er registert må også AtkomstVinter registreres og omvendt) Merknad: Atkomstpunktene kan ligge i en annen kommune enn adressepunktet";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_536436AD_D3A2_4a60_AD32_CABE7AD0FC4E;20200501 EAID_B4846760_B3AD_4b90_9676_D54173A2F9C5;atkomstId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\IdentifikasjonAtkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4846760_B3AD_4b90_9676_D54173A2F9C5;4.6 EAID_1AB2C8E1_A744_4173_B8A0_1B40A66E875B;atkomstId;Kobling til atkomst i Matrikkelen (atkomstens lokalId) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\OffisiellAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AB2C8E1_A744_4173_B8A0_1B40A66E875B;20200501 EAID_F5F1D30C_13F5_494b_8FF8_0E60064F7075;atkomstId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\IdentifikasjonAtkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5F1D30C_13F5_494b_8FF8_0E60064F7075;20200501 EAID_13E90A6D_B6CD_4c1d_A48B_16B13A503A02;atkomstId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\IdentifikasjonAtkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13E90A6D_B6CD_4c1d_A48B_16B13A503A02;20200501 EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;atkomstId;Kobling til atkomst i Matrikkelen (Atkomstens lokalId i matrikkelsystemet) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;20200501 EAID_A4647BE2_65A8_4485_9F9F_65C3B7B9E772;atkomstId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\IdentifikasjonAtkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4647BE2_65A8_4485_9F9F_65C3B7B9E772;20200501 EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;atkomstId;Kobling til atkomst i matrikkelen (Atkomstens lokalId i matrikkelsystemet) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;20200501 EAID_54FC0310_0F40_48ab_9A9A_409A7FDC3531;author;Navnet på author, den som har beskrevet det vitenskapelige navnet som brukes. Dette hentes i Artsdatabankens navnebase. The authorship information for the scientificName formatted according to the conventions of the applicable nomenclaturalCode;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Taksonomi;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54FC0310_0F40_48ab_9A9A_409A7FDC3531;20170301 EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;avfallsplan;"Henvisning til avfallsplan som gjør rede for planlagt håndtering av avfall.";SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;20201022 EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;Avfallspunkt;"punkt for å kaste avfall";SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;20201022 EAID_C1423A91_6F4B_4193_A33B_EABC7C7B5656;Avfallstype;Angir type avfall;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1423A91_6F4B_4193_A33B_EABC7C7B5656;20201022 EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;avfallstype;avfallstype;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;20201022 EAID_45C82F2E_5CE3_4f96_A878_BB4A60D7D3A2;AvfallType;beskriver avfallstypen i et deponi (avfallsområde) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45C82F2E_5CE3_4f96_A878_BB4A60D7D3A2;3.0 EAID_38F8B16D_3CA1_4e61_8CFB_46872B733BB9;avfallType;beskriver avfallstypen i et deponi (avfallsområde);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\GrusPukkOmråder\SandGrusOmr;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38F8B16D_3CA1_4e61_8CFB_46872B733BB9;3.0 EAID_428D27EB_4F33_464b_B115_3EDBE8C2F511;avgjørelsesdato;dato for vedtak/avgjørelse av enkeltvedtak;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak\PblTiltak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_428D27EB_4F33_464b_B115_3EDBE8C2F511;4.6 EAID_F6300143_45F5_4e12_9380_8334106266D1;avgjørelsesdato;dato for vedtak/avgjørelse av enkeltvedtak (pbl. 1985 § 93, fra 1 juli 2010 pbl. kap. 20);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\PblMidlByggAnleggOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6300143_45F5_4e12_9380_8334106266D1;1.0 EAID_3B80D214_8839_4c4e_97CD_8F13FC08B924;avgjørelsesdato;dato for vedtak/avgjørelse av enkeltvedtak (pbl. 1985 § 93, fra 1 juli 2010 pbl. kap. 20);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\PblMidlByggAnleggOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B80D214_8839_4c4e_97CD_8F13FC08B924;1.0 EAID_6D10EECA_A9FE_4f61_AA52_6DE7CE431E6F;avgLog10BootstrapEstimate;gjennomsnittlig log10-transformerte ”bootstrap”-estimater;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav\BirdSpeciesProperties;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D10EECA_A9FE_4f61_AA52_6DE7CE431E6F;20180201 EAID_C0C8E2CF_799E_4f38_A239_541C1E8D9D0E;avgrensaVinterdriftFraDato;Angir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift starter et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0C8E2CF_799E_4f38_A239_541C1E8D9D0E;1.0 EAID_C0C8E2CF_799E_4f38_A239_541C1E8D9D0E;avgrensaVinterdriftTilDato;Angir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift avsluttes et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges. Det kan innenfor denne perioden være gitt en periode hvor vegen er helt vinterstengt (se egne ET).;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0C8E2CF_799E_4f38_A239_541C1E8D9D0E;1.0 EAID_FB6372F0_785F_4ac1_9D4D_960571127936;avgrensingType;informasjon om grense som er henta fra annet datasett -- Definition -- information relating to boundaries retrieved from other datasets;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart - AR250\ArealressursGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB6372F0_785F_4ac1_9D4D_960571127936;1.0 EAPK_C9BA30AF_285B_452b_9B62_10EEA5F04A62;Avgrensningslinjer;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Avgrensningslinjer;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C9BA30AF_285B_452b_9B62_10EEA5F04A62;1.0 EAID_DEEC5828_7FCA_443e_88A4_948A2D950836;Avgrensningslinjer;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekkObjekttyper med tydelige fellestrekk;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DEEC5828_7FCA_443e_88A4_948A2D950836;1.0 EAID_54C5C6B4_F513_43a0_95FC_8AEDE5EA6274;avkjørselsbestemmelse;planbestemmelse om avkjørsel (pbl. 1985 §§ 25 og 26 første ledd, og pbl. 1985 § 11-10 nr. 4) Merknad: Angir om avkjørsel til formålsområdet tillates eller ikke tillates, eller om det i planbestemmelser er tillatt avkjørsel via annet formål enn vei (via gangvei, turvei e.l.). I sistnevnte situasjon knyttes egenskapen til det formålsområdet det er tillatt å passere;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål\RbFormålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54C5C6B4_F513_43a0_95FC_8AEDE5EA6274;1.0 EAID_56B48038_8DC4_489e_8BBA_AFEFEEB07B02;avkjørselsbestemmelse;planbestemmelse om avkjørsel (pbl. 1985 §§ 25 og 26, 1. ledd, og pbl. § 11-10 nr. 4 og TEK10 § 8-8) Merknad: Angir om avkjørsel til formålsområde tillates eller ikke tillates, eller om det i plan / bestemmelser er tillatt avkjørsel via annet formål enn vei (via gangvei, turvei e.l.). I sistnevnte situasjon knyttes egenskapen til det formålsområde det er tillatt å passere;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56B48038_8DC4_489e_8BBA_AFEFEEB07B02;1.0 EAID_7610605D_153A_4ea6_B2C0_BE497E9FEC38;Avkjørselsbestemmelse;planbestemmelse om avkjørsel (pbl. §§ 25 og 26 første ledd) Merknad: Angir om avkjørsel til formålsområde tillates eller ikke tillates, eller om det i plan / bestemmelser er tillatt avkjørsel via annet formål enn vei (via gangvei, turvei e.l.). I sistnevnte situasjon knyttes egenskapen til det formålsområde det er tillatt;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7610605D_153A_4ea6_B2C0_BE497E9FEC38;1.0 EAID_392766F8_A174_43e5_A564_DD41A2BA2CE9;Avkjørselsbestemmelse;planbestemmelse om avkjørsel (pbl. §§ 25 og 26 første ledd) Merknad: Angir om avkjørsel til formålsområde tillates eller ikke tillates, eller om det i plan / bestemmelser er tillatt avkjørsel via annet formål enn vei (via gangvei, turvei e.l.). I sistnevnte situasjon knyttes egenskapen til det formålsområde det er tillatt;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_392766F8_A174_43e5_A564_DD41A2BA2CE9;1.0 EAID_3F0409AE_0672_41c5_A69A_E08C7A90E4B5;avkjørselsbestemmelse;planbestemmelse om avkjørsel (pbl. 1985 §§ 25 og 26, 1. ledd, og pbl. § 11-10 nr. 4 og TEK10 § 8-8) Merknad: Angir om avkjørsel til formålsområde tillates eller ikke tillates, eller om det i plan / bestemmelser er tillatt avkjørsel via annet formål enn vei (via gangvei, turvei e.l.). I sistnevnte situasjon knyttes egenskapen til det formålsområde det er tillatt å passere;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Arealformål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F0409AE_0672_41c5_A69A_E08C7A90E4B5;1.0 EAID_DABB62A7_69EE_42e3_B7C3_89BC6A1BA35E;avKlasse;Av-klasse (av_class);SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\FellesegenskaperAkvakultur;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DABB62A7_69EE_42e3_B7C3_89BC6A1BA35E;20170601 EAID_FDF03BE9_43B4_48b8_9385_63F878874A7E;AvKlasse;AvKlasse (av_class);SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FDF03BE9_43B4_48b8_9385_63F878874A7E;20170601 EAID_D6C9808E_FE80_434d_87F0_9A15B1B8B1AC;AvKlasse;AvKlasse (av_class);SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D6C9808E_FE80_434d_87F0_9A15B1B8B1AC;20170601 EAID_DBB4C6D5_C8E0_4a65_B5CE_CEC0B46BAC5D;avKlasse;Av-klasse (av_class);SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\FellesegenskaperAkvakultur;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBB4C6D5_C8E0_4a65_B5CE_CEC0B46BAC5D;20170601 EAID_5069955F_67F4_4395_8D77_9D0CB233960C;avstandMeter;avstand til utløp;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Tverrprofillinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5069955F_67F4_4395_8D77_9D0CB233960C;1.1 EAID_041210E3_C0E3_420f_9C44_998957234E7F;avstandSide;"Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Lineære referanser\LineærPosisjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_041210E3_C0E3_420f_9C44_998957234E7F;1.0 EAID_0209C79E_C050_434e_9BA9_8202C83EDD31;avtaleForsvaretTilDato;dato for når eventuell avtale med Forsvaret går ut;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Modeller_med_interne_kodelister\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen\Skyteanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0209C79E_C050_434e_9BA9_8202C83EDD31;20190301 EAID_0CBFEDE3_1752_44e1_938E_9E6641F640E0;avtaleForsvaretTilDato;dato for når eventuell avtale med Forsvaret går ut;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen\Skyteanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0CBFEDE3_1752_44e1_938E_9E6641F640E0;20190301 EAID_4167BD7B_8875_4cce_8BE6_80A635E8B8D8;avtaletype;"avtaletype for avtaleområder";SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Reinavtaleområde\ReinavtaleOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4167BD7B_8875_4cce_8BE6_80A635E8B8D8;20160415 EAID_89BF986A_5CFC_46e8_93D5_51363AD85034;Avtaletype;"avtaletype for avtaleområder. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Reinavtaleområde;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_89BF986A_5CFC_46e8_93D5_51363AD85034;20160415 EAID_0BD2950C_678D_4c86_B7C9_41926BACC3F1;avtaletype;"avtaletype for avtaleområder";SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Avtaleområde\ReinavtaleOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0BD2950C_678D_4c86_B7C9_41926BACC3F1;20170315 EAID_51D799DB_5CA1_4b5a_B62E_50ADA40BD692;Avtaletype;"avtaletype for avtaleområder. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Avtaleområde;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51D799DB_5CA1_4b5a_B62E_50ADA40BD692;20170315 EAID_31CAC26F_5CDB_44d3_B86D_2FEEFAAD5520;AvtaltAvgrensningslinje;avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Administrative_områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_31CAC26F_5CDB_44d3_B86D_2FEEFAAD5520;1.0 EAID_22D1E797_6FE8_4e38_96DD_8513ADD4C423;AvtalteGrenser;avtale mellom to eller flere stater om en felles grense, enten mellom nasjonene eller som avgrensning av felles område for ressursutnyttelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Administrative_områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_22D1E797_6FE8_4e38_96DD_8513ADD4C423;1.0 EAID_782F81D3_E31F_4df5_89B2_F04DF159E9A5;Bane;"teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor som del av en banestrekning -- Definition -- theoretical line which represents a single or several parallel tracks as part of a railway line -- INSPIRE -- Maps to RailwayLink";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_782F81D3_E31F_4df5_89B2_F04DF159E9A5;1.0 EAID_A97340CC_55BD_4efa_B6B8_1B2DFDA7203C;Bane;"teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor som del av en banestrekning -- Definition -- theoretical line which represents a single or several parallel tracks as part of a railway line -- INSPIRE -- Maps to RailwayLink";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A97340CC_55BD_4efa_B6B8_1B2DFDA7203C;1.0 EAID_FC7EC400_E161_476e_950C_A757D3421A11;Bane;"teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor som del av en banestrekning -- Definition -- theoretical line which represents a single or several parallel tracks as part of a railway line -- INSPIRE -- Maps to RailwayLink";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC7EC400_E161_476e_950C_A757D3421A11;1.0 EAID_6C99AC97_86DE_4274_93D0_EE429208EEED;Bane;"teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor som del av en banestrekning -- Definition -- theoretical line which represents a single or several parallel tracks as part of a railway line -- INSPIRE -- Maps to RailwayLink";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C99AC97_86DE_4274_93D0_EE429208EEED;1.0 EAID_C4AB3FEF_2E49_4ebc_BB61_A458F599FCA9;Bane;"teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor som del av en banestrekning -- Definition -- theoretical line which represents a single or several parallel tracks as part of a railway line -- INSPIRE -- Maps to RailwayLink";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4AB3FEF_2E49_4ebc_BB61_A458F599FCA9;1.0 EAID_640C240B_F114_4b9b_940B_2290528DB222;Bane;"teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor som del av en banestrekning -- Definition -- theoretical line which represents a single or several parallel tracks as part of a railway line -- INSPIRE -- Maps to RailwayLink";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_640C240B_F114_4b9b_940B_2290528DB222;1.0 EAID_377FDBD8_3C9E_4456_89C0_3BB94A8DF460;Bane;"teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor som del av en banestrekning -- Definition -- theoretical line which represents a single or several parallel tracks as part of a railway line -- INSPIRE -- Maps to RailwayLink";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_377FDBD8_3C9E_4456_89C0_3BB94A8DF460;1.0 EAID_9D3D3FFF_B0E9_4e82_9B60_D96C7D7F5025;Bane;"teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor som del av en banestrekning -- Definition -- theoretical line which represents a single or several parallel tracks as part of a railway line -- INSPIRE -- Maps to RailwayLink";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D3D3FFF_B0E9_4e82_9B60_D96C7D7F5025;1.0 EAID_C948F22F_7F03_49f8_A0E6_927B42958EBB;Bane;"teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor som del av en banestrekning -- Definition -- theoretical line which represents a single or several parallel tracks as part of a railway line -- INSPIRE -- Maps to RailwayLink";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C948F22F_7F03_49f8_A0E6_927B42958EBB;1.0 EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;baneformål;Angir jernbaneanleggets hovudformål.;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;1.0 EAID_7A3E357C_087C_4356_A463_A23A2438C4E4;Banekjedebrudd;Angir punkt med brudd i kilometrering for ein bane. Dette vert lagt inn ved alle linjeomleggingar som anten kortar inn eller forlenger banen for å unngå at ein må definere om kilometerverdiane for alle objekt etter linjeomlegginga. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A3E357C_087C_4356_A463_A23A2438C4E4;1.0 EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;banekortnavn;Banekortnavn er identifikator for dei enkelte banane, og er unik for kvar av dei definerte rutene. Alle lenker som høyrer til ei rute har same baneident definert. Ein oversikt over alle kortnavn med tilhøyrande namn på banar ligg i geodatabasen i tabellen Baneliste. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;1.0 EAID_FE094514_8E93_4426_B768_48C2B1BB94F0;Banelenke;Linje som representerer ein bane. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE094514_8E93_4426_B768_48C2B1BB94F0;1.0 EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;banenavn;Angir navnet på banen objektet tilhører;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;1.0 EAPK_182EC99B_BE52_4e18_9BB6_47A7A3E91C65;Banenettverk;Banenettverk er eit datasett som viser, på eit overordna nivå, dei ulike banane i det norske jernbanenettet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_182EC99B_BE52_4e18_9BB6_47A7A3E91C65;1.0 EAID_B9CE796F_894D_444f_A772_3F6183FBD940;Banenode;Abstrakt supertype for objekttypar som representerer noder i banenettet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9CE796F_894D_444f_A772_3F6183FBD940;1.0 EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;baneSkadet;om jernbane/jernbanerelaterte installasjoner ble skadet i skredet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;1.1 EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;banestatus;Angir status for drift på ein banestrekning. Banar definert som nedlagt (N) er lagt ned ved stortingsvedtak, men finst fortsatt fysisk i terrenget (som t.d. Flekkefjordbanen). Banar som er midlertidig ute av drift (M) er ikkje i drift, men heller ikkje nedlagt (som t.d. Namsosbanen). Baner som er planlagt og under bygging (P) er teke inn i denne versjonen, saman med nokre få baner som er fjerna (F). Merk: Nedlagte banar og stasjonar kan ha museumsdrift. Fjerna baner er ikkje uttømmande for alle fjerna baner.;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;1.0 EAID_1F57D7DA_74D2_4ce9_A353_76B9BAB57F83;barmarksløype;Betinget egenskap som kun brukes for veglenker som er omfattet av barmarksløyper i Finnmark (jf. definison styrt av fylkesmannen i Finnmark). Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som barmarksløype Nei.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti\Veglenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F57D7DA_74D2_4ce9_A353_76B9BAB57F83;4.6 EAID_4175A1A8_C8D2_46ce_B311_231FFE42C0C5;Barmarksløype;tradisjonelle kjørespor/traktorveger i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen -- Definition -- traditional driving tracks/tractor roads on uncultivated land where motor traffic for the general public is permitted on snowless ground in accordance with the regulations laid down by the County governor;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Motorferdsel i utmark;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4175A1A8_C8D2_46ce_B311_231FFE42C0C5;1,0 EAID_7E93C1E7_8AE1_4318_B4CB_4C5EBAECED43;Barmarksløype;tradisjonelle kjørespor/traktorveger i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen -- Definition -- traditional driving tracks/tractor roads on uncultivated land where motor traffic for the general public is permitted on snowless ground in accordance with the regulations laid down by the County governor;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E93C1E7_8AE1_4318_B4CB_4C5EBAECED43;1.0 EAID_208B32B9_15E5_4544_9A9A_926528C91225;Barmarksløype;tradisjonelle kjørespor/traktorveger i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen -- Definition -- traditional driving tracks/tractor roads on uncultivated land where motor traffic for the general public is permitted on snowless ground in accordance with the regulations laid down by the County governor;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_208B32B9_15E5_4544_9A9A_926528C91225;1.0 EAID_54A0F0E9_CBEB_4926_9F73_43C22E1FD62D;Barmarksløype;tradisjonelle kjørespor/traktorveger i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen -- Definition -- traditional driving tracks/tractor roads on uncultivated land where motor traffic for the general public is permitted on snowless ground in accordance with the regulations laid down by the County governor;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54A0F0E9_CBEB_4926_9F73_43C22E1FD62D;1.0 EAID_D0E51B05_0B6A_45e8_B67A_2D05E00ADA9A;Barmarksløype;tradisjonelle kjørespor/traktorveger i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen -- Definition -- traditional driving tracks/tractor roads on uncultivated land where motor traffic for the general public is permitted on snowless ground in accordance with the regulations laid down by the County governor;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0E51B05_0B6A_45e8_B67A_2D05E00ADA9A;1.0 EAID_692205DD_11A1_4488_9F77_47A4DB6767E1;Barmarksløype;tradisjonelle kjørespor/traktorveger i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen -- Definition -- traditional driving tracks/tractor roads on uncultivated land where motor traffic for the general public is permitted on snowless ground in accordance with the regulations laid down by the County governor;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_692205DD_11A1_4488_9F77_47A4DB6767E1;1.0 EAID_F001FC4A_9A38_4881_BC94_1E486E5DD4F4;Barmarksløype;tradisjonelle kjørespor/traktorveger i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen -- Definition -- traditional driving tracks/tractor roads on uncultivated land where motor traffic for the general public is permitted on snowless ground in accordance with the regulations laid down by the County governor;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F001FC4A_9A38_4881_BC94_1E486E5DD4F4;1.0 EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;Barnehage;objekttype som innholder egenskaper med informasjon knyttet il barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;20171201 EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;barnehagenavn;navn på den enkelte barnehage i NSR;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager\Barnehage;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;20171201 EAPK_6B5EB7D4_370F_4b26_9287_BB4E42A47240;Barnehager;oversikt over og informasjon om barnehager i Norge;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_6B5EB7D4_370F_4b26_9287_BB4E42A47240;20171201 EAID_30E25F92_288D_4347_B261_A232CEB82843;Barnehagetype;informasjon om barnehagen er åpen, ordinær eller en familiebarnehage;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30E25F92_288D_4347_B261_A232CEB82843;20171201 EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;barnehagetype;Organiseringsform for barnehage;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager\Barnehage;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;20171201 EAID_6F7A7487_4B75_4585_B681_FE4A6C5CAD6C;BautaStatue;en eller annen form for minnestein Merknad: Denne objekttypen har endret navn i samsvar med oppsettet for resten av objekttypene. Het tidligere BautaStatuePunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\BygningsmessigeAnlegg\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F7A7487_4B75_4585_B681_FE4A6C5CAD6C;4.6 EAID_48D6CD77_E858_443f_9B72_E9C335732B2F;BautaStatue;en eller annen form for minnestein Merknad: Denne objekttypen har endret navn i samsvar med oppsettet for resten av objekttypene. Het tidligere BautaStatuePunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\BygningsmessigeAnlegg\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48D6CD77_E858_443f_9B72_E9C335732B2F;4.61 EAID_EFDFD4E9_A183_4560_9CB2_5B194D66F1AC;BautaStatueGrense;avgrensning av bautastatue Merknad: Denne objekttypen har endret navn i samsvar med oppsettet for resten av objekttypene. Het tidligere BautaStatue;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\BygningsmessigeAnlegg\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EFDFD4E9_A183_4560_9CB2_5B194D66F1AC;4.6 EAID_38C10D1C_E38F_44ef_AE2E_4D917A818A6E;BautaStatueGrense;avgrensning av bautastatue Merknad: Denne objekttypen har endret navn i samsvar med oppsettet for resten av objekttypene. Het tidligere BautaStatue;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\BygningsmessigeAnlegg\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38C10D1C_E38F_44ef_AE2E_4D917A818A6E;4.61 EAID_CE548526_A04C_42a9_8C71_40CE74D3742E;bedriftseier;bedriftseier av akvakulturfirma;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\Firmaeier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE548526_A04C_42a9_8C71_40CE74D3742E;20170601 EAID_229CF78B_06CF_4ec9_8DD1_41972D37674D;bedriftseier;bedriftseier av akvakulturfirma;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\Firmaeier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_229CF78B_06CF_4ec9_8DD1_41972D37674D;20170601 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning05Til09År;Antall personer i alderen 5 til og med 9 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning05Til09År;Antall personer i alderen 5 til og med 9 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning05Til09År;Antall personer i alderen 5 til og med 9 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning05Til09År;Antall personer i alderen 5 til og med 9 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning0Til04År;Antall personer i alderen null til og med 4 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning0Til04År;Antall personer i alderen null til og med 4 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning0Til04År;Antall personer i alderen null til og med 4 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning0Til04År;Antall personer i alderen null til og med 4 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning10Til14År;Antall personer i alderen 10 til og med 14 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning10Til14År;Antall personer i alderen 10 til og med 14 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning10Til14År;Antall personer i alderen 10 til og med 14 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning10Til14År;Antall personer i alderen 10 til og med 14 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning15Til19År;Antall personer i alderen 15 til og med 19 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning15Til19År;Antall personer i alderen 15 til og med 19 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning15Til19År;Antall personer i alderen 15 til og med 19 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning15Til19År;Antall personer i alderen 15 til og med 19 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning20Til24År;Antall personer i alderen 20 til og med 24 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning20Til24År;Antall personer i alderen 20 til og med 24 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning20Til24År;Antall personer i alderen 20 til og med 24 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning20Til24År;Antall personer i alderen 20 til og med 24 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning25Til29År;Antall personer i alderen 25 til og med 29 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning25Til29År;Antall personer i alderen 25 til og med 29 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning25Til29År;Antall personer i alderen 25 til og med 29 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning25Til29År;Antall personer i alderen 25 til og med 29 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning30Til34År;Antall personer i alderen 30 til og med 34 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning30Til34År;Antall personer i alderen 30 til og med 34 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning30Til34År;Antall personer i alderen 30 til og med 34 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning30Til34År;Antall personer i alderen 30 til og med 34 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning35Til39År;Antall personer i alderen 35 til og med 39 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning35Til39År;Antall personer i alderen 35 til og med 39 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning35Til39År;Antall personer i alderen 35 til og med 39 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning35Til39År;Antall personer i alderen 35 til og med 39 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning40Til44År;Antall personer i alderen 40 til og med 44 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning40Til44År;Antall personer i alderen 40 til og med 44 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning40Til44År;Antall personer i alderen 40 til og med 44 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning40Til44År;Antall personer i alderen 40 til og med 44 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning45Til49År;Antall personer i alderen 45 til og med 49 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning45Til49År;Antall personer i alderen 45 til og med 49 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning45Til49År;Antall personer i alderen 45 til og med 49 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning45Til49År;Antall personer i alderen 45 til og med 49 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning50Til54År;Antall personer i alderen 50 til og med 54 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning50Til54År;Antall personer i alderen 50 til og med 54 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning50Til54År;Antall personer i alderen 50 til og med 54 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning50Til54År;Antall personer i alderen 50 til og med 54 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning55Til59År;Antall personer i alderen 55 til og med 59 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning55Til59År;Antall personer i alderen 55 til og med 59 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning55Til59År;Antall personer i alderen 55 til og med 59 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning55Til59År;Antall personer i alderen 55 til og med 59 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning60Til64År;Antall personer i alderen 60 til og med 64 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning60Til64År;Antall personer i alderen 60 til og med 64 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning60Til64År;Antall personer i alderen 60 til og med 64 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning60Til64År;Antall personer i alderen 60 til og med 64 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning65Til69År;Antall personer i alderen 65 til og med 69 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning65Til69År;Antall personer i alderen 65 til og med 69 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning65Til69År;Antall personer i alderen 65 til og med 69 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning65Til69År;Antall personer i alderen 65 til og med 69 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning70Til74År;Antall personer i alderen 70 til og med 74 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning70Til74År;Antall personer i alderen 70 til og med 74 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning70Til74År;Antall personer i alderen 70 til og med 74 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning70Til74År;Antall personer i alderen 70 til og med 74 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning75Til79År;Antall personer i alderen 75 til og med 79 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning75Til79År;Antall personer i alderen 75 til og med 79 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning75Til79År;Antall personer i alderen 75 til og med 79 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning75Til79År;Antall personer i alderen 75 til og med 79 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning80Til84År;Antall personer i alderen 80 til og med 84 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning80Til84År;Antall personer i alderen 80 til og med 84 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning80Til84År;Antall personer i alderen 80 til og med 84 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning80Til84År;Antall personer i alderen 80 til og med 84 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning85Til89År;Antall personer i alderen 85 til og med 89 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning85Til89År;Antall personer i alderen 85 til og med 89 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning85Til89År;Antall personer i alderen 85 til og med 89 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning85Til89År;Antall personer i alderen 85 til og med 89 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning90ÅrOgOver;Antall personer i alderen 90 år og over innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning90ÅrOgOver;Antall personer i alderen 90 år og over innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning90ÅrOgOver;Antall personer i alderen 90 år og over innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning90ÅrOgOver;Antall personer i alderen 90 år og over innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;BefolkningPåGrunnkrets;Objekttypen viser befolkningsstatistikk fordelt på grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;BefolkningPåGrunnkrets;Objekttypen viser befolkningsstatistikk fordelt på grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;BefolkningPåGrunnkrets;Objekttypen viser befolkningsstatistikk fordelt på grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;BefolkningPåGrunnkrets;Objekttypen viser befolkningsstatistikk fordelt på grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_3AF07C0D_8853_4800_82D4_B3F3F5CE9AF6;BefolkningPåGrunnkretser_20171210;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3AF07C0D_8853_4800_82D4_B3F3F5CE9AF6;20171210 EAID_EC2FCDC8_1E96_4fa9_8EC2_60BFF0A00205;BefolkningPåGrunnkretser_20180115;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC2FCDC8_1E96_4fa9_8EC2_60BFF0A00205;20180115 EAID_0E842EDF_4632_4e9f_A9BB_DD10C19D3796;BefolkningPåGrunnkretsGenEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E842EDF_4632_4e9f_A9BB_DD10C19D3796;20200202 EAID_9BB1109A_5C3B_4608_9C1F_C3D830DFF0E6;BefolkningPåGrunnkretsGenEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9BB1109A_5C3B_4608_9C1F_C3D830DFF0E6;20171210 EAID_2339F481_4521_4fda_AEB6_C6798F8A496F;BefolkningPåGrunnkretsGenEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2339F481_4521_4fda_AEB6_C6798F8A496F;20180115 EAID_48E8B2AE_0FA2_46f3_BF39_20CCFC090C5B;BefolkningPåGrunnkretsGenEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48E8B2AE_0FA2_46f3_BF39_20CCFC090C5B;20200202 EAID_DB64D6D4_9571_425f_9D12_D27E1F0888F2;BefolkningPåGrunnkretsGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB64D6D4_9571_425f_9D12_D27E1F0888F2;20200202 EAID_1C694F1B_D3D2_4ec7_9FE4_33F4B0D29B4E;BefolkningPåGrunnkretsGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C694F1B_D3D2_4ec7_9FE4_33F4B0D29B4E;20171210 EAID_F1AD5D81_A571_4a21_9572_CC61B6A46C4B;BefolkningPåGrunnkretsGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1AD5D81_A571_4a21_9572_CC61B6A46C4B;20180115 EAID_9917BE3A_EF86_40ea_AB03_2E8227981AB3;BefolkningPåGrunnkretsGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9917BE3A_EF86_40ea_AB03_2E8227981AB3;20200202 EAID_998773C6_00FA_4a65_A1D5_70DE50CA0573;BefolkningPåRuter1km;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_998773C6_00FA_4a65_A1D5_70DE50CA0573;20171201 EAID_E8902EB7_EEEC_4755_8B98_43FC530FF62C;BefolkningPåRuter1km;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8902EB7_EEEC_4755_8B98_43FC530FF62C;20200101 EAID_240DF7CF_E0C3_4eab_8DA9_597950F46AD1;BefolkningPåRuter1kmGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site ;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_240DF7CF_E0C3_4eab_8DA9_597950F46AD1;20171201 EAID_1197BAF1_8F1C_4544_A46C_B89068E80EE3;BefolkningPåRuter1kmGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site ;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1197BAF1_8F1C_4544_A46C_B89068E80EE3;20200101 EAID_82E1B591_2437_401c_ADCF_65682F71F573;BefolkningPåRuter250m;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter250m;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82E1B591_2437_401c_ADCF_65682F71F573;20171201 EAID_30F2F75A_3BAB_42ba_8946_4C8A62B4687F;BefolkningPåRuter250m;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter250m;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30F2F75A_3BAB_42ba_8946_4C8A62B4687F;20200101 EAID_75917D04_1A82_4a9e_8EB1_754DBB997442;BefolkningPåRuter250mGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site ;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75917D04_1A82_4a9e_8EB1_754DBB997442;20171201 EAID_34308B8B_1AE7_4b9b_AC91_E02956E7384A;BefolkningPåRuter250mGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site ;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34308B8B_1AE7_4b9b_AC91_E02956E7384A;20200101 EAID_3F3BD013_707E_4715_9DC0_1C276B8C2CE2;BefolkningPåRuter5km;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter5km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F3BD013_707E_4715_9DC0_1C276B8C2CE2;20171201 EAID_B9461B79_4EB3_4d9d_9D48_4C33DC20CE89;BefolkningPåRuter5km;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter5km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9461B79_4EB3_4d9d_9D48_4C33DC20CE89;20200101 EAID_AA80148F_10F7_4efd_BF30_3FE49C53F4BA;BefolkningPåRuter5kmGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site ;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA80148F_10F7_4efd_BF30_3FE49C53F4BA;20171201 EAID_1341F8F7_4A57_4691_A6C6_574A4069974D;BefolkningPåRuter5kmGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site ;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1341F8F7_4A57_4691_A6C6_574A4069974D;20200101 EAID_E9366A99_99BE_4f67_A970_8D7E1D7CCAD5;BefolkningPåRuterGenEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E9366A99_99BE_4f67_A970_8D7E1D7CCAD5;20171201 EAID_C24F059A_2F8E_44b2_AAA9_21B191B375D6;BefolkningPåRuterGenEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C24F059A_2F8E_44b2_AAA9_21B191B375D6;20200101 EAID_21A9AD95_4771_4fb3_9739_3C5153F330E7;befolkningsTetthet;Befolkningstetthet (pers. per km2);SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Tettsteder\Tettsted;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21A9AD95_4771_4fb3_9739_3C5153F330E7;20171101 EAID_C487945E_ED64_4387_91D2_F805D8E77BA5;BegrensendeEgenskaper;Viser hvilken begrensende jordegenskap som er den viktigste årsaken til at en kartfigur har kommet i sin respektive jordressursklasse.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C487945E_ED64_4387_91D2_F805D8E77BA5;20170315 EAID_089676D6_DCEE_4f3d_B638_BE1E064BF9F7;BegrensendeEgenskaper;Viser hvilken begrensende jordegenskap som er den viktigste årsaken til at en kartfigur har kommet i sin respektive jordressursklasse.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_089676D6_DCEE_4f3d_B638_BE1E064BF9F7;20170920 EAID_6E3FE201_A4B5_450c_921A_AEE9DEFA83E2;BegrensendeEgenskaper;Viser hvilken begrensende jordegenskap som er den viktigste årsaken til at en kartfigur har kommet i sin respektive jordressursklasse.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E3FE201_A4B5_450c_921A_AEE9DEFA83E2;20181201 EAID_FEBF203F_EB7F_481e_9495_0A43D62E471B;begrensninger;Denne egenskapen/kartlaget henger sammen med «Jordressursklasser». Egenskapen/kartlaget viser hvilken begrensende jordegenskap som er den viktigste årsaken til at en kartfigur har kommet i sin respektive jordressursklasse.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordressurs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FEBF203F_EB7F_481e_9495_0A43D62E471B;20170315 EAID_4717810B_8F64_470b_BEE3_68CEDD2A5CC0;begrensninger;Denne egenskapen/kartlaget henger sammen med «Jordressursklasser». Egenskapen/kartlaget viser hvilken begrensende jordegenskap som er den viktigste årsaken til at en kartfigur har kommet i sin respektive jordressursklasse.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordressurs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4717810B_8F64_470b_BEE3_68CEDD2A5CC0;20170920 EAID_3EEF2AA7_B7DE_4084_8C00_ED351D2004D3;begrensninger;Denne egenskapen/kartlaget henger sammen med «Jordressursklasser». Egenskapen/kartlaget viser hvilken begrensende jordegenskap som er den viktigste årsaken til at en kartfigur har kommet i sin respektive jordressursklasse.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordressurs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EEF2AA7_B7DE_4084_8C00_ED351D2004D3;20181201 EAID_D79FA7CA_3AED_47e2_B6A0_D6CAA6CA36D9;Behandlingsstatus;status for behandling av saker (pbl. 1985 § 93, pbl. kap 21);SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D79FA7CA_3AED_47e2_B6A0_D6CAA6CA36D9;4.6 EAID_E026E4D5_E48F_4ab7_AAE1_CE10C7CB1A40;behandlingsstatus;status for behandling av saker (pbl. 1985 § 93, og fra 1. juli 2010 pbl. §§ 20-1 og 21-2);SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak\PblSøknad;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E026E4D5_E48F_4ab7_AAE1_CE10C7CB1A40;4.6 EAID_3A722D7A_893F_4ee1_8191_E4FF71BFCF01;Beholdertype;Angir type avfallsbeholder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3A722D7A_893F_4ee1_8191_E4FF71BFCF01;20201022 EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;beholdertype;beholdertype;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;20201022 EAID_F12FDD46_E543_42e9_80F7_C2D2A793899E;Beitehage;"Områder som er helt eller delvis inngjerdet med trådstengsel. Her samles flokken før den tas inn i et arbeidsgjerde for kalvemerking, uttak av slaktedyr eller i påvente av transport. Der hvor beitehagen er delvis inngjerdet med trådstengsel er det i tillegg naturlige stengsler som berg, innsjø eller elv som avgrenser beitehagen. -- Definition -- enclosed, fenced area where the reindeer are rounded up/kept for feeding or before being driven into an area demarcated by a work enclosure ";SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2019\Reindrift - Beitehage;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F12FDD46_E543_42e9_80F7_C2D2A793899E;20190801 EAID_63BBDF1D_9A09_415b_A259_20C97E7A9E69;Beitehage;lukket inngjerdet område der reinen samles/oppbevares for foring eller i påvente av å tas inn i et område avgrenset av et arbeidsgjerde -- Definition -- enclosed, fenced area where the reindeer are rounded up/kept for feeding or before being driven into an area demarcated by a work enclosure ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Beitehage;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63BBDF1D_9A09_415b_A259_20C97E7A9E69;20170315 EAID_47231E9D_8903_4342_AFFA_89FF97E356BF;BeitehageGrense;"Avgrenser områder som er helt eller delvis inngjerdet med trådstengsel. Her samles flokken før den tas inn i et arbeidsgjerde for kalvemerking, uttak av slaktedyr eller i påvente av transport. Der hvor beitehagen er delvis inngjerdet med trådstengsel er det i tillegg naturlige stengsler som berg, innsjø eller elv som avgrenser beitehagen. -- Definition -- demarcates a grazing enclosure";SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2019\Reindrift - Beitehage;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_47231E9D_8903_4342_AFFA_89FF97E356BF;20190801 EAID_8E9DF14A_B085_4571_B195_BF282E53A499;BeitehageGrense;avgrenser en beitehage -- Definition -- demarcates a grazing enclosure;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Beitehage;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E9DF14A_B085_4571_B195_BF282E53A499;20170315 EAID_6AA4382E_CD58_4cbc_A894_3C4402A6DA96;beitetid;fastsatt beitetid innen et reinbeitedistrikt Merknad: f.eks. 1.1 - 31.12 -- Definition -- established grazing period in a reindeer pasture district Note: e.g. 1 Jan. - 31 Dec.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Reinbeitedistrikt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6AA4382E_CD58_4cbc_A894_3C4402A6DA96;20160415 EAID_6D3414CB_40E6_49ac_91E4_346B6F1FE752;beitetid;fastsatt beitetid innen et reinbeitedistrikt Merknad: f.eks. 1.1 - 31.12 -- Definition -- established grazing period in a reindeer pasture district Note: e.g. 1 Jan. - 31 Dec.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Reinbeitedistrikt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D3414CB_40E6_49ac_91E4_346B6F1FE752;20170315 EAID_6AA4382E_CD58_4cbc_A894_3C4402A6DA96;beitetidVedtak;vedtaksorgan og dato for vedtak -- Definition -- decision-making body and date of resolution;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Reinbeitedistrikt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6AA4382E_CD58_4cbc_A894_3C4402A6DA96;20160415 EAID_6D3414CB_40E6_49ac_91E4_346B6F1FE752;beitetidVedtak;vedtaksorgan og dato for vedtak -- Definition -- decision-making body and date of resolution;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Reinbeitedistrikt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D3414CB_40E6_49ac_91E4_346B6F1FE752;20170315 EAID_20A0C91D_1273_4611_9EAE_C63058B42D65;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Anlegg som skal måles inn og stikningsdata\Trase;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20A0C91D_1273_4611_9EAE_C63058B42D65;2.2 EAID_836B2FCD_B99E_46ec_AAEA_558D86359DE9;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Anlegg som skal måles inn og stikningsdata\VA_Ledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_836B2FCD_B99E_46ec_AAEA_558D86359DE9;2.2 EAID_852AE304_D783_4e44_B39D_F36A6E494C3A;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Anlegg som skal måles inn og stikningsdata\Varerør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_852AE304_D783_4e44_B39D_F36A6E494C3A;2.2 EAID_0981CFB9_5949_4586_93A3_7AE970CA7CE0;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0981CFB9_5949_4586_93A3_7AE970CA7CE0;2.2 EAID_1BD36CD5_425C_4463_A52D_D079D23450DA;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BD36CD5_425C_4463_A52D_D079D23450DA;2.2 EAID_6366AEB3_82F0_43a2_9DBC_36C4D6B6B39C;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Grøft;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6366AEB3_82F0_43a2_9DBC_36C4D6B6B39C;2.2 EAID_7E4C019B_E539_4e57_B777_F3864D3203A4;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E4C019B_E539_4e57_B777_F3864D3203A4;2.2 EAID_7F0F6E64_F842_4e43_817C_EF1B517F7E0E;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7F0F6E64_F842_4e43_817C_EF1B517F7E0E;2.2 EAID_8F426C69_23C0_499b_9FAB_32D66D196DC2;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F426C69_23C0_499b_9FAB_32D66D196DC2;2.2 EAID_A71A15D5_A353_411a_8113_0252B62C5F88;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A71A15D5_A353_411a_8113_0252B62C5F88;2.2 EAID_ABD68400_E04F_4f84_93B1_5C2C71EC76AD;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Trekkerør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABD68400_E04F_4f84_93B1_5C2C71EC76AD;2.2 EAID_FBF00976_322B_486e_86A0_6E872ABA917B;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBF00976_322B_486e_86A0_6E872ABA917B;2.2 EAID_27910F24_2D3C_4211_A886_5A17EDC58CAE;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_27910F24_2D3C_4211_A886_5A17EDC58CAE;2.2 EAID_329C54FC_DC86_4590_AA1A_A7F37099B293;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_329C54FC_DC86_4590_AA1A_A7F37099B293;2.2 EAID_52BB0DFF_6AB1_4b2e_B182_7E424F7BC11B;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52BB0DFF_6AB1_4b2e_B182_7E424F7BC11B;2.2 EAID_53A7373F_29BD_4ad3_8E06_B86696AC5E0F;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53A7373F_29BD_4ad3_8E06_B86696AC5E0F;2.2 EAID_87E4D40F_C053_45ab_BF0F_14CFB43C3B11;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87E4D40F_C053_45ab_BF0F_14CFB43C3B11;2.2 EAID_BCA1B32F_555C_4748_938E_5B32CF2319E6;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCA1B32F_555C_4748_938E_5B32CF2319E6;2.2 EAID_CC54B362_655D_4a6f_8883_1B62AEDEDA52;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC54B362_655D_4a6f_8883_1B62AEDEDA52;2.2 EAID_8C387464_9CA9_4cef_B9D8_26C1191BAB62;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\Varerør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C387464_9CA9_4cef_B9D8_26C1191BAB62;2.2 EAID_972A41BA_7323_496b_9DD8_EF6A6656FBFA;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\Trase;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_972A41BA_7323_496b_9DD8_EF6A6656FBFA;2.2 EAID_9F122AA8_A256_4a7b_A4C8_878B37AC57A6;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\VA_Ledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F122AA8_A256_4a7b_A4C8_878B37AC57A6;2.2 EAID_5A397D71_C65B_46b2_AA7E_4A66E11309E1;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A397D71_C65B_46b2_AA7E_4A66E11309E1;2.2 EAID_609D0433_D297_4eb3_90BF_585210EC3568;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_609D0433_D297_4eb3_90BF_585210EC3568;2.2 EAID_77AA3CF0_4B69_47ee_97C1_5B084DB0F2E2;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Grøft;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77AA3CF0_4B69_47ee_97C1_5B084DB0F2E2;2.2 EAID_84131BFE_BA9B_40b3_94A8_91CA907F9FE4;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84131BFE_BA9B_40b3_94A8_91CA907F9FE4;2.2 EAID_B90AFCCD_2A87_4fe9_857F_62EABB9D7473;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B90AFCCD_2A87_4fe9_857F_62EABB9D7473;2.2 EAID_BAB81799_F364_43e9_BD36_F1EE0DB24616;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BAB81799_F364_43e9_BD36_F1EE0DB24616;2.2 EAID_D5F7211C_905A_4f2d_B6B5_C3BBB1483859;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5F7211C_905A_4f2d_B6B5_C3BBB1483859;2.2 EAID_D8A07A6D_B6BE_4c32_B655_1E98A59ACE80;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8A07A6D_B6BE_4c32_B655_1E98A59ACE80;2.2 EAID_0B41B1DE_18CC_4042_8A23_7E604DE3785D;beliggenhet;beskriver ledningens geografiske beliggenhet i form av en kurve med koordinater;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Kjernemodell\Ledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B41B1DE_18CC_4042_8A23_7E604DE3785D;1.0 EAID_CF5DA805_42A4_4375_B434_3ECF5BADA878;beliggenhet;SOSI Ledning 4.6: -- definisjon mangler i SOSI Ledning 4.6 -- Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Geometritype: kurve Kurve med stedfestede x-, y-, og z-koordinater for framføringsveien. Senterlinje er framføringsveiens midtlinje i horisontalplanet. I vertikalplanet kan senterlinje registreres langs topp, midt eller bunn framføringsvei. Senterlinje utsprengt tunnel skal være i bunn tunnel.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Fellesskjema og kjernemodell\Ledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF5DA805_42A4_4375_B434_3ECF5BADA878;1.0 EAID_F8E27B50_80A4_4acc_A198_4BC147EA72E2;beliggenhet;SOSI Ledning 4.6: -- definisjon mangler i SOSI Ledning 4.6 -- Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Geometritype: kurve Kurve med stedfestede x-, y-, og z-koordinater for framføringsveien. Senterlinje er framføringsveiens midtlinje i horisontalplanet. I vertikalplanet kan senterlinje registreres langs topp, midt eller bunn framføringsvei. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger\Fellesskjema og kjernemodell\Ledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F8E27B50_80A4_4acc_A198_4BC147EA72E2;1.0 EAID_1F57D7DA_74D2_4ce9_A353_76B9BAB57F83;belysning;"Angir om veglenka er belyst. Dersom veglenka er belyst skal egenskapen angis med riktig kodeverdi. Bruk av kodeverdien ""Ikke belyst"" har samme betydning som ikke å angi egenskapen.";SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti\Veglenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F57D7DA_74D2_4ce9_A353_76B9BAB57F83;4.6 EAID_941B8F5E_47AB_44f0_85B9_8195AC40A714;Belysning;om det er permanent belysning langs sti eller løype. Data som tidligere var registrert som objekttype Lysløype skal i FKB-TraktorvegSti angis som veglenker med belysning.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_941B8F5E_47AB_44f0_85B9_8195AC40A714;4.6 EAID_A1ED8D43_0259_4b56_B20A_FDFFA6EA7CBF;belysning;Om det er belysning eller ikke langs ruten. For eksempel løysløype registreres med egenskapen Belysning og verdien JA. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1ED8D43_0259_4b56_B20A_FDFFA6EA7CBF;20160601 EAID_983E8F68_AD9D_49a3_BC76_1462A4E672C3;belysning;Om det er belysning eller ikke langs ruten. For eksempel løysløype registreres med egenskapen Belysning og verdien JA. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_983E8F68_AD9D_49a3_BC76_1462A4E672C3;20161201 EAID_6AAB1CA5_07B3_4c37_AADF_06A6B3EF54CF;belysning;Om det er belysning eller ikke langs ruten. For eksempel løysløype registreres med egenskapen Belysning og verdien JA. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6AAB1CA5_07B3_4c37_AADF_06A6B3EF54CF;20171210 EAID_5EDC2AE7_BD8C_4a44_B2DE_C6B896ED75A8;Bensinpumpe;pumpeinnretning for fylling av drivstoff;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\BygningsmessigeAnlegg\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5EDC2AE7_BD8C_4a44_B2DE_C6B896ED75A8;4.6 EAID_B38355FB_ACBB_41a9_9BD8_78C25D6442E8;Bensinpumpe;pumpeinnretning for fylling av drivstoff;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\BygningsmessigeAnlegg\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B38355FB_ACBB_41a9_9BD8_78C25D6442E8;4.61 EAID_0F5A4B83_1C33_4929_9318_18A66B7E4614;Beredskapspunkt;punkt på kaia der det er plassert utstyr for beredskap/sikkerhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F5A4B83_1C33_4929_9318_18A66B7E4614;20201022 EAID_0F5A4B83_1C33_4929_9318_18A66B7E4614;beredskapstype;beredskapstype;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F5A4B83_1C33_4929_9318_18A66B7E4614;20201022 EAID_1725ABE8_EF00_4923_8A3B_654CB6BFB524;Beredskapstype;beredskapstype;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1725ABE8_EF00_4923_8A3B_654CB6BFB524;20201022 EAID_49F18D3A_59D3_49c7_89CB_DF8FCB1BE486;Beredskapsveg;Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49F18D3A_59D3_49c7_89CB_DF8FCB1BE486;1.0 EAID_3D153B80_22E1_4e43_AEED_31C24AFAFFA0;beregnetHøyde;Minste målte høyde minus sikkerhetsmargin, avrundet ned til nærmeste desimeter (ref. regelverk i håndbok N300, tidl. Hb 050) Enhet: Meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Høydebegrensning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3D153B80_22E1_4e43_AEED_31C24AFAFFA0;1.0 EAID_7B144E70_51F6_4450_BD98_D8AA760658E7;beregnetÅr;år eller periode støyberegningene gjelder for. Merknad: Kan være dagens situasjon, prognoseår, eller verste-fall-kombinasjon av flere år -- Definition -- year or period to which the noise calculations apply Note: May be the current situation, year of the forecast, or the worst-case combination of several years;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Støysoner Jernbanenett etter T-1442\Støy;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B144E70_51F6_4450_BD98_D8AA760658E7;20190101 EAID_98C56118_77B4_4133_8353_BECBCF2BFCDB;beregnetÅr;"år eller periode støyberegningene gjelder for. Merknad: Kan være dagens situasjon, prognoseår, eller ""verste-fall-kombinasjon"" av flere år -- Definition -- year or period to which the noise calculations apply Note: May be the current situation, year of the forecast, or the worst-case combination of several years";SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\StøysonerForsvaretsFlyplasser_20180901\Støy;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_98C56118_77B4_4133_8353_BECBCF2BFCDB;20180901 EAID_78FC187A_2AFC_42b4_B5C3_CB8220D24D8A;beregnetÅr;år eller periode støyberegningene gjelder for. Merknad: Kan være dagens situasjon, prognoseår, eller verste-fall-kombinasjon av flere år -- Definition -- year or period to which the noise calculations apply Note: May be the current situation, year of the forecast, or the worst-case combination of several years;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt\Støy;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78FC187A_2AFC_42b4_B5C3_CB8220D24D8A;20180901 EAID_93FB2CD1_7541_443d_B1A4_43E9BBF070E6;beregnetÅr;år eller periode støyberegningene gjelder for. Merknad: Kan være dagens situasjon, prognoseår, eller verste-fall-kombinasjon av flere år -- Definition -- year or period to which the noise calculations apply Note: May be the current situation, year of the forecast, or the worst-case combination of several years;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt\Støy;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93FB2CD1_7541_443d_B1A4_43E9BBF070E6;20191122 EAID_7E47FA53_507D_4590_B0F5_D7085F4C8939;beregnetÅr;år eller periode støyberegningene gjelder for. Merknad: Kan være dagens situasjon, prognoseår, eller verste-fall-kombinasjon av flere år -- Definition -- year or period to which the noise calculations apply Note: May be the current situation, year of the forecast, or the worst-case combination of several years;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Støykartlegging veg etter T-1442\Støy;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E47FA53_507D_4590_B0F5_D7085F4C8939;20190101 EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;beregningsmetode;Beskriver hva slags fjernmålings- og prosesseringsmetode som er brukt.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;20180615 EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;beregningsmetode;Beskriver hva slags fjernmålings- og prosesseringsmetode som er brukt.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;20201105 EAID_FAB7F2AC_5665_4ef0_9C3B_DA2709F0FA44;Bergrettighet;Bergrettigheter gis etter lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) for undersøkelser etter, og utvinning av, statens mineraler. Definisjonen på hva dette omhandler finnes i § 7, og omhandler rettigheter gitt etter lovens Kapittel 4 og Kapittel 6.;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FAB7F2AC_5665_4ef0_9C3B_DA2709F0FA44;20160914 EAPK_1D9F50AA_EA7D_4e6a_B7E2_93C22B8B7669;Bergrettigheter;Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard (DMF) gir rettigheter til undersøkelse og utvinning av statens mineraler, som bestemt gjennom lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven). Dette datasettet viser hvor DMF har gitt godkjente rettigheter til å søke etter og utvinne statens mineraler. Begge rettigheter bestemmes ved lov og forskrift som rettvinklede firkanter av en bestemt størrelse. Disse rettighetene er i utgangspunktet ikke konforme med eiendomsgrenser, og denne standarden inneholder ikke knytninger til teiger eller teiggrenser fra Matrikkelen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1D9F50AA_EA7D_4e6a_B7E2_93C22B8B7669;20160914 EAID_C112409D_C468_4719_A866_06DCDC0A0B4E;BergrettighetFellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C112409D_C468_4719_A866_06DCDC0A0B4E;20160914 EAID_EB968C9C_538D_45d3_AF58_2A32FC692187;BergrettighetGrense;Grensen beskriver den ytre definisjonen av rettigheten.;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB968C9C_538D_45d3_AF58_2A32FC692187;20160914 EAID_28E0387A_CCDC_4d35_912E_20ADF09933D5;beskrivelse;Beskrivelse av referanse/link, dersom angitt type ikke er beskrivende nok;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Link;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_28E0387A_CCDC_4d35_912E_20ADF09933D5;2.2 EAID_C548DA62_BF8F_4ad2_AB48_1DA118B615D0;beskrivelse;Beskrivelse av referanse/link, dersom angitt type ikke er beskrivende nok;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Link;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C548DA62_BF8F_4ad2_AB48_1DA118B615D0;2.2 EAID_5246762E_2860_4b51_8D41_B8D6FBAFEFA4;beskrivelse;Beskrivelse av referanse/link, dersom angitt type ikke er beskrivende nok;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\Link;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5246762E_2860_4b51_8D41_B8D6FBAFEFA4;2.2 EAID_8A83BCDC_8480_4372_A34E_955BC130C4EC;beskrivelse;Beskrivelse av referanse/link, dersom angitt type ikke er beskrivende nok;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Link;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A83BCDC_8480_4372_A34E_955BC130C4EC;2.2 EAID_0DAA7388_646D_4741_B467_7ACB2C9D0018;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Arealformål\KpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DAA7388_646D_4741_B467_7ACB2C9D0018;1.0 EAID_03BF5F78_AC0D_4489_A4EB_DF6E9B8FE47B;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpFareSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_03BF5F78_AC0D_4489_A4EB_DF6E9B8FE47B;1.0 EAID_0E8537D5_AFC4_479c_807A_B9812DA059CA;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8537D5_AFC4_479c_807A_B9812DA059CA;1.0 EAID_478FE80A_AE04_47bf_A485_CB2E3C5CA2BF;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpStøySone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_478FE80A_AE04_47bf_A485_CB2E3C5CA2BF;1.0 EAID_A7A7ACD3_22B2_4573_A6C2_3A3000E71C34;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpSikringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7A7ACD3_22B2_4573_A6C2_3A3000E71C34;1.0 EAID_E37800F0_B852_4372_84AF_408E9B2C2B48;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpGjennomføringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37800F0_B852_4372_84AF_408E9B2C2B48;1.0 EAID_E629B7D3_FA4B_445d_A75A_5EE86E498B0A;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpAngittHensynSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E629B7D3_FA4B_445d_A75A_5EE86E498B0A;1.0 EAID_F0BEB7CD_6C3F_4bb8_ADC4_A02C27316C44;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpDetaljeringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F0BEB7CD_6C3F_4bb8_ADC4_A02C27316C44;1.0 EAID_F6E5C959_4B61_4633_9AD6_3834CDCFD358;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpInfrastrukturSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6E5C959_4B61_4633_9AD6_3834CDCFD358;1.0 EAID_56B48038_8DC4_489e_8BBA_AFEFEEB07B02;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56B48038_8DC4_489e_8BBA_AFEFEEB07B02;1.0 EAID_0D18D93B_92AA_420e_AFA0_7F44281A4A09;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D18D93B_92AA_420e_AFA0_7F44281A4A09;1.0 EAID_7916358F_C232_4e7b_9E69_5034AE909E37;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpSikringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7916358F_C232_4e7b_9E69_5034AE909E37;1.0 EAID_A46DC1A6_96C4_4e4b_BAC3_FBE80EA1459E;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpDetaljeringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A46DC1A6_96C4_4e4b_BAC3_FBE80EA1459E;1.0 EAID_BC6C424C_411F_4996_939B_CE142BAF9A2A;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpAngittHensynSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC6C424C_411F_4996_939B_CE142BAF9A2A;1.0 EAID_CAAB7C7B_FFAB_4a58_86C1_ED3A5E2B1294;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpInfrastrukturSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CAAB7C7B_FFAB_4a58_86C1_ED3A5E2B1294;1.0 EAID_E983A477_0E7E_4762_951F_0C6AB19A7E09;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpGjennomføringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E983A477_0E7E_4762_951F_0C6AB19A7E09;1.0 EAID_F1C5A511_8B37_4a5b_9F89_FBEC87B241A1;beskrivelse;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpFareSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1C5A511_8B37_4a5b_9F89_FBEC87B241A1;1.0 EAID_F946B6B3_5270_4a38_9DDE_F9758C423153;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, f.eks. ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpStøySone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F946B6B3_5270_4a38_9DDE_F9758C423153;1.0 EAID_3F0409AE_0672_41c5_A69A_E08C7A90E4B5;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Arealformål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F0409AE_0672_41c5_A69A_E08C7A90E4B5;1.0 EAID_11380AE5_52AB_4a18_BAD5_9193461761D4;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpGjennomføringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11380AE5_52AB_4a18_BAD5_9193461761D4;1.0 EAID_12CC8EBF_02E9_476e_8A29_C9FB47F9AA6C;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, f.eks. ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpStøySone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12CC8EBF_02E9_476e_8A29_C9FB47F9AA6C;1.0 EAID_1AE2BAB1_32B1_4060_BF2C_EA8CB69F21C4;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpAngittHensynSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AE2BAB1_32B1_4060_BF2C_EA8CB69F21C4;1.0 EAID_6CFE45C0_0F5F_4d54_AF78_BE084C18A57D;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6CFE45C0_0F5F_4d54_AF78_BE084C18A57D;1.0 EAID_A0E5EF5A_4DA1_4dae_B60B_7C4088E74087;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpInfrastrukturSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A0E5EF5A_4DA1_4dae_B60B_7C4088E74087;1.0 EAID_CFB1788C_D75B_4fa5_BA47_A45ACEB6E0C2;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpDetaljeringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CFB1788C_D75B_4fa5_BA47_A45ACEB6E0C2;1.0 EAID_EFE18C46_DF89_4888_822A_F19065B900DA;beskrivelse;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpFareSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EFE18C46_DF89_4888_822A_F19065B900DA;1.0 EAID_F89C42CB_2B3A_4be3_B4E6_D73E0FB75060;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpSikringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F89C42CB_2B3A_4be3_B4E6_D73E0FB75060;1.0 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;beskrivelse;forklaring til objektet og undersøkelser utført på lokaliteten. Brønnborers generelle kommentarer til boringen, gitt på brønnskjema;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;beskrivelse;beskrivelse av skredhendelsen;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;1.1 EAID_00D59582_EAE0_4d94_B181_EF942D361EEA;BeskrivendeBygningsdetalj;bygningsdetalj som ligger innenfor bygningsavgrensning, og som ikke er knyttet til bygningens avgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\BeskrivendeBygningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00D59582_EAE0_4d94_B181_EF942D361EEA;4.61 EAPK_F1F35736_7CBA_435a_B134_55CA3284D351;BeskrivendeBygningslinjer;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, BeskrivendeBygningslinjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\BeskrivendeBygningslinjer;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F1F35736_7CBA_435a_B134_55CA3284D351;4.61 EAID_09F7C304_12F8_4d03_B65A_8654FF0ED3D4;BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg;karakteristiske linjer på bygningsmessige- og tekniske anlegg Merknad: Tilsvarer Bygningslinjer for Bygning Eksempel: Markerte linjer på en dam.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09F7C304_12F8_4d03_B65A_8654FF0ED3D4;4.6 EAID_388DAA39_02D8_4058_9BC9_18510A084FE0;BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg;karakteristiske linjer på bygningsmessige- og tekniske anlegg Merknad: Tilsvarer Bygningslinjer for Bygning Eksempel: Markerte linjer på en dam.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_388DAA39_02D8_4058_9BC9_18510A084FE0;4.61 EAID_8198077C_AFF5_4fa0_8226_3F6062E2D01B;bestemmelseOmrådeNavn;planbestemmelse knyttet til navngitt område;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpBestemmelseOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8198077C_AFF5_4fa0_8226_3F6062E2D01B;1.0 EAID_AF074E2E_0344_4490_9B5E_72670EB8674B;bestemmelseOmrådeNavn;planbestemmelse knyttet til navngitt område;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpBestemmelseOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF074E2E_0344_4490_9B5E_72670EB8674B;1.0 EAID_F6300143_45F5_4e12_9380_8334106266D1;bestemmelseOmrådeNavn;planbestemmelse knyttet til navngitt område;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\PblMidlByggAnleggOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6300143_45F5_4e12_9380_8334106266D1;1.0 EAID_3B80D214_8839_4c4e_97CD_8F13FC08B924;bestemmelseOmrådeNavn;planbestemmelse knyttet til navngitt område;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\PblMidlByggAnleggOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B80D214_8839_4c4e_97CD_8F13FC08B924;1.0 EAID_7FB5FD0D_1459_4023_A39E_5161255A684A;bestemmelseOmrådeNavn;planbestemmelse knyttet til navngitt område;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpBestemmelseOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7FB5FD0D_1459_4023_A39E_5161255A684A;1.0 EAID_37C6A724_B69C_4cee_A3C9_87E4FEB42907;Besøksadresse;Identifisering av vegadresse;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og videregående skoler;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_37C6A724_B69C_4cee_A3C9_87E4FEB42907;20190301 EAID_5CC40E7A_2BF6_4bcb_A93E_2EE5CD2360D2;besøksadresse;"adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en ""veg"" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og videregående skoler\VideregåendeSkole;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5CC40E7A_2BF6_4bcb_A93E_2EE5CD2360D2;20190301 EAID_C7F0725B_E0CA_4793_86CF_1A09801394A2;besøksadresse;"adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en ""veg"" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og videregående skoler\Grunnskole;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C7F0725B_E0CA_4793_86CF_1A09801394A2;20190301 EAID_01BE6F6D_0931_4a04_BE9E_741A50F1FD7E;betjening;manuell/motorstyrt;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01BE6F6D_0931_4a04_BE9E_741A50F1FD7E;2.2 EAID_A5EB46EB_0BF5_4312_AD25_45FB3F27E40C;Betjening;betjening;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5EB46EB_0BF5_4312_AD25_45FB3F27E40C;2.2 EAID_F6E716BB_AFC2_494d_B905_3A2A447E4738;betjening;automatisk/manuell;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Lufteventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6E716BB_AFC2_494d_B905_3A2A447E4738;2.2 EAID_2E161A98_EBFD_45f3_8636_543C1375B9B7;betjening;manuell/motorstyrt;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E161A98_EBFD_45f3_8636_543C1375B9B7;2.2 EAID_3802B95A_2D7A_4882_AF7F_2A9FD0F47514;Betjening;betjening;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3802B95A_2D7A_4882_AF7F_2A9FD0F47514;2.2 EAID_550DE116_AF92_4b9a_B0DE_5B0FCA0098EF;betjening;automatisk/manuell;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Lufteventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_550DE116_AF92_4b9a_B0DE_5B0FCA0098EF;2.2 EAID_6C017BA0_E70A_4792_B86C_A3EF2795F662;betjening;automatisk/manuell;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Lufteventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C017BA0_E70A_4792_B86C_A3EF2795F662;2.2 EAID_7CCE0B8F_1039_463f_AD74_212AF5356EB1;Betjening;betjening;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7CCE0B8F_1039_463f_AD74_212AF5356EB1;2.2 EAID_E3326E0B_C32F_429c_A880_5B88CB9FFE89;betjening;manuell/motorstyrt;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E3326E0B_C32F_429c_A880_5B88CB9FFE89;2.2 EAID_81CDF16E_AEBF_41ea_B1A4_39CDB98FF9F2;betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition -- description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Bygninger og anlegg\Hytteinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81CDF16E_AEBF_41ea_B1A4_39CDB98FF9F2;1.0 EAID_A80F6EDD_B5CE_4f82_8D28_9DB820167F34;Betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition - - description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Bygninger og anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A80F6EDD_B5CE_4f82_8D28_9DB820167F34;1.0 EAID_CC218D6C_1822_467e_9EB8_E3FB7C6A696D;betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition -- description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Bygninger og anlegg\Hytteinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC218D6C_1822_467e_9EB8_E3FB7C6A696D;1.0 EAID_FC2D31BA_B0E5_4aa7_A901_592A444B7760;Betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition - - description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Bygninger og anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC2D31BA_B0E5_4aa7_A901_592A444B7760;1.0 EAID_03F5E382_37A3_451e_91BA_2D1F15756C5B;betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition -- description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Bygninger og anlegg\Hytteinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_03F5E382_37A3_451e_91BA_2D1F15756C5B;1.0 EAID_193F9117_2390_48c9_8F57_BAECEE47455C;Betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition - - description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Bygninger og anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_193F9117_2390_48c9_8F57_BAECEE47455C;1.0 EAID_604615C1_4039_4019_85AB_32942ED15F88;betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition -- description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Bygninger og anlegg\Hytteinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_604615C1_4039_4019_85AB_32942ED15F88;1.0 EAID_90C97D81_C11E_4381_8A2E_ABD7834D5B7A;Betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition - - description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Bygninger og anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90C97D81_C11E_4381_8A2E_ABD7834D5B7A;1.0 EAID_2312B5F1_9C3C_4bf4_AB5C_D1428BC6A870;Betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition - - description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Bygninger og anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2312B5F1_9C3C_4bf4_AB5C_D1428BC6A870;1.0 EAID_A0F8A4CD_1D24_48d5_8ED1_8654AB7FCAD2;betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition -- description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Bygninger og anlegg\Hytteinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A0F8A4CD_1D24_48d5_8ED1_8654AB7FCAD2;1.0 EAID_605DEE41_6800_4d7b_81E1_2B20548C62A0;Betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition - - description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_605DEE41_6800_4d7b_81E1_2B20548C62A0;1.0 EAID_D1E6212B_3280_42d7_8ACA_AA44AFD35016;betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition -- description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Bygninger_og_anlegg\Hytteinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1E6212B_3280_42d7_8ACA_AA44AFD35016;1.0 EAID_808AE015_6730_4be0_B8C2_0448B2A7E253;betongmerke;betongsøyle med istøpt rør;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerkeType;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_808AE015_6730_4be0_B8C2_0448B2A7E253;20180601 EAID_58F0825D_D329_46a4_A1A6_A0F587A30E81;bibliografiskSitering;Bibliografisk referanse til ressursen om hvordan objektet bør siteres A bibliographic reference for the resource as a statement indicating how this record should be cited (attributed) when used;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Databaseinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58F0825D_D329_46a4_A1A6_A0F587A30E81;20170301 EAID_7C717561_F63F_4d61_AF23_06DBA01540E7;Bildedokumentasjon;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger ;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7C717561_F63F_4d61_AF23_06DBA01540E7;20190101 EAID_99365CDA_AA8E_45b1_8C12_FB17554A3F1C;Bildedokumentasjon;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledningerStedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99365CDA_AA8E_45b1_8C12_FB17554A3F1C;20190101 EAID_30CE0F23_E694_4bea_AABD_0224BABF8D11;Bildeinformasjon;SOSI Bildeinformasjon 4.0: Detaljinformasjon om et bilde Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: -- Ingen --;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Skråfoto;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30CE0F23_E694_4bea_AABD_0224BABF8D11;20190101 EAID_2225FF70_959F_4d02_B236_2D4708D0B57B;Bildeinformasjon;SOSI Bildeinformasjon 4.0: Detaljinformasjon om et bilde Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: -- Ingen --;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger\Skråfoto;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2225FF70_959F_4d02_B236_2D4708D0B57B;20190101 EAID_81EF1654_CA1E_496a_AEF7_7739E7D2D870;Bilferjestrekning;strekning trafikert av bilferjer som del av vegnettet -- Definition -- route serviced by car ferries as part of the road network ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81EF1654_CA1E_496a_AEF7_7739E7D2D870;1.0 EAID_2686EBF5_52DA_4913_BC33_33909D23ABD5;Bilferjestrekning;strekning trafikert av bilferjer som del av vegnettet -- Definition -- route serviced by car ferries as part of the road network ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2686EBF5_52DA_4913_BC33_33909D23ABD5;1.0 EAID_248EB45E_7D41_4e62_905E_9155CF16FF71;Bilferjestrekning;strekning trafikert av bilferjer som del av vegnettet -- Definition -- route serviced by car ferries as part of the road network ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_248EB45E_7D41_4e62_905E_9155CF16FF71;1.0 EAID_6E45C401_0914_4175_AA16_6B4485791523;Bilferjestrekning;strekning trafikert av bilferjer som del av vegnettet -- Definition -- route serviced by car ferries as part of the road network ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E45C401_0914_4175_AA16_6B4485791523;1.0 EAID_4E0AD01D_84A9_44d2_B7A5_D837AF028F1C;Bilferjestrekning;strekning trafikert av bilferjer som del av vegnettet -- Definition -- route serviced by car ferries as part of the road network ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E0AD01D_84A9_44d2_B7A5_D837AF028F1C;1.0 EAID_9115B418_E00F_4c36_A40E_6A642AE04096;Bilferjestrekning;strekning trafikert av bilferjer som del av vegnettet -- Definition -- route serviced by car ferries as part of the road network ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9115B418_E00F_4c36_A40E_6A642AE04096;1.0 EAID_597250BF_F41E_4c98_A597_35C20DDD4E23;Bilferjestrekning;strekning trafikert av bilferjer som del av vegnettet -- Definition -- route serviced by car ferries as part of the road network ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_597250BF_F41E_4c98_A597_35C20DDD4E23;1.0 EAID_E3F88784_803B_453b_8D92_0F34B8965A08;Bilferjestrekning;strekning trafikert av bilferjer som del av vegnettet -- Definition -- route serviced by car ferries as part of the road network ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E3F88784_803B_453b_8D92_0F34B8965A08;1.0 EAID_8FD10FA1_FBB6_4153_A09F_CBD219C198F1;Bilferjestrekning;strekning trafikert av bilferjer som del av vegnettet -- Definition -- route serviced by car ferries as part of the road network ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8FD10FA1_FBB6_4153_A09F_CBD219C198F1;1.0 EAID_EC0E9EA8_43AF_49f4_813E_7B2BFC514738;Bilferjestrekning;strekning trafikkert av bilferjer som del av vegnettet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\VBASE\Vbase\Lenkeobjekter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC0E9EA8_43AF_49f4_813E_7B2BFC514738;1.0 EAID_070A3A84_64EF_4fd2_B1E5_148BC45DCB8B;biogassanlegg;Omfatter anlegg for utvinning av biogass fra avfalldeponier og/eller biogassproduksjon i slambehandlingsanlegg.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\Anleggsobjekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_070A3A84_64EF_4fd2_B1E5_148BC45DCB8B;20170303 EAID_224AB858_0680_4ad0_8787_3D301AB4CC62;biologiskMangfoldInteresse;angir om kulturmarkstypene i kulturlandskapsområdet fortsatt har en karakteristisk og interessant flora, eller at det kan oppnåes det ved restaurering;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Verdifulle kulturlandskap\KultLandOmr;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_224AB858_0680_4ad0_8787_3D301AB4CC62;20141201 EAID_7714CC1E_B7F2_4a37_AB4A_93CDB1785B37;BiologiskMangfoldInteresse;angir om kulturmarkstypene i kulturlandskapsområdet fortsatt har en karakteristisk og interessant flora, eller at det kan oppnåes det ved restaurering. I fagstandarden kalles denne kodelisten BotaniskOkologiskInteresse.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Verdifulle kulturlandskap;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7714CC1E_B7F2_4a37_AB4A_93CDB1785B37;20141201 EAID_7D866CC6_578A_4a40_B75A_44E768FBC816;biomasse;Informasjon om det finnes fisk eller ikke på akvakulturlokaliteten.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D866CC6_578A_4a40_B75A_44E768FBC816;20170601 EAID_E129F0A2_9252_48c9_AED9_BF90FE0DB812;biomasse;Informasjon om det finnes fisk eller ikke på akvakulturlokaliteten.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E129F0A2_9252_48c9_AED9_BF90FE0DB812;20170601 EAID_43F24B9B_CC46_4209_89FB_6CA1DDE9D05E;biomasse;Informasjon om det finnes fisk eller ikke på akvakulturlokaliteten.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43F24B9B_CC46_4209_89FB_6CA1DDE9D05E;20170601 EAID_C3F0D0DF_42F5_4ea7_AEDE_9F8D255466EF;biomasse;Informasjon om det finnes fisk eller ikke på akvakulturlokaliteten.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3F0D0DF_42F5_4ea7_AEDE_9F8D255466EF;20170601 EAID_0B78F717_D7F4_4789_A0F6_0E102CA03E2B;biomasseEnhet;enhet benyttet for biomasse for det aktuelle redskapet. Unit used for weigth for this equipment.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\GrabbPrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B78F717_D7F4_4789_A0F6_0E102CA03E2B;20201201 EAID_6986C1B9_65E4_4535_AA33_6663FCD7D2D2;biomasseEnhet;enhet benyttet for biomasse for det aktuelle redskapet. Unit used for weigth for this equipment.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\BomtrålPrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6986C1B9_65E4_4535_AA33_6663FCD7D2D2;20201201 EAID_8B7CA9D3_C6B8_4164_879A_1087F6026E19;biomasseEnhet;enhet benyttet for biomasse for det aktuelle redskapet. Unit used for weigth for this equipment.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\SledePrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B7CA9D3_C6B8_4164_879A_1087F6026E19;20201201 EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;biomasseOverjordisk;Tørrbiomasse av alle overjordiske tredeler (stamme, greiner, nåler/blader). Enhet: tonn/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;20180615 EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;biomasseOverjordisk;Tørrbiomasse av alle overjordiske tredeler (stamme, greiner, nåler/blader). Enhet: tonn/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;20201105 EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;biomasseTotal;Total tørrbiomasse av alle underjordiske og overjordiske tredeler. Enhet: tonn/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;20180615 EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;biomasseTotal;Total tørrbiomasse av alle underjordiske og overjordiske tredeler. Enhet: tonn/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;20201105 EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;biomasseUnderjordisk;Tørrbiomasse av alle underjordiske tredeler (stubbe og røtter). Enhet: tonn/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;20180615 EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;biomasseUnderjordisk;Tørrbiomasse av alle underjordiske tredeler (stubbe og røtter). Enhet: tonn/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;20201105 EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;biomasseVekt;"biomasse av arter funnet i prøven. Weight of individuals in sample.";SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\FellesEgenskaperPrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;20201201 EAID_7D047A7D_49F0_4833_9775_EDCA267D084B;BirdSpeciesProperties;;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Estimerte hekkebestander for sjøfugl;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D047A7D_49F0_4833_9775_EDCA267D084B;20180201 EAID_6D10EECA_A9FE_4f61_AA52_6DE7CE431E6F;BirdSpeciesProperties;properties related to the bird species;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D10EECA_A9FE_4f61_AA52_6DE7CE431E6F;20180201 EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;bmAktivitet;angir type aktivitet som er knyttet til observasjonen/forekomsten. Er bare aktuelt for arter som er mobile og kan ha flere ulike aktiviteter, f.eks. fugl.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\BmArt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;20150101 EAID_265F459D_B453_408c_80BD_00611464F3F1;BmAktivitet;angir type aktivitet som er knyttet til observasjonen/forekomsten. Er bare aktuelt for arter som er mobile og kan ha flere ulike aktiviteter, f.eks. fugl.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_265F459D_B453_408c_80BD_00611464F3F1;20150101 EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;bmAktivitet;angir type aktivitet som er knyttet til observasjonen/forekomsten. Er bare aktuelt for arter som er mobile og kan ha flere ulike aktiviteter, f.eks. fugl.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder\Villrein;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;20141201 EAID_F1613587_53CB_4614_837A_D108F01C87EA;BmAktivitet;angir type aktivitet som er knyttet til observasjonen/forekomsten. Er bare aktuelt for arter som er mobile og kan ha flere ulike aktiviteter, f.eks. fugl.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1613587_53CB_4614_837A_D108F01C87EA;20141201 EAID_D339D15E_4D73_4588_BBA2_46C1DC6860D2;bmAndel;anslått prosentandel av totalarealet ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Viktige naturtyper\BmNaturtypeTillegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D339D15E_4D73_4588_BBA2_46C1DC6860D2;20141201 EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;BmArt;Forekomster/observasjoner av et kriteriebasert utvalg arter som er spesielt viktig for biologisk mangfold, samt fremmede arter som er en trussel mot naturlig biologisk mangfold. Alt innhold hentes fra Artsdatabankens infrastruktur, basert på arten og nærmere definerte tekniske kvalitetskriterier (geografisk presisjon mv.).;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;20150101 EAID_39774A4B_ADD7_4eca_8046_43EF46D3A76D;BmArtGrense;avgrensning av en artslokalitet ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39774A4B_ADD7_4eca_8046_43EF46D3A76D;20150101 EAID_52181F37_6AD1_4841_B4E9_91E38A1E226A;BmForvaltningskategori;kategorisering i ulike grader av forvaltningsinteresse. Inndelingen følger av utvalgskriteriene, slik at hvert utvalgskriterium medfører en bestemt forvaltningskategori.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52181F37_6AD1_4841_B4E9_91E38A1E226A;20150101 EAID_A1128533_C5D0_4ca3_99D2_EF805FC40AB3;bmForvaltningskategori;kategorisering i ulike grader av forvaltningsinteresse. inndelingen følger av utvalgskriteriene, slik at hvert utvalgskriterium medfører en bestemt forvaltningskategori.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\BmTakson;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1128533_C5D0_4ca3_99D2_EF805FC40AB3;20150101 EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;bmForvaltningskategori;kategorisering i ulike grader av forvaltningsinteresse. inndelingen følger av utvalgskriteriene, slik at hvert utvalgskriterium medfører en bestemt forvaltningskategori.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder\BmTakson;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;20141201 EAID_1E8F799B_C41C_4b69_9761_A7BCEC7FD01C;BmFunksjonsperiode;angir årstiden som registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8F799B_C41C_4b69_9761_A7BCEC7FD01C;20150101 EAID_BCEFBA44_8DCF_4057_8914_6AA1D639FBB4;BmFunksjonsperiode;angir årstiden som registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCEFBA44_8DCF_4057_8914_6AA1D639FBB4;20141201 EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;bmFunntype;angir hvilket grunnlag oppføringen bygger på, jf basisOfRecord i Darwin Core;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\BmArt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;20150101 EAID_0DBC46CC_FD84_4ed8_A552_0073243C2BB3;BmFunntype;angir hvilket grunnlag oppføringen bygger på, jf basisOfRecord i Darwin Core;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DBC46CC_FD84_4ed8_A552_0073243C2BB3;20150101 EAID_69816653_A82F_4607_B133_DB3402AE7527;BmFunntype;angir hvilket grunnlag oppføringen bygger på, jf basisOfRecord i Darwin Core;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69816653_A82F_4607_B133_DB3402AE7527;20141201 EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;bmFunntype;angir hvilket grunnlag oppføringen bygger på, jf basisOfRecord i Darwin Core;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder\Villrein;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;20141201 EAID_A1128533_C5D0_4ca3_99D2_EF805FC40AB3;bmGruppe;angir typen organisme i henhold til en forvaltningsmessig fornuftig inndeling;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\BmTakson;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1128533_C5D0_4ca3_99D2_EF805FC40AB3;20150101 EAID_B78B5B99_4CDC_46fc_B73B_1E5E33485184;BmGruppe;angir typen organisme i henhold til en forvaltningsmessig fornuftig inndeling;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B78B5B99_4CDC_46fc_B73B_1E5E33485184;20150101 EAID_E6FB99CB_3129_4911_BADD_0CAB6BFEEA3B;BmGruppe;angir typen organisme i henhold til en forvaltningsmessig fornuftig inndeling;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E6FB99CB_3129_4911_BADD_0CAB6BFEEA3B;20141201 EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;bmGruppe;angir typen organisme i henhold til en forvaltningsmessig fornuftig inndeling, koding iht kodeliste BmGruppe;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder\BmTakson;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;20141201 EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;bmHevdstatus;angir tilstand (hevd) for naturtypen. Brukes på menneskepåvirkede naturtyper. Hovedsakelig innenfor naturtyper D (kulturmarker);SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Viktige naturtyper\BmNaturtype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;20141201 EAID_B23F645A_DDA1_414e_BBBD_2817E14392C4;BmHevdstatus;angir tilstand (hevd) for naturtypen. Primært naturtype innenfor hovedklasse D, kulturlandskap;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Viktige naturtyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B23F645A_DDA1_414e_BBBD_2817E14392C4;20141201 EAID_B790B65F_A711_4fee_802D_EE10281B53B9;bmKilde;kilden registreringen baserer seg på;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\BmNaturtype_Korall;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B790B65F_A711_4fee_802D_EE10281B53B9;20150408 EAID_C21BA0D8_DF9C_4862_ADBF_7E72D3AA5918;BmKilde;kilden registreringen baserer seg på;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C21BA0D8_DF9C_4862_ADBF_7E72D3AA5918;20150408 EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;bmKilde;kilden registreringen baserer seg på. Har et offisielt nr i Naturbase. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Viktige naturtyper\BmNaturtype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;20141201 EAID_8B66A97D_9079_4b70_A6A2_E98BC27F2194;BmKilde;kilden registreringen baserer seg på;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Viktige naturtyper;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B66A97D_9079_4b70_A6A2_E98BC27F2194;20141201 EAID_D00D54B5_5012_4b6e_B11D_6575F22E69E0;BmKildetype;angir hvilken type av kilde det dreier seg om;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D00D54B5_5012_4b6e_B11D_6575F22E69E0;20150408 EAID_C0E64DDC_CD28_4972_947F_116F04494374;BmKildetype;angir hvilken type av kilde det dreier seg om;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Viktige naturtyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0E64DDC_CD28_4972_947F_116F04494374;20141201 EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;bmKjonn;gir informasjon om kjønn på observerte individer. Feltet er et fritekstfelt i Darwin core standarden og vil inneholde forskjellige betegnelser og skrivemåter for kjønn. er flere individer observert, kan kjønnsfordeling være angitt med ulike skrivemåter, inkludert engelsk (M-male, F-female);SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\BmArt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;20150101 EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;BmNaturtype;naturtyper kartlagt gjennom registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-2007 Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold og DN-håndbok 19 2007 Kartlegging av marint biologisk mangfold.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Viktige naturtyper;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;20141201 EAID_A91D0307_647C_4be6_80F8_9B69D6B62139;BmNaturtypeGrense;avgrensning av en naturtypelokalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Viktige naturtyper;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A91D0307_647C_4be6_80F8_9B69D6B62139;20141201 EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;bmNaturtypeTillegg;angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r)/mosaikk som finnes innenfor et naturtypeområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Viktige naturtyper\BmNaturtype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;20141201 EAID_D339D15E_4D73_4588_BBA2_46C1DC6860D2;BmNaturtypeTillegg;angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde (mosaikk);SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Viktige naturtyper;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D339D15E_4D73_4588_BBA2_46C1DC6860D2;20141201 EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;bmTakson;angir hvilket takson som finnes i området, jf dynamisk kodeliste fra Artsdatabanken;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\BmArt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;20150101 EAID_A1128533_C5D0_4ca3_99D2_EF805FC40AB3;BmTakson;navn og tilknyttede statusopplysninger for arter;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1128533_C5D0_4ca3_99D2_EF805FC40AB3;20150101 EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;bmTakson;angir hvilket takson som finnes i området, jf dynamisk kodeliste fra Artsdatabanken;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder\Villrein;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;20141201 EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;BmTakson;navn og tilknyttede statusopplysninger for arter;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;20141201 EAID_A1128533_C5D0_4ca3_99D2_EF805FC40AB3;bmUtvalgskriterium;kriterier for utvalg av arter med forvaltningsstatus;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\BmTakson;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1128533_C5D0_4ca3_99D2_EF805FC40AB3;20150101 EAID_AEED77DF_3964_4067_B647_FCB86AC99D59;BmUtvalgskriterium;kriterier for utvalg av arter med forvaltningsstatus;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AEED77DF_3964_4067_B647_FCB86AC99D59;20150101 EAID_CAE1657A_96DC_42df_84BB_59CA4FDA0DD9;BmUtvalgskriterium;kriterier for utvalg av arter med forvaltningsstatus;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CAE1657A_96DC_42df_84BB_59CA4FDA0DD9;20141201 EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;bmUtvalgskriterium;kriterier for utvalg av arter med forvaltningsstatus, kodet etter kodeliste BmUtvalgskriterium;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder\BmTakson;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;20141201 EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;bmUtvalgt;angir om området omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper (ja/nei);SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Viktige naturtyper\BmNaturtype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;20141201 EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;bmUtvalgtNaturtype;angir hva slags utvalgt type det er. Utvalgte naturtyper har egne navn og koder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Viktige naturtyper\BmNaturtype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;20141201 EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;bmVerdi;Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-2007, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-2007, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2007.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Viktige naturtyper\BmNaturtype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;20141201 EAID_78C5FF53_A801_4c00_ADA1_552696E140BA;BmVerdi;Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-2007, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-2007, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2007;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Viktige naturtyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78C5FF53_A801_4c00_ADA1_552696E140BA;20141201 EAID_94BA6F30_C025_4fa3_8F2C_6371BB2F61ED;bodyPart;Body part of organisms.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment\Sampling_MarineAnimals;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_94BA6F30_C025_4fa3_8F2C_6371BB2F61ED;20170501 EAID_C1AC11A7_1D78_44d6_9995_8636D5E810FB;bokstav;del av adressenummer (jfr Matrikkelforskrift § 2f). Ved behov kan det i tillegg til tallet brukes en etterfølgende bokstav. Bokstav skal bare brukes for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal gis i alfabetisk rekkefølge. (matrikkelforskrift § 52 tredje ledd). Merknad: Høyst en bokstav;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1AC11A7_1D78_44d6_9995_8636D5E810FB;4.6 EAID_99C58CC5_158E_43c5_B4FE_AD1CCE89D498;bokstav;del av adressenummer (jfr Matrikkelforskrift § 2f). Ved behov kan det i tillegg til tallet brukes en etterfølgende bokstav. Bokstav skal bare brukes for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal gis i alfabetisk rekkefølge. (matrikkelforskrift § 52 tredje ledd). Merknad: Høyst en bokstav;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\VegadresseBruksenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99C58CC5_158E_43c5_B4FE_AD1CCE89D498;20200501 EAID_AC55CC4E_5353_439d_B1A9_661C824A103E;bokstav;del av adressenummer (jfr Matrikkelforskrift § 2f). Ved behov kan det i tillegg til tallet brukes en etterfølgende bokstav. Bokstav skal bare brukes for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal gis i alfabetisk rekkefølge. (matrikkelforskrift § 52 tredje ledd). Merknad: Høyst en bokstav;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC55CC4E_5353_439d_B1A9_661C824A103E;20200501 EAID_9761FA9D_5A8D_43df_8B02_419650E2B3D0;bokstav;del av adressenummer (jfr Matrikkelforskrift § 2f). Ved behov kan det i tillegg til tallet brukes en etterfølgende bokstav. Bokstav skal bare brukes for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal gis i alfabetisk rekkefølge. (matrikkelforskrift § 52 tredje ledd). Merknad: Høyst en bokstav;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9761FA9D_5A8D_43df_8B02_419650E2B3D0;20200501 EAID_5229E84B_0B5B_457e_A793_B9DA14B43FF2;BoligerPåRuter1km;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5229E84B_0B5B_457e_A793_B9DA14B43FF2;20190901 EAID_E7EF08D8_7468_4070_8D53_D65A3E9D064A;BoligerPåRuter1kmGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site ;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E7EF08D8_7468_4070_8D53_D65A3E9D064A;20190901 EAID_88D44397_D8CD_4361_BE0E_5455619AFCD7;BoligerPåRuter250m;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88D44397_D8CD_4361_BE0E_5455619AFCD7;20190901 EAID_B6E2DB57_28AB_47b2_9C8D_26805CFE98CD;BoligerPåRuter250mGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site ;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B6E2DB57_28AB_47b2_9C8D_26805CFE98CD;20190901 EAID_A1799634_0D0A_4a3a_BCAA_9049D82DFC4F;BoligerPåRuter5km;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1799634_0D0A_4a3a_BCAA_9049D82DFC4F;20190901 EAID_0F9B6DC3_F08E_45b2_9F72_2445085285B1;BoligerPåRuter5kmGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site ;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F9B6DC3_F08E_45b2_9F72_2445085285B1;20190901 EAID_BB7FA768_60C0_4580_B267_F4A12BD6A418;BoligstatistikkGenEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB7FA768_60C0_4580_B267_F4A12BD6A418;20190901 EAID_6986C1B9_65E4_4535_AA33_6663FCD7D2D2;BomtrålPrøver;"Prøver som er samlet inn med bomtrål. Samples collected by the use of beamtrawl.";SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6986C1B9_65E4_4535_AA33_6663FCD7D2D2;20201201 EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;bonitetFuru;Egenskapen viser H40-bonitet for produktiv skog for furu. H40-bonitet er definert som overhøyde ved 40 års alder. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;20180615 EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;bonitetFuru;Egenskapen viser H40-bonitet for produktiv skog for furu. H40-bonitet er definert som overhøyde ved 40 års alder. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;20201105 EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;bonitetGran;Egenskapen viser H40-bonitet for produktiv skog for gran. H40-bonitet er definert som overhøyde ved 40 års alder.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;20180615 EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;bonitetGran;Egenskapen viser H40-bonitet for produktiv skog for gran. H40-bonitet er definert som overhøyde ved 40 års alder.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;20201105 EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;bonitetLauv;Egenskapen viser H40-bonitet for produktiv skog for lauvskog. H40-bonitet er definert som overhøyde ved 40 års alder.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;20180615 EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;bonitetLauv;Egenskapen viser H40-bonitet for produktiv skog for lauvskog. H40-bonitet er definert som overhøyde ved 40 års alder.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;20201105 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;boreDato;dato for boringen ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_1BD36CD5_425C_4463_A52D_D079D23450DA;Borehull;Boret hull vanligvis i fjell, for gjennomtrekking av ledning. Merknad: Diameteren så liten at en person ikke kan komme gjennom;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BD36CD5_425C_4463_A52D_D079D23450DA;2.2 EAID_52BB0DFF_6AB1_4b2e_B182_7E424F7BC11B;Borehull;Boret hull vanligvis i fjell, for gjennomtrekking av ledning. Merknad: Diameteren så liten at en person ikke kan komme gjennom;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52BB0DFF_6AB1_4b2e_B182_7E424F7BC11B;2.2 EAID_BAB81799_F364_43e9_BD36_F1EE0DB24616;Borehull;Boret hull vanligvis i fjell, for gjennomtrekking av ledning. Merknad: Diameteren så liten at en person ikke kan komme gjennom;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BAB81799_F364_43e9_BD36_F1EE0DB24616;2.2 EAID_EC114500_8BFD_4022_AA71_41F253A07889;Borehull;SOSI Ledning 4.6: Boret hull, vanligvis i fjell, for gjennomtrekking av ledning. Merknad: - Diameteren så liten at en person ikke kan komme gjennom. Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Brukes om borehull med diameter mindre enn 1,5 meter, - hvor hovedfunksjonen er fremføring av ledninger eller at borehullet i seg selv brukes som ledning, f.eks. for rennende vann. Borehull med diameter større enn 1,5 meter, er definert som tunnel. For borehull skal alltid indre diameter angis. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Felleskomponenter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC114500_8BFD_4022_AA71_41F253A07889;1.0 EAID_3CAEC7D7_C5E5_4448_8C81_03F0D4D887A5;Borehull;SOSI Ledning 4.6: Boret hull, vanligvis i fjell, for gjennomtrekking av ledning. Merknad: - Diameteren så liten at en person ikke kan komme gjennom. Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Brukes om borehull med diameter mindre enn 1,5 meter, - hvor hovedfunksjonen er fremføring av ledninger eller at borehullet i seg selv brukes som ledning, f.eks. for rennende vann. Borehull med diameter større enn 1,5 meter, er definert som tunnel. For borehull skal indre diameter angis i de tilfeller hvor denne er kjent. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger\Felleskomponenter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3CAEC7D7_C5E5_4448_8C81_03F0D4D887A5;1.0 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;boretAzimuth;helning hvor 90 grader er vertikalt , 0 grader er horisontalt;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;boretHelningsgrad;borehullets hellning målt som avvik i grader fra loddlinje;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;boretKapasitet;"brønnens kapasitet (""vannføring"") i liter/time før eventuell kapsitetsøkende trykking eller sprengning. Vanligvis målt nokså usikkert av boreren i forbindelse med selve boringen.";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;boretLengde;total lengde av borehullets forløp, tilsvarer dyp ved vertikal boring;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;boretLengdeTilBerg;dybde til berg som ikke er målt men basert på tolkning;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_8DB65E79_928E_4f21_89B8_4BE51030D870;boundary;course following the transition between different real world phenomena;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav\SeaBirdsGridBoundary;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8DB65E79_928E_4f21_89B8_4BE51030D870;20180201 EAPK_673C7B1E_AC5E_4004_A191_C36B82C3DDF4;Brannalarmsentraler;"Datasettet viser lokalisering av brannalarmsentralene (""110-sentralene"") i Norge og deres distrikter. Norge har i dag 24 brannalarmsentraler som mottar meldinger om brann og ulykker på vegne av landets brannvesen. Sentralene er stedfestet til bygning. ";SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannalarmsentraler;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_673C7B1E_AC5E_4004_A191_C36B82C3DDF4;20171010 EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;brannavstikker;brannavstikker;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;2.2 EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;brannavstikker;brannavstikker;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;2.2 EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;brannavstikker;brannavstikker;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;2.2 EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;brannfarligAerosolbeholderKategori1og2;;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\StoffgruppeFS;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;20170303 EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;brannfarligFastStoffKategori1og2;Pulver, (metall)spon, granulat, pastaformig eller liknende fast stoff, som ved prøving medfører tilordning til GHS kategori 1 eller 2.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\StoffgruppeFS;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;20170303 EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;brannfarligGassKategori1og2;"Kategori 1: Gass som ved 20 °C og standard trykk på 101,3 kPa: a) kan antennes i en blanding på 13 % eller mindre med luft; eller b) har et eksplosjonsområde i luft på minst 12 prosentpoeng uavhengig av nedre eksplosjonsgrense, tilsvarende GHS kategori 1. Kategori 2: Gass som har et eksplosjonsområde i luft ved 20 °C og standard trykk på 101,3 kPa og ikke er brannfarlig gass, kategori 1.";SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\StoffgruppeFS;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;20170303 EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;brannfarligVæskeKategori1og2;Kategori 1: Væske med flammepunkt lavere enn 23 °C og kokepunkt lavere eller lik 35 °C, tilsvarende GHS kategori 1. Kategori 2: Væske med flammepunkt lavere enn 23 °C og kokepunkt høyere enn 35 °C, tilsvarende GHS kategori 2.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\StoffgruppeFS;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;20170303 EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;brannfarligVæskeKategori3;Væske med flammepunkt høyere enn eller lik 23 °C og lavere enn eller lik 60°C, tilsvarende GHS kategori 3.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\StoffgruppeFS;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;20170303 EAID_88B22F1A_BC43_4a52_AA6E_E2D70702CE64;Brannsmitteområde;områder med særlig stor fare for spredning av brann som definert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med Riksantikvaren -- Definition -- areas with a particularly great hazard of fire spreading as defined by the Norwegian Directorate for Civil Protection in cooperation with the Directorate for Cultural Heritage in Norway;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88B22F1A_BC43_4a52_AA6E_E2D70702CE64;20180301 EAID_89683AC1_A27D_4703_BA78_814F3A1FFCC1;BrannsmitteområdeGrense;avgrensing av et brannfareområde -- Definition -- delimitation of a fire hazard area;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_89683AC1_A27D_4703_BA78_814F3A1FFCC1;20180301 EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;Brannstasjon;Base for brannvesenets kjøretøy, utstyr og personell.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;20160315 EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;brannstasjon;Navn på brannstasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner\Brannstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;20160315 EAPK_3228DCE8_5013_4b40_8741_4253E3BFB244;Brannstasjoner;Datasettet viser alle brannstasjoner og brannvesenets depoter i Norge. Målsettingen med stedfestingen er å stedfeste til riktig bygning, men kvaliteten kan variere. Egenskapsinformasjon og oppdatering er basert på innrapportering fra landets brannvesen til DSB. ;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3228DCE8_5013_4b40_8741_4253E3BFB244;20160315 EAID_3E688F98_0E47_4617_B924_4FB401EC540C;brannventilTilkobling;brannventiltilkobling;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Brannventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E688F98_0E47_4617_B924_4FB401EC540C;2.2 EAID_93BC987E_7B77_42b6_A0DD_4BE801C1391F;brannventilTilkobling;brannventiltilkobling;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Brannventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93BC987E_7B77_42b6_A0DD_4BE801C1391F;2.2 EAID_87FC772C_E1E8_4839_8BCC_6FA6DB654E05;brannventilTilkobling;brannventiltilkobling;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Brannventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87FC772C_E1E8_4839_8BCC_6FA6DB654E05;2.2 EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;brannvesen;Navn på brannvesenet som stasjonen tilhører;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner\Brannstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;20160315 EAID_24F214A9_2DA5_499a_BC19_2F0FE566DE31;bredde;Bredde (eller diameter) på objektet (kummen), oppgitt i meter. Dersom kummen ikke er rund skal også lengde oppgis.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Anlegg som skal måles inn og stikningsdata\VA_Punkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24F214A9_2DA5_499a_BC19_2F0FE566DE31;2.2 EAID_21CEA90C_827D_4d0d_878A_F4128CC083ED;bredde;Bredde (eller diameter) på kummen, oppgitt i meter. Dersom kummen ikke er rund skal også lengde oppgis.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21CEA90C_827D_4d0d_878A_F4128CC083ED;2.2 EAID_6FD332D8_718B_4fc2_BE66_55FC3FF8123E;bredde;Bredde (eller diameter) på kummen, oppgitt i meter. Dersom kummen ikke er rund skal også lengde oppgis.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6FD332D8_718B_4fc2_BE66_55FC3FF8123E;2.2 EAID_EBE9DC51_DC0C_48ab_92AE_08FBCB04A16B;bredde;Bredde (eller diameter) på objektet (kummen), oppgitt i meter. Dersom kummen ikke er rund skal også lengde oppgis.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\VA_Punkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBE9DC51_DC0C_48ab_92AE_08FBCB04A16B;2.2 EAID_495C2FFB_FC65_4f6e_9CC6_4A2B3C91FEE2;bredde;Bredde (eller diameter) på kummen, oppgitt i meter. Dersom kummen ikke er rund skal også lengde oppgis.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_495C2FFB_FC65_4f6e_9CC6_4A2B3C91FEE2;2.2 EAID_6C82E68E_58D4_47cf_817A_675228BA5D38;bredde;bredden på huset, angitt i cm;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Hovedmålrubrikk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C82E68E_58D4_47cf_817A_675228BA5D38;20180301 EAID_8DDA5346_3CF9_49c3_976C_19B8967A6880;bredde;bredden på huset, angitt i cm;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Hovedmålrubrikk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8DDA5346_3CF9_49c3_976C_19B8967A6880;20160503 EAID_3D153B80_22E1_4e43_AEED_31C24AFAFFA0;bredde;Angir minste bredde mellom høydemåling for venstre og høyre side. Enhet: Meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Høydebegrensning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3D153B80_22E1_4e43_AEED_31C24AFAFFA0;1.0 EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;breddegrad;"breddegrad som observasjonen ble gjort på. Latitude where the observation was made.";SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Hornkoraller;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;20201201 EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;breddegrad;"breddegrad som prøven ble tatt på. Latitude where the sample was taken.";SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\FellesEgenskaperPrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;20201201 EAID_30CE0F23_E694_4bea_AABD_0224BABF8D11;brennvidde;SOSI Bildeinformasjon 4.0: Avstand fra midtpunktet til brennpunktet i en linse Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: 35mm-ekvivalent brennvidde (småbildekamera);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Skråfoto\Bildeinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30CE0F23_E694_4bea_AABD_0224BABF8D11;20190101 EAID_2225FF70_959F_4d02_B236_2D4708D0B57B;brennvidde;SOSI Bildeinformasjon 4.0: Avstand fra midtpunktet til brennpunktet i en linse Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: 35mm-ekvivalent brennvidde (småbildekamera);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger\Skråfoto\Bildeinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2225FF70_959F_4d02_B236_2D4708D0B57B;20190101 EAID_1D582399_87C7_40c7_931C_0D93559B9584;Brepreg;;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Naturtyper-i-Norge-Landskap-20200601;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D582399_87C7_40c7_931C_0D93559B9584;20200601 EAID_6B793228_FD74_458f_9353_75DEF6157819;brepreg;;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Naturtyper-i-Norge-Landskap-20200601\NIN_Landskap;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B793228_FD74_458f_9353_75DEF6157819;20200601 EAID_25FB8E82_F5BC_4ce3_BC1C_A99E4F9C07B2;Bru;konstruksjon for kryssing av vanskelig farbart område Merknad: Med vanskelig farbart område menes en elv, et juv eller andre naturlige hindringer, samt kryssende infrastruktur.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Bruer og tuneller;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_25FB8E82_F5BC_4ce3_BC1C_A99E4F9C07B2;4.6 EAID_4F4E03B7_D97D_4f48_BE8F_11C70F2034EC;Bru;konstruksjon for kryssing av vanskelig farbart område Merknad: Med vanskelig farbart område menes en elv, et juv eller andre naturlige hindringer, samt kryssende infrastruktur.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Bruer og tuneller;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F4E03B7_D97D_4f48_BE8F_11C70F2034EC;4.61 EAID_46984605_B447_4c7c_8F9A_DC134663CCD7;Bru;"konstruksjon for kryssing av vanskelig farbart område Merknad: Med vanskelig farbart område menes en elv, et juv eller andre naturlige hindringer, samt kryssende infrastruktur. Construction for crossing of area which is difficult to traverse ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46984605_B447_4c7c_8F9A_DC134663CCD7;20201020 EAID_D1964B48_2871_41d4_8533_3E64D9AE5C7E;Bruavgrensning;avgrensning av bru;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Bruer og tuneller;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1964B48_2871_41d4_8533_3E64D9AE5C7E;4.6 EAID_3A69904D_A66E_4665_8561_0B3F6650F858;Bruavgrensning;avgrensning av bru;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Bruer og tuneller;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3A69904D_A66E_4665_8561_0B3F6650F858;4.61 EAID_119D2580_822B_4b68_A36D_12F8B8E4C8AA;Bruavgrensning;avgrensning av bru Delimitation of bridge;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_119D2580_822B_4b68_A36D_12F8B8E4C8AA;20201020 EAID_7A3E357C_087C_4356_A463_A23A2438C4E4;bruddlengde;Angir kor stort gapet i kilometreringa i eit kjedebrudd er i meter. Positive verdiar (dvs. banen er korta inn) betyr at vi «hopper over» ein bit av kilometerverdiane. Eit kjedebrudd med bruddlengde 300 m på kilometer 123,400 betyr at lenka inn til kjedebruddet avsluttes i sluttposisjon 123,400 og lenka ut frå kjedebruddet starter i startposisjon 123,700. Kilometerverdiane mellom 123,400 og 123,700 finst ikkje. Tilsvarande betyr negative verdiar (dvs. banen er blitt lengre) at vi får to segment med lik kilometer. Eit kjedebrudd med bruddlengde -100 m på kilometer 45,600 betyr at lenka inn til kjedebruddet avsluttes i sluttposisjon 45,600 og lenka ut frå kjedebruddet starter i startposisjon 45,500. Kilometerverdiane mellom 45,500 og 45,600 finst dermed på to plassar. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Banekjedebrudd;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A3E357C_087C_4356_A463_A23A2438C4E4;1.0 EAID_E4EC562A_C9E8_47ff_BC3F_99E24D9E4E14;Bruddlinje;linje som beskriver skarpe knekklinjer i terrenget Merknad: Brukes ikke for objekter som er registrert som FyllingKant- SkjæringKant eller Terrenglinje. Eksempel: Linje mot sandtak- skrent og steinbrudd eller kant og bunn av raviner. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\N5 Høydekurve\FKB-Høydekurve;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4EC562A_C9E8_47ff_BC3F_99E24D9E4E14;4.6 EAID_180E7C66_BB8E_42dc_9321_DDD1E31629CC;Bruddlinje;linje som beskriver skarpe knekklinjer i terrenget Merknad: Brukes ikke for objekter som er registrert som FyllingKant- SkjæringKant eller Terrenglinje. Eksempel: Linje mot sandtak- skrent og steinbrudd eller kant og bunn av raviner. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_180E7C66_BB8E_42dc_9321_DDD1E31629CC;4.6 EAID_82101BC2_95FD_4965_B2AA_1EAC3989C4E8;Brudetalj;markante detaljer på bru som ikke registreres gjennom andre objekttyper Eksempler: - Brutårn for hengebruer. - Bæreelement for brukonstruksjon.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Bruer og tuneller;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82101BC2_95FD_4965_B2AA_1EAC3989C4E8;4.6 EAID_1B46FE10_FB45_4610_AFBD_BCE24BE96210;Brudetalj;markante detaljer på bru som ikke registreres gjennom andre objekttyper Eksempler: - Brutårn for hengebruer. - Bæreelement for brukonstruksjon.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Bruer og tuneller;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1B46FE10_FB45_4610_AFBD_BCE24BE96210;4.61 EAID_20A0C91D_1273_4611_9EAE_C63058B42D65;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Anlegg som skal måles inn og stikningsdata\Trase;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20A0C91D_1273_4611_9EAE_C63058B42D65;2.2 EAID_836B2FCD_B99E_46ec_AAEA_558D86359DE9;bruk;Vanntype for ledning;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Anlegg som skal måles inn og stikningsdata\VA_Ledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_836B2FCD_B99E_46ec_AAEA_558D86359DE9;2.2 EAID_852AE304_D783_4e44_B39D_F36A6E494C3A;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Anlegg som skal måles inn og stikningsdata\Varerør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_852AE304_D783_4e44_B39D_F36A6E494C3A;2.2 EAID_0981CFB9_5949_4586_93A3_7AE970CA7CE0;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0981CFB9_5949_4586_93A3_7AE970CA7CE0;2.2 EAID_1BD36CD5_425C_4463_A52D_D079D23450DA;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BD36CD5_425C_4463_A52D_D079D23450DA;2.2 EAID_6366AEB3_82F0_43a2_9DBC_36C4D6B6B39C;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Grøft;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6366AEB3_82F0_43a2_9DBC_36C4D6B6B39C;2.2 EAID_7E4C019B_E539_4e57_B777_F3864D3203A4;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E4C019B_E539_4e57_B777_F3864D3203A4;2.2 EAID_7F0F6E64_F842_4e43_817C_EF1B517F7E0E;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7F0F6E64_F842_4e43_817C_EF1B517F7E0E;2.2 EAID_8F426C69_23C0_499b_9FAB_32D66D196DC2;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F426C69_23C0_499b_9FAB_32D66D196DC2;2.2 EAID_A71A15D5_A353_411a_8113_0252B62C5F88;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A71A15D5_A353_411a_8113_0252B62C5F88;2.2 EAID_ABD68400_E04F_4f84_93B1_5C2C71EC76AD;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Trekkerør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABD68400_E04F_4f84_93B1_5C2C71EC76AD;2.2 EAID_FBF00976_322B_486e_86A0_6E872ABA917B;bruk;Vanntype i ledningen: Vann (behandlet drikkevann) eller råvann (før vannbehandling);SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBF00976_322B_486e_86A0_6E872ABA917B;2.2 EAID_27910F24_2D3C_4211_A886_5A17EDC58CAE;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_27910F24_2D3C_4211_A886_5A17EDC58CAE;2.2 EAID_329C54FC_DC86_4590_AA1A_A7F37099B293;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_329C54FC_DC86_4590_AA1A_A7F37099B293;2.2 EAID_52BB0DFF_6AB1_4b2e_B182_7E424F7BC11B;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52BB0DFF_6AB1_4b2e_B182_7E424F7BC11B;2.2 EAID_53A7373F_29BD_4ad3_8E06_B86696AC5E0F;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53A7373F_29BD_4ad3_8E06_B86696AC5E0F;2.2 EAID_87E4D40F_C053_45ab_BF0F_14CFB43C3B11;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87E4D40F_C053_45ab_BF0F_14CFB43C3B11;2.2 EAID_BCA1B32F_555C_4748_938E_5B32CF2319E6;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCA1B32F_555C_4748_938E_5B32CF2319E6;2.2 EAID_CC54B362_655D_4a6f_8883_1B62AEDEDA52;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC54B362_655D_4a6f_8883_1B62AEDEDA52;2.2 EAID_8C387464_9CA9_4cef_B9D8_26C1191BAB62;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\Varerør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C387464_9CA9_4cef_B9D8_26C1191BAB62;2.2 EAID_972A41BA_7323_496b_9DD8_EF6A6656FBFA;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\Trase;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_972A41BA_7323_496b_9DD8_EF6A6656FBFA;2.2 EAID_9F122AA8_A256_4a7b_A4C8_878B37AC57A6;bruk;Vanntype for ledning;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\VA_Ledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F122AA8_A256_4a7b_A4C8_878B37AC57A6;2.2 EAID_5A397D71_C65B_46b2_AA7E_4A66E11309E1;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A397D71_C65B_46b2_AA7E_4A66E11309E1;2.2 EAID_609D0433_D297_4eb3_90BF_585210EC3568;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_609D0433_D297_4eb3_90BF_585210EC3568;2.2 EAID_77AA3CF0_4B69_47ee_97C1_5B084DB0F2E2;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Grøft;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77AA3CF0_4B69_47ee_97C1_5B084DB0F2E2;2.2 EAID_84131BFE_BA9B_40b3_94A8_91CA907F9FE4;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84131BFE_BA9B_40b3_94A8_91CA907F9FE4;2.2 EAID_B90AFCCD_2A87_4fe9_857F_62EABB9D7473;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B90AFCCD_2A87_4fe9_857F_62EABB9D7473;2.2 EAID_BAB81799_F364_43e9_BD36_F1EE0DB24616;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BAB81799_F364_43e9_BD36_F1EE0DB24616;2.2 EAID_D5F7211C_905A_4f2d_B6B5_C3BBB1483859;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5F7211C_905A_4f2d_B6B5_C3BBB1483859;2.2 EAID_D8A07A6D_B6BE_4c32_B655_1E98A59ACE80;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8A07A6D_B6BE_4c32_B655_1E98A59ACE80;2.2 EAID_B8BA65B6_3969_4783_84E7_BF01373C230E;bruk;hvilke område har belysningspunktet som hovedformål å belyse;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Kopling\EL_Belysningspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8BA65B6_3969_4783_84E7_BF01373C230E;1.0 EAID_ECA151AF_5A71_4d1b_BC9D_92EBCDD65B75;bruk;SOSI Ledning 4.6: Type nettverk som ledningsobjektet inngår i Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Inngår flere nettverkstyper i en og samme stedfestede framføringsvei, skal hver enkelt nettverkstype angis.