Id; Navn; Beskrivelse; Spesifikasjon; Status; Tema; Type; Url; Versjon EAID_5BB3CA22_0675_4329_91F7_D50863296B81;NO;Norge ;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanbestemmelserRegplanforslag\Planbestemmelser-2023\Bestemmelsessamling\Landkode;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5BB3CA22_0675_4329_91F7_D50863296B81;1.0 EAID_8C33AE42_C519_4903_AD58_7AD2EA73DA67;NO;Norge. Aktuell kode for administrativ enhet for statlig vedtatte planer ;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanleggingIgangsatt\Planområde\Landkode;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C33AE42_C519_4903_AD58_7AD2EA73DA67;1.0 EAID_8250C408_4A8B_4ddf_B908_635423B32EB4;NO;Norge ;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Arealplan\Landkode;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8250C408_4A8B_4ddf_B908_635423B32EB4;1.0 EAID_20156B7A_98DE_45e8_9AD3_E548C37FB405;;;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder;Gyldig;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20156B7A_98DE_45e8_9AD3_E548C37FB405;2.0 EAID_20481643_CB8F_4b49_B1AF_2C8224216672;6;meldepliktig anlegg ihht paragraf 6 i storulykkeforskriften;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\ParagrafSU;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20481643_CB8F_4b49_B1AF_2C8224216672;20170303 EAID_20481643_CB8F_4b49_B1AF_2C8224216672;9;sikkerhetsrapportpliktig anlegg ihht. paragraf 9 i storulykkeforskriften;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\ParagrafSU;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20481643_CB8F_4b49_B1AF_2C8224216672;20170303 EAID_6FAF9F78_59BB_4abe_B578_41F974AF10EC;accuracy;Punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer. Merknad: Oppgitt i cm;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\CommonProperties\PositionQuality;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6FAF9F78_59BB_4abe_B578_41F974AF10EC;1.0 EAID_6FAF9F78_59BB_4abe_B578_41F974AF10EC;accuracyHeight;Nøyaktighet for høyden i cm.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\CommonProperties\PositionQuality;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6FAF9F78_59BB_4abe_B578_41F974AF10EC;1.0 EAID_0EA14F13_56CD_4db4_AB26_5054365586C8;address;Egenskaper tilknyttet adresse for havneanlegget. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\PortFacility;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0EA14F13_56CD_4db4_AB26_5054365586C8;3.0 EAID_C2189525_E146_474a_A04A_5EBFE250BCBA;Address;Adresse til havneanlegg.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Code lists and datatypes;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C2189525_E146_474a_A04A_5EBFE250BCBA;1.0 EAID_C64F7B8D_21E9_40a8_AD15_1A3756C3C321;adkomstKant;Mulig kanthøyde i overgang mellom benkoppstillingsplass og vei oppgis i cm med 1 desimal.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\Sittegruppe;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C64F7B8D_21E9_40a8_AD15_1A3756C3C321;1.3 EAID_C64F7B8D_21E9_40a8_AD15_1A3756C3C321;adkomstTilgjengelig;Angis om adkomst fra vei til sittegruppe er tilgjengelig for alle, dvs. mht stigning, dekke, tilstand dekke og kontrast ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\Sittegruppe;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C64F7B8D_21E9_40a8_AD15_1A3756C3C321;1.3 EAID_AF8E124A_2131_47c7_A9E9_5DEB4B8AB00D;AdministrativeHarbourArea;Geografisk område som en havneadministrasjon eller en kommune har ansvaret for. Er ofte sammenfallende med kommunens sjøområde, med unntak av hoved- og biled.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF8E124A_2131_47c7_A9E9_5DEB4B8AB00D;3.0 EAID_032BEA73_BAD8_4938_B98E_C9F3A8724148;administrativEnhet;entyding identifikasjon av administrativ enhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\NasjonalArealplanId;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_032BEA73_BAD8_4938_B98E_C9F3A8724148;20170703 EAID_1EA8BAAC_CCA2_44df_9791_D7945FAFC105;administrativEnhetNavn;offisielt navn på en kommune, et fylke eller en nasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter - fylker og kommuner\Kommune;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EA8BAAC_CCA2_44df_9791_D7945FAFC105;20240101 EAID_A5CA6E34_1F3A_4598_A8CE_8B35AC9CE7D9;AdministrativEnhetNavn;offisielt navn på en kommune, et fylke eller en nasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter - fylker og kommuner;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5CA6E34_1F3A_4598_A8CE_8B35AC9CE7D9;20240101 EAID_B9D2DF3B_E962_472e_B6BE_7D2145853E86;administrativEnhetNavn;offisielt navn på en kommune, et fylke eller en nasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter - fylker og kommuner\Fylke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9D2DF3B_E962_472e_B6BE_7D2145853E86;20240101 EAID_7753710F_1930_4ecf_8A93_7C6578D34DD6;administrativGrense;egenskap på objekttypene: EiendomsGrense, EiendomsGrenseOmtvistet og EiendomsgrenseFiktiv, når disse er beskrevet til også å være riksgrense, fylkesgrense eller kommunegrense;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Servitutt\FKB-Servitutt\Servituttgrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7753710F_1930_4ecf_8A93_7C6578D34DD6;4.6 EAID_D7825A2F_229B_4c0d_90AA_B266DA95FFF1;administrativGrense;brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense, EiendomsGrenseOmtvistet og EiendomsgrenseFiktiv, når disse er beskrevet til også å være riksgrense, fylkesgrense eller kommunegrense.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Servitutt\FKB-Servitutt\ServituttgrenseFiktiv;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D7825A2F_229B_4c0d_90AA_B266DA95FFF1;4.6 EAID_07B46A18_3D01_43c7_8B0C_CC1AE197E417;AdministrativGrense;angivelse av om en objekttype følger en administrativ grense;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Foreslåtte naturvernområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_07B46A18_3D01_43c7_8B0C_CC1AE197E417;20141201 EAID_354C6D17_FAC9_48f2_B6B8_6DA9975F0DF3;administrativGrense;;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Foreslåtte naturvernområder\ForeslåttNaturverngrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_354C6D17_FAC9_48f2_B6B8_6DA9975F0DF3;20141201 EAID_B348AF59_B8EB_4d67_AD2E_F03959005A06;AdministrativGrense;angivelse av om en objekttype følger en administrativ grense. Fra Eiendomsinformasjon 4.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Naturvernområder_20170501;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B348AF59_B8EB_4d67_AD2E_F03959005A06;20170501 EAID_F4FA058A_EB8F_45a4_A22C_90938D997718;administrativGrense;angir om grensen eller deler av grensen for verneområdet følger en administrativ grense i henhold til kodeliste;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Naturvernområder_20170501\Naturverngrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4FA058A_EB8F_45a4_A22C_90938D997718;20170501 EAID_526704DD_9D5C_4c58_8F66_1C9709B7DB26;AdministrativGrenseKode;angivelse av om en objekttype følger en administrativ grense;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Servitutt\FKB-Servitutt;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_526704DD_9D5C_4c58_8F66_1C9709B7DB26;4.6 EAID_E70B3987_786B_4ce4_8F0F_24029E50ABAB;AdministrativGrenseKode;Angir at teiggrensen samtidig representerer en administrativ grense. Riksgrense er også fylkesgrense og kommunegrense. Fylkesgrense er også kommunegrense.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E70B3987_786B_4ce4_8F0F_24029E50ABAB;20180501 EAID_4976FF27_6BA1_4a1e_A0A2_E5F144636F43;AdministrativGrenseKode;Angir at teiggrensen samtidig representerer en administrativ grense. Riksgrense er også fylkesgrense og kommunegrense. Fylkesgrense er også kommunegrense.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4976FF27_6BA1_4a1e_A0A2_E5F144636F43;20211101 EAID_0734AD90_8053_47a3_940D_A51ED57699E3;AdministrativtHavneområde;Geografisk område som en havneadministrasjon eller en kommune har ansvaret for. Er ofte sammenfallende med kommunens sjøområde, med unntak av hoved- og biled.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0734AD90_8053_47a3_940D_A51ED57699E3;3.0 EAID_0734AD90_8053_47a3_940D_A51ED57699E3;administreresAv;Administrator av området. Vanligvis kommune, IKS eller havneadministrasjon på vegne av kommune.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\AdministrativtHavneområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0734AD90_8053_47a3_940D_A51ED57699E3;3.0 EAID_49E8B636_BFD9_4af7_9B52_D76521A37559;admLokalisering;Administrativ ledelses lokalisering;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\InterkommunaleBrannvesen\IKSBrannvesenOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49E8B636_BFD9_4af7_9B52_D76521A37559;20170901 EAID_71399F31_E0FC_431d_ABC5_125F00D04F80;adresse;Tilfluktsrommets adresse;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Tilfluktsrom - offentlige\Tilfluktsrom;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71399F31_E0FC_431d_ABC5_125F00D04F80;20191001 EAID_B2585C69_E647_408e_AC73_6A04D44CE13F;adresse;adresse til akvakulturfirma;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\Firmaeier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2585C69_E647_408e_AC73_6A04D44CE13F;20210501 EAID_3865F290_1E1A_4fd9_8E3B_A3D3D7C091E9;adresse;Egenskaper tilknyttet adresse for havneanlegget. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3865F290_1E1A_4fd9_8E3B_A3D3D7C091E9;3.0 EAID_0F2D3B57_E676_4086_9E74_7830414F840E;Adresse;Adresse til havneanlegg.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F2D3B57_E676_4086_9E74_7830414F840E;1.0 EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;Adresse;Matrikkelforskriften § 2d definerer den offisielle adressen som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsendring, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. I den offisielle adressen vil bruksenhetsnummer (for bolig eller annen bruksenhet) inngå når dette er nødvendig for å oppnå unik adresse.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;4.6 EAID_2DB8D708_0203_4323_8C53_DD79A9529645;Adresse;Matrikkelforskriften § 2d definerer den offisielle adressen som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsendring, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. I den offisielle adressen vil bruksenhetsnummer (for bolig eller annen bruksenhet) inngå når dette er nødvendig for å oppnå unik adresse.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DB8D708_0203_4323_8C53_DD79A9529645;4.6 EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;Adresse;Matrikkelforskriften § 2d definerer den offisielle adressen som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsendring, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. I den offisielle adressen vil bruksenhetsnummer (for bolig eller annen bruksenhet) inngå når dette er nødvendig for å oppnå unik adresse. Merknad: Adresse realiseres enten som Vegadresse eller Matrikkeladresse;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;20200501 EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;Adresse;Matrikkelforskriften § 2d definerer den offisielle adressen som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsendring, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. I den offisielle adressen vil bruksenhetsnummer (for bolig eller annen bruksenhet) inngå når dette er nødvendig for å oppnå unik adresse. Merknad: Eventuelle bruksenhetsnummer som del av offisiell adresse er IKKE med i denne spesifikasjonen Merknad2: Adresse realiseres enten som Vegadresse eller Matrikkeladresse;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;20200501 EAID_53F51C91_6DF8_46cc_AD4E_6047139D4E98;adresse;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skjellsandkonsesjonsområder\Konsesjonsområder for skjellsand\FirmaEier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53F51C91_6DF8_46cc_AD4E_6047139D4E98;20171107 EAID_59E1F090_ABA4_462f_B6EA_22112D61E850;adresseId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\IdentifikasjonAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_59E1F090_ABA4_462f_B6EA_22112D61E850;4.6 EAID_B40B2857_F3AB_4329_A66B_8A617F83B8C7;adresseId;Kobling til adresse i Matrikkelen (Adressens lokalId i matrikkelsystemet) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Atkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B40B2857_F3AB_4329_A66B_8A617F83B8C7;4.6 EAID_0BB6554E_C931_487b_8584_8B3A4F78327E;adresseId;Kobling til adresse i Matrikkelen (Adressens lokalId i matrikkelsystemet) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501\Atkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0BB6554E_C931_487b_8584_8B3A4F78327E;4.6 EAID_630F2365_BD55_4a29_9583_DFA2A15DAD8F;adresseId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501\IdentifikasjonAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_630F2365_BD55_4a29_9583_DFA2A15DAD8F;4.6 EAID_87D8DFB1_A55F_4f8f_825E_308E318EFB67;adresseId;Kobling til adresse i Matrikkelen (Adressens lokalId i matrikkelsystemet) Merknad: Adresse her som Vegadresse eller matrikkeladresse, - ikke inkludert bruksenhetsnummer (som del av offisiell adresse) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt\Bruksenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87D8DFB1_A55F_4f8f_825E_308E318EFB67;20211101 EAID_E8569249_4069_408e_8253_64E0734163DD;adresseId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\IdentifikasjonAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8569249_4069_408e_8253_64E0734163DD;20200501 EAID_F32EC6F6_A4F3_4aec_89F0_58CAF2F4731D;adresseId;Kobling til adresse i Matrikkelen (Adressens lokalId i matrikkelsystemet) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\Atkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F32EC6F6_A4F3_4aec_89F0_58CAF2F4731D;20200501 EAID_81A8E628_3B54_4aff_96F2_3508DAD5DB43;adresseId;Kobling til adresse i Matrikkelen (Adressens lokalId i matrikkelsystemet) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Atkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81A8E628_3B54_4aff_96F2_3508DAD5DB43;20200501 EAID_EDEA6488_CBCB_4f4f_803A_B923076FAE80;adresseId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data-leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\IdentifikasjonAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EDEA6488_CBCB_4f4f_803A_B923076FAE80;20200501 EAID_2DCC9DA0_3A1F_466e_88E6_703066BFD344;adresseId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\IdentifikasjonAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DCC9DA0_3A1F_466e_88E6_703066BFD344;20200501 EAID_536436AD_D3A2_4a60_AD32_CABE7AD0FC4E;adresseId;Kobling til adresse i Matrikkelen (Adressens lokalId i matrikkelsystemet) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\Atkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_536436AD_D3A2_4a60_AD32_CABE7AD0FC4E;20200501 EAID_73039B3D_7897_41ae_9F75_F76CBA0AE168;adressekode;Nummer som entydig identifiserer adresserbare veglenker i matrikkelen. For hvert adressenavn (gatenavn) skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti-5.0\Veglenkeadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_73039B3D_7897_41ae_9F75_F76CBA0AE168;5.0 EAID_F6D21CA5_B6F6_4bff_8024_D12806CD15BC;adressekode;Nummer som entydig identifiserer adresserbare veglenker i matrikkelen. For hvert adressenavn (gatenavn) skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti 5.0\FKB-TraktorvegSti-5.0\Veglenkeadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6D21CA5_B6F6_4bff_8024_D12806CD15BC;5.1 EAID_EB3EBB6C_C089_4822_A78E_F7E23B8A2875;adressekode;entydig nummerering av veglenker innen en kommune.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti\Veglenkeadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB3EBB6C_C089_4822_A78E_F7E23B8A2875;4.6 EAID_B4B4020E_CAC6_4a82_BE21_BE87163DC8FF;adressekode;Nummer som entydig identifiserer adresserbare veglenker i matrikkelen. For hvert adressenavn (gatenavn) skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti-5.1\Veglenkeadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4B4020E_CAC6_4a82_BE21_BE87163DC8FF;5.1 EAID_EEA6AD65_E7D0_4353_8AD3_48E78ECD96A9;adressekode;nummer som entydig identifiserer adresserbare veglenker i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Veglenke\Veglenkeadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EEA6AD65_E7D0_4353_8AD3_48E78ECD96A9;1.0 EAID_8E6C9C79_974E_4317_93C2_9929F504F7E4;adressekode;Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Veg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E6C9C79_974E_4317_93C2_9929F504F7E4;4.6 EAID_C1AC11A7_1D78_44d6_9995_8636D5E810FB;adressekode;Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen Merknad (teknisk): Avledet fra Veg-objektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1AC11A7_1D78_44d6_9995_8636D5E810FB;4.6 EAID_3FDC9E93_7156_43c4_B44B_3BFC64349844;adressekode;Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501\Veg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3FDC9E93_7156_43c4_B44B_3BFC64349844;4.6 EAID_6E4714D1_7F93_496e_8B42_DE85647A41AE;adressekode;Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen Merknad (teknisk): Avledet fra Veg-objektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E4714D1_7F93_496e_8B42_DE85647A41AE;4.6 EAID_99C58CC5_158E_43c5_B4FE_AD1CCE89D498;adressekode;Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen Merknad (teknisk): Avledet fra Veg-objektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\VegadresseBruksenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99C58CC5_158E_43c5_B4FE_AD1CCE89D498;20200501 EAID_AC55CC4E_5353_439d_B1A9_661C824A103E;adressekode;Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen Merknad (teknisk): Avledet fra Veg-objektet i matrikkelsystemet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC55CC4E_5353_439d_B1A9_661C824A103E;20200501 EAID_9761FA9D_5A8D_43df_8B02_419650E2B3D0;adressekode;Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen Merknad (teknisk): Avledet fra Veg-objektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9761FA9D_5A8D_43df_8B02_419650E2B3D0;20200501 EAID_18F7060F_148B_44a9_B5A2_363919B7C509;adressekode;nummer som entydig identifiserer adresserbare veglenker i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Veglenke\Veglenkeadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18F7060F_148B_44a9_B5A2_363919B7C509;1.0 EAID_78861AD4_2B14_47a0_8CA5_F10FBAB32A5B;adressekode;Unik kode for vegen i matrikkelen i gjeldende kommune.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Vegreferanse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78861AD4_2B14_47a0_8CA5_F10FBAB32A5B;20231001 EAID_73039B3D_7897_41ae_9F75_F76CBA0AE168;adressenavn;Navn på veglenke i matrikkelen (matrikkelforskriften § 2e);SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti-5.0\Veglenkeadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_73039B3D_7897_41ae_9F75_F76CBA0AE168;5.0 EAID_F6D21CA5_B6F6_4bff_8024_D12806CD15BC;adressenavn;Navn på veglenke i matrikkelen (matrikkelforskriften § 2e);SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti 5.0\FKB-TraktorvegSti-5.0\Veglenkeadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6D21CA5_B6F6_4bff_8024_D12806CD15BC;5.1 EAID_EB3EBB6C_C089_4822_A78E_F7E23B8A2875;adressenavn;offisielt navn på lenken;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti\Veglenkeadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB3EBB6C_C089_4822_A78E_F7E23B8A2875;4.6 EAID_B4B4020E_CAC6_4a82_BE21_BE87163DC8FF;adressenavn;Navn på veglenke i matrikkelen (matrikkelforskriften § 2e);SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti-5.1\Veglenkeadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4B4020E_CAC6_4a82_BE21_BE87163DC8FF;5.1 EAID_CD45CE88_3D31_4396_9607_239C3A665807;adressenavn;Gatenavn, nummer og bokstav;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD45CE88_3D31_4396_9607_239C3A665807;20180601 EAID_F46D5B02_8C3A_42a3_988C_6A44F7E88FFA;adressenavn;Gatenavn, nummer og bokstav;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\VannverkseierInformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F46D5B02_8C3A_42a3_988C_6A44F7E88FFA;20210701 EAID_EEA6AD65_E7D0_4353_8AD3_48E78ECD96A9;adressenavn;navn på veglenke i matrikkelen (matrikkelforskriften § 2e). ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Veglenke\Veglenkeadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EEA6AD65_E7D0_4353_8AD3_48E78ECD96A9;1.0 EAID_8E6C9C79_974E_4317_93C2_9929F504F7E4;adressenavn;Navn på gate, veg, sti, plass eller område som er ført i matrikkelen. (matrikkelforskriften § 2e);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Veg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E6C9C79_974E_4317_93C2_9929F504F7E4;4.6 EAID_C1AC11A7_1D78_44d6_9995_8636D5E810FB;adressenavn;Navn på gate, veg, sti, plass eller område som er ført i matrikkelen. (matrikkelforskriften § 2e) Merknad (teknisk): Avledet fra Veg-objektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1AC11A7_1D78_44d6_9995_8636D5E810FB;4.6 EAID_3FDC9E93_7156_43c4_B44B_3BFC64349844;adressenavn;Navn på gate, veg, sti, plass eller område som er ført i matrikkelen. (matrikkelforskriften § 2e);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501\Veg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3FDC9E93_7156_43c4_B44B_3BFC64349844;4.6 EAID_6E4714D1_7F93_496e_8B42_DE85647A41AE;adressenavn;Navn på gate, veg, sti, plass eller område som er ført i matrikkelen. (matrikkelforskriften § 2e) Merknad (teknisk): Avledet fra Veg-objektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E4714D1_7F93_496e_8B42_DE85647A41AE;4.6 EAID_99C58CC5_158E_43c5_B4FE_AD1CCE89D498;adressenavn;Navn på gate, veg, sti, plass eller område som er ført i matrikkelen. (matrikkelforskriften § 2e) Merknad (teknisk): Avledet fra Veg-objektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\VegadresseBruksenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99C58CC5_158E_43c5_B4FE_AD1CCE89D498;20200501 EAID_AC55CC4E_5353_439d_B1A9_661C824A103E;adressenavn;Navn på gate, veg, sti, plass eller område som er ført i matrikkelen. (matrikkelforskriften § 2e) Merknad (teknisk): Avledet fra Veg-objektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC55CC4E_5353_439d_B1A9_661C824A103E;20200501 EAID_9761FA9D_5A8D_43df_8B02_419650E2B3D0;adressenavn;Navn på gate, veg, sti, plass eller område som er ført i matrikkelen. (matrikkelforskriften § 2e) Merknad (teknisk): Avledet fra Veg-objektet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9761FA9D_5A8D_43df_8B02_419650E2B3D0;20200501 EAID_1314CC37_7670_4179_86A2_292C514AE18E;adressenavn;Gatenavn, nummer og bokstav;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1314CC37_7670_4179_86A2_292C514AE18E;20171201 EAID_763AD132_FA2C_4f59_AE58_2837C0A7F88D;adressenavn;Gatenavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Postadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_763AD132_FA2C_4f59_AE58_2837C0A7F88D;20171201 EAID_19DAD9D0_925D_48a1_872C_8740C830C94D;adressenavn;Gatenavn, nummer og bokstav;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19DAD9D0_925D_48a1_872C_8740C830C94D;20210801 EAID_BB50E539_4DB8_4c01_BECF_3960E66667C3;adressenavn;Gatenavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Postadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB50E539_4DB8_4c01_BECF_3960E66667C3;20210801 EAID_37C6A724_B69C_4cee_A3C9_87E4FEB42907;adressenavn;Gatenavn, nummer og bokstav;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og VGS\Grunnskoler og videregående skoler\Besøksadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_37C6A724_B69C_4cee_A3C9_87E4FEB42907;20190301 EAID_CF178DA0_154D_4731_863C_46B71DAB7627;adressenavn;Gatenavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og VGS\Grunnskoler og videregående skoler\Postadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF178DA0_154D_4731_863C_46B71DAB7627;20190301 EAID_18F7060F_148B_44a9_B5A2_363919B7C509;adressenavn;navn på veglenke i matrikkelen (matrikkelforskriften § 2e). ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Veglenke\Veglenkeadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18F7060F_148B_44a9_B5A2_363919B7C509;1.0 EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;adresseTekst;"Del av offisiell adresse, men uten bruksenhetsnummer for adresser som ligger til bruksenheter/boliger Vegadresse: , ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Matrikkeladresse: , //- ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Eksempel: ""Storgata 2B"" eller ""123/4-2"" Der det i tillegg er adressetilleggsnavn: ""Haugen, Storgata 2B"" eller ""Midtgard, 123/4-2"" Merknad: Adressene er unike innenfor en kommune.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;4.6 EAID_2DB8D708_0203_4323_8C53_DD79A9529645;adresseTekst;"Del av offisiell adresse, men uten bruksenhetsnummer for adresser som ligger til bruksenheter/boliger Vegadresse: , ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Matrikkeladresse: , //- ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Eksempel: ""Storgata 2B"" eller ""123/4-2"" Der det i tillegg er adressetilleggsnavn: ""Haugen, Storgata 2B"" eller ""Midtgard, 123/4-2"" Merknad: Adressene er unike innenfor en kommune.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DB8D708_0203_4323_8C53_DD79A9529645;4.6 EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;adresseTekst;"Del av offisiell adresse, men uten bruksenhetsnummer for adresser som ligger til bruksenheter/boliger Vegadresse: , ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Matrikkeladresse: , //- ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Eksempel: ""Storgata 2B"" eller ""123/4-2"" Der det i tillegg er adressetilleggsnavn: ""Haugen, Storgata 2B"" eller ""Midtgard, 123/4-2"" Merknad: Adressene er unike innenfor en kommune.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;20200501 EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;adresseTekst;"Del av offisiell adresse, men uten bruksenhetsnummer for adresser som ligger til bruksenheter/boliger Vegadresse: , ev= hvis fins. Hvis ikke skal formaterings-tegn utgå foran/bak. Matrikkeladresse: , //- ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Eksempel: ""Storgata 2B"" eller ""123/4-2"" Der det i tillegg er adressetilleggsnavn: ""Haugen, Storgata 2B"" eller ""Midtgard, 123/4-2"" Merknad: Adressene er unike innenfor en kommune";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;20200501 EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;adresseTekstUtenAdressetilleggsnavn;"Del av offisiell adresse, men uten bruksenhetsnummer for adresser som ligger til bruksenheter/boliger, - og uten eventuelle adressetilleggsnavn Vegadresse: ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Matrikkeladresse: //- ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Eksempel: ""Fjellvegen 2B"" eller ""12/4"" ""Storgata 3"" eller ""12/5/3-2""";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;4.6 EAID_2DB8D708_0203_4323_8C53_DD79A9529645;adresseTekstUtenAdressetilleggsnavn;"Del av offisiell adresse, men uten bruksenhetsnummer for adresser som ligger til bruksenheter/boliger, - og uten eventuelle adressetilleggsnavn Vegadresse: ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Matrikkeladresse: //- ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Eksempel: ""Fjellvegen 2B"" eller ""12/4"" ""Storgata 3"" eller ""12/5/3-2""";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DB8D708_0203_4323_8C53_DD79A9529645;4.6 EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;adresseTekstUtenAdressetilleggsnavn;"Del av offisiell adresse, men uten bruksenhetsnummer for adresser som ligger til bruksenheter/boliger, - og uten eventuelle adressetilleggsnavn Vegadresse: ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Matrikkeladresse: //- ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Eksempel: ""Fjellvegen 2B"" eller ""12/4"" ""Storgata 3"" eller ""12/5/3-2"" ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;20200501 EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;adresseTekstUtenAdressetilleggsnavn;"Del av offisiell adresse, men uten bruksenhetsnummer for adresser som ligger til bruksenheter/boliger, - og uten eventuelle adressetilleggsnavn Vegadresse: ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Matrikkeladresse: //- ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Eksempel: ""Fjellvegen 2B"" eller ""12/4"" ""Storgata 3"" eller ""12/5/3-2"" ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;20200501 EAPK_BB162CF7_41C5_4d24_9335_35A868EA0219;AdresseTilgjengeligForAlle_20200501;Modell over matrikkeldata, adresse, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_BB162CF7_41C5_4d24_9335_35A868EA0219;4.6 EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;adressetilleggsnavn;"Nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon eller bygning eller grend brukt som del av den offisielle adressen Merknad: Eier kan kreve og kommunen kan tildele adressetilleggsnavn til en offisiell adresse etter vilkår i matrikkelforskriften § 54 og § 55. Hvilken regel den er tildelt etter skal registreres i matrikkelen (adressetilleggsnavnkilde)";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;4.6 EAID_2DB8D708_0203_4323_8C53_DD79A9529645;adressetilleggsnavn;"Nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon eller bygning eller grend brukt som del av den offisielle adressen Merknad: Eier kan kreve og kommunen kan tildele adressetilleggsnavn til en offisiell adresse etter vilkår i matrikkelforskriften § 54 og § 55. Hvilken regel den er tildelt etter skal registreres i matrikkelen (adressetilleggsnavnkilde)";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DB8D708_0203_4323_8C53_DD79A9529645;4.6 EAID_1AB2C8E1_A744_4173_B8A0_1B40A66E875B;adressetilleggsnavn;"Nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon eller bygning eller grend brukt som del av den offisielle adressen Merknad: Eier kan kreve og kommunen kan tildele adressetilleggsnavn til en offisiell adresse etter vilkår i matrikkelforskriften § 54 og § 55. Hvilken regel den er tildelt etter skal registreres i matrikkelen (adressetilleggsnavnkilde)";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\OffisiellAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AB2C8E1_A744_4173_B8A0_1B40A66E875B;20200501 EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;adressetilleggsnavn;"Nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon eller bygning eller grend brukt som del av den offisielle adressen Merknad: Eier kan kreve og kommunen kan tildele adressetilleggsnavn til en offisiell adresse etter vilkår i matrikkelforskriften § 54 og § 55. Hvilken regel den er tildelt etter skal registreres i matrikkelen (adressetilleggsnavnkilde)";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;20200501 EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;adressetilleggsnavn;"Nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon eller bygning eller grend brukt som del av den offisielle adressen Merknad: Eier kan kreve og kommunen kan tildele adressetilleggsnavn til en offisiell adresse etter vilkår i matrikkelforskriften § 54 og § 55. Hvilken regel den er tildelt etter skal registreres i matrikkelen (adressetilleggsnavnkilde)";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;20200501 EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;adressetilleggsnavnKilde;opprinnelsen til adressetilleggsnavnet (§§ 54 og 55 i matrikkelforskriften);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;4.6 EAID_2DB8D708_0203_4323_8C53_DD79A9529645;adressetilleggsnavnKilde;opprinnelsen til adressetilleggsnavnet (§§ 54 og 55 i matrikkelforskriften);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DB8D708_0203_4323_8C53_DD79A9529645;4.6 EAID_1AB2C8E1_A744_4173_B8A0_1B40A66E875B;adressetilleggsnavnKilde;opprinnelsen til adressetilleggsnavnet (§§ 54 og 55 i matrikkelforskriften);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\OffisiellAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AB2C8E1_A744_4173_B8A0_1B40A66E875B;20200501 EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;adressetilleggsnavnKilde;opprinnelsen til adressetilleggsnavnet (§§ 54 og 55 i matrikkelforskriften);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;20200501 EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;adressetilleggsnavnKilde;opprinnelsen til adressetilleggsnavnet (§§ 54 og 55 i matrikkelforskriften);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;20200501 EAID_77FBCA7F_2691_40a6_889B_F5D7CB914EAA;AdressetilleggsnavnKildeKode;Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77FBCA7F_2691_40a6_889B_F5D7CB914EAA;4.6 EAID_DB2A57B4_2EAF_430c_B3E0_8ECE2CC290F8;AdressetilleggsnavnKildeKode;Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB2A57B4_2EAF_430c_B3E0_8ECE2CC290F8;4.6 EAID_7754B457_095A_4de0_B1A8_7E8E86286398;AdressetilleggsnavnKildeKode;Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7754B457_095A_4de0_B1A8_7E8E86286398;20200501 EAID_CC4F1E4B_E8ED_41cb_83BC_837158FB3002;AdressetilleggsnavnKildeKode;Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC4F1E4B_E8ED_41cb_83BC_837158FB3002;20200501 EAID_77AD9BAB_B191_476b_9E9D_D94BC98F33A3;AdressetilleggsnavnKildeKode;Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77AD9BAB_B191_476b_9E9D_D94BC98F33A3;20200501 EAID_15117AB8_1B62_4756_94C2_E946B5B9BB38;Adressetype;Offisielle adresser er enten en Vegadresse (Storgata 10) eller en Matrikkeladresse (34/3);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15117AB8_1B62_4756_94C2_E946B5B9BB38;4.6 EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;adressetype;"forteller om adressen er en vegadresse eller en matrikkeladresse (""Storgata 10"", eller ""23/1"") Merknad: Til hjelp i tjenester ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;4.6 EAID_2DB8D708_0203_4323_8C53_DD79A9529645;adressetype;"forteller om adressen er en vegadresse eller en matrikkeladresse (""Storgata 10"", eller ""23/1"") Merknad: Til hjelp i tjenester ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DB8D708_0203_4323_8C53_DD79A9529645;4.6 EAID_A6789E3E_B6EC_461b_8D6E_42A3F3A4E47F;Adressetype;Offisielle adresser er enten en Vegadresse (Storgata 10) eller en Matrikkeladresse (34/3);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A6789E3E_B6EC_461b_8D6E_42A3F3A4E47F;4.6 EAID_30D82342_5C05_411f_B978_1E18F599E61B;adskilteLøp;angir at delstrekningen har så fysisk adskilte løp eller kjørebaner at disse referansemessig må håndteres hver for seg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Veglenke\Vegstrekning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30D82342_5C05_411f_B978_1E18F599E61B;1.0 EAID_45F90D08_F6A0_4ad9_A516_B5C6D5377C7C;AdskilteLøp;angir at delstrekningen har så fysisk adskilte løp eller kjørebaner at disse referansemessig må håndteres hver for seg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Veglenke;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45F90D08_F6A0_4ad9_A516_B5C6D5377C7C;1.0 EAID_40A4753C_10EE_42ab_BF41_A0BBBCA86587;adskilteLøp;angir at delstrekningen har så fysisk adskilte løp eller kjørebaner at disse referansemessig må håndteres hver for seg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Veglenke\Vegstrekning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40A4753C_10EE_42ab_BF41_A0BBBCA86587;1.0 EAID_E536E005_A33E_4eb4_94CA_AD2E630E2E67;AdskilteLøp;angir at delstrekningen har så fysisk adskilte løp eller kjørebaner at disse referansemessig må håndteres hver for seg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Veglenke;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E536E005_A33E_4eb4_94CA_AD2E630E2E67;1.0 EAID_30D82342_5C05_411f_B978_1E18F599E61B;adskilteLøpNummer;unik nummerering innenfor strekningen for adskilte løp som hører sammen, f.eks. 1-1, 1-2;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Veglenke\Vegstrekning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30D82342_5C05_411f_B978_1E18F599E61B;1.0 EAID_40A4753C_10EE_42ab_BF41_A0BBBCA86587;adskilteLøpNummer;unik nummerering innenfor strekningen for adskilte løp som hører sammen, f.eks. 1-1, 1-2;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Veglenke\Vegstrekning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40A4753C_10EE_42ab_BF41_A0BBBCA86587;1.0 EAID_CACCF091_256A_4204_962D_C1DFAC4C56CD;ajourdato;dato når dataene er ajourført;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Sentrumssoner\Sentrumssone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CACCF091_256A_4204_962D_C1DFAC4C56CD;20171101 EAID_77D9D77D_C738_4006_827C_E835B7426499;Ajourføring;angivelse av ajourført dato og hvem som har ajourført -- Definition - - statement of date of updating and who has updated;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77D9D77D_C738_4006_827C_E835B7426499;20160503 EAID_EA3665A1_306A_458c_ACE3_75E29B966E8F;ajourføring;angivelse av ajourført dato og hvem som har ajourført -- Definition -- statement of date of updating and who has updated;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Feltregistrert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA3665A1_306A_458c_ACE3_75E29B966E8F;20160503 EAID_77D9D77D_C738_4006_827C_E835B7426499;ajourførtAv;hvem ajourføringen ble utført av -- Definition -- who the updated was conducted by;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Ajourføring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77D9D77D_C738_4006_827C_E835B7426499;20160503 EAID_77D9D77D_C738_4006_827C_E835B7426499;ajourførtDato;når ajourføringen ble utført -- Definition -- date when the updating was made;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Ajourføring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77D9D77D_C738_4006_827C_E835B7426499;20160503 EAID_C9B2052B_9C41_48fd_B079_293A5FC45A19;akseltrykk;Det trykk som må bæres av én aksel på en vogn eller kjøretøy. Øvre grense for akseltrykk. Måles i tonn (t). ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C9B2052B_9C41_48fd_B079_293A5FC45A19;2.0 EAID_A379C60C_D051_43a8_884E_98FA3CBF91B5;akseltrykk;Total vekt som må bæres av én aksel på en vogn eller kjøretøy. Øvre grense for akseltrykk. Måles i tonn (t). ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A379C60C_D051_43a8_884E_98FA3CBF91B5;3.0 EAID_E52C526C_1A19_4db3_B460_B408B57E2933;akseltrykk;Det trykk som må bæres av én aksel på en vogn eller kjøretøy. Øvre grense for akseltrykk. Måles i tonn (t). ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E52C526C_1A19_4db3_B460_B408B57E2933;20201022 EAID_ED5BCD2E_C793_412a_8485_C0BABF2BD744;akseltrykk;Det trykk som må bæres av én aksel på en vogn eller et kjøretøy. Øvre grense for akseltrykk. Måles i tonn (t). ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifrontområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED5BCD2E_C793_412a_8485_C0BABF2BD744;20201022 EAID_4CAB9523_9169_464c_9DD4_5574422E85DC;aktivitet;Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registert. A description of the behavior shown by the subject at the time the Occurrence was recorded. Recommended best practice is to use a controlled vocabulary;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista\Funnopplysninger;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4CAB9523_9169_464c_9DD4_5574422E85DC;20210901 EAID_633DD08B_808A_4818_B2F5_9226B106344B;Aktivitet;Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registrert.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_633DD08B_808A_4818_B2F5_9226B106344B;20210901 EAID_7AC95AAB_80EB_4556_9DAB_526476508642;Aktivitet;Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registrert.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7AC95AAB_80EB_4556_9DAB_526476508642;20240501 EAID_C4C5C7E1_FC8C_41ff_BAB3_E5DB491CBE84;aktivitet;Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registert. A description of the behavior shown by the subject at the time the Occurrence was recorded. Recommended best practice is to use a controlled vocabulary;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista\Funnopplysninger;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4C5C7E1_FC8C_41ff_BAB3_E5DB491CBE84;20240501 EAID_886EB4AD_DFBE_4477_91C9_64EBA05F07F0;Aktivitet;Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registrert.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_886EB4AD_DFBE_4477_91C9_64EBA05F07F0;20210901 EAID_BC0BD5AC_3A38_4811_A17D_12803606A67B;aktivitet;Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registert. A description of the behavior shown by the subject at the time the Occurrence was recorded. Recommended best practice is to use a controlled vocabulary;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter\Funnopplysninger;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC0BD5AC_3A38_4811_A17D_12803606A67B;20210901 EAID_0DF096B8_C824_4093_8D14_47D623CF2E62;Aktivitet;Type aktivitet gjennomført på et sted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DF096B8_C824_4093_8D14_47D623CF2E62;20230901 EAID_0DF096B8_C824_4093_8D14_47D623CF2E62;aktivitet;Liste av aktiviteter registrert innenfor en rute.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\Aktivitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DF096B8_C824_4093_8D14_47D623CF2E62;20230901 EAID_9631CB2A_AA6E_4d3e_B1EA_110CB027FD74;Aktivitet;Type aktivitet gjennomført på et sted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9631CB2A_AA6E_4d3e_B1EA_110CB027FD74;20221001 EAID_9631CB2A_AA6E_4d3e_B1EA_110CB027FD74;aktivitet;Type av aktivitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\Aktivitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9631CB2A_AA6E_4d3e_B1EA_110CB027FD74;20221001 EAID_0AF35B87_5654_4022_8DDF_6CE2B088BFE6;AktivitetType;Type aktivitet gjennomført på et sted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0AF35B87_5654_4022_8DDF_6CE2B088BFE6;20230901 EAID_0229DC9F_FF5B_4dbe_A521_D677B52E4D0F;AktivitetType;Type aktivitet gjennomført på et sted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0229DC9F_FF5B_4dbe_A521_D677B52E4D0F;20221001 EAID_0B34A188_6400_414b_ABC5_A8311A8B04E2;AktsomhetGrad;viser hvilke områder som trolig er mer radonutsatt enn andre, basert på geologi (berggrunn- og løsmasser) og inneluftsmålinger av radon.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B34A188_6400_414b_ABC5_A8311A8B04E2;1.1 EAID_8BF783A3_0FD4_46c1_8C16_67C07B8D827D;aktsomhetGrad;graden av aktsomhet for forhøyede konsentrasjoner av radongass i bygninger. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder\RadonAktsomhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8BF783A3_0FD4_46c1_8C16_67C07B8D827D;1.1 EAID_2D1565D4_8F1F_49d5_89F4_44C8A3D368DC;AktsomhetsOmrKvikkleireskred;Aktsomhetsområde for kvikkleireskred.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\DOK Datasett\Aktsomhetskart for kvikkleireskred;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D1565D4_8F1F_49d5_89F4_44C8A3D368DC;1.0 EAID_11F14DD3_F46C_42d9_A1E5_5F60C1E4FCF2;AkvaArt;;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11F14DD3_F46C_42d9_A1E5_5F60C1E4FCF2;20210501 EAID_2805F46E_A0D9_46ae_8512_FEA98EB6F5C4;akvaArt;"Arter i akvakulturregisteret";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturNedlagt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2805F46E_A0D9_46ae_8512_FEA98EB6F5C4;20210501 EAID_848173B8_283B_45a0_AC65_3108CF2DD8A5;akvaArt;"Arter i akvakulturregisteret";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_848173B8_283B_45a0_AC65_3108CF2DD8A5;20210501 EAID_F50CDC7D_B54A_460e_9836_0E4C6C38DD8B;akvaArt;"Arter i akvakulturregisteret";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F50CDC7D_B54A_460e_9836_0E4C6C38DD8B;20210501 EAID_FAB765EF_5D50_4dfb_91B7_CB6934D56654;AkvaArt;;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Fiskeplasser Redskap;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FAB765EF_5D50_4dfb_91B7_CB6934D56654;20220404 EAID_78FF9DC2_143C_4a1e_9BAC_203215F67C5D;AkvaArt;Kodeliste for arter generert fra kodeverdier i WFS-tjeneste: http://kart.fiskeridir.no/wfs.aspx?service=wfs&request=getcapabilities;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Gyteområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78FF9DC2_143C_4a1e_9BAC_203215F67C5D;20170601 EAID_15C06950_079D_4f60_8C64_C0A07DC6963A;AkvaArt;Kodeliste for arter generert fra kodeverdier i WFS-tjeneste: http://kart.fiskeridir.no/wfs.aspx?service=wfs&request=getcapabilities;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15C06950_079D_4f60_8C64_C0A07DC6963A;20210301 EAID_067E175D_C319_45e9_A6EA_202D2D32380E;akvaEnhet;"Måleenhet for kapasitet. Det er forskjellige måleenheter for tillatt mengde for ulike typer akvakulturvirksomhet. F. eks tonn (biomasse) matfisklokaliteter. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvaKapasitetNedlagt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_067E175D_C319_45e9_A6EA_202D2D32380E;20210501 EAID_0B7AA3D9_A554_45a3_839A_8A53D40914A3;AkvaEnhet;"Måleenhet for kapasitet. Det er forskjellige måleenheter for tillatt mengde for ulike typer akvakulturvirksomhet. F. eks tonn (biomasse) matfisklokaliteter.";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B7AA3D9_A554_45a3_839A_8A53D40914A3;20210501 EAID_813FCC3A_C164_48db_B5AC_A58ADF06AF21;akvaEnhet;"Måleenhet for kapasitet. Det er forskjellige måleenheter for tillatt mengde for ulike typer akvakulturvirksomhet. F. eks tonn (biomasse) matfisklokaliteter. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvaKapasitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_813FCC3A_C164_48db_B5AC_A58ADF06AF21;20210501 EAID_2805F46E_A0D9_46ae_8512_FEA98EB6F5C4;akvaKapasitet;kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturNedlagt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2805F46E_A0D9_46ae_8512_FEA98EB6F5C4;20210501 EAID_813FCC3A_C164_48db_B5AC_A58ADF06AF21;AkvaKapasitet;kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_813FCC3A_C164_48db_B5AC_A58ADF06AF21;20210501 EAID_848173B8_283B_45a0_AC65_3108CF2DD8A5;akvaKapasitet;kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_848173B8_283B_45a0_AC65_3108CF2DD8A5;20210501 EAID_F50CDC7D_B54A_460e_9836_0E4C6C38DD8B;akvaKapasitet;kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F50CDC7D_B54A_460e_9836_0E4C6C38DD8B;20210501 EAID_067E175D_C319_45e9_A6EA_202D2D32380E;AkvaKapasitetNedlagt;kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_067E175D_C319_45e9_A6EA_202D2D32380E;20210501 EAID_848173B8_283B_45a0_AC65_3108CF2DD8A5;AkvakulturFlate;anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_848173B8_283B_45a0_AC65_3108CF2DD8A5;20210501 EAID_7CBC5E74_36CE_4da7_B70F_C481CC5068A1;Akvakulturgrense;avgrensning av anlegg eller område for oppdrett av fisk og skalldyr -- Definition -- delimitation of facility or area for farming fish and shellfish;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7CBC5E74_36CE_4da7_B70F_C481CC5068A1;20210501 EAPK_F32CB439_92B9_448c_A102_B69A4F1B2BB0;Akvakulturlokaliteter;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F32CB439_92B9_448c_A102_B69A4F1B2BB0;20210501 EAID_2805F46E_A0D9_46ae_8512_FEA98EB6F5C4;AkvakulturNedlagt;anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2805F46E_A0D9_46ae_8512_FEA98EB6F5C4;20210501 EAID_F50CDC7D_B54A_460e_9836_0E4C6C38DD8B;AkvakulturPunkt;anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F50CDC7D_B54A_460e_9836_0E4C6C38DD8B;20210501 EAID_2D49934C_CFB8_4d1f_A40B_2FE1E06E8C92;akvakulturtype;klassifisering av akvakultur. Category of marine farm/culture.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur\HavbrukForankret;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D49934C_CFB8_4d1f_A40B_2FE1E06E8C92;20201020 EAID_F10A2ED4_D1C0_4ca0_86A5_E5FCDC528B8D;Akvakulturtype;klassifisering av akvakultur. Category of marine farm/culture.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F10A2ED4_D1C0_4ca0_86A5_E5FCDC528B8D;20201020 EAID_067E175D_C319_45e9_A6EA_202D2D32380E;akvaMengde;"mengde for AkvaKapasitet. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvaKapasitetNedlagt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_067E175D_C319_45e9_A6EA_202D2D32380E;20210501 EAID_813FCC3A_C164_48db_B5AC_A58ADF06AF21;akvaMengde;"mengde for AkvaKapasitet. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvaKapasitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_813FCC3A_C164_48db_B5AC_A58ADF06AF21;20210501 EAID_4A1CD0F2_C8CD_48a7_BB24_E51D61833821;AkvaPlassering;Plassering av akvakulturlokaliteten.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4A1CD0F2_C8CD_48a7_BB24_E51D61833821;20210501 EAID_63D6D4FA_9A7D_4f86_89C3_C824C9B79B7D;akvaPlassering;Plassering av akvakulturlokaliteten.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\FellesegenskaperAkvakultur;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63D6D4FA_9A7D_4f86_89C3_C824C9B79B7D;20210501 EAID_6C369A79_4135_43fd_B54C_97529C490954;AkvaTillatelsesformål;"Tillatelsens formål. Tildelingsforskriften for akvakultur definerer hvilke formål som er mulige.";SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C369A79_4135_43fd_B54C_97529C490954;20210501 EAID_F1CA4758_D563_4807_A236_37EC10559825;AkvaTillatelsesinformasjon;info om tillatelse tilknyttet oppdrettsanlegg -- Definition - - information about licence in connection with aquaculture facility / fish farm;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1CA4758_D563_4807_A236_37EC10559825;20210501 EAID_F1CA4758_D563_4807_A236_37EC10559825;akvaTillatelsesnummer;1-2 bokstavers fylkesangivelse, 1-2 bokstavers kommuneangivelse (akvakommune) og H4 Eksempel: H AV 0001 (H=Hordaland, AV=Austevoll og påfølgende H4) -- Definition -- 1-2 letter county code, 1-2 letter municipality code (aquaMunicipality) plus I4 (four-digit integer) For example: H AV 0001 (H=Hordaland, AV=Austevoll plus subsequent I4) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvaTillatelsesinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1CA4758_D563_4807_A236_37EC10559825;20210501 EAID_01EEFB78_F089_4b4d_8BA4_A44DBB3DE248;AkvaTillatelsesstatus;tillatelsesstatus for oppdrettsanlegg -- Definition - - licence status for aquaculture facility;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01EEFB78_F089_4b4d_8BA4_A44DBB3DE248;20210501 EAID_63D6D4FA_9A7D_4f86_89C3_C824C9B79B7D;akvaVannmiljø;Type vannmiljø akvakulturlokaliteten befinner seg i.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\FellesegenskaperAkvakultur;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63D6D4FA_9A7D_4f86_89C3_C824C9B79B7D;20210501 EAID_C6488618_5754_4da2_AB86_D6B7A8784920;AkvaVannmiljø;Type vannmiljø akvakulturlokaliteten befinner seg i.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6488618_5754_4da2_AB86_D6B7A8784920;20210501 EAID_96DC5530_9F47_466b_AED1_6AF272BD56B5;akviferType;beskriver akvifertype i LGN-området.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\LGNOmrådeRefPkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96DC5530_9F47_466b_AED1_6AF272BD56B5;1.0 EAID_E1A97FBD_6489_4859_AECC_52A3281AD73D;AkviferType;beskriver akvifertype i LGN-området.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1A97FBD_6489_4859_AECC_52A3281AD73D;1.0 EAID_3BE1269C_7378_49dd_A7A2_021A46BF6BA7;alder;Skogens alder (antall år).;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursTreAlder;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3BE1269C_7378_49dd_A7A2_021A46BF6BA7;20201105 EAID_3E5BFFDB_97C0_4e9e_A99A_B8A71E94B0A1;alder;Skogens alder (antall år).;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursTreAlder;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E5BFFDB_97C0_4e9e_A99A_B8A71E94B0A1;20230217 EAID_75A10B90_EC46_4942_B7A9_00160B368592;alder;Skogens alder (antall år).;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursTreAlder;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75A10B90_EC46_4942_B7A9_00160B368592;20201105 EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;aldersgruppe;alder fra og til for barn som kan gå i den aktuelle barnehagen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;20171201 EAID_D2A48C1A_C5E2_4425_887C_7F48E5EE9E64;Aldersgruppe;Aldersgruppe med avgrensning fra lavest til høyest tillatte alder;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2A48C1A_C5E2_4425_887C_7F48E5EE9E64;20171201 EAID_19D570C2_EEAF_4d94_8256_26A6B47E958E;Aldersgruppe;Aldersgruppe med avgrensning fra lavest til høyest tillatte alder;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19D570C2_EEAF_4d94_8256_26A6B47E958E;20210801 EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;aldersgruppe;alder fra og til for barn som kan gå i den aktuelle barnehagen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;20210801 EAID_3F7911EF_3274_4bfe_A855_7EB6E83B2144;Alke;alke;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Estimerte hekkebestander for sjøfugl;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F7911EF_3274_4bfe_A855_7EB6E83B2144;20180201 EAID_70FAA25E_F45F_4ce5_8394_C274B8D990FA;Alke;alke;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70FAA25E_F45F_4ce5_8394_C274B8D990FA;20180201 EAID_C6B25D29_5C20_4989_804F_A0E07651A51D;Alkekonge;alkekonge;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6B25D29_5C20_4989_804F_A0E07651A51D;20180201 EAID_7FF33262_9FEC_4153_B823_D06463AC7EE6;Allmenning;"område som alle, eller en bestemt gruppe har bruksrett til Merknad: Det er ofte vilkår om at den bruksberettigede må ha en eiendom av en viss størrelse. Eksempel på rettigheter er beiterett, hogstrett, fiskerett.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Restriksjonsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7FF33262_9FEC_4153_B823_D06463AC7EE6;1.0 EAID_A98B21FF_DA10_4b55_AF04_6D50410E1805;Allmenninggrense;avgrensning av allmenning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Restriksjonsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A98B21FF_DA10_4b55_AF04_6D50410E1805;1.0 EAID_7FF33262_9FEC_4153_B823_D06463AC7EE6;allmenningtype;nærmere inndeling av allmenninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Restriksjonsområder\Allmenning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7FF33262_9FEC_4153_B823_D06463AC7EE6;1.0 EAID_F5DADF03_C53D_49fb_979D_B9EFBFD8AF4E;Allmenningtype;nærmere inndeling av allmenninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Restriksjonsområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5DADF03_C53D_49fb_979D_B9EFBFD8AF4E;1.0 EAID_A4D3EB01_B9F2_4c01_B9BB_92F0B5688094;allowedMooringAngleFloorPlan;Tillatt fortøyningsvinkel sett i grunnriss. Eksempel: +/-90°.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\MooringFacilities;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4D3EB01_B9F2_4c01_B9BB_92F0B5688094;3.0 EAID_A4D3EB01_B9F2_4c01_B9BB_92F0B5688094;allowedMooringAngleProfile;Tillatt fortøyningsvinkel sett i oppriss. Eksempel: +75°/-15°.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\MooringFacilities;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4D3EB01_B9F2_4c01_B9BB_92F0B5688094;3.0 EAID_B887DD3A_30FC_4ad2_9ED8_240C75A3D6DE;Allé;plantede trær, allé langs alle typer veg;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B887DD3A_30FC_4ad2_9ED8_240C75A3D6DE;4.6 EAID_6B32A2F2_1D19_4917_AA7A_B39B082B951C;Alpinbakke;nedfart for ski med permanent karakter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2\Fritidsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B32A2F2_1D19_4917_AA7A_B39B082B951C;5.0.2 EAID_930D0A1A_BE69_4ee9_BBA7_BA08BC004FED;Alpinbakke;nedfart for ski med permanent karakter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.1\Fritidsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_930D0A1A_BE69_4ee9_BBA7_BA08BC004FED;5.0.1 EAID_92D92C27_8746_486b_B0E3_05EF0BC3D889;Alpinbakke;nedfart for ski med permanent karakter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\Fotogrammetrisk FKB-Arealbruk 5.0\FKB-Arealbruk-5.0\Fritidsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92D92C27_8746_486b_B0E3_05EF0BC3D889;5.0 EAID_782D0D7D_B642_4a20_A1C2_9EBC23E6636D;Alpinbakke;nedfart for ski med permanent karakter -- Definition -- permanent downhill ski slope;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N100 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_782D0D7D_B642_4a20_A1C2_9EBC23E6636D;1.0 EAID_08BACC93_6C91_4ecc_97CA_05E2F0FB13DC;Alpinbakke;nedfart for ski med permanent karakter -- Definition -- permanent downhill ski slope;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_08BACC93_6C91_4ecc_97CA_05E2F0FB13DC;1.0 EAID_F52D6530_A693_4e43_82BF_76851C74A89B;Alpinbakke;nedfart for ski med permanent karakter -- Definition -- permanent downhill ski slope;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F52D6530_A693_4e43_82BF_76851C74A89B;1.0 EAID_4BDBBB4F_76A7_434a_9869_4785C1A0795B;alternativReferanse;alternativ referanse til bestemmelseene;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanbestemmelserRegplanforslag\Planbestemmelser-2023\Bestemmelsessamling\Reguleringsplanbestemmelser;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4BDBBB4F_76A7_434a_9869_4785C1A0795B;1.0 EAID_C5F8A017_E522_4b7f_8D03_9477600CB65D;alternativReferanse;alternativ referanse til bestemmelsen;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanbestemmelserRegplanforslag\Planbestemmelser-2023\Enkeltbestemmelser\Planbestemmelse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C5F8A017_E522_4b7f_8D03_9477600CB65D;1.0 EAID_84C14273_ED59_4fc8_96FD_ADF8A22C5CE4;alternativReferanse;gir anledning til å identifisere ulike planalternativ i en leveranse av planforslaget;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Arealplan\Arealplan;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84C14273_ED59_4fc8_96FD_ADF8A22C5CE4;1.0 EAID_5ADF4594_CE03_4004_92BB_368B0A9EC975;altForekomstNr;alternativ nummerering av forekomsten Merknad: Kan ha en bestemt form innen den enkelte forekomstdatabasen, og behøver ikke være unikt. Benyttes ofte for å peke tilbake på nummereringssystemer i eldre registre. alternative numbering of the deposit Note: May have a specific form in the individual deposit database and does not need to be unique. Often used to refer back to numbering systems in older registers;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser-3.0\MineralRegistrering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5ADF4594_CE03_4004_92BB_368B0A9EC975;3.0 EAID_50E04399_7205_4a31_BB96_5C66448E93E9;americium241;Activity concentration of a given radionuclide (Xx-123), alternatively detection limit if activity concentration is below this detection limit. Detection limit is unique for each measurement.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment\Sampling_Seawater;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50E04399_7205_4a31_BB96_5C66448E93E9;20170501 EAID_BEDF23CB_A1B1_46e9_9F0D_EA4F1F16F2FD;Ammunisjon;patroner bestående av prosjektil, hylse, drivladning og tennmiddel, hylser av enhver art forsynt med ladning eller tennmiddel, prosjektiler forsynt med ladning, sporlys eller tennmiddel, håndgranater, bomber, raketter og miner samt lys-, brann- og røkbokser;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg\StoffgruppeE;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BEDF23CB_A1B1_46e9_9F0D_EA4F1F16F2FD;20170303 EAID_3103AA27_641C_4b52_B125_D9E8EE3F1C0A;AmmunisjonTilSkytevåpen;;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg\StoffE;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3103AA27_641C_4b52_B125_D9E8EE3F1C0A;20170303 EAID_3103AA27_641C_4b52_B125_D9E8EE3F1C0A;AmmunisjonTilTekniskBrukOgSignalapparater;;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg\StoffE;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3103AA27_641C_4b52_B125_D9E8EE3F1C0A;20170303 EAID_D9EB140B_E530_462e_8C9B_F7988AA6BAF8;Analyseområde;område der analyse er utført;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9EB140B_E530_462e_8C9B_F7988AA6BAF8;1.1 EAID_B4CA82C7_91C3_40eb_A8E0_D82C57DCFB85;Analyseområde;dekning av et område analysert med tanke på potensiell skredfare;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4CA82C7_91C3_40eb_A8E0_D82C57DCFB85;1.1 EAID_8E1E8B93_7211_46b4_8AEA_345AE97E7D3D;Analyseområde;dekning av et område analysert med tanke på potensiell skredfare;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E1E8B93_7211_46b4_8AEA_345AE97E7D3D;1.2 EAID_258F05C3_EFC8_4e7d_846F_06C4021CB91A;AnalyseområdeGr;avgrensningslinje for område analysert med tanke på potensiell skredfare;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_258F05C3_EFC8_4e7d_846F_06C4021CB91A;1.1 EAID_444A36E6_F024_4375_AD34_4C331E8D2FCA;AnalyseområdeGr;avgrensningslinje for område analysert med tanke på potensiell skredfare;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_444A36E6_F024_4375_AD34_4C331E8D2FCA;1.2 EAID_DDB3A378_56A7_4641_851F_0D41AAE4131C;AnalyseområdeGrense;Kurve-objekt som avgrenser flomsoneanalyseområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DDB3A378_56A7_4641_851F_0D41AAE4131C;1.1 EAID_070A3A84_64EF_4fd2_B1E5_148BC45DCB8B;andreAnleggsenheter;Omfatter de anleggsobjekter hvor det ikke er mulig å benytte en av de øvrige typene. Eksempel: Dette kan for eksempel være et testanlegg, der farlig stoff oppbevares i tank/beholder som utgjør en integrert del av testanlegget.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\Anleggsobjekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_070A3A84_64EF_4fd2_B1E5_148BC45DCB8B;20170303 EAID_A97C3C6A_AED8_4732_9833_DC2CAE30B4EB;AndreTiltak;andre typer tiltak enn tiltak for bygninger og samferdselsutbygging. Tiltaksansvarlig har ansvar for å oppdatere tiltaksbasen med informasjon om saksbehandling og framdrift samt å oppdatere grunnkartet med nye data når utbyggingen er ferdigstilt.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A97C3C6A_AED8_4732_9833_DC2CAE30B4EB;5.1 EAID_A97C3C6A_AED8_4732_9833_DC2CAE30B4EB;andretiltak;andre type tiltak enn de som omfattes av plan- og bygningsloven;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.1\AndreTiltak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A97C3C6A_AED8_4732_9833_DC2CAE30B4EB;5.1 EAID_8618203C_D311_4e93_BEEE_F112BB0EB0E8;AndreTiltak;andre typer tiltak enn tiltak for bygninger og samferdselsutbygging. Tiltaksansvarlig har ansvar for å oppdatere tiltaksbasen med informasjon om saksbehandling og framdrift samt å oppdatere grunnkartet med nye data når utbyggingen er ferdigstilt.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8618203C_D311_4e93_BEEE_F112BB0EB0E8;5.0 EAID_8618203C_D311_4e93_BEEE_F112BB0EB0E8;andretiltak;andre type tiltak enn de som omfattes av plan- og bygningsloven;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0\AndreTiltak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8618203C_D311_4e93_BEEE_F112BB0EB0E8;5.0 EAID_0591D2B2_6C01_4f5f_8DBF_7723C4050C18;AndreTiltak;"andre typer tiltak enn de omfattes av Pbl. Dette kan være tiltak omfattes av annet lovverk, eller ikke krever saksbehandling etter lov. Når tiltaket er ferdig oppført skal det registreres i grunnkartet (øvrige FKB-datasett) og tiltaket merkes da med kartregistrering ""Innmålt i kartet"" i FKB-Tiltak.";SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0591D2B2_6C01_4f5f_8DBF_7723C4050C18;4.6 EAID_0591D2B2_6C01_4f5f_8DBF_7723C4050C18;andretiltak;andre type tiltak enn de som omfattes av plan- og bygningsloven;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak\AndreTiltak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0591D2B2_6C01_4f5f_8DBF_7723C4050C18;4.6 EAID_9D7968A7_999A_44e6_B6A8_132A5962A77D;AndretiltakType;forskjellige typer tiltak som fanges kan fanges opp gjennom søknader og saksbehandling hos en offentlig myndighet;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D7968A7_999A_44e6_B6A8_132A5962A77D;5.1 EAID_E260A3D5_29B5_420b_BB94_7705B94F081B;AndretiltakType;forskjellige typer tiltak som fanges kan fanges opp gjennom søknader og saksbehandling hos en offentlig myndighet;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E260A3D5_29B5_420b_BB94_7705B94F081B;5.0 EAID_C6AFC9CC_3577_431b_BE88_2C37EC92EC5C;Andretiltaktype;Andre type tiltak enn de som omfattes av plan- og bygningsloven. Dette omfatter tiltak beskrevet i byggesakforskriften (forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak § 4-3), tiltak helt eller delvis er unntatt plan- og bygningsloven (jf. pbl § 1-3) og andre tiltak som er tilfredsstillende behandlet etter andre lover.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6AFC9CC_3577_431b_BE88_2C37EC92EC5C;4.6 EAID_01ECEF1F_B761_41fc_8CDB_1869FBF0ED42;angittHensyn;kode for type angitt hensyn i hensynssone for nærmere angitt hensyn (pbl. §12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav c);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Hensyn\RpAngittHensynSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01ECEF1F_B761_41fc_8CDB_1869FBF0ED42;1.0 EAID_E629B7D3_FA4B_445d_A75A_5EE86E498B0A;angittHensyn;hensynssone - særlig hensyn med angivelse av interesse (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav c);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpAngittHensynSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E629B7D3_FA4B_445d_A75A_5EE86E498B0A;1.0 EAID_BC6C424C_411F_4996_939B_CE142BAF9A2A;angittHensyn;hensynssone - særlig hensyn med angivelse av interesse (pbl. §12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav c);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpAngittHensynSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC6C424C_411F_4996_939B_CE142BAF9A2A;1.0 EAID_1AE2BAB1_32B1_4060_BF2C_EA8CB69F21C4;angittHensyn;hensynssone - særlig hensyn med angivelse av interesse (pbl. §12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav c);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpAngittHensynSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AE2BAB1_32B1_4060_BF2C_EA8CB69F21C4;1.0 EAID_5B552E0F_A704_4924_A797_74351ED6890B;ankerKlassifisering;Klassifisering der verdi 1 er høyeste verdi, 3 er laveste.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Ankringsområder\Ankringsområder\AnkringsområdeForSjøtransport;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B552E0F_A704_4924_A797_74351ED6890B;20230531 EAID_5B552E0F_A704_4924_A797_74351ED6890B;ankringId;Kystverkets ID som er unik for alle «ankringsområder for sjøtransporten». Fire siffer der første siffer viser til losoldermannskap ;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Ankringsområder\Ankringsområder\AnkringsområdeForSjøtransport;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B552E0F_A704_4924_A797_74351ED6890B;20230531 EAID_5B552E0F_A704_4924_A797_74351ED6890B;ankringNavn;Navn på ankringsområde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Ankringsområder\Ankringsområder\AnkringsområdeForSjøtransport;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B552E0F_A704_4924_A797_74351ED6890B;20230531 EAID_B5EAC9F4_C1AA_47e8_84C6_DC1CCA2B08E1;AnkringOmr;område som identifiserer ankrings- eller forankringsforhold på havbunnen;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B5EAC9F4_C1AA_47e8_84C6_DC1CCA2B08E1;1.0 EAPK_15BEA0CB_C496_4c24_BDA7_C391D124CA78;Ankringsforhold;Datamodell for Ankringsforhold. Datasettet viser ankringsforhold på havbunnen i utvalgte kystområder tolket ut fra bunntype og dybde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_15BEA0CB_C496_4c24_BDA7_C391D124CA78;1.0 EAID_0426A313_661E_400d_B3A4_2C6CB30F6BBC;Ankringsforhold;angivelse av ankringsforhold på havbunnen tolket ut fra bunntype og dybde;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0426A313_661E_400d_B3A4_2C6CB30F6BBC;1.0 EAID_B5EAC9F4_C1AA_47e8_84C6_DC1CCA2B08E1;ankringsforhold;angivelse av ankringsforhold på havbunnen tolket ut fra bunntype og dybde;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\AnkringOmr;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B5EAC9F4_C1AA_47e8_84C6_DC1CCA2B08E1;1.0 EAID_B5EAC9F4_C1AA_47e8_84C6_DC1CCA2B08E1;ankringsforholdNavn;angivelse av ankringsforhold på havbunnen tolket ut fra bunntype og dybde;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\AnkringOmr;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B5EAC9F4_C1AA_47e8_84C6_DC1CCA2B08E1;1.0 EAID_92A408AE_9C2D_4e49_B835_AE02B64D8D1D;Ankringsklasse;Hvilken klassifisering ankringsområdet har ift. bruk.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Ankringsområder\Ankringsområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92A408AE_9C2D_4e49_B835_AE02B64D8D1D;20230531 EAID_70D6624A_1F58_4b80_A2ED_725ECCB4D4F4;Ankringsområde;et område der fartøy eller sjøfly ankrer, eller kan ankre. An area in which vessels or seaplanes anchor or may anchor.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70D6624A_1F58_4b80_A2ED_725ECCB4D4F4;20201020 EAID_5B552E0F_A704_4924_A797_74351ED6890B;AnkringsområdeForSjøtransport;Områder som benyttes av nyttefartøy til ankring.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Ankringsområder\Ankringsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B552E0F_A704_4924_A797_74351ED6890B;20230531 EAID_131E3216_04DE_4c90_A449_1B1551094DB4;Ankringsområdegrense;Grense for områder som benyttes av nyttefartøy til ankring.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Ankringsområder\Ankringsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_131E3216_04DE_4c90_A449_1B1551094DB4;20230531 EAID_ABD1F243_641E_46ab_8016_A71C6D2FA150;Ankringsområdegrense;grense for område/lokalitet for oppankring og/eller opplag av skip Boundary for area/site for anchorage and/or laying up of ships;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABD1F243_641E_46ab_8016_A71C6D2FA150;20201020 EAPK_F38AA305_F8D8_4605_84BC_60C776D1BC41;Ankringsområder;Datamodell for Ankringsområder. Områder i sjø som benyttes til å legge fartøy eller maritime installasjoner for en periode. Områdene har særlig verdi for å ivareta nyttetrafikk og maritim virksomhet, og omfatter ikke fritidsfartøy/-fritidstrafikk. For områdene er det viktig at andre bunn- eller overflateinstallasjoner som eksempelvis sjøkabler, sjøledninger, havbruks- og havvindanlegg ikke kommer i konflikt med bruken av områdene til ankring og opplag. I dette datasettet omfatter ankringsområder tre objekttyper: 1) Ankringsområder for sjøtransporten, 2) Opplagsområder for sjøtransporten, og 3) Riggområder i sjø.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Ankringsområder\Ankringsområder;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F38AA305_F8D8_4605_84BC_60C776D1BC41;20230531 EAID_70D6624A_1F58_4b80_A2ED_725ECCB4D4F4;ankringstype;kategori ankring The category of the anchorage. Note: S-57 CATACH ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur\Ankringsområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70D6624A_1F58_4b80_A2ED_725ECCB4D4F4;20201020 EAID_9CBED11E_83B7_4abd_BCA9_AE0D796408AF;Ankringstype;kategori ankring The category of the anchorage. Note: S-57 CATACH;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CBED11E_83B7_4abd_BCA9_AE0D796408AF;20201020 EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;anleggID;Referansenummer i DSBs interne database;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner\Brannstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;20160315 EAID_4C345AA9_0619_484f_8BDE_F48E2FD976B1;anleggsbredde;luftfartshinderets maksimale bredde Enhet: meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1\Objekttyper - abstrakte og instansierbare\NrlLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C345AA9_0619_484f_8BDE_F48E2FD976B1;1.0 EAID_D078C7D3_16C6_4e4a_B86F_20DEE9B53E8E;anleggsbredde;luftfartshinderets maksimale bredde Enhet: meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1\Objekttyper - abstrakte og instansierbare\NrlLuftspenn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D078C7D3_16C6_4e4a_B86F_20DEE9B53E8E;1.0 EAID_156D14AD_ED83_47db_BB05_C0ADEBACB412;anleggsbredde;Luftfartshinderets maksimale bredde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-rapportering-1.0.1\Objekttyper - abstrakte og instansierbare\NrlLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_156D14AD_ED83_47db_BB05_C0ADEBACB412;1.0 EAID_653A102B_434C_413f_81BF_FE81DAA85547;anleggsbredde;Luftfartshinderets maksimale bredde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-rapportering-1.0.1\Objekttyper - abstrakte og instansierbare\NrlLuftspenn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_653A102B_434C_413f_81BF_FE81DAA85547;1.0 EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;anleggseier;Angir kven som er eigar av jernbaneanlegget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;1.0 EAID_F930616B_34DD_40d5_BFFA_9E3E4435A67D;anleggseier;anleggets eier;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg\Eksplosivanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F930616B_34DD_40d5_BFFA_9E3E4435A67D;20170303 EAID_FB768A1F_B4A7_4444_B39D_E8930AC68A33;anleggseier;anleggets eier;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\FarligStoffAnlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB768A1F_B4A7_4444_B39D_E8930AC68A33;20170303 EAID_F930616B_34DD_40d5_BFFA_9E3E4435A67D;anleggsidentifikasjon;anleggsnummer i DSBs database. Merknad: Brukes som referanse ved kontakt med DSB om anlegget.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg\Eksplosivanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F930616B_34DD_40d5_BFFA_9E3E4435A67D;20170303 EAID_FB768A1F_B4A7_4444_B39D_E8930AC68A33;anleggsidentifikasjon;anleggsnummer i DSBs database. Merknad: Brukes som referanse ved kontakt med DSB om anlegget.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\FarligStoffAnlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB768A1F_B4A7_4444_B39D_E8930AC68A33;20170303 EAID_8EB34DB4_FBA1_4852_BD7C_B13C55EE900C;anleggsidentifikasjon;anleggsnummer i DSBs database;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\Storulykkeanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8EB34DB4_FBA1_4852_BD7C_B13C55EE900C;20170303 EAID_F930616B_34DD_40d5_BFFA_9E3E4435A67D;anleggsnavn;anleggets navn;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg\Eksplosivanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F930616B_34DD_40d5_BFFA_9E3E4435A67D;20170303 EAID_FB768A1F_B4A7_4444_B39D_E8930AC68A33;anleggsnavn;anleggets navn;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\FarligStoffAnlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB768A1F_B4A7_4444_B39D_E8930AC68A33;20170303 EAID_8EB34DB4_FBA1_4852_BD7C_B13C55EE900C;anleggsnavn;anleggets navn;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\Storulykkeanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8EB34DB4_FBA1_4852_BD7C_B13C55EE900C;20170303 EAID_47CB167D_376C_4f27_9827_F7579C5404ED;anleggsnummer;Anleggsnummer i idrettsanleggsregisteret gitt i forbindelse med tilskudd gjennom spillemiddelordningen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\RuteInfoPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_47CB167D_376C_4f27_9827_F7579C5404ED;20160601 EAID_A1ED8D43_0259_4b56_B20A_FDFFA6EA7CBF;anleggsnummer;Anleggsnummer i idrettsanleggsregisteret gitt i forbindelse med tilskudd gjennom spillemiddelordningen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1ED8D43_0259_4b56_B20A_FDFFA6EA7CBF;20160601 EAID_983E8F68_AD9D_49a3_BC76_1462A4E672C3;anleggsnummer;Anleggsnummer i idrettsanleggsregisteret gitt i forbindelse med tilskudd gjennom spillemiddelordningen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_983E8F68_AD9D_49a3_BC76_1462A4E672C3;20161201 EAID_D41034D4_4C08_427f_BD40_E0DFAA3B66AD;anleggsnummer;Anleggsnummer i idrettsanleggsregisteret gitt i forbindelse med tilskudd gjennom spillemiddelordningen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\RuteInfoPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D41034D4_4C08_427f_BD40_E0DFAA3B66AD;20161201 EAID_0AA7CC29_B7D1_4dd8_8B20_3D11C85AB22B;anleggsnummer;Anleggsnummer i idrettsanleggsregisteret gitt i forbindelse med tilskudd gjennom spillemiddelordningen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\RuteInfoPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0AA7CC29_B7D1_4dd8_8B20_3D11C85AB22B;20171210 EAID_6AAB1CA5_07B3_4c37_AADF_06A6B3EF54CF;anleggsnummer;Anleggsnummer i idrettsanleggsregisteret gitt i forbindelse med tilskudd gjennom spillemiddelordningen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6AAB1CA5_07B3_4c37_AADF_06A6B3EF54CF;20171210 EAID_0481E78B_992C_4142_821D_B17AEF9F85F3;anleggsnummer;Anleggsnummer i idrettsanleggsregisteret gitt i forbindelse med tilskudd gjennom spillemiddelordningen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\RuteInfoPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0481E78B_992C_4142_821D_B17AEF9F85F3;20220701 EAID_709F3002_1BD3_48f7_9B92_24B234561345;anleggsnummer;Anleggsnummer i idrettsanleggsregisteret gitt i forbindelse med tilskudd gjennom spillemiddelordningen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_709F3002_1BD3_48f7_9B92_24B234561345;20220701 EAID_070A3A84_64EF_4fd2_B1E5_148BC45DCB8B;Anleggsobjekt;sammenstilling av tanker, rør og utstyr som utgjør et helt anlegg eller en del av et anlegg. Merknad: Et anleggsobjekt kan også være et lager eller et hjelpesystem som inngår i et større produksjonsanlegg.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff;Gyldig;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_070A3A84_64EF_4fd2_B1E5_148BC45DCB8B;20170303 EAID_FB768A1F_B4A7_4444_B39D_E8930AC68A33;anleggsobjekt;sammenstilling av tanker, rør og utstyr som utgjør et helt anlegg eller en del av et anlegg. Merknad: Et anleggsobjekt kan også være et lager eller et hjelpesystem som inngår i et større produksjonsanlegg.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\FarligStoffAnlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB768A1F_B4A7_4444_B39D_E8930AC68A33;20170303 EAID_0EC5CDF0_E3A2_4b8c_B523_D91D537C29E4;Anleggsområde;område der det pågår anleggsarbeid I FKB er det en målsetting om at mest mulig av byggeaktivitet når det gjelder f.eks. bygninger eller veganlegg fanges opp gjennom saksbehandling og legges inn i tiltaksbasen (FKB-Tiltak). Anleggsområder som ligger i tiltaksbasen skal ikke inngå i FKB-Arealbruk.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2\Driftsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0EC5CDF0_E3A2_4b8c_B523_D91D537C29E4;5.0.2 EAID_77C2BABA_BB10_4d39_BF54_42F01E4AD1B0;Anleggsområde;område der det pågår anleggsarbeid I FKB er det en målsetting om at mest mulig av byggeaktivitet når det gjelder f.eks. bygninger eller veganlegg fanges opp gjennom saksbehandling og legges inn i tiltaksbasen (FKB-Tiltak). Anleggsområder som ligger i tiltaksbasen skal ikke inngå i FKB-Arealbruk.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.1\Driftsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77C2BABA_BB10_4d39_BF54_42F01E4AD1B0;5.0.1 EAID_BC6809A7_D892_44b1_8F33_89D67490287C;Anleggsområde;område der det pågår anleggsarbeid I FKB er det en målsetting om at mest mulig av byggeaktivitet når det gjelder f.eks. bygninger eller veganlegg fanges opp gjennom saksbehandling og legges inn i tiltaksbasen (FKB-Tiltak). Anleggsområder som ligger i tiltaksbasen skal ikke inngå i FKB-Arealbruk.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\Fotogrammetrisk FKB-Arealbruk 5.0\FKB-Arealbruk-5.0\Driftsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC6809A7_D892_44b1_8F33_89D67490287C;5.0 EAID_DF15E0FA_99C6_4d32_A356_448FF5B5A116;anleggsprojeksjonsareal;areal av projisert (avbildet) volum til kartplan. Eventuelle teiger på terrengoverflaten tilhørende anleggseiendommen registreres som Teig og areal oppgis som teigareal/areal, - ikke anleggsprojeksjonsareal. Merknad (teknisk): Fra klassen lagret beregnet areal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\Anleggsprojeksjonsflate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF15E0FA_99C6_4d32_A356_448FF5B5A116;20180501 EAID_1D7A09E5_87EB_4241_ABAC_ACCCB21E6663;anleggsprojeksjonsareal;areal av projisert (avbildet) volum til kartplan. Eventuelle teiger på terrengoverflaten tilhørende anleggseiendommen registreres som Teig og areal oppgis som teigareal/areal, - ikke anleggsprojeksjonsareal. Merknad (teknisk): Fra klassen lagret beregnet areal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\Anleggsprojeksjonsflate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D7A09E5_87EB_4241_ABAC_ACCCB21E6663;20211101 EAID_DF15E0FA_99C6_4d32_A356_448FF5B5A116;Anleggsprojeksjonsflate;Avbildning på jordoverflata av en anleggseiendom (volum) som ligger over eller under bakken. Merknad: Avgrenses av anleggsprojeksjonsgrenser. Anleggsprojeksjonsflater kan overlappe hverandre når de ligger i ulike nivå. Anleggsprojeksjonflater har ikke delt geometri. Flaten kan ha indre hull. Anleggseiendom kan ha en kombinasjon av teig(er) på bakken og projeksjoner av volumer over/under bakken. Teigene på bakken registreres som Teig og ikke som Anleggsprojeksjonsflate.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF15E0FA_99C6_4d32_A356_448FF5B5A116;20180501 EAID_1D7A09E5_87EB_4241_ABAC_ACCCB21E6663;Anleggsprojeksjonsflate;Avbildning på jordoverflata av en anleggseiendom (volum) som ligger over eller under bakken. Merknad: Avgrenses av anleggsprojeksjonsgrenser. Anleggsprojeksjonsflater kan overlappe hverandre når de ligger i ulike nivå. Anleggsprojeksjonflater har ikke delt geometri. Flaten kan ha indre hull. Anleggseiendom kan ha en kombinasjon av teig(er) på bakken og projeksjoner av volumer over/under bakken. Teigene på bakken registreres som Teig og ikke som Anleggsprojeksjonsflate.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D7A09E5_87EB_4241_ABAC_ACCCB21E6663;20211101 EAID_F8DEFA5E_F258_435b_BF49_EFC29B899A4E;anleggsprojeksjonsflateId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\IdentAnleggsprojeksjonsflate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F8DEFA5E_F258_435b_BF49_EFC29B899A4E;20211101 EAID_BC0EA266_F021_47ba_B92F_CFFF029F7652;Anleggsprojeksjonsgrense;Linjer som beskriver anleggseiendommens utstrekning i planet. Merknad: Anleggsprojeksjonsgrenser dannes av anleggsprojeksjonspunkt og danner anleggsprojeksjonsflater. På grunn av at avbildningen kan gjelde ulike anleggseiendommer på forskjellig nivå kan det finnes ”doble” anleggsprojeksjonsgrenser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC0EA266_F021_47ba_B92F_CFFF029F7652;20180501 EAID_7135DE75_2F14_45ef_A7B9_DB196D512A68;Anleggsprojeksjonsgrense;Linjer som beskriver anleggseiendommens utstrekning i planet. Merknad: Anleggsprojeksjonsgrenser dannes av anleggsprojeksjonspunkt og danner anleggsprojeksjonsflater. På grunn av at avbildningen kan gjelde ulike anleggseiendommer på forskjellig nivå kan det finnes ”doble” anleggsprojeksjonsgrenser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7135DE75_2F14_45ef_A7B9_DB196D512A68;20211101 EAID_F3F12B27_CCF4_4745_9E59_6DD2F390E543;anleggsprojeksjonsgrenseId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\IdentAnleggsprojeksjonsgrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3F12B27_CCF4_4745_9E59_6DD2F390E543;20211101 EAID_D1030953_418E_48be_8408_E6CCB91CA651;Anleggsprojeksjonspunkt;Et koordinatbestemt punkt som er påvist, beskrevet og/eller markert spesielt i den geografiske avgrensinga av anleggsprojeksjonsflata. Merknad: Samme punkt kan være registrert flere ganger når det inngår i ulike anleggsprojeksjonsgrenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1030953_418E_48be_8408_E6CCB91CA651;20180501 EAID_C6896BD9_6010_407a_810B_54D80F662E9D;Anleggsprojeksjonspunkt;Et koordinatbestemt punkt som er påvist, beskrevet og/eller markert spesielt i den geografiske avgrensinga av anleggsprojeksjonsflata. Merknad: Samme punkt kan være registrert flere ganger når det inngår i ulike anleggsprojeksjonsgrenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6896BD9_6010_407a_810B_54D80F662E9D;20211101 EAID_7A0E48BA_D24C_4655_96F3_228090F59E1F;anleggsprojeksjonspunktId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\IdentAnleggsprojeksjonspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A0E48BA_D24C_4655_96F3_228090F59E1F;20211101 EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;anleggstype;Angir type jernbaneanlegg.;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;1.0 EAID_EC1EC15F_9987_426e_8A84_FC13BA9B0789;Anleggstype;anlegg for oppbevaring eller tilvirkning;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC1EC15F_9987_426e_8A84_FC13BA9B0789;20170303 EAID_F930616B_34DD_40d5_BFFA_9E3E4435A67D;anleggstype;;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg\Eksplosivanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F930616B_34DD_40d5_BFFA_9E3E4435A67D;20170303 EAID_331B5464_2ABA_4e39_858E_4DD646A05426;anleggstype;hva slags anlegg anleggseiendommen representerer ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\Matrikkelenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_331B5464_2ABA_4e39_858E_4DD646A05426;20211101 EAID_135BFD07_E9FF_4d5b_9922_FD04AD420E65;anleggstype;angir type jernbaneanlegg.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N100 Kartdata\Samferdsel\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_135BFD07_E9FF_4d5b_9922_FD04AD420E65;1.0 EAID_8BF3945D_008F_4717_BD04_575A5E1AF72D;anleggstype;angir type jernbaneanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Samferdsel\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8BF3945D_008F_4717_BD04_575A5E1AF72D;1.0 EAID_98F10C9A_3171_44be_B468_C3B53B240F8F;anleggstype;angir type jernbaneanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Samferdsel\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_98F10C9A_3171_44be_B468_C3B53B240F8F;1.0 EAID_D9B07159_3A7A_40e2_BE71_EE0E65B8ADB7;AnleggstypeKode;Kodeliste for hvilken type anlegg anleggseiendommen representerer.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9B07159_3A7A_40e2_BE71_EE0E65B8ADB7;20180501 EAID_77923599_A939_4a67_977A_0D7FAF8FCAFF;AnleggstypeKode;Kodeliste for hvilken type anlegg anleggseiendommen representerer.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77923599_A939_4a67_977A_0D7FAF8FCAFF;20211101 EAID_01BE6F6D_0931_4a04_BE9E_741A50F1FD7E;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01BE6F6D_0931_4a04_BE9E_741A50F1FD7E;2.2 EAID_0981CFB9_5949_4586_93A3_7AE970CA7CE0;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0981CFB9_5949_4586_93A3_7AE970CA7CE0;2.2 EAID_16424331_2F2F_4e09_BC2F_0D3D0C9228D4;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Bekkeinntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_16424331_2F2F_4e09_BC2F_0D3D0C9228D4;2.2 EAID_1BD36CD5_425C_4463_A52D_D079D23450DA;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BD36CD5_425C_4463_A52D_D079D23450DA;2.2 EAID_1E53C15B_345C_4c2a_8252_05189DF4F30B;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Pumpe;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E53C15B_345C_4c2a_8252_05189DF4F30B;2.2 EAID_21CEA90C_827D_4d0d_878A_F4128CC083ED;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21CEA90C_827D_4d0d_878A_F4128CC083ED;2.2 EAID_2800EF5D_7D9B_48ee_A529_3AC210119CDC;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2800EF5D_7D9B_48ee_A529_3AC210119CDC;2.2 EAID_3644491A_C332_42df_B103_A787BE62CC12;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_UtløpUtslipp;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3644491A_C332_42df_B103_A787BE62CC12;2.2 EAID_3DA391AF_63B9_4b8d_8D9C_E8A1C68A8BB3;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DA391AF_63B9_4b8d_8D9C_E8A1C68A8BB3;2.2 EAID_3E688F98_0E47_4617_B924_4FB401EC540C;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Brannventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E688F98_0E47_4617_B924_4FB401EC540C;2.2 EAID_3EA223D4_8CF9_4d3e_B118_E24F9B2E8B22;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EA223D4_8CF9_4d3e_B118_E24F9B2E8B22;2.2 EAID_480335EC_62B9_4ac3_B029_6094492D072C;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Måler;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_480335EC_62B9_4ac3_B029_6094492D072C;2.2 EAID_4BB51683_3470_4338_82F4_E0CB3BD830F3;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\NettstasjonAdkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4BB51683_3470_4338_82F4_E0CB3BD830F3;2.2 EAID_52BBB9B9_93A8_4026_9C35_0AFF6A492DE6;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Hydrant;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52BBB9B9_93A8_4026_9C35_0AFF6A492DE6;2.2 EAID_6366AEB3_82F0_43a2_9DBC_36C4D6B6B39C;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Grøft;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6366AEB3_82F0_43a2_9DBC_36C4D6B6B39C;2.2 EAID_77A0E20B_6A53_4913_ACB4_6810DB555C1C;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Kumlokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77A0E20B_6A53_4913_ACB4_6810DB555C1C;2.2 EAID_7B143F87_E25F_4323_9A8D_7B7907801F46;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Tilbakeslagsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B143F87_E25F_4323_9A8D_7B7907801F46;2.2 EAID_7E493927_92A0_4d12_82CA_9C7328A12C31;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Anboring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E493927_92A0_4d12_82CA_9C7328A12C31;2.2 EAID_7E4C019B_E539_4e57_B777_F3864D3203A4;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E4C019B_E539_4e57_B777_F3864D3203A4;2.2 EAID_7F0F6E64_F842_4e43_817C_EF1B517F7E0E;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7F0F6E64_F842_4e43_817C_EF1B517F7E0E;2.2 EAID_8F426C69_23C0_499b_9FAB_32D66D196DC2;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F426C69_23C0_499b_9FAB_32D66D196DC2;2.2 EAID_A176D3D7_D242_4178_B85D_DF3DA5390A87;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Overgang;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A176D3D7_D242_4178_B85D_DF3DA5390A87;2.2 EAID_A664DF01_B82B_4983_9D76_95CDA7D30C4B;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Vanninntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A664DF01_B82B_4983_9D76_95CDA7D30C4B;2.2 EAID_A71A15D5_A353_411a_8113_0252B62C5F88;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A71A15D5_A353_411a_8113_0252B62C5F88;2.2 EAID_ABD68400_E04F_4f84_93B1_5C2C71EC76AD;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Trekkerør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABD68400_E04F_4f84_93B1_5C2C71EC76AD;2.2 EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;2.2 EAID_E146D5D3_5E63_4821_A28D_B2DAC7408168;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Nettstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E146D5D3_5E63_4821_A28D_B2DAC7408168;2.2 EAID_EE041B5F_D3E0_4f70_B124_0100E894EB86;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Ledningslokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE041B5F_D3E0_4f70_B124_0100E894EB86;2.2 EAID_F6E716BB_AFC2_494d_B905_3A2A447E4738;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Lufteventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6E716BB_AFC2_494d_B905_3A2A447E4738;2.2 EAID_FBF00976_322B_486e_86A0_6E872ABA917B;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBF00976_322B_486e_86A0_6E872ABA917B;2.2 EAID_FD50339C_5CD3_489a_B8C7_1559E6581297;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Reguleringsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD50339C_5CD3_489a_B8C7_1559E6581297;2.2 EAID_FD740034_D1C7_43d1_9277_D1E2523C3907;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Blindflens;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD740034_D1C7_43d1_9277_D1E2523C3907;2.2 EAID_FDE02DC1_892B_44fe_83A6_7C5461C9E8B8;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Uttak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FDE02DC1_892B_44fe_83A6_7C5461C9E8B8;2.2 EAID_26B51651_D16B_4e00_8CF6_A07F6237C2A2;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Blindflens;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26B51651_D16B_4e00_8CF6_A07F6237C2A2;2.2 EAID_26DD99F5_E470_4ddd_AEFC_F62198734871;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Måler;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26DD99F5_E470_4ddd_AEFC_F62198734871;2.2 EAID_27910F24_2D3C_4211_A886_5A17EDC58CAE;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_27910F24_2D3C_4211_A886_5A17EDC58CAE;2.2 EAID_2E161A98_EBFD_45f3_8636_543C1375B9B7;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E161A98_EBFD_45f3_8636_543C1375B9B7;2.2 EAID_329C54FC_DC86_4590_AA1A_A7F37099B293;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_329C54FC_DC86_4590_AA1A_A7F37099B293;2.2 EAID_44316972_CBA8_4891_B8D1_6F28B709B778;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44316972_CBA8_4891_B8D1_6F28B709B778;2.2 EAID_4B3EC34D_C227_44a2_B209_93F263BD00D8;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_UtløpUtslipp;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B3EC34D_C227_44a2_B209_93F263BD00D8;2.2 EAID_500B1E35_0D75_4505_89B4_684275B5FADC;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Vanninntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_500B1E35_0D75_4505_89B4_684275B5FADC;2.2 EAID_50FA012F_FCAB_437e_9B43_B70F70B04149;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Tilbakeslagsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50FA012F_FCAB_437e_9B43_B70F70B04149;2.2 EAID_52BB0DFF_6AB1_4b2e_B182_7E424F7BC11B;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52BB0DFF_6AB1_4b2e_B182_7E424F7BC11B;2.2 EAID_53A7373F_29BD_4ad3_8E06_B86696AC5E0F;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53A7373F_29BD_4ad3_8E06_B86696AC5E0F;2.2 EAID_550DE116_AF92_4b9a_B0DE_5B0FCA0098EF;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Lufteventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_550DE116_AF92_4b9a_B0DE_5B0FCA0098EF;2.2 EAID_6287FA61_2FC8_4445_8CF8_0C89A223FA9C;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Uttak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6287FA61_2FC8_4445_8CF8_0C89A223FA9C;2.2 EAID_6CA846BE_CEB5_4df2_8525_B79CBFC7A4AF;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Hydrant;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6CA846BE_CEB5_4df2_8525_B79CBFC7A4AF;2.2 EAID_6E399AF7_1A7F_4e51_BE21_2E69BE6D93C0;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Nettstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E399AF7_1A7F_4e51_BE21_2E69BE6D93C0;2.2 EAID_6FD332D8_718B_4fc2_BE66_55FC3FF8123E;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6FD332D8_718B_4fc2_BE66_55FC3FF8123E;2.2 EAID_71CEF36E_BAFF_45ff_9BFE_B220FF522314;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\NettstasjonAdkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71CEF36E_BAFF_45ff_9BFE_B220FF522314;2.2 EAID_75913CD8_5D25_460e_BA49_D73E18E6BDDC;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Anboring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75913CD8_5D25_460e_BA49_D73E18E6BDDC;2.2 EAID_795E22BC_031A_499b_BDBD_1317771A3E31;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Bekkeinntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_795E22BC_031A_499b_BDBD_1317771A3E31;2.2 EAID_79FD041B_71F3_4357_B23E_5F06A0F3E72C;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Ledningslokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79FD041B_71F3_4357_B23E_5F06A0F3E72C;2.2 EAID_87E4D40F_C053_45ab_BF0F_14CFB43C3B11;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87E4D40F_C053_45ab_BF0F_14CFB43C3B11;2.2 EAID_8EF7D2F5_8097_4556_B714_EC93784E02FF;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8EF7D2F5_8097_4556_B714_EC93784E02FF;2.2 EAID_93BC987E_7B77_42b6_A0DD_4BE801C1391F;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Brannventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93BC987E_7B77_42b6_A0DD_4BE801C1391F;2.2 EAID_A82CDDD4_8394_41b2_A96B_A3457D6EDA29;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Overgang;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A82CDDD4_8394_41b2_A96B_A3457D6EDA29;2.2 EAID_BCA1B32F_555C_4748_938E_5B32CF2319E6;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCA1B32F_555C_4748_938E_5B32CF2319E6;2.2 EAID_C204C889_1EF2_44a0_B378_C4FE640100E7;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Reguleringsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C204C889_1EF2_44a0_B378_C4FE640100E7;2.2 EAID_CC54B362_655D_4a6f_8883_1B62AEDEDA52;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC54B362_655D_4a6f_8883_1B62AEDEDA52;2.2 EAID_D00B6B49_3EF7_41b5_A9FC_A33438DD3F47;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Kumlokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D00B6B49_3EF7_41b5_A9FC_A33438DD3F47;2.2 EAID_D14C7865_F991_4f9a_A035_C2349F3FB03A;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Pumpe;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D14C7865_F991_4f9a_A035_C2349F3FB03A;2.2 EAID_D1ED3182_4C79_46e5_91D3_E20B1F91AB9B;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1ED3182_4C79_46e5_91D3_E20B1F91AB9B;2.2 EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;2.2 EAID_042539AF_B30D_4780_9852_83A3CF723F3B;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Måler;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_042539AF_B30D_4780_9852_83A3CF723F3B;2.2 EAID_0461CBBC_13E7_444a_86BB_C4C3A878B7DA;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Nettstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0461CBBC_13E7_444a_86BB_C4C3A878B7DA;2.2 EAID_17AC22DC_1412_4891_BCE0_FFB8FB6F7ACC;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\NettstasjonAdkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17AC22DC_1412_4891_BCE0_FFB8FB6F7ACC;2.2 EAID_325ADC07_96E8_4b4a_A637_5A32889C0121;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Ledningslokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_325ADC07_96E8_4b4a_A637_5A32889C0121;2.2 EAID_393E2BDC_9D77_4974_9BE4_5A870FABA242;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_UtløpUtslipp;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_393E2BDC_9D77_4974_9BE4_5A870FABA242;2.2 EAID_3E96CE5B_EE2C_411e_822C_87345161CBAA;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Blindflens;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E96CE5B_EE2C_411e_822C_87345161CBAA;2.2 EAID_495C2FFB_FC65_4f6e_9CC6_4A2B3C91FEE2;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_495C2FFB_FC65_4f6e_9CC6_4A2B3C91FEE2;2.2 EAID_5A397D71_C65B_46b2_AA7E_4A66E11309E1;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A397D71_C65B_46b2_AA7E_4A66E11309E1;2.2 EAID_609D0433_D297_4eb3_90BF_585210EC3568;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_609D0433_D297_4eb3_90BF_585210EC3568;2.2 EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;2.2 EAID_6C017BA0_E70A_4792_B86C_A3EF2795F662;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Lufteventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C017BA0_E70A_4792_B86C_A3EF2795F662;2.2 EAID_70181020_C1DE_49cd_B59B_84763799414D;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Overgang;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70181020_C1DE_49cd_B59B_84763799414D;2.2 EAID_77AA3CF0_4B69_47ee_97C1_5B084DB0F2E2;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Grøft;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77AA3CF0_4B69_47ee_97C1_5B084DB0F2E2;2.2 EAID_84131BFE_BA9B_40b3_94A8_91CA907F9FE4;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84131BFE_BA9B_40b3_94A8_91CA907F9FE4;2.2 EAID_87FC772C_E1E8_4839_8BCC_6FA6DB654E05;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Brannventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87FC772C_E1E8_4839_8BCC_6FA6DB654E05;2.2 EAID_8C86B12A_E604_4fa2_8C34_29FC022ABF90;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Uttak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C86B12A_E604_4fa2_8C34_29FC022ABF90;2.2 EAID_936BF71E_CF64_4bf1_BA63_45AD2BD5B769;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Hydrant;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_936BF71E_CF64_4bf1_BA63_45AD2BD5B769;2.2 EAID_986178A6_53FF_4451_B2A2_9AAF22009F50;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Reguleringsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_986178A6_53FF_4451_B2A2_9AAF22009F50;2.2 EAID_9A308BF5_AF23_46e2_AFEF_9BAF4C7D07DF;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Kumlokk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A308BF5_AF23_46e2_AFEF_9BAF4C7D07DF;2.2 EAID_9EB22572_68E4_42a1_B875_48D296A0ECB0;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Bekkeinntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EB22572_68E4_42a1_B875_48D296A0ECB0;2.2 EAID_B90AFCCD_2A87_4fe9_857F_62EABB9D7473;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B90AFCCD_2A87_4fe9_857F_62EABB9D7473;2.2 