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Felleskomponenter\Framføringsvei;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ECA151AF_5A71_4d1b_BC9D_92EBCDD65B75;1.0 EAID_FCD50A34_E249_4666_A197_8C8575E0D7FF;bruk;SOSI Ledning 4.6: Type nettverk som ledningsobjektet inngår i Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Inngår flere nettverkstyper i en og samme stedfestede framføringsvei, skal hver enkelt nettverkstype angis.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger\Felleskomponenter\Framføringsvei;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FCD50A34_E249_4666_A197_8C8575E0D7FF;1.0 EAID_C5310393_EC15_401f_ABD7_97D0AE2075EF;Brukerfrekvens;angir hvor stor dagens brukerfrekvens er;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C5310393_EC15_401f_ABD7_97D0AE2075EF;20140601 EAID_FD23BEC7_6435_4b20_9E0E_5CC2C3E3AAFE;brukerfrekvens;Hvor stor er dagens bruksfrekvens?;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder\Verdsetting;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD23BEC7_6435_4b20_9E0E_5CC2C3E3AAFE;20140601 EAID_90B134E1_14AC_4ba3_B74D_880E50F90510;brukergrupper;angir hvor brukerne kommer fra;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Statlig sikra friluftslivsområder\SikraFriluftslivsområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90B134E1_14AC_4ba3_B74D_880E50F90510;20141101 EAID_46984605_B447_4c7c_8F9A_DC134663CCD7;brukonstruksjonstype;bruens konstruksjon the bridge's design;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur\Bru;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46984605_B447_4c7c_8F9A_DC134663CCD7;20201020 EAID_A3113488_17EF_44b8_8072_4875E712DF9F;bruksbeskrivelse;;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Fiskeplasser Redskap\FellesegenskaperFiskeplassRedskap;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3113488_17EF_44b8_8072_4875E712DF9F;20170601 EAID_249C2EC3_AC43_4808_B3E0_77282B0C39A1;bruksbeskrivelse;beskrivelse av bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Låssettingsplasser\Låssettingsplass;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_249C2EC3_AC43_4808_B3E0_77282B0C39A1;20170601 EAID_4B6FE765_A885_4976_A7FB_F3360BB58E41;bruksbeskrivelse;beskrivelse av bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Låssettingsplasser\Låssettingsplass;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B6FE765_A885_4976_A7FB_F3360BB58E41;20170601 EAID_654C9E36_712F_4775_B66D_0AD2F101C44A;bruksenhetId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\IdentifikasjonBruksenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_654C9E36_712F_4775_B66D_0AD2F101C44A;4.6 EAID_C0CAB034_F185_4993_8292_62653A4F4214;bruksenhetId;Kobling til bruksenhet i Matrikkelen (bruksenhetens lokalId) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\FullstendigAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0CAB034_F185_4993_8292_62653A4F4214;4.6 EAID_1AB2C8E1_A744_4173_B8A0_1B40A66E875B;bruksenhetId;Kobling til bruksenhet i Matrikkelen (bruksenhetens lokalId);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\OffisiellAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AB2C8E1_A744_4173_B8A0_1B40A66E875B;20200501 EAID_C0CAB034_F185_4993_8292_62653A4F4214;bruksenhetsnummer;identifisering av bruksenhet i bygningen. Merknad (teknisk): Alle bruksensnummer er med for å sikre knytning mellom adresser og matrikkelenhet, - ned på seksjonsnivå. Linken mellom adresse og matrikkelenhet går via bruksenhet. Fiktive bruksenheter som er registrert på f.eks eneboliger, men som ikke skrives ut i offisiell adresse er også med. Bruksenhetnummer knyttet til Bygningsendringer er ikke med til klassen FullstendigAdresse;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\FullstendigAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0CAB034_F185_4993_8292_62653A4F4214;4.6 EAID_C0CAB034_F185_4993_8292_62653A4F4214;bruksenhetsnummer;"bruksenhetsnummer generert som tekststreng <etasjeplan><etasjenummer><lopenummer> Merknad: Bokstaven angir etasjeplan, de to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre. Eksempel: ""H0102"", ""K0101"" Merknad2: Det genereres tekst kun når bruksenhetsnummer er en del av en offisiell adresse (f.eks for leiligheter i flerboligbygg), dvs det genereres ikke tekst hvis det kun er en bruksenhet knyttet til adressen. (Bruksenhetnummer knyttet til Bygningsendringer er ikke med til klassen FullstendigAdresse) ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\FullstendigAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0CAB034_F185_4993_8292_62653A4F4214;4.6 EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;bruksenhetsnummer;"Del av offisiell adresse (bruksenhetsnummer) til en bruksenhet, f.eks en leilighet i flerboligbygg. Merknad: Bokstaven og de to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre. Eksempel: ""H0102"", ""K0101""";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;4.6 EAID_DE493F48_0FA5_4ccf_A9DF_C9EC9E8E1D98;Bruksenhetsnummer;identifisering av bruksenhet i bygningen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE493F48_0FA5_4ccf_A9DF_C9EC9E8E1D98;4.6 EAID_1AB2C8E1_A744_4173_B8A0_1B40A66E875B;bruksenhetsnummer;"Del av offisiell adresse (bruksenhetsnummer) til en bruksenhet, f.eks en leilighet i flerboligbygg. Merknad: Bokstaven og de to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre. Eksempel: ""H0102"", ""K0101""";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\OffisiellAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AB2C8E1_A744_4173_B8A0_1B40A66E875B;20200501 EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;Bruksenhetsnummer;"Del av offisiell adresse (bruksenhetsnummer) til en bruksenhet, f.eks en leilighet i flerboligbygg. Merknad: Bokstaven og de to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre. <etasjeplan><etasjenummer><lopenummer> Eksempel: ""H0102"", ""K0101""";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;20200501 EAID_05286212_9CF8_4b48_BD2F_6146869CC46B;Bruksform;angivelse av hvorvidt og hvordan graven er i bruk, og om den er festet;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass;Gyldig;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05286212_9CF8_4b48_BD2F_6146869CC46B;20180601 EAID_FF9466FA_E90B_4ad4_B6EA_C5CCD9F4F6B6;bruksform;angivelse av hvorvidt og hvordan graven er i bruk, og om den er festet;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF9466FA_E90B_4ad4_B6EA_C5CCD9F4F6B6;20180601 EAID_249C2EC3_AC43_4808_B3E0_77282B0C39A1;bruksfrekvens;frekvens for bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Låssettingsplasser\Låssettingsplass;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_249C2EC3_AC43_4808_B3E0_77282B0C39A1;20170601 EAID_90B134E1_14AC_4ba3_B74D_880E50F90510;bruksfrekvens;angivelse av hvor mye et område brukes Merknad: Merk at omfanget av bruk er relativ og et område med lite bruk i Oslo kan ha mye mer bruk enn et område med mye bruk andre steder i landet. Det kan også være variasjoner mellom årstid og aktivitet ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Statlig sikra friluftslivsområder\SikraFriluftslivsområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90B134E1_14AC_4ba3_B74D_880E50F90510;20141101 EAID_E52C526C_1A19_4db3_B460_B408B57E2933;bruksklasse;bruksklasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E52C526C_1A19_4db3_B460_B408B57E2933;20201022 EAID_EB444D8B_8AF3_4099_B897_49E03DA84E8F;Bruksklassetype;"Kodelisten angir bruksklasse på kai. Bruksklassetype er kodeliste for egenskap bruksklasse på objekttype Lastbegrensningsområde. Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av et tall. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene. Som beskrevet i ""Forskrift om bruk av kjøretøy"" og Statens vegvesen sin håndbok R412. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB444D8B_8AF3_4099_B897_49E03DA84E8F;20201022 EAID_AFF5EEFA_6A10_45c9_812D_C12E7826EF77;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Servitutt\FKB-Servitutt\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AFF5EEFA_6A10_45c9_812D_C12E7826EF77;4.6 EAID_9253049B_6366_4b97_BD01_BA048AA9DC6C;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset grunn\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9253049B_6366_4b97_BD01_BA048AA9DC6C;20141201 EAID_F41AF096_5245_4aa7_B18E_1605DF83721B;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F41AF096_5245_4aa7_B18E_1605DF83721B;20180301 EAID_AF0E6A97_E3C8_4922_9053_EF2BE24A624E;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF0E6A97_E3C8_4922_9053_EF2BE24A624E;20180301 EAID_710722D0_27FE_4d7c_980D_38AFDEA4B703;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_710722D0_27FE_4d7c_980D_38AFDEA4B703;20180301 EAID_324C3B39_69BA_46cc_A287_287BE49D0A06;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_324C3B39_69BA_46cc_A287_287BE49D0A06;20190801 EAID_C762132A_DEFB_467c_A604_80A694EF2A80;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C762132A_DEFB_467c_A604_80A694EF2A80;4.6 EAID_DA5FB68E_133F_4547_8085_B0EF2D38978E;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DA5FB68E_133F_4547_8085_B0EF2D38978E;20200501 EAID_5C06A68F_1FC5_4064_92CE_4297D4893B31;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C06A68F_1FC5_4064_92CE_4297D4893B31;20200501 EAID_6EECB4C0_8D5D_4186_B0D3_B34ED5BE1C48;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6EECB4C0_8D5D_4186_B0D3_B34ED5BE1C48;20200501 EAID_3DC992A2_5475_47f7_8E67_BDF744E2370E;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DC992A2_5475_47f7_8E67_BDF744E2370E;20180501 EAID_25FB8E82_F5BC_4ce3_BC1C_A99E4F9C07B2;bruOverBru;angivelse av om brue ligger over en eller flere andre bruer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Bruer og tuneller\Bru;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_25FB8E82_F5BC_4ce3_BC1C_A99E4F9C07B2;4.6 EAID_4F4E03B7_D97D_4f48_BE8F_11C70F2034EC;bruOverBru;angivelse av om brue ligger over en eller flere andre bruer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Bruer og tuneller\Bru;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F4E03B7_D97D_4f48_BE8F_11C70F2034EC;4.61 EAID_25FB8E82_F5BC_4ce3_BC1C_A99E4F9C07B2;brutrafikktype;type trafikk bruen brukes til;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Bruer og tuneller\Bru;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_25FB8E82_F5BC_4ce3_BC1C_A99E4F9C07B2;4.6 EAID_92AC5C1A_8B08_43b1_B696_6C4C8F073C68;Brutrafikktype;ulike former for trafikk en bru er bygget for;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Bruer og tuneller;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92AC5C1A_8B08_43b1_B696_6C4C8F073C68;4.6 EAID_4F4E03B7_D97D_4f48_BE8F_11C70F2034EC;brutrafikktype;type trafikk bruen brukes til;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Bruer og tuneller\Bru;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F4E03B7_D97D_4f48_BE8F_11C70F2034EC;4.61 EAID_83FF0AEE_4C41_4422_8473_E7C2ECE187C8;Brutrafikktype;ulike former for trafikk en bru er bygget for;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Bruer og tuneller;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83FF0AEE_4C41_4422_8473_E7C2ECE187C8;4.61 EAID_8F0139CF_79BD_4508_892C_3BB0F7DDDE45;bruttoFallhøyde;"Høydeforskjellen mellom vannivået ved inntak og undervannet for et vannkraftverk (turbinsenter ved Pelton-turbiner). Ved inntak i magasin regnes vannnivået som 1/3 av reguleringshøyden under høyeste regulerte vannstand og tilsvarende dersom utløp er i magasin. Enhet er meter.";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\EL_Kraftstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F0139CF_79BD_4508_892C_3BB0F7DDDE45;1.2 EAID_C87AC6FD_8545_426b_9484_6B55455789FF;bruttoFallhøyde;"Høydeforskjellen mellom vannivået ved inntak og undervannet for et vannkraftverk (turbinsenter ved Pelton-turbiner). Ved inntak i magasin regnes vannnivået som 1/3 av reguleringshøyden under høyeste regulerte vannstand og tilsvarende dersom utløp er i magasin. Enhet er meter.";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\EL_Kraftstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C87AC6FD_8545_426b_9484_6B55455789FF;1.3 EAID_E2FF4A2A_3DE1_4497_9FC5_4574E3F37B86;Brutype;kategorisering av brutype. Category of bridge. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2FF4A2A_3DE1_4497_9FC5_4574E3F37B86;20201020 EAID_550F488A_7BB4_46c4_986E_0D1B37F3375F;Brønn;lite bygningsmessig anlegg for uttak av ferskvann;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\BygningsmessigeAnlegg\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_550F488A_7BB4_46c4_986E_0D1B37F3375F;4.6 EAID_85C54234_53A1_4460_BA98_2D96199E260C;Brønn;lite bygningsmessig anlegg for uttak av ferskvann;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\BygningsmessigeAnlegg\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85C54234_53A1_4460_BA98_2D96199E260C;4.61 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;brønnBrukOmfang;hvor omfattende vannforsyningen er (til enkelthusholdning, gårdsbruk osv.);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_13B8E9C2_9E7E_4928_B691_95E88846EF67;BrønnBrukOmfangType;underordnet bruksområde (til enkelthusholdning, gårdsbruk osv.);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13B8E9C2_9E7E_4928_B691_95E88846EF67;1.0 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;brønnFiler;filer i alle formater (billedformater, pdf, excel, word m.fl.) som brønnborere og andre rapportører har lagt inn og knyttet til borehullet (brønnen).;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_3688F582_5A48_4fa5_986E_D6DB2A0EC4F5;BrønnGrense;avgrensning av brønn;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\BygningsmessigeAnlegg\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3688F582_5A48_4fa5_986E_D6DB2A0EC4F5;4.6 EAID_78D7D8B8_D332_40f5_A89E_5A7CC18DB409;BrønnGrense;avgrensning av brønn;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\BygningsmessigeAnlegg\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78D7D8B8_D332_40f5_A89E_5A7CC18DB409;4.61 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;brønnHelningType;hvilken type helning borehullet kan ha (grovinndeling);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_3B2AC1B5_D460_4a0a_993C_465CCE8BB2CC;BrønnHelningType;hvilken type helning borehullet kan ha (grovinndeling);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B2AC1B5_D460_4a0a_993C_465CCE8BB2CC;1.0 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;brønnNr;brønnummer i NGUs database;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;BrønnPark;"anlegg for uttak og/eller deponering av grunnvarme. Anlegg må ha tilsluttet minst fem energibrønner for å falle inn under NGUs definisjon av ""Brønnpark"".";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_B57D7741_4B6B_451a_94F9_1E0856636380;BrønnparkKollVæske;beskriver type kollektorvæske (Metanol osv);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B57D7741_4B6B_451a_94F9_1E0856636380;1.0 EAID_21FF6E59_CBFD_4fc6_8CBC_C7CA8546BF46;brønnParkNr;brønnparknummer i NGUs databaser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\EnergiBrønn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21FF6E59_CBFD_4fc6_8CBC_C7CA8546BF46;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;brønnParkNr;brønnparknummer i NGUs database;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;brønnpFiler;link til eventuelle filer som er knyttet til brønnparken;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;brønnpFrikjøling;beskriver om brønnparken benyttes til frikjøling (ja/nei);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;brønnpKEffekt;brønnparkens maksimale kjøleeffekt i kW;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;brønnpKEnergi;brønnparkens maksimale kjøleeffekt i kWh/år;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;brønnpKollVæske;beskriver type kollektorvæske (Metanol osv);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;brønnpKommentar;brønnboreres kommentarer om brønnparken;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;brønnpOmrNavn;lokalt stedsnavn der brønnparken ligger.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;brønnpVEffekt;brønnparkens maksimale varmeeffekt i kW;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;brønnpVEnergi;brønnparkens maksimale varmeenergi i kWh/år;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui0all;Bygg i alt;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui0all;Bygg i alt;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui0all;Bygg i alt;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui1dwe;Bolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui1dwe;Bolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui1dwe;Bolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui1edu;Kultur- og forskningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui1edu;Kultur- og forskningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui1edu;Kultur- og forskningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui1hos;Helsebygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui1hos;Helsebygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui1hos;Helsebygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui1hot;Hotell- og restaurantbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui1hot;Hotell- og restaurantbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui1hot;Hotell- og restaurantbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui1ind;Industri og lagerbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui1ind;Industri og lagerbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui1ind;Industri og lagerbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui1off;Kontor- og forretningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui1off;Kontor- og forretningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui1off;Kontor- og forretningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui1pri;Fengsel, beredskapsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui1pri;Fengsel, beredskapsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui1pri;Fengsel, beredskapsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui1tra;Samferdsels- og kommunikasjonsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui1tra;Samferdsels- og kommunikasjonsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui1tra;Samferdsels- og kommunikasjonsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2acc;Bygning for overnatting;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2acc;Bygning for overnatting;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2acc;Bygning for overnatting;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2agr;Fiskeri- og landbruksbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2agr;Fiskeri- og landbruksbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2agr;Fiskeri- og landbruksbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2bus;Forretningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2bus;Forretningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2bus;Forretningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2com;Bygning for bofellesskap;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2com;Bygning for bofellesskap;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2com;Bygning for bofellesskap;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2con;Congres building;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2con;Congres building;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2con;Congres building;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2det;Enebolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2det;Enebolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2det;Enebolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2eme;Beredskapsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2eme;Beredskapsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2eme;Beredskapsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2ent;Kulturhus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2ent;Kulturhus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2ent;Kulturhus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2gar;Garasje og uthus til bolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2gar;Garasje og uthus til bolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2gar;Garasje og uthus til bolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2han;Garasje- og hangarbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2han;Garasje- og hangarbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2han;Garasje- og hangarbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2hea;Primærhelsebygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2hea;Primærhelsebygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2hea;Primærhelsebygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2hol;Fritidsbolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2hol;Fritidsbolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2hol;Fritidsbolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2hos;Sykehus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2hos;Sykehus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2hos;Sykehus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2hot;Hotellbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2hot;Hotellbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2hot;Hotellbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2hou;Tomannsbolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2hou;Tomannsbolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2hou;Tomannsbolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2hut;Koie, seterhus og lignende;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2hut;Koie, seterhus og lignende;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2hut;Koie, seterhus og lignende;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2ind;Industribygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2ind;Industribygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2ind;Industribygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2mon;Monument;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2mon;Monument;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2mon;Monument;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2mul;Store boligbygg;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2mul;Store boligbygg;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2mul;Store boligbygg;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2mus;Museums- og biblioteksbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2mus;Museums- og biblioteksbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2mus;Museums- og biblioteksbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2nur;Sykehjem;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2nur;Sykehjem;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2nur;Sykehjem;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2off;Kontorbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2off;Kontorbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2off;Kontorbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2ore;Annen boligbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2ore;Annen boligbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2ore;Annen boligbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2pow;Energiforsyningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2pow;Energiforsyningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2pow;Energiforsyningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2pri;Fengselsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2pri;Fengselsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2pri;Fengselsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2rel;Bygning for religiøse aktiviteter;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2rel;Bygning for religiøse aktiviteter;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2rel;Bygning for religiøse aktiviteter;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2res;Restaurantbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2res;Restaurantbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2res;Restaurantbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2roa;Veg- og trafikktilsynsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2roa;Veg- og trafikktilsynsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2roa;Veg- og trafikktilsynsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2row;Rekkehus, kjedehus, andre småhus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2row;Rekkehus, kjedehus, andre småhus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2row;Rekkehus, kjedehus, andre småhus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2sch;Skolebygning ;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2sch;Skolebygning ;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2sch;Skolebygning ;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2ser;Ekspedisjonsbygning, terminal;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2ser;Ekspedisjonsbygning, terminal;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2ser;Ekspedisjonsbygning, terminal;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2spo;Idrettsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2spo;Idrettsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2spo;Idrettsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2tel;Telekommunikasjonsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2tel;Telekommunikasjonsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2tel;Telekommunikasjonsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2toi;Offentlig toalett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2toi;Offentlig toalett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2toi;Offentlig toalett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2uni;Universitet- og høgskolebygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2uni;Universitet- og høgskolebygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2uni;Universitet- og høgskolebygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2war;Lagerbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2war;Lagerbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2war;Lagerbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui99nn;Uoppgitt;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui99nn;Uoppgitt;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui99nn;Uoppgitt;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;bunnDybde;bunndyp der observasjonen ble gjort. Bottomdepth where the observation was made.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Hornkoraller;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;20201201 EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;bunndyp;"bunndyp der prøven er tatt. Bottomdepth where the sample is taken.";SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\FellesEgenskaperPrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;20201201 EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;bunnForhold;bunnforhold der observasjonen ble gjort. Seabed conditions where the observation was made.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Hornkoraller;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;20201201 EAID_44642FD9_D0CA_4707_AA6C_91CF496099E9;bunnlinje;nedre kant av normalbokstaver;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\TekstreferanseNord;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44642FD9_D0CA_4707_AA6C_91CF496099E9;1.0 EAPK_A3792CC0_4115_4f1d_A195_E297EB69FFC7;BunnsedimenterDannelse-1.0;"viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen i kartlagte områder. Jordart som egenskap beskriver løsmassenes dannelsesmåte.";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\BunnsedimenterDannelse-1.0;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A3792CC0_4115_4f1d_A195_E297EB69FFC7;1.0 EAPK_F1D8E0E9_7F23_4ceb_B244_63A8B93705FF;BunnsedimenterKornstørrelse-1.0;"viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnssedimentenes øvre del.";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\BunnsedimenterKornstørrelse-1.0;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F1D8E0E9_7F23_4ceb_B244_63A8B93705FF;1.0 EAID_69DB4C00_38E2_4b98_AD97_118E558CFE17;Bygg;Omfatter bygning og bygningsendring. Se definisjon på disse.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69DB4C00_38E2_4b98_AD97_118E558CFE17;20180501 EAPK_732746CB_88AD_4e13_ACD3_67C9A82F7FD0;Byggeforbudssoner;Datasettet Byggeforbudssoner kraftledninger inneholder byggeforbudssoner for Statnetts kraftledninger. Dette er arealer rundt kraftledninger som er klausulert i medhold av konsesjon etter energiloven og ekspropriasjon etter oreigningslova eller minnelig avtale med berørte grunneiere. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statnett\Byggeforbudssoner;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_732746CB_88AD_4e13_ACD3_67C9A82F7FD0;20190601 EAID_01BE6F6D_0931_4a04_BE9E_741A50F1FD7E;byggelengde;byggelengde i meter ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01BE6F6D_0931_4a04_BE9E_741A50F1FD7E;2.2 EAID_2800EF5D_7D9B_48ee_A529_3AC210119CDC;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2800EF5D_7D9B_48ee_A529_3AC210119CDC;2.2 EAID_3DA391AF_63B9_4b8d_8D9C_E8A1C68A8BB3;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DA391AF_63B9_4b8d_8D9C_E8A1C68A8BB3;2.2 EAID_3EA223D4_8CF9_4d3e_B118_E24F9B2E8B22;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EA223D4_8CF9_4d3e_B118_E24F9B2E8B22;2.2 EAID_7B143F87_E25F_4323_9A8D_7B7907801F46;byggelengde;byggelengde i meter ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Tilbakeslagsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B143F87_E25F_4323_9A8D_7B7907801F46;2.2 EAID_A176D3D7_D242_4178_B85D_DF3DA5390A87;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Overgang;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A176D3D7_D242_4178_B85D_DF3DA5390A87;2.2 EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;2.2 EAID_2E161A98_EBFD_45f3_8636_543C1375B9B7;byggelengde;byggelengde i meter ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E161A98_EBFD_45f3_8636_543C1375B9B7;2.2 EAID_44316972_CBA8_4891_B8D1_6F28B709B778;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44316972_CBA8_4891_B8D1_6F28B709B778;2.2 EAID_50FA012F_FCAB_437e_9B43_B70F70B04149;byggelengde;byggelengde i meter ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Tilbakeslagsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50FA012F_FCAB_437e_9B43_B70F70B04149;2.2 EAID_8EF7D2F5_8097_4556_B714_EC93784E02FF;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8EF7D2F5_8097_4556_B714_EC93784E02FF;2.2 EAID_A82CDDD4_8394_41b2_A96B_A3457D6EDA29;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Overgang;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A82CDDD4_8394_41b2_A96B_A3457D6EDA29;2.2 EAID_D1ED3182_4C79_46e5_91D3_E20B1F91AB9B;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1ED3182_4C79_46e5_91D3_E20B1F91AB9B;2.2 EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;2.2 EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;2.2 EAID_70181020_C1DE_49cd_B59B_84763799414D;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Overgang;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70181020_C1DE_49cd_B59B_84763799414D;2.2 EAID_D5BF0897_FDA0_4ea9_86FF_5595A38F623C;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5BF0897_FDA0_4ea9_86FF_5595A38F623C;2.2 EAID_E3326E0B_C32F_429c_A880_5B88CB9FFE89;byggelengde;byggelengde i meter ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E3326E0B_C32F_429c_A880_5B88CB9FFE89;2.2 EAID_F04C7E47_7930_4832_A097_98E8B63CA989;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F04C7E47_7930_4832_A097_98E8B63CA989;2.2 EAID_F1627C5C_68FF_428b_9D8F_C7E424833ABD;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1627C5C_68FF_428b_9D8F_C7E424833ABD;2.2 EAID_FE847CB6_693E_4e9f_992D_F8A5555EF6B6;byggelengde;byggelengde i meter ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Tilbakeslagsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE847CB6_693E_4e9f_992D_F8A5555EF6B6;2.2 EAID_9AC43814_F26B_4060_84C7_D675132B699C;byggeår;Årstall for oppstart bygging av teknisk inngrep;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\INON_Inngrep\INONInngrep;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9AC43814_F26B_4060_84C7_D675132B699C;1.0 EAID_54C5C6B4_F513_43a0_95FC_8AEDE5EA6274;byggverkbestemmelse;planbestemmelse om bygningers plassering, utforming mv. (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav a og § 26 første ledd og § 28-2, samt pbl. 1985 §§ 11-10 nr. 1 og 12-7 nr. 1 og 2);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål\RbFormålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54C5C6B4_F513_43a0_95FC_8AEDE5EA6274;1.0 EAID_56B48038_8DC4_489e_8BBA_AFEFEEB07B02;byggverkbestemmelse;planbestemmelse om bygningers plassering, utforming mv. (pbl. 1985 § 20-4, andre ledd bokstav a og § 26, 1. ledd og § 28-2, samt pbl. §§ 11-10 nr. 1 og 12-7 nr. 1 og 2, samt TEK10 kap. 7 og § 8-3);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56B48038_8DC4_489e_8BBA_AFEFEEB07B02;1.0 EAID_C96B9487_F0D1_4c92_BF6E_B8AA9BF79308;Byggverkbestemmelse;planbestemmelse om bygningers plassering, utforming mv. (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav a og § 26 første ledd og § 28-2, samt pbl. §§ 11-10 nr. 1 og 12-7 nr. 1 og 2);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C96B9487_F0D1_4c92_BF6E_B8AA9BF79308;1.0 EAID_2FC1B919_EB5D_4a63_B44E_1AAD198BD4A4;Byggverkbestemmelse;planbestemmelse om bygningers plassering, utforming mv. (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav a og § 26 første ledd og § 28-2, samt pbl. §§ 11-10 nr. 1 og 12-7 nr. 1 og 2);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2FC1B919_EB5D_4a63_B44E_1AAD198BD4A4;1.0 EAID_3F0409AE_0672_41c5_A69A_E08C7A90E4B5;byggverkbestemmelse;planbestemmelse om bygningers plassering, utforming mv. (pbl. 1985 § 20-4, andre ledd bokstav a og § 26, 1. ledd og § 28-2, samt pbl. §§ 11-10 nr. 1 og 12-7 nr. 1 og 2, samt TEK10 kap. 7 og § 8-3);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Arealformål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F0409AE_0672_41c5_A69A_E08C7A90E4B5;1.0 EAID_3F296F5D_E775_4884_B49B_D17EE7308630;Bygning;bygning som er registrert i matrikkelen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygninger;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F296F5D_E775_4884_B49B_D17EE7308630;4.61 EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;Bygning;bygning som er registrert i matrikkelen -- Definition -- building which is registered in the cadastre;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;20160503 EAID_924B528A_C77B_4cc3_AE19_DAA0FA81B82E;Bygning;"Bygning er matrikkelens representasjon av en planlagt, under oppføring, fullført eller av en eller annen grunn utgått bygning. Alle bygninger oppført etter 1983 er registrert. I enkelte kommuner har man registrert samtlige bygninger. En bygning er identifisert med sitt bygningsnummer som er unikt på tvers av kommuner. Enhver bygning har en bygningsstatus som angir tilstand ved siste registrering. Det lagres også historikk for dette. En bygning har en eller flere bruksenheter som beskriver logiske enheter ved bygningen (leiligheter, lokaler). Hver av disse kan ha en egen knytning til adresse og matrikkelenhet. For bygninger registreres enkelte endringer slik at det er mulig å se hva de enkelte endringer medførte for bygningen. Dette er aktuelt for ombygginger og tilbygging som medfører byggesaksbehandlinger. Dette blir gjort ved at det registreres en ""bygningsendring"" når endringen påbegynnes. Ved bygningsendringens ferdigstilling vil bygningen endres med verdier fra bygningsendringen. Merknad: Bygninger over 15 kvadratmeter skal registreres i matrikkelen";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_924B528A_C77B_4cc3_AE19_DAA0FA81B82E;20180501 EAID_B3077758_611A_4c5a_B039_94B22EC9CB3A;Bygning;"Bygning er matrikkelens representasjon av en planlagt, under oppføring, fullført eller av en eller annen grunn utgått bygning. Alle bygninger oppført etter 1983 er registrert. I enkelte kommuner har man registrert samtlige bygninger. En bygning er identifisert med sitt bygningsnummer som er unikt på tvers av kommuner. Enhver bygning har en bygningsstatus som angir tilstand ved siste registrering. Det lagres også historikk for dette. I N250 Kartdata er dette bygningsnummeret utelatt. Årsaken er at N250 er en generalisert database. For eksempel kan man i et område der det i Matrikkelen finnes 5 bygninger kun finner 2 eller 3 bygninger i N250 Kartdata. Årsaken er at man fjerne bygninger for å kunne tilpasse inneholdet til en presentasjonsmålestokk på 1:250 000. Det finnes da ingen en-til-en relasjon mellom bygningen i N250 og den virkelige bygningen i terrenget. Bygningsnummeret er da ikke lenger relevant. En bygning har en eller flere bruksenheter som beskriver logiske enheter ved bygningen (leiligheter, lokaler). Hver av disse kan ha en egen knytning til adresse og matrikkelenhet. For bygninger registreres enkelte endringer slik at det er mulig å se hva de enkelte endringer medførte for bygningen. Dette er aktuelt for ombygginger og tilbygging som medfører byggesaksbehandlinger. Dette blir gjort ved at det registreres en ""bygningsendring"" når endringen påbegynnes. Ved bygningsendringens ferdigstilling vil bygningen endres med verdier fra bygningsendringen. Merknad: Bygninger over 15 kvadratmeter skal registreres i matrikkelen";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Bygninger og anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3077758_611A_4c5a_B039_94B22EC9CB3A;1.0 EAID_6A26C06B_5CB5_499a_A6E5_50AB37A08AD1;Bygning;"Bygning er matrikkelens representasjon av en planlagt, under oppføring, fullført eller av en eller annen grunn utgått bygning. Alle bygninger oppført etter 1983 er registrert. I enkelte kommuner har man registrert samtlige bygninger. En bygning er identifisert med sitt bygningsnummer som er unikt på tvers av kommuner. Enhver bygning har en bygningsstatus som angir tilstand ved siste registrering. Det lagres også historikk for dette. En bygning har en eller flere bruksenheter som beskriver logiske enheter ved bygningen (leiligheter, lokaler). Hver av disse kan ha en egen knytning til adresse og matrikkelenhet. For bygninger registreres enkelte endringer slik at det er mulig å se hva de enkelte endringer medførte for bygningen. Dette er aktuelt for ombygginger og tilbygging som medfører byggesaksbehandlinger. Dette blir gjort ved at det registreres en ""bygningsendring"" når endringen påbegynnes. Ved bygningsendringens ferdigstilling vil bygningen endres med verdier fra bygningsendringen. Merknad: Bygninger over 15 kvadratmeter skal registreres i matrikkelen";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Bygninger og anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A26C06B_5CB5_499a_A6E5_50AB37A08AD1;1.0 EAID_5EFB866B_5BC0_4405_9172_3FA5B841A3C0;Bygning;"Bygning er matrikkelens representasjon av en planlagt, under oppføring, fullført eller av en eller annen grunn utgått bygning. Alle bygninger oppført etter 1983 er registrert. I enkelte kommuner har man registrert samtlige bygninger. En bygning er identifisert med sitt bygningsnummer som er unikt på tvers av kommuner. Enhver bygning har en bygningsstatus som angir tilstand ved siste registrering. Det lagres også historikk for dette. I N250 Kartdata er dette bygningsnummeret utelatt. Årsaken er at N250 er en generalisert database. For eksempel kan man i et område der det i Matrikkelen finnes 5 bygninger kun finner 2 eller 3 bygninger i N250 Kartdata. Årsaken er at man fjerne bygninger for å kunne tilpasse inneholdet til en presentasjonsmålestokk på 1:250 000. Det finnes da ingen en-til-en relasjon mellom bygningen i N250 og den virkelige bygningen i terrenget. Bygningsnummeret er da ikke lenger relevant. En bygning har en eller flere bruksenheter som beskriver logiske enheter ved bygningen (leiligheter, lokaler). Hver av disse kan ha en egen knytning til adresse og matrikkelenhet. For bygninger registreres enkelte endringer slik at det er mulig å se hva de enkelte endringer medførte for bygningen. Dette er aktuelt for ombygginger og tilbygging som medfører byggesaksbehandlinger. Dette blir gjort ved at det registreres en ""bygningsendring"" når endringen påbegynnes. Ved bygningsendringens ferdigstilling vil bygningen endres med verdier fra bygningsendringen. Merknad: Bygninger over 15 kvadratmeter skal registreres i matrikkelen";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Bygninger og anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5EFB866B_5BC0_4405_9172_3FA5B841A3C0;1.0 EAID_462AE1CD_2D88_408e_AF73_F1B8CAB33BFF;Bygning;"Bygning er matrikkelens representasjon av en planlagt, under oppføring, fullført eller av en eller annen grunn utgått bygning. Alle bygninger oppført etter 1983 er registrert. I enkelte kommuner har man registrert samtlige bygninger. En bygning er identifisert med sitt bygningsnummer som er unikt på tvers av kommuner. Enhver bygning har en bygningsstatus som angir tilstand ved siste registrering. Det lagres også historikk for dette. En bygning har en eller flere bruksenheter som beskriver logiske enheter ved bygningen (leiligheter, lokaler). Hver av disse kan ha en egen knytning til adresse og matrikkelenhet. For bygninger registreres enkelte endringer slik at det er mulig å se hva de enkelte endringer medførte for bygningen. Dette er aktuelt for ombygginger og tilbygging som medfører byggesaksbehandlinger. Dette blir gjort ved at det registreres en ""bygningsendring"" når endringen påbegynnes. Ved bygningsendringens ferdigstilling vil bygningen endres med verdier fra bygningsendringen. Merknad: Bygninger over 15 kvadratmeter skal registreres i matrikkelen";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Bygninger og anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_462AE1CD_2D88_408e_AF73_F1B8CAB33BFF;1.0 EAID_F44C5834_BFEB_442d_B0A0_0F94F3685B95;Bygning;"Bygning er matrikkelens representasjon av en planlagt, under oppføring, fullført eller av en eller annen grunn utgått bygning. Alle bygninger oppført etter 1983 er registrert. I enkelte kommuner har man registrert samtlige bygninger. En bygning er identifisert med sitt bygningsnummer som er unikt på tvers av kommuner. Enhver bygning har en bygningsstatus som angir tilstand ved siste registrering. Det lagres også historikk for dette. En bygning har en eller flere bruksenheter som beskriver logiske enheter ved bygningen (leiligheter, lokaler). Hver av disse kan ha en egen knytning til adresse og matrikkelenhet. For bygninger registreres enkelte endringer slik at det er mulig å se hva de enkelte endringer medførte for bygningen. Dette er aktuelt for ombygginger og tilbygging som medfører byggesaksbehandlinger. Dette blir gjort ved at det registreres en ""bygningsendring"" når endringen påbegynnes. Ved bygningsendringens ferdigstilling vil bygningen endres med verdier fra bygningsendringen. Merknad: Bygninger over 15 kvadratmeter skal registreres i matrikkelen";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Bygninger og anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F44C5834_BFEB_442d_B0A0_0F94F3685B95;1.0 EAID_118FE325_DFB8_46b0_BE00_562F67F804B3;Bygning;bygning som er registrert i Matrikkelen ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_118FE325_DFB8_46b0_BE00_562F67F804B3;1.0 EAID_D9F31BEB_7A89_4be7_B25A_5DC948775533;BygningBru;bru tilknyttet bygning som brukes som adkomst til bygninger, og bruer mellom bygninger Merknad: Brukes på bygninger som ikke er driftsbygninger i landbruket. I det siste tilfellet brukes låvebru;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsvedheng;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F31BEB_7A89_4be7_B25A_5DC948775533;4.61 EAPK_A8F13131_28FC_4bb1_BAFA_E252AC2F9F49;Bygninger;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningspunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygninger;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A8F13131_28FC_4bb1_BAFA_E252AC2F9F49;4.61 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;BygningPåRuter1km;Bygningsmasse fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_64C837AC_3BF4_4657_838E_C3A7EDA3E623;BygningPåRuter1kmGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site ;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64C837AC_3BF4_4657_838E_C3A7EDA3E623;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;BygningPåRuter250m;Bygningsmasse fordelt på Ruter250m;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_A8FBF809_EC7F_4636_8078_D083941E2EE7;BygningPåRuter250mGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site ;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A8FBF809_EC7F_4636_8078_D083941E2EE7;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;BygningPåRuter5km;Bygningsmasse fordelt på Ruter5km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_3320F8FB_85A0_459c_A153_D3754806CF35;BygningPåRuter5kmGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site ;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3320F8FB_85A0_459c_A153_D3754806CF35;20190901 EAPK_ABE98E48_A55C_41d0_94B6_452D5FA4BE0B;Bygningsavgrensning;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_ABE98E48_A55C_41d0_94B6_452D5FA4BE0B;4.61 EAID_1964D61D_638E_41fd_8045_130625A68532;Bygningsavgrensning;abstrakt supertype som bærer geometrien til avgrensningslinjene. Vil aldri realiseres som en objekttype;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1964D61D_638E_41fd_8045_130625A68532;4.61 EAID_BE28F6A0_A928_4e99_9402_6465EFA6B04D;Bygningsavgrensning;abstrakt supertype som bærer geometrien til avgrensningslinjene. Vil aldri realiseres som en objekttype -- Definition -- abstract supertype which carries the geometry of the delimitation lines;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE28F6A0_A928_4e99_9402_6465EFA6B04D;1.0 EAID_2DBDC579_F5D1_455c_A923_45E6FE17D5C2;BygningsavgrensningTiltak;Bygningsavgrensning hentet fra FKB-Tiltak. Dataene er tatt fra plan og er ikke innmålt i terrenget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DBDC579_F5D1_455c_A923_45E6FE17D5C2;4.61 EAID_AC9BF19C_7678_48cc_B119_58B65465C8F0;Bygningsdelelinje;linje mellom to bygninger (bygninger registrert i Matrikkelen) som står inntil hverandre Merknad: Det kan ofte være vanskelig å registrere bygningsdelelinjer nøyaktig. Usikkerhet i fastleggelsen av bygningsdelelinjen skal synliggjøres gjennom kvalitetskoding (f.eks posisjonskvalitet 81 50).;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC9BF19C_7678_48cc_B119_58B65465C8F0;4.61 EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;bygningsendring;Endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. Bygningsendringer føres inn fortløpende med endringsløpenummer, og type bygningsendring går fram av matrikkelen i de enkelte tilfeller.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;20160503 EAID_DE40BBEF_C802_4977_9AB8_34BE71FA8651;Bygningsendring;Endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. Bygningsendringer føres inn fortløpende med endringsløpenummer, og type bygningsendring går fram av matrikkelen i de enkelte tilfeller.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE40BBEF_C802_4977_9AB8_34BE71FA8651;20160503 EAID_428D27EB_4F33_464b_B115_3EDBE8C2F511;bygningsendringløpenummer;løpende nummerering av tilbygg til et hovedbygg. Merknad: For tiltak som omhandler bygningsendringer (tiltakstype tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging) skal bygningsendringløpenummer overføres til tiltaket så fort løpenummeret er etablert i Matrikkelen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak\PblTiltak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_428D27EB_4F33_464b_B115_3EDBE8C2F511;4.6 EAID_249AC6F3_10B1_4533_99A5_19780750EEB2;Bygningsendringskode;angivelse av hvordan bygningsendringen ligger i forhold til hovedbygget;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_249AC6F3_10B1_4533_99A5_19780750EEB2;20160503 EAID_DE40BBEF_C802_4977_9AB8_34BE71FA8651;bygningsendringskode;angivelse av hvordan bygningsendringen ligger i forhold til hovedbygget;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Bygningsendring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE40BBEF_C802_4977_9AB8_34BE71FA8651;20160503 EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;bygningsId;id som identifiserer kirkebygget;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;20180601 EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;bygningSkadet;om bygninger ble skadet i skredet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;1.1 EAID_B3077758_611A_4c5a_B039_94B22EC9CB3A;bygningskategori;Bygningskategori sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Bygninger og anlegg\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3077758_611A_4c5a_B039_94B22EC9CB3A;1.0 EAID_D942BD48_494C_4cd5_8357_5E8B0A6AB439;Bygningskategori;Bygningskategori sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Bygninger og anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D942BD48_494C_4cd5_8357_5E8B0A6AB439;1.0 EAID_6A26C06B_5CB5_499a_A6E5_50AB37A08AD1;bygningskategori;Bygningstype sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Bygninger og anlegg\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A26C06B_5CB5_499a_A6E5_50AB37A08AD1;1.0 EAID_7DF0221B_0A28_454b_ADF3_8FBA762A7D51;Bygningskategori;Bygningskategori sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Bygninger og anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7DF0221B_0A28_454b_ADF3_8FBA762A7D51;1.0 EAID_212AE0A2_AE8E_4f71_A8D4_D42228205489;Bygningskategori;Bygningskategori sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Bygninger og anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_212AE0A2_AE8E_4f71_A8D4_D42228205489;1.0 EAID_5EFB866B_5BC0_4405_9172_3FA5B841A3C0;bygningskategori;Bygningskategori sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Bygninger og anlegg\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5EFB866B_5BC0_4405_9172_3FA5B841A3C0;1.0 EAID_171B84EF_1E51_4558_B54B_AC0A228F68C8;Bygningskategori;Bygningskategori sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Bygninger og anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_171B84EF_1E51_4558_B54B_AC0A228F68C8;1.0 EAID_462AE1CD_2D88_408e_AF73_F1B8CAB33BFF;bygningskategori;Bygningstype sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Bygninger og anlegg\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_462AE1CD_2D88_408e_AF73_F1B8CAB33BFF;1.0 EAID_85D57620_F97B_450d_ACA1_00B824799B46;Bygningskategori;Bygningskategori sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Bygninger og anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85D57620_F97B_450d_ACA1_00B824799B46;1.0 EAID_F44C5834_BFEB_442d_B0A0_0F94F3685B95;bygningskategori;Bygningstype sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Bygninger og anlegg\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F44C5834_BFEB_442d_B0A0_0F94F3685B95;1.0 EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;bygningskode;bygningskode for kirkebygget;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;20180601 EAID_C87A4CCC_11CF_40fb_8F90_BC47207ECF35;Bygningslinje;linje som beskriver bygningsdetalj innenfor en takflate og som ikke kan beskrives av andre objekttyper Eksempel: Valming på tak ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\BeskrivendeBygningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C87A4CCC_11CF_40fb_8F90_BC47207ECF35;4.61 EAID_09683F0C_CC35_4013_8A80_058296380A88;BygningsmasseGenEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09683F0C_CC35_4013_8A80_058296380A88;20190901 EAID_73122394_D52E_4f2f_A3FE_87D2154F5D24;BygningsmessigAnleggVann;beskrivende linje for bygningsmessige anlegg ved sjø og vassdrag, uspesifisert -- Definition -- descriptive line for building-related facility by the sea or a watercourse, unspecified;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_73122394_D52E_4f2f_A3FE_87D2154F5D24;20181101 EAID_B107AAA4_7130_4298_A4D4_2A33425FE3AE;BygningsmessigAnleggVann;beskrivende linje for bygningsmessige anlegg ved sjø og vassdrag, uspesifisert -- Definition -- descriptive line for building-related facility by the sea or a watercourse, unspecified;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B107AAA4_7130_4298_A4D4_2A33425FE3AE;20201001 EAPK_9CC4B382_6D2D_4062_B4E6_70CCA6FD6E1B;BygningsmessigeAnlegg;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, BygningsmessigeAnlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\BygningsmessigeAnlegg;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9CC4B382_6D2D_4062_B4E6_70CCA6FD6E1B;4.6 EAPK_D5C0DF5C_4BC3_498f_8850_11820C3A6EB9;BygningsmessigeAnlegg;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, BygningsmessigeAnlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\BygningsmessigeAnlegg;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D5C0DF5C_4BC3_498f_8850_11820C3A6EB9;4.61 EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;bygningsnavn;navn til kirkebygget;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;20180601 EAID_3F296F5D_E775_4884_B49B_D17EE7308630;bygningsnummer;nummerering av bygninger fra Matrikkelen. Nummeret er unikt og landsdekkende.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygninger\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F296F5D_E775_4884_B49B_D17EE7308630;4.61 EAID_428D27EB_4F33_464b_B115_3EDBE8C2F511;bygningsnummer;nummerering av bygninger fra Matrikkelen. Nummeret er unikt og landsdekkende. Merknad: For tiltak som omhandler bygninger (tiltakstype nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging) skal bygningsnummer overføres til tiltaket så fort bygningsnummeret er etablert i Matrikkelen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak\PblTiltak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_428D27EB_4F33_464b_B115_3EDBE8C2F511;4.6 EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;bygningsnummer;matrikkelens nummerering av bygninger. Merknad: Nummeret er landsdekkende, og kommunene har fått tildelt en eller flere nummerserier. De første 8 sifrene er løpenummer, og det niende er et modulus-11 kontrollsiffer. -- Definition -- the numbering of buildings in the cadastre Note: The number is nationwide, and the municipalities have been allocated one or more number series. The first 8 digits are serial numbers, and the ninth is a modulus-11 control digit.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneBygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;20180301 EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;bygningsnummer;SSBs nummerering av bygninger. Nummeret er landsdekkende, og kommunene har fått tildelt en eller flere nummerserier. De første 8 sifrene er løpenummer, og det niende er et modulus-11 kontrollsiffer. BESKRIVELSE For å entydig kunne identifisere bygninger. -- Definition -- statistics Norway's numbering of buildings. The number is nationwide, and the municipalities have been allocated one or more number series. The first 8 digits are serial numbers, and the ninth is a modulus-11 control digit n DESCRIPTION To be able to uniquely identify the building;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;20160503 EAID_69DB4C00_38E2_4b98_AD97_118E558CFE17;bygningsnummer;En entydig identifikasjon av bygningen. Bygningsnumrene er unike på landsbasis, og tildeles automatisk.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt\Bygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69DB4C00_38E2_4b98_AD97_118E558CFE17;20180501 EAID_3F296F5D_E775_4884_B49B_D17EE7308630;bygningsstatus;informasjon om bygningens status;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygninger\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F296F5D_E775_4884_B49B_D17EE7308630;4.61 EAID_69DB4C00_38E2_4b98_AD97_118E558CFE17;bygningsstatus;Viser bygningens nåværende status. Merknad: I spesielle tilfeller kan et bygg få igangsettingstillatelse og ferdigattest for en del av bygget, og så igangsettingstillatelse for en annen del.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt\Bygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69DB4C00_38E2_4b98_AD97_118E558CFE17;20180501 EAID_D29CC26F_B662_42ff_8DE1_0D03636F7182;BygningsstatusKode;Lovlige statuser for bygningstiltak.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygninger;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D29CC26F_B662_42ff_8DE1_0D03636F7182;4.61 EAID_455F6A03_69B9_466c_8205_4A3FBBC05900;BygningsstatusKode;Lovlige statuser for bygningstiltak.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_455F6A03_69B9_466c_8205_4A3FBBC05900;20180501 EAID_3F296F5D_E775_4884_B49B_D17EE7308630;bygningstype;beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygninger\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F296F5D_E775_4884_B49B_D17EE7308630;4.61 EAID_B4AA0265_52B5_4462_BD0A_9B31C0FAAEED;bygningstype;beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygninger\AnnenBygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4AA0265_52B5_4462_BD0A_9B31C0FAAEED;4.61 EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;bygningstype;Bygningstype sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;20160503 EAID_9944725D_CE48_4efc_B997_4D1FDA437605;Bygningstype;beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til. Denne samsvarer i størst mulig grad med tilsvarende informasjon i GAB/Matrikkelen for bygninger Merknad 1: I GAB er bygningene i størst mulig grad registrert ut fra den faktiske bruk, og ikke nødvendigvis det som bygningen er godkjent for gjennom byggesaksbehandlingen. Merknad 2: Denne egenskapen er identisk med Norges Byggstandardiseringsråd vedrørende tabell for bygningstyper, NBR F33/95. Fra 1.1.2000 er disse de eneste som vedlikeholdes i GAB. -- Definition - - description of what the building is actually used for, alternatively what the building is approved for. This complies insofar as possible with corresponding building information in GAB. Note 1: In GAB, the buildings are insofar as possible registered according to the actual ??;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9944725D_CE48_4efc_B997_4D1FDA437605;20160503 EAID_924B528A_C77B_4cc3_AE19_DAA0FA81B82E;bygningstype;Bygningstype sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_924B528A_C77B_4cc3_AE19_DAA0FA81B82E;20180501 EAID_118FE325_DFB8_46b0_BE00_562F67F804B3;bygningstype;Bygningstype sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Bygninger_og_anlegg\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_118FE325_DFB8_46b0_BE00_562F67F804B3;1.0 EAID_CC32BDF7_5FEF_49d0_B79B_9E4469CDD737;BygningstypeKode;beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til. Skjermingsverdige bygningstyper er fjernet fra kodelista og representeres som bygningstype 999 i FKB.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygninger;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC32BDF7_5FEF_49d0_B79B_9E4469CDD737;4.61 EAID_08CE1CCB_EE23_4726_8C40_16B717338180;BygningstypeKode;Koder for hva bygget er brukt til.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_08CE1CCB_EE23_4726_8C40_16B717338180;20160503 EAID_DBE08279_98F0_4833_A480_7CCF216FC5B7;BygningstypeKode;beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til., - unntatt de skjermingsverdige bygningstypene.