EAID_BAB81799_F364_43e9_BD36_F1EE0DB24616;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BAB81799_F364_43e9_BD36_F1EE0DB24616;2.2 EAID_CEBDA20B_0126_40fa_995E_A30A589BD5AA;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Vanninntak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CEBDA20B_0126_40fa_995E_A30A589BD5AA;2.2 EAID_D5BF0897_FDA0_4ea9_86FF_5595A38F623C;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5BF0897_FDA0_4ea9_86FF_5595A38F623C;2.2 EAID_D5F7211C_905A_4f2d_B6B5_C3BBB1483859;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5F7211C_905A_4f2d_B6B5_C3BBB1483859;2.2 EAID_D8A07A6D_B6BE_4c32_B655_1E98A59ACE80;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8A07A6D_B6BE_4c32_B655_1E98A59ACE80;2.2 EAID_DCC4D80F_5656_4a28_AD9F_5FACB8BE1089;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Pumpe;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCC4D80F_5656_4a28_AD9F_5FACB8BE1089;2.2 EAID_E1E84278_3F23_4eaa_AF27_F12D4EC66B58;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Anboring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1E84278_3F23_4eaa_AF27_F12D4EC66B58;2.2 EAID_E3326E0B_C32F_429c_A880_5B88CB9FFE89;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E3326E0B_C32F_429c_A880_5B88CB9FFE89;2.2 EAID_F04C7E47_7930_4832_A097_98E8B63CA989;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F04C7E47_7930_4832_A097_98E8B63CA989;2.2 EAID_F1627C5C_68FF_428b_9D8F_C7E424833ABD;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1627C5C_68FF_428b_9D8F_C7E424833ABD;2.2 EAID_FE847CB6_693E_4e9f_992D_F8A5555EF6B6;anleggsår;Årstall som angir når objektet ble bygget, dvs. når objektet ble lagt ned i grøften etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Tilbakeslagsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE847CB6_693E_4e9f_992D_F8A5555EF6B6;2.2 EAID_6A3E1FE3_14C9_4a72_903D_350754F80188;annen;annen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\FriluftFriluftsområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A3E1FE3_14C9_4a72_903D_350754F80188;1.3 EAID_B4AA0265_52B5_4462_BD0A_9B31C0FAAEED;AnnenBygning;bygning som ikke er registrert i matrikkelen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygninger;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4AA0265_52B5_4462_BD0A_9B31C0FAAEED;4.61 EAID_66C64ED9_E663_4c1b_A208_509F8EA9E0FC;AnnenBygning;bygning som ikke er registrert i matrikkelen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygninger;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_66C64ED9_E663_4c1b_A208_509F8EA9E0FC;5.0 EAID_C5889E1F_3E12_40f6_A187_79A8E0A35FEC;AnnenBygning;bygning som ikke er registrert i matrikkelen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\Bygninger;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C5889E1F_3E12_40f6_A187_79A8E0A35FEC;5.0 EAID_730F4EC3_A087_483a_8FF3_24AF647F21F5;AnnenBygning;bygning som ikke er registrert i matrikkelen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\Bygninger;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_730F4EC3_A087_483a_8FF3_24AF647F21F5;5.1 EAID_9DC64A14_B1C2_4531_9DF6_E64B7D7272F6;AnnenBåtrute;båtrute som ikke kan karakteriseres som passasjer- eller bilferje -- Definition -- boat route which cannot be characterised as passenger ferry or car ferry;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9DC64A14_B1C2_4531_9DF6_E64B7D7272F6;1.0 EAID_9C02C6EE_BD5D_40b1_84E2_6D88E554FF19;AnnenBåtrute;båtrute som ikke kan karakteriseres som passasjer- eller bilferje -- Definition -- boat route which cannot be characterised as passenger ferry or car ferry;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C02C6EE_BD5D_40b1_84E2_6D88E554FF19;1.0 EAID_CF17B48C_C025_42d6_ACD1_EDE0350312FB;AnnenBåtrute;båtrute som ikke kan karakteriseres som passasjer- eller bilferje -- Definition -- boat route which cannot be characterised as passenger ferry or car ferry;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF17B48C_C025_42d6_ACD1_EDE0350312FB;1.0 EAID_84FB6224_5EBB_4a55_98CA_8BF57B989643;AnnenBåtrute;båtrute som ikke kan karakteriseres som passasjer- eller bilferje -- Definition -- boat route which cannot be characterised as passenger ferry or car ferry;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84FB6224_5EBB_4a55_98CA_8BF57B989643;1.0 EAID_EC761150_830F_4a06_AF87_85ABCB1FD060;AnnenBåtrute;båtrute som ikke kan karakteriseres som passasjer- eller bilferje -- Definition -- boat route which cannot be characterised as passenger ferry or car ferry;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC761150_830F_4a06_AF87_85ABCB1FD060;1.0 EAID_F8ADA499_56C8_40b9_A91F_1EF8BD026BE8;AnnenMatrikkelenhetsKode;liste over typer av Annen matrikkelenhet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F8ADA499_56C8_40b9_A91F_1EF8BD026BE8;20180501 EAID_8F6DD0B6_CE84_4a86_8F39_ED793A69DD71;AnnenMatrikkelenhetsKode;liste over typer av Annen matrikkelenhet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F6DD0B6_CE84_4a86_8F39_ED793A69DD71;20211101 EAID_331B5464_2ABA_4e39_858E_4DD646A05426;annenMatrikkelenhetstype;Om matrikkelenheten er en bestående registrert bruksrett fra tidligere register, GAB. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\Matrikkelenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_331B5464_2ABA_4e39_858E_4DD646A05426;20211101 EAID_F6D28D0F_5841_4f50_8F79_7CCB1FAC8C1E;AnnenRute;Rute for annen ferdsel knyttet til friluftsliv.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6D28D0F_5841_4f50_8F79_7CCB1FAC8C1E;20160601 EAID_CD173FEB_A8F3_445f_ABB8_44203D080AF8;AnnenRute;Rute for annen ferdsel knyttet til friluftsliv.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD173FEB_A8F3_445f_ABB8_44203D080AF8;20161201 EAID_685C9402_6CAF_4269_ACDD_8185EC5D7F87;AnnenRute;Rute for annen ferdsel knyttet til friluftsliv.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_685C9402_6CAF_4269_ACDD_8185EC5D7F87;20171210 EAID_E51EA6F7_A64A_445d_8429_8389DE73C33E;AnnenRute;Rute for annen ferdsel knyttet til friluftsliv.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E51EA6F7_A64A_445d_8429_8389DE73C33E;20220701 EAID_357C82CE_7761_4662_B994_20F899E10D7C;AnnenRuteInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en annen rute. Egenskapen er påkrevet og multippel.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_357C82CE_7761_4662_B994_20F899E10D7C;20160601 EAID_F6D28D0F_5841_4f50_8F79_7CCB1FAC8C1E;annenRuteInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en annen rute. Egenskapen er påkrevet og multippel. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\AnnenRute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6D28D0F_5841_4f50_8F79_7CCB1FAC8C1E;20160601 EAID_CB1C1AEA_D2E8_4c34_96ED_68F26208A3E0;AnnenRuteInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en annen rute. Egenskapen er påkrevet og multippel.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB1C1AEA_D2E8_4c34_96ED_68F26208A3E0;20161201 EAID_CD173FEB_A8F3_445f_ABB8_44203D080AF8;annenRuteInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en annen rute. Egenskapen er påkrevet og multippel. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\AnnenRute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD173FEB_A8F3_445f_ABB8_44203D080AF8;20161201 EAID_30E656B6_D88B_4d70_B0F1_AF77A6219F55;AnnenRuteInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en annen rute. Egenskapen er påkrevet og multippel.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30E656B6_D88B_4d70_B0F1_AF77A6219F55;20171210 EAID_685C9402_6CAF_4269_ACDD_8185EC5D7F87;annenRuteInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en annen rute. Egenskapen er påkrevet og multippel. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\AnnenRute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_685C9402_6CAF_4269_ACDD_8185EC5D7F87;20171210 EAID_8EEEC1C6_0CD2_40b2_945A_F1FA71903B3A;AnnenRuteInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en annen rute. Egenskapen er påkrevet og multippel.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8EEEC1C6_0CD2_40b2_945A_F1FA71903B3A;20220701 EAID_E51EA6F7_A64A_445d_8429_8389DE73C33E;annenRuteInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en annen rute. Egenskapen er påkrevet og multippel. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\AnnenRute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E51EA6F7_A64A_445d_8429_8389DE73C33E;20220701 EAID_209363B5_E418_4917_9919_D12ED1CEB3DD;annenSkrivemåte;de andre skrivemåtene av stedsnavnet som ikke er anbefalt for offentlig bruk.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Stedsnavn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_209363B5_E418_4917_9919_D12ED1CEB3DD;20231001 EAID_2B2884A2_0C3A_4826_8F3F_126A3A32DD17;annenType;"Navn på typen angis med attributt ""name""";SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Felles-1.0\VegdesignReferanse\VegdesignElementType;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B2884A2_0C3A_4826_8F3F_126A3A32DD17;1.0 EAID_C16D3AB9_0635_4e40_88D5_4683540EE7A8;annet;"hvis ""annet"" velges på attributt farge, må dette spesifiseres her";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre\MerkingFarge;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C16D3AB9_0635_4e40_88D5_4683540EE7A8;20180322 EAID_0E9A6B37_C70C_43d3_904F_D889360EB25D;annetKvTema;andre kvartærgeologiske tema;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\MarinGrenseFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E9A6B37_C70C_43d3_904F_D889360EB25D;1.1 EAID_FF1E6A4F_74DC_439c_9589_EFA87068FAC7;AnnetKvTema;andre kvartærgeologiske tema Merknad: Tema som f.eks. i områder over/under marin grense, isskille, hovedvannskille mv. Bygges ut etter behov;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF1E6A4F_74DC_439c_9589_EFA87068FAC7;1.1 EAID_3400F742_BAFE_49a3_A1B6_6CD814C473BF;AnnetKvTema;andre kvartærgeologiske tema Merknad: Tema som f.eks. i områder over-/under marin grense, isskille, hovedvannskille mv. Bygges ut etter behov;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3400F742_BAFE_49a3_A1B6_6CD814C473BF;1.1 EAID_CCF11065_7DF4_417f_BE70_E1A52782FC74;annetKvTema;andre kvartærgeologiske tema;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense\MarinGrenseFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CCF11065_7DF4_417f_BE70_E1A52782FC74;1.1 EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;annetSkadet;om andre økonomiske/samfunnsnyttige installasjoner ble skadet i skredet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;1.1 EAID_77B9B706_926C_4281_A289_F0DC9016A0B8;AnnetVegarealAvgrensning;avgrensning av privat avkjørsel, ytterkant av åpne parkeringsplasser i tilknytning til veg, korte gang- og sykkelveger som ikke hører til hovedvegnettet (for eksempel småveger mellom bebyggelse). Merknad: Objekttypen skal ikke brukes til å avgrense vegflate eller fortau;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0.1\Andre objekter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77B9B706_926C_4281_A289_F0DC9016A0B8;1.0 EAID_75E65FDD_C050_4cf3_81A9_D9ADE3288382;AnnetVegarealAvgrensning;avgrensning av privat avkjørsel, ytterkant av åpne parkeringsplasser i tilknytning til veg, korte gang- og sykkelveger som ikke hører til hovedvegnettet (for eksempel småveger mellom bebyggelse). Merknad: Objekttypen skal ikke brukes til å avgrense vegflate eller fortau;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.1\Andre objekter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75E65FDD_C050_4cf3_81A9_D9ADE3288382;1.0 EAID_6CEB52CA_E48D_4dc9_988E_AB11E7F23079;AnnetVegarealAvgrensning;avgrensning av privat avkjørsel, ytterkant av åpne parkeringsplasser i tilknytning til veg, korte gang- og sykkelveger som ikke hører til hovedvegnettet (for eksempel småveger mellom bebyggelse). Merknad: Objekttypen skal ikke brukes til å avgrense vegflate eller fortau;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0\Andre objekter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6CEB52CA_E48D_4dc9_988E_AB11E7F23079;1.0 EAID_B74A1452_4627_4d13_BB9E_B5CA8007DC6A;AnnetVegarealAvgrensning;avgrensning av private avkjørsler, ytterkant av åpne parkeringsplasser i tilknytning til veg, korte gang- og sykkelveger som ikke hører til hovedvegnettet (for eksempel småveger mellom bebyggelse);SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B74A1452_4627_4d13_BB9E_B5CA8007DC6A;4.6 EAID_56EB9FB0_DC8B_4303_9852_92E265C7DE85;AnnetVegarealAvgrensning;avgrensning av private avkjørsler, ytterkant av åpne parkeringsplasser i tilknytning til veg, korte gang- og sykkelveger som ikke hører til hovedvegnettet (for eksempel småveger mellom bebyggelse);SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56EB9FB0_DC8B_4303_9852_92E265C7DE85;4.61 EAID_CB200D88_FAB7_40aa_8B53_9D7C90D45B51;AnnetVegarealAvgrensning;avgrensning av privat avkjørsel, ytterkant av åpne parkeringsplasser i tilknytning til veg, korte gang- og sykkelveger som ikke hører til hovedvegnettet (for eksempel småveger mellom bebyggelse). Merknad: Objekttypen skal ikke brukes til å avgrense vegflate eller fortau;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\Fotogrammetrisk FKB-Veg 5.0\FKB-Veg-5.0\Andre objekter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB200D88_FAB7_40aa_8B53_9D7C90D45B51;1.0 EAID_D30C4770_E1E3_49f5_A7FD_BCAB234219E3;ansvarligBruker;skytterlaget eller sentral organisasjon som skytebanens eierlag er registrert i når andre enn skytterlaget eier banen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Modeller_med_interne_kodelister\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen\Skytebane;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D30C4770_E1E3_49f5_A7FD_BCAB234219E3;20190301 EAID_FF652689_10BD_4508_A403_3A7992FE9FBF;ansvarligBruker;skytterlaget eller sentral organisasjon som skytebanens eierlag er registrert i når andre enn skytterlaget eier banen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen\Skytebane;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF652689_10BD_4508_A403_3A7992FE9FBF;20190301 EAID_05721DD7_D335_4d36_B083_FAF8834B9293;AnsvarligForMerking;hvem har ansvar for merking;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05721DD7_D335_4d36_B083_FAF8834B9293;20180322 EAID_802C5927_F179_472f_9905_51F7777AEBCC;ansvarligForMerking;hvem har ansvar for merking;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre\Merkeplikt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_802C5927_F179_472f_9905_51F7777AEBCC;20180322 EAID_6ADBE3E9_3D5C_48b4_A718_23D15F28742C;ansvarligMyndighet;organisasjon som er ansvarlig for opprettholdelse av grensa;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\MaritimeGrenser;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6ADBE3E9_3D5C_48b4_A718_23D15F28742C;20211115 EAID_D849178C_A143_4610_AA66_229FAB5CD5AA;ansvarligMyndighet;organisasjon som er ansvarlig for administrasjon, restriksjon eller regulering innenfor området;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\MaritimeOmråder;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D849178C_A143_4610_AA66_229FAB5CD5AA;20211115 EAID_E8B10BDD_97B5_4cf5_84CB_97D8766C5896;ansvarligMyndighet;organisasjon som er ansvarlig for administrasjon, restriksjon eller regulering innenfor området, eller opprettholdelse av grense;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Virkeområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8B10BDD_97B5_4cf5_84CB_97D8766C5896;20211115 EAID_0F641991_2BDB_410d_850D_C3D36C361B48;ansvarligMyndighet;organisasjon som er ansvarlig for opprettholdelse av grensa;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Riksgrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F641991_2BDB_410d_850D_C3D36C361B48;20210701 EAID_36DF0C5D_0092_4ec2_96B3_09D58AF2BEC8;ansvarligMyndighet;organisasjon som er ansvarlig for opprettholdelse av grensa;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\AvtaltAvgrensningslinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_36DF0C5D_0092_4ec2_96B3_09D58AF2BEC8;20210701 EAID_822D5443_9986_48b3_A3D2_7EC1A9187BC2;ansvarligMyndighet;organisasjon som er ansvarlig for opprettholdelse av grensa;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Territorialgrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_822D5443_9986_48b3_A3D2_7EC1A9187BC2;20210701 EAID_4E9960F5_61B6_46d7_BEDA_A29F78B182F6;antall;Oppgi antall fendere. Benyttes ved gruppering av fendere. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E9960F5_61B6_46d7_BEDA_A29F78B182F6;2.0 EAID_BE22B6B2_001A_4bf4_ABCD_B15AB92B0FBB;antall;Antall fendere. Benyttes ved gruppering av fendere. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE22B6B2_001A_4bf4_ABCD_B15AB92B0FBB;3.0 EAID_30B58D2A_64B1_4932_BA5A_82FB5C32184C;antall;antall forskjellige arter funnet i prøven. Nos different species in the sample.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\FellesEgenskaperSårbareBunndyr;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30B58D2A_64B1_4932_BA5A_82FB5C32184C;20201201 EAID_E07F818B_1469_4e67_B666_C99DF8A18A37;antall;Antall trær (større enn 5 cm i brysthøydediameter) per ha. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursTreAntall;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E07F818B_1469_4e67_B666_C99DF8A18A37;20201105 EAID_1DACEFF3_EA9A_43ca_8B6C_8254198A6DE8;antall;Antall trær (større enn 5 cm i brysthøydediameter) per ha. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursTreAntall_ge10;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1DACEFF3_EA9A_43ca_8B6C_8254198A6DE8;20230217 EAID_687E1FA2_F444_4a0a_93CC_4C5613FA42B6;antall;Antall trær (større enn 5 cm i brysthøydediameter) per ha. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursTreAntall_ge16;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_687E1FA2_F444_4a0a_93CC_4C5613FA42B6;20230217 EAID_9B03B618_3B91_4600_97CB_FA3CEF00F5F7;antall;Antall trær (større enn 5 cm i brysthøydediameter) per ha. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursTreAntall_ge8;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9B03B618_3B91_4600_97CB_FA3CEF00F5F7;20230217 EAID_B889C7EC_028F_4b58_AA8C_136E44C9D5FD;antall;Antall trær (større enn 5 cm i brysthøydediameter) per ha. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursTreAntall;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B889C7EC_028F_4b58_AA8C_136E44C9D5FD;20230217 EAID_96666A41_BBAA_4f9b_8615_596B546873D8;antall;Antall trær (større enn 5 cm i brysthøydediameter) per ha. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursTreAntall;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96666A41_BBAA_4f9b_8615_596B546873D8;20201105 EAID_390DD25A_20F0_4408_AACA_BAC2718720DE;antallAbonnenter;;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\Kapasitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_390DD25A_20F0_4408_AACA_BAC2718720DE;20210701 EAID_49DCEF9B_292F_49f5_91AD_8C62E9D9C767;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\GrusPukkObservasjonOgUttak\PukkUttak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49DCEF9B_292F_49f5_91AD_8C62E9D9C767;3.0 EAID_A9EB6D01_900C_4148_ADEC_3976A9F9B171;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\GrusPukkObservasjonOgUttak\SandGrusUttak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9EB6D01_900C_4148_ADEC_3976A9F9B171;3.0 EAID_B257100F_273A_400a_9155_21BC0C01F997;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\GrusPukkObservasjonOgUttak\SandGrusObservasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B257100F_273A_400a_9155_21BC0C01F997;3.0 EAID_C006560D_F893_428d_A40E_6F40D192AAA3;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\GrusPukkObservasjonOgUttak\PukkObservasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C006560D_F893_428d_A40E_6F40D192AAA3;3.0 EAID_38F8B16D_3CA1_4e61_8CFB_46872B733BB9;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\GrusPukkOmråder\SandGrusOmr;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38F8B16D_3CA1_4e61_8CFB_46872B733BB9;3.0 EAID_C08B3AFA_1708_4064_8B7D_25D2A6315450;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\GrusPukkOmråder\PukkOmr;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C08B3AFA_1708_4064_8B7D_25D2A6315450;3.0 EAID_2910B7DE_8AFD_4013_8AFB_08BEA8204AC7;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\Spesielle\RastoffProvePkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2910B7DE_8AFD_4013_8AFB_08BEA8204AC7;3.0 EAID_5ADF4594_CE03_4004_92BB_368B0A9EC975;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser the number of chemical and/or mechanical analyses performed;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser-3.0\MineralRegistrering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5ADF4594_CE03_4004_92BB_368B0A9EC975;3.0 EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;antallAnsatte;totalt antall ansatte i barnehagen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;20171201 EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;antallAnsatte;totalt antall ansatte i barnehagen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;20210801 EAID_5CC40E7A_2BF6_4bcb_A93E_2EE5CD2360D2;antallAnsatte;Antall av ansatte i skolen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og VGS\Grunnskoler og videregående skoler\VideregåendeSkole;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5CC40E7A_2BF6_4bcb_A93E_2EE5CD2360D2;20190301 EAID_C7F0725B_E0CA_4793_86CF_1A09801394A2;antallAnsatte;Antall av ansatte i skolen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og VGS\Grunnskoler og videregående skoler\Grunnskole;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C7F0725B_E0CA_4793_86CF_1A09801394A2;20190301 EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;antallArmer;antall armer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;2.2 EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;antallArmer;antall armer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;2.2 EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;antallArmer;antall armer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;2.2 EAID_00243DE9_763F_4923_B369_9E89D7C2AC5A;antallArter;;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold – Video-observasjoner\ArtsmangfoldVideo;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00243DE9_763F_4923_B369_9E89D7C2AC5A;20210615 EAID_212785A6_8080_4b8b_865F_7AE034F81D50;antallBad;Antall bad i bruksenheten, inkludert rom med dusj.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101\Bruksenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_212785A6_8080_4b8b_865F_7AE034F81D50;20221101 EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;antallBarn;maksimalt antall barn som kan få plass i den aktuelle barnehagen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;20171201 EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;antallBarn;maksimalt antall barn som kan få plass i den aktuelle barnehagen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;20210801 EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;antallBarnPerBarnehagelærer;antall barn per barnehagelærer i den aktuelle barnehagen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;20210801 EAID_9CAE2B0E_546F_474c_A40A_3543E0155F31;antallBrytere;Innrapportert antall brytere i stasjonen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg\Abstrakte objekttyper\StasjonerFelles;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CAE2B0E_546F_474c_A40A_3543E0155F31;1.0 EAID_96DC5530_9F47_466b_AED1_6AF272BD56B5;antallBrønnerKilder;antall brønner og kilder i LGNområdet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\LGNOmrådeRefPkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96DC5530_9F47_466b_AED1_6AF272BD56B5;1.0 EAID_0DF096B8_C824_4093_8D14_47D623CF2E62;antallElever;Antall elever som har gjennomført registreringer I en rute.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\Aktivitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DF096B8_C824_4093_8D14_47D623CF2E62;20230901 EAID_43184CF4_410C_41c0_B6F0_CA1BF76C0395;antallElever;Antall elever som har gjennomført registreringer I en rute.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\Barneveg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43184CF4_410C_41c0_B6F0_CA1BF76C0395;20230901 EAID_C627CC27_F0FF_4ca0_874E_8724ED02229B;antallElever;Antall elever som har gjennomført registreringer I en rute.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\NegativOpplevelse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C627CC27_F0FF_4ca0_874E_8724ED02229B;20230901 EAID_D0532551_6F0F_4ffc_8C13_153CDE6AC3FC;antallElever;Antall elever som har gjennomført registreringer I en rute.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\PositivOpplevelse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0532551_6F0F_4ffc_8C13_153CDE6AC3FC;20230901 EAID_5CC40E7A_2BF6_4bcb_A93E_2EE5CD2360D2;antallElever;Totalt antall elever i skolen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og VGS\Grunnskoler og videregående skoler\VideregåendeSkole;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5CC40E7A_2BF6_4bcb_A93E_2EE5CD2360D2;20190301 EAID_C7F0725B_E0CA_4793_86CF_1A09801394A2;antallElever;Totalt antall elever i skolen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og VGS\Grunnskoler og videregående skoler\Grunnskole;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C7F0725B_E0CA_4793_86CF_1A09801394A2;20190301 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;antallEnergiBrønner;beskriver antall energibrønner i brønnparken (minimum 5 for å defineres som brønnpark);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_172C5007_186B_4ea5_9335_E74D48F60142;antallEnkeltminner;det totale antall enkeltminner innenfor en lokalitet ;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner\Lokalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_172C5007_186B_4ea5_9335_E74D48F60142;20210217 EAID_DB25D691_644B_4119_B107_CFB9EB96E75E;antallEtasjerOverBakken;Beregnet antall etasjer på bygningen basert på antall bruksenheter med etasjeplankoder H, U eller L i bygningen. Kan gi feil resultat på gamle data, særlig for bygg eldre enn 1983. Bygningsdelen i det forrige bygningsregisteret, GAB, ble innført i 1983.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101\Bygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB25D691_644B_4119_B107_CFB9EB96E75E;20221101 EAID_390DD25A_20F0_4408_AACA_BAC2718720DE;antallFastboende;;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\Kapasitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_390DD25A_20F0_4408_AACA_BAC2718720DE;20210701 EAID_BB3F69AB_3CD2_4b4f_8F06_6D070D4F0D62;antallGeneratorer;Innrapportert antall generatorer i stasjonen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg\Abstrakte objekttyper\Stasjoner;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB3F69AB_3CD2_4b4f_8F06_6D070D4F0D62;1.0 EAID_4CAB9523_9169_464c_9DD4_5574422E85DC;antallIndivider;Antall individer da forekomsten ble registert The number of individuals represented present at the time of the Occurrence;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista\Funnopplysninger;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4CAB9523_9169_464c_9DD4_5574422E85DC;20210901 EAID_C4C5C7E1_FC8C_41ff_BAB3_E5DB491CBE84;antallIndivider;Antall individer da forekomsten ble registert The number of individuals represented present at the time of the Occurrence;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista\Funnopplysninger;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4C5C7E1_FC8C_41ff_BAB3_E5DB491CBE84;20240501 EAID_BC0BD5AC_3A38_4811_A17D_12803606A67B;antallIndivider;Antall individer da forekomsten ble registert The number of individuals represented present at the time of the Occurrence;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter\Funnopplysninger;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC0BD5AC_3A38_4811_A17D_12803606A67B;20210901 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;antallKvinner;Antall kvinner innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;antallKvinner;Antall kvinner innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;antallKvinner;Antall kvinner innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;antallKvinner;Antall kvinner innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;antallKvinner;Antall kvinner innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_A8495076_A848_4748_99EA_0B343C77E6B5;antallLaserPunkt;antallet klassifiserte laserpunkt som er med på å bestemme vektorisert objekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0\Objekttyper - abstrakte\LidarMetadata;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A8495076_A848_4748_99EA_0B343C77E6B5;1.0 EAID_521C6D44_0809_415e_BA82_0371DB168129;antallLaserPunkt;antallet klassifiserte laserpunkt som er med på å bestemme vektorisert objekt Merknad FKB: Angis kun dersom mastens geometri har laser som datafangstmetode.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0\Objekttyper - instansierbare\Mast;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_521C6D44_0809_415e_BA82_0371DB168129;1.0 EAID_9D3F80E0_7CD7_468b_8037_4A0AEA5C9F84;antallLaserPunkt;antallet klassifiserte laserpunkt som er med på å bestemme vektorisert objekt. Kan angis der laserdata er brukt til innmåling;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.1\Objekttyper - instansierbare\LedningVertikalAvstand;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D3F80E0_7CD7_468b_8037_4A0AEA5C9F84;1.0 EAID_ECEEC8B7_B18A_481c_9118_7351AD9C539D;antallLaserPunkt;antallet klassifiserte laserpunkt som er med på å bestemme vektorisert objekt Merknad FKB: Angis kun dersom mastens geometri har laser som datafangstmetode.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.1\Objekttyper - instansierbare\Mast;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ECEEC8B7_B18A_481c_9118_7351AD9C539D;1.0 EAID_145FBD5F_24EA_4629_8B97_555A4237CB26;antallLaserPunkt;antallet klassifiserte laserpunkt som er med på å bestemme vektorisert objekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\Fotogrammetrisk FKB-Ledning 5.0\FKB-Ledning-5.0\Objekttyper - abstrakte\LidarMetadata;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_145FBD5F_24EA_4629_8B97_555A4237CB26;1.0 EAID_913CE836_E8D5_461b_8926_303D97D95C0C;antallLaserPunkt;antallet klassifiserte laserpunkt som er med på å bestemme vektorisert objekt Merknad FKB: Angis kun dersom mastens geometri har laser som datafangstmetode.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\Fotogrammetrisk FKB-Ledning 5.0\FKB-Ledning-5.0\Objekttyper - instansierbare\Mast;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_913CE836_E8D5_461b_8926_303D97D95C0C;1.0 EAID_27517589_1142_4953_A074_521EC8F65207;antallLaserPunkt;antallet klassifiserte laserpunkt som er med på å bestemme vektorisert objekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\Punktsky FKB-Ledning 5.0\FKB-Ledning-5.0\Objekttyper - abstrakte\LidarMetadata;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_27517589_1142_4953_A074_521EC8F65207;1.0 EAID_BE1D21F4_67A6_4240_B1D7_23C104522204;antallLaserPunkt;antallet klassifiserte laserpunkt som er med på å bestemme vektorisert objekt Merknad FKB: Angis kun dersom mastens geometri har laser som datafangstmetode.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\Punktsky FKB-Ledning 5.0\FKB-Ledning-5.0\Objekttyper - instansierbare\Mast;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE1D21F4_67A6_4240_B1D7_23C104522204;1.0 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;antallMenn;Antall menn innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;antallMenn;Antall menn innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;antallMenn;Antall menn innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;antallMenn;Antall menn innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;antallMenn;Antall menn innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_42B0D998_121C_4b8f_AAAC_E854059DF88A;antallObservasjoner;;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold – Svampobservasjoner per video-transekt\SvampobservasjonerVideo;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42B0D998_121C_4b8f_AAAC_E854059DF88A;20210615 EAID_0D89A38E_8884_4682_BA2A_28613864C3AD;antallPr100m;Antall observasjoner pr. 100 meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\SøppelPrMareanoStasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D89A38E_8884_4682_BA2A_28613864C3AD;20220301 EAID_212785A6_8080_4b8b_865F_7AE034F81D50;antallRom;Antall rom for varig opphold, for eksempel stue, soverom, peisestue, kontor og lignende;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101\Bruksenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_212785A6_8080_4b8b_865F_7AE034F81D50;20221101 EAID_D86A3BAB_F70C_4c6f_A900_F16F9C641A6C;antallSkispor;Antall oppkjørte skispor for klassisk på løypestrekningen angis med tall. Er det også tilrettelagt for skøyting, registreres det i tillegg med JA under skøytetrase. Er traseen kun tilrettelagt for skøyting, registreres det med verdien 0 for antallSkispor.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Skiløype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D86A3BAB_F70C_4c6f_A900_F16F9C641A6C;20160601 EAID_36FA747D_E14E_47da_B5BA_E5C38EAA5458;antallSkispor;Antall oppkjørte skispor for klassisk på løypestrekningen angis med tall. Er det også tilrettelagt for skøyting, registreres det i tillegg med JA under skøytetrase. Er traseen kun tilrettelagt for skøyting, registreres det med verdien 0 for antallSkispor.