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBE08279_98F0_4833_A480_7CCF216FC5B7;20180501 EAID_F3C87A33_239C_445a_8E55_D563E25FE056;BygningstypeKode;koder for hva bygget er brukt til.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3C87A33_239C_445a_8E55_D563E25FE056;1.0 EAPK_795150C2_DB55_4756_AA16_1D907B1B6D1C;Bygningsvedheng;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsvedheng;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsvedheng;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_795150C2_DB55_4756_AA16_1D907B1B6D1C;4.61 EAID_FE76AB8F_F8DA_4380_8DC8_FFE85C78819D;Bygningsvedheng;bygningsdetaljer som ligger i tilknytning til bygningen, og som ikke er knyttet til bygningens avgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsvedheng;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE76AB8F_F8DA_4380_8DC8_FFE85C78819D;4.61 EAID_28B254C0_6D83_4cfc_BDF5_32DA41A7EB14;BymessigBebyggelse;kvartalsbebyggelse (bykjerne) med stort innslag av forretnings- og servicebygg Merknad: Husene har overveiende to eller flere etasjer. -- Definition -- city block (town centre) with a large element of shops and service buildings. Note: The buildings have predominantly two or more storeys.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_28B254C0_6D83_4cfc_BDF5_32DA41A7EB14;1.0 EAID_82569900_684B_4faf_9251_02687467E79F;BymessigBebyggelse;kvartalsbebyggelse (bykjerne) med stort innslag av forretnings- og servicebygg Merknad: Husene har overveiende to eller flere etasjer. -- Definition -- city block (town centre) with a large element of shops and service buildings. Note: The buildings have predominantly two or more storeys.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82569900_684B_4faf_9251_02687467E79F;1.0 EAID_FF6D75E5_2169_4f53_8945_2F8FDBB11620;BymessigBebyggelse;kvartalsbebyggelse (bykjerne) med stort innslag av forretnings- og servicebygg Merknad: Husene har overveiende to eller flere etasjer. -- Definition -- city block (town centre) with a large element of shops and service buildings. Note: The buildings have predominantly two or more storeys.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF6D75E5_2169_4f53_8945_2F8FDBB11620;1.0 EAID_0E8537D5_AFC4_479c_807A_B9812DA059CA;båndlagtFremTil;planbestemmelsen om midlertidig båndlagt i påvente av vedtak etter pbl., eller særlov, med angivelse av hvilke rådighetsbegrensinger som gjelder inntil det er utarbeidet et nytt forvaltningsgrunnlag for arealet (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8537D5_AFC4_479c_807A_B9812DA059CA;1.0 EAID_0D18D93B_92AA_420e_AFA0_7F44281A4A09;båndlagtFremTil;planbestemmelsen om midlertidig båndlagt i påvente av vedtak etter pbl., eller særlov, med angivelse av hvilke rådighetsbegrensinger som gjelder inntil det er utarbeidet et nytt forvaltningsgrunnlag for arealet (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D18D93B_92AA_420e_AFA0_7F44281A4A09;1.0 EAID_6CFE45C0_0F5F_4d54_AF78_BE084C18A57D;båndlagtFremTil;planbestemmelsen om midlertidig båndlagt i påvente av vedtak etter pbl., eller særlov, med angivelse av hvilke rådighetsbegrensinger som gjelder inntil det er utarbeidet et nytt forvaltningsgrunnlag for arealet (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6CFE45C0_0F5F_4d54_AF78_BE084C18A57D;1.0 EAID_2492AF70_A20A_4858_B4A1_A8BCFE88B373;båndlegging;hensynssone - båndlegging (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Produktspesifikasjoner\Statnett\Byggeforbudssoner\KpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2492AF70_A20A_4858_B4A1_A8BCFE88B373;20190601 EAID_0E8537D5_AFC4_479c_807A_B9812DA059CA;båndlegging;hensynssone - båndlegging (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8537D5_AFC4_479c_807A_B9812DA059CA;1.0 EAID_0D18D93B_92AA_420e_AFA0_7F44281A4A09;båndlegging;hensynssone - båndlegging (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D18D93B_92AA_420e_AFA0_7F44281A4A09;1.0 EAID_6CFE45C0_0F5F_4d54_AF78_BE084C18A57D;båndlegging;hensynssone - båndlegging (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6CFE45C0_0F5F_4d54_AF78_BE084C18A57D;1.0 EAID_9C222A93_1440_47c3_8C6F_5C7E113366BF;Bølgebryter;konstruksjon som beskytter et kystområde-,havn/havnebasseng eller ankringsområde mot bølger Merknad: Forskjell fra molo, ikke brukbar til fortøyning av båter. -- Definition -- construction protecting a coastal area, a harbour/harbour basin or anchorages against waves;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C222A93_1440_47c3_8C6F_5C7E113366BF;20181101 EAID_EC990B0C_5D8E_4013_9BD6_426649AF0E58;Bølgebryter;konstruksjon som beskytter et kystområde-,havn/havnebasseng eller ankringsområde mot bølger Merknad: Forskjell fra molo, ikke brukbar til fortøyning av båter. -- Definition -- construction protecting a coastal area, a harbour/harbour basin or anchorages against waves;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC990B0C_5D8E_4013_9BD6_426649AF0E58;20201001 EAID_37F7CD68_6CBA_4623_A7F3_2DE5CB6DECF7;Campingplass;faste anlegg med vaskerom, campinghytter o.l.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk\Fritidsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_37F7CD68_6CBA_4623_A7F3_2DE5CB6DECF7;4.6 EAID_15A52D0B_D030_4cea_B302_9298E076D562;Campingplass;faste anlegg med vaskerom, campinghytter o.l.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk\Fritidsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15A52D0B_D030_4cea_B302_9298E076D562;4.61 EAID_7909F393_8190_4636_8FE7_8F9DBE59A1B5;Campingplass;faste anlegg med vaskerom, campinghytter o.l. -- Definition -- permanent construction with wash rooms, cabins, etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7909F393_8190_4636_8FE7_8F9DBE59A1B5;1.0 EAID_B0D9E809_2AC4_4e87_B2FD_584CD4331E4B;catzoc;"egenskap for kode som angir kvaliteten på dybdeinformasjonen.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Datakvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0D9E809_2AC4_4e87_B2FD_584CD4331E4B;20201001 EAID_CC2D4716_BF6F_47e6_840F_2C2516E6567E;Catzoc;"kode som angir kvaliteten på dybdeinformasjonen.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC2D4716_BF6F_47e6_840F_2C2516E6567E;20201001 EAID_50E04399_7205_4a31_BB96_5C66448E93E9;cesium137;Activity concentration of a given radionuclide (Xx-123), alternatively detection limit if activity concentration is below this detection limit. Detection limit is unique for each measurement.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment\Sampling_Seawater;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50E04399_7205_4a31_BB96_5C66448E93E9;20170501 EAID_849C1ADE_959C_43bf_92E1_40C191CD8BAE;cesium137;Activity concentration of a given radionuclide (Xx-123), alternatively detection limit if activity concentration is below this detection limit. Detection limit is unique for each measurement.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment\Sampling_Seaweed;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_849C1ADE_959C_43bf_92E1_40C191CD8BAE;20170501 EAID_888A16C7_97E1_4785_9952_ECC23046CDF8;cesium137;Activity concentration of a given radionuclide (Xx-123), alternatively detection limit if activity concentration is below this detection limit. Detection limit is unique for each measurement.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment\Sampling_SurfaceSediments;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_888A16C7_97E1_4785_9952_ECC23046CDF8;20170501 EAID_94BA6F30_C025_4fa3_8F2C_6371BB2F61ED;cesium137;Activity concentration of a given radionuclide (Xx-123), alternatively detection limit if activity concentration is below this detection limit. Detection limit is unique for each measurement.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment\Sampling_MarineAnimals;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_94BA6F30_C025_4fa3_8F2C_6371BB2F61ED;20170501 EAID_68176448_8871_4cb7_B6AA_20C084B41A77;Class1;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_68176448_8871_4cb7_B6AA_20C084B41A77;20180501 EAID_4C304E03_F000_4e0d_AE6B_232CCD9A86E8;col;Kolonnenr i det totale 1KM-rutenettett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C304E03_F000_4e0d_AE6B_232CCD9A86E8;20171201 EAID_6C3C31AD_EF48_499c_A9D5_03E21481A164;col;Kolonnenr i det totale 5KM-rutenettett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C3C31AD_EF48_499c_A9D5_03E21481A164;20171201 EAID_764778CD_451E_4bbb_B966_C20BC8F9CEEB;col;Kolonnenr i det totale 250M-rutenettett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_764778CD_451E_4bbb_B966_C20BC8F9CEEB;20171201 EAID_BDA97836_13A8_493d_85B8_AF67B27210D6;col;Kolonnenr i det totale 1KM-rutenettett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Statistisk rutenett\SSB_Ruter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDA97836_13A8_493d_85B8_AF67B27210D6;20171215 EAID_BF60B68E_77CF_429e_A03F_C4D09C7521AB;col;Kolonnenr i det totale 250M-rutenettett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Statistisk rutenett\SSB_Ruter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF60B68E_77CF_429e_A03F_C4D09C7521AB;20171215 EAID_E1EA32D6_8CB4_41a0_AEA5_764674CCD91D;col;Kolonnenr i det totale 5KM-rutenettett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Statistisk rutenett\SSB_Ruter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1EA32D6_8CB4_41a0_AEA5_764674CCD91D;20171215 EAID_2074138C_5C7B_44cb_84C6_EABBA83D3AD0;CommonProperties;Abstract object used as a container for properties that the object-types have in common.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2074138C_5C7B_44cb_84C6_EABBA83D3AD0;20170501 EAID_849C1ADE_959C_43bf_92E1_40C191CD8BAE;county;Numbering of counties according to official list from Statistics Norway.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment\Sampling_Seaweed;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_849C1ADE_959C_43bf_92E1_40C191CD8BAE;20170501 EAID_244F9A66_EF7B_43b2_B057_A5B27920DC8D;CountyCodes;Numbering of counties according to official list from Statistics Norway.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_244F9A66_EF7B_43b2_B057_A5B27920DC8D;20170501 EAID_B76EB49D_4408_479d_8325_A4F1586CC536;Dam;konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B76EB49D_4408_479d_8325_A4F1586CC536;4.6 EAID_DDB3B85A_6541_4af2_9EA0_491E143B5C1F;Dam;konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DDB3B85A_6541_4af2_9EA0_491E143B5C1F;4.61 EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;Dam;konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;1.2 EAID_B41DDE19_9E95_4667_837A_0EA17B3A16E7;Dam;konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Bygninger og anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B41DDE19_9E95_4667_837A_0EA17B3A16E7;1.0 EAID_FD6975D0_72AD_44b7_B7B4_12AFA29464C5;Dam;konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Bygninger og anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD6975D0_72AD_44b7_B7B4_12AFA29464C5;1.0 EAID_1C1E11E1_1597_4005_BF45_B58E2AF82BBB;Dam;konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Bygninger og anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C1E11E1_1597_4005_BF45_B58E2AF82BBB;1.0 EAID_B8A03E0D_EABB_4003_96CD_619AC7D1FEA8;Dam;konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Bygninger og anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8A03E0D_EABB_4003_96CD_619AC7D1FEA8;1.0 EAID_5D5477A8_CCE9_4abc_AAF0_F9E280FFAC31;Dam;konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Bygninger og anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D5477A8_CCE9_4abc_AAF0_F9E280FFAC31;1.0 EAID_A8220B48_11A3_45cf_9FCE_44ADF8DA0232;Dam;konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A8220B48_11A3_45cf_9FCE_44ADF8DA0232;1.0 EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damAnsvarlig;navn på den ansvarlige for dammen;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;1.2 EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;damAnsvarlig;navn på den ansvarlige for dammen;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;1.3 EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;damAnsvarlig;navn på den ansvarlige for dammen;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;1.3 EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damFormålListe;hvilke hensikt dammen er tiltenkt, liste over alle formål -- Definition -- what the purpose of the dam is meant to be;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;1.2 EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;damFormålListe;hvilke hensikt dammen er tiltenkt, liste over alle formål -- Definition -- what the purpose of the dam is meant to be;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;1.3 EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;damFormålListe;hvilke hensikt dammen er tiltenkt, liste over alle formål -- Definition -- what the purpose of the dam is meant to be;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;1.3 EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damFunksjon;angivelse av om det er en hoveddam eller sperredam -- Definition -- indication of how the dam regulates the water;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;1.2 EAID_A3AFB7C9_7B8A_4636_B3DE_8F1310797453;DamFunksjon;angivelse av hvilken funksjon dammen har -- Definition - - specification of how the dam regulates the water;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3AFB7C9_7B8A_4636_B3DE_8F1310797453;1.2 EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;damFunksjon;angivelse av om det er en hoveddam eller sperredam -- Definition -- indication of how the dam regulates the water;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;1.3 EAID_A75A0D11_0C9F_4af6_B5A2_1C2970C77083;DamFunksjon;angivelse av hvilken funksjon dammen har -- Definition - - specification of how the dam regulates the water;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A75A0D11_0C9F_4af6_B5A2_1C2970C77083;1.3 EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;damFunksjon;angivelse av om det er en hoveddam eller sperredam -- Definition -- indication of how the dam regulates the water;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;1.3 EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damHovedType;konstruksjonsmateriale til dammen -- Definition -- the construction material of the dam;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;1.2 EAID_CE5B20FE_E873_4c3f_AF74_06056E5C1034;DamHovedType;konstruksjonsmateriale til dammen -- Definition - - construction materials for the dam;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE5B20FE_E873_4c3f_AF74_06056E5C1034;1.2 EAID_2BB9E5BA_28E9_4047_AA9D_4FB019C09007;DamHovedType;konstruksjonsmateriale til dammen -- Definition - - construction materials for the dam;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2BB9E5BA_28E9_4047_AA9D_4FB019C09007;1.3 EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;damHovedType;konstruksjonsmateriale til dammen -- Definition -- the construction material of the dam;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;1.3 EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;damHovedType;konstruksjonsmateriale til dammen -- Definition -- the construction material of the dam;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;1.3 EAID_B3E93883_876B_4f14_B405_8CED4E816556;Damkant;avgrensning av dam mot terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3E93883_876B_4f14_B405_8CED4E816556;4.6 EAID_D8DB4AE5_A845_4518_B6C8_AC0269486B09;Damkant;avgrensning av dam mot terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8DB4AE5_A845_4518_B6C8_AC0269486B09;4.61 EAID_133863BC_2319_407d_BDAD_FE0DF108D0CA;DamKategori;kategori av dam: dvs reguleringsdam, dam som demmer opp/senker uten regulering. Dam ved bekkeinntak, dam i elv, dam ved sluse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_133863BC_2319_407d_BDAD_FE0DF108D0CA;1.2 EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damKategori;kode for hva dammen regulerer: reguleringsdam, oppemt/senket innsjø, elv eller bekkeinntak;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;1.2 EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;damKategori;kode for hva dammen regulerer: reguleringsdam, oppemt/senket innsjø, elv eller bekkeinntak;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;1.3 EAID_9A01D479_6364_4eb9_B225_9B433535B00F;DamKategori;kategori av dam: dvs reguleringsdam, dam som demmer opp/senker uten regulering. Dam ved bekkeinntak, dam i elv, dam ved sluse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A01D479_6364_4eb9_B225_9B433535B00F;1.3 EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;damKategori;kode for hva dammen regulerer: reguleringsdam, oppemt/senket innsjø, elv eller bekkeinntak;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;1.3 EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damLengde;total damlengde oppgitt i meter -- Definition -- total length of the dam in metres;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;1.2 EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;damLengde;total damlengde oppgitt i meter -- Definition -- total length of the dam in metres;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;1.3 EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;DamLinje;konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;1.3 EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damNavn;dammens navn;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;1.2 EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;damNavn;dammens navn;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;1.3 EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;damNavn;dammens navn;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;1.3 EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damNr;unik løpenummer i NVE dam database;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;1.2 EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;damNr;unik løpenummer i NVE dam database;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;1.3 EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;damNr;unik løpenummer i NVE dam database;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;1.3 EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;DamPunkt;konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;1.3 EAID_1BD8F764_E2EE_4ea0_B27F_2B3CAF6CFF03;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Avgrensningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BD8F764_E2EE_4ea0_B27F_2B3CAF6CFF03;1.0 EAID_D5896F02_14D0_4a6e_BA46_768A941FA7B9;DataAvgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\BunnsedimenterKornstørrelse-1.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5896F02_14D0_4a6e_BA46_768A941FA7B9;1.0 EAID_39DFC327_F38E_4119_9915_CF8BB0A32DE7;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39DFC327_F38E_4119_9915_CF8BB0A32DE7;1.1 EAID_188F95D5_5A43_4e52_8701_C84BE6AFB6CC;DataAvgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\BunnsedimenterDannelse-1.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_188F95D5_5A43_4e52_8701_C84BE6AFB6CC;1.0 EAID_54E27632_E874_4c9e_981D_8505F4FADADB;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54E27632_E874_4c9e_981D_8505F4FADADB;3.0 EAID_4472E6F6_BC11_4627_81A8_E421D24DD44C;Arealdekke_Dataavgrensning;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 KartdataN1000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4472E6F6_BC11_4627_81A8_E421D24DD44C;1.0 EAID_2D46F0A7_527E_4be2_8F5E_0D7F2D70B15F;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D46F0A7_527E_4be2_8F5E_0D7F2D70B15F;1.0 EAID_E85044EE_7EB1_4a43_BCC3_4D24B3A0194F;Arealdekke_Dataavgrensning;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 KartdataN1000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E85044EE_7EB1_4a43_BCC3_4D24B3A0194F;1.0 EAID_DD8689F7_2922_4413_9C44_08F0FCFA1D6C;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD8689F7_2922_4413_9C44_08F0FCFA1D6C;1.0 EAID_5B5DE63A_58AD_4d71_8FF6_C09A679A8E59;Arealdekke_Dataavgrensning;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 KartdataN2000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B5DE63A_58AD_4d71_8FF6_C09A679A8E59;1.0 EAID_3C52F2C1_28E8_416f_B14C_62E1A4A30FFB;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3C52F2C1_28E8_416f_B14C_62E1A4A30FFB;1.0 EAID_3B549658_C6A4_473a_86D0_3997D8C0DDC0;Arealdekke_Dataavgrensning;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 KartdataN250 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B549658_C6A4_473a_86D0_3997D8C0DDC0;1.0 EAID_18740D42_083D_465b_A506_B9AF95145B19;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18740D42_083D_465b_A506_B9AF95145B19;1.0 EAID_1F16A997_7974_47a3_A538_ECCC5E9A5075;Arealdekke_Dataavgrensning;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 KartdataN250 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F16A997_7974_47a3_A538_ECCC5E9A5075;1.0 EAID_A759B5A0_6289_455b_BABE_6E94A5EE43A1;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A759B5A0_6289_455b_BABE_6E94A5EE43A1;1.0 EAID_FC5E1E62_61F7_4079_B45A_264A2196EFCC;Arealdekke_Dataavgrensning;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 KartdataN5000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC5E1E62_61F7_4079_B45A_264A2196EFCC;1.0 EAID_42EF6C9D_D4BE_442b_9900_BD00E2F350DB;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42EF6C9D_D4BE_442b_9900_BD00E2F350DB;1.0 EAID_B29F3379_70E0_46a9_BD05_311C750BE02B;Arealdekke_Dataavgrensning;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 KartdataN5000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B29F3379_70E0_46a9_BD05_311C750BE02B;1.0 EAID_A5012586_0DB4_4933_A646_BE584587ED23;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5012586_0DB4_4933_A646_BE584587ED23;1.0 EAID_6E5AF4B9_F728_4caf_8676_781F5EBC8F45;Arealdekke_Dataavgrensning;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 KartdataN500 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E5AF4B9_F728_4caf_8676_781F5EBC8F45;1.0 EAID_D6992C96_2EA4_4ef9_A04D_8E0CBA49FCB5;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D6992C96_2EA4_4ef9_A04D_8E0CBA49FCB5;1.0 EAID_99DD783E_8573_4042_9FD6_CF77FC903571;Arealdekke_Dataavgrensning;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 KartdataN50 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99DD783E_8573_4042_9FD6_CF77FC903571;1.0 EAID_66DA5E77_9731_4852_9DEA_CE0FC89EA989;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_66DA5E77_9731_4852_9DEA_CE0FC89EA989;1.0 EAID_F0601F34_FFA4_4571_8A79_624B54C8A9C2;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F0601F34_FFA4_4571_8A79_624B54C8A9C2;20181101 EAID_9E9872C0_E0FC_4b05_B200_0221BFA5656F;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9E9872C0_E0FC_4b05_B200_0221BFA5656F;20201001 EAID_58F0825D_D329_46a4_A1A6_A0F587A30E81;Databaseinformasjon;Datatype som gir opplysninger om datakilden til artsforekomsten.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58F0825D_D329_46a4_A1A6_A0F587A30E81;20170301 EAID_672F45F2_EFF0_40f6_A766_410B69637233;databaseInformasjon;Egenskaper som gir opplysninger om datakilden til artsforekomsten Features on the datasource for the occurrence;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Artsforekomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_672F45F2_EFF0_40f6_A766_410B69637233;20170301 EAID_0505EAE3_0305_404f_8094_6FD79778036E;dataCaptureDate;date when the object was registered/observed/measured in the terrain/environment;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Estimerte hekkebestander for sjøfugl\GeneralProperties;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0505EAE3_0305_404f_8094_6FD79778036E;20180201 EAID_1F7A322C_FFF0_4cc5_A8DD_703149357600;dataCaptureDate;date when the object was registered/observed/measured in the terrain/environment;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav\GeneralProperties;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F7A322C_FFF0_4cc5_A8DD_703149357600;20180201 EAID_AE212F16_7E2F_4398_9152_978A7FA616EB;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AE212F16_7E2F_4398_9152_978A7FA616EB;2.2 EAID_7B776029_073E_42b1_A94F_4AB84F218636;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B776029_073E_42b1_A94F_4AB84F218636;2.2 EAID_235BB176_8F18_439b_A080_4A9622D9717D;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statnett\Byggeforbudssoner\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_235BB176_8F18_439b_A080_4A9622D9717D;20190601 EAID_831231A4_0F0B_4b3e_B73F_2488A20113CF;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Støysoner Jernbanenett etter T-1442\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_831231A4_0F0B_4b3e_B73F_2488A20113CF;20190101 EAID_768FBAB6_17AC_4a6d_A00A_AF37C0CC63A3;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_768FBAB6_17AC_4a6d_A00A_AF37C0CC63A3;20170303 EAID_0867F3CC_3858_4b0a_AC1C_854E63093F02;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Fiskeplasser Redskap\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0867F3CC_3858_4b0a_AC1C_854E63093F02;20170601 EAID_F4FEB260_96EA_463b_B1A1_64DC4E870008;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Gyteområder\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4FEB260_96EA_463b_B1A1_64DC4E870008;20170601 EAID_C426B00B_14FB_40e7_88B4_177261BF09D4;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Låssettingsplasser\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C426B00B_14FB_40e7_88B4_177261BF09D4;20170601 EAID_C3EFD5DA_3670_4925_9E74_AE1DA2E82ACD;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Låssettingsplasser\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3EFD5DA_3670_4925_9E74_AE1DA2E82ACD;20170601 EAID_0F532DBA_3658_422b_8D57_DD91F80B71F1;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Tarehøstefelt\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F532DBA_3658_422b_8D57_DD91F80B71F1;20170601 EAID_C9800698_F6C9_4080_A091_483E76F8F578;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø\FellesegenskaperSkytefeltSjø;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C9800698_F6C9_4080_A091_483E76F8F578;20191015 EAID_CC06FBA6_0DB4_4a80_9728_78B83A33E51C;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Forsvarets skyte- og øvingsfelt\FellesegenskaperSkytefelt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC06FBA6_0DB4_4a80_9728_78B83A33E51C;20160222 EAID_CB7F6782_EDED_48b0_B322_E9DC4AE3A75E;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\StøysonerForsvaretsFlyplasser_20180901\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB7F6782_EDED_48b0_B322_E9DC4AE3A75E;20180901 EAID_4AC689E9_3448_40b3_9FBE_54A100A20BC3;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4AC689E9_3448_40b3_9FBE_54A100A20BC3;20180901 EAID_51646B93_DC0F_4dbe_95C4_A12981FCA46E;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51646B93_DC0F_4dbe_95C4_A12981FCA46E;20191122 EAID_90E01E1B_ACBF_4bf9_ABA3_2B6A3B1538AE;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90E01E1B_ACBF_4bf9_ABA3_2B6A3B1538AE;1.0 EAID_AFA107E5_FA7C_4456_9676_C78E5FD53299;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AFA107E5_FA7C_4456_9676_C78E5FD53299;1.0 EAID_DF371089_D638_407a_ABF2_2E7BD6A76150;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Servitutt\FKB-Servitutt\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF371089_D638_407a_ABF2_2E7BD6A76150;1.0 EAID_F56C3D68_4DDE_461e_A79B_55D2390DC692;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F56C3D68_4DDE_461e_A79B_55D2390DC692;1.0 EAID_12134A89_B558_42e5_ADDE_4A22D082A809;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Presentasjonsdata\N5 Presentasjonsdata\FellesTekst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12134A89_B558_42e5_ADDE_4A22D082A809;20170701 EAID_82EE8D2A_D057_44f0_B036_32892509F180;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82EE8D2A_D057_44f0_B036_32892509F180;1.0 EAID_37B7F04F_2E1C_4b53_999F_9261C176963B;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_37B7F04F_2E1C_4b53_999F_9261C176963B;1.0 EAID_44B584DB_EBD5_4de8_ABA0_C063C2FBA9FC;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\FKB-Bane\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44B584DB_EBD5_4de8_ABA0_C063C2FBA9FC;1.0 EAID_6EC79951_9046_4ec0_B9FC_574F26E91608;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6EC79951_9046_4ec0_B9FC_574F26E91608;1.0 EAID_374A9747_459C_4f6d_B2D6_B6D3C000C350;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_374A9747_459C_4f6d_B2D6_B6D3C000C350;1.0 EAID_0F9F3E35_A7F2_4d18_A02C_83B71EB2920A;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Generelle konsepter\DatafangstdatoOpsjonell;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F9F3E35_A7F2_4d18_A02C_83B71EB2920A;1.0 EAID_427FC597_5A68_4de3_AE05_AC60BE30C24E;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Generelle konsepter\KvalitetPåkrevd;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_427FC597_5A68_4de3_AE05_AC60BE30C24E;1.0 EAID_4DC6E52D_ABDB_4df2_9208_18B24F81D276;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Generelle konsepter\KvalitetOpsjonell;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4DC6E52D_ABDB_4df2_9208_18B24F81D276;1.0 EAID_04054940_C0C0_46ee_844D_4DFB89311388;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04054940_C0C0_46ee_844D_4DFB89311388;1.0 EAID_8137FC34_D325_444b_AE69_07F857A9960F;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8137FC34_D325_444b_AE69_07F857A9960F;1.0 EAID_12D2325F_76E9_4411_A9E1_2C19470A550B;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12D2325F_76E9_4411_A9E1_2C19470A550B;1.0 EAID_006F828B_B902_42d5_B836_07C44D381E98;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_006F828B_B902_42d5_B836_07C44D381E98;1.0 EAID_79039251_EE6A_4721_B8AC_A18E7EEFA3CA;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79039251_EE6A_4721_B8AC_A18E7EEFA3CA;1.0 EAID_2FEFA5F3_CB1B_40c8_8D8B_1A494BA9D01F;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2FEFA5F3_CB1B_40c8_8D8B_1A494BA9D01F;1.0 EAID_1D950BA9_5523_4271_9455_5FAC06B09A7C;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D950BA9_5523_4271_9455_5FAC06B09A7C;1.0 EAID_6C4F4415_D141_4d2d_B2A3_08D52231CDA2;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C4F4415_D141_4d2d_B2A3_08D52231CDA2;1.0 EAID_E4549DD7_E23D_49c4_92DA_E257E90B1586;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravplassSupertype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4549DD7_E23D_49c4_92DA_E257E90B1586;20180601 EAID_0D10740D_E1B9_4fbd_90E7_6ADCA027F0A7;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D10740D_E1B9_4fbd_90E7_6ADCA027F0A7;1.0 EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;20170501 EAID_6E6B6304_1B3F_4b4d_903B_2170B05DC55C;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\FellesegenskaperBmArtGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E6B6304_1B3F_4b4d_903B_2170B05DC55C;20150101 EAID_9B3E02BE_4383_4687_BFD7_55F69F785BF0;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset grunn\FellesEgenskaperForurensetGrunn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9B3E02BE_4383_4687_BFD7_55F69F785BF0;20141201 EAID_2573B778_FD03_496c_8350_A481AEDFB396;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder\FellesegenskaperKartlAvgrensning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2573B778_FD03_496c_8350_A481AEDFB396;20140601 EAID_EB925798_C2FF_41f5_80EF_E4996B59F862;datafangstdato;Dato for måling/registering av løypa i terrenget. Eventuelt flyfotodato eller digitaliseringsdato;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Motorferdsel i utmark\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB925798_C2FF_41f5_80EF_E4996B59F862;1,0 EAID_1F052380_E11A_46d5_AEB2_1F73012F88AA;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturvernområder_20170501\Supertype_grense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F052380_E11A_46d5_AEB2_1F73012F88AA;20170501 EAID_356F932D_B1F0_428b_8922_3DE7D3DA7033;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. -- Definition -- date when the object most recently was registered/observed/measured in the terrain Note: In many cases this is different from the date of updating, as registered modifications may be buffered for a shorter or longer period of time, before being entered into the database. Upon f ??;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Statlig sikra friluftslivsområder\Fellesegenskaper_grense_punkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_356F932D_B1F0_428b_8922_3DE7D3DA7033;20141101 EAID_C35A200B_3FC1_4517_B7DC_6748E0B1B27C;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Verdifulle kulturlandskap\FellesegenskaperKultLandGr;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C35A200B_3FC1_4517_B7DC_6748E0B1B27C;20141201 EAID_A3EE4875_86F6_4262_890A_4FA8AF43DEF9;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Viktige naturtyper\Fellesegenskaper_NaturtypeGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3EE4875_86F6_4262_890A_4FA8AF43DEF9;20141201 EAID_790F008A_26E7_4acf_AB1E_D428EC395C4C;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder\FellesegenskaperVillreinGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_790F008A_26E7_4acf_AB1E_D428EC395C4C;20141201 EAID_DE5E227B_A918_4c34_A1C4_EB5A8BA4D409;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\NVEFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE5E227B_A918_4c34_A1C4_EB5A8BA4D409;1.1 EAID_4471613A_0E91_46ac_BDEE_7619D7118795;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\NVEFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4471613A_0E91_46ac_BDEE_7619D7118795;1.2 EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;20180301 EAID_1155B9B6_B533_43bc_97FA_9B1B7A26107B;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1155B9B6_B533_43bc_97FA_9B1B7A26107B;20180301 EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;20180301 EAID_FE4CF953_F9F9_47a9_B909_92FD34A3C103;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Kulturmiljøer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE4CF953_F9F9_47a9_B909_92FD34A3C103;20180301 EAID_18E7CABC_DEFD_412f_84F1_38841CFE0EAD;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18E7CABC_DEFD_412f_84F1_38841CFE0EAD;20180301 EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;20180301 EAID_DAB44CDE_17E9_4944_AC5B_2F26B6C0006E;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAB44CDE_17E9_4944_AC5B_2F26B6C0006E;20180301 EAID_1CE5432D_DE69_4669_B108_A63B180CFCA3;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1CE5432D_DE69_4669_B108_A63B180CFCA3;20190801 EAID_EA3665A1_306A_458c_ACE3_75E29B966E8F;datafangstdato;"dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. -- Definition -- date when the object most recently was registered/observed/measured in the terrain Note: In many cases this is different from the date of updating, as registered modifications may be buffered for a shorter or longer period of time, before being entered into the database. Upon f ??<truncated text> ";SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Feltregistrert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA3665A1_306A_458c_ACE3_75E29B966E8F;20160503 EAID_7C9D0E2A_6836_4ae5_B120_4BEA5F370472;datafangstdato;SOSI Generelle typer 4.5: dato når objektet siste gang ble stedfestet i terrenget Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: -- Ingen -- ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \SOSI_objekt_4.5\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7C9D0E2A_6836_4ae5_B120_4BEA5F370472;1.0 EAID_A89D41A7_BD0C_4ef9_95BA_F1305C7B0E76;datafangstdato;SOSI Generelle typer 4.5: dato når objektet siste gang ble stedfestet i terrenget Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: -- Ingen -- ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger\SOSI_objekt_4.5\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A89D41A7_BD0C_4ef9_95BA_F1305C7B0E76;1.0 EAID_D2C9ECA4_7366_4061_BF3A_8ADF70629A90;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\SOSI_Objekt-PunktGrenseTeig;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2C9ECA4_7366_4061_BF3A_8ADF70629A90;20180501 EAID_044A036C_3E2D_421e_A161_A6AC04DDB31D;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Lufthavner og flyplasser\GenerelleEgenskaperGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_044A036C_3E2D_421e_A161_A6AC04DDB31D;20190501 EAID_51B7EC6B_7E18_4921_9FE3_A0A82219BFB7;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Lufthavner og flyplasser\GenerelleEgenskaperPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51B7EC6B_7E18_4921_9FE3_A0A82219BFB7;20190501 EAID_E06BAAB2_9310_4a15_8BF1_0BE1C1E6280B;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Modeller_med_interne_kodelister\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen\FellesegenskaperSkytebane;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E06BAAB2_9310_4a15_8BF1_0BE1C1E6280B;20190301 EAID_384B18D1_C4DD_468e_8EBE_0665ED34C999;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen\FellesegenskaperSkytebane;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_384B18D1_C4DD_468e_8EBE_0665ED34C999;20190301 EAID_3F1AD76B_223E_4aa4_9457_9837CD182D3A;datafangstdato;Dato for måling/registrering/observert i terrenget. Eventuelt flyfotodato eller digitaliseringsdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F1AD76B_223E_4aa4_9457_9837CD182D3A;20160601 EAID_A2FC5EEA_6D23_4aba_B37A_5BD2D745B416;datafangstdato;Dato for måling/registrering/observert i terrenget. Eventuelt flyfotodato eller digitaliseringsdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2FC5EEA_6D23_4aba_B37A_5BD2D745B416;20161201 EAID_3510D33D_4F6E_46ae_8546_C4397756F14A;datafangstdato;Dato for måling/registrering/observert i terrenget. Eventuelt flyfotodato eller digitaliseringsdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3510D33D_4F6E_46ae_8546_C4397756F14A;20171210 EAID_24B4FC8E_7E35_469f_99D4_2271AF1FE76B;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GrunnkretserGenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24B4FC8E_7E35_469f_99D4_2271AF1FE76B;1.5_20180115 EAID_8A8631F4_7550_4078_8E74_F02624CF1522;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GenEgenskaperGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A8631F4_7550_4078_8E74_F02624CF1522;1.5_20180115 EAID_99454665_6017_4e45_95C0_5A240CF05A6A;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Stedsnavn\FellesTekst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99454665_6017_4e45_95C0_5A240CF05A6A;1.0 EAID_E83C699A_A82E_497d_8020_7347F60EA24B;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Stedsnavn\FellesTekst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E83C699A_A82E_497d_8020_7347F60EA24B;1.0 EAID_98569495_C650_40b2_B3BC_8B027F9E87CC;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Stedsnavn\FellesTekst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_98569495_C650_40b2_B3BC_8B027F9E87CC;1.0 EAID_3A83AD52_7027_418b_9565_BDB454646E82;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\SOSI_Objekt_Linjer_Samferdsel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3A83AD52_7027_418b_9565_BDB454646E82;20150901 EAID_3C17516E_892D_4c27_BCF1_2B814E98FFDB;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\SOSI_Objekt_Kombinasjon_Ulike_Geometrityper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3C17516E_892D_4c27_BCF1_2B814E98FFDB;20150901 EAID_8AEF70EF_DAAC_4f91_B974_6450DB1BD392;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\SOSI_Objekt_PunkterOgLinjer_Høyde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8AEF70EF_DAAC_4f91_B974_6450DB1BD392;20150901 EAID_97E0186A_491B_4788_B29D_0B6701B9B254;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\SOSI_Objekt_PunkterOgLinjer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_97E0186A_491B_4788_B29D_0B6701B9B254;20150901 EAID_4A67D18A_84F5_4179_B60A_4B6F5D3FBE3A;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Stedsnavn\FellesTekst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4A67D18A_84F5_4179_B60A_4B6F5D3FBE3A;1.0 EAID_D95E63AB_CCC4_4726_90BF_BF8119988AAA;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Stedsnavn\FellesTekst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D95E63AB_CCC4_4726_90BF_BF8119988AAA;1.0 EAID_4E984792_4B23_4423_BB24_7F38C9286397;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\SOSI_Objekt_Kombinasjon_Ulike_Geometrityper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E984792_4B23_4423_BB24_7F38C9286397;20170401 EAID_5E6C810E_7845_404c_9EC6_22AE2D28ED54;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\SOSI_Objekt_PunkterOgLinjer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E6C810E_7845_404c_9EC6_22AE2D28ED54;20170401 EAID_605C21DB_D518_4ed8_ACB7_8024CFAA4041;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\SOSI_Objekt_Linjer_Samferdsel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_605C21DB_D518_4ed8_ACB7_8024CFAA4041;20170401 EAID_EE754C5D_D9F0_4a6d_9BA3_AFF090EA6322;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\SOSI_Objekt_PunkterOgLinjer_Høyde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE754C5D_D9F0_4a6d_9BA3_AFF090EA6322;20170401 EAID_444D2B6C_5DE2_4dcb_8461_2434A0AD6624;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Stedsnavn\FellesTekst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_444D2B6C_5DE2_4dcb_8461_2434A0AD6624;1.0 EAID_0FF58770_C03C_4f8f_BD75_BA0FE05330AC;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. -- Definition -- date when the object most recently was registered/observed/measured in the terrain Note: In many cases this is different from the date of updating, as registered modifications may be buffered for a shorter or longer period of time, before being entered into the database. Upon f ??;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\VBASE\Vbase\Fellesegenskaper\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FF58770_C03C_4f8f_BD75_BA0FE05330AC;1.0 EAID_E404F973_5432_404d_92EE_9E8DBFA25628;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Fellesegenskaper\SOSI_Objekt5.0_veglenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E404F973_5432_404d_92EE_9E8DBFA25628;1.0 EAID_065EA3BC_759B_4897_B762_F8495CA8D470;datafangstdato;dato da objektet siste gang ble innmålt ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre\Supertype_VertikalObjekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_065EA3BC_759B_4897_B762_F8495CA8D470;20160202 EAID_62228033_A59B_4ce1_9B11_B257FA0A0290;datafangstdato;dato da objektet siste gang ble innmålt ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre\Supertype_VertikalObjekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62228033_A59B_4ce1_9B11_B257FA0A0290;20180322 EAID_3EF350B6_79CE_4cbe_9C79_3CAA3FDF649F;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Støykartlegging veg etter T-1442\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EF350B6_79CE_4cbe_9C79_3CAA3FDF649F;20190101 EAID_0F9F3E35_A7F2_4d18_A02C_83B71EB2920A;DatafangstdatoOpsjonell;Posisjonskvalitet er opsjonell. Brukes stort sett på fiktive linjer i FKB;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F9F3E35_A7F2_4d18_A02C_83B71EB2920A;1.0 EAID_9EB69F24_3C7F_4214_84CE_BAD0467F982C;Avgrensning av Datakvalitet;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EB69F24_3C7F_4214_84CE_BAD0467F982C;20201001 EAID_B0D9E809_2AC4_4e87_B2FD_584CD4331E4B;Datakvalitet;"kvalitetsangivelsen på dybdeinformasjonen. Denne er vurdert ut ifra posisjonsnøyaktighet, nøyaktighet i dybdemålingene og dekningsgrad av havbunnen.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0D9E809_2AC4_4e87_B2FD_584CD4331E4B;20201001 EAID_B437E262_D305_407f_852B_46E007233A18;Datakvalitetgrense;generell avgrensningslinje for Datakvalitet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B437E262_D305_407f_852B_46E007233A18;20201001 EAID_2074138C_5C7B_44cb_84C6_EABBA83D3AD0;dataOwner;Entity that can authorize or deny access to certain data, and is responsible for its accuracy, integrity, and timeliness.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment\CommonProperties;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2074138C_5C7B_44cb_84C6_EABBA83D3AD0;20170501 EAID_3FC68310_A4A3_4520_AA93_9974704E1B27;DataOwner;Entity that can authorize or deny access to certain data, and is responsible for its accuracy, integrity, and timeliness. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3FC68310_A4A3_4520_AA93_9974704E1B27;20170501 EAID_58F0825D_D329_46a4_A1A6_A0F587A30E81;datasettID;Identifikator for et definert datasett i databasen hvor objektet stammer fra An identifier for the set of data. May be a global unique identifier or an identifier specific to a collection or institution;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Databaseinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58F0825D_D329_46a4_A1A6_A0F587A30E81;20170301 EAID_58F0825D_D329_46a4_A1A6_A0F587A30E81;datasettNavn;Navnet som identifiserer datasettet i samlingen/databasen hvor objektet stammer fra The name identifying the data set from which the record was derived;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Databaseinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58F0825D_D329_46a4_A1A6_A0F587A30E81;20170301 EAID_804798FE_D863_4057_BBD9_8D5992F6D983;datasettNavn;angir hvilket datasett funnet er hentet fra. Et datasett kan være en nærmere spesifisert del av en samling.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\FellesegenskaperBmArt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_804798FE_D863_4057_BBD9_8D5992F6D983;20150101 EAID_3042545B_5ECA_4e5e_B008_81387AB5214C;Datatype;;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Verdifulle kulturlandskap;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3042545B_5ECA_4e5e_B008_81387AB5214C;20141201 EAID_21DF5BA2_8EE1_4d74_96D8_BBC2FA2A8DF5;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21DF5BA2_8EE1_4d74_96D8_BBC2FA2A8DF5;20170301 EAID_B0DD29D0_98F8_4462_98F3_8B9DE07D199A;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statnett\Byggeforbudssoner;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0DD29D0_98F8_4462_98F3_8B9DE07D199A;20190601 EAID_F0BE3EB1_3CE2_4121_9CD5_A94F4132E281;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Tilfluktsrom - offentlige;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F0BE3EB1_3CE2_4121_9CD5_A94F4132E281;20191001 EAID_92B2408F_8B02_4fda_971B_0309A9BF5D4E;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Gyteområder;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92B2408F_8B02_4fda_971B_0309A9BF5D4E;20170601 EAID_D46C849A_DED9_4e20_BBC5_F695ACE17CCC;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Låssettingsplasser;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D46C849A_DED9_4e20_BBC5_F695ACE17CCC;20170601 EAID_7A1B3663_2AEE_4196_8032_A2D80F29664C;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Låssettingsplasser;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A1B3663_2AEE_4196_8032_A2D80F29664C;20170601 EAID_D37711BF_4D41_43b3_B8D3_A3ED99369D8E;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Tarehøstefelt;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D37711BF_4D41_43b3_B8D3_A3ED99369D8E;20170601 EAID_7F105D89_493F_4d38_BF78_1567290EDFF1;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset grunn;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7F105D89_493F_4d38_BF78_1567290EDFF1;20141201 EAID_26C0E451_AB61_47c2_A7B3_95BB294A58BC;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26C0E451_AB61_47c2_A7B3_95BB294A58BC;20140601 EAID_8EAFB21B_D8C9_4a97_8DC7_04FC5B04A385;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturvernområder_20170501;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8EAFB21B_D8C9_4a97_8DC7_04FC5B04A385;20170501 EAID_EB2E7EE7_186B_4933_8307_BDC7AFADE418;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Statlig sikra friluftslivsområder;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB2E7EE7_186B_4933_8307_BDC7AFADE418;20141101 EAID_A3F9F74A_A5A6_4cb0_A1D7_A9067473D0C7;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Viktige naturtyper;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3F9F74A_A5A6_4cb0_A1D7_A9067473D0C7;20141201 EAID_5D35A3C9_59B3_4a0a_86BD_B568E2C3ECAC;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D35A3C9_59B3_4a0a_86BD_B568E2C3ECAC;20180301 EAID_0E115DC8_65DF_40c2_9AE7_8A4D18172CEE;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E115DC8_65DF_40c2_9AE7_8A4D18172CEE;20180301 EAID_E9CF7F09_375C_44cc_9BD0_578B01D97408;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E9CF7F09_375C_44cc_9BD0_578B01D97408;20160503 EAID_2B902A14_5182_4638_A358_778608B181C3;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Statistisk rutenett;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B902A14_5182_4638_A358_778608B181C3;20171215 EAID_F3A1A909_D77D_4933_8607_A5268E8369ED;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Statistisk rutenett;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3A1A909_D77D_4933_8607_A5268E8369ED;20190620 EAID_D9A53F35_A5A6_4e40_9FB1_3D413AAD044E;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og videregående skoler;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9A53F35_A5A6_4e40_9FB1_3D413AAD044E;20190301 EAID_4238749F_C74C_4902_BEC0_5347DA70B022;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4238749F_C74C_4902_BEC0_5347DA70B022;20160601 EAID_5846A2A2_CC56_42f5_9344_4C252AE6AC18;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5846A2A2_CC56_42f5_9344_4C252AE6AC18;20161201 EAID_F1631715_E6F4_4350_B04E_4B313AE07CB9;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1631715_E6F4_4350_B04E_4B313AE07CB9;20171210 EAID_9E1CA3DE_01BF_47b3_BC4C_97016B4F21E1;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 KartdataN1000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9E1CA3DE_01BF_47b3_BC4C_97016B4F21E1;1.0 EAID_B8416887_39A2_4e93_A9E2_239B8D8F7883;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 KartdataN1000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8416887_39A2_4e93_A9E2_239B8D8F7883;1.0 EAID_23510D75_CC40_4332_8CC2_53135EB59CA5;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 KartdataN1000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23510D75_CC40_4332_8CC2_53135EB59CA5;1.0 EAID_3DEDBCDA_2D63_4883_93D4_111152A66E1F;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 KartdataN1000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DEDBCDA_2D63_4883_93D4_111152A66E1F;1.0 EAID_68DEED5B_6659_4cea_BFFF_D05CF1F8F46D;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 KartdataN1000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_68DEED5B_6659_4cea_BFFF_D05CF1F8F46D;1.0 EAID_6BD15A2D_DA45_4c8c_9A00_7382445C6F3C;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 KartdataN1000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6BD15A2D_DA45_4c8c_9A00_7382445C6F3C;1.0 EAID_D668DF7A_B7DF_4cd1_9760_64B1DE8884E1;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 KartdataN1000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D668DF7A_B7DF_4cd1_9760_64B1DE8884E1;1.0 EAID_B3DF1D8E_86BA_464e_A8FD_B8E65DAFEBBC;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 KartdataN2000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3DF1D8E_86BA_464e_A8FD_B8E65DAFEBBC;1.0 EAID_5C307BCD_B396_4cf5_BE63_4171D6CE21D4;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 KartdataN2000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C307BCD_B396_4cf5_BE63_4171D6CE21D4;1.0 EAID_EA71837D_8D0B_4afa_848F_AE74D0C9E39F;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 KartdataN2000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA71837D_8D0B_4afa_848F_AE74D0C9E39F;1.0 EAID_751A571D_3878_4970_B823_19038F02A528;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 KartdataN250 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_751A571D_3878_4970_B823_19038F02A528;1.0 EAID_A490A972_7B6B_4e92_9588_92A7962D7CCC;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 KartdataN250 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A490A972_7B6B_4e92_9588_92A7962D7CCC;1.0 EAID_D18F4479_2A37_4730_8F76_4C292972A8A0;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 KartdataN250 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D18F4479_2A37_4730_8F76_4C292972A8A0;1.0 EAID_D72037A7_300E_4e8b_B252_5865889E51FA;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 KartdataN250 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D72037A7_300E_4e8b_B252_5865889E51FA;1.0 EAID_D3151466_C37E_430f_8430_EA43BA2558B3;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 KartdataN250 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D3151466_C37E_430f_8430_EA43BA2558B3;1.0 EAID_7B9014AA_7CE0_4a61_A430_6A24A838EADA;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 KartdataN250 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B9014AA_7CE0_4a61_A430_6A24A838EADA;1.0 EAID_D950532A_BF19_4feb_A35C_E998EC3F65F6;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 KartdataN250 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D950532A_BF19_4feb_A35C_E998EC3F65F6;1.0 EAID_FD6B5D56_E038_499c_BEDB_A4F83C3A0618;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 KartdataN250 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD6B5D56_E038_499c_BEDB_A4F83C3A0618;1.0 EAID_319E405D_55C2_4c2a_B11F_868381DDFC9F;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 KartdataN250 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_319E405D_55C2_4c2a_B11F_868381DDFC9F;1.0 EAID_DC2FFCD5_5C78_4295_AA1E_6139E556EA74;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 KartdataN5000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DC2FFCD5_5C78_4295_AA1E_6139E556EA74;1.0 EAID_63E39C37_2516_4ad7_82E2_91037A730BBC;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 KartdataN5000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63E39C37_2516_4ad7_82E2_91037A730BBC;1.0 EAID_06DE3C52_74F3_4c35_9635_D57214F3F196;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 KartdataN5000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06DE3C52_74F3_4c35_9635_D57214F3F196;1.0 EAID_53AB5BA6_DDD2_4d88_BA7D_BF997D3880BA;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 KartdataN5000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53AB5BA6_DDD2_4d88_BA7D_BF997D3880BA;1.0 EAID_34389E51_D544_4d28_8C0A_92F78C0E4BF2;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 KartdataN5000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34389E51_D544_4d28_8C0A_92F78C0E4BF2;1.0 EAID_F5C44845_EE79_4766_B11A_4D03ED15548B;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 KartdataN500 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5C44845_EE79_4766_B11A_4D03ED15548B;1.0 EAID_4E699CF7_3BDD_426e_93A4_14A06B9B00D1;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 KartdataN500 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E699CF7_3BDD_426e_93A4_14A06B9B00D1;1.0 EAID_00148D5D_4363_4ffe_94C0_B69E064E8D59;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 KartdataN500 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00148D5D_4363_4ffe_94C0_B69E064E8D59;1.0 EAID_68BC9488_1384_4595_AE7A_60EBAA9AB10F;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 KartdataN500 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_68BC9488_1384_4595_AE7A_60EBAA9AB10F;1.0 EAID_3DBAA8A1_BFB6_4f0c_A3BF_3C6C79F5AC8A;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 KartdataN50 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DBAA8A1_BFB6_4f0c_A3BF_3C6C79F5AC8A;1.0 EAID_80407F10_1AFD_4ae1_88AA_4871B3BD73B6;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 KartdataN50 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_80407F10_1AFD_4ae1_88AA_4871B3BD73B6;1.0 EAID_3AAC71AC_8B4A_4b09_ABF6_6DDC084C8657;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 KartdataN50 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3AAC71AC_8B4A_4b09_ABF6_6DDC084C8657;1.0 EAID_4FE386B7_7CB8_454b_BCA9_4D2C6A074BA5;DatatyperAdresse;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4FE386B7_7CB8_454b_BCA9_4D2C6A074BA5;4.6 EAID_B957F2AF_CE81_4ed9_ADB1_6B5FD274E054;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B957F2AF_CE81_4ed9_ADB1_6B5FD274E054;20170301 EAID_55C99E96_518C_45ef_9A70_76DCB1FB8E85;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Naturtyper-i-Norge-Landskap-20200601\GenerelleEgenskaperFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_55C99E96_518C_45ef_9A70_76DCB1FB8E85;20200601 EAID_D674C104_2EA1_4f3e_B173_49FF7C5345E4;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D674C104_2EA1_4f3e_B173_49FF7C5345E4;20170601 EAID_7B2671D8_8811_42c3_AE1C_5E6C9C4A25E6;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Anlegg som skal måles inn og stikningsdata\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B2671D8_8811_42c3_AE1C_5E6C9C4A25E6;2.2 EAID_AE212F16_7E2F_4398_9152_978A7FA616EB;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AE212F16_7E2F_4398_9152_978A7FA616EB;2.2 EAID_71CE482C_B8AD_4cf3_AF20_BACBA5F2136E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71CE482C_B8AD_4cf3_AF20_BACBA5F2136E;2.2 EAID_8E43A1ED_9B21_4384_BF7D_5288177F9D9A;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E43A1ED_9B21_4384_BF7D_5288177F9D9A;2.2 EAID_0CF298DF_FAA6_43db_9EC6_CA1D84633DE2;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statnett\Byggeforbudssoner\GenerelleEgenskaperGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0CF298DF_FAA6_43db_9EC6_CA1D84633DE2;20190601 EAID_235BB176_8F18_439b_A080_4A9622D9717D;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statnett\Byggeforbudssoner\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_235BB176_8F18_439b_A080_4A9622D9717D;20190601 EAID_831231A4_0F0B_4b3e_B73F_2488A20113CF;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Støysoner Jernbanenett etter T-1442\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_831231A4_0F0B_4b3e_B73F_2488A20113CF;20190101 EAID_C112409D_C468_4719_A866_06DCDC0A0B4E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\BergrettighetFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C112409D_C468_4719_A866_06DCDC0A0B4E;20160914 EAID_D0983EAE_F38A_444b_8209_595164C15B45;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Tilfluktsrom - offentlige\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0983EAE_F38A_444b_8209_595164C15B45;20191001 EAID_68190D9B_3DFE_40eb_B65F_54B794ACBACD;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannalarmsentraler\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_68190D9B_3DFE_40eb_B65F_54B794ACBACD;20171010 EAID_70697C2E_BD68_425e_AA8D_CFE76A1E25B2;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70697C2E_BD68_425e_AA8D_CFE76A1E25B2;20170303 EAID_C614825D_A570_4545_BF5B_BD7774C55C79;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C614825D_A570_4545_BF5B_BD7774C55C79;20170303 EAID_1F55E1C4_DC93_40f9_8E40_EBD14498FA9A;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\InterkommunaleBrannvesen\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F55E1C4_DC93_40f9_8E40_EBD14498FA9A;20170901 EAID_10F9F76A_062D_41c8_9B35_A672BF951DCA;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10F9F76A_062D_41c8_9B35_A672BF951DCA;20171010 EAID_768FBAB6_17AC_4a6d_A00A_AF37C0CC63A3;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_768FBAB6_17AC_4a6d_A00A_AF37C0CC63A3;20170303 EAID_532F8391_CDC8_432c_B96D_02C813A9CF04;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_532F8391_CDC8_432c_B96D_02C813A9CF04;20170601 EAID_F3739D15_CF82_42a3_A103_072CEF0C50FA;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3739D15_CF82_42a3_A103_072CEF0C50FA;20170601 EAID_0867F3CC_3858_4b0a_AC1C_854E63093F02;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Fiskeplasser Redskap\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0867F3CC_3858_4b0a_AC1C_854E63093F02;20170601 EAID_5FF9262F_DC07_40c4_9947_33F0E77FC4E8;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Fjordlinjer-Kysttorskregulering\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5FF9262F_DC07_40c4_9947_33F0E77FC4E8;20170601 EAID_F4FEB260_96EA_463b_B1A1_64DC4E870008;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Gyteområder\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4FEB260_96EA_463b_B1A1_64DC4E870008;20170601 EAID_7BDC0053_709B_4c52_B5D0_7A85DB2CE41E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Korallrev forbudsomåder\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7BDC0053_709B_4c52_B5D0_7A85DB2CE41E;20170601 EAID_48E72F43_6F5D_42b5_BD69_42B3BE384668;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Nasjonale laksefjorder\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48E72F43_6F5D_42b5_BD69_42B3BE384668;20170601 EAID_5B64A040_EB87_45f2_83C9_8C3D6FDA3684;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Nasjonale laksefjorder\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B64A040_EB87_45f2_83C9_8C3D6FDA3684;20181101 EAID_0F532DBA_3658_422b_8D57_DD91F80B71F1;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Tarehøstefelt\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F532DBA_3658_422b_8D57_DD91F80B71F1;20170601 EAID_C9800698_F6C9_4080_A091_483E76F8F578;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø\FellesegenskaperSkytefeltSjø;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C9800698_F6C9_4080_A091_483E76F8F578;20191015 EAID_CB7F6782_EDED_48b0_B322_E9DC4AE3A75E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\StøysonerForsvaretsFlyplasser_20180901\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB7F6782_EDED_48b0_B322_E9DC4AE3A75E;20180901 EAID_4AC689E9_3448_40b3_9FBE_54A100A20BC3;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4AC689E9_3448_40b3_9FBE_54A100A20BC3;20180901 EAID_51646B93_DC0F_4dbe_95C4_A12981FCA46E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51646B93_DC0F_4dbe_95C4_A12981FCA46E;20191122 EAID_88B23634_B49F_494b_8C4F_C8D7D6B023B9;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\GenerelleEgenskaperHornkoraller;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88B23634_B49F_494b_8C4F_C8D7D6B023B9;20201201 EAID_DBB942A3_415F_4541_A18E_AAD8D8BC0F60;datauttaksdato;"dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.";SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\GenerelleEgenskaperPrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBB942A3_415F_4541_A18E_AAD8D8BC0F60;20201201 EAID_115F7130_7864_4656_9A2D_05F7318D1AD5;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\GenerelleEgenskaperKirkebygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_115F7130_7864_4656_9A2D_05F7318D1AD5;20180601 EAID_0D10740D_E1B9_4fbd_90E7_6ADCA027F0A7;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D10740D_E1B9_4fbd_90E7_6ADCA027F0A7;1.0 EAID_9CC0E393_51F6_46d6_AD51_AE341693A479;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Farled\Farled_20190101\FarledGenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CC0E393_51F6_46d6_AD51_AE341693A479;20190101 EAID_A58A82B0_3345_48b8_983C_3AAA1CA1FBB6;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Farled\Farled\FarledGenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A58A82B0_3345_48b8_983C_3AAA1CA1FBB6;20210101 EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;20170501 EAID_3DBA17EA_D42F_4653_87C4_219786915537;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturvernområder_20170501\Supertype_naturvern;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DBA17EA_D42F_4653_87C4_219786915537;20170501 EAID_42DED456_C232_4587_9F2A_7356D16E9986;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\BunnsedimenterKornstørrelse-1.0\FellesegenskaperKornstrFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42DED456_C232_4587_9F2A_7356D16E9986;1.0 EAID_A9563C1D_7EE8_4c9d_A31C_9E327A617856;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\BunnsedimenterKornstørrelse-1.0\FellesegenskaperAvgrensning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9563C1D_7EE8_4c9d_A31C_9E327A617856;1.0 EAID_60559F36_3738_468a_AB22_7F34142C0FF7;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrenseFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_60559F36_3738_468a_AB22_7F34142C0FF7;1.1 EAID_AA5D6D1B_D491_4652_8F11_44709133E49F;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrensePkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA5D6D1B_D491_4652_8F11_44709133E49F;1.1 EAID_C25DAE9D_B2B6_4847_B8E9_5EE71F55C423;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C25DAE9D_B2B6_4847_B8E9_5EE71F55C423;1.1 EAID_CA6B43B6_37D4_4ad2_9E6C_4518DCBC217C;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_Losmassegrenser;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA6B43B6_37D4_4ad2_9E6C_4518DCBC217C;1.1 EAID_E2209983_FC69_4db2_B834_4B367214B2CC;datauttaksdato;"dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\MuligMarinLeireFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2209983_FC69_4db2_B834_4B367214B2CC;1.1 EAID_AA9B4383_363C_41ad_B0EC_16FF85DB28CB;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\BunnsedimenterDannelse-1.0\FellesegenskaperLosmasseFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA9B4383_363C_41ad_B0EC_16FF85DB28CB;1.0 EAID_FE1C798C_78E9_44a3_AFED_6169E371F142;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\BunnsedimenterDannelse-1.0\FellesegenskaperAvgrensning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE1C798C_78E9_44a3_AFED_6169E371F142;1.0 EAID_7CEB8D38_8B12_4a11_B86D_ABDE98946B26;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\FelleskomponenterGrusPukk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7CEB8D38_8B12_4a11_B86D_ABDE98946B26;3.0 EAID_28C9D505_AD36_4774_ACAD_EFCB13404670;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense\FellesegenskaperMarinGrensePkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_28C9D505_AD36_4774_ACAD_EFCB13404670;1.0 EAID_63ED715E_4779_4f68_9518_251A3B6A9C18;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense\FellesegenskaperMarinGrenseFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63ED715E_4779_4f68_9518_251A3B6A9C18;1.0 EAID_AFFBB3A9_D61A_4738_B46B_DBEBAE0AA11C;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense\FellesegenskaperMarinGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AFFBB3A9_D61A_4738_B46B_DBEBAE0AA11C;1.0 EAID_3EB814C6_3873_44d1_8055_5111A3DC34E7;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense\FellesegenskaperMarinGrensePkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EB814C6_3873_44d1_8055_5111A3DC34E7;1.1 EAID_8D05B4A2_4BE4_47a2_8CAB_51410C2CB677;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense\FellesegenskaperMarinGrenseFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D05B4A2_4BE4_47a2_8CAB_51410C2CB677;1.1 EAID_F5E642E7_63BF_4ba1_9B0F_3294C593019A;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense\FellesegenskaperMarinGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5E642E7_63BF_4ba1_9B0F_3294C593019A;1.1 EAID_58C155ED_E125_415a_B101_AE30D96A10BA;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\FellesegenskaperMineralressurser;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58C155ED_E125_415a_B101_AE30D96A10BA;2.0 EAID_F874B0D6_FD5E_485a_B84B_384CE1560CFF;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser-3.0\FellesegenskaperMineralressurser;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F874B0D6_FD5E_485a_B84B_384CE1560CFF;3.0 EAID_BA45C8C1_9C7F_4e2f_AD70_B0CED851E30A;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder\FelleskomponenterRadonAktsomhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA45C8C1_9C7F_4e2f_AD70_B0CED851E30A;1.0 EAID_3ADB1B85_B041_4579_859B_F30EA6EC9691;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\FellesegenskaperGrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3ADB1B85_B041_4579_859B_F30EA6EC9691;1.0 EAID_1E3E52A8_7A5D_400c_8169_BA3C2FF23171;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\FelleskomponenterLosmasseGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E3E52A8_7A5D_400c_8169_BA3C2FF23171;3.0 EAID_289D49EA_9C8F_442e_BE9A_6D0DF2242BC3;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\FelleskomponenterLosmasseFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_289D49EA_9C8F_442e_BE9A_6D0DF2242BC3;3.0 EAID_3356CF12_D457_4ec4_BC1B_0694C1CC7571;dataUttaksdato;Dato for uttak av dataene fra NVEs database.