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Skiløype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_36FA747D_E14E_47da_B5BA_E5C38EAA5458;20161201 EAID_74314D37_C7BF_4ec0_80EA_37861038AD9F;antallSkispor;Antall oppkjørte skispor for klassisk på løypestrekningen angis med tall. Er det også tilrettelagt for skøyting, registreres det i tillegg med JA under skøytetrase. Er traseen kun tilrettelagt for skøyting, registreres det med verdien 0 for antallSkispor.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Skiløype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74314D37_C7BF_4ec0_80EA_37861038AD9F;20171210 EAID_0419A547_CC48_4c89_9207_75A31501A63C;antallSkispor;Antall oppkjørte skispor for klassisk på løypestrekningen angis med tall. Er det også tilrettelagt for skøyting, registreres det i tillegg med JA under skøytetrase. Er traseen kun tilrettelagt for skøyting, registreres det med verdien 0 for antallSkispor.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Skiløype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0419A547_CC48_4c89_9207_75A31501A63C;20220701 EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;antallSkorsteiner;sefrakminnets antall skorsteiner Merknad: Rubrikk nr 25 i sefrak-skjemaet. Kulturminnets antall skorsteiner er ikke det samme som antall røkløp lagret på bygning. -- Definition -- number of chimneys at the Sefrak cultural site Note: Section no. 25 on the Sefrak form. The number of chimneys on the cultural heritage building is not the same as the number of smoke channels stored on building.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;20160503 EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;antallStengteDøgn;Angir hvor mange døgn pr år vegstrekningen normalt er stengt. Enhet: Stykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;1.0 EAID_C0C8E2CF_799E_4f38_A239_541C1E8D9D0E;antallStengteDøgn;Angir hvor mange døgn pr år vegstrekningen normalt er stengt. Enhet: Stykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0C8E2CF_799E_4f38_A239_541C1E8D9D0E;1.0 EAID_111A397A_090D_4d69_AB50_97C488E3F8C9;antallTilstrekkelig;"Angir om antall møteplasser er tilstrekkelig iht. krav. Avhengig verdi - må kun fylles ut hvis møte-/hvileplass er ""Ja"".";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\FriluftTurvei;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_111A397A_090D_4d69_AB50_97C488E3F8C9;1.3 EAID_BB3F69AB_3CD2_4b4f_8F06_6D070D4F0D62;antallTrafoer;Innrapportert antall transformatorer i stasjonen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg\Abstrakte objekttyper\Stasjoner;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB3F69AB_3CD2_4b4f_8F06_6D070D4F0D62;1.0 EAID_8F426C69_23C0_499b_9FAB_32D66D196DC2;antallTrekkerørIKanal;antall trekkerør som ligger i kanalen Merknad: Brukes der det er mer hensiktsmessig å angi antall trekkerør framfor å modellere hvert trekkerør.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F426C69_23C0_499b_9FAB_32D66D196DC2;2.2 EAID_B90AFCCD_2A87_4fe9_857F_62EABB9D7473;antallTrekkerørIKanal;antall trekkerør som ligger i kanalen Merknad: Brukes der det er mer hensiktsmessig å angi antall trekkerør framfor å modellere hvert trekkerør.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B90AFCCD_2A87_4fe9_857F_62EABB9D7473;2.2 EAID_F42B298A_07CA_4437_AC5B_3A702046CAE6;antallTrålsporPr100meter;antall forskjellige arter funnet i prøven. Nos different species in the sample.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor\Trålspor;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F42B298A_07CA_4437_AC5B_3A702046CAE6;20210115 EAID_3EA223D4_8CF9_4d3e_B118_E24F9B2E8B22;antallUttak;Antall avstikkere fra mellomring (normalt 1 eller 2);SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EA223D4_8CF9_4d3e_B118_E24F9B2E8B22;2.2 EAID_44316972_CBA8_4891_B8D1_6F28B709B778;antallUttak;Antall avstikkere fra mellomring (normalt 1 eller 2);SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44316972_CBA8_4891_B8D1_6F28B709B778;2.2 EAID_D5BF0897_FDA0_4ea9_86FF_5595A38F623C;antallUttak;Antall avstikkere fra mellomring (normalt 1 eller 2);SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5BF0897_FDA0_4ea9_86FF_5595A38F623C;2.2 EAID_13F6A869_6E62_48db_B8BF_4A436B05F376;antallUU;Antall HC-parkeringsplasser som finnes på parkeringsområdet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\TettstedParkeringsområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13F6A869_6E62_48db_B8BF_4A436B05F376;1.3 EAID_7669D386_76A4_4e28_9177_447345B2E362;antallUU;Antall HC-parkeringsplasser som finnes på parkeringsområdet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\FriluftParkeringsområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7669D386_76A4_4e28_9177_447345B2E362;1.3 EAID_212785A6_8080_4b8b_865F_7AE034F81D50;antallWC;Antall klosettskåler i bruksenheten.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101\Bruksenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_212785A6_8080_4b8b_865F_7AE034F81D50;20221101 EAID_15A12899_58EE_4b26_A696_0D9BF3BE7286;antracen;Konsentrasjoner av antracen i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Organiske miljøgifter i marine sedimenter\OrganiskMiljøgift;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15A12899_58EE_4b26_A696_0D9BF3BE7286;20220201 EAID_15A12899_58EE_4b26_A696_0D9BF3BE7286;antracenEnhet;enhet for Antracen, µgPrKgTørrvekt.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Organiske miljøgifter i marine sedimenter\OrganiskMiljøgift;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15A12899_58EE_4b26_A696_0D9BF3BE7286;20220201 EAID_9569F2AA_9A93_4ff0_A23C_E261C5A89E79;appliesToArea;Geografisk område som forskriften gjelder for. Står spesifisert i lovteksten, og er vanligvis en kommune eller havneområde. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Regulations\CommonPropertiesRegulations;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9569F2AA_9A93_4ff0_A23C_E261C5A89E79;1.0 EAID_9569F2AA_9A93_4ff0_A23C_E261C5A89E79;appliesToTypeOfVessel;Type fartøy som er omfattet av forskriften. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Regulations\CommonPropertiesRegulations;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9569F2AA_9A93_4ff0_A23C_E261C5A89E79;1.0 EAID_DCBF7C7B_B71A_412c_8638_6ACAC3AAAC59;AR5Symbol;punkt med nødvendig informasjon for visning av AR5-symbol i kartet. Merk: Tidligere PresAR5Symbol;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Presentasjonsdata\N5 Presentasjonsdata;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCBF7C7B_B71A_412c_8638_6ACAC3AAAC59;20170701 EAID_70825D48_6735_43e1_8E7E_2823A3B5836C;area;area over which an object extends;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav\GridProperties;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70825D48_6735_43e1_8E7E_2823A3B5836C;20180201 EAID_0EA14F13_56CD_4db4_AB26_5054365586C8;area;Polygon som viser geografisk utstrekning.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\PortFacility;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0EA14F13_56CD_4db4_AB26_5054365586C8;3.0 EAID_206D5CF7_D991_444f_A25B_E049406E5F82;area;Polygon som viser geografisk utstrekning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\PortArea;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_206D5CF7_D991_444f_A25B_E049406E5F82;3.0 EAID_5B49A6C3_ED41_44e1_B802_2ED15AD1D577;area;Område;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LoadLimitationArea;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B49A6C3_ED41_44e1_B802_2ED15AD1D577;3.0 EAID_93932290_E75C_46a9_B492_4A962FDE9619;area;Polygon som viser geografisk utstrekning. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\DryDock;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93932290_E75C_46a9_B492_4A962FDE9619;3.0 EAID_9C619CEB_A9B7_43a1_938E_3182FD918F1B;area;Polygon som viser geografisk utstrekning. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipway;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C619CEB_A9B7_43a1_938E_3182FD918F1B;3.0 EAID_AF8E124A_2131_47c7_A9E9_5DEB4B8AB00D;area;Polygon som viser geografisk utstrekning.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\AdministrativeHarbourArea;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF8E124A_2131_47c7_A9E9_5DEB4B8AB00D;3.0 EAID_C8A5F413_D21D_4cca_8626_48F71EEC7012;area;Polygon som viser geografisk utstrekning. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\FloatingDock;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C8A5F413_D21D_4cca_8626_48F71EEC7012;3.0 EAID_C9F400B4_0E11_4cc7_8A09_DCB52511206E;area;Område;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\QuayArea;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C9F400B4_0E11_4cc7_8A09_DCB52511206E;3.0 EAID_89C2A5A0_11BF_4f59_BAA7_7F98DB2B1DC1;area;Polygon som viser geografisk utstrekning. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Regulations\SpeedRegulation;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_89C2A5A0_11BF_4f59_BAA7_7F98DB2B1DC1;1.0 EAID_FA92532D_9DF7_4218_A185_F92D835A36B4;area;Polygon som viser geografisk utstrekning. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Regulations\ProhibitedArea;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA92532D_9DF7_4218_A185_F92D835A36B4;1.0 EAID_43287413_B29B_4a03_8A58_BFA07E861210;Areal;Arealet av delflaten som påskriften refererer til;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Påskrift\PåskriftType;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43287413_B29B_4a03_8A58_BFA07E861210;1.0 EAID_836553F6_A26D_4d5b_B3BC_3EF7FC9A6ED5;areal;Verneplanområdets areal i km2;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Verneplan\Verneplan for vassdrag\NVEFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_836553F6_A26D_4d5b_B3BC_3EF7FC9A6ED5;1.1 EAID_6D9CEEEC_1976_4159_B3ED_A9A7419B41C3;areal;Samlet grunnflate for trærne i et område. Enhet: m2/ha. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursGrunnflate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D9CEEEC_1976_4159_B3ED_A9A7419B41C3;20201105 EAID_9173DC98_DA22_4348_93DD_FB11DF65943C;areal;Samlet grunnflate for trærne i et område. Enhet: m2/ha. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursGrunnflate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9173DC98_DA22_4348_93DD_FB11DF65943C;20230217 EAID_00202206_3EDB_4e9d_B0E9_32196244C831;areal;Samlet grunnflate for trærne i et område. Enhet: m2/ha. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursGrunnflate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00202206_3EDB_4e9d_B0E9_32196244C831;20201105 EAID_CACCF091_256A_4204_962D_C1DFAC4C56CD;areal;areal i m2;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Sentrumssoner\Sentrumssone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CACCF091_256A_4204_962D_C1DFAC4C56CD;20171101 EAID_21A9AD95_4771_4fb3_9739_3C5153F330E7;areal;Areal i km2;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Tettsteder\Tettsted;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21A9AD95_4771_4fb3_9739_3C5153F330E7;20171101 EAID_EBEFEA99_E505_42f0_9AFC_A8A29994F2FD;Areal;Beregnet areal fra registrert geometri med eventuell arealmerknad;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBEFEA99_E505_42f0_9AFC_A8A29994F2FD;20180501 EAID_BE56FB50_C744_43c9_81C1_9F08509CB255;Areal;Beregnet areal fra registrert geometri med eventuell arealmerknad;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE56FB50_C744_43c9_81C1_9F08509CB255;20211101 EAID_A76E6EDA_9F84_4178_A5C2_4DCEFE4FDC0D;Arealbruk;arealbrukskategori (pbl. 1985 § 20-4 første ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A76E6EDA_9F84_4178_A5C2_4DCEFE4FDC0D;1.0 EAID_EF5E4576_1DF0_4b24_8FC9_F4D5D773DBC4;arealbruk;arealbrukskategori (pbl. 1985 § 20-4 første ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Arealformål\KpArealbrukOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF5E4576_1DF0_4b24_8FC9_F4D5D773DBC4;1.0 EAPK_10A4BE3C_60B7_4760_ACA5_19EAB0CBA006;Arealbruk;Modell for å beskrive arealbruksdatasettet SsbArealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_10A4BE3C_60B7_4760_ACA5_19EAB0CBA006;20170515 EAPK_3C9BBF30_FCBA_405f_B65F_15855FE12B70;Arealbruk;Datamodell for å beskrive arealbruksdatasettet SsbArealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3C9BBF30_FCBA_405f_B65F_15855FE12B70;20230701 EAID_D64924FD_6F02_499d_AB4C_6787C16A4D42;ArealbrukGenerell;Abstrakt klasse for felleselementer for arealbruksområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2\Generelle elementer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D64924FD_6F02_499d_AB4C_6787C16A4D42;1.0 EAID_59904666_C9BD_4dc8_970D_DE25CD48CA58;ArealbrukGenerell;Abstrakt klasse for felleselementer for arealbruksområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.1\Generelle elementer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_59904666_C9BD_4dc8_970D_DE25CD48CA58;1.0 EAID_9F6DED1A_D697_416e_9F19_98B620E0D263;ArealbrukGenerell;Abstrakt klasse for felleselementer for arealbruksområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\Fotogrammetrisk FKB-Arealbruk 5.0\FKB-Arealbruk-5.0\Generelle elementer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F6DED1A_D697_416e_9F19_98B620E0D263;1.0 EAID_8ACD7847_974C_43e6_85BC_7B3868809DA7;Arealbrukgrense;avgrensning av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata. -- Definition -- delimitation of the various land use areas Note: Land use code is assigned to the surface, i.e. on the representation point which represents this surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8ACD7847_974C_43e6_85BC_7B3868809DA7;1.0 EAID_F7B09D6C_1DB5_4b2e_B7B4_E03C7B2235AD;Arealbrukgrense;avgrensning av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata. -- Definition -- delimitation of the various land use areas Note: Land use code is assigned to the surface, i.e. on the representation point which represents this surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N100 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F7B09D6C_1DB5_4b2e_B7B4_E03C7B2235AD;1.0 EAID_4CA1B1A7_04F0_439b_A5E5_28DDD6091452;Arealbrukgrense;avgrensning av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata. -- Definition -- delimitation of the various land use areas Note: Land use code is assigned to the surface, i.e. on the representation point which represents this surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4CA1B1A7_04F0_439b_A5E5_28DDD6091452;1.0 EAID_2C2DB35C_34B7_40d6_A5D7_8DC9DDB259C0;Arealbrukgrense;avgrensning av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata. -- Definition -- delimitation of the various land use areas Note: Land use code is assigned to the surface, i.e. on the representation point which represents this surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2C2DB35C_34B7_40d6_A5D7_8DC9DDB259C0;1.0 EAID_BB84F359_2733_4ab1_9519_7F6A6D79141B;Arealbrukgrense;avgrensning av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata. -- Definition -- delimitation of the various land use areas Note: Land use code is assigned to the surface, i.e. on the representation point which represents this surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB84F359_2733_4ab1_9519_7F6A6D79141B;1.0 EAID_480FC410_EF44_442c_A6A0_84662EEF6A7E;Arealbrukgrense;avgrensning av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata. -- Definition -- delimitation of the various land use areas Note: Land use code is assigned to the surface, i.e. on the representation point which represents this surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_480FC410_EF44_442c_A6A0_84662EEF6A7E;1.0 EAID_493AFD5E_173C_4b38_AD52_80C562A67ECA;Arealbrukgrense;avgrensning av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata. -- Definition -- delimitation of the various land use areas Note: Land use code is assigned to the surface, i.e. on the representation point which represents this surface.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_493AFD5E_173C_4b38_AD52_80C562A67ECA;1.0 EAID_562BC693_D02D_41f9_94E7_2F900FAD4165;arealbrukRestriksjon;om det foreligger restriksjoner på arealbruk på eiendommen ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset grunn\ForurensetGrunnEiendom;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_562BC693_D02D_41f9_94E7_2F900FAD4165;20141201 EAID_B13B74FF_AAAE_4959_A958_B88AF50E24B2;ArealbrukRestriksjon;om det foreligger restriksjoner på arealbruk på eiendommen;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset grunn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B13B74FF_AAAE_4959_A958_B88AF50E24B2;20141201 EAID_6B793228_FD74_458f_9353_75DEF6157819;arealbruksintensitet;;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Naturtyper i Norge - Landskap\NIN_Landskap;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B793228_FD74_458f_9353_75DEF6157819;20200601 EAID_D31FA6E4_0336_4912_A934_FB58007D5642;Arealbruksintensitet;;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Naturtyper i Norge - Landskap;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D31FA6E4_0336_4912_A934_FB58007D5642;20200601 EAID_372668C7_0D18_452c_8ED5_3ECE6C86EB83;ArealbruksintensitetKystslette;;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Naturtyper i Norge - Landskap;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_372668C7_0D18_452c_8ED5_3ECE6C86EB83;20200601 EAID_6B793228_FD74_458f_9353_75DEF6157819;arealbruksintensitetKystslette;;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Naturtyper i Norge - Landskap\NIN_Landskap;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B793228_FD74_458f_9353_75DEF6157819;20200601 EAID_8DA1F762_A9BB_44fd_875E_2BE116D881F1;arealbruksrestriksjoner;utfyllende bestemmelser (pbl. 1985 §§ 20-4 andre ledd bokstav a til h og 20-6 tredje ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpRestriksjonOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8DA1F762_A9BB_44fd_875E_2BE116D881F1;1.0 EAID_15B32677_2085_4422_BF54_99F35EB35AA5;Arealbruksrestriksjoner;utfyllende bestemmelser (pbl. §§ 20-4 andre ledd bokstav a til h og 20-6 tredje ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\Kodelister - Bestemmelser og hensyn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15B32677_2085_4422_BF54_99F35EB35AA5;1.0 EAID_6AE1CA22_98E4_4e0b_BB4E_C497F26AD997;arealbruksretningslinjer;retningslinjer knyttet til arealbruksområder i oversiktsplan (pbl. 1985 § 19-1, sjette ledd og § 20-4 første ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpRetningslinjeOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6AE1CA22_98E4_4e0b_BB4E_C497F26AD997;1.0 EAID_BF7E4C01_9672_4c2f_8E4B_BC889E32DBB2;Arealbruksretningslinjer;retningslinjer knyttet til arealbruksområder i oversiktsplan (pbl. 1985 § 19-1 sjette ledd og § 20-4 første ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\Kodelister - Bestemmelser og hensyn;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF7E4C01_9672_4c2f_8E4B_BC889E32DBB2;1.0 EAID_007D748A_589A_4e4d_B3D8_EFDB9CD97577;Arealbruksstatus;status for arealbruk innen oversiktsplan (pbl. 1985 § 20-4, første ledd og § 25 og pbl. §§ 11-7 og 12-1);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_007D748A_589A_4e4d_B3D8_EFDB9CD97577;1.0 EAID_0DAA7388_646D_4741_B467_7ACB2C9D0018;arealbruksstatus;status for arealbruk innen oversiktsplan (pbl. pbl. 1985 § 20-4 første ledd og § 25);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Arealformål\KpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DAA7388_646D_4741_B467_7ACB2C9D0018;1.0 EAID_EF5E4576_1DF0_4b24_8FC9_F4D5D773DBC4;arealbruksstatus;status for arealbruk innen oversiktsplan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd og § 25);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Arealformål\KpArealbrukOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF5E4576_1DF0_4b24_8FC9_F4D5D773DBC4;1.0 EAID_0E8537D5_AFC4_479c_807A_B9812DA059CA;arealbruksstatus;status for arealbruk innen oversiktsplan (pbl. 1985 § 20-4, 1. ledd og § 25);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8537D5_AFC4_479c_807A_B9812DA059CA;1.0 EAID_350B8E40_B2C2_49f8_9CEA_BBE09A4B6845;arealbruksstatus;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpInfrastrukturLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_350B8E40_B2C2_49f8_9CEA_BBE09A4B6845;1.0 EAID_6A9E2B79_D4B5_4655_9CC9_C6A5599071D0;arealbruksstatus;status for arealbruk innen oversiktsplan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd og § 25);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpSamferdselLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A9E2B79_D4B5_4655_9CC9_C6A5599071D0;1.0 EAID_8DA1F762_A9BB_44fd_875E_2BE116D881F1;arealbruksstatus;SOSI Ag9 22.mars 2011: arealbruksstatus trengs for arealbruksrestriksjon 400, 410, 411, 420 og 499;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpRestriksjonOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8DA1F762_A9BB_44fd_875E_2BE116D881F1;1.0 EAID_C6121230_79B4_4a58_83BD_EA7A43953979;arealbruksstatus;status for arealbruk innen oversiktsplan (pbl. 1985 § 20-4, første ledd og § 25);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpSamferdselPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6121230_79B4_4a58_83BD_EA7A43953979;1.0 EAID_EE1A9F57_7A00_4363_B601_E92E6E493657;arealbruksstatus;Merknad: Lagt til som egenskap her for å følge opp plan-tegneregler som tilsier at båndleggingsgrense skal ha farge avhengig av arealbruksstatus.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpBåndleggingGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE1A9F57_7A00_4363_B601_E92E6E493657;1.0 EAID_EF5E4576_1DF0_4b24_8FC9_F4D5D773DBC4;arealbruksutdyping;utdyping av arealbrukskategori (pbl. 1985 § 20-4 første ledd og § 25);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Arealformål\KpArealbrukOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF5E4576_1DF0_4b24_8FC9_F4D5D773DBC4;1.0 EAPK_5612842C_399C_40a2_A4D3_5165C1542915;Arealdekke;Arealdekke inneholder naturlige og menneskeskapte arealtyper og alle vannrelaterte objekter. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5612842C_399C_40a2_A4D3_5165C1542915;1.0 EAPK_2921C97A_AC02_4708_A75A_006C18501639;Arealdekke;Arealdekke inneholder alle vannrelaterte objekter, samt naturlige og menneskeskapte arealtyper. I tillegg finnes punktobjekter som lufthavn.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N100 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_2921C97A_AC02_4708_A75A_006C18501639;1.0 EAPK_FB335D99_12A4_4d7e_AC3C_E89990C7869C;Arealdekke;Arealdekke inneholder alle vannrelaterte objekter, samt naturlige og menneskeskapte arealtyper. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_FB335D99_12A4_4d7e_AC3C_E89990C7869C;1.0 EAPK_4E8CCCBF_C47B_46ad_B1FD_9DD6D7E4ED56;Arealdekke;Arealdekke inneholder alle vannrelaterte objekter, samt naturlige og menneskeskapte arealtyper. I tillegg finnes punktobjekter som foss og lufthavn. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4E8CCCBF_C47B_46ad_B1FD_9DD6D7E4ED56;1.0 EAPK_E1782305_06A1_47d7_A21D_772514FBF8C2;Arealdekke;Arealdekke inneholder alle vannrelaterte objekter, samt naturlige og menneskeskapte arealtyper. I tillegg finnes punktobjekter som golfbane og steinbrudd, lufthavn og industri ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E1782305_06A1_47d7_A21D_772514FBF8C2;1.0 EAPK_87AD1068_BF61_4354_B3A3_77D8B22F242E;Arealdekke;Arealdekke inneholder alle vannrelaterte objekter, samt naturlige og menneskeskapte arealtyper. I tillegg finnes punktobjekter som tregrupper, skjær og lufthavn.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_87AD1068_BF61_4354_B3A3_77D8B22F242E;1.0 EAPK_9A7CEE25_73EB_4c96_95B4_8692B0A532C5;Arealdekke;Arealdekke inneholder alle vannrelaterte objekter, samt naturlige og menneskeskapte arealtyper. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9A7CEE25_73EB_4c96_95B4_8692B0A532C5;1.0 EAID_F5A6B5B3_5B93_4161_98B9_F3F3316A32A7;arealformål;angivelse av arealformål i reguleringsplan (pbl. § 12-5);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Formål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5A6B5B3_5B93_4161_98B9_F3F3316A32A7;1.0 EAPK_8189AC4F_CA91_4d09_AB5F_14B3F0B73FCE;Arealformål;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8189AC4F_CA91_4d09_AB5F_14B3F0B73FCE;1.0 EAID_A2000DDE_98C8_4fbd_8BC5_D541ECE93779;Arealformål ;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401Kommuneplan 20190401;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2000DDE_98C8_4fbd_8BC5_D541ECE93779;1.0 EAID_0DAA7388_646D_4741_B467_7ACB2C9D0018;arealformål;arealformål - formålet må angis nærmere (pbl. § 11-7);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Arealformål\KpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DAA7388_646D_4741_B467_7ACB2C9D0018;1.0 EAPK_730B28CA_15D1_468f_8574_B3E9CDCB8AC8;Arealformål;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_730B28CA_15D1_468f_8574_B3E9CDCB8AC8;1.0 EAID_134F35DF_C97B_453b_86A2_42240F3CB01D;Arealformål;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401Regplan 20190401;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_134F35DF_C97B_453b_86A2_42240F3CB01D;1.0 EAID_56B48038_8DC4_489e_8BBA_AFEFEEB07B02;arealformål;arealformål - formålet må angis nærmere (pbl. § 12-5);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56B48038_8DC4_489e_8BBA_AFEFEEB07B02;1.0 EAPK_1AD14265_5F65_4c20_B326_CF76101F0C4C;Arealformål;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1AD14265_5F65_4c20_B326_CF76101F0C4C;1.0 EAID_2C63569A_3BEE_4db2_8CF0_107576DDA59E;Arealformål;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401Regplanforslag 20190401;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2C63569A_3BEE_4db2_8CF0_107576DDA59E;1.0 EAID_3F0409AE_0672_41c5_A69A_E08C7A90E4B5;arealformål;arealformål - formålet må angis nærmere (pbl. § 12-5);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Arealformål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F0409AE_0672_41c5_A69A_E08C7A90E4B5;1.0 EAID_20465B6B_C623_4329_9E65_F01D65F4E6EB;arealKm2;faresonens areal i kvadratkilometer (km2);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\KvikkleireFaresone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20465B6B_C623_4329_9E65_F01D65F4E6EB;1.1 EAID_EDBA7AA8_823D_49a8_A6A9_9D70D24545E7;arealKm2;faresonens areal i kvadratkilometer (km2);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\KvikkleireFaresone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EDBA7AA8_823D_49a8_A6A9_9D70D24545E7;1.2 EAID_B48A793D_6E5D_499f_A980_E6F9F72D7871;arealM2;;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert\SaltvannssjøbunnNinTypePred;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B48A793D_6E5D_499f_A980_E6F9F72D7871;20230801 EAID_BB62D786_0F42_48f6_8946_6447760BAA29;arealmerknad;"Merknad som har betydning for forståelsen av teigareal. Det kan være ingen, en eller flere merknader til en teig. Merknad: Dårlig stedfestingsnøyaktighet på teiggrenser og teiggrensepunkt som arealet beregnes ut fra kommer ikke fram under teigarealmerknad Merknad: Kodeverdiene er avledet fra hjelpelinjekodeverdier, med unntak av ""Omtvistet"" som er avledet fra ""tvist"" på teignivå eller omtvistet på teiggrensenivå.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\Teig;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB62D786_0F42_48f6_8946_6447760BAA29;20180501 EAID_11CE9A1B_740B_4d22_A548_E3954A409AFF;arealmerknad;"Merknad som har betydning for forståelsen av teigareal. Det kan være ingen, en eller flere merknader til en teig. Merknad: Dårlig stedfestingsnøyaktighet på teiggrenser og teiggrensepunkt som arealet beregnes ut fra kommer ikke fram under teigarealmerknad Merknad: Kodeverdiene er avledet fra hjelpelinjekodeverdier, med unntak av ""Omtvistet"" som er avledet fra ""tvist"" på teignivå eller omtvistet på teiggrensenivå.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\Teig;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11CE9A1B_740B_4d22_A548_E3954A409AFF;20211101 EAID_B77653F1_9246_4725_8F5C_19366EF12DBA;ArealmerknadKode;Kodeliste med mulige merknader til teigareal. Genereres ut fra HjelpelinjetypeKode på teigens teiggrenser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B77653F1_9246_4725_8F5C_19366EF12DBA;20180501 EAID_F711ABF5_75ED_4e4a_A908_D2DD3CEB3FCF;ArealmerknadKode;Kodeliste med mulige merknader til teigareal. Genereres ut fra HjelpelinjetypeKode på teigens teiggrenser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F711ABF5_75ED_4e4a_A908_D2DD3CEB3FCF;20211101 EAID_EBEFEA99_E505_42f0_9AFC_A8A29994F2FD;arealmerknadTekst;Merknad til areal. Kan brukes til vurdering av om beregnet areal kan brukes til et formål. Merknad: Arealmerknad er avledet fra hjelpelinjer som avgrenser teig(er) (vannkant, vegkant, fiktiv, punktfeste), og fra teiger som er kodet omtvistet/tvist . Prioritert rekkefølge i teksten som genereres: (hvis arelamerknad Punktfeste), (hvis arealmerknad Omtvistet), (hvis arealmerknad FiktiveGrenser), (hvis arealmerknad NoenFiktiveGrenser), (hvis arealmerknad HjelpelinjeVannkant), (hvis arealmerknad Hjelpelinje vegkant), (hvis arealmerknad harPunktfester) Start med stor bokstav, ingen komma før etter en tekst. -Punktfeste -Omtvistet -Fiktive grenser -Noen fiktive grenser -Hjelpelinje vannkant -Hjelpelinje vegkant -Har punktfester Merknad 2: Dårlig stedfestingsnøyaktighet på teiggrenser og teiggrensepunkt som arealet beregnes ut fra kommer ikke fram under arealmerknad. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\Areal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBEFEA99_E505_42f0_9AFC_A8A29994F2FD;20180501 EAID_BE56FB50_C744_43c9_81C1_9F08509CB255;arealmerknadTekst;Merknad til areal. Kan brukes til vurdering av om beregnet areal kan brukes til et formål. Merknad: Arealmerknad er avledet fra hjelpelinjer som avgrenser teig(er) (vannkant, vegkant, fiktiv, punktfeste), og fra teiger som er kodet omtvistet/tvist . Prioritert rekkefølge i teksten som genereres: (hvis arelamerknad Punktfeste), (hvis arealmerknad Omtvistet), (hvis arealmerknad FiktiveGrenser), (hvis arealmerknad NoenFiktiveGrenser), (hvis arealmerknad HjelpelinjeVannkant), (hvis arealmerknad Hjelpelinje vegkant), (hvis arealmerknad harPunktfester) Start med stor bokstav, ingen komma før etter en tekst. -Punktfeste -Omtvistet -Fiktive grenser -Noen fiktive grenser -Hjelpelinje vannkant -Hjelpelinje vegkant -Har punktfester Merknad 2: Dårlig stedfestingsnøyaktighet på teiggrenser og teiggrensepunkt som arealet beregnes ut fra kommer ikke fram under arealmerknad. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\Areal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE56FB50_C744_43c9_81C1_9F08509CB255;20211101 EAID_2F8FD601_F461_4150_A44D_542B0A622E43;Arealplan;dataobjekt for igangsatt planlegging etter pbl;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanleggingIgangsatt\Planområde;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F8FD601_F461_4150_A44D_542B0A622E43;1.0 EAPK_EB312C07_A272_47ec_AB82_BAE5733E1500;Arealplan;pakke som inneholder objekttypen Arealplan med tilhørende datatyper og kodelister. Dette objektet forekommer en gang i datasettet og innholder metainformasjon for reguleringsplanen som helhet, samt koblinger til plankart og planbestemmelser. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Arealplan;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_EB312C07_A272_47ec_AB82_BAE5733E1500;1.0 EAID_84C14273_ED59_4fc8_96FD_ADF8A22C5CE4;Arealplan;toppobjekt for reguleringsplanen (pbl. §§ 12-1, 12-2 og 12-3). Objektet inneholder informasjon om planen som helhet og med referanser til planens planområder (RpOmråde);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Arealplan;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84C14273_ED59_4fc8_96FD_ADF8A22C5CE4;1.0 EAID_2606DD53_4622_4d07_971E_09028AF0B6B9;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1 sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Planområde\KpOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2606DD53_4622_4d07_971E_09028AF0B6B9;1.0 EAID_A2E804EA_8411_4135_8661_86754B1DE84C;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1, sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Planområde\LinjerOgPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2E804EA_8411_4135_8661_86754B1DE84C;1.0 EAID_A9E262E0_9612_4981_8512_E0E3156F6986;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1, sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Planområde\Delområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9E262E0_9612_4981_8512_E0E3156F6986;1.0 EAID_72A04D9A_B9AD_4618_80F9_F1089DC08264;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1, sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Planområde\LinjerOgPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_72A04D9A_B9AD_4618_80F9_F1089DC08264;1.0 EAID_82D75AAA_ABF0_471e_AF77_56BF298E5ADF;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1, sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Planområde\Delområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82D75AAA_ABF0_471e_AF77_56BF298E5ADF;1.0 EAID_ACD0B82E_35BB_4e98_8B1E_25BF5659F15E;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1, sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Planområde\RpOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ACD0B82E_35BB_4e98_8B1E_25BF5659F15E;1.0 EAID_1A7D632C_E178_42b4_A79E_23FE62F3BE51;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1, sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Planområde\LinjerOgPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A7D632C_E178_42b4_A79E_23FE62F3BE51;1.0 EAID_9CD806D4_FDD0_4522_8827_DA792D3B2D61;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1, sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Planområde\Delområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CD806D4_FDD0_4522_8827_DA792D3B2D61;1.0 EAID_BC8A485B_3A58_473f_9E88_B7938B2A7975;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1, sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Planområde\RpOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC8A485B_3A58_473f_9E88_B7938B2A7975;1.0 EAID_0850516B_7BB5_4486_A447_23DD07619695;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1 sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\RprOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0850516B_7BB5_4486_A447_23DD07619695;20170703 EAID_DC3C1476_AE7B_44f3_85E4_DF592DF9F45B;ArealressursArealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DC3C1476_AE7B_44f3_85E4_DF592DF9F45B;5.0.1 EAID_99DA17E5_5C10_4b61_A3ED_9A4432096714;ArealressursArealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99DA17E5_5C10_4b61_A3ED_9A4432096714;5.1 EAID_AC526D2C_8B40_4045_A76C_1AA70CB9B377;ArealressursArealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC526D2C_8B40_4045_A76C_1AA70CB9B377;5.0 EAID_4BB14341_4669_4ef5_812F_78FE35651E1A;ArealressursArealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Presentasjonsdata\N5 Presentasjonsdata\AR5 kodelister;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4BB14341_4669_4ef5_812F_78FE35651E1A;1.0 EAID_2DF0A056_A22A_4ef3_AB68_D4FD990B6F20;ArealressursArealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning -- Definition - - main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DF0A056_A22A_4ef3_AB68_D4FD990B6F20;20220523 EAID_0F4B64E9_4EB6_4594_A13D_B38D97554D8C;ArealressursAvgrensingType;informasjon om grense som er henta fra annet datasett;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F4B64E9_4EB6_4594_A13D_B38D97554D8C;5.0.1 EAID_FA5A2699_A38B_4db4_BE23_939DFBEAFC4C;ArealressursAvgrensingType;informasjon om grense som er henta fra annet datasett;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA5A2699_A38B_4db4_BE23_939DFBEAFC4C;5.1 EAID_304694E3_276E_4e7c_8DDD_A3B5BD5F0D28;ArealressursAvgrensingType;informasjon om grense som er henta fra annet datasett;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_304694E3_276E_4e7c_8DDD_A3B5BD5F0D28;5.0 EAID_81D96F18_A020_4d0a_B21E_B81D548D759B;ArealressursAvgrensingType;informasjon om grense som er henta fra annet datasett -- Definition - - information relating to boundary retrieved from another set of data;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81D96F18_A020_4d0a_B21E_B81D548D759B;20220523 EAID_57414BDB_E8B8_4c4c_9433_E64AC0695D30;ArealressursDyrkbarjord;Informasjon om dyrkbar jord på overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog, Åpen fastmark og Myr -- Definition - - Information concerning arable land on surface cultivated land, infield pasturelands, unforested land, and in marshes and forests;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Dyrkbar jord;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_57414BDB_E8B8_4c4c_9433_E64AC0695D30;20170315 EAID_1C23AB14_B8AE_457c_955B_119BDC0ACC29;ArealressursFlate;et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C23AB14_B8AE_457c_955B_119BDC0ACC29;5.0.1 EAID_83968929_5DFF_4209_9E1C_3A1EF8F51B91;ArealressursFlate;et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83968929_5DFF_4209_9E1C_3A1EF8F51B91;5.1 EAID_F47559A8_9495_4757_B6C5_CF6981A6CC35;ArealressursFlate;et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F47559A8_9495_4757_B6C5_CF6981A6CC35;5.0 EAID_CC652E87_3B2E_41d3_98F8_BE3F73F606B6;ArealressursFlate;et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem -- Definition -- a continuous area which has been assigned the same attribute values in accordance with an area resource classification system;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Dyrkbar jord;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC652E87_3B2E_41d3_98F8_BE3F73F606B6;20170315 EAID_ED77D3CF_86D2_461b_A5B3_DD320225E30D;ArealressursFlate;et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem -- Definition -- a continuous area which has been assigned the same attribute values in accordance with an area resource classification system;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED77D3CF_86D2_461b_A5B3_DD320225E30D;20220523 EAID_429B5243_C381_40e2_AC82_EA0654C53B5E;ArealressursGrense;avgrensing for en eller to arealressursflater;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_429B5243_C381_40e2_AC82_EA0654C53B5E;5.0.1 EAID_7387D6E3_C4B2_41c7_98E5_A37C89494FFE;ArealressursGrense;avgrensing for en eller to arealressursflater;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7387D6E3_C4B2_41c7_98E5_A37C89494FFE;5.1 EAID_2B4FBA9A_11C7_404b_A732_33AA4FF78E3B;ArealressursGrense;avgrensing for en eller to arealressursflater;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B4FBA9A_11C7_404b_A732_33AA4FF78E3B;5.0 EAID_046C512C_D384_4b9f_AFD4_EB98B8391FC9;ArealressursGrense;avgrensing for en eller to arealressursflater -- Definition -- delimitation for one or two area resource surfaces;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Dyrkbar jord;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_046C512C_D384_4b9f_AFD4_EB98B8391FC9;20170315 EAID_C310FDFA_6978_4568_A4E4_2A08593C1930;ArealressursGrense;avgrensing for en eller to arealressursflater -- Definition -- delimitation for one or two area resource surfaces;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C310FDFA_6978_4568_A4E4_2A08593C1930;20220523 EAID_324CBC4A_2F2C_4d15_9F10_20B4FB544FFB;ArealressursGrenseFiktiv;avgrensing mellom to arealressursflater som har like egenskapsverdier;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_324CBC4A_2F2C_4d15_9F10_20B4FB544FFB;5.0.1 EAID_09674042_F41A_43ac_81D1_B384BE0A613E;ArealressursGrenseFiktiv;avgrensing mellom to arealressursflater som har like egenskapsverdier;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09674042_F41A_43ac_81D1_B384BE0A613E;5.1 EAID_82505D73_B7B2_4cd7_A088_9293BD1081EC;ArealressursGrenseFiktiv;avgrensing mellom to arealressursflater som har like egenskapsverdier;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82505D73_B7B2_4cd7_A088_9293BD1081EC;5.0 EAID_CA62BB86_208F_4390_B745_256980AF9948;ArealressursGrunnforhold;inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA62BB86_208F_4390_B745_256980AF9948;5.0.1 EAID_49C57D32_62F4_4839_9B65_E6A19E303467;ArealressursGrunnforhold;inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49C57D32_62F4_4839_9B65_E6A19E303467;5.1 EAID_CC98C3A1_9AB8_499a_95A4_9AD3CA06B3EF;ArealressursGrunnforhold;inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC98C3A1_9AB8_499a_95A4_9AD3CA06B3EF;5.0 EAID_DA58ACD3_3069_438c_9292_945E7B024D85;ArealressursGrunnforhold;inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Presentasjonsdata\N5 Presentasjonsdata\AR5 kodelister;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DA58ACD3_3069_438c_9292_945E7B024D85;1.0 EAID_B4FD6B6F_D154_4377_9E28_B7557958D7CA;ArealressursJordbruk;Forenklet inndeling av jordbruksareal for arealressurskart i målestokk 1:50000;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4FD6B6F_D154_4377_9E28_B7557958D7CA;20220523 EAPK_D30A2F1C_7C0B_4827_A640_9F95F07F68C0;Arealressurskart - AR50;Denne spesifikasjonen beskriver datasettet AR50 – Arealressurskart for målestokk 1:50 000. Dette er et landsdekkende datasett som viser hovedtyper av arealressurser i målestokk 1:50 000 tilpasset bruk i målestokker fra 1:20 000 til 1:100 000. AR50 fremstilt ved en generalisering av FKB-AR5 under tregrensa og tolking av satellittbilder over tregrensa. For klassifisering av treslag har det tillegg har det vært benyttet N50 skog uten registrert treslag der det ikke finnes AR5. Figurer som er mindre enn 15 dekar vises ikke på kartet, men blir slått sammen med tilgrensende områder. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D30A2F1C_7C0B_4827_A640_9F95F07F68C0;20220523 EAID_B5E76184_4F54_4c30_8961_C2963B741ADC;ArealressursKartstandard;informasjon om hvilket klassifikasjonssystem som er brukt -- Definition - - information concerning which classification system has been used;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B5E76184_4F54_4c30_8961_C2963B741ADC;20220523 EAID_DAEAEDBC_D214_433e_A4B1_3AF503A36078;ArealressursSkogbonitet;inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAEAEDBC_D214_433e_A4B1_3AF503A36078;5.0.1 EAID_0FB58BD9_5DB9_47d4_9F29_E69B75B28CAC;ArealressursSkogbonitet;inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FB58BD9_5DB9_47d4_9F29_E69B75B28CAC;5.1 EAID_E4B34326_8BA5_4b42_8403_74AC714A4A2F;ArealressursSkogbonitet;inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4B34326_8BA5_4b42_8403_74AC714A4A2F;5.0 EAID_F3334050_E609_44c8_B34B_A6CC659C2E5E;ArealressursSkogbonitet;inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Presentasjonsdata\N5 Presentasjonsdata\AR5 kodelister;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3334050_E609_44c8_B34B_A6CC659C2E5E;1.0 EAID_F9F594F6_AC50_4c07_8567_E01FBDD5B816;ArealressursSkogbonitet;inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke -- Definition - - categorization according to the area's ability to produce wood;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F9F594F6_AC50_4c07_8567_E01FBDD5B816;20220523 EAID_29342CB3_FEE9_4733_8654_F289CCF9FEC4;ArealressursTreslag;inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29342CB3_FEE9_4733_8654_F289CCF9FEC4;5.0.1 EAID_E6492D72_6003_42ac_AA02_76E8E606EF2B;ArealressursTreslag;inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E6492D72_6003_42ac_AA02_76E8E606EF2B;5.1 EAID_8CDCECC9_3108_4055_A3E4_2F4D91E1318A;ArealressursTreslag;inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8CDCECC9_3108_4055_A3E4_2F4D91E1318A;5.0 EAID_43355E29_AB36_412b_B9BF_DF115DDCFA5F;ArealressursTreslag;inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Presentasjonsdata\N5 Presentasjonsdata\AR5 kodelister;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43355E29_AB36_412b_B9BF_DF115DDCFA5F;1.0 EAID_7B3836A4_1C17_4647_8E4B_A320FE2E9D64;ArealressursTreslag;inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær -- Definition - - categorization according to the distribution of the crown cover between coniferous and deciduous trees;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B3836A4_1C17_4647_8E4B_A320FE2E9D64;20220523 EAID_7A25253D_6D0C_440d_A6D6_C2BE9B74272A;ArealressursVegetasjonsdekke;informasjon om vegetasjonsdekkets frodighet på snaumark -- Definition - - information concerning the lushness of the vegetation cover on unforested land;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A25253D_6D0C_440d_A6D6_C2BE9B74272A;20220523 EAID_1C23AB14_B8AE_457c_955B_119BDC0ACC29;arealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0.1\ArealressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C23AB14_B8AE_457c_955B_119BDC0ACC29;5.0.1 EAID_83968929_5DFF_4209_9E1C_3A1EF8F51B91;arealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.1\ArealressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83968929_5DFF_4209_9E1C_3A1EF8F51B91;5.1 EAID_F47559A8_9495_4757_B6C5_CF6981A6CC35;arealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0\ArealressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F47559A8_9495_4757_B6C5_CF6981A6CC35;5.0 EAID_DCBF7C7B_B71A_412c_8638_6ACAC3AAAC59;arealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Presentasjonsdata\N5 Presentasjonsdata\AR5Symbol;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCBF7C7B_B71A_412c_8638_6ACAC3AAAC59;20170701 EAID_ED77D3CF_86D2_461b_A5B3_DD320225E30D;arealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning -- Definition -- main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50\ArealressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED77D3CF_86D2_461b_A5B3_DD320225E30D;20220523 EAID_86FCF914_A548_43d3_A147_91EE9CAB5A37;Arkade;avgrensing av en tunnel gjennom en bygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\BeskrivendeBygningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86FCF914_A548_43d3_A147_91EE9CAB5A37;4.61 EAID_AA742139_2F66_4fc0_B520_CE03F9FE7581;Arkade;avgrensing av en tunnel gjennom en bygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\BeskrivendeBygningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA742139_2F66_4fc0_B520_CE03F9FE7581;5.0 EAID_588CFF05_1A3E_429d_BC0F_D58DDE9BD6FE;Arkade;avgrensing av en tunnel gjennom en bygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\BeskrivendeBygningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_588CFF05_1A3E_429d_BC0F_D58DDE9BD6FE;5.0 EAID_7388D0AE_DA5A_4a96_B595_C238876CE6BA;Arkade;avgrensing av en tunnel gjennom en bygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\BeskrivendeBygningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7388D0AE_DA5A_4a96_B595_C238876CE6BA;5.1 EAID_3AAB2053_E180_4716_93B7_EE39EC0DF09D;arkivnummer;Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Motorveg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3AAB2053_E180_4716_93B7_EE39EC0DF09D;1.0 EAID_7271EFE5_FB2F_41f5_945E_F33118D9D353;arkivnummer;Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Fartsgrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7271EFE5_FB2F_41f5_945E_F33118D9D353;1.0 EAID_DA5D0106_30B9_4876_A907_B322DCC88B38;arkivnummer;Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DA5D0106_30B9_4876_A907_B322DCC88B38;1.0 EAID_229BCF54_7FD2_4e9b_8C15_C480B79ADB94;arkivnummer;Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_229BCF54_7FD2_4e9b_8C15_C480B79ADB94;1.0 EAID_2A099609_10C9_4640_9CED_F6843F4D8B26;arkivnummer;Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Fartsgrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2A099609_10C9_4640_9CED_F6843F4D8B26;1.0 EAID_75AC8F53_82DB_4aec_BF7D_3C5C3646A444;arkivnummer;Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Motorveg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75AC8F53_82DB_4aec_BF7D_3C5C3646A444;1.0 EAID_C64F7B8D_21E9_40a8_AD15_1A3756C3C321;armlene;Angis om det finnes minst en armlene. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\Sittegruppe;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C64F7B8D_21E9_40a8_AD15_1A3756C3C321;1.3 EAID_2260373C_F585_41bc_BFA3_4B16C41D71C3;arsakTilForing;Beskriver årsaken/grunnlaget til at opplysninger om bygningen i Matrikkelen ble endret Merknad: Innført Matrikkel-versjon 3.18 (2. nov 2020) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101\historikk over bygningsstatuser;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2260373C_F585_41bc_BFA3_4B16C41D71C3;20221101 EAID_E446EEA9_4865_4b36_AE6E_E2264C6E14D5;ArsakTilForingKode;Beskriver årsaken/grunnlaget til at opplysninger om bygningen i Matrikkelen ble endret;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E446EEA9_4865_4b36_AE6E_E2264C6E14D5;20221101 EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;art;art av Hornkoraller (Gorgonacea) som ble observert. -- Definition -- Species of gorgonians (Gorgonacea) that was observed. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Hornkoraller;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;20201201 EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;arter;antall forskjellige arter funnet i prøven. Nos different species in the sample.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\FellesEgenskaperPrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;20201201 EAID_0B78F717_D7F4_4789_A0F6_0E102CA03E2B;arterEnhet;enhet for antall arter. Unit used for number of species.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\GrabbPrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B78F717_D7F4_4789_A0F6_0E102CA03E2B;20201201 EAID_6986C1B9_65E4_4535_AA33_6663FCD7D2D2;arterEnhet;enhet for antall arter. Unit used for number of species.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\BomtrålPrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6986C1B9_65E4_4535_AA33_6663FCD7D2D2;20201201 EAID_8B7CA9D3_C6B8_4164_879A_1087F6026E19;arterEnhet;enhet for antall arter. Unit used for number of species.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\SledePrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B7CA9D3_C6B8_4164_879A_1087F6026E19;20201201 EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;artsbestemtAv;angir hvem som har bestemt funnet og bekreftet hvilken art det gjelder, eller som har bekreftet at et område benyttes av arten til en eller flere aktiviteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\BmArt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;20150101 EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;artsdatabankID;"artsdatabankens ident for denne forekomsten. Merknad: Dette datasettet er satt sammen og publisert av Miljødirektoratet, på grunnlag av observasjoner i Artsdatabanken. Egenskapen ""artsdatabankID"" gjør det mulig å finne originalobservasjonen.";SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\BmArt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;20150101 EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;artsdatabankID;"Artsdatabankens ident for denne forekomsten. Merknad: Dette datasettet er satt sammen og publisert av Miljødirektoratet, på grunnlag av observasjoner i Artsdatabanken. Egenskapen ""artsdatabankID"" gjør det mulig å finne originalobservasjonen.";SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\Villrein;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;20141201 EAID_2B18F023_6D19_4693_AEA5_62430BA6CFD6;ArtsforekomstGrense;avgrensning av en artslokalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B18F023_6D19_4693_AEA5_62430BA6CFD6;20210901 EAID_420EEBCB_2F09_4cc6_A7F8_90A40B37B849;ArtsforekomstGrense;avgrensning av en artslokalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_420EEBCB_2F09_4cc6_A7F8_90A40B37B849;20240501 EAID_9D7A0AF3_CAC6_42ba_BAD8_5824FD7B8CE3;ArtsforekomstGrense;avgrensning av en artslokalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D7A0AF3_CAC6_42ba_BAD8_5824FD7B8CE3;20210901 EAID_12E3C527_4F73_4404_84F6_E8E9247DA6B9;artskode;;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Fiskeplasser Redskap\FiskePassiv;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12E3C527_4F73_4404_84F6_E8E9247DA6B9;20220404 EAID_FEBB90C2_AE19_4ea5_893A_1C122787CEE5;artskode;;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Fiskeplasser Redskap\FiskeAktiv;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FEBB90C2_AE19_4ea5_893A_1C122787CEE5;20220404 EAID_0D015714_C438_46f3_8231_86B82DA399C5;artskode;Kode for art;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Gyteområder\Fiskeriressurs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D015714_C438_46f3_8231_86B82DA399C5;20170601 EAID_7C79673E_D5C2_4930_9FDC_38E3B5BC6E35;artskode;artskode;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Fiskeriressurs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7C79673E_D5C2_4930_9FDC_38E3B5BC6E35;20210301 EAID_00243DE9_763F_4923_B369_9E89D7C2AC5A;ArtsmangfoldVideo;antall observerte ulike arter pr. video-transekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold – Video-observasjoner;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00243DE9_763F_4923_B369_9E89D7C2AC5A;20210615 EAID_982DF8BB_D809_4d13_B69E_135D016180E1;artsNavn;Artsnavn etter NS9400 -- Definition -- fish species name following NS9400;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Tarehøstefelt\Tarehøstefelt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_982DF8BB_D809_4d13_B69E_135D016180E1;20181101 EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;askeladdenID;"Koden er en sammenstilling av LokalitetID og EnkeltminneIndeks i Askeladden. LokalitetID er løpenummer fra 1 til n. Eksempel: Borgund stavkyrkje. Lokaliteten, det øverste nivået, er et kirkested og omfatter alle enkeltminnene. LokalitetID er 83933. Enkeltminnene er Borgund stavkyrkje (EnkeltminneIndeks 1), Borgund kyrkje 2 (EmkeltminneIndeks 2), Støpul (EnkeltminneIndeks 3) og Kirkegård (EnkeltminneIndeks 4). KulturminneID eller AskeladdenID blir da henholdsvis 83933-1, 83933-2, 83933-3 og 83933-4. AskeladdenID og KulturminneID er synonymt. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;20160503 EAID_4CAB9523_9169_464c_9DD4_5574422E85DC;assosiertMedia;Liste av identifikatorer (global unique identifiers, URI, URL) til bilder og andre medier som er assosiert med objektet. Semikolonseparert. A list (concatenated and separated) of identifiers (publication, global unique identifier, URI) of media associated with the Occurrence.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista\Funnopplysninger;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4CAB9523_9169_464c_9DD4_5574422E85DC;20210901 EAID_C4C5C7E1_FC8C_41ff_BAB3_E5DB491CBE84;assosiertMedia;Liste av identifikatorer (global unique identifiers, URI, URL) til bilder og andre medier som er assosiert med objektet. Semikolonseparert. A list (concatenated and separated) of identifiers (publication, global unique identifier, URI) of media associated with the Occurrence.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista\Funnopplysninger;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4C5C7E1_FC8C_41ff_BAB3_E5DB491CBE84;20240501 EAID_BC0BD5AC_3A38_4811_A17D_12803606A67B;assosiertMedia;Liste av identifikatorer (global unique identifiers, URI, URL) til bilder og andre medier som er assosiert med objektet. Semikolonseparert. A list (concatenated and separated) of identifiers (publication, global unique identifier, URI) of media associated with the Occurrence.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter\Funnopplysninger;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC0BD5AC_3A38_4811_A17D_12803606A67B;20210901 EAID_4CAB9523_9169_464c_9DD4_5574422E85DC;assosiertReferanse;Ei liste, gjerne sammensatt og semikolonseparert, av identifikatorer til kilden til forekomsten A list (concatenated and separated) of identifiers (publication, bibliographic reference, global unique identifier, URI) of literature associated with the Occurrence.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista\Funnopplysninger;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4CAB9523_9169_464c_9DD4_5574422E85DC;20210901 EAID_C4C5C7E1_FC8C_41ff_BAB3_E5DB491CBE84;assosiertReferanse;Ei liste, gjerne sammensatt og semikolonseparert, av identifikatorer til kilden til forekomsten A list (concatenated and separated) of identifiers (publication, bibliographic reference, global unique identifier, URI) of literature associated with the Occurrence.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista\Funnopplysninger;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4C5C7E1_FC8C_41ff_BAB3_E5DB491CBE84;20240501 EAID_BC0BD5AC_3A38_4811_A17D_12803606A67B;assosiertReferanse;Ei liste, gjerne sammensatt og semikolonseparert, av identifikatorer til kilden til forekomsten A list (concatenated and separated) of identifiers (publication, bibliographic reference, global unique identifier, URI) of literature associated with the Occurrence.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter\Funnopplysninger;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC0BD5AC_3A38_4811_A17D_12803606A67B;20210901 EAID_B40B2857_F3AB_4329_A66B_8A617F83B8C7;Atkomst;punkt som angir atkomst fra vegnett til en adresse. Kommunen skal tillegge atkomstpunkt (koordinater) til adressen når det er nødvendig for å få klarere og mer entydige adresser. Det er 3 lovlige alternativer for registrering av atkomst(er) på adresse: 1. Ingen atkomst registrert 2. Atkomst 3. AtkomstSommer og AtkomstVinter (hvis AtkomstSommer er registert må også AtkomstVinter registreres og omvendt) Merknad: Atkomstpunktene kan ligge i en annen kommune enn adressepunktet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B40B2857_F3AB_4329_A66B_8A617F83B8C7;4.6 EAID_0BB6554E_C931_487b_8584_8B3A4F78327E;Atkomst;punkt som angir atkomst fra vegnett til en adresse. Kommunen skal tillegge atkomstpunkt (koordinater) til adressen når det er nødvendig for å få klarere og mer entydige adresser. Det er 3 lovlige alternativer for registrering av atkomst(er) på adresse: 1. Ingen atkomst registrert 2. Atkomst 3. AtkomstSommer og AtkomstVinter (hvis AtkomstSommer er registert må også AtkomstVinter registreres og omvendt) Merknad: Atkomstpunktene kan ligge i en annen kommune enn adressepunktet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0BB6554E_C931_487b_8584_8B3A4F78327E;4.6 EAID_F32EC6F6_A4F3_4aec_89F0_58CAF2F4731D;Atkomst;punkt som angir atkomst fra vegnett til en adresse. Kommunen skal tillegge atkomstpunkt (koordinater) til adressen når det er nødvendig for å få klarere og mer entydige adresser. Det er 3 lovlige alternativer for registrering av atkomst(er) på adresse: 1. Ingen atkomst registrert 2. Atkomst 3. AtkomstSommer og AtkomstVinter (hvis AtkomstSommer er registert må også AtkomstVinter registreres og omvendt) Merknad: Atkomstpunktene kan ligge i en annen kommune enn adressepunktet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F32EC6F6_A4F3_4aec_89F0_58CAF2F4731D;20200501 EAID_81A8E628_3B54_4aff_96F2_3508DAD5DB43;Atkomst;punkt som angir atkomst fra vegnett til en adresse. Kommunen skal tillegge atkomstpunkt (koordinater) til adressen når det er nødvendig for å få klarere og mer entydige adresser. Det er 3 lovlige alternativer for registrering av atkomst(er) på adresse: 1. Ingen atkomst registrert 2. Atkomst 3. AtkomstSommer og AtkomstVinter (hvis AtkomstSommer er registrert må også AtkomstVinter registreres og omvendt) Merknad: Atkomstpunktene kan ligge i en annen kommune enn adressepunktet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81A8E628_3B54_4aff_96F2_3508DAD5DB43;20200501 EAID_536436AD_D3A2_4a60_AD32_CABE7AD0FC4E;Atkomst;punkt som angir atkomst fra vegnett til en adresse. Kommunen skal tillegge atkomstpunkt (koordinat) til adressen når det er nødvendig for å få klarere og mer entydige adresser. Det er 3 lovlige alternativer for registrering av atkomst(er) på adresse: 1. Ingen atkomst registrert 2. Atkomst 3. AtkomstSommer og AtkomstVinter (hvis AtkomstSommer er registert må også AtkomstVinter registreres og omvendt) Merknad: Atkomstpunktene kan ligge i en annen kommune enn adressepunktet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_536436AD_D3A2_4a60_AD32_CABE7AD0FC4E;20200501 EAID_B4846760_B3AD_4b90_9676_D54173A2F9C5;atkomstId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\IdentifikasjonAtkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4846760_B3AD_4b90_9676_D54173A2F9C5;4.6 EAID_41F7D6C7_B6CC_4bb6_8571_F1304237EF6D;atkomstId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501\IdentifikasjonAtkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41F7D6C7_B6CC_4bb6_8571_F1304237EF6D;4.6 EAID_1AB2C8E1_A744_4173_B8A0_1B40A66E875B;atkomstId;Kobling til atkomst i Matrikkelen (atkomstens lokalId) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\OffisiellAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AB2C8E1_A744_4173_B8A0_1B40A66E875B;20200501 EAID_F5F1D30C_13F5_494b_8FF8_0E60064F7075;atkomstId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\IdentifikasjonAtkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5F1D30C_13F5_494b_8FF8_0E60064F7075;20200501 EAID_13E90A6D_B6CD_4c1d_A48B_16B13A503A02;atkomstId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\IdentifikasjonAtkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13E90A6D_B6CD_4c1d_A48B_16B13A503A02;20200501 EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;atkomstId;Kobling til atkomst i Matrikkelen (Atkomstens lokalId i matrikkelsystemet) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;20200501 EAID_A4647BE2_65A8_4485_9F9F_65C3B7B9E772;atkomstId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\IdentifikasjonAtkomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4647BE2_65A8_4485_9F9F_65C3B7B9E772;20200501 EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;atkomstId;Kobling til atkomst i matrikkelen (Atkomstens lokalId i matrikkelsystemet) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E575D3B4_39C2_4b57_9250_E9248CBB3209;20200501 EAID_6F7AB060_60B0_4eed_A91C_BD37CD0981CB;author;Navnet på author, den som har beskrevet det vitenskapelige navnet som brukes. Dette hentes i Artsdatabankens navnebase. The authorship information for the scientificName formatted according to the conventions of the applicable nomenclaturalCode;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista\Taksonomi;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F7AB060_60B0_4eed_A91C_BD37CD0981CB;20210901 EAID_A5186E98_23B7_48c6_A10F_FEF537FF18F7;author;Navnet på author, den som har beskrevet det vitenskapelige navnet som brukes. Dette hentes i Artsdatabankens navnebase. The authorship information for the scientificName formatted according to the conventions of the applicable nomenclaturalCode;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista\Taksonomi;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5186E98_23B7_48c6_A10F_FEF537FF18F7;20240501 EAID_8B590B78_357A_4f02_B064_CC607D9B7F9E;author;Navnet på author, den som har beskrevet det vitenskapelige navnet som brukes. Dette hentes i Artsdatabankens navnebase. The authorship information for the scientificName formatted according to the conventions of the applicable nomenclaturalCode;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter\Taksonomi;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B590B78_357A_4f02_B064_CC607D9B7F9E;20210901 EAID_48B7967A_B9A7_4a0f_AB32_ABA89AE48D9D;automatHøyde;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom avgift er ""ja"". Høyden måles til den øverste knappen eller myntinnkastet og angis i cm uten desimaltall.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\FriluftHCparkering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48B7967A_B9A7_4a0f_AB32_ABA89AE48D9D;1.3 EAID_D9D6974E_BEE6_42e2_849D_A3C42A2C6491;automatHøyde;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom avgift er ""ja"". Høyden måles til den øverste knappen eller myntinnkastet og oppgis i cm uten desimaltall.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\TettstedHCparkering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9D6974E_BEE6_42e2_849D_A3C42A2C6491;1.3 EAID_3857D710_F9E0_4c93_9B1F_6A6D36A17DA4;avdelingsId;;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\MattilsynetAvdeling;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3857D710_F9E0_4c93_9B1F_6A6D36A17DA4;20210701 EAID_3857D710_F9E0_4c93_9B1F_6A6D36A17DA4;avdelingsnavn;;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\MattilsynetAvdeling;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3857D710_F9E0_4c93_9B1F_6A6D36A17DA4;20210701 EAID_2D1B12A7_425B_4ce8_AF13_B4D184464343;Avfallsbeholder;Større tank eller annen type beholder for avfall;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\BygningsmessigeAnlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D1B12A7_425B_4ce8_AF13_B4D184464343;5.0.2 EAID_F55963A4_14D3_4117_B6BF_01ED90FB0064;Avfallsbeholder;Større tank eller annen type beholder for avfall;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.1\BygningsmessigeAnlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F55963A4_14D3_4117_B6BF_01ED90FB0064;5.1 EAID_FA3C0315_6E5C_4fcf_8580_77769F9D7C90;Avfallsbeholder;Større tank eller annen type beholder for avfall;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\BygningsmessigeAnlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA3C0315_6E5C_4fcf_8580_77769F9D7C90;5.0.1 EAID_53042F4E_F963_45b6_BA0E_25977862E5C6;Avfallsbeholder;Større tank eller annen type beholder for avfall;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg 5.0\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\BygningsmessigeAnlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53042F4E_F963_45b6_BA0E_25977862E5C6;5.0.1 EAID_54157519_75A1_4e58_9524_3810621C78CB;avfallsplan;Henvisning til avfallsplan som gjør rede for planlagt håndtering av avfall. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54157519_75A1_4e58_9524_3810621C78CB;2.0 EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;avfallsplan;;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;20201022 EAID_3865F290_1E1A_4fd9_8E3B_A3D3D7C091E9;avfallsplanKrav;Krav knyttet til avfallsplan for havner og havneanlegg. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3865F290_1E1A_4fd9_8E3B_A3D3D7C091E9;3.0 EAID_B2EF5367_9980_4bd6_9379_38D077AEB62B;avfallsplanKravType;Type krav til avfallsplan i havner. ;"SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper\""Address""@en";Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2EF5367_9980_4bd6_9379_38D077AEB62B;1.0 EAID_FCE7AB46_E6DC_49ff_8C24_9ACFA3DB2F9C;AvfallsplanKravType;Type krav til avfallsplan i havner.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FCE7AB46_E6DC_49ff_8C24_9ACFA3DB2F9C;1.0 EAID_54157519_75A1_4e58_9524_3810621C78CB;Avfallspunkt;punkt for å kaste avfall;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54157519_75A1_4e58_9524_3810621C78CB;2.0 EAID_A5704305_B58C_446d_A69A_62BB09174872;Avfallspunkt;Sted for å kaste avfall.