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flom aktsomhetsområder\GenerelleFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3356CF12_D457_4ec4_BC1B_0694C1CC7571;1.1 EAID_D5F6428C_E50C_4613_89F7_0C01B8034973;dataUttaksdato;Dato for uttak av dataene fra NVEs database.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flom aktsomhetsområder\GenerelleEgenskaperDekning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5F6428C_E50C_4613_89F7_0C01B8034973;1.1 EAID_34172DA9_D8F5_4de5_BD87_71E06C0F2211;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\FlomsoneFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34172DA9_D8F5_4de5_BD87_71E06C0F2211;1.1 EAID_DE5E227B_A918_4c34_A1C4_EB5A8BA4D409;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\NVEFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE5E227B_A918_4c34_A1C4_EB5A8BA4D409;1.1 EAID_4471613A_0E91_46ac_BDEE_7619D7118795;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\NVEFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4471613A_0E91_46ac_BDEE_7619D7118795;1.2 EAID_3C6BEDCA_999B_4a56_9125_FB43CA02D149;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEFellesegenskaperVannkraft;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3C6BEDCA_999B_4a56_9125_FB43CA02D149;1.2 EAID_994E8AC4_F48A_4ac5_9086_EB29F3C8F77F;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\FellesegenskaperDelfelt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_994E8AC4_F48A_4ac5_9086_EB29F3C8F77F;1.2 EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;1.2 EAID_297233CD_15FB_4bef_9B72_76F71D71D194;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_297233CD_15FB_4bef_9B72_76F71D71D194;1.3 EAID_495A5AFF_F29B_4280_A41C_E2CCC5C02542;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\FellesegenskaperDelfelt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_495A5AFF_F29B_4280_A41C_E2CCC5C02542;1.3 EAID_C87826A1_6B42_4afa_B916_8BC3F25E8ED9;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEFellesegenskaperVannkraft;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C87826A1_6B42_4afa_B916_8BC3F25E8ED9;1.3 EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;20180301 EAID_1155B9B6_B533_43bc_97FA_9B1B7A26107B;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1155B9B6_B533_43bc_97FA_9B1B7A26107B;20180301 EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;20180301 EAID_FE4CF953_F9F9_47a9_B909_92FD34A3C103;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Kulturmiljøer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE4CF953_F9F9_47a9_B909_92FD34A3C103;20180301 EAID_18E7CABC_DEFD_412f_84F1_38841CFE0EAD;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18E7CABC_DEFD_412f_84F1_38841CFE0EAD;20180301 EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;20180301 EAID_DAB44CDE_17E9_4944_AC5B_2F26B6C0006E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAB44CDE_17E9_4944_AC5B_2F26B6C0006E;20180301 EAID_1CE5432D_DE69_4669_B108_A63B180CFCA3;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1CE5432D_DE69_4669_B108_A63B180CFCA3;20190801 EAID_BB7FA768_60C0_4580_B267_F4A12BD6A418;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligstatistikkGenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB7FA768_60C0_4580_B267_F4A12BD6A418;20190901 EAID_09683F0C_CC35_4013_8A80_058296380A88;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningsmasseGenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09683F0C_CC35_4013_8A80_058296380A88;20190901 EAID_F2C5D15D_644F_4533_91D7_B25AC2950D17;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Virksomhetsstatistikk på rutenett\VirksomheterPåRuterGenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F2C5D15D_644F_4533_91D7_B25AC2950D17;20180315 EAID_E9366A99_99BE_4f67_A970_8D7E1D7CCAD5;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuterGenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E9366A99_99BE_4f67_A970_8D7E1D7CCAD5;20171201 EAID_C24F059A_2F8E_44b2_AAA9_21B191B375D6;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuterGenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C24F059A_2F8E_44b2_AAA9_21B191B375D6;20200101 EAID_8079DEF9_6EDC_4dfd_AD46_6B71E8F8B6B3;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Statistisk rutenett\SSB_Ruter_GenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8079DEF9_6EDC_4dfd_AD46_6B71E8F8B6B3;20171215 EAID_E1BEBED7_FFE8_4b6e_89D9_91EE613748CF;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Statistisk rutenett\SSB_Ruter_GenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1BEBED7_FFE8_4b6e_89D9_91EE613748CF;20190620 EAID_4C701398_FBFE_408f_8152_9841A60131E7;datauttaksdato;Dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C701398_FBFE_408f_8152_9841A60131E7;20170515 EAID_188B99FF_19B3_4404_96F0_6C91FEF96FEE;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt\SOSI_Objekt-Bygningspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_188B99FF_19B3_4404_96F0_6C91FEF96FEE;20180501 EAID_425ED568_AD41_4de9_B2F8_A67DE1EA75A5;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\SOSI_Objekt-AdresseAtkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_425ED568_AD41_4de9_B2F8_A67DE1EA75A5;20200501 EAID_BC3254F0_9E1E_4480_A4A9_05E959CB1C3C;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\SOSI_Objekt-Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC3254F0_9E1E_4480_A4A9_05E959CB1C3C;20200501 EAID_9610A67B_87BA_4840_A9BB_CCF855E803FE;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\SOSI_Objekt-AdresseAtkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9610A67B_87BA_4840_A9BB_CCF855E803FE;20200501 EAID_D63A848C_0658_4d47_B425_12B90764540E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\SOSI_Objekt-Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D63A848C_0658_4d47_B425_12B90764540E;20200501 EAID_8259C6B1_8FA1_4a91_BD08_D1C3EEF0270B;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\SOSI_Objekt-Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8259C6B1_8FA1_4a91_BD08_D1C3EEF0270B;20200501 EAID_976D7518_6B75_4250_AFD3_55EB10CBA853;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\SOSI_Objekt-AdresseAtkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_976D7518_6B75_4250_AFD3_55EB10CBA853;20200501 EAID_8B07A801_E2BE_4bbd_90CB_BDB4EAB9A9B6;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\SOSI_Objekt-Anleggsprojeksjonsflate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B07A801_E2BE_4bbd_90CB_BDB4EAB9A9B6;20180501 EAID_D2C9ECA4_7366_4061_BF3A_8ADF70629A90;datauttaksdato;dato for uttak fra en database, f.eks ut på fil Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\SOSI_Objekt-PunktGrenseTeig;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2C9ECA4_7366_4061_BF3A_8ADF70629A90;20180501 EAID_0E842EDF_4632_4e9f_A9BB_DD10C19D3796;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkretsGenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E842EDF_4632_4e9f_A9BB_DD10C19D3796;20200202 EAID_51B7EC6B_7E18_4921_9FE3_A0A82219BFB7;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Lufthavner og flyplasser\GenerelleEgenskaperPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51B7EC6B_7E18_4921_9FE3_A0A82219BFB7;20190501 EAID_C2A54B44_E502_4cc3_8822_7BB047528992;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Lufthavner og flyplasser\GenerelleEgenskaperFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C2A54B44_E502_4cc3_8822_7BB047528992;20190501 EAID_C7A22EFF_B988_4dd7_95B3_53BF3701A639;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Modeller_med_interne_kodelister\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen\FellesegenskaperSkyteanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C7A22EFF_B988_4dd7_95B3_53BF3701A639;20190301 EAID_E06BAAB2_9310_4a15_8BF1_0BE1C1E6280B;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Modeller_med_interne_kodelister\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen\FellesegenskaperSkytebane;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E06BAAB2_9310_4a15_8BF1_0BE1C1E6280B;20190301 EAID_384B18D1_C4DD_468e_8EBE_0665ED34C999;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen\FellesegenskaperSkytebane;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_384B18D1_C4DD_468e_8EBE_0665ED34C999;20190301 EAID_EB0501DC_947A_48a1_A2C5_0CDDFBCAB7F1;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen\FellesegenskaperSkyteanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB0501DC_947A_48a1_A2C5_0CDDFBCAB7F1;20190301 EAID_17CC51FA_74AD_4f16_8878_1636718AD378;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo\GenerelleEgenskaperFlom;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17CC51FA_74AD_4f16_8878_1636718AD378;20180601 EAID_AC983DDA_15DB_4442_8107_56FB2D71BAC5;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC983DDA_15DB_4442_8107_56FB2D71BAC5;20171201 EAID_9BB1109A_5C3B_4608_9C1F_C3D830DFF0E6;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkretsGenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9BB1109A_5C3B_4608_9C1F_C3D830DFF0E6;20171210 EAID_2339F481_4521_4fda_AEB6_C6798F8A496F;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkretsGenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2339F481_4521_4fda_AEB6_C6798F8A496F;20180115 EAID_48E8B2AE_0FA2_46f3_BF39_20CCFC090C5B;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkretsGenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48E8B2AE_0FA2_46f3_BF39_20CCFC090C5B;20200202 EAID_9DFFD6B7_2135_4af4_BC25_BDB9BADF7EA9;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og videregående skoler\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9DFFD6B7_2135_4af4_BC25_BDB9BADF7EA9;20190301 EAID_49BEE3A3_A1DC_454f_9E4C_B24C7DD3F2E8;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Markagrensen\FellesegenskaperLovVirkeområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49BEE3A3_A1DC_454f_9E4C_B24C7DD3F2E8;20170201 EAID_17E949A2_5B89_48a4_BF28_62497EA7B24D;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Markagrensen\FellesegenskaperLovVirkeområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17E949A2_5B89_48a4_BF28_62497EA7B24D;20171115 EAID_6916DF24_283E_4c64_B70B_A91E3380C112;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Konsesjonsområder for skjellsand\GenerelleEgenskaperSkjellsand;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6916DF24_283E_4c64_B70B_A91E3380C112;20171107 EAID_61E620F0_9959_4979_9829_561DCD39ACCD;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_61E620F0_9959_4979_9829_561DCD39ACCD;20170703 EAID_4780D1F1_6B6C_4bb1_831F_D9532DDE5287;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Postnummerområder\PostområdeGenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4780D1F1_6B6C_4bb1_831F_D9532DDE5287;20180215 EAID_24B4FC8E_7E35_469f_99D4_2271AF1FE76B;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GrunnkretserGenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24B4FC8E_7E35_469f_99D4_2271AF1FE76B;1.5_20180115 EAID_F4D079A1_9832_4ed4_81B2_19915D2CC143;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur\FellesegenskMaritimInfrastruktur;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4D079A1_9832_4ed4_81B2_19915D2CC143;20201020 EAID_47E9CADD_23D6_4eab_915F_60560DCCAE39;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101\FellesegenskaperFiktivDelelinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_47E9CADD_23D6_4eab_915F_60560DCCAE39;20181101 EAID_5D7AFA15_C685_41e2_B318_A932E92F08AC;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101\FellesegenskaperDybdedata;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D7AFA15_C685_41e2_B318_A932E92F08AC;20181101 EAID_10A1CEFE_2D42_46df_9F38_651BE58CD439;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\FellesegenskaperFiktivDelelinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10A1CEFE_2D42_46df_9F38_651BE58CD439;20201001 EAID_F649B40F_6D2B_4eb0_88A0_F065B63E5130;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\FellesegenskaperDybdedata;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F649B40F_6D2B_4eb0_88A0_F065B63E5130;20201001 EAID_0FF58770_C03C_4f8f_BD75_BA0FE05330AC;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\VBASE\Vbase\Fellesegenskaper\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FF58770_C03C_4f8f_BD75_BA0FE05330AC;1.0 EAID_0E66BF40_8278_4bf8_8B2F_C1D88C0E7D38;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E66BF40_8278_4bf8_8B2F_C1D88C0E7D38;20181115 EAID_3EF350B6_79CE_4cbe_9C79_3CAA3FDF649F;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Støykartlegging veg etter T-1442\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EF350B6_79CE_4cbe_9C79_3CAA3FDF649F;20190101 EAID_8AC32AE8_2322_4a71_B710_A6B092F3F1ED;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkmengde\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8AC32AE8_2322_4a71_B710_A6B092F3F1ED;20170702 EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;dato;observasjonsdato. Date of observation.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Hornkoraller;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;20201201 EAID_A34B2CEB_F5A9_4579_B352_7A8C8DE817D6;dato;dato for tilstand ;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravplassStatusType;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A34B2CEB_F5A9_4579_B352_7A8C8DE817D6;20180601 EAID_229BCF54_7FD2_4e9b_8C15_C480B79ADB94;datoFra;Angir dato (mmdd) som variabel fartsgrense gjelder fra og med i et normalår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_229BCF54_7FD2_4e9b_8C15_C480B79ADB94;1.0 EAID_229BCF54_7FD2_4e9b_8C15_C480B79ADB94;datoTil;Angir dato (mmdd) som variabel fartsgrense gjelder til og med i et normalår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_229BCF54_7FD2_4e9b_8C15_C480B79ADB94;1.0 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;datoVannstandBorehull;dato for når vannstand etter boring er målt (før eventuell kapasitetsøkning).;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_578D442B_8D62_403f_993B_153581AF3046;DekningStatus;kode for fullstendighet som benyttes i dekningskart;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flom aktsomhetsområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_578D442B_8D62_403f_993B_153581AF3046;1.1 EAID_62B1CDC2_DFF4_4aaa_9FE0_FA6EF30F1D81;dekningStatus;SOSI kode for fullstendighet som benyttes i dekningskart;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flom aktsomhetsområder\FlomAktsomhetDekning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62B1CDC2_DFF4_4aaa_9FE0_FA6EF30F1D81;1.1 EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;Delfelt;delfelt er en samling av REGINE eneheter som drenerer til samme inntak, på en vannvei, en regulert innsjø eller en dam -- Definition -- ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;1.2 EAID_14BF39D4_C3F0_4a71_9541_9520C029BB6E;Delfelt;delfelt er en samling av REGINE eneheter som drenerer til samme inntak, på en vannvei, en regulert innsjø eller en dam -- Definition -- ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14BF39D4_C3F0_4a71_9541_9520C029BB6E;1.3 EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;delfeltAreal;"areal beregnet for en et delfelt -- Definition -- area calculated for a ??(watershed/catchment basin) from NVE's REGINE - REGIster of ""NEdbørfelt"" (watersheds) Previously NVEAREAL ";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;1.2 EAID_14BF39D4_C3F0_4a71_9541_9520C029BB6E;delfeltAreal;"areal beregnet for en et delfelt -- Definition -- area calculated for a ??(watershed/catchment basin) from NVE's REGINE - REGIster of ""NEdbørfelt"" (watersheds) Previously NVEAREAL ";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14BF39D4_C3F0_4a71_9541_9520C029BB6E;1.3 EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;delfeltFomål;hvilke hensikt er feltet regulert, liste over alle formål -- Definition -- what the purpose of the dam is meant to be;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;1.2 EAID_14BF39D4_C3F0_4a71_9541_9520C029BB6E;delfeltFomål;hvilke hensikt er feltet regulert, liste over alle formål -- Definition -- what the purpose of the dam is meant to be;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14BF39D4_C3F0_4a71_9541_9520C029BB6E;1.3 EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;delfeltNavn;delfeltets navn;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;1.2 EAID_14BF39D4_C3F0_4a71_9541_9520C029BB6E;delfeltNavn;delfeltets navn;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14BF39D4_C3F0_4a71_9541_9520C029BB6E;1.3 EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;delfeltNr;unikt løpenummer for delfelt i NVE database. delfelt er en samling av REGINE eneheter som drenerer til samme inntak, på en vannvei, en regulert innsjø eller en dam;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;1.2 EAID_91DE97DD_5090_417f_B0C8_E0D1D33BCB27;delfeltNr;unikt løpenummer for delfelt i NVE database. delfelt er en samling av REGINE eneheter som drenerer til samme inntak, på en vannvei, en regulert innsjø eller en dam;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Inntakspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_91DE97DD_5090_417f_B0C8_E0D1D33BCB27;1.2 EAID_B794D9C4_74A4_4ad8_9501_8FEFA45146C9;delfeltNr;unik løpenummer på ett elller flere REGINE enheter i NVEs database som drenerer til et inntak;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\InnsjøRegulert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B794D9C4_74A4_4ad8_9501_8FEFA45146C9;1.2 EAID_14BF39D4_C3F0_4a71_9541_9520C029BB6E;delfeltNr;unikt løpenummer for delfelt i NVE database. delfelt er en samling av REGINE eneheter som drenerer til samme inntak, på en vannvei, en regulert innsjø eller en dam;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14BF39D4_C3F0_4a71_9541_9520C029BB6E;1.3 EAID_7A22ADFE_946D_4f75_B12D_4993A37B2183;delfeltNr;unik løpenummer på ett elller flere REGINE enheter i NVEs database som drenerer til et inntak;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\InnsjøRegulert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A22ADFE_946D_4f75_B12D_4993A37B2183;1.3 EAID_A361FBF7_969B_4dc1_96B6_F226721E5F0F;delfeltNr;unikt løpenummer for delfelt i NVE database. delfelt er en samling av REGINE eneheter som drenerer til samme inntak, på en vannvei, en regulert innsjø eller en dam;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Inntakspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A361FBF7_969B_4dc1_96B6_F226721E5F0F;1.3 EAID_92519829_BC49_4019_B9D8_57687EED9476;Delgeometrier;SOSI Ledning 4.6: -- datatypen er ikke definert i SOSI Ledning 4.6 -- Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Objekter med en så kompleks geometri at objektets form ikke lar seg beskrive på en tilstrekkelig måte i form av ett punkt med diameter og høyde, eller ett omriss med høyde, - kan stedfestes med flere omriss med tilhørende høyder.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Felleskomponenter\Felles datatyper og kodelister;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92519829_BC49_4019_B9D8_57687EED9476;1.0 EAID_A9E262E0_9612_4981_8512_E0E3156F6986;Delområde;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper ;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Planområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9E262E0_9612_4981_8512_E0E3156F6986;1.0 EAID_82D75AAA_ABF0_471e_AF77_56BF298E5ADF;Delområde;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper ;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Planområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82D75AAA_ABF0_471e_AF77_56BF298E5ADF;1.0 EAID_9CD806D4_FDD0_4522_8827_DA792D3B2D61;Delområde;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper ;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Planområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CD806D4_FDD0_4522_8827_DA792D3B2D61;1.0 EAID_4949C7DB_3A2F_4904_91AA_90FE6424E614;Delområdegrense;avgrensing av delområde -- Definition -- delimitation of sub-area;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4949C7DB_3A2F_4904_91AA_90FE6424E614;1.5_20180115 EAID_04B217D5_C2AA_4263_A223_16180EF250EA;delstreknavn;Navn på delstrekning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Farled\Farled_20190101\HovedledOgBiled;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04B217D5_C2AA_4263_A223_16180EF250EA;20190101 EAID_40A4753C_10EE_42ab_BF41_A0BBBCA86587;delstrekningNummer;inndeling av Strekning i forhold til delstrekningens funksjon, f.eks. hovedløp, armer, gang- og sykkelveger. Nummeret er unikt innenfor strekningen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Veglenke\Vegstrekning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40A4753C_10EE_42ab_BF41_A0BBBCA86587;1.0 EAID_F0BEB7CD_6C3F_4bb8_ADC4_A02C27316C44;detaljering;hensynssone - videreføring av gjeldende reguleringsplan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav f);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpDetaljeringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F0BEB7CD_6C3F_4bb8_ADC4_A02C27316C44;1.0 EAID_A46DC1A6_96C4_4e4b_BAC3_FBE80EA1459E;detaljering;hensynssone - videreføring av gjeldende reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. §11-8 bokstav f);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpDetaljeringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A46DC1A6_96C4_4e4b_BAC3_FBE80EA1459E;1.0 EAID_CFB1788C_D75B_4fa5_BA47_A45ACEB6E0C2;detaljering;hensynssone - videreføring av gjeldende reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. §11-8 bokstav f);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpDetaljeringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CFB1788C_D75B_4fa5_BA47_A45ACEB6E0C2;1.0 EAID_48B4D2CB_25A4_431c_BA04_E47868945A52;detaljnivå;Detaljnivå i vegnettet. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Veglenke\Veglenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48B4D2CB_25A4_431c_BA04_E47868945A52;1.0 EAID_4997CE44_ADCA_473d_B3E7_2BDC52E96972;diameter;diameter på kumlokket, oppgitt i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Anlegg som skal måles inn og stikningsdata\Kumlokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4997CE44_ADCA_473d_B3E7_2BDC52E96972;2.2 EAID_2800EF5D_7D9B_48ee_A529_3AC210119CDC;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2800EF5D_7D9B_48ee_A529_3AC210119CDC;2.2 EAID_3DA391AF_63B9_4b8d_8D9C_E8A1C68A8BB3;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DA391AF_63B9_4b8d_8D9C_E8A1C68A8BB3;2.2 EAID_3EA223D4_8CF9_4d3e_B118_E24F9B2E8B22;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EA223D4_8CF9_4d3e_B118_E24F9B2E8B22;2.2 EAID_77A0E20B_6A53_4913_ACB4_6810DB555C1C;diameter;diameter på kumlokket, oppgitt i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Kumlokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77A0E20B_6A53_4913_ACB4_6810DB555C1C;2.2 EAID_7E493927_92A0_4d12_82CA_9C7328A12C31;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Anboring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E493927_92A0_4d12_82CA_9C7328A12C31;2.2 EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;2.2 EAID_EE041B5F_D3E0_4f70_B124_0100E894EB86;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Ledningslokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE041B5F_D3E0_4f70_B124_0100E894EB86;2.2 EAID_FD740034_D1C7_43d1_9277_D1E2523C3907;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Blindflens;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD740034_D1C7_43d1_9277_D1E2523C3907;2.2 EAID_26B51651_D16B_4e00_8CF6_A07F6237C2A2;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Blindflens;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26B51651_D16B_4e00_8CF6_A07F6237C2A2;2.2 EAID_44316972_CBA8_4891_B8D1_6F28B709B778;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44316972_CBA8_4891_B8D1_6F28B709B778;2.2 EAID_75913CD8_5D25_460e_BA49_D73E18E6BDDC;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Anboring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75913CD8_5D25_460e_BA49_D73E18E6BDDC;2.2 EAID_79FD041B_71F3_4357_B23E_5F06A0F3E72C;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Ledningslokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79FD041B_71F3_4357_B23E_5F06A0F3E72C;2.2 EAID_8EF7D2F5_8097_4556_B714_EC93784E02FF;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8EF7D2F5_8097_4556_B714_EC93784E02FF;2.2 EAID_D00B6B49_3EF7_41b5_A9FC_A33438DD3F47;diameter;diameter på kumlokket, oppgitt i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Kumlokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D00B6B49_3EF7_41b5_A9FC_A33438DD3F47;2.2 EAID_D1ED3182_4C79_46e5_91D3_E20B1F91AB9B;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1ED3182_4C79_46e5_91D3_E20B1F91AB9B;2.2 EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;2.2 EAID_50F83D84_D3B1_40fa_950F_0EA4C835A17F;diameter;diameter på kumlokket, oppgitt i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\Kumlokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F83D84_D3B1_40fa_950F_0EA4C835A17F;2.2 EAID_325ADC07_96E8_4b4a_A637_5A32889C0121;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Ledningslokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_325ADC07_96E8_4b4a_A637_5A32889C0121;2.2 EAID_3E96CE5B_EE2C_411e_822C_87345161CBAA;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Blindflens;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E96CE5B_EE2C_411e_822C_87345161CBAA;2.2 EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;2.2 EAID_9A308BF5_AF23_46e2_AFEF_9BAF4C7D07DF;diameter;diameter på kumlokket, oppgitt i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Kumlokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A308BF5_AF23_46e2_AFEF_9BAF4C7D07DF;2.2 EAID_D5BF0897_FDA0_4ea9_86FF_5595A38F623C;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5BF0897_FDA0_4ea9_86FF_5595A38F623C;2.2 EAID_E1E84278_3F23_4eaa_AF27_F12D4EC66B58;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Anboring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1E84278_3F23_4eaa_AF27_F12D4EC66B58;2.2 EAID_F04C7E47_7930_4832_A097_98E8B63CA989;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F04C7E47_7930_4832_A097_98E8B63CA989;2.2 EAID_F1627C5C_68FF_428b_9D8F_C7E424833ABD;diameter;Diameter i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1627C5C_68FF_428b_9D8F_C7E424833ABD;2.2 EAID_C027E034_4513_4a4d_8152_7A9BF0D3F9A2;diameter;Grunnflatemiddeldiameter, svarer til diameter på et tre som har grunnflate lik gjennomsnittet. Enhet: cm. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursDiameterMiddel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C027E034_4513_4a4d_8152_7A9BF0D3F9A2;20180615 EAID_1AE7D499_0CFE_4162_B578_C5468562A94C;diameter;Grunnflatemiddeldiameter, svarer til diameter på et tre som har grunnflate lik gjennomsnittet. Enhet: cm. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursDiameterMiddel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AE7D499_0CFE_4162_B578_C5468562A94C;20201105 EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;diameter2;Enhet: Meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;2.2 EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;diameter2;Enhet: Meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;2.2 EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;diameter2;Enhet: Meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;2.2 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;diameterBorehull;borehullets diameter målt i millimeter. For fjellbrønner oppgis dominerende diameter på borhullet nedenfor foringsrørets avslutning.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_3DA391AF_63B9_4b8d_8D9C_E8A1C68A8BB3;diameterGren;Enhet: Meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DA391AF_63B9_4b8d_8D9C_E8A1C68A8BB3;2.2 EAID_D1ED3182_4C79_46e5_91D3_E20B1F91AB9B;diameterGren;Enhet: Meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1ED3182_4C79_46e5_91D3_E20B1F91AB9B;2.2 EAID_F1627C5C_68FF_428b_9D8F_C7E424833ABD;diameterGren;Enhet: Meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1627C5C_68FF_428b_9D8F_C7E424833ABD;2.2 EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;diameterMiddel;Grunnflatemiddeldiameter, svarer til diameter på et tre som har grunnflate lik gjennomsnittet. Enhet: cm. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;20180615 EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;diameterMiddel;Grunnflatemiddeldiameter, svarer til diameter på et tre som har grunnflate lik gjennomsnittet. Enhet: cm. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;20201105 EAID_3EA223D4_8CF9_4d3e_B118_E24F9B2E8B22;diameterUttak;Enhet: Meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EA223D4_8CF9_4d3e_B118_E24F9B2E8B22;2.2 EAID_7E493927_92A0_4d12_82CA_9C7328A12C31;diameterUttak;diameter på uttak;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Anboring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E493927_92A0_4d12_82CA_9C7328A12C31;2.2 EAID_FD740034_D1C7_43d1_9277_D1E2523C3907;diameterUttak;Enhet: Meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Blindflens;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD740034_D1C7_43d1_9277_D1E2523C3907;2.2 EAID_26B51651_D16B_4e00_8CF6_A07F6237C2A2;diameterUttak;Enhet: Meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Blindflens;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26B51651_D16B_4e00_8CF6_A07F6237C2A2;2.2 EAID_44316972_CBA8_4891_B8D1_6F28B709B778;diameterUttak;Enhet: Meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44316972_CBA8_4891_B8D1_6F28B709B778;2.2 EAID_75913CD8_5D25_460e_BA49_D73E18E6BDDC;diameterUttak;diameter på uttak;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Anboring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75913CD8_5D25_460e_BA49_D73E18E6BDDC;2.2 EAID_3E96CE5B_EE2C_411e_822C_87345161CBAA;diameterUttak;Enhet: Meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Blindflens;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E96CE5B_EE2C_411e_822C_87345161CBAA;2.2 EAID_D5BF0897_FDA0_4ea9_86FF_5595A38F623C;diameterUttak;Enhet: Meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5BF0897_FDA0_4ea9_86FF_5595A38F623C;2.2 EAID_E1E84278_3F23_4eaa_AF27_F12D4EC66B58;diameterUttak;diameter uttak;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Anboring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1E84278_3F23_4eaa_AF27_F12D4EC66B58;2.2 EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;dieselOgFyringsOljer;Gassolje, diesel og lett fyringsolje med flammepunkt høyere enn 60 °C og lavere eller lik 100 °C.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\StoffgruppeFS;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;20170303 EAID_3644491A_C332_42df_B103_A787BE62CC12;diffusor;Diffusor: Perforert eller porøst rør eller plate for fordeling av luft i vann eller avløpsvann. Benyttes også om enhet som fordeler avløpsvann i resipient.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_UtløpUtslipp;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3644491A_C332_42df_B103_A787BE62CC12;2.2 EAID_4B3EC34D_C227_44a2_B209_93F263BD00D8;diffusor;Diffusor: Perforert eller porøst rør eller plate for fordeling av luft i vann eller avløpsvann. Benyttes også om enhet som fordeler avløpsvann i resipient.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_UtløpUtslipp;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B3EC34D_C227_44a2_B209_93F263BD00D8;2.2 EAID_393E2BDC_9D77_4974_9BE4_5A870FABA242;diffusor;Diffusor: Perforert eller porøst rør eller plate for fordeling av luft i vann eller avløpsvann. Benyttes også om enhet som fordeler avløpsvann i resipient.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_UtløpUtslipp;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_393E2BDC_9D77_4974_9BE4_5A870FABA242;2.2 EAID_0D10740D_E1B9_4fbd_90E7_6ADCA027F0A7;digitaliseringsmålestokk;kartmålestokk registreringene/ datene er hentet fra/ registrert på Eksempel: 1:50 000 = 50000.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D10740D_E1B9_4fbd_90E7_6ADCA027F0A7;1.0 EAID_9B3E02BE_4383_4687_BFD7_55F69F785BF0;digitaliseringsmålestokk;kartmålestokk registreringene/ datene er hentet fra/ registrert på Eksempel: 1:50 000 = 50000.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset grunn\FellesEgenskaperForurensetGrunn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9B3E02BE_4383_4687_BFD7_55F69F785BF0;20141201 EAID_AA5D6D1B_D491_4652_8F11_44709133E49F;digitaliseringsmålestokk;kartmålestokk registreringene/ datene er hentet fra/ registrert på Eksempel: 1:50 000 = 50000.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrensePkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA5D6D1B_D491_4652_8F11_44709133E49F;1.1 EAID_CA6B43B6_37D4_4ad2_9E6C_4518DCBC217C;digitaliseringsmålestokk;kartmålestokk registreringene/ datene er hentet fra/ registrert på Eksempel: 1:50 000 = 50000.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_Losmassegrenser;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA6B43B6_37D4_4ad2_9E6C_4518DCBC217C;1.1 EAID_28C9D505_AD36_4774_ACAD_EFCB13404670;digitaliseringsmålestokk;kartmålestokk registreringene/ datene er hentet fra/ registrert på Eksempel: 1:50 000 = 50000.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense\FellesegenskaperMarinGrensePkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_28C9D505_AD36_4774_ACAD_EFCB13404670;1.0 EAID_6916DF24_283E_4c64_B70B_A91E3380C112;digitaliseringsmålestokk;kartmålestokk registreringene/ datene er hentet fra/ registrert på Eksempel: 1:50 000 = 50000.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Konsesjonsområder for skjellsand\GenerelleEgenskaperSkjellsand;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6916DF24_283E_4c64_B70B_A91E3380C112;20171107 EAID_3CF6E9AA_58A0_4292_85A4_EA01EB591ED1;Dike;byggverk som skal hindre ukontrollert gjennomstrømming av vann fra hav;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3CF6E9AA_58A0_4292_85A4_EA01EB591ED1;4.6 EAID_917D8741_3861_4a6d_8A51_2D660D16DC97;Dike;byggverk som skal hindre ukontrollert gjennomstrømming av vann fra hav;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_917D8741_3861_4a6d_8A51_2D660D16DC97;4.61 EAID_6DFA78DE_7C2F_4213_929A_3705CF63E2F0;Dike;byggverk som skal hindre ukontrollert gjennomstrømming av vann fra hav -- Definition -- construction which is to prevent an uncontrolled flow of water from the sea;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6DFA78DE_7C2F_4213_929A_3705CF63E2F0;20181101 EAID_DAB4A80F_662A_41ab_9DF9_D2342452C512;Dike;byggverk som skal hindre ukontrollert gjennomstrømming av vann fra hav -- Definition -- construction which is to prevent an uncontrolled flow of water from the sea;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAB4A80F_662A_41ab_9DF9_D2342452C512;20201001 EAID_3E6F6EC3_D7F4_4689_88E1_5BB822979B89;Dikekant;avgrensning av dike;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E6F6EC3_D7F4_4689_88E1_5BB822979B89;4.6 EAID_03846342_A0A9_43a3_82EA_6C5BA6FD1C32;Dikekant;avgrensning av dike;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_03846342_A0A9_43a3_82EA_6C5BA6FD1C32;4.61 EAID_428D27EB_4F33_464b_B115_3EDBE8C2F511;dispensasjon;mulighet for å registrere/utveksle informasjon om dispensasjon ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak\PblTiltak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_428D27EB_4F33_464b_B115_3EDBE8C2F511;4.6 EAID_5C9216D4_FC5F_46d9_86F0_6101D085264B;DispensasjonType;dispensasjon knyttet til avgjorte tiltak (pbl. 1985 § 7, og pbl. kap. 19);SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C9216D4_FC5F_46d9_86F0_6101D085264B;4.6 EAID_4A04717A_4923_43a4_94EE_0EE9D6CC4D76;Distrikt110;Distrikt som aktuell 110-sentral har primæransvar for.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannalarmsentraler;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4A04717A_4923_43a4_94EE_0EE9D6CC4D76;20171010 EAID_5640A74C_D495_4842_B3C7_D1D0EF6505AE;DistriktGrense110;Avgrensing av distrikt som aktuell 110-sentral har primæransvar for.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannalarmsentraler;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5640A74C_D495_4842_B3C7_D1D0EF6505AE;20171010 EAID_9E8DCA5B_A53F_41bd_ABB6_0CDB4B8D6765;dobbelDybde;grav hvor det er åpnet for å sette ned to kister;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravdybde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9E8DCA5B_A53F_41bd_ABB6_0CDB4B8D6765;20180601 EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;dokumentasjon;om det finnes noen form for dokumentasjon (bilder, rapporter, avisartikler, osv.);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;1.1 EAID_12FC2EC9_A324_47d0_B43A_A4B0A3CCE2D9;Dokumentasjonstype;type dokumentasjon som foreligger for den enkelte lokalitet, og som ligger til grunn for vurderingene;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset grunn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12FC2EC9_A324_47d0_B43A_A4B0A3CCE2D9;20141201 EAID_788B6F66_73F9_46c2_BB69_681AA3E1F074;dokumentasjonstype;type dokumentasjon som foreligger for den enkelte lokalitet, og som ligger til grunn for vurderingene ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset grunn\ForurensetGrunn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_788B6F66_73F9_46c2_BB69_681AA3E1F074;20141201 EAID_F39B5FE6_22A9_4687_B9C4_FDDB3B81F954;dokumentlink;link til lov, forskrift, traktat eller annet saksdokument;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Fjordlinjer-Kysttorskregulering\LovbestemteLokaleRegler;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F39B5FE6_22A9_4687_B9C4_FDDB3B81F954;20170601 EAID_22A9E35C_16EC_4366_B659_59EA2EFFD17A;domDato;"dato for avsagt dom";SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Restriksjonsområde\ReindriftRestriksjonsOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_22A9E35C_16EC_4366_B659_59EA2EFFD17A;20160415 EAID_995A06BE_83DD_48a1_BC93_295764C8AE0E;domDato;dato for avsagt dom;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Restriksjonsområde\ReindriftRestriksjonsLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_995A06BE_83DD_48a1_BC93_295764C8AE0E;20160415 EAID_69ED7AFB_167C_474c_A275_954B04517F9A;domDato;dato for avsagt dom;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Restriksjonsområde\ReindriftRestriksjonsLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69ED7AFB_167C_474c_A275_954B04517F9A;20170315 EAID_CE171134_E0DA_47f5_931F_A20AED504C90;domDato;"dato for avsagt dom";SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Restriksjonsområde\ReindriftRestriksjonsOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE171134_E0DA_47f5_931F_A20AED504C90;20170315 EAID_22A9E35C_16EC_4366_B659_59EA2EFFD17A;domIKraft;ikrafttredelsesdato for dommen;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Restriksjonsområde\ReindriftRestriksjonsOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_22A9E35C_16EC_4366_B659_59EA2EFFD17A;20160415 EAID_995A06BE_83DD_48a1_BC93_295764C8AE0E;domIKraft;ikrafttredelsesdato for dommen;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Restriksjonsområde\ReindriftRestriksjonsLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_995A06BE_83DD_48a1_BC93_295764C8AE0E;20160415 EAID_69ED7AFB_167C_474c_A275_954B04517F9A;domIKraft;ikrafttredelsesdato for dommen;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Restriksjonsområde\ReindriftRestriksjonsLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69ED7AFB_167C_474c_A275_954B04517F9A;20170315 EAID_CE171134_E0DA_47f5_931F_A20AED504C90;domIKraft;ikrafttredelsesdato for dommen;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Restriksjonsområde\ReindriftRestriksjonsOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE171134_E0DA_47f5_931F_A20AED504C90;20170315 EAID_22A9E35C_16EC_4366_B659_59EA2EFFD17A;dominstans;dommerinstans;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Restriksjonsområde\ReindriftRestriksjonsOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_22A9E35C_16EC_4366_B659_59EA2EFFD17A;20160415 EAID_995A06BE_83DD_48a1_BC93_295764C8AE0E;dominstans;dommerinstans;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Restriksjonsområde\ReindriftRestriksjonsLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_995A06BE_83DD_48a1_BC93_295764C8AE0E;20160415 EAID_AC98CC78_2FF2_4150_828D_8288826F89F6;Dominstans;dommerinstans;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Restriksjonsområde;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC98CC78_2FF2_4150_828D_8288826F89F6;20160415 EAID_69ED7AFB_167C_474c_A275_954B04517F9A;dominstans;dommerinstans;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Restriksjonsområde\ReindriftRestriksjonsLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69ED7AFB_167C_474c_A275_954B04517F9A;20170315 EAID_8D0F5494_B4B1_4c40_9620_C920CE7B1EA4;Dominstans;dommerinstans;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Restriksjonsområde;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D0F5494_B4B1_4c40_9620_C920CE7B1EA4;20170315 EAID_CE171134_E0DA_47f5_931F_A20AED504C90;dominstans;dommerinstans;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Restriksjonsområde\ReindriftRestriksjonsOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE171134_E0DA_47f5_931F_A20AED504C90;20170315 EAID_FEBF203F_EB7F_481e_9495_0A43D62E471B;drenering;Egenskapen/kartlaget viser dreneringsforhold uavhengig av grøftetilstanden. Et fungerende grøftesystem vil kunne tømme de største porene for vann slik at luft kan trenge ned i jorda.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordressurs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FEBF203F_EB7F_481e_9495_0A43D62E471B;20170315 EAID_4717810B_8F64_470b_BEE3_68CEDD2A5CC0;drenering;Egenskapen/kartlaget viser dreneringsforhold uavhengig av grøftetilstanden. Et fungerende grøftesystem vil kunne tømme de største porene for vann slik at luft kan trenge ned i jorda.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordressurs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4717810B_8F64_470b_BEE3_68CEDD2A5CC0;20170920 EAID_3EEF2AA7_B7DE_4084_8C00_ED351D2004D3;drenering;Egenskapen/kartlaget viser dreneringsforhold uavhengig av grøftetilstanden. Et fungerende grøftesystem vil kunne tømme de største porene for vann slik at luft kan trenge ned i jorda.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordressurs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EEF2AA7_B7DE_4084_8C00_ED351D2004D3;20181201 EAID_4E483960_95B1_4eb1_9063_AFCB50469A1A;Dreneringsforhold;Viser dreneringsforhold uavhengig av grøftetilstanden. Et fungerende grøftesystem vil kunne tømme de største porene for vann slik at luft kan trenge ned i jorda.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E483960_95B1_4eb1_9063_AFCB50469A1A;20170315 EAID_25505603_DF59_4c53_98F9_12AA779221B2;Dreneringsforhold;Viser dreneringsforhold uavhengig av grøftetilstanden. Et fungerende grøftesystem vil kunne tømme de største porene for vann slik at luft kan trenge ned i jorda.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_25505603_DF59_4c53_98F9_12AA779221B2;20170920 EAID_F5260D63_29EE_4608_ADFD_0D59E6FFC730;Dreneringsforhold;Viser dreneringsforhold uavhengig av grøftetilstanden. Et fungerende grøftesystem vil kunne tømme de største porene for vann slik at luft kan trenge ned i jorda.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5260D63_29EE_4608_ADFD_0D59E6FFC730;20181201 EAID_997A0349_5E3E_4b63_8F81_AE8D38C55E89;Dreneringsårsak;Angir sannsynlig årsak til at arealer er dårlig drenert.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_997A0349_5E3E_4b63_8F81_AE8D38C55E89;20170315 EAID_FEBF203F_EB7F_481e_9495_0A43D62E471B;dreneringsårsak;Angir sannsynlig årsak til at arealer er dårlig drenert.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordressurs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FEBF203F_EB7F_481e_9495_0A43D62E471B;20170315 EAID_4717810B_8F64_470b_BEE3_68CEDD2A5CC0;dreneringsårsak;Angir sannsynlig årsak til at arealer er dårlig drenert.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordressurs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4717810B_8F64_470b_BEE3_68CEDD2A5CC0;20170920 EAID_633B6665_704B_45ff_B0D1_56D949E05549;Dreneringsårsak;Angir sannsynlig årsak til at arealer er dårlig drenert.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_633B6665_704B_45ff_B0D1_56D949E05549;20170920 EAID_3EEF2AA7_B7DE_4084_8C00_ED351D2004D3;dreneringsårsak;Angir sannsynlig årsak til at arealer er dårlig drenert.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordressurs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EEF2AA7_B7DE_4084_8C00_ED351D2004D3;20181201 EAID_4FE635EF_D035_4ec0_B505_C3C33C90D9DD;Dreneringsårsak;Angir sannsynlig årsak til at arealer er dårlig drenert.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4FE635EF_D035_4ec0_B505_C3C33C90D9DD;20181201 EAID_1D564082_CC9F_414d_993E_A0D919F2B68F;drens;drens;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kumbruk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D564082_CC9F_414d_993E_A0D919F2B68F;2.2 EAID_9D4DA9DA_EA25_417a_8CF1_E86E31EE7784;DriftForhold;angir driftsforholdene Merknad: À jour pr. siste oppdatering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D4DA9DA_EA25_417a_8CF1_E86E31EE7784;3.0 EAID_49DCEF9B_292F_49f5_91AD_8C62E9D9C767;driftForhold;angir driftsforholdene Merknad: Ajour pr. siste oppdatering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\GrusPukkObservasjonOgUttak\PukkUttak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49DCEF9B_292F_49f5_91AD_8C62E9D9C767;3.0 EAID_A9EB6D01_900C_4148_ADEC_3976A9F9B171;driftForhold;angir driftsforholdene Merknad: Ajour pr. siste oppdatering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\GrusPukkObservasjonOgUttak\SandGrusUttak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9EB6D01_900C_4148_ADEC_3976A9F9B171;3.0 EAID_BD305021_6831_471a_8DDF_69A9A800DA3B;DriftForhold;angir driftsforholdene Merknad: À jour pr. siste oppdatering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BD305021_6831_471a_8DDF_69A9A800DA3B;2.0 EAID_15FE245D_2D26_4288_BB0D_DD395FD83ABE;driftForhold;angir driftsforholdene Merknad: Ajour pr. siste oppdatering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådeFlater\MalmOmrFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15FE245D_2D26_4288_BB0D_DD395FD83ABE;2.0 EAID_91981124_8526_4659_B485_68CC01EBCFE2;driftForhold;angir driftsforholdene Merknad: Ajour pr. siste oppdatering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådeFlater\NatursteinOmrFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_91981124_8526_4659_B485_68CC01EBCFE2;2.0 EAID_BC8CE8DE_2CC9_41a5_A7C6_06E7E80776D4;driftForhold;angir driftsforholdene Merknad: Ajour pr. siste oppdatering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådeFlater\IndustrimineralOmrFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC8CE8DE_2CC9_41a5_A7C6_06E7E80776D4;2.0 EAID_0868740A_9F01_424c_B2FF_C4D464BEB1A8;driftForhold;angir driftsforholdene Merknad: Ajour pr. siste oppdatering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådePunkt\IndustrimineralOmrPkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0868740A_9F01_424c_B2FF_C4D464BEB1A8;2.0 EAID_1742831E_38B4_4f87_97FD_03ED479A9DD7;driftForhold;angir driftsforholdene Merknad: Ajour pr. siste oppdatering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådePunkt\MalmOmrPkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1742831E_38B4_4f87_97FD_03ED479A9DD7;2.0 EAID_D66268C2_38E0_4725_B9C2_B7BB530B7744;driftForhold;angir driftsforholdene Merknad: Ajour pr. siste oppdatering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådePunkt\NatursteinOmrPkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D66268C2_38E0_4725_B9C2_B7BB530B7744;2.0 EAID_65F09772_4A1B_496a_A208_B993F16DBAB8;driftForhold;angir driftsforholdene Merknad: Ajour pr. siste oppdatering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\IndustrimineralLokalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_65F09772_4A1B_496a_A208_B993F16DBAB8;2.0 EAID_7642859D_66E3_4751_B05B_62E58B4C35EB;driftForhold;angir driftsforholdene Merknad: Ajour pr. siste oppdatering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\MalmLokalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7642859D_66E3_4751_B05B_62E58B4C35EB;2.0 EAID_7E06C6C1_3B38_4b84_A08F_F1384156066C;driftForhold;angir driftsforholdene Merknad: Ajour pr. siste oppdatering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\NatursteinLokalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E06C6C1_3B38_4b84_A08F_F1384156066C;2.0 EAID_5C66B907_FAC1_49e6_8462_C2218B8189CC;DriftMetode;angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C66B907_FAC1_49e6_8462_C2218B8189CC;3.0 EAID_2F677C53_3873_43f1_AEFA_368ACDA3A844;DriftMetode;angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F677C53_3873_43f1_AEFA_368ACDA3A844;2.0 EAID_15FE245D_2D26_4288_BB0D_DD395FD83ABE;driftMetode;angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådeFlater\MalmOmrFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15FE245D_2D26_4288_BB0D_DD395FD83ABE;2.0 EAID_91981124_8526_4659_B485_68CC01EBCFE2;driftMetode;angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådeFlater\NatursteinOmrFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_91981124_8526_4659_B485_68CC01EBCFE2;2.0 EAID_BC8CE8DE_2CC9_41a5_A7C6_06E7E80776D4;driftMetode;angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådeFlater\IndustrimineralOmrFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC8CE8DE_2CC9_41a5_A7C6_06E7E80776D4;2.0 EAID_0868740A_9F01_424c_B2FF_C4D464BEB1A8;driftMetode;angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådePunkt\IndustrimineralOmrPkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0868740A_9F01_424c_B2FF_C4D464BEB1A8;2.0 EAID_1742831E_38B4_4f87_97FD_03ED479A9DD7;driftMetode;angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådePunkt\MalmOmrPkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1742831E_38B4_4f87_97FD_03ED479A9DD7;2.0 EAID_D66268C2_38E0_4725_B9C2_B7BB530B7744;driftMetode;angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådePunkt\NatursteinOmrPkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D66268C2_38E0_4725_B9C2_B7BB530B7744;2.0 EAID_65F09772_4A1B_496a_A208_B993F16DBAB8;driftMetode;angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\IndustrimineralLokalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_65F09772_4A1B_496a_A208_B993F16DBAB8;2.0 EAID_7642859D_66E3_4751_B05B_62E58B4C35EB;driftMetode;angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\MalmLokalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7642859D_66E3_4751_B05B_62E58B4C35EB;2.0 EAID_7E06C6C1_3B38_4b84_A08F_F1384156066C;driftMetode;angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\NatursteinLokalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E06C6C1_3B38_4b84_A08F_F1384156066C;2.0 EAID_01BE6F6D_0931_4a04_BE9E_741A50F1FD7E;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01BE6F6D_0931_4a04_BE9E_741A50F1FD7E;2.2 EAID_0981CFB9_5949_4586_93A3_7AE970CA7CE0;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0981CFB9_5949_4586_93A3_7AE970CA7CE0;2.2 EAID_16424331_2F2F_4e09_BC2F_0D3D0C9228D4;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Bekkeinntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_16424331_2F2F_4e09_BC2F_0D3D0C9228D4;2.2 EAID_1E53C15B_345C_4c2a_8252_05189DF4F30B;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Pumpe;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E53C15B_345C_4c2a_8252_05189DF4F30B;2.2 EAID_21CEA90C_827D_4d0d_878A_F4128CC083ED;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift (anleggsår) Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21CEA90C_827D_4d0d_878A_F4128CC083ED;2.2 EAID_2800EF5D_7D9B_48ee_A529_3AC210119CDC;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2800EF5D_7D9B_48ee_A529_3AC210119CDC;2.2 EAID_3644491A_C332_42df_B103_A787BE62CC12;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_UtløpUtslipp;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3644491A_C332_42df_B103_A787BE62CC12;2.2 EAID_3DA391AF_63B9_4b8d_8D9C_E8A1C68A8BB3;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DA391AF_63B9_4b8d_8D9C_E8A1C68A8BB3;2.2 EAID_3E688F98_0E47_4617_B924_4FB401EC540C;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Brannventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E688F98_0E47_4617_B924_4FB401EC540C;2.2 EAID_3EA223D4_8CF9_4d3e_B118_E24F9B2E8B22;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EA223D4_8CF9_4d3e_B118_E24F9B2E8B22;2.2 EAID_480335EC_62B9_4ac3_B029_6094492D072C;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Måler;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_480335EC_62B9_4ac3_B029_6094492D072C;2.2 EAID_52BBB9B9_93A8_4026_9C35_0AFF6A492DE6;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Hydrant;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52BBB9B9_93A8_4026_9C35_0AFF6A492DE6;2.2 EAID_7B143F87_E25F_4323_9A8D_7B7907801F46;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Tilbakeslagsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B143F87_E25F_4323_9A8D_7B7907801F46;2.2 EAID_7E493927_92A0_4d12_82CA_9C7328A12C31;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Anboring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E493927_92A0_4d12_82CA_9C7328A12C31;2.2 EAID_7F0F6E64_F842_4e43_817C_EF1B517F7E0E;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7F0F6E64_F842_4e43_817C_EF1B517F7E0E;2.2 EAID_A176D3D7_D242_4178_B85D_DF3DA5390A87;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Overgang;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A176D3D7_D242_4178_B85D_DF3DA5390A87;2.2 EAID_A664DF01_B82B_4983_9D76_95CDA7D30C4B;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Vanninntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A664DF01_B82B_4983_9D76_95CDA7D30C4B;2.2 EAID_ABD68400_E04F_4f84_93B1_5C2C71EC76AD;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Trekkerør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABD68400_E04F_4f84_93B1_5C2C71EC76AD;2.2 EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;2.2 EAID_E146D5D3_5E63_4821_A28D_B2DAC7408168;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Nettstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E146D5D3_5E63_4821_A28D_B2DAC7408168;2.2 EAID_EE041B5F_D3E0_4f70_B124_0100E894EB86;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Ledningslokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE041B5F_D3E0_4f70_B124_0100E894EB86;2.2 EAID_F6E716BB_AFC2_494d_B905_3A2A447E4738;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Lufteventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6E716BB_AFC2_494d_B905_3A2A447E4738;2.2 EAID_FBF00976_322B_486e_86A0_6E872ABA917B;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBF00976_322B_486e_86A0_6E872ABA917B;2.2 EAID_FD50339C_5CD3_489a_B8C7_1559E6581297;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Reguleringsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD50339C_5CD3_489a_B8C7_1559E6581297;2.2 EAID_FD740034_D1C7_43d1_9277_D1E2523C3907;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Blindflens;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD740034_D1C7_43d1_9277_D1E2523C3907;2.2 EAID_FDE02DC1_892B_44fe_83A6_7C5461C9E8B8;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Uttak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FDE02DC1_892B_44fe_83A6_7C5461C9E8B8;2.2 EAID_26B51651_D16B_4e00_8CF6_A07F6237C2A2;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Blindflens;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26B51651_D16B_4e00_8CF6_A07F6237C2A2;2.2 EAID_26DD99F5_E470_4ddd_AEFC_F62198734871;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Måler;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26DD99F5_E470_4ddd_AEFC_F62198734871;2.2 EAID_2E161A98_EBFD_45f3_8636_543C1375B9B7;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E161A98_EBFD_45f3_8636_543C1375B9B7;2.2 EAID_329C54FC_DC86_4590_AA1A_A7F37099B293;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_329C54FC_DC86_4590_AA1A_A7F37099B293;2.2 EAID_44316972_CBA8_4891_B8D1_6F28B709B778;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44316972_CBA8_4891_B8D1_6F28B709B778;2.2 EAID_4B3EC34D_C227_44a2_B209_93F263BD00D8;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_UtløpUtslipp;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B3EC34D_C227_44a2_B209_93F263BD00D8;2.2 EAID_500B1E35_0D75_4505_89B4_684275B5FADC;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Vanninntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_500B1E35_0D75_4505_89B4_684275B5FADC;2.2 EAID_50FA012F_FCAB_437e_9B43_B70F70B04149;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Tilbakeslagsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50FA012F_FCAB_437e_9B43_B70F70B04149;2.2 EAID_53A7373F_29BD_4ad3_8E06_B86696AC5E0F;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53A7373F_29BD_4ad3_8E06_B86696AC5E0F;2.2 EAID_550DE116_AF92_4b9a_B0DE_5B0FCA0098EF;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Lufteventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_550DE116_AF92_4b9a_B0DE_5B0FCA0098EF;2.2 EAID_6287FA61_2FC8_4445_8CF8_0C89A223FA9C;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Uttak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6287FA61_2FC8_4445_8CF8_0C89A223FA9C;2.2 EAID_6CA846BE_CEB5_4df2_8525_B79CBFC7A4AF;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Hydrant;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6CA846BE_CEB5_4df2_8525_B79CBFC7A4AF;2.2 EAID_6E399AF7_1A7F_4e51_BE21_2E69BE6D93C0;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Nettstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E399AF7_1A7F_4e51_BE21_2E69BE6D93C0;2.2 EAID_6FD332D8_718B_4fc2_BE66_55FC3FF8123E;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift (anleggsår) Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6FD332D8_718B_4fc2_BE66_55FC3FF8123E;2.2 EAID_75913CD8_5D25_460e_BA49_D73E18E6BDDC;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Anboring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75913CD8_5D25_460e_BA49_D73E18E6BDDC;2.2 EAID_795E22BC_031A_499b_BDBD_1317771A3E31;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Bekkeinntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_795E22BC_031A_499b_BDBD_1317771A3E31;2.2 EAID_79FD041B_71F3_4357_B23E_5F06A0F3E72C;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Ledningslokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79FD041B_71F3_4357_B23E_5F06A0F3E72C;2.2 EAID_8EF7D2F5_8097_4556_B714_EC93784E02FF;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8EF7D2F5_8097_4556_B714_EC93784E02FF;2.2 EAID_93BC987E_7B77_42b6_A0DD_4BE801C1391F;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Brannventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93BC987E_7B77_42b6_A0DD_4BE801C1391F;2.2 EAID_A82CDDD4_8394_41b2_A96B_A3457D6EDA29;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Overgang;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A82CDDD4_8394_41b2_A96B_A3457D6EDA29;2.2 EAID_BCA1B32F_555C_4748_938E_5B32CF2319E6;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCA1B32F_555C_4748_938E_5B32CF2319E6;2.2 EAID_C204C889_1EF2_44a0_B378_C4FE640100E7;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Reguleringsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C204C889_1EF2_44a0_B378_C4FE640100E7;2.2 EAID_D14C7865_F991_4f9a_A035_C2349F3FB03A;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Pumpe;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D14C7865_F991_4f9a_A035_C2349F3FB03A;2.2 EAID_D1ED3182_4C79_46e5_91D3_E20B1F91AB9B;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1ED3182_4C79_46e5_91D3_E20B1F91AB9B;2.2 EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;2.2 EAID_042539AF_B30D_4780_9852_83A3CF723F3B;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Måler;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_042539AF_B30D_4780_9852_83A3CF723F3B;2.2 EAID_0461CBBC_13E7_444a_86BB_C4C3A878B7DA;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Nettstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0461CBBC_13E7_444a_86BB_C4C3A878B7DA;2.2 EAID_325ADC07_96E8_4b4a_A637_5A32889C0121;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Ledningslokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_325ADC07_96E8_4b4a_A637_5A32889C0121;2.2 EAID_393E2BDC_9D77_4974_9BE4_5A870FABA242;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_UtløpUtslipp;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_393E2BDC_9D77_4974_9BE4_5A870FABA242;2.2 EAID_3E96CE5B_EE2C_411e_822C_87345161CBAA;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Blindflens;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E96CE5B_EE2C_411e_822C_87345161CBAA;2.2 EAID_495C2FFB_FC65_4f6e_9CC6_4A2B3C91FEE2;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift (anleggsår) Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_495C2FFB_FC65_4f6e_9CC6_4A2B3C91FEE2;2.2 EAID_609D0433_D297_4eb3_90BF_585210EC3568;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_609D0433_D297_4eb3_90BF_585210EC3568;2.2 EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;2.2 EAID_6C017BA0_E70A_4792_B86C_A3EF2795F662;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Lufteventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C017BA0_E70A_4792_B86C_A3EF2795F662;2.2 EAID_70181020_C1DE_49cd_B59B_84763799414D;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Overgang;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70181020_C1DE_49cd_B59B_84763799414D;2.2 EAID_84131BFE_BA9B_40b3_94A8_91CA907F9FE4;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84131BFE_BA9B_40b3_94A8_91CA907F9FE4;2.2 EAID_87FC772C_E1E8_4839_8BCC_6FA6DB654E05;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Brannventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87FC772C_E1E8_4839_8BCC_6FA6DB654E05;2.2 EAID_8C86B12A_E604_4fa2_8C34_29FC022ABF90;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Uttak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C86B12A_E604_4fa2_8C34_29FC022ABF90;2.2 EAID_936BF71E_CF64_4bf1_BA63_45AD2BD5B769;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Hydrant;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_936BF71E_CF64_4bf1_BA63_45AD2BD5B769;2.2 EAID_986178A6_53FF_4451_B2A2_9AAF22009F50;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Reguleringsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_986178A6_53FF_4451_B2A2_9AAF22009F50;2.2 EAID_9EB22572_68E4_42a1_B875_48D296A0ECB0;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Bekkeinntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EB22572_68E4_42a1_B875_48D296A0ECB0;2.2 EAID_CEBDA20B_0126_40fa_995E_A30A589BD5AA;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Vanninntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CEBDA20B_0126_40fa_995E_A30A589BD5AA;2.2 EAID_D5BF0897_FDA0_4ea9_86FF_5595A38F623C;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5BF0897_FDA0_4ea9_86FF_5595A38F623C;2.2 EAID_D5F7211C_905A_4f2d_B6B5_C3BBB1483859;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5F7211C_905A_4f2d_B6B5_C3BBB1483859;2.2 EAID_DCC4D80F_5656_4a28_AD9F_5FACB8BE1089;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Pumpe;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCC4D80F_5656_4a28_AD9F_5FACB8BE1089;2.2 EAID_E1E84278_3F23_4eaa_AF27_F12D4EC66B58;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Anboring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1E84278_3F23_4eaa_AF27_F12D4EC66B58;2.2 EAID_E3326E0B_C32F_429c_A880_5B88CB9FFE89;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E3326E0B_C32F_429c_A880_5B88CB9FFE89;2.2 EAID_F04C7E47_7930_4832_A097_98E8B63CA989;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F04C7E47_7930_4832_A097_98E8B63CA989;2.2 EAID_F1627C5C_68FF_428b_9D8F_C7E424833ABD;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1627C5C_68FF_428b_9D8F_C7E424833ABD;2.2 EAID_FE847CB6_693E_4e9f_992D_F8A5555EF6B6;driftsattår;året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Tilbakeslagsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE847CB6_693E_4e9f_992D_F8A5555EF6B6;2.2 EAID_1E53C15B_345C_4c2a_8252_05189DF4F30B;driftsmerking;unik ID for den fysiske nettverkskomponenten. Merknad: Vil kunne brukes til å knytte sammen informasjon om samme komponenten forvaltet i ulike databaser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Pumpe;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E53C15B_345C_4c2a_8252_05189DF4F30B;2.2 EAID_21CEA90C_827D_4d0d_878A_F4128CC083ED;driftsmerking;unik ID for den fysiske nettverkskomponenten. Merknad: Vil kunne brukes til å knytte sammen informasjon om samme komponenten forvaltet i ulike databaser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21CEA90C_827D_4d0d_878A_F4128CC083ED;2.2 EAID_3644491A_C332_42df_B103_A787BE62CC12;driftsmerking;unik ID for den fysiske nettverkskomponenten. Merknad: Vil kunne brukes til å knytte sammen informasjon om samme komponenten forvaltet i ulike databaser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_UtløpUtslipp;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3644491A_C332_42df_B103_A787BE62CC12;2.2 EAID_480335EC_62B9_4ac3_B029_6094492D072C;driftsmerking;unik ID for den fysiske nettverkskomponenten. Merknad: Vil kunne brukes til å knytte sammen informasjon om samme komponenten forvaltet i ulike databaser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Måler;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_480335EC_62B9_4ac3_B029_6094492D072C;2.2 EAID_52BBB9B9_93A8_4026_9C35_0AFF6A492DE6;driftsmerking;unik ID for den fysiske nettverkskomponenten. Merknad: Vil kunne brukes til å knytte sammen informasjon om samme komponenten forvaltet i ulike databaser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Hydrant;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52BBB9B9_93A8_4026_9C35_0AFF6A492DE6;2.2 EAID_A664DF01_B82B_4983_9D76_95CDA7D30C4B;driftsmerking;unik ID for den fysiske nettverkskomponenten. Merknad: Vil kunne brukes til å knytte sammen informasjon om samme komponenten forvaltet i ulike databaser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Vanninntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A664DF01_B82B_4983_9D76_95CDA7D30C4B;2.2 EAID_E146D5D3_5E63_4821_A28D_B2DAC7408168;driftsmerking;unik ID for den fysiske nettverkskomponenten. Merknad: Vil kunne brukes til å knytte sammen informasjon om samme komponenten forvaltet i ulike databaser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Nettstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E146D5D3_5E63_4821_A28D_B2DAC7408168;2.2 EAID_6FD332D8_718B_4fc2_BE66_55FC3FF8123E;driftsmerking;unik ID for den fysiske nettverkskomponenten. Merknad: Vil kunne brukes til å knytte sammen informasjon om samme komponenten forvaltet i ulike databaser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6FD332D8_718B_4fc2_BE66_55FC3FF8123E;2.2 EAID_042539AF_B30D_4780_9852_83A3CF723F3B;driftsmerking;unik ID for den fysiske nettverkskomponenten. Merknad: Vil kunne brukes til å knytte sammen informasjon om samme komponenten forvaltet i ulike databaser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Måler;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_042539AF_B30D_4780_9852_83A3CF723F3B;2.2 EAID_0461CBBC_13E7_444a_86BB_C4C3A878B7DA;driftsmerking;unik ID for den fysiske nettverkskomponenten. Merknad: Vil kunne brukes til å knytte sammen informasjon om samme komponenten forvaltet i ulike databaser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Nettstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0461CBBC_13E7_444a_86BB_C4C3A878B7DA;2.2 EAID_393E2BDC_9D77_4974_9BE4_5A870FABA242;driftsmerking;unik ID for den fysiske nettverkskomponenten. Merknad: Vil kunne brukes til å knytte sammen informasjon om samme komponenten forvaltet i ulike databaser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_UtløpUtslipp;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_393E2BDC_9D77_4974_9BE4_5A870FABA242;2.2 EAID_495C2FFB_FC65_4f6e_9CC6_4A2B3C91FEE2;driftsmerking;unik ID for den fysiske nettverkskomponenten. Merknad: Vil kunne brukes til å knytte sammen informasjon om samme komponenten forvaltet i ulike databaser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_495C2FFB_FC65_4f6e_9CC6_4A2B3C91FEE2;2.2 EAID_936BF71E_CF64_4bf1_BA63_45AD2BD5B769;driftsmerking;unik ID for den fysiske nettverkskomponenten. Merknad: Vil kunne brukes til å knytte sammen informasjon om samme komponenten forvaltet i ulike databaser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Hydrant;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_936BF71E_CF64_4bf1_BA63_45AD2BD5B769;2.2 EAID_CEBDA20B_0126_40fa_995E_A30A589BD5AA;driftsmerking;unik ID for den fysiske nettverkskomponenten. Merknad: Vil kunne brukes til å knytte sammen informasjon om samme komponenten forvaltet i ulike databaser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Vanninntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CEBDA20B_0126_40fa_995E_A30A589BD5AA;2.2 EAID_DCC4D80F_5656_4a28_AD9F_5FACB8BE1089;driftsmerking;unik ID for den fysiske nettverkskomponenten. Merknad: Vil kunne brukes til å knytte sammen informasjon om samme komponenten forvaltet i ulike databaser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Pumpe;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCC4D80F_5656_4a28_AD9F_5FACB8BE1089;2.2 EAID_71690763_74FC_4474_ADC8_1973A1EE15B1;driftsmerking;unik ID for den fysiske nettverkskomponenten. Merknad: Vil kunne brukes til å knytte sammen informasjon om samme komponenten forvaltet i ulike databaser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Kjernemodell\Nettverkskomponent;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71690763_74FC_4474_ADC8_1973A1EE15B1;1.0 EAID_0DF7E0C6_DF4E_4bec_B0D9_99180A430368;driftsmerking;objekteieres navning/nummerering av det fysiske ledningsobjektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Kopling\Masteomriss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DF7E0C6_DF4E_4bec_B0D9_99180A430368;1.0 EAID_45D9D731_22F7_4e2a_A2C8_8F443B7C59CB;driftsmerking;objekteieres navning/nummerering av det fysiske ledningsobjektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Kopling\NettstasjonAdkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45D9D731_22F7_4e2a_A2C8_8F443B7C59CB;1.0 EAID_7AF9BCD1_36D5_43c2_A634_2AB34F423B60;driftsmerking;objekteieres navning/nummerering av det fysiske ledningsobjektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Kopling\Nettverkstasjonomriss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7AF9BCD1_36D5_43c2_A634_2AB34F423B60;1.0 EAPK_DC942528_A470_41d5_9021_F657B40EB1FF;Driftsområder;Inneholder elementer fra SOSI Areal 4.0 Driftsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk\Driftsområder;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_DC942528_A470_41d5_9021_F657B40EB1FF;4.6 EAPK_D62C8C2E_FEBE_4764_895A_8F06FDE1A3FD;Driftsområder;Inneholder elementer fra SOSI Areal 4.0 Driftsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk\Driftsområder;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D62C8C2E_FEBE_4764_895A_8F06FDE1A3FD;4.61 EAID_167CF757_2A95_4ca0_9FB0_11D4F9D59314;driftStartMåling;startmåned/år for innsamling av kjemiske data;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\LGNBrønn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_167CF757_2A95_4ca0_9FB0_11D4F9D59314;1.0 EAID_73AAD0CA_6F7A_4c00_8097_2567008CABD7;driftStartMåling;startmåned/år for innsamling av kjemiske data;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\LGNGrunnvannOppkomme;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_73AAD0CA_6F7A_4c00_8097_2567008CABD7;1.0 EAID_90B134E1_14AC_4ba3_B74D_880E50F90510;driftstilsynAnsvarlig;angir ansvarlig instans for drift og tilsyn med området ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Statlig sikra friluftslivsområder\SikraFriluftslivsområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90B134E1_14AC_4ba3_B74D_880E50F90510;20141101 EAID_167CF757_2A95_4ca0_9FB0_11D4F9D59314;driftStoppMåling;sluttmåned/år for innsamling av kjemiske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\LGNBrønn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_167CF757_2A95_4ca0_9FB0_11D4F9D59314;1.0 EAID_73AAD0CA_6F7A_4c00_8097_2567008CABD7;driftStoppMåling;sluttmåned/år for innsamling av kjemiske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\LGNGrunnvannOppkomme;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_73AAD0CA_6F7A_4c00_8097_2567008CABD7;1.0 EAID_72D9DA23_CAF6_4d18_805F_5AEF79D98844;DrifttekniskeBegrensninger;Viser utbredelsen av fire klasser basert på jordsmonnegenskaper i kombinasjon med terrengegenskapene helling, mengde stein og blokk på overflata samt frekvens av fjellblotninger.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_72D9DA23_CAF6_4d18_805F_5AEF79D98844;20170315 EAID_FEBF203F_EB7F_481e_9495_0A43D62E471B;drifttekniskeBegrensninger;Viser utbredelsen av fire klasser basert på jordsmonnegenskaper i kombinasjon med terrengegenskapene helling, mengde stein og blokk på overflata samt frekvens av fjellblotninger.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordressurs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FEBF203F_EB7F_481e_9495_0A43D62E471B;20170315 EAID_0546AD44_ED4F_49a1_B17B_67D82A3AAE07;DrifttekniskeBegrensninger;Viser utbredelsen av fire klasser basert på jordsmonnegenskaper i kombinasjon med terrengegenskapene helling, mengde stein og blokk på overflata samt frekvens av fjellblotninger.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0546AD44_ED4F_49a1_B17B_67D82A3AAE07;20170920 EAID_4717810B_8F64_470b_BEE3_68CEDD2A5CC0;drifttekniskeBegrensninger;Viser utbredelsen av fire klasser basert på jordsmonnegenskaper i kombinasjon med terrengegenskapene helling, mengde stein og blokk på overflata samt frekvens av fjellblotninger.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordressurs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4717810B_8F64_470b_BEE3_68CEDD2A5CC0;20170920 EAID_133B46DA_6734_406d_891C_8FF8F742E8B9;DrifttekniskeBegrensninger;Viser utbredelsen av fire klasser basert på jordsmonnegenskaper i kombinasjon med terrengegenskapene helling, mengde stein og blokk på overflata samt frekvens av fjellblotninger.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_133B46DA_6734_406d_891C_8FF8F742E8B9;20181201 EAID_3EEF2AA7_B7DE_4084_8C00_ED351D2004D3;drifttekniskeBegrensninger;Viser utbredelsen av fire klasser basert på jordsmonnegenskaper i kombinasjon med terrengegenskapene helling, mengde stein og blokk på overflata samt frekvens av fjellblotninger.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordressurs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EEF2AA7_B7DE_4084_8C00_ED351D2004D3;20181201 EAID_070A3A84_64EF_4fd2_B1E5_148BC45DCB8B;drivstoffanlegg;Bensinstasjoner (med og uten autogass) og andre drivstoffanlegg i tilknytning til landbruks-, industri- og anleggsvirksomhet samt marina.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\Anleggsobjekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_070A3A84_64EF_4fd2_B1E5_148BC45DCB8B;20170303 EAID_82BCFF52_48AD_472c_A047_B0FF8A0D8B82;Drivstofftilkobling;mulighet for fylling av drivstoff på kaia;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82BCFF52_48AD_472c_A047_B0FF8A0D8B82;20201022 EAID_B0D0F94A_BAFA_4c4f_BEC0_F64AA3C561E8;DrivstoffTilkoblingstype;fast eller mobilt tilkoblingspunkt for drivstoff;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0D0F94A_BAFA_4c4f_BEC0_F64AA3C561E8;20201022 EAID_2C44DE2C_CC52_4bba_BB90_E2F98EF60622;Drivstofftype;Angir hvilke typer drivstoff som kan fylles;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2C44DE2C_CC52_4bba_BB90_E2F98EF60622;20201022 EAID_82BCFF52_48AD_472c_A047_B0FF8A0D8B82;drivstofftype;type drivstoff;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82BCFF52_48AD_472c_A047_B0FF8A0D8B82;20201022 EAID_C386E0AA_0AE2_450b_B4E1_FFFA7DBEE6DA;DSBStedfesting;enkel klassifisering av stedfestingsnøyaktighet;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C386E0AA_0AE2_450b_B4E1_FFFA7DBEE6DA;20170303 EAID_F930616B_34DD_40d5_BFFA_9E3E4435A67D;dsbStedfesting;enkel klassifisering av stedfestingsnøyaktighet.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg\Eksplosivanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F930616B_34DD_40d5_BFFA_9E3E4435A67D;20170303 EAID_59B4BB64_C1D4_41ae_95CD_26D2DF4BCDC5;DSBStedfesting;enkel klassifisering av stedfestingsnøyaktighet;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_59B4BB64_C1D4_41ae_95CD_26D2DF4BCDC5;20170303 EAID_FB768A1F_B4A7_4444_B39D_E8930AC68A33;dsbStedfesting;enkel klassifisering av stedfestingsnøyaktighet ;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\FarligStoffAnlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB768A1F_B4A7_4444_B39D_E8930AC68A33;20170303 EAID_368D8E96_0F25_4047_A68C_4CABB6C848DF;dtmKilde;digital terreng modell (DTM) brukt i analyse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flom aktsomhetsområder\FlomAktsomhetFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_368D8E96_0F25_4047_A68C_4CABB6C848DF;1.1 EAID_368D8E96_0F25_4047_A68C_4CABB6C848DF;dtmKildeDato;uttaksdato av DTM brukt i analyse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flom aktsomhetsområder\FlomAktsomhetFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_368D8E96_0F25_4047_A68C_4CABB6C848DF;1.1 EAID_A16BA94C_15BD_454a_A735_EC734C891FB0;DTMPunkt;høydebærende punkt som beskriver terrengets overflate i forhold til angitt referansenivå. Punktene kan være plassert i et regelmessig (kvadratisk eller rektangulært) eller uregelmessig nett ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\N5 Høydekurve\FKB-Høydekurve;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A16BA94C_15BD_454a_A735_EC734C891FB0;4.6 EAID_24609C30_14E8_43b3_A208_6442ABE8DD20;DTMPunkt;høydebærende punkt som beskriver terrengets overflate i forhold til angitt referansenivå. Punktene kan være plassert i et regelmessig (kvadratisk eller rektangulært) eller uregelmessig nett ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24609C30_14E8_43b3_A208_6442ABE8DD20;4.6 EAID_A4FC50D8_3B04_45fb_BDA4_67CB09C5A0B0;Dumpefelt;"et havområde der mudret materiale eller annet potensielt mer skadelig materiale, f.eks. eksplosiver, kjemisk avfall, er bevisst dumpet. A sea area where dredged material or other potentially more harmful material, e.g. explosives, chemical waste, is deliberately deposited. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4FC50D8_3B04_45fb_BDA4_67CB09C5A0B0;20201020 EAID_F6F91175_EF92_49e5_A19B_A29A2A8C5007;Dumpefeltgrense;"grense for område/lokalitet for senking/dumping i sjø Boundary for area/site for scuttling/dumping at sea ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6F91175_EF92_49e5_A19B_A29A2A8C5007;20201020 EAID_6031AAF3_11A7_4350_82F1_2309866C539A;Dumpefelttype;kategorisering av type dumpefelt. Category of dumping ground.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6031AAF3_11A7_4350_82F1_2309866C539A;20201020 EAID_A4FC50D8_3B04_45fb_BDA4_67CB09C5A0B0;dumpefelttype;angivelse av hva som dumpes The category of the dumping ground. Note: S-57 CATDPG ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur\Dumpefelt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4FC50D8_3B04_45fb_BDA4_67CB09C5A0B0;20201020 EAID_5229E84B_0B5B_457e_A793_B9DA14B43FF2;dwe2dw;Antall boliger i tomannsboliger;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5229E84B_0B5B_457e_A793_B9DA14B43FF2;20190901 EAID_88D44397_D8CD_4361_BE0E_5455619AFCD7;dwe2dw;Antall boliger i tomannsboliger;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88D44397_D8CD_4361_BE0E_5455619AFCD7;20190901 EAID_A1799634_0D0A_4a3a_BCAA_9049D82DFC4F;dwe2dw;Antall boliger i tomannsboliger;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1799634_0D0A_4a3a_BCAA_9049D82DFC4F;20190901 EAID_5229E84B_0B5B_457e_A793_B9DA14B43FF2;dweArea;Gjennomsnittlig bruksareal;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5229E84B_0B5B_457e_A793_B9DA14B43FF2;20190901 EAID_88D44397_D8CD_4361_BE0E_5455619AFCD7;dweArea;Gjennomsnittlig bruksareal;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88D44397_D8CD_4361_BE0E_5455619AFCD7;20190901 EAID_A1799634_0D0A_4a3a_BCAA_9049D82DFC4F;dweArea;Gjennomsnittlig bruksareal;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1799634_0D0A_4a3a_BCAA_9049D82DFC4F;20190901 EAID_5229E84B_0B5B_457e_A793_B9DA14B43FF2;dweCom;Antall boliger i bofellesskap;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5229E84B_0B5B_457e_A793_B9DA14B43FF2;20190901 EAID_88D44397_D8CD_4361_BE0E_5455619AFCD7;dweCom;Antall boliger i bofellesskap;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88D44397_D8CD_4361_BE0E_5455619AFCD7;20190901 EAID_A1799634_0D0A_4a3a_BCAA_9049D82DFC4F;dweCom;Antall boliger i bofellesskap;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1799634_0D0A_4a3a_BCAA_9049D82DFC4F;20190901 EAID_5229E84B_0B5B_457e_A793_B9DA14B43FF2;dweDet;Antall boliger i eneboliger;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5229E84B_0B5B_457e_A793_B9DA14B43FF2;20190901 EAID_88D44397_D8CD_4361_BE0E_5455619AFCD7;dweDet;Antall boliger i eneboliger;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88D44397_D8CD_4361_BE0E_5455619AFCD7;20190901 EAID_A1799634_0D0A_4a3a_BCAA_9049D82DFC4F;dweDet;Antall boliger i eneboliger;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1799634_0D0A_4a3a_BCAA_9049D82DFC4F;20190901 EAID_5229E84B_0B5B_457e_A793_B9DA14B43FF2;dweMult;Antall boliger i boligblokk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5229E84B_0B5B_457e_A793_B9DA14B43FF2;20190901 EAID_88D44397_D8CD_4361_BE0E_5455619AFCD7;dweMult;Antall boliger i boligblokk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88D44397_D8CD_4361_BE0E_5455619AFCD7;20190901 EAID_A1799634_0D0A_4a3a_BCAA_9049D82DFC4F;dweMult;Antall boliger i boligblokk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1799634_0D0A_4a3a_BCAA_9049D82DFC4F;20190901 EAID_5229E84B_0B5B_457e_A793_B9DA14B43FF2;dweOth;Antall boliger i andre bygningstyper;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5229E84B_0B5B_457e_A793_B9DA14B43FF2;20190901 EAID_88D44397_D8CD_4361_BE0E_5455619AFCD7;dweOth;Antall boliger i andre bygningstyper;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88D44397_D8CD_4361_BE0E_5455619AFCD7;20190901 EAID_A1799634_0D0A_4a3a_BCAA_9049D82DFC4F;dweOth;Antall boliger i andre bygningstyper;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1799634_0D0A_4a3a_BCAA_9049D82DFC4F;20190901 EAID_5229E84B_0B5B_457e_A793_B9DA14B43FF2;dweRow;Antall boliger i rekkehus, kjedehus og andre småhus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5229E84B_0B5B_457e_A793_B9DA14B43FF2;20190901 EAID_88D44397_D8CD_4361_BE0E_5455619AFCD7;dweRow;Antall boliger i rekkehus, kjedehus og andre småhus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88D44397_D8CD_4361_BE0E_5455619AFCD7;20190901 EAID_A1799634_0D0A_4a3a_BCAA_9049D82DFC4F;dweRow;Antall boliger i rekkehus, kjedehus og andre småhus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1799634_0D0A_4a3a_BCAA_9049D82DFC4F;20190901 EAID_5229E84B_0B5B_457e_A793_B9DA14B43FF2;dweTodw;Boliger i alt;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5229E84B_0B5B_457e_A793_B9DA14B43FF2;20190901 EAID_88D44397_D8CD_4361_BE0E_5455619AFCD7;dweTodw;Boliger i alt;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88D44397_D8CD_4361_BE0E_5455619AFCD7;20190901 EAID_A1799634_0D0A_4a3a_BCAA_9049D82DFC4F;dweTodw;Boliger i alt;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligerPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1799634_0D0A_4a3a_BCAA_9049D82DFC4F;20190901 EAID_3644491A_C332_42df_B103_A787BE62CC12;dybde;Dybde i forhold til vann nivå (vannflate) ved utslipp til vann resipient;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_UtløpUtslipp;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3644491A_C332_42df_B103_A787BE62CC12;2.2 EAID_4B3EC34D_C227_44a2_B209_93F263BD00D8;dybde;Dybde i forhold til vann nivå (vannflate) ved utslipp til vann resipient;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_UtløpUtslipp;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B3EC34D_C227_44a2_B209_93F263BD00D8;2.2 EAID_393E2BDC_9D77_4974_9BE4_5A870FABA242;dybde;Dybde i forhold til vann nivå (vannflate) ved utslipp til vann resipient;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_UtløpUtslipp;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_393E2BDC_9D77_4974_9BE4_5A870FABA242;2.2 EAID_27C8F965_D4AB_4a75_9CD9_85CF2DA72E2F;dybde;"loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt. Vertical distance from a given reference level down to the bottom or another object.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur\Vrak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_27C8F965_D4AB_4a75_9CD9_85CF2DA72E2F;20201020 EAID_5B27479F_1323_4505_9330_A8438EDA2982;dybde;loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt -- Definition -- vertical distance from a given reference level down to the bottom or another object??;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur\HefteUrenBunn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B27479F_1323_4505_9330_A8438EDA2982;20201020 EAID_212FE7BE_3403_46a6_A0E7_F840B25F80E6;dybde;loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt -- Definition -- vertical distance from a given reference level down to the bottom or another object??;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101\Grunne;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_212FE7BE_3403_46a6_A0E7_F840B25F80E6;20181101 EAID_4E3A0731_A0A2_409b_9916_F82963F13196;dybde;loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt -- Definition -- vertical distance from a given reference level down to the bottom or another object??;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101\Dybdepunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E3A0731_A0A2_409b_9916_F82963F13196;20181101 EAID_52E7BDFC_4D17_4cfe_B7FD_2E10019A01AD;dybde;loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt -- Definition -- vertical distance from a given reference level down to the bottom or another object??;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101\Dybdekurve;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52E7BDFC_4D17_4cfe_B7FD_2E10019A01AD;20181101 EAID_77B0CEC5_408B_435e_A2BD_E8624D41DEFD;dybde;loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt [H] -- Definition -- the depth of an object. Note: S-57 uses a 3-D encoding of the depth on the geometry. Compatible with DYBDE from the SOSI 4.0 chapter about General Types? ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101\Tørrfallsgrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77B0CEC5_408B_435e_A2BD_E8624D41DEFD;20181101 EAID_0D155E7F_84F5_4304_A346_6E6624E27B79;dybde;loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt [H] -- Definition -- the depth of an object. Note: S-57 uses a 3-D encoding of the depth on the geometry. Compatible with DYBDE from the SOSI 4.0 chapter about General Types? ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Tørrfallsgrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D155E7F_84F5_4304_A346_6E6624E27B79;20201001 EAID_3BAB8089_444B_430c_94BB_8F75549C1089;dybde;loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt -- Definition -- vertical distance from a given reference level down to the bottom or another object??;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Grunne;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3BAB8089_444B_430c_94BB_8F75549C1089;20201001 EAID_87A8C390_1524_4c6d_8A9C_E38610C0F1A7;dybde;loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt -- Definition -- vertical distance from a given reference level down to the bottom or another object??;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Dybdekurve;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87A8C390_1524_4c6d_8A9C_E38610C0F1A7;20201001 EAID_DFAB320F_5CCE_4dd3_8C51_B94068E7832F;dybde;loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt -- Definition -- vertical distance from a given reference level down to the bottom or another object??;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Dybdepunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DFAB320F_5CCE_4dd3_8C51_B94068E7832F;20201001 EAID_9673295C_0A18_42e6_B048_10C219BE6A3E;Avgrensning av Dybdeareal;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9673295C_0A18_42e6_B048_10C219BE6A3E;20181101 EAID_D4095201_C7B4_4ba7_B5D6_F3A49FE976A5;Dybdeareal;sjøområde der alle dybdene er innenfor et angitt dybdeintervall Merknad: Tilsvarer DEPARE i S-57 -- Definition -- sea area where all of the depths are within a designated depth interval Note: Corresponds to DEPARE in S-57;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4095201_C7B4_4ba7_B5D6_F3A49FE976A5;20181101 EAID_715A731E_76C0_4f13_A2EC_D8B080A5E77E;Avgrensning av Dybdeareal;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_715A731E_76C0_4f13_A2EC_D8B080A5E77E;20201001 EAID_D40CD91B_A757_49e0_85A6_A94E01515FE4;Dybdeareal;sjøområde der alle dybdene er innenfor et angitt dybdeintervall Merknad: Tilsvarer DEPARE i S-57 -- Definition -- sea area where all of the depths are within a designated depth interval Note: Corresponds to DEPARE in S-57;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D40CD91B_A757_49e0_85A6_A94E01515FE4;20201001 EAID_442239AB_0261_40f7_9FD2_C6E70953E854;DybdeIntervall;I Korallrev : Observasjonene er utført i Dybde intervallet. sjøområde der alle dybdene er innenfor et angitt dybdeintervall Merknad: Tilsvarer DEPARE i S-57 -- Definition -- sea area where all of the depths are within a designated depth interval Note: Corresponds to DEPARE in S-57;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_442239AB_0261_40f7_9FD2_C6E70953E854;20150408 EAID_52E7BDFC_4D17_4cfe_B7FD_2E10019A01AD;Dybdekurve;linje mellom punkt med samme dybde i forhold til angitt referansenivå Merknad: Tilsvarer DEPCNT i S-57 -- Definition -- line between points with the same depth in relation to designated reference level Note: Corresponds to DEPCNT in S-57;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52E7BDFC_4D17_4cfe_B7FD_2E10019A01AD;20181101 EAID_87A8C390_1524_4c6d_8A9C_E38610C0F1A7;Dybdekurve;linje mellom punkt med samme dybde i forhold til angitt referansenivå Merknad: Tilsvarer DEPCNT i S-57 -- Definition -- line between points with the same depth in relation to designated reference level Note: Corresponds to DEPCNT in S-57;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87A8C390_1524_4c6d_8A9C_E38610C0F1A7;20201001 EAID_4E3A0731_A0A2_409b_9916_F82963F13196;Dybdepunkt;punkt i vann (ferskvann/saltvann) med verdi (z-verdi) som angir dybden på et sted i forhold til angitt referansenivå -- Definition -- a point in water (freshwater/saltwater) with a value (z value) which indicates the depth at a specific point in relation to the designated reference level;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E3A0731_A0A2_409b_9916_F82963F13196;20181101 EAID_DFAB320F_5CCE_4dd3_8C51_B94068E7832F;Dybdepunkt;punkt i vann (ferskvann/saltvann) med verdi (z-verdi) som angir dybden på et sted i forhold til angitt referansenivå -- Definition -- a point in water (freshwater/saltwater) with a value (z value) which indicates the depth at a specific point in relation to the designated reference level;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DFAB320F_5CCE_4dd3_8C51_B94068E7832F;20201001 EAID_4E3A0731_A0A2_409b_9916_F82963F13196;dybdetype;type dybdepunkt -- Definition -- type of depth point;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101\Dybdepunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E3A0731_A0A2_409b_9916_F82963F13196;20181101 EAID_BBDCC247_FAD0_4621_9851_4750A6BE397B;Dybdetype;klassifisering av dybdepunkt -- Definition - - classification of DepthPoint (not S-57);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BBDCC247_FAD0_4621_9851_4750A6BE397B;20181101 EAID_DFAB320F_5CCE_4dd3_8C51_B94068E7832F;dybdetype;type dybdepunkt -- Definition -- type of depth point;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Dybdepunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DFAB320F_5CCE_4dd3_8C51_B94068E7832F;20201001 EAID_FF2A122C_04A3_4606_8C58_D14C72EAB13E;Dybdetype;klassifisering av dybdepunkt -- Definition - - classification of DepthPoint (not S-57);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF2A122C_04A3_4606_8C58_D14C72EAB13E;20201001 EAID_70E81A66_94AA_4d59_B2FF_602ED6C6DEE2;dyrkbarjord;informasjon om dyrkingsjord på snaumark, myr og skog -- Definition -- information concerning arable land on bare land, marsh and forest;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart AR50\ArealressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70E81A66_94AA_4d59_B2FF_602ED6C6DEE2;20161210 EAID_C89605BC_6D51_495f_A8F1_70CF51C6DBFE;dyrkbarjord;informasjon om dyrkingsjord på snaumark, myr og skog -- Definition -- information concerning arable land on bare land, marsh and forest;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50\ArealressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C89605BC_6D51_495f_A8F1_70CF51C6DBFE;20150415 EAID_6EC5E626_D269_4eaf_A41F_B6FC8A891807;dyrkbarjord;informasjon om dyrkingsjord på snaumark, myr og skog -- Definition -- information concerning arable land on bare land, marsh and forest;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50\ArealressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6EC5E626_D269_4eaf_A41F_B6FC8A891807;20161212 EAID_CC652E87_3B2E_41d3_98F8_BE3F73F606B6;dyrkbarjord;informasjon om dyrkingsjord på snaumark, myr og skog -- Definition -- information concerning arable land on bare land, marsh and forest;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Dykrbar jord\ArealressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC652E87_3B2E_41d3_98F8_BE3F73F606B6;20170315 EAID_F4432302_4E73_4c63_BD83_5243DEA85AF3;DyrketMark;fulldyrket (plogmark), beitemark som er overflatebehandlet og bærhager. Jordbruksareal som ligger brakk i kortere perioder eller brukes til kulturbeite, regnes også som dyrket mark -- Definition -- fullly cultured (plowed land), pasture with surface treatment, and berry gardens. Farmlands which lie fallow for shorter periods or are used as cultivated pasture, are also regarded as crop land.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4432302_4E73_4c63_BD83_5243DEA85AF3;1.0 EAID_267D66D0_6137_46a7_B5D6_179B0B1D9383;DyrketMark;fulldyrket (plogmark), beitemark som er overflatebehandlet og bærhager. Jordbruksareal som ligger brakk i kortere perioder eller brukes til kulturbeite, regnes også som dyrket mark -- Definition -- fullly cultured (plowed land), pasture with surface treatment, and berry gardens. Farmlands which lie fallow for shorter periods or are used as cultivated pasture, are also regarded as crop land.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_267D66D0_6137_46a7_B5D6_179B0B1D9383;1.0 EAID_52489073_4087_4d05_B6D0_FC7390D7DDAE;DyrketMark;fulldyrket (plogmark), beitemark som er overflatebehandlet og bærhager. Jordbruksareal som ligger brakk i kortere perioder eller brukes til kulturbeite, regnes også som dyrket mark -- Definition -- fullly cultured (plowed land), pasture with surface treatment, and berry gardens. Farmlands which lie fallow for shorter periods or are used as cultivated pasture, are also regarded as crop land.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52489073_4087_4d05_B6D0_FC7390D7DDAE;1.0 EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;dyrkingklasseAsparges;egnethet for dyrking;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;20170315 EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;dyrkingklasseAsparges;egnethet for dyrking;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;20170920 EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;dyrkingklasseAsparges;egnethet for dyrking;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;20181201 EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;dyrkingklasseBeter;egnethet for dyrking av beter;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;20170315 EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;dyrkingklasseBeter;egnethet for dyrking av beter;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;20170920 EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;dyrkingklasseBeter;egnethet for dyrking av beter;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;20181201 EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;dyrkingklasseBlomkål;egnethet for dyrking av blomkål;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;20170315 EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;dyrkingklasseBlomkål;egnethet for dyrking av blomkål;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;20170920 EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;dyrkingklasseBlomkål;egnethet for dyrking av blomkål;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;20181201 EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;dyrkingklasseBønner;egnethet for dyrking;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;20170315 EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;dyrkingklasseBønner;egnethet for dyrking;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;20170920 EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;dyrkingklasseBønner;egnethet for dyrking;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;20181201 EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;dyrkingklasseGulrot;egnethet for dyrking av gulrot -- Definition -- potential for cultivation by means of artificial irrigation ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;20170315 EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;dyrkingklasseGulrot;egnethet for dyrking av gulrot -- Definition -- potential for cultivation by means of artificial irrigation ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;20170920 EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;dyrkingklasseGulrot;egnethet for dyrking av gulrot -- Definition -- potential for cultivation by means of artificial irrigation ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;20181201 EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;dyrkingklasseHodekål;egnethet for dyrking av hodekål;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;20170315 EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;dyrkingklasseHodekål;egnethet for dyrking av hodekål;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;20170920 EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;dyrkingklasseHodekål;egnethet for dyrking av hodekål;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;20181201 EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;dyrkingklasseKinakål;egnethet for dyrking av kinakål;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;20170315 EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;dyrkingklasseKinakål;egnethet for dyrking av kinakål;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;20170920 EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;dyrkingklasseKinakål;egnethet for dyrking av kinakål;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;20181201 EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;dyrkingklasseKålrot;egnethet for dyrking av kålrot;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;20170315 EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;dyrkingklasseKålrot;egnethet for dyrking av kålrot;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;20170920 EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;dyrkingklasseKålrot;egnethet for dyrking av kålrot;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;20181201 EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;dyrkingklasseLøk;egnethet for dyrking av løk;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;20170315 EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;dyrkingklasseLøk;egnethet for dyrking av løk;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;20170920 EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;dyrkingklasseLøk;egnethet for dyrking av løk;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;20181201 EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;dyrkingklasseMais;egnethet for dyrking av mais;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;20170315 EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;dyrkingklasseMais;egnethet for dyrking av mais;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;20170920 EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;dyrkingklasseMais;egnethet for dyrking av mais;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;20181201 EAID_C60272BE_ADE5_423a_A71A_24547153F760;dyrkingklasseMandel;potensial for dyrking av mandelpotet i Oppdal -- Definition -- potential for cultivation by means of artificial irrigation ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringMandel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C60272BE_ADE5_423a_A71A_24547153F760;20170315 EAID_93F1A8E2_65EA_48ab_8A6A_C16592A1EED9;dyrkingklasseMandel;potensial for dyrking av mandelpotet i Oppdal -- Definition -- potential for cultivation by means of artificial irrigation ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringMandel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93F1A8E2_65EA_48ab_8A6A_C16592A1EED9;20170920 EAID_A5CED173_2329_44f4_9024_DFF3B603A802;dyrkingklasseMandel;potensial for dyrking av mandelpotet i Oppdal -- Definition -- potential for cultivation by means of artificial irrigation ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringMandel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5CED173_2329_44f4_9024_DFF3B603A802;20181201 EAID_39ECB6E3_B4E9_4e04_81F6_A583B9348617;dyrkingklasseNedbørsbasert;potensial for dyrking uten bruk av kunstig vanning -- Definition -- potential for cultivation without the use of artificial irrigation;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGrasKornPotet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39ECB6E3_B4E9_4e04_81F6_A583B9348617;20170920 EAID_2E850B24_108C_4627_9AC7_818A43B39750;dyrkingklasseNedbørsbasert;potensial for dyrking uten bruk av kunstig vanning -- Definition -- potential for cultivation without the use of artificial irrigation;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGrasKornPotet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E850B24_108C_4627_9AC7_818A43B39750;20181201 EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;dyrkingklassePurre;egnethet for dyrking av purre;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;20170315 EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;dyrkingklassePurre;egnethet for dyrking av purre;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;20170920 EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;dyrkingklassePurre;egnethet for dyrking av purre;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;20181201 EAID_9A553B24_5E7A_47ff_BF15_2AA5CD6C85EA;dyrkingklasseRaps;potensial for dyrking av raps ved vårdyrking -- Definition -- potential for cultivation by means of artificial irrigation ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringRapsRybs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A553B24_5E7A_47ff_BF15_2AA5CD6C85EA;20170920 EAID_9D014F96_8750_426f_9914_7C1DDB04867E;dyrkingklasseRaps;potensial for dyrking av raps ved vårdyrking -- Definition -- potential for cultivation by means of artificial irrigation ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringRapsRybs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D014F96_8750_426f_9914_7C1DDB04867E;20181201 EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;dyrkingklasseRosenkål;egnethet for dyrking av rosenkål;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;20170315 EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;dyrkingklasseRosenkål;egnethet for dyrking av rosenkål;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;20170920 EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;dyrkingklasseRosenkål;egnethet for dyrking av rosenkål;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;20181201 EAID_9A553B24_5E7A_47ff_BF15_2AA5CD6C85EA;dyrkingklasseRybs;potensial for dyrking av rybs ved vårdyrking;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringRapsRybs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A553B24_5E7A_47ff_BF15_2AA5CD6C85EA;20170920 EAID_9D014F96_8750_426f_9914_7C1DDB04867E;dyrkingklasseRybs;potensial for dyrking av rybs ved vårdyrking;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringRapsRybs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D014F96_8750_426f_9914_7C1DDB04867E;20181201 EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;dyrkingklasseSalat;egnethet for dyrking av salat;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;20170315 EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;dyrkingklasseSalat;egnethet for dyrking av salat;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;20170920 EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;dyrkingklasseSalat;egnethet for dyrking av salat;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;20181201 EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;dyrkingklasseSelleri;egnethet for dyrking av selleri;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;20170315 EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;dyrkingklasseSelleri;egnethet for dyrking av selleri;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;20170920 EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;dyrkingklasseSelleri;egnethet for dyrking av selleri;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;20181201 EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;dyrkingklasseTidligkultur;egnethet for dyrking av tidligkultur;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;20170315 EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;dyrkingklasseTidligkultur;egnethet for dyrking av tidligkultur;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;20170920 EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;dyrkingklasseTidligkultur;egnethet for dyrking av tidligkultur;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;20181201 EAID_39ECB6E3_B4E9_4e04_81F6_A583B9348617;dyrkingklasseVanningsbasert;potensial for dyrking ved bruk av kunstig vanning -- Definition -- potential for cultivation by means of artificial irrigation ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGrasKornPotet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39ECB6E3_B4E9_4e04_81F6_A583B9348617;20170920 EAID_2E850B24_108C_4627_9AC7_818A43B39750;dyrkingklasseVanningsbasert;potensial for dyrking ved bruk av kunstig vanning -- Definition -- potential for cultivation by means of artificial irrigation ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGrasKornPotet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E850B24_108C_4627_9AC7_818A43B39750;20181201 EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;dyrkingklasseVårløk;egnethet for dyrking av vårløk;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;20170315 EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;dyrkingklasseVårløk;egnethet for dyrking av vårløk;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;20170920 EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;dyrkingklasseVårløk;egnethet for dyrking av vårløk;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\DyrkingsklassifiseringGronnsaker;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;20181201 EAID_A83FB269_84A0_4860_B0FE_014D3A74A5F1;Dyrkingsklasse;potensial for dyrking av gras, korn og potet under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition - - cultivation potential;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A83FB269_84A0_4860_B0FE_014D3A74A5F1;20170315 EAID_5651E6F0_E8A0_48f5_B82A_90CD81E55836;DyrkingsklasseGrasKornPotet;potensial for dyrking av gras, korn og potet under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition - - cultivation potential;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5651E6F0_E8A0_48f5_B82A_90CD81E55836;20170920 EAID_95081AD4_E434_48b6_A17F_9005E9383402;DyrkingsklasseGrasKornPotet;potensial for dyrking av gras, korn og potet under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition - - cultivation potential;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_95081AD4_E434_48b6_A17F_9005E9383402;20181201 EAID_03C71B15_72E9_4dd5_86EE_D811D05F63C4;DyrkingsklasseGrønnsaker;potensial for dyrking av grønnsaker under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition - - cultivation potential;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_03C71B15_72E9_4dd5_86EE_D811D05F63C4;20170315 EAID_3B290D1A_E594_4e02_904C_D66D5CFEA809;DyrkingsklasseGrønnsaker;potensial for dyrking av grønnsaker under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition - - cultivation potential;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B290D1A_E594_4e02_904C_D66D5CFEA809;20170920 EAID_1AF7D31D_01D9_4916_B23B_C628588FAF95;DyrkingsklasseGrønnsaker;potensial for dyrking av grønnsaker under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition - - cultivation potential;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AF7D31D_01D9_4916_B23B_C628588FAF95;20181201 EAID_4EA37909_2732_450f_8115_46E34D3769DC;DyrkingsklasseMandel;arealenes potensial for dyrking av mandelpotet under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition - - the potential of the area for almond potato cultivation under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4EA37909_2732_450f_8115_46E34D3769DC;20170315 EAID_1D302516_D32D_4630_97B1_B6D4DF7BEC56;DyrkingsklasseMandel;arealenes potensial for dyrking av mandelpotet under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition - - the potential of the area for almond potato cultivation under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D302516_D32D_4630_97B1_B6D4DF7BEC56;20170920 EAID_8AD0FE3D_127E_4859_B1DE_CFAEE9660E4A;DyrkingsklasseMandel;arealenes potensial for dyrking av mandelpotet under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition - - the potential of the area for almond potato cultivation under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8AD0FE3D_127E_4859_B1DE_CFAEE9660E4A;20181201 EAID_7DE0C940_CDC9_4394_B809_63F0C0F46AE6;DyrkingsklasseRapsRybs;potensial for dyrking av gras, korn og potet under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition - - cultivation potential;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7DE0C940_CDC9_4394_B809_63F0C0F46AE6;20170920 EAID_A4A560E0_D863_4c91_A719_7A7E4B93C37A;DyrkingsklasseRapsRybs;potensial for dyrking av gras, korn og potet under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition - - cultivation potential;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4A560E0_D863_4c91_A719_7A7E4B93C37A;20181201 EAID_79F37480_1921_4bcc_BE52_049D0D824722;Dyrkingsklassifisering;arealenes potensial for dyrking av bestemte vekster under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition - - the potential of the area for cultivation of certain crops under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79F37480_1921_4bcc_BE52_049D0D824722;20170315 EAID_39ECB6E3_B4E9_4e04_81F6_A583B9348617;DyrkingsklassifiseringGrasKornPotet;arealenes potensial for dyrking av bestemte vekster under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition - - the potential of the area for cultivation of certain crops under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39ECB6E3_B4E9_4e04_81F6_A583B9348617;20170920 EAID_2E850B24_108C_4627_9AC7_818A43B39750;DyrkingsklassifiseringGrasKornPotet;arealenes potensial for dyrking av bestemte vekster under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition - - the potential of the area for cultivation of certain crops under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E850B24_108C_4627_9AC7_818A43B39750;20181201 EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;DyrkingsklassifiseringGronnsaker;"arealenes potensial for dyrking av bestemte grønnsaksvekster etter jord- og terrengegenskaper og klima. Note: Det kan føres opp til 10 grunner til nedklassifisering på arealer der dyrkingsklasse > 1. Grunnene føres som koder i henhold til egen kodeliste. Kodene føres som en tekstreng uten mellomrom eller annen separator. Kodene føres ikke nødvendigvis i prioritert eller alfabetisk rekkefølge. Eksempel: .. DyrkingsklasseVårløk AEZQ9PYH. Kodelisten foreligger i kapittel 12 Tilleggsinformasjon. -- Definition - - ";SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A598B358_48ED_44d1_A18E_8FE181BEEA1A;20170315 EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;DyrkingsklassifiseringGronnsaker;"arealenes potensial for dyrking av bestemte grønnsaksvekster etter jord- og terrengegenskaper og klima. Note: Det kan føres opp til 10 grunner til nedklassifisering på arealer der dyrkingsklasse > 1. Grunnene føres som koder i henhold til egen kodeliste. Kodene føres som en tekstreng uten mellomrom eller annen separator. Kodene føres ikke nødvendigvis i prioritert eller alfabetisk rekkefølge. Eksempel: .. DyrkingsklasseVårløk AEZQ9PYH. Kodelisten foreligger i kapittel 12 Tilleggsinformasjon. -- Definition - - ";SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_523E3C03_31B3_4b1e_AD30_B23875BAB059;20170920 EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;DyrkingsklassifiseringGronnsaker;"arealenes potensial for dyrking av bestemte grønnsaksvekster etter jord- og terrengegenskaper og klima. Note: Det kan føres opp til 10 grunner til nedklassifisering på arealer der dyrkingsklasse > 1. Grunnene føres som koder i henhold til egen kodeliste. Kodene føres som en tekstreng uten mellomrom eller annen separator. Kodene føres ikke nødvendigvis i prioritert eller alfabetisk rekkefølge. Eksempel: .. DyrkingsklasseVårløk AEZQ9PYH. Kodelisten foreligger i kapittel 12 Tilleggsinformasjon. -- Definition - - ";SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41026572_B716_4216_92C1_8DB65941B5E4;20181201 EAID_C60272BE_ADE5_423a_A71A_24547153F760;DyrkingsklassifiseringMandel;arealenes potensial for dyrking av mandelpotet -- Definition - - ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C60272BE_ADE5_423a_A71A_24547153F760;20170315 EAID_93F1A8E2_65EA_48ab_8A6A_C16592A1EED9;DyrkingsklassifiseringMandel;arealenes potensial for dyrking av mandelpotet -- Definition - - ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93F1A8E2_65EA_48ab_8A6A_C16592A1EED9;20170920 EAID_A5CED173_2329_44f4_9024_DFF3B603A802;DyrkingsklassifiseringMandel;arealenes potensial for dyrking av mandelpotet -- Definition - - ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5CED173_2329_44f4_9024_DFF3B603A802;20181201 EAID_1880A36E_9CE8_411c_A67E_E48A807BDD86;DyrkingsklassifiseringRapsRybs;arealenes potensial for dyrking av rybs og raps ved vårdyrking -- Definition - - ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1880A36E_9CE8_411c_A67E_E48A807BDD86;20170315 EAID_9A553B24_5E7A_47ff_BF15_2AA5CD6C85EA;DyrkingsklassifiseringRapsRybs;arealenes potensial for dyrking av rybs og raps ved vårdyrking -- Definition - - ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A553B24_5E7A_47ff_BF15_2AA5CD6C85EA;20170920 EAID_9D014F96_8750_426f_9914_7C1DDB04867E;DyrkingsklassifiseringRapsRybs;arealenes potensial for dyrking av rybs og raps ved vårdyrking -- Definition - - ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D014F96_8750_426f_9914_7C1DDB04867E;20181201 EAID_489B9205_3BE8_4916_8616_CAA988F8A6F3;dyrkingspotensialGras;arealenes potensial for dyrking av gras under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition -- the potential of the area for grass cultivation under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_489B9205_3BE8_4916_8616_CAA988F8A6F3;20170315 EAID_1A783E12_7E76_4272_870D_FBB35AFA6C5D;dyrkingspotensialGras;arealenes potensial for dyrking av gras under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition -- the potential of the area for grass cultivation under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A783E12_7E76_4272_870D_FBB35AFA6C5D;20170920 EAID_0FC3C41A_51B5_486e_8672_DC750A2CEF8C;dyrkingspotensialGras;arealenes potensial for dyrking av gras under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition -- the potential of the area for grass cultivation under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FC3C41A_51B5_486e_8672_DC750A2CEF8C;20181201 EAID_489B9205_3BE8_4916_8616_CAA988F8A6F3;dyrkingspotensialGrønnsaker;arealenes potensial for dyrking av grønnsaksvekster under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_489B9205_3BE8_4916_8616_CAA988F8A6F3;20170315 EAID_1A783E12_7E76_4272_870D_FBB35AFA6C5D;dyrkingspotensialGrønnsaker;arealenes potensial for dyrking av grønnsaksvekster under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A783E12_7E76_4272_870D_FBB35AFA6C5D;20170920 EAID_0FC3C41A_51B5_486e_8672_DC750A2CEF8C;dyrkingspotensialGrønnsaker;arealenes potensial for dyrking av grønnsaksvekster under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FC3C41A_51B5_486e_8672_DC750A2CEF8C;20181201 EAID_489B9205_3BE8_4916_8616_CAA988F8A6F3;dyrkingspotensialKorn;arealenes potensial for dyrking av korn under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition -- the potential of the area for grain cultivation under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_489B9205_3BE8_4916_8616_CAA988F8A6F3;20170315 EAID_1A783E12_7E76_4272_870D_FBB35AFA6C5D;dyrkingspotensialKorn;arealenes potensial for dyrking av korn under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition -- the potential of the area for grain cultivation under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A783E12_7E76_4272_870D_FBB35AFA6C5D;20170920 EAID_0FC3C41A_51B5_486e_8672_DC750A2CEF8C;dyrkingspotensialKorn;arealenes potensial for dyrking av korn under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition -- the potential of the area for grain cultivation under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FC3C41A_51B5_486e_8672_DC750A2CEF8C;20181201 EAID_489B9205_3BE8_4916_8616_CAA988F8A6F3;dyrkingspotensialMandel;arealenes potensial for dyrking av mandelpotet under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition -- the potential of the area for almond potato cultivation under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_489B9205_3BE8_4916_8616_CAA988F8A6F3;20170315 EAID_1A783E12_7E76_4272_870D_FBB35AFA6C5D;dyrkingspotensialMandel;arealenes potensial for dyrking av mandelpotet under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition -- the potential of the area for almond potato cultivation under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A783E12_7E76_4272_870D_FBB35AFA6C5D;20170920 EAID_0FC3C41A_51B5_486e_8672_DC750A2CEF8C;dyrkingspotensialMandel;arealenes potensial for dyrking av mandelpotet under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition -- the potential of the area for almond potato cultivation under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FC3C41A_51B5_486e_8672_DC750A2CEF8C;20181201 EAID_489B9205_3BE8_4916_8616_CAA988F8A6F3;dyrkingspotensialPotet;arealenes potensial for dyrking av potet under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition -- the potential of the area for potato cultivation under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_489B9205_3BE8_4916_8616_CAA988F8A6F3;20170315 EAID_1A783E12_7E76_4272_870D_FBB35AFA6C5D;dyrkingspotensialPotet;arealenes potensial for dyrking av potet under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition -- the potential of the area for potato cultivation under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A783E12_7E76_4272_870D_FBB35AFA6C5D;20170920 EAID_0FC3C41A_51B5_486e_8672_DC750A2CEF8C;dyrkingspotensialPotet;arealenes potensial for dyrking av potet under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition -- the potential of the area for potato cultivation under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FC3C41A_51B5_486e_8672_DC750A2CEF8C;20181201 EAID_1A783E12_7E76_4272_870D_FBB35AFA6C5D;dyrkingspotensialRapsRybs;arealenes potensial for dyrking av rybs og raps ved vårdyrking under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A783E12_7E76_4272_870D_FBB35AFA6C5D;20170920 EAID_0FC3C41A_51B5_486e_8672_DC750A2CEF8C;dyrkingspotensialRapsRybs;arealenes potensial for dyrking av rybs og raps ved vårdyrking under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FC3C41A_51B5_486e_8672_DC750A2CEF8C;20181201 EAID_489B9205_3BE8_4916_8616_CAA988F8A6F3;dyrkingspotensialVårRapsRybs;arealenes potensial for dyrking av rybs og raps ved vårdyrking under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_489B9205_3BE8_4916_8616_CAA988F8A6F3;20170315 EAID_63E77B7F_9DFF_43c0_8B8F_DBC5DD1D51C4;effekt;Watt. Arbeid pr. sekund.