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5704305_B58C_446d_A69A_62BB09174872;3.0 EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;Avfallspunkt;punkt for å kaste avfall;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;20201022 EAID_54157519_75A1_4e58_9524_3810621C78CB;avfallstype;Avfallstype;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54157519_75A1_4e58_9524_3810621C78CB;2.0 EAID_955F623C_1B2C_4c32_BD27_3C449BAFE153;Avfallstype;Angir type avfall.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_955F623C_1B2C_4c32_BD27_3C449BAFE153;1.0 EAID_A5704305_B58C_446d_A69A_62BB09174872;avfallstype;Type avfall. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5704305_B58C_446d_A69A_62BB09174872;3.0 EAID_284D1F29_33B0_45f4_80B7_76FEBDB91211;Avfallstype;Type avfall.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_284D1F29_33B0_45f4_80B7_76FEBDB91211;1.0 EAID_C1423A91_6F4B_4193_A33B_EABC7C7B5656;Avfallstype;Angir type avfall;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1423A91_6F4B_4193_A33B_EABC7C7B5656;20201022 EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;avfallstype;avfallstype;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;20201022 EAID_45C82F2E_5CE3_4f96_A878_BB4A60D7D3A2;AvfallType;beskriver avfallstypen i et deponi (avfallsområde);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45C82F2E_5CE3_4f96_A878_BB4A60D7D3A2;3.0 EAID_38F8B16D_3CA1_4e61_8CFB_46872B733BB9;avfallType;beskriver avfallstypen i et deponi (avfallsområde);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\GrusPukkOmråder\SandGrusOmr;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38F8B16D_3CA1_4e61_8CFB_46872B733BB9;3.0 EAID_48B7967A_B9A7_4a0f_AB32_ABA89AE48D9D;avgift;Angir om HC-parkering er avgiftspliktig for funksjonshemmede.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\FriluftHCparkering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48B7967A_B9A7_4a0f_AB32_ABA89AE48D9D;1.3 EAID_D9D6974E_BEE6_42e2_849D_A3C42A2C6491;avgift;Angir om HC-parkering er avgiftspliktig for funksjonshemmede.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\TettstedHCparkering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9D6974E_BEE6_42e2_849D_A3C42A2C6491;1.3 EAID_428D27EB_4F33_464b_B115_3EDBE8C2F511;avgjørelsesdato;dato for vedtak/avgjørelse av enkeltvedtak;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak\PblTiltak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_428D27EB_4F33_464b_B115_3EDBE8C2F511;4.6 EAID_2AE71853_8674_40ab_AC83_EFC0799F8054;avgjørelsesdato;dato for vedtak/avgjørelse av enkeltvedtak ;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Bestemmelsesområder\RpBestemmelseMidlByggAnlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2AE71853_8674_40ab_AC83_EFC0799F8054;1.0 EAID_F6300143_45F5_4e12_9380_8334106266D1;avgjørelsesdato;dato for vedtak/avgjørelse av enkeltvedtak (pbl. 1985 § 93, fra 1 juli 2010 pbl. kap. 20);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\PblMidlByggAnleggOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6300143_45F5_4e12_9380_8334106266D1;1.0 EAID_3B80D214_8839_4c4e_97CD_8F13FC08B924;avgjørelsesdato;dato for vedtak/avgjørelse av enkeltvedtak (pbl. 1985 § 93, fra 1 juli 2010 pbl. kap. 20);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\PblMidlByggAnleggOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B80D214_8839_4c4e_97CD_8F13FC08B924;1.0 EAID_6D10EECA_A9FE_4f61_AA52_6DE7CE431E6F;avgLog10BootstrapEstimate;gjennomsnittlig log10-transformerte ”bootstrap”-estimater;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav\BirdSpeciesProperties;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D10EECA_A9FE_4f61_AA52_6DE7CE431E6F;20180201 EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;avgrensaVinterdriftFraDato;Angir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift starter et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;1.0 EAID_C0C8E2CF_799E_4f38_A239_541C1E8D9D0E;avgrensaVinterdriftFraDato;Angir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift starter et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0C8E2CF_799E_4f38_A239_541C1E8D9D0E;1.0 EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;avgrensaVinterdriftTilDato;Angir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift avsluttes et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges. Det kan innenfor denne perioden være gitt en periode hvor vegen er helt vinterstengt (se egne ET).;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;1.0 EAID_C0C8E2CF_799E_4f38_A239_541C1E8D9D0E;avgrensaVinterdriftTilDato;Angir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift avsluttes et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges. Det kan innenfor denne perioden være gitt en periode hvor vegen er helt vinterstengt (se egne ET).;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0C8E2CF_799E_4f38_A239_541C1E8D9D0E;1.0 EAID_429B5243_C381_40e2_AC82_EA0654C53B5E;avgrensingType;informasjon om grense som er henta fra annet datasett;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0.1\ArealressursGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_429B5243_C381_40e2_AC82_EA0654C53B5E;5.0.1 EAID_7387D6E3_C4B2_41c7_98E5_A37C89494FFE;avgrensingType;informasjon om grense som er henta fra annet datasett;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.1\ArealressursGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7387D6E3_C4B2_41c7_98E5_A37C89494FFE;5.1 EAID_2B4FBA9A_11C7_404b_A732_33AA4FF78E3B;avgrensingType;informasjon om grense som er henta fra annet datasett;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0\ArealressursGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B4FBA9A_11C7_404b_A732_33AA4FF78E3B;5.0 EAPK_C9BA30AF_285B_452b_9B62_10EEA5F04A62;Avgrensningslinjer;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Avgrensningslinjer;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C9BA30AF_285B_452b_9B62_10EEA5F04A62;1.0 EAID_DEEC5828_7FCA_443e_88A4_948A2D950836;Avgrensningslinjer;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekkObjekttyper med tydelige fellestrekk;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DEEC5828_7FCA_443e_88A4_948A2D950836;1.0 EAID_4C62D66C_0EB7_48bb_B685_13D75B5D4C80;avgrensningstype;angir type avgreisningslinje. Ulike objekter avgrenses av ulike typer grenser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter - fylker og kommuner\Grense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C62D66C_0EB7_48bb_B685_13D75B5D4C80;20240101 EAID_24FECF51_D766_4ead_835C_C4FFA6F1A4DE;avgrensningstype;angir type avgreisningslinje. Ulike objekter avgrenses av ulike typer grenser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Grense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24FECF51_D766_4ead_835C_C4FFA6F1A4DE;20240101 EAID_38EDEAE0_6720_44a8_818E_1280601BAC55;avgrensningstype;angir type avgreisningslinje. Ulike objekter avgrenses av ulike typer grenser.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Grense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38EDEAE0_6720_44a8_818E_1280601BAC55;20230701 EAID_AA6FC572_BDD4_471f_A82C_F7DC61737391;Avkjørselsbestemmelse;kodeliste for planbestemmelse om avkjørsel (pbl. §§ 25 og 26 første ledd). Merknad: Angir om avkjørsel til formålsområde tillates eller ikke tillates, eller om det i plan / bestemmelser er tillatt avkjørsel via annet formål enn vei (via gangvei, turvei e.l.). I sistnevnte situasjon knyttes egenskapen til det formålsområde det er tillatt.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Formål;Gyldig;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA6FC572_BDD4_471f_A82C_F7DC61737391;1.0 EAID_F5A6B5B3_5B93_4161_98B9_F3F3316A32A7;avkjørselsbestemmelse;planbestemmelse om avkjørsel (pbl. § 12-7 nr. 7 og TEK § 8-8) Merknad: Angir om avkjørsel til formålsområde tillates eller ikke tillates, eller om det i plan og/eller bestemmelser er tillatt avkjørsel via annet formål enn vei (via gangvei, turvei e.l.). I sistnevnte situasjon knyttes egenskapen til det formålsområdet det er tillatt å passere;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Formål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5A6B5B3_5B93_4161_98B9_F3F3316A32A7;1.0 EAID_54C5C6B4_F513_43a0_95FC_8AEDE5EA6274;avkjørselsbestemmelse;planbestemmelse om avkjørsel (pbl. 1985 §§ 25 og 26 første ledd, og pbl. 1985 § 11-10 nr. 4) Merknad: Angir om avkjørsel til formålsområdet tillates eller ikke tillates, eller om det i planbestemmelser er tillatt avkjørsel via annet formål enn vei (via gangvei, turvei e.l.). I sistnevnte situasjon knyttes egenskapen til det formålsområdet det er tillatt å passere;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål\RbFormålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54C5C6B4_F513_43a0_95FC_8AEDE5EA6274;1.0 EAID_56B48038_8DC4_489e_8BBA_AFEFEEB07B02;avkjørselsbestemmelse;planbestemmelse om avkjørsel (pbl. 1985 §§ 25 og 26, 1. ledd, og pbl. § 11-10 nr. 4 og TEK10 § 8-8) Merknad: Angir om avkjørsel til formålsområde tillates eller ikke tillates, eller om det i plan / bestemmelser er tillatt avkjørsel via annet formål enn vei (via gangvei, turvei e.l.). I sistnevnte situasjon knyttes egenskapen til det formålsområde det er tillatt å passere;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56B48038_8DC4_489e_8BBA_AFEFEEB07B02;1.0 EAID_7610605D_153A_4ea6_B2C0_BE497E9FEC38;Avkjørselsbestemmelse;planbestemmelse om avkjørsel (pbl. §§ 25 og 26 første ledd) Merknad: Angir om avkjørsel til formålsområde tillates eller ikke tillates, eller om det i plan / bestemmelser er tillatt avkjørsel via annet formål enn vei (via gangvei, turvei e.l.). I sistnevnte situasjon knyttes egenskapen til det formålsområde det er tillatt;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7610605D_153A_4ea6_B2C0_BE497E9FEC38;1.0 EAID_392766F8_A174_43e5_A564_DD41A2BA2CE9;Avkjørselsbestemmelse;planbestemmelse om avkjørsel (pbl. §§ 25 og 26 første ledd) Merknad: Angir om avkjørsel til formålsområde tillates eller ikke tillates, eller om det i plan / bestemmelser er tillatt avkjørsel via annet formål enn vei (via gangvei, turvei e.l.). I sistnevnte situasjon knyttes egenskapen til det formålsområde det er tillatt;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_392766F8_A174_43e5_A564_DD41A2BA2CE9;1.0 EAID_3F0409AE_0672_41c5_A69A_E08C7A90E4B5;avkjørselsbestemmelse;planbestemmelse om avkjørsel (pbl. 1985 §§ 25 og 26, 1. ledd, og pbl. § 11-10 nr. 4 og TEK10 § 8-8) Merknad: Angir om avkjørsel til formålsområde tillates eller ikke tillates, eller om det i plan / bestemmelser er tillatt avkjørsel via annet formål enn vei (via gangvei, turvei e.l.). I sistnevnte situasjon knyttes egenskapen til det formålsområde det er tillatt å passere;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Arealformål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F0409AE_0672_41c5_A69A_E08C7A90E4B5;1.0 EAID_331B5464_2ABA_4e39_858E_4DD646A05426;avklart andeler;angir om alle andeler i jordsameiet er avklart. Det vil si hvor stor eierandel hver enkelt matrikkelenhet har i jordsameiet. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\Matrikkelenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_331B5464_2ABA_4e39_858E_4DD646A05426;20211101 EAID_63D6D4FA_9A7D_4f86_89C3_C824C9B79B7D;avKlasse;Av-klasse (av_class);SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\FellesegenskaperAkvakultur;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63D6D4FA_9A7D_4f86_89C3_C824C9B79B7D;20210501 EAID_667AA46E_FAAE_45e0_8739_47231E35BF0E;AvKlasse;AvKlasse (av_class);SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_667AA46E_FAAE_45e0_8739_47231E35BF0E;20210501 EAID_DB25D691_644B_4119_B107_CFB9EB96E75E;avlop;Hvilken avløpsordning bygget benytter seg av. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101\Bygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB25D691_644B_4119_B107_CFB9EB96E75E;20221101 EAID_DBB4482F_02CD_46ed_AD10_6F218495C733;AvlopsKode;Kodeliste over ulike typer avløp.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBB4482F_02CD_46ed_AD10_6F218495C733;20221101 EAID_F309BEAC_5E16_40f0_B19E_A2D2F969D7F4;avløpstype;Beskrivelse av hva slags tømming/avløpstype som er tilgjengelig. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F309BEAC_5E16_40f0_B19E_A2D2F969D7F4;2.0 EAID_C70EC3A5_6C1E_47cd_B009_E3CF68AB5BE9;Avløpstype;Angir hvilken type væske som kan tømmes.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C70EC3A5_6C1E_47cd_B009_E3CF68AB5BE9;1.0 EAID_623211F0_73EE_4193_A789_856CA81D87B5;avløpstype;Hva slags tømming/avløpstype som er tilgjengelig. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_623211F0_73EE_4193_A789_856CA81D87B5;3.0 EAID_6926CC59_26E7_4104_B82D_54AC733AFE7C;Avløpstype;Hvilken type væske som kan tømmes.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6926CC59_26E7_4104_B82D_54AC733AFE7C;1.0 EAID_7DCEC3D7_1E55_46b5_A4AE_44EC071F40D5;avsperringstype;Kodeliste for å angi type avsperring for inngangen. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7DCEC3D7_1E55_46b5_A4AE_44EC071F40D5;2.0 EAID_0134786D_E162_40c9_A9E3_00836E0B5181;Avsperringstype;Type avsperring for HavnegjerdeInngang.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0134786D_E162_40c9_A9E3_00836E0B5181;1.0 EAID_1069F83D_9E46_4dca_A8DD_9376A849E299;avsperringstype;Type avsperring for inngangen. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1069F83D_9E46_4dca_A8DD_9376A849E299;3.0 EAID_D3C8C07C_7754_4b32_AB05_79C30A5BFC4E;Avsperringstype;Type avsperring for HavnegjerdeInngang.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D3C8C07C_7754_4b32_AB05_79C30A5BFC4E;1.0 EAID_48B7967A_B9A7_4a0f_AB32_ABA89AE48D9D;avstandFasilitet;Gangavstand (veien som må gås, ikke luftlinje) til nærmeste fasilitet eller begynnelsen av turvei. Angis i m uten desimaltall. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\FriluftHCparkering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48B7967A_B9A7_4a0f_AB32_ABA89AE48D9D;1.3 EAID_361B5256_59E3_4ccc_9D04_AD9FBDB45F32;avstandHC;Avstand til nærmeste HC-parkeringsplass oppgis i meter uten desimaler.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\FriluftSkiløype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_361B5256_59E3_4ccc_9D04_AD9FBDB45F32;1.3 EAID_89BBA47E_9968_4836_9E88_9511B867A4A3;avstandHC;Gangavstand til nærmeste HC-parkeringsplass oppgis i meter uten desimaler.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\TettstedInngangBygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_89BBA47E_9968_4836_9E88_9511B867A4A3;1.3 EAID_5069955F_67F4_4395_8D77_9D0CB233960C;avstandMeter;avstand til utløp;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Tverrprofillinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5069955F_67F4_4395_8D77_9D0CB233960C;1.1 EAID_D9D6974E_BEE6_42e2_849D_A3C42A2C6491;avstandServicebygg;"Gangavstand (veien som må gås, ikke luftlinje) til nærmeste servicebygg oppgis i m uten desimaltall. Merknad: Ved gatelangs parkering i sentrumsområder bruk 0 m og skriv i kommentarfeltet: ""sentrum parkering"" .";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\TettstedHCparkering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9D6974E_BEE6_42e2_849D_A3C42A2C6491;1.3 EAID_4E11AB76_0762_4b5b_A7FA_141EB5561794;avstandSide;"Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Lineære referanser\LineærPosisjonPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E11AB76_0762_4b5b_A7FA_141EB5561794;1.0 EAID_FA80709A_D908_4429_92A2_4CB78E62935E;avstandSide;"Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Lineære referanser\LineærPosisjonStrekning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA80709A_D908_4429_92A2_4CB78E62935E;1.0 EAID_041210E3_C0E3_420f_9C44_998957234E7F;avstandSide;"Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Lineære referanser\LineærPosisjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_041210E3_C0E3_420f_9C44_998957234E7F;1.0 EAID_89BBA47E_9968_4836_9E88_9511B867A4A3;avstandVanligParkering;Gangvstand til nærmeste parkeringsplass oppgis i meter uten desimaler.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\TettstedInngangBygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_89BBA47E_9968_4836_9E88_9511B867A4A3;1.3 EAID_0209C79E_C050_434e_9BA9_8202C83EDD31;avtaleForsvaretTilDato;dato for når eventuell avtale med Forsvaret går ut;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Modeller_med_interne_kodelister\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen\Skyteanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0209C79E_C050_434e_9BA9_8202C83EDD31;20190301 EAID_0CBFEDE3_1752_44e1_938E_9E6641F640E0;avtaleForsvaretTilDato;dato for når eventuell avtale med Forsvaret går ut;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen\Skyteanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0CBFEDE3_1752_44e1_938E_9E6641F640E0;20190301 EAID_14078E48_E147_4d70_9F35_74D8C3C638EE;avtaletype;"avtaletype for avtaleområder";SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\ReinavtaleOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14078E48_E147_4d70_9F35_74D8C3C638EE;20221017 EAID_28F62A32_063E_48a0_B26B_0764D42551FF;Avtaletype;"avtaletype for avtaleområder. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_28F62A32_063E_48a0_B26B_0764D42551FF;20221017 EAID_E154AD19_6083_4117_9236_28BB57574473;AvtaltAvgrensningslinje;avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. Merknad 2: Benyttes også som avgrensning av kontinentalsokkel i internasjonalt farvann, der flere stater kan framlegge dokumentasjon om rettigheter til sokkelen, men der statene har kommet til enighet om en avgrensningslinje.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E154AD19_6083_4117_9236_28BB57574473;20211115 EAID_36DF0C5D_0092_4ec2_96B3_09D58AF2BEC8;AvtaltAvgrensningslinje;avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. Merknad 2: Benyttes også som avgrensning av kontinentalsokkel i internasjonalt farvann, der flere stater kan framlegge dokumentasjon om rettigheter til sokkelen, men der statene har kommet til enighet om en avgrensningslinje.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_36DF0C5D_0092_4ec2_96B3_09D58AF2BEC8;20210701 EAID_23989B18_B19E_40fd_879E_C103BA6A9B66;AvtaltAvgrensningslinje;avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N100 Kartdata\Administrative_områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23989B18_B19E_40fd_879E_C103BA6A9B66;1.0 EAID_0841A5A1_21E8_40a8_A6E9_0494036B78C4;AvtaltAvgrensningslinje;avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Administrative_områder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0841A5A1_21E8_40a8_A6E9_0494036B78C4;1.0 EAID_0C5E65C2_6DAC_431d_A71C_0DEC0753948C;AvtaltAvgrensningslinjeSokkel;avtalt avgrensningslinje for kontinentalsokkel er avtalt og ratifisert grenselinje for den undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp der flere enn én stat kan framlegge dokumentasjon utenfor 200 nm fra noen stats grunnlinje;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0C5E65C2_6DAC_431d_A71C_0DEC0753948C;20211115 EAID_4B39D00E_115D_4b5f_8D73_7EE0FCED7EBF;AvtalteGrenser;avtale mellom to eller flere stater om en felles grense, enten mellom nasjonene eller som avgrensning av felles område for ressursutnyttelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B39D00E_115D_4b5f_8D73_7EE0FCED7EBF;20211115 EAID_F3A4C63E_27A0_431d_985A_9EE1C8F8E405;avvikBeskrivelse;Fritekst beskrivelse av type avvik. Kan i tillegg utfylles ved bruk av egenskapen informasjon.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0\AvvikGenerell;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3A4C63E_27A0_431d_985A_9EE1C8F8E405;1.0 EAID_B766B738_7E40_443e_88F9_F5A12480B773;AvvikEgenskapskvalitet;avvik innenfor kategorien Egenskapkvalitet. Geometrien for objektet avviket er knyttet til (eller en forenklet utgave av denne) brukes som geometri for avviket. Objektpeker til objektet angis.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B766B738_7E40_443e_88F9_F5A12480B773;1.0 EAID_C605C4C9_21A2_4322_9D3D_EE20B6654326;AvvikFellesegenskaper;abstrakt objekttype som inneholder felles egenskaper for alle typer tilbakemeldinger på avvik.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C605C4C9_21A2_4322_9D3D_EE20B6654326;1.0 EAID_A9108C2D_E777_40e3_9E9B_0B8D2CC3F7CC;AvvikFullstendighet;avvik innenfor kvalitetskategorien Fullstendighet. Ved manglende fullstendighet angis et punkt der det manglende objektet burde finnes for å representere avviket. Ved overfullstendighet brukes det overskytende objektets geometri (eller ev. en forenklet utgave av denne) og det angis objektpeker til objektet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9108C2D_E777_40e3_9E9B_0B8D2CC3F7CC;1.0 EAID_F3A4C63E_27A0_431d_985A_9EE1C8F8E405;AvvikGenerell;avvik i kartdataene som ikke lar seg beskrive med en av de andre avvikstypene. Hva avviket går ut på må defineres i egenskapene avvikBeskrivelse og informasjon. Dersom mulig bør en av de andre objekttypene som beskriver et avvik mer konkret/detaljert benyttes.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3A4C63E_27A0_431d_985A_9EE1C8F8E405;1.0 EAID_C605C4C9_21A2_4322_9D3D_EE20B6654326;avvikId;Unik identifikasjon av avviket innenfor datasettet i form av et nummer e.l. Unik identifikasjon av det enkelte avvik vil gjøre det lettere å kommunisere om de enkelte avvikene og er spesielt nyttig der avvikene ikke knytter seg til unikt identifiserbare kartobjekter.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0\AvvikFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C605C4C9_21A2_4322_9D3D_EE20B6654326;1.0 EAID_78D790ED_7EDE_4fe2_9455_B4F0A64D2CB6;AvvikKonsistenskontroller;avvik som beskriver manglende samsvar/konsistens mellom ulike objekter i et datasett, eller mellom datasett. Geometrien for objektet avviket er knyttet til (eller en forenklet utgave av denne) brukes som geometri for avviket. Objektpeker til objektet angis.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78D790ED_7EDE_4fe2_9455_B4F0A64D2CB6;1.0 EAID_F34037CE_4A28_4489_AD6B_BB20DA92EE77;AvvikLogiskKonsistens;avvik innenfor kategorien Logisk konsistens. Geometrien for objektet avviket er knyttet til (eller en forenklet utgave av denne) brukes som geometri for avviket. Objektpeker til objektet angis.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F34037CE_4A28_4489_AD6B_BB20DA92EE77;1.0 EAID_C605C4C9_21A2_4322_9D3D_EE20B6654326;avvikObjekttype;"hvilken objekttype avviket gjelder. For veglenke eller andre typer generelle objekttyper bør den klassifiserende egenskapen angis i tillegg til objekttypen. F.eks. ""Veglenke - sti"" eller ""Veglenke - enkelBilveg"". ";SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0\AvvikFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C605C4C9_21A2_4322_9D3D_EE20B6654326;1.0 EAID_3B5EE09F_EE61_435c_BF50_C907C8ADF19D;avvikshåndtering;hvordan avviket skal håndteres. Det vil i de fleste tilfeller si hvem som har ansvar for å rette avviket.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0\KontrollGeodatakvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B5EE09F_EE61_435c_BF50_C907C8ADF19D;1.0 EAID_70C8130F_1F27_4ec9_841F_E28C97C22E28;Avvikshåndtering;kodeliste med verdier som forteller hvordan avviket skal rettes/håndteres.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70C8130F_1F27_4ec9_841F_E28C97C22E28;1.0 EAID_A5A623B3_39CA_4c27_9B95_04787D579314;AvvikStedfesting;avvik innenfor kategorien Stedfestingsnøyaktighet (jf. Geodatakvalitet). Krav til stedfesting gjøres ved at det stilles krav til maksimalt systematisk avvik, maksimalt tilfeldig avvik og andel grove feil. Ved kontroll av stedfestingsnøyaktighet sammenlignes dataene med en fasit slik at man kan regne ut systematiske og tilfeldige avvik og sammenligne med de gitte kravene. Avvikene i enkeltavvikene i en slik kontroll egner seg ikke for utveksling av avvik etter denne produktspesifikasjonen. Imidlertid kan de enkelte grovfeilene dokumenteres/utveklses ved bruk av denne spesifikasjonen. Geometrien for objektet avviket er knyttet til (eller en forenklet utgave av denne) brukes som geometri for avviket. Objektpeker til objektet angis.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5A623B3_39CA_4c27_9B95_04787D579314;1.0 EAID_78D790ED_7EDE_4fe2_9455_B4F0A64D2CB6;avvikstype;egenskap som beskriver hva slags type konsistenskontroll er er kjørt for å finne avviket ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0\AvvikKonsistenskontroller;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78D790ED_7EDE_4fe2_9455_B4F0A64D2CB6;1.0 EAID_55B38E63_276E_483b_A4A9_3ED4E0FAC7FC;AvvikstypeEgenskapskvalitet;kodeliste med verdier for forskjellige typer avvik innenfor kategorien Egenskapskvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_55B38E63_276E_483b_A4A9_3ED4E0FAC7FC;1.0 EAID_B766B738_7E40_443e_88F9_F5A12480B773;avvikstypeEgenskapskvalitet;angir type avvik innenfor kategorien egenskapskvalitet (feilklassifisering e.l.);SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0\AvvikEgenskapskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B766B738_7E40_443e_88F9_F5A12480B773;1.0 EAID_6C738AF7_5B1C_44c5_BFCA_F4A3AF9DF53E;AvvikstypeFullstendighet;kodeliste med verdier for forskjellige typer avvik innenfor kategorien Fullstendighet;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C738AF7_5B1C_44c5_BFCA_F4A3AF9DF53E;1.0 EAID_A9108C2D_E777_40e3_9E9B_0B8D2CC3F7CC;avvikstypeFullstendighet;angir type avvik innenfor kategorien fullstendighet (manglende objekt/overskytende objekt);SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0\AvvikFullstendighet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9108C2D_E777_40e3_9E9B_0B8D2CC3F7CC;1.0 EAID_F798833B_8224_45ad_A416_91A02BA9ED7B;AvvikstypeKonsistenskontroller;kodeliste med verdier for forskjellige typer avvik funnet ved kjøring av konsistenskontroller mellom ulike kartdata.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F798833B_8224_45ad_A416_91A02BA9ED7B;1.0 EAID_3E9DDC3B_D82D_4902_851A_EB6563A422AC;AvvikstypeLogiskKonsistens;kodeliste med verdier for forskjellige typer avvik innenfor kategorien Logisk konsistens;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E9DDC3B_D82D_4902_851A_EB6563A422AC;1.0 EAID_F34037CE_4A28_4489_AD6B_BB20DA92EE77;avvikstypeLogiskKonsistens;angir type avvik innenfor kategorien Logisk konsistens;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0\AvvikLogiskKonsistens;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F34037CE_4A28_4489_AD6B_BB20DA92EE77;1.0 EAID_4A21E7C7_4155_48fc_9221_68636E7B2864;AvvikstypeStedfesting;kodeliste med verdier for forskjellige typer avvik innenfor kategorien Stedfestingskvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4A21E7C7_4155_48fc_9221_68636E7B2864;1.0 EAID_A5A623B3_39CA_4c27_9B95_04787D579314;avvikstypeStedfesting;angir type avvik innenfor kategorien stedfestingskvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0\AvvikStedfesting;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5A623B3_39CA_4c27_9B95_04787D579314;1.0 EAID_5B49A6C3_ED41_44e1_B802_2ED15AD1D577;axleLoad;Total vekt som må bæres av én aksel på en vogn eller kjøretøy. Øvre grense for akseltrykk. Måles i tonn (t). ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LoadLimitationArea;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B49A6C3_ED41_44e1_B802_2ED15AD1D577;3.0 EAID_6A3E1FE3_14C9_4a72_903D_350754F80188;baderampe;Baderampe;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\FriluftFriluftsområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A3E1FE3_14C9_4a72_903D_350754F80188;1.3 EAID_4C54F201_5744_4ab0_BCB5_37B6C6F71455;Bane;"teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor som del av en banestrekning -- Definition -- theoretical line which represents a single or several parallel tracks as part of a railway line -- INSPIRE -- Maps to RailwayLink";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C54F201_5744_4ab0_BCB5_37B6C6F71455;1.0 EAID_53532987_25DB_431f_9C7B_6C388AB29819;Bane;teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor som del av en banestrekning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N100 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53532987_25DB_431f_9C7B_6C388AB29819;1.0 EAID_DD4CBE5B_D886_49fe_949C_A355E88BCBCA;Bane;"teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor som del av en banestrekning -- Definition -- theoretical line which represents a single or several parallel tracks as part of a railway line -- INSPIRE -- Maps to RailwayLink";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD4CBE5B_D886_49fe_949C_A355E88BCBCA;1.0 EAID_5523023E_0F38_4279_8CBB_A5CF4A3FE54C;Bane;"teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor som del av en banestrekning -- Definition -- theoretical line which represents a single or several parallel tracks as part of a railway line -- INSPIRE -- Maps to RailwayLink";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5523023E_0F38_4279_8CBB_A5CF4A3FE54C;1.0 EAID_E571523D_7C1E_4c9c_9724_F2DB01FB4C41;Bane;"teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor som del av en banestrekning -- Definition -- theoretical line which represents a single or several parallel tracks as part of a railway line -- INSPIRE -- Maps to RailwayLink";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E571523D_7C1E_4c9c_9724_F2DB01FB4C41;1.0 EAID_DC2FEE05_F42D_486c_ABFE_11C27E21704E;Bane;"teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor som del av en banestrekning -- Definition -- theoretical line which represents a single or several parallel tracks as part of a railway line -- INSPIRE -- Maps to RailwayLink";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DC2FEE05_F42D_486c_ABFE_11C27E21704E;1.0 EAID_7A78E903_0514_4178_B239_3CDC0BF9A32F;Bane;"teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor som del av en banestrekning -- Definition -- theoretical line which represents a single or several parallel tracks as part of a railway line -- INSPIRE -- Maps to RailwayLink";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Samferdsel;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A78E903_0514_4178_B239_3CDC0BF9A32F;1.0 EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;baneformål;Angir jernbaneanleggets hovudformål.;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;1.0 EAID_7A3E357C_087C_4356_A463_A23A2438C4E4;Banekjedebrudd;Angir punkt med brudd i kilometrering for ein bane. Dette vert lagt inn ved alle linjeomleggingar som anten kortar inn eller forlenger banen for å unngå at ein må definere om kilometerverdiane for alle objekt etter linjeomlegginga.;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A3E357C_087C_4356_A463_A23A2438C4E4;1.0 EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;banekortnavn;Banekortnavn er identifikator for dei enkelte banane, og er unik for kvar av dei definerte rutene. Alle lenker som høyrer til ei rute har same baneident definert. Ein oversikt over alle kortnavn med tilhøyrande namn på banar ligg i geodatabasen i tabellen Baneliste. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;1.0 EAID_FE094514_8E93_4426_B768_48C2B1BB94F0;Banelenke;Linje som representerer ein bane.;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE094514_8E93_4426_B768_48C2B1BB94F0;1.0 EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;banenavn;Angir navnet på banen objektet tilhører;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;1.0 EAPK_182EC99B_BE52_4e18_9BB6_47A7A3E91C65;Banenettverk;Banenettverk er eit datasett som viser, på eit overordna nivå, dei ulike banane i det norske jernbanenettet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_182EC99B_BE52_4e18_9BB6_47A7A3E91C65;1.0 EAID_B9CE796F_894D_444f_A772_3F6183FBD940;Banenode;Abstrakt supertype for objekttypar som representerer noder i banenettet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9CE796F_894D_444f_A772_3F6183FBD940;1.0 EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;baneSkadet;om jernbane/jernbanerelaterte installasjoner ble skadet i skredet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;1.1 EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;banestatus;Angir status for drift på ein banestrekning. Banar definert som nedlagt (N) er lagt ned ved stortingsvedtak, men finst fortsatt fysisk i terrenget (som t.d. Flekkefjordbanen). Banar som er midlertidig ute av drift (M) er ikkje i drift, men heller ikkje nedlagt (som t.d. Namsosbanen). Baner som er planlagt og under bygging (P) er teke inn i denne versjonen, saman med nokre få baner som er fjerna (F). Merk: Nedlagte banar og stasjonar kan ha museumsdrift. Fjerna baner er ikkje uttømmande for alle fjerna baner.;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;1.0 EAID_135BFD07_E9FF_4d5b_9922_FD04AD420E65;banestatus;definerer status for drift på en banestrekning. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N100 Kartdata\Samferdsel\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_135BFD07_E9FF_4d5b_9922_FD04AD420E65;1.0 EAID_8BF3945D_008F_4717_BD04_575A5E1AF72D;banestatus;definerer status for drift på en banestrekning. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Samferdsel\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8BF3945D_008F_4717_BD04_575A5E1AF72D;1.0 EAID_98F10C9A_3171_44be_B468_C3B53B240F8F;banestatus;definerer status for drift på en banestrekning. I denne sammenhengen betyr Midlertidig ute av drift at anlegget finnes, men at det ikke er trafikk. Det kan kreves vedlikeholdsarbeid for å sett i drift. Nedlagt betyr at strekningen er nedlagt ved Stortingsvedtak, men at strekningen fortsatt finnes fysisk i terrenget. Nedlagte strekninger kan kreve nytt vedtak for å sette i drift.