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Strømtilkobling;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63E77B7F_9DFF_43c0_8B8F_DBC5DD1D51C4;20201022 EAID_08173D31_4C6A_4c64_82C1_F949CF94125F;Egnethet;angir om området er spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_08173D31_4C6A_4c64_82C1_F949CF94125F;20140601 EAID_FD23BEC7_6435_4b20_9E0E_5CC2C3E3AAFE;egnethet;Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder\Verdsetting;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD23BEC7_6435_4b20_9E0E_5CC2C3E3AAFE;20140601 EAID_3EB814C6_3873_44d1_8055_5111A3DC34E7;egnetMålestokk;"beskriver det målestokksområdet hvor dataene er best egnet. Egenskapen viser målestokktallet, eksempel: 1:50 000 = 50000. Objekter kan være utvalgt, plassert eller generalisert i forhold til egnet målestokk. Denne egenskapen kan benyttes for å velge hvilke objekter som skal tegnes ut i ulike målestokker. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense\FellesegenskaperMarinGrensePkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EB814C6_3873_44d1_8055_5111A3DC34E7;1.1 EAID_6EE21D23_1E49_4842_BBB1_67BA908CCCC7;Eiendomsgrense;Linjer som beskriver matrikkelenhetens utstrekning i planet. Teiggrensen kan representeres grafisk som: · Linjestykke, rett linje mellom to teiggrensepunkt. · Bue, sirkelbuen mellom to teiggrensepunkt. · Kurve, en kontinuerlig krum linje der det enkelte punktet i sekvensen ikke har noen spesiell betydning. (benyttes for å beskrive avgrensinger når disse følger naturlige terrengdetaljer).;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6EE21D23_1E49_4842_BBB1_67BA908CCCC7;20180501 EAID_01BE6F6D_0931_4a04_BE9E_741A50F1FD7E;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01BE6F6D_0931_4a04_BE9E_741A50F1FD7E;2.2 EAID_0981CFB9_5949_4586_93A3_7AE970CA7CE0;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0981CFB9_5949_4586_93A3_7AE970CA7CE0;2.2 EAID_16424331_2F2F_4e09_BC2F_0D3D0C9228D4;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Bekkeinntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_16424331_2F2F_4e09_BC2F_0D3D0C9228D4;2.2 EAID_1BD36CD5_425C_4463_A52D_D079D23450DA;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BD36CD5_425C_4463_A52D_D079D23450DA;2.2 EAID_1E53C15B_345C_4c2a_8252_05189DF4F30B;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Pumpe;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E53C15B_345C_4c2a_8252_05189DF4F30B;2.2 EAID_21CEA90C_827D_4d0d_878A_F4128CC083ED;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21CEA90C_827D_4d0d_878A_F4128CC083ED;2.2 EAID_2800EF5D_7D9B_48ee_A529_3AC210119CDC;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2800EF5D_7D9B_48ee_A529_3AC210119CDC;2.2 EAID_3644491A_C332_42df_B103_A787BE62CC12;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_UtløpUtslipp;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3644491A_C332_42df_B103_A787BE62CC12;2.2 EAID_3DA391AF_63B9_4b8d_8D9C_E8A1C68A8BB3;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DA391AF_63B9_4b8d_8D9C_E8A1C68A8BB3;2.2 EAID_3E688F98_0E47_4617_B924_4FB401EC540C;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Brannventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E688F98_0E47_4617_B924_4FB401EC540C;2.2 EAID_3EA223D4_8CF9_4d3e_B118_E24F9B2E8B22;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EA223D4_8CF9_4d3e_B118_E24F9B2E8B22;2.2 EAID_480335EC_62B9_4ac3_B029_6094492D072C;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Måler;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_480335EC_62B9_4ac3_B029_6094492D072C;2.2 EAID_52BBB9B9_93A8_4026_9C35_0AFF6A492DE6;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Hydrant;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52BBB9B9_93A8_4026_9C35_0AFF6A492DE6;2.2 EAID_7B143F87_E25F_4323_9A8D_7B7907801F46;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Tilbakeslagsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B143F87_E25F_4323_9A8D_7B7907801F46;2.2 EAID_7E493927_92A0_4d12_82CA_9C7328A12C31;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Anboring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E493927_92A0_4d12_82CA_9C7328A12C31;2.2 EAID_7E4C019B_E539_4e57_B777_F3864D3203A4;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E4C019B_E539_4e57_B777_F3864D3203A4;2.2 EAID_7F0F6E64_F842_4e43_817C_EF1B517F7E0E;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7F0F6E64_F842_4e43_817C_EF1B517F7E0E;2.2 EAID_8F426C69_23C0_499b_9FAB_32D66D196DC2;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F426C69_23C0_499b_9FAB_32D66D196DC2;2.2 EAID_9A0179DD_B0FD_4ffb_A53A_EADED0953E66;Eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A0179DD_B0FD_4ffb_A53A_EADED0953E66;2.2 EAID_9A0179DD_B0FD_4ffb_A53A_EADED0953E66;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Eier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A0179DD_B0FD_4ffb_A53A_EADED0953E66;2.2 EAID_A176D3D7_D242_4178_B85D_DF3DA5390A87;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Overgang;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A176D3D7_D242_4178_B85D_DF3DA5390A87;2.2 EAID_A664DF01_B82B_4983_9D76_95CDA7D30C4B;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Vanninntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A664DF01_B82B_4983_9D76_95CDA7D30C4B;2.2 EAID_A71A15D5_A353_411a_8113_0252B62C5F88;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A71A15D5_A353_411a_8113_0252B62C5F88;2.2 EAID_ABD68400_E04F_4f84_93B1_5C2C71EC76AD;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Trekkerør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABD68400_E04F_4f84_93B1_5C2C71EC76AD;2.2 EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;2.2 EAID_E146D5D3_5E63_4821_A28D_B2DAC7408168;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Nettstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E146D5D3_5E63_4821_A28D_B2DAC7408168;2.2 EAID_EE041B5F_D3E0_4f70_B124_0100E894EB86;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Ledningslokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE041B5F_D3E0_4f70_B124_0100E894EB86;2.2 EAID_F6E716BB_AFC2_494d_B905_3A2A447E4738;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Lufteventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6E716BB_AFC2_494d_B905_3A2A447E4738;2.2 EAID_FBF00976_322B_486e_86A0_6E872ABA917B;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBF00976_322B_486e_86A0_6E872ABA917B;2.2 EAID_FD50339C_5CD3_489a_B8C7_1559E6581297;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Reguleringsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD50339C_5CD3_489a_B8C7_1559E6581297;2.2 EAID_FD740034_D1C7_43d1_9277_D1E2523C3907;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Blindflens;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD740034_D1C7_43d1_9277_D1E2523C3907;2.2 EAID_FDE02DC1_892B_44fe_83A6_7C5461C9E8B8;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Uttak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FDE02DC1_892B_44fe_83A6_7C5461C9E8B8;2.2 EAID_26B51651_D16B_4e00_8CF6_A07F6237C2A2;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Blindflens;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26B51651_D16B_4e00_8CF6_A07F6237C2A2;2.2 EAID_26DD99F5_E470_4ddd_AEFC_F62198734871;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Måler;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26DD99F5_E470_4ddd_AEFC_F62198734871;2.2 EAID_27910F24_2D3C_4211_A886_5A17EDC58CAE;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_27910F24_2D3C_4211_A886_5A17EDC58CAE;2.2 EAID_2E161A98_EBFD_45f3_8636_543C1375B9B7;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E161A98_EBFD_45f3_8636_543C1375B9B7;2.2 EAID_329C54FC_DC86_4590_AA1A_A7F37099B293;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_329C54FC_DC86_4590_AA1A_A7F37099B293;2.2 EAID_44316972_CBA8_4891_B8D1_6F28B709B778;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44316972_CBA8_4891_B8D1_6F28B709B778;2.2 EAID_4B3EC34D_C227_44a2_B209_93F263BD00D8;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_UtløpUtslipp;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B3EC34D_C227_44a2_B209_93F263BD00D8;2.2 EAID_500B1E35_0D75_4505_89B4_684275B5FADC;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Vanninntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_500B1E35_0D75_4505_89B4_684275B5FADC;2.2 EAID_50FA012F_FCAB_437e_9B43_B70F70B04149;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Tilbakeslagsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50FA012F_FCAB_437e_9B43_B70F70B04149;2.2 EAID_52BB0DFF_6AB1_4b2e_B182_7E424F7BC11B;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52BB0DFF_6AB1_4b2e_B182_7E424F7BC11B;2.2 EAID_53A7373F_29BD_4ad3_8E06_B86696AC5E0F;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53A7373F_29BD_4ad3_8E06_B86696AC5E0F;2.2 EAID_550DE116_AF92_4b9a_B0DE_5B0FCA0098EF;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Lufteventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_550DE116_AF92_4b9a_B0DE_5B0FCA0098EF;2.2 EAID_6287FA61_2FC8_4445_8CF8_0C89A223FA9C;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Uttak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6287FA61_2FC8_4445_8CF8_0C89A223FA9C;2.2 EAID_6CA846BE_CEB5_4df2_8525_B79CBFC7A4AF;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Hydrant;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6CA846BE_CEB5_4df2_8525_B79CBFC7A4AF;2.2 EAID_6E399AF7_1A7F_4e51_BE21_2E69BE6D93C0;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Nettstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E399AF7_1A7F_4e51_BE21_2E69BE6D93C0;2.2 EAID_6FD332D8_718B_4fc2_BE66_55FC3FF8123E;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6FD332D8_718B_4fc2_BE66_55FC3FF8123E;2.2 EAID_75913CD8_5D25_460e_BA49_D73E18E6BDDC;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Anboring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75913CD8_5D25_460e_BA49_D73E18E6BDDC;2.2 EAID_795E22BC_031A_499b_BDBD_1317771A3E31;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Bekkeinntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_795E22BC_031A_499b_BDBD_1317771A3E31;2.2 EAID_79FD041B_71F3_4357_B23E_5F06A0F3E72C;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Ledningslokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79FD041B_71F3_4357_B23E_5F06A0F3E72C;2.2 EAID_87E4D40F_C053_45ab_BF0F_14CFB43C3B11;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87E4D40F_C053_45ab_BF0F_14CFB43C3B11;2.2 EAID_8EF7D2F5_8097_4556_B714_EC93784E02FF;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8EF7D2F5_8097_4556_B714_EC93784E02FF;2.2 EAID_93BC987E_7B77_42b6_A0DD_4BE801C1391F;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Brannventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93BC987E_7B77_42b6_A0DD_4BE801C1391F;2.2 EAID_9C124807_FDF8_44e8_967E_080A8D881963;Eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C124807_FDF8_44e8_967E_080A8D881963;2.2 EAID_9C124807_FDF8_44e8_967E_080A8D881963;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Eier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C124807_FDF8_44e8_967E_080A8D881963;2.2 EAID_A82CDDD4_8394_41b2_A96B_A3457D6EDA29;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Overgang;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A82CDDD4_8394_41b2_A96B_A3457D6EDA29;2.2 EAID_BCA1B32F_555C_4748_938E_5B32CF2319E6;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCA1B32F_555C_4748_938E_5B32CF2319E6;2.2 EAID_C204C889_1EF2_44a0_B378_C4FE640100E7;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Reguleringsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C204C889_1EF2_44a0_B378_C4FE640100E7;2.2 EAID_CC54B362_655D_4a6f_8883_1B62AEDEDA52;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC54B362_655D_4a6f_8883_1B62AEDEDA52;2.2 EAID_D14C7865_F991_4f9a_A035_C2349F3FB03A;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Pumpe;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D14C7865_F991_4f9a_A035_C2349F3FB03A;2.2 EAID_D1ED3182_4C79_46e5_91D3_E20B1F91AB9B;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1ED3182_4C79_46e5_91D3_E20B1F91AB9B;2.2 EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;2.2 EAID_042539AF_B30D_4780_9852_83A3CF723F3B;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Måler;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_042539AF_B30D_4780_9852_83A3CF723F3B;2.2 EAID_0461CBBC_13E7_444a_86BB_C4C3A878B7DA;eier;erier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Nettstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0461CBBC_13E7_444a_86BB_C4C3A878B7DA;2.2 EAID_325ADC07_96E8_4b4a_A637_5A32889C0121;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Ledningslokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_325ADC07_96E8_4b4a_A637_5A32889C0121;2.2 EAID_393E2BDC_9D77_4974_9BE4_5A870FABA242;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_UtløpUtslipp;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_393E2BDC_9D77_4974_9BE4_5A870FABA242;2.2 EAID_3E96CE5B_EE2C_411e_822C_87345161CBAA;eier;erier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Blindflens;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E96CE5B_EE2C_411e_822C_87345161CBAA;2.2 EAID_495C2FFB_FC65_4f6e_9CC6_4A2B3C91FEE2;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_495C2FFB_FC65_4f6e_9CC6_4A2B3C91FEE2;2.2 EAID_5A397D71_C65B_46b2_AA7E_4A66E11309E1;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A397D71_C65B_46b2_AA7E_4A66E11309E1;2.2 EAID_609D0433_D297_4eb3_90BF_585210EC3568;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_609D0433_D297_4eb3_90BF_585210EC3568;2.2 EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;2.2 EAID_6C017BA0_E70A_4792_B86C_A3EF2795F662;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Lufteventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C017BA0_E70A_4792_B86C_A3EF2795F662;2.2 EAID_70181020_C1DE_49cd_B59B_84763799414D;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Overgang;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70181020_C1DE_49cd_B59B_84763799414D;2.2 EAID_84131BFE_BA9B_40b3_94A8_91CA907F9FE4;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84131BFE_BA9B_40b3_94A8_91CA907F9FE4;2.2 EAID_87FC772C_E1E8_4839_8BCC_6FA6DB654E05;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Brannventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87FC772C_E1E8_4839_8BCC_6FA6DB654E05;2.2 EAID_8C86B12A_E604_4fa2_8C34_29FC022ABF90;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Uttak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C86B12A_E604_4fa2_8C34_29FC022ABF90;2.2 EAID_936BF71E_CF64_4bf1_BA63_45AD2BD5B769;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Hydrant;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_936BF71E_CF64_4bf1_BA63_45AD2BD5B769;2.2 EAID_986178A6_53FF_4451_B2A2_9AAF22009F50;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Reguleringsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_986178A6_53FF_4451_B2A2_9AAF22009F50;2.2 EAID_9A5C2191_8DC4_4004_A42F_A717F381C47A;Eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A5C2191_8DC4_4004_A42F_A717F381C47A;2.2 EAID_9A5C2191_8DC4_4004_A42F_A717F381C47A;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Eier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A5C2191_8DC4_4004_A42F_A717F381C47A;2.2 EAID_9EB22572_68E4_42a1_B875_48D296A0ECB0;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Bekkeinntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EB22572_68E4_42a1_B875_48D296A0ECB0;2.2 EAID_B90AFCCD_2A87_4fe9_857F_62EABB9D7473;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B90AFCCD_2A87_4fe9_857F_62EABB9D7473;2.2 EAID_BAB81799_F364_43e9_BD36_F1EE0DB24616;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BAB81799_F364_43e9_BD36_F1EE0DB24616;2.2 EAID_CEBDA20B_0126_40fa_995E_A30A589BD5AA;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Vanninntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CEBDA20B_0126_40fa_995E_A30A589BD5AA;2.2 EAID_D5BF0897_FDA0_4ea9_86FF_5595A38F623C;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5BF0897_FDA0_4ea9_86FF_5595A38F623C;2.2 EAID_D5F7211C_905A_4f2d_B6B5_C3BBB1483859;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5F7211C_905A_4f2d_B6B5_C3BBB1483859;2.2 EAID_D8A07A6D_B6BE_4c32_B655_1E98A59ACE80;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8A07A6D_B6BE_4c32_B655_1E98A59ACE80;2.2 EAID_DCC4D80F_5656_4a28_AD9F_5FACB8BE1089;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Pumpe;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCC4D80F_5656_4a28_AD9F_5FACB8BE1089;2.2 EAID_E1E84278_3F23_4eaa_AF27_F12D4EC66B58;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Anboring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1E84278_3F23_4eaa_AF27_F12D4EC66B58;2.2 EAID_E3326E0B_C32F_429c_A880_5B88CB9FFE89;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E3326E0B_C32F_429c_A880_5B88CB9FFE89;2.2 EAID_F04C7E47_7930_4832_A097_98E8B63CA989;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F04C7E47_7930_4832_A097_98E8B63CA989;2.2 EAID_F1627C5C_68FF_428b_9D8F_C7E424833ABD;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1627C5C_68FF_428b_9D8F_C7E424833ABD;2.2 EAID_FE847CB6_693E_4e9f_992D_F8A5555EF6B6;eier;eier;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Tilbakeslagsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE847CB6_693E_4e9f_992D_F8A5555EF6B6;2.2 EAID_71690763_74FC_4474_ADC8_1973A1EE15B1;eier;eier av det fysiske ledningsobjektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Kjernemodell\Nettverkskomponent;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71690763_74FC_4474_ADC8_1973A1EE15B1;1.0 EAID_C267A1F7_A5EF_4422_8A08_150B98E89B9F;Eier;Eierinformasjon om ledningsobjektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Kjernemodell;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C267A1F7_A5EF_4422_8A08_150B98E89B9F;1.0 EAID_C267A1F7_A5EF_4422_8A08_150B98E89B9F;eier;navn på eier av fysisk objekt/konstruksjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Kjernemodell\Eier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C267A1F7_A5EF_4422_8A08_150B98E89B9F;1.0 EAID_C267A1F7_A5EF_4422_8A08_150B98E89B9F;eier_andel;andel eieren har, angitt i prosent;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Kjernemodell\Eier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C267A1F7_A5EF_4422_8A08_150B98E89B9F;1.0 EAID_0DF7E0C6_DF4E_4bec_B0D9_99180A430368;eier;opplysninger om eier av objektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Kopling\Masteomriss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DF7E0C6_DF4E_4bec_B0D9_99180A430368;1.0 EAID_45D9D731_22F7_4e2a_A2C8_8F443B7C59CB;eier;opplysninger om eier av objektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Kopling\NettstasjonAdkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45D9D731_22F7_4e2a_A2C8_8F443B7C59CB;1.0 EAID_7AF9BCD1_36D5_43c2_A634_2AB34F423B60;eier;opplysninger om eier av objektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Kopling\Nettverkstasjonomriss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7AF9BCD1_36D5_43c2_A634_2AB34F423B60;1.0 EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;eier;informasjon om eier av kirkebygget;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;20180601 EAID_361683E4_ED66_42ea_B75B_6EC981D4A189;eier;Eier av vannkraftverket;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Nettverkskomponent;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_361683E4_ED66_42ea_B75B_6EC981D4A189;1.2 EAID_1930B82F_E909_408b_9ECD_D59AE688FEDD;eier;Eier av vannkraftverket;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Nettverkskomponent;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1930B82F_E909_408b_9ECD_D59AE688FEDD;1.3 EAID_40868C65_BB8C_459e_80E0_EBCB92947E3E;eier;SOSI Ledning 4.6: -- definisjon mangler i SOSI Ledning 4.6 -- Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Eier av objektet ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Fellesskjema og kjernemodell\Nettverkskomponent;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40868C65_BB8C_459e_80E0_EBCB92947E3E;1.0 EAID_19E8E796_3EA6_46a8_B641_34C6C23C8CCA;Eier;SOSI Ledning 4.6: -- beskrivelse mangler i SOSI ledning 4.6-- Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Eier av ledningsobjektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Felleskomponenter\Felles datatyper og kodelister;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19E8E796_3EA6_46a8_B641_34C6C23C8CCA;1.0 EAID_19E8E796_3EA6_46a8_B641_34C6C23C8CCA;eier;SOSI Ledning 4.6: -- definisjon mangler i SOSI ledning 4.6 -- Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Eierens navn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Felleskomponenter\Felles datatyper og kodelister\Eier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19E8E796_3EA6_46a8_B641_34C6C23C8CCA;1.0 EAID_F99171CD_C561_4ac5_A853_BC6055221AE6;eier;SOSI Ledning 4.6: -- definisjon mangler i SOSI Ledning 4.6 -- Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Eier av objektet ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger\Fellesskjema og kjernemodell\Nettverkskomponent;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F99171CD_C561_4ac5_A853_BC6055221AE6;1.0 EAID_41226321_2D9C_4e4d_A612_341AD861F930;Eier;SOSI Ledning 4.6: -- beskrivelse mangler i SOSI ledning 4.6-- Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Eier av ledningsobjektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger\Felleskomponenter\Felles datatyper og kodelister;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41226321_2D9C_4e4d_A612_341AD861F930;1.0 EAID_41226321_2D9C_4e4d_A612_341AD861F930;eier;SOSI Ledning 4.6: -- definisjon mangler i SOSI ledning 4.6 -- Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Eierens navn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger\Felleskomponenter\Felles datatyper og kodelister\Eier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41226321_2D9C_4e4d_A612_341AD861F930;1.0 EAID_5CC40E7A_2BF6_4bcb_A93E_2EE5CD2360D2;eier;Institusjonseier;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og videregående skoler\VideregåendeSkole;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5CC40E7A_2BF6_4bcb_A93E_2EE5CD2360D2;20190301 EAID_C7F0725B_E0CA_4793_86CF_1A09801394A2;eier;Institusjonseier;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og videregående skoler\Grunnskole;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C7F0725B_E0CA_4793_86CF_1A09801394A2;20190301 EAID_058CC93E_9632_4f7c_A94A_585F8C96FB3E;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Vegsperring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_058CC93E_9632_4f7c_A94A_585F8C96FB3E;1.0 EAID_19E8E796_3EA6_46a8_B641_34C6C23C8CCA;eierAndel;SOSI Ledning 4.6: Andel eieren har, angitt i prosent Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: For objekter med delt eierskap angis den enkelte eiers eierandel Enhet: prosent;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Felleskomponenter\Felles datatyper og kodelister\Eier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19E8E796_3EA6_46a8_B641_34C6C23C8CCA;1.0 EAID_41226321_2D9C_4e4d_A612_341AD861F930;eierAndel;SOSI Ledning 4.6: Andel eieren har, angitt i prosent Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: For objekter med delt eierskap angis den enkelte eiers eierandel Enhet: prosent;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger\Felleskomponenter\Felles datatyper og kodelister\Eier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41226321_2D9C_4e4d_A612_341AD861F930;1.0 EAID_BB62D786_0F42_48f6_8946_6447760BAA29;Avklarte eiere;Angir om det er avklart hvilke matrikkelenheter som har andel i det uregistrerte jordsameiet eller: Angir om det er avklart hvilke matrikkelenheter som har andel i det registrerte jordsameie (dvs registrert med eget matrikkelnummer) Merknad (teknisk): Hvis teigen har uregistrertJordsameie=Ja, hentes AvklartEiere fra teig Hvis teigen har fått tillagt egenskapen matrikkelenhetstype=Jordsameie, hentes AvklartEiere fra matrikkelenhet ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\Teig;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB62D786_0F42_48f6_8946_6447760BAA29;20180501 EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;eierforhold;eierforhold knyttet til barnehagen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager\Barnehage;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;20171201 EAID_B63B4E29_77AD_42d5_9C74_96BAA5D119A2;Eierforhold;eierforhold knyttet til et objekt ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B63B4E29_77AD_42d5_9C74_96BAA5D119A2;20171201 EAID_5CC40E7A_2BF6_4bcb_A93E_2EE5CD2360D2;eierforhold;eierforhold knyttet til et objekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og videregående skoler\VideregåendeSkole;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5CC40E7A_2BF6_4bcb_A93E_2EE5CD2360D2;20190301 EAID_C7F0725B_E0CA_4793_86CF_1A09801394A2;eierforhold;eierforhold knyttet til et objekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og videregående skoler\Grunnskole;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C7F0725B_E0CA_4793_86CF_1A09801394A2;20190301 EAID_D9FD1716_CF95_4d43_9793_115C50AA1A29;Eierforhold;eierforhold knyttet til et objekt ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og videregående skoler;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9FD1716_CF95_4d43_9793_115C50AA1A29;20190301 EAID_0DAA7388_646D_4741_B467_7ACB2C9D0018;eierform;planbestemmelse om arealet skal eies av private eller det offentlige, eller være fellesarealer for flere eiendommer (pbl. § 11-10 nr. 3 og § 12-7 nr. 14);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Arealformål\KpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DAA7388_646D_4741_B467_7ACB2C9D0018;1.0 EAID_56B48038_8DC4_489e_8BBA_AFEFEEB07B02;eierform;planbestemmelse om arealet skal eies av private eller det offentlige, eller være fellesarealer for flere eiendommer (pbl. § 11-10 nr .3 og § 12-7 nr. 14);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56B48038_8DC4_489e_8BBA_AFEFEEB07B02;1.0 EAID_3F0409AE_0672_41c5_A69A_E08C7A90E4B5;eierform;planbestemmelse om arealet skal eies av private eller det offentlige, eller være fellesarealer for flere eiendommer (pbl. § 11-10 nr .3 og § 12-7 nr. 14);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Arealformål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F0409AE_0672_41c5_A69A_E08C7A90E4B5;1.0 EAID_708870C5_158E_4093_8501_C1F9152A6958;EierformType;planbestemmelse om arealet skal brukes av det offentlige, eller være fellesarealer for flere eiendommer (pbl. § 11-10 nr. 3 og § 12-7 nr. 14);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_708870C5_158E_4093_8501_C1F9152A6958;1.0 EAID_D7ED2A6F_BC84_4041_B1D6_6210A0585F56;EierformType;planbestemmelse om arealet skal brukes av det offentlige, eller være fellesarealer for flere eiendommer (pbl. § 11-10 nr. 3 og § 12-7 nr. 14);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D7ED2A6F_BC84_4041_B1D6_6210A0585F56;1.0 EAID_A9727B30_DC16_4c9b_89A9_33FE42D2478F;EierformType;planbestemmelse om arealet skal brukes av det offentlige, eller være fellesarealer for flere eiendommer (pbl. § 11-10 nr. 3 og § 12-7 nr. 14);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9727B30_DC16_4c9b_89A9_33FE42D2478F;1.0 EAID_1D26F175_048C_4bfd_BC2D_04BD3DE780D1;Eierinformasjon;informasjon for å komme i kontakt med kirkens eier;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D26F175_048C_4bfd_BC2D_04BD3DE780D1;20180601 EAID_1D26F175_048C_4bfd_BC2D_04BD3DE780D1;eiernavn;navn til eier av kirkebygget ;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Eierinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D26F175_048C_4bfd_BC2D_04BD3DE780D1;20180601 EAID_9A0179DD_B0FD_4ffb_A53A_EADED0953E66;eiertype;eiertype;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Eier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A0179DD_B0FD_4ffb_A53A_EADED0953E66;2.2 EAID_DF9AA9A0_40A9_4122_8419_6A232A4C3770;Eiertype;eiertype;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF9AA9A0_40A9_4122_8419_6A232A4C3770;2.2 EAID_9C124807_FDF8_44e8_967E_080A8D881963;eiertype;eiertype;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Eier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C124807_FDF8_44e8_967E_080A8D881963;2.2 EAID_DC6CD48B_0D67_4028_9ECF_E52B9FB2656E;Eiertype;eiertype;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DC6CD48B_0D67_4028_9ECF_E52B9FB2656E;2.2 EAID_9A5C2191_8DC4_4004_A42F_A717F381C47A;eiertype;eiertype;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Eier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A5C2191_8DC4_4004_A42F_A717F381C47A;2.2 EAID_F3B5C854_8117_4484_A45C_B2075846DB81;Eiertype;eiertype;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3B5C854_8117_4484_A45C_B2075846DB81;2.2 EAID_8DA5C2D7_11D4_415e_A094_799D0CD2DAB2;Eiertype;angir hvilken katogori type eieren tilhører;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Kjernemodell;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8DA5C2D7_11D4_415e_A094_799D0CD2DAB2;1.0 EAID_C267A1F7_A5EF_4422_8A08_150B98E89B9F;eiertype;angir hvilken katogori type eieren tilhører;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Kjernemodell\Eier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C267A1F7_A5EF_4422_8A08_150B98E89B9F;1.0 EAID_19E8E796_3EA6_46a8_B641_34C6C23C8CCA;eiertype;SOSI Ledning 4.6: -- definisjon mangler i SOSI ledning 4.6 -- Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Angir hvilken eierkategori eieren tilhører;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Felleskomponenter\Felles datatyper og kodelister\Eier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19E8E796_3EA6_46a8_B641_34C6C23C8CCA;1.0 EAID_D5B1A925_E66D_4262_B5B1_BEDAAB874816;Eiertype;SOSI Ledning 4.6: -- definisjon mangler i SOSI Ledning 4.6 -- Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Oversikt over eierkategorier ledningseierne kan tilhøre;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Felleskomponenter\Felles datatyper og kodelister;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5B1A925_E66D_4262_B5B1_BEDAAB874816;1.0 EAID_3A7E8312_BC8E_4ae1_915C_C5D68F9412AB;Eiertype;SOSI Ledning 4.6: -- definisjon mangler i SOSI Ledning 4.6 -- Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Oversikt over eierkategorier ledningseierne kan tilhøre;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger\Felleskomponenter\Felles datatyper og kodelister;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3A7E8312_BC8E_4ae1_915C_C5D68F9412AB;1.0 EAID_41226321_2D9C_4e4d_A612_341AD861F930;eiertype;SOSI Ledning 4.6: -- definisjon mangler i SOSI ledning 4.6 -- Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Angir hvilken eierkategori eieren tilhører;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger\Felleskomponenter\Felles datatyper og kodelister\Eier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41226321_2D9C_4e4d_A612_341AD861F930;1.0 EAID_0FE4B549_32E3_4940_8DC8_C69EC115A359;EierVegsperring;Angir hvem som er eier av vegobjektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\NVDB;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FE4B549_32E3_4940_8DC8_C69EC115A359;1.0 EAID_00E61E5D_D9C2_407b_AAE2_A94364C33FF3;EksemplerPåBrukAvTekstOgSymbol;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0Generelle typer 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00E61E5D_D9C2_407b_AAE2_A94364C33FF3;1.0 EAPK_19DB845C_80E9_4e14_82B1_255F7CBE4192;Eksplosivanlegg;;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_19DB845C_80E9_4e14_82B1_255F7CBE4192;20170303 EAID_F930616B_34DD_40d5_BFFA_9E3E4435A67D;Eksplosivanlegg;anlegg hvor eksplosive varer tilvirkes eller oppbevares;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F930616B_34DD_40d5_BFFA_9E3E4435A67D;20170303 EAID_A61D0321_8DC1_4e02_B084_EC840911BA07;eksternId;ekstern Id av samme objekt i et annet register;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre\ReferanseTilEksterntRegister;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A61D0321_8DC1_4e02_B084_EC840911BA07;20160202 EAID_AC45CD19_4598_4021_A45C_354B7926E9C9;eksternId;ekstern Id av samme objekt i et annet register;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre\ReferanseTilEksterntRegister;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC45CD19_4598_4021_A45C_354B7926E9C9;20180322 EAID_6714A4B4_9B65_4e0d_B4A3_23E3FD451D6A;eksternReferanse;referanse til et eksternt register;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre\VertikalObjektKomponent;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6714A4B4_9B65_4e0d_B4A3_23E3FD451D6A;20160202 EAID_D76AB092_1130_48c9_8AAC_288268B07D46;eksternReferanse;referanse til et eksternt register;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre\VertikalObjektKomponent;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D76AB092_1130_48c9_8AAC_288268B07D46;20180322 EAID_B8BA65B6_3969_4783_84E7_BF01373C230E;EL_Belysningspunkt;Kontainer-objekttype for å representere det logiske belysningspunktet. Merknad: Inneholder en eller flere EL_Armaturer. Kan være plassert på en rekke måter, jfr punktplassering;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Kopling;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8BA65B6_3969_4783_84E7_BF01373C230E;1.0 EAID_FDBC7DA3_8757_474e_ACFF_22933F11A04D;EL_Belysningsbruksområde;hva belysningsnettverket brukes til Merknad: Kodeliste fra Jernbaneverket og NVDB;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Kopling;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FDBC7DA3_8757_474e_ACFF_22933F11A04D;1.0 EAID_21E231D0_F1E9_45ac_8ABC_FB922D348A15;ElvBekk;vannvei for rennende vann -- Definition -- Water course for running water.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21E231D0_F1E9_45ac_8ABC_FB922D348A15;1.1 EAID_9A70C56A_095A_4aa8_B44D_02B06667CD6C;ElvBekk;vannvei for rennende vann -- Definition -- Water course for running water.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A70C56A_095A_4aa8_B44D_02B06667CD6C;1.0 EAID_5EDFDB4C_1047_4b51_86E9_90C70F9DE482;ElvBekk;vannvei for rennende vann -- Definition -- Water course for running water.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5EDFDB4C_1047_4b51_86E9_90C70F9DE482;1.0 EAID_C71ED243_4E37_427c_AC5D_A5036C17F949;ElvBekk;vannvei for rennende vann -- Definition -- Water course for running water.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C71ED243_4E37_427c_AC5D_A5036C17F949;1.0 EAID_9485D42C_FF08_483c_9ABC_1202D29066B3;ElvBekk;vannvei for rennende vann -- Definition -- Water course for running water.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9485D42C_FF08_483c_9ABC_1202D29066B3;1.0 EAID_BAE3A377_89CD_44f3_8E98_7E9FCD7747E2;ElvBekk;vannvei for rennende vann -- Definition -- Water course for running water.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BAE3A377_89CD_44f3_8E98_7E9FCD7747E2;1.0 EAID_4E5739DE_7B09_46e7_80B9_73AF0FF62176;ElvBekk;vannvei for rennende vann -- Definition -- Water course for running water.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E5739DE_7B09_46e7_80B9_73AF0FF62176;1.0 EAID_D6653372_7C38_48c3_AD56_846D846F588F;ElvBekk;vannvei for rennende vann -- Definition -- Water course for running water.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D6653372_7C38_48c3_AD56_846D846F588F;1.0 EAID_A5E8CEE4_9488_4d1d_A35E_C4881BA5D536;ElvBekk;vannvei for rennende vann -- Definition -- Water course for running water.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5E8CEE4_9488_4d1d_A35E_C4881BA5D536;1.0 EAID_C2DDE540_529C_4860_A0BF_E1B863B6DE5E;ElvBekk;vannvei for rennende vann -- Definition -- Water course for running water.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C2DDE540_529C_4860_A0BF_E1B863B6DE5E;1.0 EAID_54DF30E7_E901_401d_8512_2556F7994E90;Arealdekke_ElvBekkKant;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 KartdataN1000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54DF30E7_E901_401d_8512_2556F7994E90;1.0 EAID_84D55F18_D5E5_4e2f_B39B_385221CE2E74;ElvBekkKant;konturlinje mellom land og elveflate -- Definition -- Demarkation line between land and river surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84D55F18_D5E5_4e2f_B39B_385221CE2E74;1.0 EAID_85D785A4_CA36_42d0_8151_23969CDDAA85;Arealdekke_ElvBekkKant;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 KartdataN1000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85D785A4_CA36_42d0_8151_23969CDDAA85;1.0 EAID_C5566625_EE3E_4a34_B450_1D509663D73E;ElvBekkKant;konturlinje mellom land og elveflate -- Definition -- Demarkation line between land and river surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C5566625_EE3E_4a34_B450_1D509663D73E;1.0 EAID_5F12364E_BE3B_4a61_99E6_E2209FE3DB06;Arealdekke_ElvBekkKant;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 KartdataN2000 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5F12364E_BE3B_4a61_99E6_E2209FE3DB06;1.0 EAID_02F78D39_AABD_4df0_A0F3_87A3AAC8C7A9;ElvBekkKant;konturlinje mellom land og elveflate -- Definition -- Demarkation line between land and river surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_02F78D39_AABD_4df0_A0F3_87A3AAC8C7A9;1.0 EAID_512C6D7C_13C5_4b2a_BD4D_2C5D3D743E02;Arealdekke_ElvBekkKant;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 KartdataN250 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_512C6D7C_13C5_4b2a_BD4D_2C5D3D743E02;1.0 EAID_69AFA0FB_39F6_4247_9728_AF0E5554DBE4;ElvBekkKant;konturlinje mellom land og elveflate -- Definition -- Demarkation line between land and river surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69AFA0FB_39F6_4247_9728_AF0E5554DBE4;1.0 EAID_0776A8DC_6E95_4a47_A0AD_5A35D7572886;Arealdekke_ElvBekkKant;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 KartdataN250 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0776A8DC_6E95_4a47_A0AD_5A35D7572886;1.0 EAID_F42A1AE2_DC58_40d2_A698_61CE0CE4B261;ElvBekkKant;konturlinje mellom land og elveflate -- Definition -- Demarkation line between land and river surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F42A1AE2_DC58_40d2_A698_61CE0CE4B261;1.0 EAID_0F592E9D_8CD7_4050_85F0_1AF617E45ADB;Arealdekke_ElvBekkKant;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 KartdataN500 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F592E9D_8CD7_4050_85F0_1AF617E45ADB;1.0 EAID_5BC7496C_9C48_40e9_BB54_8663053F3E78;ElvBekkKant;konturlinje mellom land og elveflate -- Definition -- Demarkation line between land and river surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5BC7496C_9C48_40e9_BB54_8663053F3E78;1.0 EAID_9927C919_1686_47d0_8DF3_26B81A4635A4;Arealdekke_ElvBekkKant;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 KartdataN50 Kartdata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9927C919_1686_47d0_8DF3_26B81A4635A4;1.0 EAID_DF3985C8_3C78_4e2a_B7C7_5E9F32B7D771;ElvBekkKant;konturlinje mellom land og elveflate -- Definition -- Demarkation line between land and river surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF3985C8_3C78_4e2a_B7C7_5E9F32B7D771;1.0 EAID_A5436D5B_2FDE_43c2_9CB6_B0E63481827B;ElveElvSperre;hjelpelinje for avgrensning av en elveflate der den renner ut i en annen elv-/kanalflate -- Definition -- Construction line for delimitation of river surface where it confluences with another river or canal surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5436D5B_2FDE_43c2_9CB6_B0E63481827B;1.0 EAID_75073F87_5538_462f_A07A_0EC919184B7F;Elveforbygning;konstruksjon i eller langs vassdrag for å sikre mot erosjon, flom eller som miljøtiltak;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75073F87_5538_462f_A07A_0EC919184B7F;4.6 EAID_56DA4EC6_38D9_40e4_AC8E_A83B4F6A7299;Elveforbygning;konstruksjon i eller langs vassdrag for å sikre mot erosjon, flom eller som miljøtiltak;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56DA4EC6_38D9_40e4_AC8E_A83B4F6A7299;4.61 EAID_913559CE_C55E_47f1_A51E_0B603B501C62;Elveforbygningskant;avgrensning av elveforbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_913559CE_C55E_47f1_A51E_0B603B501C62;4.6 EAID_2E865875_49BA_41e8_8A21_28EE59A173FF;Elveforbygningskant;avgrensning av elveforbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E865875_49BA_41e8_8A21_28EE59A173FF;4.61 EAPK_E015A540_7DD0_4f0d_B96B_5FEA15034800;Elveg 2.0;Elveg 2.0 inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger skal være representert og gang- og sykkelveger kan være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker med restriksjoner i form av lineære referanser. Vegnettet ajourføres i Nasjonal Vegdatabank, NVDB.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E015A540_7DD0_4f0d_B96B_5FEA15034800;2.0.1 EAID_B794D9C4_74A4_4ad8_9501_8FEFA45146C9;elvenavnHierarki;Hierarkisk elvenavn nedstrøm;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\InnsjøRegulert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B794D9C4_74A4_4ad8_9501_8FEFA45146C9;1.2 EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;elvenavnHierarki;Hierarkisk elvenavn nedstrøm;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;1.2 EAID_297233CD_15FB_4bef_9B72_76F71D71D194;elvenavnHierarki;Hierarkisk elvenavn nedstrøm;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_297233CD_15FB_4bef_9B72_76F71D71D194;1.3 EAID_7A22ADFE_946D_4f75_B12D_4993A37B2183;elvenavnHierarki;Hierarkisk elvenavn nedstrøm;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\InnsjøRegulert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A22ADFE_946D_4f75_B12D_4993A37B2183;1.3 EAID_0D19573F_6D2C_4394_B0DA_F70B22CF46B2;Elveterskel;kunstig oppbygning i elver som brukes for å lage vannspeil i elveløpet;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D19573F_6D2C_4394_B0DA_F70B22CF46B2;4.6 EAID_3125057F_B91E_48b7_A624_CBAC452A79F8;Elveterskel;kunstig oppbygning i elver som brukes for å lage vannspeil i elveløpet;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3125057F_B91E_48b7_A624_CBAC452A79F8;4.61 EAID_02D88C69_BDB2_4149_BDC4_F8AD5B45E8F4;ElveterskelKant;avgrensning av elveterskel;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_02D88C69_BDB2_4149_BDC4_F8AD5B45E8F4;4.6 EAID_528EF948_DAB2_4f84_AC8F_D9034735A4CE;ElveterskelKant;avgrensning av elveterskel;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst\Pakke1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_528EF948_DAB2_4f84_AC8F_D9034735A4CE;4.61 EAID_A629424B_7A88_4489_A67E_07867BF8803A;employeesTotal;Antall ansatte, totalt. (Eng:Number of Employees, total) ;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Virksomhetsstatistikk på rutenett\VirksomheterPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A629424B_7A88_4489_A67E_07867BF8803A;20180315 EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;endretDato;dato for endring av registeringen;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;1.1 EAID_5C7125DE_AAF5_4300_A09C_A24E032D888D;endretEgenskap;Obligatorisk dersom typeEndring = E (Endret);SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Endringsflagg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C7125DE_AAF5_4300_A09C_A24E032D888D;2.2 EAID_9EC55086_01CF_4759_B050_AB2DA2C3C69F;endretEgenskap;Obligatorisk dersom typeEndring = E (Endret);SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\Endringsflagg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EC55086_01CF_4759_B050_AB2DA2C3C69F;2.2 EAID_6BCA4F1F_8FA7_42fb_A02A_757D33615663;endretEgenskap;Obligatorisk dersom typeEndring = E (Endret);SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Endringsflagg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6BCA4F1F_8FA7_42fb_A02A_757D33615663;2.2 EAID_CC652E87_3B2E_41d3_98F8_BE3F73F606B6;endretEtter2008;Informasjon om arealtilstand er endret etter 2008 som følge av ajourhold av AR5.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Dykrbar jord\ArealressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC652E87_3B2E_41d3_98F8_BE3F73F606B6;20170315 EAID_CCD70F3B_8942_402a_8713_F3C773AF734F;EndretEtter2008;Informasjon om arealtilstand er endret etter 2008 som følge av ajourhold av AR5.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Dykrbar jord;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CCD70F3B_8942_402a_8713_F3C773AF734F;20170315 EAID_5C7125DE_AAF5_4300_A09C_A24E032D888D;endretGeometri;Obligatorisk dersom typeEndring = E (Endret);SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Endringsflagg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C7125DE_AAF5_4300_A09C_A24E032D888D;2.2 EAID_9EC55086_01CF_4759_B050_AB2DA2C3C69F;endretGeometri;Obligatorisk dersom typeEndring = E (Endret);SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\Endringsflagg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EC55086_01CF_4759_B050_AB2DA2C3C69F;2.2 EAID_6BCA4F1F_8FA7_42fb_A02A_757D33615663;endretGeometri;Obligatorisk dersom typeEndring = E (Endret);SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Endringsflagg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6BCA4F1F_8FA7_42fb_A02A_757D33615663;2.2 EAID_5C7125DE_AAF5_4300_A09C_A24E032D888D;endringBeskrivelse;Evt. beskrivelse av endringen;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Endringsflagg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C7125DE_AAF5_4300_A09C_A24E032D888D;2.2 EAID_9EC55086_01CF_4759_B050_AB2DA2C3C69F;endringBeskrivelse;Evt. beskrivelse av endringen;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\Endringsflagg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EC55086_01CF_4759_B050_AB2DA2C3C69F;2.2 EAID_6BCA4F1F_8FA7_42fb_A02A_757D33615663;endringBeskrivelse;Evt. beskrivelse av endringen;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Endringsflagg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6BCA4F1F_8FA7_42fb_A02A_757D33615663;2.2 EAID_5C7125DE_AAF5_4300_A09C_A24E032D888D;Endringsflagg;Endringsinformasjon for et objekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C7125DE_AAF5_4300_A09C_A24E032D888D;2.2 EAID_AE212F16_7E2F_4398_9152_978A7FA616EB;endringsflagg;"endringsinformasjon om et objekt Merknad: Reglene knyttet til bruken av endringsflagg er for denne versjonen ikke avklart. Utdypes nærmere i produktspesifikasjonen basert på 4.0. Merknad: Endringsflagg kan benyttes til å merke slettede ""objekter"". Eksempel: Dersom en eiendomsgrense endres skal endringsflagg også legges inn på eiendomsteigen";SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AE212F16_7E2F_4398_9152_978A7FA616EB;2.2 EAID_7B776029_073E_42b1_A94F_4AB84F218636;endringsflagg;"endringsinformasjon om et objekt Merknad: Reglene knyttet til bruken av endringsflagg er for denne versjonen ikke avklart. Utdypes nærmere i produktspesifikasjonen basert på 4.0. Merknad: Endringsflagg kan benyttes til å merke slettede ""objekter"". Eksempel: Dersom en eiendomsgrense endres skal endringsflagg også legges inn på eiendomsteigen";SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B776029_073E_42b1_A94F_4AB84F218636;2.2 EAID_9EC55086_01CF_4759_B050_AB2DA2C3C69F;Endringsflagg;Endringsinformasjon for et objekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EC55086_01CF_4759_B050_AB2DA2C3C69F;2.2 EAID_6BCA4F1F_8FA7_42fb_A02A_757D33615663;Endringsflagg;Endringsinformasjon for et objekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6BCA4F1F_8FA7_42fb_A02A_757D33615663;2.2 EAID_8E43A1ED_9B21_4384_BF7D_5288177F9D9A;endringsflagg;"endringsinformasjon om et objekt Merknad: Reglene knyttet til bruken av endringsflagg er for denne versjonen ikke avklart. Utdypes nærmere i produktspesifikasjonen basert på 4.0. Merknad: Endringsflagg kan benyttes til å merke slettede ""objekter"". Eksempel: Dersom en eiendomsgrense endres skal endringsflagg også legges inn på eiendomsteigen";SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E43A1ED_9B21_4384_BF7D_5288177F9D9A;2.2 EAID_8137FC34_D325_444b_AE69_07F857A9960F;endringsflagg;endringsinformasjon om et objekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8137FC34_D325_444b_AE69_07F857A9960F;1.0 EAID_FCF60C66_1004_450a_B02F_8295DF671A94;Endringsflagg;endringsinformasjon om et objekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FCF60C66_1004_450a_B02F_8295DF671A94;1.0 EAID_0D10740D_E1B9_4fbd_90E7_6ADCA027F0A7;endringsflagg;"endringsinformasjon om et objekt Merknad: Reglene knyttet til bruken av endringsflagg er for denne versjonen ikke avklart. Utdypes nærmere i produktspesifikasjonen basert på 4.0. Merknad: Endringsflagg kan benyttes til å merke slettede ""objekter"". Eksempel: Dersom en eiendomsgrense endres skal endringsflagg også legges inn på eiendomsteigen";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D10740D_E1B9_4fbd_90E7_6ADCA027F0A7;1.0 EAID_A77190F3_EAC5_45f2_BBB1_7EFFD2070154;Endringsflagg;endringsinformasjon om et objekt Merknad: Inntil videre vil hele objektet merkes med endringsflagget. I det videre arbeidet (framtidige versjoner) vil denne kunne utvides, f.eks ved å angi om endringen er knyttet til geometrien, egenskapene eller relasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A77190F3_EAC5_45f2_BBB1_7EFFD2070154;1.0 EAID_065EA3BC_759B_4897_B762_F8495CA8D470;endringsflagg;endringsinformasjon om et objekt ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre\Supertype_VertikalObjekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_065EA3BC_759B_4897_B762_F8495CA8D470;20160202 EAID_1B698F51_7F70_4b4e_A70F_1D818FF26997;Endringsflagg;endringsinformasjon om et objekt Merknad: Inntil videre vil hele objektet merkes med endringsflagget. I det videre arbeidet (framtidige versjoner) vil denne kunne utvides, f.eks ved å angi om endringen er knyttet til geometrien, egenskapene eller relasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1B698F51_7F70_4b4e_A70F_1D818FF26997;20160202 EAID_50AF6BDB_D3C2_4083_BFDE_3381E51F68BF;endringsflagg;endringsinformasjon om et objekt ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre\Supertype_VertikalObjektKomponent;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50AF6BDB_D3C2_4083_BFDE_3381E51F68BF;20160202 EAID_62228033_A59B_4ce1_9B11_B257FA0A0290;endringsflagg;endringsinformasjon om et objekt ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre\Supertype_VertikalObjekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62228033_A59B_4ce1_9B11_B257FA0A0290;20180322 EAID_6C0E6001_F2F4_4f03_80E3_60C4AA74E3C3;endringsflagg;endringsinformasjon om et objekt ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre\Supertype_VertikalObjektKomponent;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C0E6001_F2F4_4f03_80E3_60C4AA74E3C3;20180322 EAID_A527FDF6_4CE1_4b7d_BBE4_8F925FF47BCB;Endringsflagg;endringsinformasjon om et objekt Merknad: Inntil videre vil hele objektet merkes med endringsflagget. I det videre arbeidet (framtidige versjoner) vil denne kunne utvides, f.eks ved å angi om endringen er knyttet til geometrien, egenskapene eller relasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A527FDF6_4CE1_4b7d_BBE4_8F925FF47BCB;20180322 EAID_B0CFCA58_7647_4f32_B2EC_A1D61BC3E5F0;endringsgrad;angivelse av hvor store endringene i bygningen har vært -- Definition -- statement of how large the modifications to the building have been.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Endringsvurdering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0CFCA58_7647_4f32_B2EC_A1D61BC3E5F0;20160503 EAID_D55E9222_5A9D_457b_BCEE_F31AFA3E6597;Endringsgrad;angivelse av hvor store endringene i bygningen har vært -- Definition - - indication of how large the changes to the building have been;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D55E9222_5A9D_457b_BCEE_F31AFA3E6597;20160503 EAID_DE40BBEF_C802_4977_9AB8_34BE71FA8651;endringsløpenummer;løpende nummerering av en bygningsendring;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Bygningsendring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE40BBEF_C802_4977_9AB8_34BE71FA8651;20160503 EAID_B0CFCA58_7647_4f32_B2EC_A1D61BC3E5F0;Endringsvurdering;vurderingen av et sefrakobjekt i form av endringsgrad og dato for vurderingen -- Definition - - the assessment of a Sefrak object in the form of degree of modification and the date of the assessment.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0CFCA58_7647_4f32_B2EC_A1D61BC3E5F0;20160503 EAID_5C7125DE_AAF5_4300_A09C_A24E032D888D;endringÅrsak;Årsak til endring;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Endringsflagg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C7125DE_AAF5_4300_A09C_A24E032D888D;2.2 EAID_B05F58EC_A188_49c5_AEBD_57ADC93799F8;EndringÅrsak;årsak til endring;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B05F58EC_A188_49c5_AEBD_57ADC93799F8;2.2 EAID_735FDDF4_26C7_4033_BB85_4BEFFCADA163;EndringÅrsak;Kodeliste for årsak til endring;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_735FDDF4_26C7_4033_BB85_4BEFFCADA163;2.2 EAID_9EC55086_01CF_4759_B050_AB2DA2C3C69F;endringÅrsak;Årsak til endring;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\Endringsflagg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EC55086_01CF_4759_B050_AB2DA2C3C69F;2.2 EAID_60A5376C_F25A_4a1e_8E24_D7E41DE653EB;EndringÅrsak;endring årsak;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_60A5376C_F25A_4a1e_8E24_D7E41DE653EB;2.2 EAID_6BCA4F1F_8FA7_42fb_A02A_757D33615663;endringÅrsak;Årsak til endring;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Endringsflagg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6BCA4F1F_8FA7_42fb_A02A_757D33615663;2.2 EAID_21FF6E59_CBFD_4fc6_8CBC_C7CA8546BF46;EnergiBrønn;Grunnvannborehull som helt eller delvis er dedikert for uttak eller deponering av grunnvarme, enten gjennom kollektorslanger eller pumping av grunnvann hvis temperatur benyttes til oppvarming eller avkjøling.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21FF6E59_CBFD_4fc6_8CBC_C7CA8546BF46;1.0 EAID_8F0139CF_79BD_4508_892C_3BB0F7DDDE45;energiEkvivalent;"Energiekvivalenten sier hvor mye energi en kan få ut per kubikkmeter vann gjennom kraftverket. Enhet kWh/m³";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\EL_Kraftstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F0139CF_79BD_4508_892C_3BB0F7DDDE45;1.2 EAID_C87AC6FD_8545_426b_9484_6B55455789FF;energiEkvivalent;"Energiekvivalenten sier hvor mye energi en kan få ut per kubikkmeter vann gjennom kraftverket. Enhet kWh/m³";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\EL_Kraftstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C87AC6FD_8545_426b_9484_6B55455789FF;1.3 EAID_9E8DCA5B_A53F_41bd_ABB6_0CDB4B8D6765;enkelDybde;grav som tilfredsstiller normert dybde for en kiste;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravdybde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9E8DCA5B_A53F_41bd_ABB6_0CDB4B8D6765;20180601 EAID_FBC28092_C61C_4bb1_A6EF_018C93BE30D1;epostadresse;e-postadresse til kontaktperson;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager\Kontaktinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBC28092_C61C_4bb1_A6EF_018C93BE30D1;20171201 EAID_4EE28A42_8354_488e_A198_B7A2FCE0EBBF;epostadresse;e-postadresse til kontaktperson;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og videregående skoler\Skoleeier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4EE28A42_8354_488e_A198_B7A2FCE0EBBF;20190301 EAID_C63A98D1_3B31_474e_BD28_3149F8052F33;epostadresse;e-postadresse til kontaktperson;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og videregående skoler\Kontaktinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C63A98D1_3B31_474e_BD28_3149F8052F33;20190301 EAID_489B9205_3BE8_4916_8616_CAA988F8A6F3;erosjonPotensiellAvrenningHøstpløying;potensiell avrenning ved erosjon (ved høstpløying), jordtap i kg pr daa pr år;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_489B9205_3BE8_4916_8616_CAA988F8A6F3;20170315 EAID_1A783E12_7E76_4272_870D_FBB35AFA6C5D;erosjonPotensiellAvrenningHøstpløying;potensiell avrenning ved erosjon (ved høstpløying), jordtap i kg pr daa pr år;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A783E12_7E76_4272_870D_FBB35AFA6C5D;20170920 EAID_0FC3C41A_51B5_486e_8672_DC750A2CEF8C;erosjonPotensiellAvrenningHøstpløying;potensiell avrenning ved erosjon (ved høstpløying), jordtap i kg pr daa pr år;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FC3C41A_51B5_486e_8672_DC750A2CEF8C;20181201 EAID_D1A65080_1CCC_429c_BBC7_4F594189590E;Erosjonsrisiko;angivelse av potensiell erosjonsrisiko -- Definition - - indication of potential erosion risk;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1A65080_1CCC_429c_BBC7_4F594189590E;20170315 EAID_5D5614C8_6156_49f8_B340_FA6FADBA0DE5;Erosjonsrisiko;angivelse av potensiell erosjonsrisiko -- Definition - - indication of potential erosion risk;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D5614C8_6156_49f8_B340_FA6FADBA0DE5;20170920 EAID_3810B6A1_61E6_461c_AA1C_BC60A6F3721C;Erosjonsrisiko;angivelse av potensiell erosjonsrisiko -- Definition - - indication of potential erosion risk;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3810B6A1_61E6_461c_AA1C_BC60A6F3721C;20181201 EAID_489B9205_3BE8_4916_8616_CAA988F8A6F3;erosjonsrisikoHøstpløying;potensiell erosjonsrisikoklasse ved høstpløying -- Definition -- potential erosion risk in connection with autumn ploughing;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_489B9205_3BE8_4916_8616_CAA988F8A6F3;20170315 EAID_1A783E12_7E76_4272_870D_FBB35AFA6C5D;erosjonsrisikoHøstpløying;potensiell erosjonsrisikoklasse ved høstpløying -- Definition -- potential erosion risk in connection with autumn ploughing;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A783E12_7E76_4272_870D_FBB35AFA6C5D;20170920 EAID_0FC3C41A_51B5_486e_8672_DC750A2CEF8C;erosjonsrisikoHøstpløying;potensiell erosjonsrisikoklasse ved høstpløying -- Definition -- potential erosion risk in connection with autumn ploughing;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FC3C41A_51B5_486e_8672_DC750A2CEF8C;20181201 EAID_6B139EAA_F302_437a_A2BA_78DF36713EBA;Esker;langstrakt, smal og ofte slynget rygg eller ås av lagdelt og sortert sand, grus eller rullestein, dannet ved avsetning fra smeltevannelver i en tunnel under eller inne i en isbre;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\Spesielle;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B139EAA_F302_437a_A2BA_78DF36713EBA;3.0 EAID_40C47490_C3CE_4a55_B029_86DA72D0848F;establishmentsTotal;Antall virksomheter, totalt. (Eng:Number of Establishments, total);SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Virksomhetsstatistikk på rutenett\VirksomheterPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40C47490_C3CE_4a55_B029_86DA72D0848F;20180315 EAID_A629424B_7A88_4489_A67E_07867BF8803A;establishmentsTotal;Antall virksomheter, totalt. (Eng:Number of Establishments, total);SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Virksomhetsstatistikk på rutenett\VirksomheterPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A629424B_7A88_4489_A67E_07867BF8803A;20180315 EAID_7D047A7D_49F0_4833_9775_EDCA267D084B;estimatedValue;;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Estimerte hekkebestander for sjøfugl\BirdSpeciesProperties;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D047A7D_49F0_4833_9775_EDCA267D084B;20180201 EAID_6D10EECA_A9FE_4f61_AA52_6DE7CE431E6F;estimatedValue;estimated number of birds;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav\BirdSpeciesProperties;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D10EECA_A9FE_4f61_AA52_6DE7CE431E6F;20180201 EAID_7D047A7D_49F0_4833_9775_EDCA267D084B;estimatedYear;;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Estimerte hekkebestander for sjøfugl\BirdSpeciesProperties;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D047A7D_49F0_4833_9775_EDCA267D084B;20180201 EAID_6D10EECA_A9FE_4f61_AA52_6DE7CE431E6F;estimatedYear;year of the estimation;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav\BirdSpeciesProperties;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D10EECA_A9FE_4f61_AA52_6DE7CE431E6F;20180201 EAID_30521998_A653_45a3_B071_053544924F5B;etableringsdato;dato når enheten ble etablert ;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravDato;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30521998_A653_45a3_B071_053544924F5B;20180601 EAID_C48721B7_00CA_4020_BC10_B48C68E1BEA8;etableringsdato;Dato for når minnesmerket ble satt opp;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\AnnetMinnesmerke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C48721B7_00CA_4020_BC10_B48C68E1BEA8;20180601 EAID_C6A13A36_E7C6_43eb_9F94_E9A38AB9BB5F;etableringsdato;dato for når gravplassen ble godkjent av rett organ Merknad: Med rett organ menes bispedømmerådet eller fylkesmannen ;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravplass;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6A13A36_E7C6_43eb_9F94_E9A38AB9BB5F;20180601 EAID_D77D5B31_3562_42cd_90C0_A35B70483314;etableringsdato;når gravfeltet ble etablert;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltDato;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D77D5B31_3562_42cd_90C0_A35B70483314;20180601 EAID_ED60CEAE_0073_492d_A501_40A13C0C6DCD;etableringsdato;dato for når merket ble etablert;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED60CEAE_0073_492d_A501_40A13C0C6DCD;20180601 EAID_DE493F48_0FA5_4ccf_A9DF_C9EC9E8E1D98;etasjenummer;etasjenummer innenfor etasjeplanet bruksenheten ligger på;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Bruksenhetsnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE493F48_0FA5_4ccf_A9DF_C9EC9E8E1D98;4.6 EAID_DE493F48_0FA5_4ccf_A9DF_C9EC9E8E1D98;etasjeplan;Hvilket plan etasjen ligger i, f.eks. om det er en underetasje eller loftsetasje. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Bruksenhetsnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE493F48_0FA5_4ccf_A9DF_C9EC9E8E1D98;4.6 EAID_C2385153_6F63_4b3e_9992_E11B64687573;EtasjeplanKode;Etasjeplanbetegnelse. Viser om etasjeplan er hoved-, kjeller, loft eller underetasje. Merknad: Beholder initialverdi her, siden denne benyttes inn i bruksenhetsnummeret, som er en del av den offisielle adressen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C2385153_6F63_4b3e_9992_E11B64687573;4.6 EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;etasjetall;angivelse av sefrakobjektets antall etasjer Merknad: Rubrikk nr 23 i sefrak-skjemaet. Det er ikke det samme som antall etasjer lagret på bygning. -- Definition -- statement of the number of floors of the Sefrak object Note: Section no. 23 on the Sefrak form. This is not det the same as the number of floors stored on a building.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneBygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;20180301 EAID_B341D3DB_D408_4dde_AD4B_C844B4C82481;Etasjetall;angivelse av sefrakobjektets antall etasjer -- Definition - - statement of the number of floors of the Sefrak object;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B341D3DB_D408_4dde_AD4B_C844B4C82481;20180301 EAID_A87A61A5_72C8_4b77_86E1_983060140168;Etasjetall;angivelse av sefrakobjektets antall etasjer -- Definition - - statement of the number of floors of the Sefrak object;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A87A61A5_72C8_4b77_86E1_983060140168;20160503 EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;etasjetall;angivelse av sefrakobjektets antall etasjer Merknad: Rubrikk nr 23 i sefrak-skjemaet. Det er ikke det samme som antall etasjer lagret på bygning. -- Definition -- statement of the number of floors of the Sefrak object Note: Section no. 23 on the Sefrak form. This is not det the same as the number of floors stored on a building.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;20160503 EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;evakurering;om det ble igangsatt evakuering i skredområdet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;1.1 EAID_DE5E227B_A918_4c34_A1C4_EB5A8BA4D409;fagansvar;fagansvarlig institutt;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\NVEFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE5E227B_A918_4c34_A1C4_EB5A8BA4D409;1.1 EAID_804798FE_D863_4057_BBD9_8D5992F6D983;faktaark;faktaark er en egen tjeneste som gir alle egenskapsdata pr objekt og et kartgrensesnitt med observasjonen eller området markert. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\FellesegenskaperBmArt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_804798FE_D863_4057_BBD9_8D5992F6D983;20150101 EAID_8D6C6DF6_FB11_46a3_A084_D4AD5372C5BA;faktaark;link til faktaark om objektet (hos Miljødirektoratet);SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Foreslåtte naturvernområder\Supertype_naturvern;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D6C6DF6_FB11_46a3_A084_D4AD5372C5BA;20141201 EAID_F87C30E9_A69B_45ae_9864_DC0E846DA9E4;faktaark;link til Naturbase faktaark;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder\FellesegenskaperKartlagt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F87C30E9_A69B_45ae_9864_DC0E846DA9E4;20140601 EAID_3DBA17EA_D42F_4653_87C4_219786915537;faktaark;link (url) til faktaark i Naturbase;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturvernområder_20170501\Supertype_naturvern;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DBA17EA_D42F_4653_87C4_219786915537;20170501 EAID_CD074F54_9F11_49e5_808A_DC7D686903FB;faktaark;referanse til faktaark i naturbase.no;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Statlig sikra friluftslivsområder\Fellessegenskaper_statligSikra;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD074F54_9F11_49e5_808A_DC7D686903FB;20141101 EAID_96D149CE_A1D8_4a45_9E27_9991F53B7DE9;faktaark;faktaark er en egen tjeneste som gir alle egenskapsdata pr objekt, et kartgrensesnitt med området markert og opplysninger om kilde. Dokumentvedlegg vil også være tilgjengelig fra faktaarket hvis slike er lagt inn.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Verdifulle kulturlandskap\FellesegenskaperKultLandOmr;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96D149CE_A1D8_4a45_9E27_9991F53B7DE9;20141201 EAID_8D622636_35EE_4e05_A326_A5BD611BA908;faktaark;link (url) til faktaark i Naturbase;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Viktige naturtyper\Fellesegenskaper_Naturtype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D622636_35EE_4e05_A326_A5BD611BA908;20141201 EAID_62999B73_2576_4c5d_B934_324041297897;faktaark;faktaark er en egen tjeneste (url til faktaark) som gir alle egenskapsdata pr objekt og et kartutsnitt med observasjonen eller området markert. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder\FellesegenskaperVillrein;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62999B73_2576_4c5d_B934_324041297897;20141201 EAID_5ADF4594_CE03_4004_92BB_368B0A9EC975;faktaarkURL;link (URL) til forekomstens oppdaterte faktaark ifra NGUs database ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser-3.0\MineralRegistrering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5ADF4594_CE03_4004_92BB_368B0A9EC975;3.0 EAID_B8CB9D8A_D9D4_4d5e_A77D_C244E6A81F0C;faoKode;FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) kode -- Definition -- FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) code;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Tarehøstefelt\Tarehøstefelt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8CB9D8A_D9D4_4d5e_A77D_C244E6A81F0C;20170601 EAID_03BF5F78_AC0D_4489_A4EB_DF6E9B8FE47B;fare;hensynssone - fare (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav a);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpFareSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_03BF5F78_AC0D_4489_A4EB_DF6E9B8FE47B;1.0 EAID_F1C5A511_8B37_4a5b_9F89_FBEC87B241A1;fare;hensynssone - fare (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpFareSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1C5A511_8B37_4a5b_9F89_FBEC87B241A1;1.0 EAID_EFE18C46_DF89_4888_822A_F19065B900DA;fare;hensynssone - fare (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpFareSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EFE18C46_DF89_4888_822A_F19065B900DA;1.0 EAID_071727A7_3706_4e44_A1E1_8445A68D9E39;faregruppe;;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg\FaregruppeForenlighet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_071727A7_3706_4e44_A1E1_8445A68D9E39;20170303 EAID_0972E06B_439B_4a8c_BD53_4D0851B350F5;Faregruppe;inndeling i henhold til faregrupper etter FNs regelverk ;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0972E06B_439B_4a8c_BD53_4D0851B350F5;20170303 EAID_071727A7_3706_4e44_A1E1_8445A68D9E39;FaregruppeForenlighet;beskrivelse av forenlighet og koplingen til faregruppe;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_071727A7_3706_4e44_A1E1_8445A68D9E39;20170303 EAID_219761D1_D152_4b86_B456_E9E97F9BD759;faregruppeForenlighet;eksplosiver klassifisert etter farlighetsgrad i henhold til FNs regelverk om transport av farlig gods.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg\StoffPåAnleggetE;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_219761D1_D152_4b86_B456_E9E97F9BD759;20170303 EAID_320E7E9E_452D_4574_A163_52A7FD2086A3;Avgrensning av Fareområde;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_320E7E9E_452D_4574_A163_52A7FD2086A3;20181101 EAID_F64A64EB_1BB2_4735_A8CA_5ECF9C353A08;Fareområde;generell fare, slaggrunn (eldre begrep for område nær land der sjøen slår, altså der det kan forekomme slag mot grunnen). Merknad: Tilsvarer OBSTRN i S-57 -- Definition -- general hazard, wave breaking slope (old term for area near land where the waves break, i.e. where the force of the sea may strike against the seafloor). Note: Corresponds to OBSTRN in S-57;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F64A64EB_1BB2_4735_A8CA_5ECF9C353A08;20181101 EAID_CE20043C_0376_4712_BD7B_49132A94C26A;Avgrensning av Fareområde;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE20043C_0376_4712_BD7B_49132A94C26A;20201001 EAID_FCCD88C9_BD2A_45b5_A87B_68E396D94341;Fareområde;generell fare, slaggrunn (eldre begrep for område nær land der sjøen slår, altså der det kan forekomme slag mot grunnen). Merknad: Tilsvarer OBSTRN i S-57 -- Definition -- general hazard, wave breaking slope (old term for area near land where the waves break, i.e. where the force of the sea may strike against the seafloor). Note: Corresponds to OBSTRN in S-57;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FCCD88C9_BD2A_45b5_A87B_68E396D94341;20201001 EAID_ACB863C2_0735_43b9_A98F_F0B3E234BCA1;Fareområdegrense;grense for generell fare eller slaggrunn (eldre begrep for område nær land der sjøen slår, altså der det kan forekomme slag mot grunnen) -- Definition -- boundary for general hazard or wave breaking slope (old term for area near land where the waves break, i.e. where the force of the sea may strike against the seafloor);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ACB863C2_0735_43b9_A98F_F0B3E234BCA1;20181101 EAID_A98CFD5F_03F3_4fb2_9DCE_195FB1D9B22B;Fareområdegrense;grense for generell fare eller slaggrunn (eldre begrep for område nær land der sjøen slår, altså der det kan forekomme slag mot grunnen) -- Definition -- boundary for general hazard or wave breaking slope (old term for area near land where the waves break, i.e. where the force of the sea may strike against the seafloor);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A98CFD5F_03F3_4fb2_9DCE_195FB1D9B22B;20201001 EAID_331C8296_A256_4d0a_BD60_FA69F4BFFB85;faresoneKategori;I faresone 2 inngår terrenget som ligger nedenfor utløsningsområdene og som kan nås av skred.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\UtløpsOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_331C8296_A256_4d0a_BD60_FA69F4BFFB85;20170601 EAID_A54252E1_C5BF_4886_8BCE_699A59E0C975;faresoneKategori;I sone 1 er terrenget bratt nok til at et skred kan bli utløst. Enkelte bratte områder kan være utelatt i databasen fordi skogen er så tett at muligheten for skred anses liten.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\UtløsningsOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A54252E1_C5BF_4886_8BCE_699A59E0C975;20170601 EAID_FE4BC24B_956E_4a70_89F0_2977B5A4F612;FaresoneKategori;Faresonekategori beskriver hvilken skredfaresone terenget innefor en flate befinner seg i. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE4BC24B_956E_4a70_89F0_2977B5A4F612;20170601 EAID_0E153C9F_A963_47c8_8422_3472A2CA8A9C;Farge;kodeliste for merkingens farge. Består hovedsakelig av farger fra Vedlegg 1 til BSL E 2-1. I tillegg er det inkludert en del koder fra gammelt NRL-system.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E153C9F_A963_47c8_8422_3472A2CA8A9C;20160202 EAID_D5E42F72_5AFE_4d97_B648_8CF6D5B4CC88;farge;farge angis med koder fra definert kodeliste;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre\MerkingFarge;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5E42F72_5AFE_4d97_B648_8CF6D5B4CC88;20160202 EAID_BEA1FE5C_818D_4cfd_9FE3_BE547E244756;Farge;kodeliste for merkingens farge. Består hovedsakelig av farger fra Vedlegg 1 til BSL E 2-1. I tillegg er det inkludert en del koder fra gammelt NRL-system.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BEA1FE5C_818D_4cfd_9FE3_BE547E244756;20180322 EAID_C16D3AB9_0635_4e40_88D5_4683540EE7A8;farge;farge angis med koder fra definert kodeliste;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre\MerkingFarge;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C16D3AB9_0635_4e40_88D5_4683540EE7A8;20180322 EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;fargeBlå;Middelverdi av blå fargeverdi hentet fra fjernmåling. Fjernmålingsdata brukt er angitt i metadata.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;20180615 EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;fargeBlå;Middelverdi av blå fargeverdi hentet fra fjernmåling. Fjernmålingsdata brukt er angitt i metadata.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;20201105 EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;fargeGrønn;Middelverdi av en grønn fargeverdi hentet fra fjernmåling. Fjernmålingsdata brukt er angitt i metadata.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;20180615 EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;fargeGrønn;Middelverdi av en grønn fargeverdi hentet fra fjernmåling. Fjernmålingsdata brukt er angitt i metadata.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;20201105 EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;fargeRød;Middelverdi av rød fargeverdi hentet fra fjernmåling. Fjernmålingsdata brukt er angitt i metadata.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10291CDB_BB90_435d_B91D_3E6234D00EF1;20180615 EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;fargeRød;Middelverdi av rød fargeverdi hentet fra fjernmåling. Fjernmålingsdata brukt er angitt i metadata.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;20201105 EAPK_498AD185_4D31_4c02_AC35_43B09F7FAD6B;Farled;Farledsdatasettet beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Farled\Farled;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_498AD185_4D31_4c02_AC35_43B09F7FAD6B;20210101 EAPK_6DBD6A2B_2118_48d6_9572_81604A655F43;Farled_20190101;Farledsdatasettet beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Farled\Farled_20190101;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_6DBD6A2B_2118_48d6_9572_81604A655F43;20190101 EAID_9CC0E393_51F6_46d6_AD51_AE341693A479;FarledGenEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Farled\Farled_20190101;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CC0E393_51F6_46d6_AD51_AE341693A479;20190101 EAID_A58A82B0_3345_48b8_983C_3AAA1CA1FBB6;FarledGenEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Farled\Farled;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A58A82B0_3345_48b8_983C_3AAA1CA1FBB6;20210101 EAID_04B217D5_C2AA_4263_A223_16180EF250EA;farlednavn;Farledens navn;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Farled\Farled_20190101\HovedledOgBiled;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04B217D5_C2AA_4263_A223_16180EF250EA;20190101 EAID_90A30D17_FB83_4822_BD03_60ABAB77AA99;farlednavn;Farledens navn;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Farled\Farled\HovedledOgBiled;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90A30D17_FB83_4822_BD03_60ABAB77AA99;20210101 EAID_04B217D5_C2AA_4263_A223_16180EF250EA;farlednummer;Farledens nummer;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Farled\Farled_20190101\HovedledOgBiled;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04B217D5_C2AA_4263_A223_16180EF250EA;20190101 EAID_90A30D17_FB83_4822_BD03_60ABAB77AA99;farlednummer;Farledens nummer;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Farled\Farled\HovedledOgBiled;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90A30D17_FB83_4822_BD03_60ABAB77AA99;20210101 EAID_04B217D5_C2AA_4263_A223_16180EF250EA;farledtype;Type farled (hovedled/biled);SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Farled\Farled_20190101\HovedledOgBiled;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04B217D5_C2AA_4263_A223_16180EF250EA;20190101 EAID_D767B3BC_C373_4c5e_B7CA_49CA1059DB0E;Farledtype;Inneholder koder som skiller på type farled.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Farled\Farled_20190101;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D767B3BC_C373_4c5e_B7CA_49CA1059DB0E;20190101 EAID_90A30D17_FB83_4822_BD03_60ABAB77AA99;farledtype;Type farled (hovedled/biled);SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Farled\Farled\HovedledOgBiled;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90A30D17_FB83_4822_BD03_60ABAB77AA99;20210101 EAID_92302D12_433F_4ae4_B57E_9C30495E2163;Farledtype;Inneholder koder som skiller på type farled.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Farled\Farled;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92302D12_433F_4ae4_B57E_9C30495E2163;20210101 EAID_FB768A1F_B4A7_4444_B39D_E8930AC68A33;FarligStoffAnlegg;anlegg med brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, som definert i forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff (til Brann- og eksplosjonsvernloven);SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB768A1F_B4A7_4444_B39D_E8930AC68A33;20170303 EAID_06FD675F_0C32_43f0_B728_823FB0F71B45;FartsdemperAvgrensning;avgrensning av forhøyning i veger og/eller gater for å begrense kjørehastigheten;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06FD675F_0C32_43f0_B728_823FB0F71B45;4.6 EAID_52BBD6B8_CEFA_49f3_9CC6_68E659F65C9E;FartsdemperAvgrensning;avgrensning av forhøyning i veger og/eller gater for å begrense kjørehastigheten;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52BBD6B8_CEFA_49f3_9CC6_68E659F65C9E;4.61 EAID_A4617862_08B5_459b_A0FF_F1866FE1F990;fartsgrense;Tillatt fartsgrense for løypa i henhold til forskrift ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Motorferdsel i utmark\Snøscooterløype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4617862_08B5_459b_A0FF_F1866FE1F990;1,0 EAID_2A099609_10C9_4640_9CED_F6843F4D8B26;Fartsgrense;Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2A099609_10C9_4640_9CED_F6843F4D8B26;1.0 EAID_229BCF54_7FD2_4e9b_8C15_C480B79ADB94;FartsgrenseVariabel;Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_229BCF54_7FD2_4e9b_8C15_C480B79ADB94;1.0 EAID_229BCF54_7FD2_4e9b_8C15_C480B79ADB94;fartsgrenseVerdi;Verdien på fartsgrensen i angitt tidsrom Enhet: Kilometer/time;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_229BCF54_7FD2_4e9b_8C15_C480B79ADB94;1.0 EAID_2A099609_10C9_4640_9CED_F6843F4D8B26;fartsgrenseVerdi;Fartsgrense Enhet: Kilometer/time;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Fartsgrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2A099609_10C9_4640_9CED_F6843F4D8B26;1.0 EAID_0DEB56EE_F972_4ac9_92A5_72790220FC95;FartsgrenseVerdi;Fartsgrense;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\NVDB;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DEB56EE_F972_4ac9_92A5_72790220FC95;1.0 EAID_17DC8E32_7FF0_4bfd_8399_6621C052F54E;FartsgrenseVerdiVariabel;Verdien på fartsgrensen i angitt tidsrom;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\NVDB;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17DC8E32_7FF0_4bfd_8399_6621C052F54E;1.0 EAID_AC420C9A_4D20_4305_B5EC_846E77DC8A8E;fartøy;Angivelse av hvilket fartøy som kan benyttes for opptak av skjellsand;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Konsesjonsområder for skjellsand\SkjellsandKonsesjonsOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC420C9A_4D20_4305_B5EC_846E77DC8A8E;20171107 EAID_E34CB107_4194_48c6_AE65_EA7DB35FC9ED;Fasade;angivelse av fasadekledninger Merknad: Tilsvarer kodelista KulturminnetsFasadeKledning i SOSI versjon 3.4 -- Definition - - statement of facade cladding Note: Corresponds to the code list CulturalHeritageSiteFacadeCladding in SOSI version 3.4;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E34CB107_4194_48c6_AE65_EA7DB35FC9ED;20160503 EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;fasade;angivelse av sefrakobjektets fasadekledning Rubrikk nr 20 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. -- Definition -- statement of the Sefrak object's facade cladding Section no. 20 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether it is uncertain.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;20160503 EAID_E6BF23E3_962E_4076_A7C8_8BF318E3A33D;Fasadeliv;bygningens ytre avgrensing i fasaderiss;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E6BF23E3_962E_4076_A7C8_8BF318E3A33D;4.61 EAID_770716A1_188A_4404_B563_4A0C806483C8;Fasaderiss;bygningens avgrensning i form av fasadeliv, fiktiv bygningsavgrensning og/eller bygningsdelelinje;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_770716A1_188A_4404_B563_4A0C806483C8;4.61 EAID_D5A68923_A959_44c9_96AC_862F2544298F;fase;vegens fase i livet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Veglenke\Vegsystem;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5A68923_A959_44c9_96AC_862F2544298F;1.0 EAID_63E77B7F_9DFF_43c0_8B8F_DBC5DD1D51C4;faser;"Betegnelse på de enkelte polene eller lederne i et vekselstrømsystem. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Strømtilkobling;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63E77B7F_9DFF_43c0_8B8F_DBC5DD1D51C4;20201022 EAID_ED60CEAE_0073_492d_A501_40A13C0C6DCD;fastmerkeID;unik identifikasjon inneholder opptill 4 tegn. Merknad: Både bokstaver og tall er tillatt;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED60CEAE_0073_492d_A501_40A13C0C6DCD;20180601 EAID_447E4728_05FE_4180_939A_1BD7692CE490;fastsettingskvalitet;type grunnlag for koordinatene på den fastsatte grensa;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Markagrensen\LovVirkeområdeGrensePunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_447E4728_05FE_4180_939A_1BD7692CE490;20170201 EAID_6CF32F4B_B322_4336_905A_FE2794B3E371;fastsettingskvalitet;type grunnlag for koordinatene på den fastsatte grensa;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Markagrensen\LovVirkeområdeGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6CF32F4B_B322_4336_905A_FE2794B3E371;20170201 EAID_E52D9BFC_5DDF_420b_AD2A_0E3A826564FA;fastsettingskvalitet;type grunnlag for koordinatene på den fastsatte grensa;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Markagrensen\LovVirkeområdeGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E52D9BFC_5DDF_420b_AD2A_0E3A826564FA;20171115 EAID_468AA36C_5C2C_44a2_B44F_998282608176;Fastsettingstype;liste over ulike måter en administrativ grense kan være fastsatt på Merknad: Måten for fastsetting av administrativ grense sier ikke noe om hvor nøyaktig posisjonsbestemmelsen er i forhold til grensemerket eller terrengdetaljer i marka. For grenser kan det derfor framkomme nye og bedre målinger som gir en mer nøyaktig posisjonsbestemmelse. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Markagrensen;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_468AA36C_5C2C_44a2_B44F_998282608176;20170201 EAID_F858014F_BFDF_4f65_BDED_945C837CB357;Fastsettingstype;liste over ulike måter en administrativ grense kan være fastsatt på Merknad: Måten for fastsetting av administrativ grense sier ikke noe om hvor nøyaktig posisjonsbestemmelsen er i forhold til grensemerket eller terrengdetaljer i marka. For grenser kan det derfor framkomme nye og bedre målinger som gir en mer nøyaktig posisjonsbestemmelse. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Markagrensen;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F858014F_BFDF_4f65_BDED_945C837CB357;20171115 EAID_43A58045_3532_4b11_A54C_E3634B750627;felles;avløp felles;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Anlegg som skal måles inn og stikningsdata\VA_Vanntype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43A58045_3532_4b11_A54C_E3634B750627;2.2 EAID_7D8BC3D5_AB7F_43c0_A24C_340C51DE05AA;felles;felles;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Kumbruk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D8BC3D5_AB7F_43c0_A24C_340C51DE05AA;2.2 EAID_1D564082_CC9F_414d_993E_A0D919F2B68F;felles;felles;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kumbruk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D564082_CC9F_414d_993E_A0D919F2B68F;2.2 EAID_C4DA2987_C762_4ff6_91C5_7BC967700445;felles;avløp felles;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\VA_Vanntype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4DA2987_C762_4ff6_91C5_7BC967700445;2.2 EAID_67C713F4_E3A5_4a82_8E2F_6CE18FE78899;felles;felles;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Kumbruk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67C713F4_E3A5_4a82_8E2F_6CE18FE78899;2.2 EAID_831231A4_0F0B_4b3e_B73F_2488A20113CF;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Støysoner Jernbanenett etter T-1442;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_831231A4_0F0B_4b3e_B73F_2488A20113CF;20190101 EAID_5FF9262F_DC07_40c4_9947_33F0E77FC4E8;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Fjordlinjer-Kysttorskregulering;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5FF9262F_DC07_40c4_9947_33F0E77FC4E8;20170601 EAID_CB7F6782_EDED_48b0_B322_E9DC4AE3A75E;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\StøysonerForsvaretsFlyplasser_20180901;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB7F6782_EDED_48b0_B322_E9DC4AE3A75E;20180901 EAID_4AC689E9_3448_40b3_9FBE_54A100A20BC3;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4AC689E9_3448_40b3_9FBE_54A100A20BC3;20180901 EAID_51646B93_DC0F_4dbe_95C4_A12981FCA46E;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51646B93_DC0F_4dbe_95C4_A12981FCA46E;20191122 EAID_90E01E1B_ACBF_4bf9_ABA3_2B6A3B1538AE;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige. Spesialvariant for ledning som ikke inneholder identifikasjon siden identifikasjon er del av nettverkskomponent-supertypen. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90E01E1B_ACBF_4bf9_ABA3_2B6A3B1538AE;1.0 EAID_AFA107E5_FA7C_4456_9676_C78E5FD53299;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige. Spesialvariant for ledning som ikke inneholder identifikasjon siden identifikasjon er del av nettverkskomponent-supertypen. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AFA107E5_FA7C_4456_9676_C78E5FD53299;1.0 EAID_EB0B5789_5605_4f40_9EAE_CD45DE33A38B;Arv av fellesegenskaper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Servitutt\FKB-Servitutt;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB0B5789_5605_4f40_9EAE_CD45DE33A38B;4.6 EAID_DF371089_D638_407a_ABF2_2E7BD6A76150;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på fiktive linjer i FKB;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Servitutt\FKB-Servitutt\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF371089_D638_407a_ABF2_2E7BD6A76150;1.0 EAID_B5DDF02E_B477_4774_A2F3_256341A07DA9;Arv av fellesegenskaper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B5DDF02E_B477_4774_A2F3_256341A07DA9;20201022 EAID_F56C3D68_4DDE_461e_A79B_55D2390DC692;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på alle objekttyper i FKB;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F56C3D68_4DDE_461e_A79B_55D2390DC692;1.0 EAID_DD1F390F_2C87_4a22_9A68_F14A514A49E2;Arv av fellesegenskaper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\N5 Høydekurve\FKB-Høydekurve;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD1F390F_2C87_4a22_9A68_F14A514A49E2;4.6 EAID_82EE8D2A_D057_44f0_B036_32892509F180;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82EE8D2A_D057_44f0_B036_32892509F180;1.0 EAID_37B7F04F_2E1C_4b53_999F_9261C176963B;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_37B7F04F_2E1C_4b53_999F_9261C176963B;1.0 EAID_44B584DB_EBD5_4de8_ABA0_C063C2FBA9FC;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper. I FKB-Bane inkludert påkrevd posisjonskvalitet siden alle objekttypene i datasettet har dette.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\FKB-Bane\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44B584DB_EBD5_4de8_ABA0_C063C2FBA9FC;1.0 EAID_6EC79951_9046_4ec0_B9FC_574F26E91608;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6EC79951_9046_4ec0_B9FC_574F26E91608;1.0 EAID_374A9747_459C_4f6d_B2D6_B6D3C000C350;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_374A9747_459C_4f6d_B2D6_B6D3C000C350;1.0 EAID_F61CA4E8_2B7E_4c0b_8D84_B4FB273A05B4;Arv av fellesegenskaper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-BygningFKB-Bygning;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F61CA4E8_2B7E_4c0b_8D84_B4FB273A05B4;4.61 EAID_0026254D_EAB8_4bf1_A527_0F24CFFCF3FE;Arv av fellesegenskaper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-BygningFKB-Bygning;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0026254D_EAB8_4bf1_A527_0F24CFFCF3FE;4.61 EAID_CE823299_EFB4_4447_BA05_321EF5F12B5F;Arv av fellesegenskaper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-BygningFKB-Bygning;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE823299_EFB4_4447_BA05_321EF5F12B5F;4.61 EAID_CB29DED1_0E36_42da_9559_1A4798BC0C15;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på fiktive linjer i FKB;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB29DED1_0E36_42da_9559_1A4798BC0C15;1.0 EAID_D3272457_7C22_4339_AC61_3FE80F4C8996;Arv av fellesegenskaper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D3272457_7C22_4339_AC61_3FE80F4C8996;4.6 EAID_04054940_C0C0_46ee_844D_4DFB89311388;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper. I FKB-Høydekurve også med posisjonskvalitet siden alle objekttyper i datasettet har denne egenskapen påkrevd.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04054940_C0C0_46ee_844D_4DFB89311388;1.0 EAID_FC15FDEB_9CBA_4722_9D2C_5E75A4B3304B;Fellesegenskaper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-LedningFKB-Ledning;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC15FDEB_9CBA_4722_9D2C_5E75A4B3304B;1.0 EAID_8137FC34_D325_444b_AE69_07F857A9960F;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige. Spesialvariant for ledning som ikke inneholder identifikasjon siden identifikasjon er del av nettverkskomponent-supertypen. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8137FC34_D325_444b_AE69_07F857A9960F;1.0 EAID_AE576006_FE2A_460f_8933_367095B8DD69;Arv av fellesegenskaper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AE576006_FE2A_460f_8933_367095B8DD69;4.6 EAID_12D2325F_76E9_4411_A9E1_2C19470A550B;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper. I FKB-Lufthavn også med posisjonskvalitet siden alle objekttyper i datasettet har denne egenskapen påkrevd.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12D2325F_76E9_4411_A9E1_2C19470A550B;1.0 EAID_006F828B_B902_42d5_B836_07C44D381E98;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på fiktive linjer i FKB;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_006F828B_B902_42d5_B836_07C44D381E98;1.0 EAID_9F10254B_D849_4540_87FD_378076EB02A3;Arv av fellesegenskaper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F10254B_D849_4540_87FD_378076EB02A3;4.6 EAID_79039251_EE6A_4721_B8AC_A18E7EEFA3CA;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på kurve- og punktobjekter i FKB. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79039251_EE6A_4721_B8AC_A18E7EEFA3CA;1.0 EAID_D371309B_7B11_4628_8E32_8D7C82A99858;Arv av fellesegenskaper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D371309B_7B11_4628_8E32_8D7C82A99858;4.6 EAID_2FEFA5F3_CB1B_40c8_8D8B_1A494BA9D01F;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på kurve- og punktobjekter i FKB. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2FEFA5F3_CB1B_40c8_8D8B_1A494BA9D01F;1.0 EAID_D0C4E112_C2F1_43a6_9290_6883DB2EACCF;Arv av fellesegenskaper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0C4E112_C2F1_43a6_9290_6883DB2EACCF;4.6 EAID_1D950BA9_5523_4271_9455_5FAC06B09A7C;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på alle objekttyper i FKB;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D950BA9_5523_4271_9455_5FAC06B09A7C;1.0 EAID_EFEE282F_4DAA_4b3e_822A_55B3AB79EC36;Arv av fellesegenskaper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EFEE282F_4DAA_4b3e_822A_55B3AB79EC36;4.61 EAID_6C4F4415_D141_4d2d_B2A3_08D52231CDA2;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på alle objekttyper i FKB;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C4F4415_D141_4d2d_B2A3_08D52231CDA2;1.0 EAPK_2F7F1B9A_6CCB_49cc_BA90_C7F853C016F9;Fellesegenskaper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_2F7F1B9A_6CCB_49cc_BA90_C7F853C016F9;20190401_rev20191121 EAID_A630C9A4_DFA5_4592_A67F_6469228EDFE5;Fellesegenskaper_Delområde;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen. -- Definition -- abstract object which carries a number of attributes which are independent of specific disciplines and may be used for all object types;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A630C9A4_DFA5_4592_A67F_6469228EDFE5;20190401_rev20191121 EAPK_A37F9F93_E9C0_487d_9EAC_A00CD0516089;Fellesegenskaper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A37F9F93_E9C0_487d_9EAC_A00CD0516089;20190401_rev20191105 EAID_BE426C4A_A5CA_487e_9703_835DDEA28F22;Fellesegenskaper_Delområde;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen. -- Definition -- abstract object which carries a number of attributes which are independent of specific disciplines and may be used for all object types;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE426C4A_A5CA_487e_9703_835DDEA28F22;20190401_rev20191105 EAPK_8A392539_94BC_41ec_B904_03903967BCA4;Fellesegenskaper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8A392539_94BC_41ec_B904_03903967BCA4;20190401_rev20200630 EAID_FA0F51C0_07FC_420b_8729_EF39A9ECD3DC;Fellesegenskaper_Delområde;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen. -- Definition -- abstract object which carries a number of attributes which are independent of specific disciplines and may be used for all object types;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA0F51C0_07FC_420b_8729_EF39A9ECD3DC;20190401_rev20200630 EAID_EB925798_C2FF_41f5_80EF_E4996B59F862;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyperMerknad:Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av begrensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Motorferdsel i utmark;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB925798_C2FF_41f5_80EF_E4996B59F862;1,0 EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;20180301 EAID_1155B9B6_B533_43bc_97FA_9B1B7A26107B;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1155B9B6_B533_43bc_97FA_9B1B7A26107B;20180301 EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;20180301 EAID_FE4CF953_F9F9_47a9_B909_92FD34A3C103;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Kulturmiljøer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE4CF953_F9F9_47a9_B909_92FD34A3C103;20180301 EAID_18E7CABC_DEFD_412f_84F1_38841CFE0EAD;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18E7CABC_DEFD_412f_84F1_38841CFE0EAD;20180301 EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;20180301 EAID_DAB44CDE_17E9_4944_AC5B_2F26B6C0006E;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAB44CDE_17E9_4944_AC5B_2F26B6C0006E;20180301 EAID_1CE5432D_DE69_4669_B108_A63B180CFCA3;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1CE5432D_DE69_4669_B108_A63B180CFCA3;20190801 EAID_8DB21920_05B2_446b_BC31_C6DBE3040445;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8DB21920_05B2_446b_BC31_C6DBE3040445;20180615 EAID_CE7E209F_612E_4748_B96F_C13EBC30104F;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE7E209F_612E_4748_B96F_C13EBC30104F;20201105 EAID_0ECBCEA6_0A17_45d6_88C4_12D05C8CF89F;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart - AR250;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0ECBCEA6_0A17_45d6_88C4_12D05C8CF89F;1.0 EAID_2EC333EF_6974_41bc_8EB0_633CF12E7D03;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart AR50;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EC333EF_6974_41bc_8EB0_633CF12E7D03;20161210 EAID_5CC52BCC_1AEE_4bbf_B230_1CFBDBE1FF42;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5CC52BCC_1AEE_4bbf_B230_1CFBDBE1FF42;20150415 EAID_158EFCA4_7B71_486e_ACAF_5995CC049D3C;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_158EFCA4_7B71_486e_ACAF_5995CC049D3C;20161212 EAID_B4BB7DE3_FF80_484c_A44C_D16E4990004B;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Dykrbar jord;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4BB7DE3_FF80_484c_A44C_D16E4990004B;20170315 EAID_A510921E_1EA1_4060_8F85_89F94087190C;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A510921E_1EA1_4060_8F85_89F94087190C;20170315 EAID_F0432DCD_3444_4aa3_9928_870B68B92066;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F0432DCD_3444_4aa3_9928_870B68B92066;20170315 EAID_9AAECED8_D53A_4213_8B15_5FFAC1DDE51C;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9AAECED8_D53A_4213_8B15_5FFAC1DDE51C;20170920 EAID_AB606A2E_2A66_49fe_BFA8_CCDFA56A7B49;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AB606A2E_2A66_49fe_BFA8_CCDFA56A7B49;20181201 EAID_F84DE5FC_4F4C_4bc5_92A4_B9828D19FEED;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Ekspropriasjonsområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F84DE5FC_4F4C_4bc5_92A4_B9828D19FEED;20160415 EAID_B475B2EF_C1A0_4c23_9D6A_40AB7829B61C;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Konsesjonsområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B475B2EF_C1A0_4c23_9D6A_40AB7829B61C;20160415 EAID_AF67A99B_CE43_478f_A3F8_7777E841F60A;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Konvensjonsområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF67A99B_CE43_478f_A3F8_7777E841F60A;20160415 EAID_2BD91255_64F8_4676_A441_4C95730041B1;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Reinavtaleområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2BD91255_64F8_4676_A441_4C95730041B1;20160415 EAID_D9D10E79_34FF_4941_9694_AAACEFA029A4;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Reinbeitedistrikt;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9D10E79_34FF_4941_9694_AAACEFA029A4;20160415 EAID_422A7EDB_7DF4_4cec_BF8B_657477CD8486;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Reinbeiteområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_422A7EDB_7DF4_4cec_BF8B_657477CD8486;20160415 EAID_E58A42C3_F753_47be_9F31_AB4BBD883483;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Restriksjonsområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E58A42C3_F753_47be_9F31_AB4BBD883483;20160415 EAID_6891B21B_46DC_4e13_BF5E_DDC7EFE729BC;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Siidaområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6891B21B_46DC_4e13_BF5E_DDC7EFE729BC;20160415 EAID_ED05AD6D_9061_4ba9_83A0_B5A5C6E57AC4;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2019\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED05AD6D_9061_4ba9_83A0_B5A5C6E57AC4;20190801 EAID_3F8B06F6_3D36_48c1_AFA6_86EBF0908DF4;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2019\Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F8B06F6_3D36_48c1_AFA6_86EBF0908DF4;20190801 EAID_63B654E2_2756_4021_818D_1125D0115EFE;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2019\Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63B654E2_2756_4021_818D_1125D0115EFE;20190801 EAID_7A5F5CC7_207B_4791_8DB7_803D882FCE78;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2019\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A5F5CC7_207B_4791_8DB7_803D882FCE78;20190801 EAID_008596FA_C798_451f_A5A4_3234DD422770;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2019\Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_008596FA_C798_451f_A5A4_3234DD422770;20190801 EAID_DE63E93B_172C_4df1_8E57_948CB1727771;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2019\Reindrift - Beitehage;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE63E93B_172C_4df1_8E57_948CB1727771;20190801 EAID_298FF8D6_7115_4641_A615_07F98DA7D41E;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2019\Reindrift - Flyttlei;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_298FF8D6_7115_4641_A615_07F98DA7D41E;20190801 EAID_D08C8BDD_8C90_4448_89EB_AD439CDE720E;Fellesegenskaper;"abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.";SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2019\Reindrift - Oppsamlingsområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D08C8BDD_8C90_4448_89EB_AD439CDE720E;20190801 EAID_26B83D19_68F8_4e5b_A2D4_4B48A738810A;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2019\Reindrift - Reindriftsanlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26B83D19_68F8_4e5b_A2D4_4B48A738810A;20190801 EAID_28F7CF3C_536F_473c_B49E_BAA7166FE169;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2019\Reindrift - Trekklei;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_28F7CF3C_536F_473c_B49E_BAA7166FE169;20190801 EAID_D0575E48_8762_4713_98CE_C360443031BD;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0575E48_8762_4713_98CE_C360443031BD;20170315 EAID_60AB1B48_03F4_464d_B402_3EB9A686A162;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_60AB1B48_03F4_464d_B402_3EB9A686A162;20170315 EAID_D305FDF4_1AFA_4ab9_8388_7D33D0488DC8;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D305FDF4_1AFA_4ab9_8388_7D33D0488DC8;20170315 EAID_D44BD62B_418F_4a49_AE0E_7A369CD693E6;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D44BD62B_418F_4a49_AE0E_7A369CD693E6;20170315 EAID_D23C2EA0_5FF7_4bd7_AD86_D495EC190771;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D23C2EA0_5FF7_4bd7_AD86_D495EC190771;20170315 EAID_2E1E008A_C76E_42ce_B2FA_929ECDB8EFC6;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Avtaleområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E1E008A_C76E_42ce_B2FA_929ECDB8EFC6;20170315 EAID_B65071BC_2C31_425b_BB63_E3C2D70A8DD1;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Beitehage;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B65071BC_2C31_425b_BB63_E3C2D70A8DD1;20170315 EAID_8AAA786C_3E6C_434e_94A3_80595345BC14;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Ekspropriasjonsområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8AAA786C_3E6C_434e_94A3_80595345BC14;20170315 EAID_C5961451_437F_4ec3_8D20_B9E21C7759A2;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Flyttlei;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C5961451_437F_4ec3_8D20_B9E21C7759A2;20170315 EAID_62902411_7065_492e_93EC_A632111B9538;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Konsesjonsområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62902411_7065_492e_93EC_A632111B9538;20170315 EAID_2E0C4933_095E_4240_958E_6A0F1A016741;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Konvensjonsområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E0C4933_095E_4240_958E_6A0F1A016741;20170315 EAID_5F388158_D460_4394_8374_2878731C6247;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Oppsamlingsområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5F388158_D460_4394_8374_2878731C6247;20170315 EAID_FC29FA51_F1F6_486a_B46E_7389D5EED4D5;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Reinbeitedistrikt;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC29FA51_F1F6_486a_B46E_7389D5EED4D5;20170315 EAID_5D74A558_0927_4c4e_9BB1_E9E2770F38D3;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Reinbeiteområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D74A558_0927_4c4e_9BB1_E9E2770F38D3;20170315 EAID_2A171B8A_70FD_45c9_A4D8_EC8099EA1D2B;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Reindriftsanlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2A171B8A_70FD_45c9_A4D8_EC8099EA1D2B;20170315 EAID_FBB56FF9_2E43_489a_B42C_C5975170B5EE;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Restriksjonsområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBB56FF9_2E43_489a_B42C_C5975170B5EE;20170315 EAID_0D2EF4F8_8DF7_4095_A10D_5F73323B2377;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D2EF4F8_8DF7_4095_A10D_5F73323B2377;20170315 EAID_D3BF35EC_480F_46cf_9274_631F12A5D818;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D3BF35EC_480F_46cf_9274_631F12A5D818;20171115 EAID_8224F4CB_1E62_4c3c_9D46_2EF5FB38DFB6;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Trekklei;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8224F4CB_1E62_4c3c_9D46_2EF5FB38DFB6;20170315 EAID_4C701398_FBFE_408f_8152_9841A60131E7;Fellesegenskaper;Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagomåde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C701398_FBFE_408f_8152_9841A60131E7;20170515 EAID_8443ADAC_A01E_4b91_A6C9_94FB464E1360;Arv av fellesegenskaper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8443ADAC_A01E_4b91_A6C9_94FB464E1360;20180501 EAID_3F1AD76B_223E_4aa4_9457_9837CD182D3A;Fellesegenskaper;Definisjon: Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområdeuavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Alle objekttyper i denne produktspesifikasjonen vil arve egenskaper fra denne objekttypen. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F1AD76B_223E_4aa4_9457_9837CD182D3A;20160601 EAID_A2FC5EEA_6D23_4aba_B37A_5BD2D745B416;Fellesegenskaper;Definisjon: Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområdeuavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Alle objekttyper i denne produktspesifikasjonen vil arve egenskaper fra denne objekttypen. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2FC5EEA_6D23_4aba_B37A_5BD2D745B416;20161201 EAID_3510D33D_4F6E_46ae_8546_C4397756F14A;Fellesegenskaper;Definisjon: Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområdeuavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Alle objekttyper i denne produktspesifikasjonen vil arve egenskaper fra denne objekttypen. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3510D33D_4F6E_46ae_8546_C4397756F14A;20171210 EAPK_5E006E9C_6956_4b17_B1E0_C4810F65A448;Fellesegenskaper;Fellesegenskaper hentet ut fra SOSI modellregister;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\VBASE\Vbase\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5E006E9C_6956_4b17_B1E0_C4810F65A448;1.0 EAPK_628B3E9E_321E_42e0_AB6B_F83A3350B51C;Fellesegenskaper;Pakke med abstrakte objekter som inneholder fellesegenskaper som arves ut i objektene;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_628B3E9E_321E_42e0_AB6B_F83A3350B51C;1.0 EAID_0E66BF40_8278_4bf8_8B2F_C1D88C0E7D38;Fellesegenskaper;abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner. Merknad: Disse egenskapene skal derfor ikke modelleres inn i fagområdemodeller.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E66BF40_8278_4bf8_8B2F_C1D88C0E7D38;20181115 EAID_3EF350B6_79CE_4cbe_9C79_3CAA3FDF649F;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Støykartlegging veg etter T-1442;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EF350B6_79CE_4cbe_9C79_3CAA3FDF649F;20190101 EAID_8AC32AE8_2322_4a71_B710_A6B092F3F1ED;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkmengde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8AC32AE8_2322_4a71_B710_A6B092F3F1ED;20170702 EAID_DABB62A7_69EE_42e3_B7C3_89BC6A1BA35E;FellesegenskaperAkvakultur;anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish ;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DABB62A7_69EE_42e3_B7C3_89BC6A1BA35E;20170601 EAID_DBB4C6D5_C8E0_4a65_B5CE_CEC0B46BAC5D;FellesegenskaperAkvakultur;anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish ;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBB4C6D5_C8E0_4a65_B5CE_CEC0B46BAC5D;20170601 EAID_A9563C1D_7EE8_4c9d_A31C_9E327A617856;FellesegenskaperAvgrensning;"abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\BunnsedimenterKornstørrelse-1.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9563C1D_7EE8_4c9d_A31C_9E327A617856;1.0 EAID_FE1C798C_78E9_44a3_AFED_6169E371F142;FellesegenskaperAvgrensning;"abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\BunnsedimenterDannelse-1.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE1C798C_78E9_44a3_AFED_6169E371F142;1.0 EAID_804798FE_D863_4057_BBD9_8D5992F6D983;FellesegenskaperBmArt;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen BmArt;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_804798FE_D863_4057_BBD9_8D5992F6D983;20150101 EAID_6E6B6304_1B3F_4b4d_903B_2170B05DC55C;FellesegenskaperBmArtGrense;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen BmArt;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E6B6304_1B3F_4b4d_903B_2170B05DC55C;20150101 EAID_994E8AC4_F48A_4ac5_9086_EB29F3C8F77F;FellesegenskaperDelfelt;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_994E8AC4_F48A_4ac5_9086_EB29F3C8F77F;1.2 EAID_495A5AFF_F29B_4280_A41C_E2CCC5C02542;FellesegenskaperDelfelt;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_495A5AFF_F29B_4280_A41C_E2CCC5C02542;1.3 EAID_5D7AFA15_C685_41e2_B318_A932E92F08AC;FellesegenskaperDybdedata;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D7AFA15_C685_41e2_B318_A932E92F08AC;20181101 EAID_F649B40F_6D2B_4eb0_88A0_F065B63E5130;FellesegenskaperDybdedata;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F649B40F_6D2B_4eb0_88A0_F065B63E5130;20201001 EAID_47E9CADD_23D6_4eab_915F_60560DCCAE39;FellesegenskaperFiktivDelelinje;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_47E9CADD_23D6_4eab_915F_60560DCCAE39;20181101 EAID_10A1CEFE_2D42_46df_9F38_651BE58CD439;FellesegenskaperFiktivDelelinje;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10A1CEFE_2D42_46df_9F38_651BE58CD439;20201001 EAID_A3113488_17EF_44b8_8072_4875E712DF9F;FellesegenskaperFiskeplassRedskap;område relatert til fiskeriinteresser knyttet til ressurs- og areal utnyttelse Merknad: Annen bruk av området kan føre til fortrengsel av særinteresser innen fiskeriene og påføre disse tap. -- Definition -- area relating to fishery interests in connection with resource and area utilization ;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2017-2020\Fiskeplasser Redskap;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3113488_17EF_44b8_8072_4875E712DF9F;20170601 EAID_9B3E02BE_4383_4687_BFD7_55F69F785BF0;FellesEgenskaperForurensetGrunn;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset grunn;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9B3E02BE_4383_4687_BFD7_55F69F785BF0;20141201 EAID_C1EFA629_A3DB_4f07_A997_CBE24582F7CD;FellesegenskaperGrenser;abstrakt featuretype for fellesegenskapene til de ulike grensetypene for nasjonalt planområde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1EFA629_A3DB_4f07_A997_CBE24582F7CD;20170703 EAID_3ADB1B85_B041_4579_859B_F30EA6EC9691;FellesegenskaperGrunnvannBorehull;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3ADB1B85_B041_4579_859B_F30EA6EC9691;1.0 EAID_F87C30E9_A69B_45ae_9864_DC0E846DA9E4;FellesegenskaperKartlagt;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen KartlagtFriluftslivsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F87C30E9_A69B_45ae_9864_DC0E846DA9E4;20140601 EAID_2573B778_FD03_496c_8350_A481AEDFB396;FellesegenskaperKartlAvgrensning;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og som benyttes for objekttypen KartlFriluftslivsomrAvgrensning.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2573B778_FD03_496c_8350_A481AEDFB396;20140601 EAID_42DED456_C232_4587_9F2A_7356D16E9986;FellesegenskaperKornstrFlate;"abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\BunnsedimenterKornstørrelse-1.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42DED456_C232_4587_9F2A_7356D16E9986;1.0 EAID_C35A200B_3FC1_4517_B7DC_6748E0B1B27C;FellesegenskaperKultLandGr;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Verdifulle kulturlandskap;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C35A200B_3FC1_4517_B7DC_6748E0B1B27C;20141201 EAID_96D149CE_A1D8_4a45_9E27_9991F53B7DE9;FellesegenskaperKultLandOmr;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen KultLandOmr. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Verdifulle kulturlandskap;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96D149CE_A1D8_4a45_9E27_9991F53B7DE9;20141201 EAID_AA9B4383_363C_41ad_B0EC_16FF85DB28CB;FellesegenskaperLosmasseFlate;"abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\BunnsedimenterDannelse-1.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA9B4383_363C_41ad_B0EC_16FF85DB28CB;1.0 EAID_49BEE3A3_A1DC_454f_9E4C_B24C7DD3F2E8;FellesegenskaperLovVirkeområde;"Områder som avgrenses av virkeområdet til ""markaloven"" (lov 6. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner) som trådte i kraft 1. september 2009. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Markagrensen;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49BEE3A3_A1DC_454f_9E4C_B24C7DD3F2E8;20170201 EAID_17E949A2_5B89_48a4_BF28_62497EA7B24D;FellesegenskaperLovVirkeområde;"Områder som avgrenses av virkeområdet til ""markaloven"" (lov 6. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner) som trådte i kraft 1. september 2009. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Markagrensen;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17E949A2_5B89_48a4_BF28_62497EA7B24D;20171115 EAID_492C1005_8B48_42ec_BC76_8C82253020DF;FellesegenskaperLovVirkeområdeGrense;"Områder som avgrenses av virkeområdet til ""markaloven"" (lov 6. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner) som trådte i kraft 1. september 2009. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Markagrensen;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_492C1005_8B48_42ec_BC76_8C82253020DF;20170201 EAID_88287E1A_CB08_4a6a_A0C0_8F7B2C70C69D;FellesegenskaperLovVirkeområdeGrense;"Områder som avgrenses av virkeområdet til ""markaloven"" (lov 6. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner) som trådte i kraft 1. september 2009. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Markagrensen;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88287E1A_CB08_4a6a_A0C0_8F7B2C70C69D;20171115 EAID_AFFBB3A9_D61A_4738_B46B_DBEBAE0AA11C;FellesegenskaperMarinGrense;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AFFBB3A9_D61A_4738_B46B_DBEBAE0AA11C;1.0 EAID_F5E642E7_63BF_4ba1_9B0F_3294C593019A;FellesegenskaperMarinGrense;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5E642E7_63BF_4ba1_9B0F_3294C593019A;1.1 EAID_63ED715E_4779_4f68_9518_251A3B6A9C18;FellesegenskaperMarinGrenseFlate;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63ED715E_4779_4f68_9518_251A3B6A9C18;1.0 EAID_8D05B4A2_4BE4_47a2_8CAB_51410C2CB677;FellesegenskaperMarinGrenseFlate;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D05B4A2_4BE4_47a2_8CAB_51410C2CB677;1.1 EAID_28C9D505_AD36_4774_ACAD_EFCB13404670;FellesegenskaperMarinGrensePkt;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_28C9D505_AD36_4774_ACAD_EFCB13404670;1.0 EAID_3EB814C6_3873_44d1_8055_5111A3DC34E7;FellesegenskaperMarinGrensePkt;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EB814C6_3873_44d1_8055_5111A3DC34E7;1.1 EAID_E401D785_2933_47d6_BBE7_5385051CBE79;Bruk av FellesegenskaperMineralressurser;;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E401D785_2933_47d6_BBE7_5385051CBE79;2.0 EAID_58C155ED_E125_415a_B101_AE30D96A10BA;FellesegenskaperMineralressurser;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58C155ED_E125_415a_B101_AE30D96A10BA;2.0 EAID_F874B0D6_FD5E_485a_B84B_384CE1560CFF;FellesegenskaperMineralressurser;"abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser-3.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F874B0D6_FD5E_485a_B84B_384CE1560CFF;3.0 EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;FellesEgenskaperPrøver;"abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er felles for de tre objekttypene som realiseres i datasettet. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;20201201 EAID_B81F2BA6_D30E_4a03_BBB6_BC92EA08AE65;FellesegenskaperSentrumssone;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Sentrumssoner;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B81F2BA6_D30E_4a03_BBB6_BC92EA08AE65;20171101 EAID_6779C142_A5E6_410c_939D_ED0E564B84FF;FellesEgenskaperSkred;Fellesegenskaper for de to objektypene for skredområder.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6779C142_A5E6_410c_939D_ED0E564B84FF;20170601 EAID_C7A22EFF_B988_4dd7_95B3_53BF3701A639;FellesegenskaperSkyteanlegg;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Modeller_med_interne_kodelister\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C7A22EFF_B988_4dd7_95B3_53BF3701A639;20190301 EAID_EB0501DC_947A_48a1_A2C5_0CDDFBCAB7F1;FellesegenskaperSkyteanlegg;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB0501DC_947A_48a1_A2C5_0CDDFBCAB7F1;20190301 EAID_E06BAAB2_9310_4a15_8BF1_0BE1C1E6280B;FellesegenskaperSkytebane;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Modeller_med_interne_kodelister\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E06BAA