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Samferdsel\Jernbaneinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_98F10C9A_3171_44be_B468_C3B53B240F8F;1.0 EAID_3A8F63CB_5886_48bf_862C_A1A402E30285;Bardun;tau, vaier eller liknende som støtter eller stabiliserer høye gjenstander Merknad FKB: Dersom flere barduner går i samme retning skal den høyeste og lengste bardunen registreres.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0\Objekttyper - instansierbare;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3A8F63CB_5886_48bf_862C_A1A402E30285;1.0 EAID_5BD3D6E5_1552_440d_964F_49A8C427FE35;Bardun;tau, vaier eller liknende som støtter eller stabiliserer høye gjenstander Merknad FKB: Dersom flere barduner går i samme retning skal den høyeste og lengste bardunen registreres.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.1\Objekttyper - instansierbare;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5BD3D6E5_1552_440d_964F_49A8C427FE35;1.0 EAID_D8FFB4C4_3072_4b17_BCFF_D8EF175A4311;Bardun;tau, vaier eller liknende som støtter eller stabiliserer høye gjenstander Merknad FKB: Dersom flere barduner går i samme retning skal den høyeste og lengste bardunen registreres.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\Fotogrammetrisk FKB-Ledning 5.0\FKB-Ledning-5.0\Objekttyper - instansierbare;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8FFB4C4_3072_4b17_BCFF_D8EF175A4311;1.0 EAID_94C1D930_5F68_42de_A37F_520803383E83;barmarksløype;Betinget egenskap som kun brukes for veglenker som er omfattet av barmarksløyper i Finnmark (jf. definison styrt av fylkesmannen i Finnmark). Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som barmarksløype Nei.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti-5.0\Veglenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_94C1D930_5F68_42de_A37F_520803383E83;5.0 EAID_144FA078_541B_4ea1_90C3_E276AD23C591;barmarksløype;Betinget egenskap som kun brukes for veglenker som er omfattet av barmarksløyper i Finnmark (jf. definison styrt av fylkesmannen i Finnmark). Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som barmarksløype Nei.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti 5.0\FKB-TraktorvegSti-5.0\Veglenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_144FA078_541B_4ea1_90C3_E276AD23C591;5.1 EAID_1F57D7DA_74D2_4ce9_A353_76B9BAB57F83;barmarksløype;Betinget egenskap som kun brukes for veglenker som er omfattet av barmarksløyper i Finnmark (jf. definison styrt av fylkesmannen i Finnmark). Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som barmarksløype Nei.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti\Veglenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F57D7DA_74D2_4ce9_A353_76B9BAB57F83;4.6 EAID_AE51F708_A769_427a_967F_96ABAEEAB197;barmarksløype;Betinget egenskap som kun brukes for veglenker som er omfattet av barmarksløyper i Finnmark (jf. definison styrt av fylkesmannen i Finnmark). Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som barmarksløype Nei.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti-5.1\Veglenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AE51F708_A769_427a_967F_96ABAEEAB197;5.1 EAID_4175A1A8_C8D2_46ce_B311_231FFE42C0C5;Barmarksløype;tradisjonelle kjørespor/traktorveger i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen -- Definition -- traditional driving tracks/tractor roads on uncultivated land where motor traffic for the general public is permitted on snowless ground in accordance with the regulations laid down by the County governor;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Motorferdsel i utmark;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4175A1A8_C8D2_46ce_B311_231FFE42C0C5;1,0 EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;Barnehage;objekttype som innholder egenskaper med informasjon knyttet il barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;20171201 EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;Barnehage;objekttype som innholder egenskaper med informasjon knyttet il barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;20210801 EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;barnehagenavn;navn på den enkelte barnehage i NSR;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;20171201 EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;barnehagenavn;navn på den enkelte barnehage i NSR;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;20210801 EAPK_6B5EB7D4_370F_4b26_9287_BB4E42A47240;Barnehager;oversikt over og informasjon om barnehager i Norge;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_6B5EB7D4_370F_4b26_9287_BB4E42A47240;20171201 EAPK_89A3072C_B86C_4413_AA93_77C0DCFCC12B;Barnehager;oversikt over og informasjon om barnehager i Norge;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_89A3072C_B86C_4413_AA93_77C0DCFCC12B;20210801 EAID_30E25F92_288D_4347_B261_A232CEB82843;Barnehagetype;informasjon om barnehagen er åpen, ordinær eller en familiebarnehage;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30E25F92_288D_4347_B261_A232CEB82843;20171201 EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;barnehagetype;Organiseringsform for barnehage;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;20171201 EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;barnehagetype;Organiseringsform for barnehage;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;20210801 EAID_DD570426_CD0D_478d_8006_51AE88140579;Barnehagetype;informasjon om barnehagen er åpen, ordinær eller en familiebarnehage;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD570426_CD0D_478d_8006_51AE88140579;20210801 EAPK_149C1D1F_0DF1_494f_880A_CECB1B32FBB9;Barnetråkk - aggregert;Datamodell for Barnetråkk aggregerte data. Aggregert datasett er en heksagon rutenett representasjon av punkt og linje registeringer i Barnetråkk.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_149C1D1F_0DF1_494f_880A_CECB1B32FBB9;20230901 EAPK_57F39171_47D4_4f32_B867_CE860C1F79E4;Barnetråkk;Datamodell for Barnetråkk. Barnetråkk inneholder data om barna sitt nærmiljø og er registrert av skoleelever. Data omfatter veier barn bruker til skole- og fritidsaktiviteter, samt informasjon om steder barn bruker til fritidsaktiviteter. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_57F39171_47D4_4f32_B867_CE860C1F79E4;20221001 EAID_7DDF2562_F85A_44a2_851F_93141333D133;BarnetråkkGenerell;Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7DDF2562_F85A_44a2_851F_93141333D133;20230901 EAID_B6FD2834_E18D_498e_B092_C30ED9042F88;BarnetråkkGenerell;Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B6FD2834_E18D_498e_B092_C30ED9042F88;20221001 EAID_43184CF4_410C_41c0_B6F0_CA1BF76C0395;Barneveg;Angi klassetrinn som har deltatt. Kan bare brukes dersom kun et klassetrinn har deltatt.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43184CF4_410C_41c0_B6F0_CA1BF76C0395;20230901 EAID_258974B2_0C7C_4398_BEAC_BA083BDB4ECE;Barneveg;Angi klassetrinn som har deltatt. Kan bare brukes dersom kun et klassetrinn har deltatt.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_258974B2_0C7C_4398_BEAC_BA083BDB4ECE;20221001 EAID_43184CF4_410C_41c0_B6F0_CA1BF76C0395;barnevegType;Fritidsveg eller Skoleveg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\Barneveg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43184CF4_410C_41c0_B6F0_CA1BF76C0395;20230901 EAID_57C2E64D_B47F_42c6_BC1D_09E73FB6F533;BarnevegType;Barnas skole- eller fritidsveg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_57C2E64D_B47F_42c6_BC1D_09E73FB6F533;20230901 EAID_258974B2_0C7C_4398_BEAC_BA083BDB4ECE;barnevegType;Fritidsveg eller Skoleveg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\Barneveg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_258974B2_0C7C_4398_BEAC_BA083BDB4ECE;20221001 EAID_D4FBAC9D_C945_4cc2_B74B_705F4B9C615A;BarnevegType;Barnas skole- eller fritidsveg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4FBAC9D_C945_4cc2_B74B_705F4B9C615A;20221001 EAID_6567E409_648B_4d8c_8F6F_4B7115FD247C;basertPåReferanselinje;peker til forekomsten av referanselinje for vegprosjektet, gitt som LinearElement;SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign-1.0\InfraGML\InfraGML_Part4_Road\Vegelementsamling;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6567E409_648B_4d8c_8F6F_4B7115FD247C;1.0 EAID_15A12899_58EE_4b26_A696_0D9BF3BE7286;BDE209;Konsentrasjoner av dekabromdifenyleter (BDE-209) i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Organiske miljøgifter i marine sedimenter\OrganiskMiljøgift;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15A12899_58EE_4b26_A696_0D9BF3BE7286;20220201 EAID_15A12899_58EE_4b26_A696_0D9BF3BE7286;BDE209Enhet;enhet for BDE-209, µgPrKgTørrvekt.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Organiske miljøgifter i marine sedimenter\OrganiskMiljøgift;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15A12899_58EE_4b26_A696_0D9BF3BE7286;20220201 EAID_DB25D691_644B_4119_B107_CFB9EB96E75E;bebygdAreal;Grunnflaten av bygningen. Det vil si det arealet bygget tar av eiendommen det står på. Merknad: Bebygd arealer er påkrevd å registrere for bygninger under oppføring eller som er ferdigstilt etter 14.09.2010, men ikke for bygningsendringer ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101\Bygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB25D691_644B_4119_B107_CFB9EB96E75E;20221101 EAID_B2585C69_E647_408e_AC73_6A04D44CE13F;bedriftseier;bedriftseier av akvakulturfirma;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\Firmaeier;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2585C69_E647_408e_AC73_6A04D44CE13F;20210501 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning05Til09År;Antall personer i alderen 5 til og med 9 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning05Til09År;Antall personer i alderen 5 til og med 9 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;befolkning05Til09År;Antall personer i alderen 5 til og med 9 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning05Til09År;Antall personer i alderen 5 til og med 9 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning05Til09År;Antall personer i alderen 5 til og med 9 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning0Til04År;Antall personer i alderen null til og med 4 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning0Til04År;Antall personer i alderen null til og med 4 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;befolkning0Til04År;Antall personer i alderen null til og med 4 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning0Til04År;Antall personer i alderen null til og med 4 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning0Til04År;Antall personer i alderen null til og med 4 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning10Til14År;Antall personer i alderen 10 til og med 14 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning10Til14År;Antall personer i alderen 10 til og med 14 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;befolkning10Til14År;Antall personer i alderen 10 til og med 14 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning10Til14År;Antall personer i alderen 10 til og med 14 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning10Til14År;Antall personer i alderen 10 til og med 14 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning15Til19År;Antall personer i alderen 15 til og med 19 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning15Til19År;Antall personer i alderen 15 til og med 19 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;befolkning15Til19År;Antall personer i alderen 15 til og med 19 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning15Til19År;Antall personer i alderen 15 til og med 19 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning15Til19År;Antall personer i alderen 15 til og med 19 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning20Til24År;Antall personer i alderen 20 til og med 24 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning20Til24År;Antall personer i alderen 20 til og med 24 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;befolkning20Til24År;Antall personer i alderen 20 til og med 24 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning20Til24År;Antall personer i alderen 20 til og med 24 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning20Til24År;Antall personer i alderen 20 til og med 24 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning25Til29År;Antall personer i alderen 25 til og med 29 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning25Til29År;Antall personer i alderen 25 til og med 29 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;befolkning25Til29År;Antall personer i alderen 25 til og med 29 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning25Til29År;Antall personer i alderen 25 til og med 29 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning25Til29År;Antall personer i alderen 25 til og med 29 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning30Til34År;Antall personer i alderen 30 til og med 34 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning30Til34År;Antall personer i alderen 30 til og med 34 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;befolkning30Til34År;Antall personer i alderen 30 til og med 34 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning30Til34År;Antall personer i alderen 30 til og med 34 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning30Til34År;Antall personer i alderen 30 til og med 34 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning35Til39År;Antall personer i alderen 35 til og med 39 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning35Til39År;Antall personer i alderen 35 til og med 39 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;befolkning35Til39År;Antall personer i alderen 35 til og med 39 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning35Til39År;Antall personer i alderen 35 til og med 39 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning35Til39År;Antall personer i alderen 35 til og med 39 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning40Til44År;Antall personer i alderen 40 til og med 44 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning40Til44År;Antall personer i alderen 40 til og med 44 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;befolkning40Til44År;Antall personer i alderen 40 til og med 44 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning40Til44År;Antall personer i alderen 40 til og med 44 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning40Til44År;Antall personer i alderen 40 til og med 44 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning45Til49År;Antall personer i alderen 45 til og med 49 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning45Til49År;Antall personer i alderen 45 til og med 49 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;befolkning45Til49År;Antall personer i alderen 45 til og med 49 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning45Til49År;Antall personer i alderen 45 til og med 49 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning45Til49År;Antall personer i alderen 45 til og med 49 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning50Til54År;Antall personer i alderen 50 til og med 54 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning50Til54År;Antall personer i alderen 50 til og med 54 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;befolkning50Til54År;Antall personer i alderen 50 til og med 54 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning50Til54År;Antall personer i alderen 50 til og med 54 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning50Til54År;Antall personer i alderen 50 til og med 54 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning55Til59År;Antall personer i alderen 55 til og med 59 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning55Til59År;Antall personer i alderen 55 til og med 59 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;befolkning55Til59År;Antall personer i alderen 55 til og med 59 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning55Til59År;Antall personer i alderen 55 til og med 59 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning55Til59År;Antall personer i alderen 55 til og med 59 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning60Til64År;Antall personer i alderen 60 til og med 64 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning60Til64År;Antall personer i alderen 60 til og med 64 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;befolkning60Til64År;Antall personer i alderen 60 til og med 64 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning60Til64År;Antall personer i alderen 60 til og med 64 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning60Til64År;Antall personer i alderen 60 til og med 64 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning65Til69År;Antall personer i alderen 65 til og med 69 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning65Til69År;Antall personer i alderen 65 til og med 69 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;befolkning65Til69År;Antall personer i alderen 65 til og med 69 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning65Til69År;Antall personer i alderen 65 til og med 69 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning65Til69År;Antall personer i alderen 65 til og med 69 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning70Til74År;Antall personer i alderen 70 til og med 74 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning70Til74År;Antall personer i alderen 70 til og med 74 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;befolkning70Til74År;Antall personer i alderen 70 til og med 74 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning70Til74År;Antall personer i alderen 70 til og med 74 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning70Til74År;Antall personer i alderen 70 til og med 74 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning75Til79År;Antall personer i alderen 75 til og med 79 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning75Til79År;Antall personer i alderen 75 til og med 79 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;befolkning75Til79År;Antall personer i alderen 75 til og med 79 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning75Til79År;Antall personer i alderen 75 til og med 79 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning75Til79År;Antall personer i alderen 75 til og med 79 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning80Til84År;Antall personer i alderen 80 til og med 84 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning80Til84År;Antall personer i alderen 80 til og med 84 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;befolkning80Til84År;Antall personer i alderen 80 til og med 84 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning80Til84År;Antall personer i alderen 80 til og med 84 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning80Til84År;Antall personer i alderen 80 til og med 84 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning85Til89År;Antall personer i alderen 85 til og med 89 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning85Til89År;Antall personer i alderen 85 til og med 89 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;befolkning85Til89År;Antall personer i alderen 85 til og med 89 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning85Til89År;Antall personer i alderen 85 til og med 89 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning85Til89År;Antall personer i alderen 85 til og med 89 år innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;befolkning90ÅrOgOver;Antall personer i alderen 90 år og over innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;befolkning90ÅrOgOver;Antall personer i alderen 90 år og over innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;befolkning90ÅrOgOver;Antall personer i alderen 90 år og over innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;befolkning90ÅrOgOver;Antall personer i alderen 90 år og over innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;befolkning90ÅrOgOver;Antall personer i alderen 90 år og over innen et område.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå\BefolkningPåGrunnkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;BefolkningPåGrunnkrets;Objekttypen viser befolkningsstatistikk fordelt på grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F1C5F1_9182_4546_BFA4_76C589CDB08F;20171210 EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;BefolkningPåGrunnkrets;Objekttypen viser befolkningsstatistikk fordelt på grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A70AB4_0E87_4c32_9F2C_6E0AD351FCAF;20180115 EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;BefolkningPåGrunnkrets;Objekttypen viser befolkningsstatistikk fordelt på grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520E9725_07EB_4c18_9FE8_701E0E07C599;20200202 EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;BefolkningPåGrunnkrets;Objekttypen viser befolkningsstatistikk fordelt på grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B80DD32_30D7_44b6_AF82_9CFB126C815B;20200202 EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;BefolkningPåGrunnkrets;Objekttypen viser befolkningsstatistikk fordelt på grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD09B922_30C2_407b_B99E_4412DD2F4F3C;20200202 EAID_3AF07C0D_8853_4800_82D4_B3F3F5CE9AF6;BefolkningPåGrunnkretser_20171210;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3AF07C0D_8853_4800_82D4_B3F3F5CE9AF6;20171210 EAID_EC2FCDC8_1E96_4fa9_8EC2_60BFF0A00205;BefolkningPåGrunnkretser_20180115;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC2FCDC8_1E96_4fa9_8EC2_60BFF0A00205;20180115 EAID_9BB1109A_5C3B_4608_9C1F_C3D830DFF0E6;BefolkningPåGrunnkretsGenEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9BB1109A_5C3B_4608_9C1F_C3D830DFF0E6;20171210 EAID_2339F481_4521_4fda_AEB6_C6798F8A496F;BefolkningPåGrunnkretsGenEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2339F481_4521_4fda_AEB6_C6798F8A496F;20180115 EAID_48E8B2AE_0FA2_46f3_BF39_20CCFC090C5B;BefolkningPåGrunnkretsGenEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48E8B2AE_0FA2_46f3_BF39_20CCFC090C5B;20200202 EAID_0E842EDF_4632_4e9f_A9BB_DD10C19D3796;BefolkningPåGrunnkretsGenEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E842EDF_4632_4e9f_A9BB_DD10C19D3796;20200202 EAID_1C694F1B_D3D2_4ec7_9FE4_33F4B0D29B4E;BefolkningPåGrunnkretsGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C694F1B_D3D2_4ec7_9FE4_33F4B0D29B4E;20171210 EAID_F1AD5D81_A571_4a21_9572_CC61B6A46C4B;BefolkningPåGrunnkretsGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1AD5D81_A571_4a21_9572_CC61B6A46C4B;20180115 EAID_4693302A_AFB5_4f4a_A78A_A02D822354A5;BefolkningPåGrunnkretsGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4693302A_AFB5_4f4a_A78A_A02D822354A5;20200202 EAID_9917BE3A_EF86_40ea_AB03_2E8227981AB3;BefolkningPåGrunnkretsGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9917BE3A_EF86_40ea_AB03_2E8227981AB3;20200202 EAID_DB64D6D4_9571_425f_9D12_D27E1F0888F2;BefolkningPåGrunnkretsGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB64D6D4_9571_425f_9D12_D27E1F0888F2;20200202 EAID_E8902EB7_EEEC_4755_8B98_43FC530FF62C;BefolkningPåRuter1km;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8902EB7_EEEC_4755_8B98_43FC530FF62C;20200101 EAID_BE7AA5A9_193B_40a7_83C2_C8518CD9347C;BefolkningPåRuter1km-2015;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE7AA5A9_193B_40a7_83C2_C8518CD9347C;20200101-H EAID_FAD7E398_6D75_41c9_BC89_3DE1803C8BEC;BefolkningPåRuter1km-2016;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FAD7E398_6D75_41c9_BC89_3DE1803C8BEC;20200101-H EAID_F81B2CAF_DD4E_44d6_8A45_A012C4810BE4;BefolkningPåRuter1km-2017;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F81B2CAF_DD4E_44d6_8A45_A012C4810BE4;20200101-H EAID_CC22AC0A_4294_4aca_9918_9F094E6F9D62;BefolkningPåRuter1km-2018;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC22AC0A_4294_4aca_9918_9F094E6F9D62;20200101-H EAID_49444036_CA92_4371_AF44_79C98932C554;BefolkningPåRuter1km-2019;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49444036_CA92_4371_AF44_79C98932C554;20200101-H EAID_5E8DD7B6_B772_4f88_A479_A38851114ECF;BefolkningPåRuter1km-2020;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E8DD7B6_B772_4f88_A479_A38851114ECF;20200101-H EAID_0E4CD2C6_6881_45f4_8058_C46FB1C4B11F;BefolkningPåRuter1km-2021;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E4CD2C6_6881_45f4_8058_C46FB1C4B11F;20200101-H EAID_A938A606_187B_4474_996C_6A49786C7E14;BefolkningPåRuter1km-2022;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A938A606_187B_4474_996C_6A49786C7E14;20200101-H EAID_F9EB78CA_ECF9_44f2_A3A5_A898098F84B1;BefolkningPåRuter1km-2023;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F9EB78CA_ECF9_44f2_A3A5_A898098F84B1;20200101-H EAID_2DC672CC_5D5A_481e_8750_9AFA49EA5D4F;BefolkningPåRuter1km-2024;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DC672CC_5D5A_481e_8750_9AFA49EA5D4F;20200101-H EAID_9964C349_85FB_4023_9E9B_2278AC165803;BefolkningPåRuter1km-2025;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9964C349_85FB_4023_9E9B_2278AC165803;20200101-H EAID_20CECD3E_D348_46fb_8847_8D7CA7CE0F21;BefolkningPåRuter1km-2026;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20CECD3E_D348_46fb_8847_8D7CA7CE0F21;20200101-H EAID_A65116DE_CB27_40e2_A2F6_2A089EB2A474;BefolkningPåRuter1km-2027;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A65116DE_CB27_40e2_A2F6_2A089EB2A474;20200101-H EAID_7ED90D1E_CB89_419b_9A4D_D760038EA0CA;BefolkningPåRuter1km-2028;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7ED90D1E_CB89_419b_9A4D_D760038EA0CA;20200101-H EAID_ABACE671_CDE3_4ff6_A175_DC8B81F565F6;BefolkningPåRuter1km-2029;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABACE671_CDE3_4ff6_A175_DC8B81F565F6;20200101-H EAID_1197BAF1_8F1C_4544_A46C_B89068E80EE3;BefolkningPåRuter1kmGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1197BAF1_8F1C_4544_A46C_B89068E80EE3;20200101 EAID_30F2F75A_3BAB_42ba_8946_4C8A62B4687F;BefolkningPåRuter250m;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter250m;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30F2F75A_3BAB_42ba_8946_4C8A62B4687F;20200101 EAID_1567AE67_C696_4002_806C_8C247C24BA5A;BefolkningPåRuter250m-2015;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter250m;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1567AE67_C696_4002_806C_8C247C24BA5A;20200101-H EAID_3688B440_B7ED_4fe7_B1C2_D75FDF15A5FF;BefolkningPåRuter250m-2016;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter250m;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3688B440_B7ED_4fe7_B1C2_D75FDF15A5FF;20200101-H EAID_D9E9F48F_02FF_4910_A578_4E548B855F5C;BefolkningPåRuter250m-2017;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter250m;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9E9F48F_02FF_4910_A578_4E548B855F5C;20200101-H EAID_8E45C871_931A_4d5e_8107_1D83131498C3;BefolkningPåRuter250m-2018;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter250m;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E45C871_931A_4d5e_8107_1D83131498C3;20200101-H EAID_07F58AF9_1755_4745_BE5E_C6D63AA2960E;BefolkningPåRuter250m-2019;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter250m;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_07F58AF9_1755_4745_BE5E_C6D63AA2960E;20200101-H EAID_39E39082_C089_4c0d_AB73_C21C4BB78A30;BefolkningPåRuter250m-2020;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter250m;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39E39082_C089_4c0d_AB73_C21C4BB78A30;20200101-H EAID_AB4B0328_FF7E_49d2_BA82_0CF682204E86;BefolkningPåRuter250m-2021;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter250m;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AB4B0328_FF7E_49d2_BA82_0CF682204E86;20200101-H EAID_06242A7B_6EC4_4538_8AE2_DD73C7FD5876;BefolkningPåRuter250m-2022;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter250m;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06242A7B_6EC4_4538_8AE2_DD73C7FD5876;20200101-H EAID_B3F01258_2683_446a_B783_CA65E13BF5DE;BefolkningPåRuter250m-2023;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter250m;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3F01258_2683_446a_B783_CA65E13BF5DE;20200101-H EAID_80B16350_1463_44ef_BD62_33D0C4E584F1;BefolkningPåRuter250m-2024;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter250m;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_80B16350_1463_44ef_BD62_33D0C4E584F1;20200101-H EAID_00817D0E_27D8_423b_9663_F24BD6211F76;BefolkningPåRuter250m-2025;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter250m;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00817D0E_27D8_423b_9663_F24BD6211F76;20200101-H EAID_FA4BB1C8_2E72_4271_9BE6_C7D66DC9F020;BefolkningPåRuter250m-2026;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter250m;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA4BB1C8_2E72_4271_9BE6_C7D66DC9F020;20200101-H EAID_67E51F01_38DE_4986_9F50_F0A08608BCDD;BefolkningPåRuter250m-2027;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter250m;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67E51F01_38DE_4986_9F50_F0A08608BCDD;20200101-H EAID_75F9B367_A2A5_42a0_AE79_AB2916CB7F31;BefolkningPåRuter250m-2028;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter250m;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75F9B367_A2A5_42a0_AE79_AB2916CB7F31;20200101-H EAID_88003D60_48F7_4cee_A415_345D8F673379;BefolkningPåRuter250m-2029;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter250m;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88003D60_48F7_4cee_A415_345D8F673379;20200101-H EAID_34308B8B_1AE7_4b9b_AC91_E02956E7384A;BefolkningPåRuter250mGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34308B8B_1AE7_4b9b_AC91_E02956E7384A;20200101 EAID_B9461B79_4EB3_4d9d_9D48_4C33DC20CE89;BefolkningPåRuter5km;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter5km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9461B79_4EB3_4d9d_9D48_4C33DC20CE89;20200101 EAID_CF1A91DF_8E8F_4d07_8F27_D4E5BA9599C3;BefolkningPåRuter5km-2015;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter5km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF1A91DF_8E8F_4d07_8F27_D4E5BA9599C3;20200101-H EAID_EBFD3EE2_C421_45e4_B312_7A0422157EA3;BefolkningPåRuter5km-2016;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter5km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBFD3EE2_C421_45e4_B312_7A0422157EA3;20200101-H EAID_FF75947D_9102_465a_ACB1_A91DBDFD709A;BefolkningPåRuter5km-2017;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter5km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF75947D_9102_465a_ACB1_A91DBDFD709A;20200101-H EAID_B78B4937_8B91_4748_AF5E_9CC78BDA2A79;BefolkningPåRuter5km-2018;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter5km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B78B4937_8B91_4748_AF5E_9CC78BDA2A79;20200101-H EAID_C0AEDAA9_B2D0_4710_8FE0_573CBD998103;BefolkningPåRuter5km-2019;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter5km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0AEDAA9_B2D0_4710_8FE0_573CBD998103;20200101-H EAID_4870D897_5605_4b36_893D_42AF114D7C3C;BefolkningPåRuter5km-2020;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter5km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4870D897_5605_4b36_893D_42AF114D7C3C;20200101-H EAID_35642DB4_149F_41b0_B40B_2BE0779C46AD;BefolkningPåRuter5km-2021;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter5km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_35642DB4_149F_41b0_B40B_2BE0779C46AD;20200101-H EAID_55DD677F_24A6_4e75_A6C0_102F258AE8B4;BefolkningPåRuter5km-2022;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter5km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_55DD677F_24A6_4e75_A6C0_102F258AE8B4;20200101-H EAID_59D32442_3CE7_4600_98E2_03F4B6ACFF74;BefolkningPåRuter5km-2023;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter5km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_59D32442_3CE7_4600_98E2_03F4B6ACFF74;20200101-H EAID_255D4737_C893_48b3_8CAB_DD58EDA46A85;BefolkningPåRuter5km-2024;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter5km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_255D4737_C893_48b3_8CAB_DD58EDA46A85;20200101-H EAID_B7744221_9C40_41f1_86B4_52C8469F12E2;BefolkningPåRuter5km-2025;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter5km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B7744221_9C40_41f1_86B4_52C8469F12E2;20200101-H EAID_42F74E11_2328_4b12_8E56_3EBC9F302F6B;BefolkningPåRuter5km-2026;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter5km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42F74E11_2328_4b12_8E56_3EBC9F302F6B;20200101-H EAID_804EB40E_F923_419a_B585_B96017895DC0;BefolkningPåRuter5km-2027;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter5km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_804EB40E_F923_419a_B585_B96017895DC0;20200101-H EAID_2C97CA16_D48C_4c8a_BC2E_5EFDA33BB1E1;BefolkningPåRuter5km-2028;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter5km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2C97CA16_D48C_4c8a_BC2E_5EFDA33BB1E1;20200101-H EAID_548303C6_CC2E_4870_A163_E83F76197259;BefolkningPåRuter5km-2029;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter5km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_548303C6_CC2E_4870_A163_E83F76197259;20200101-H EAID_1341F8F7_4A57_4691_A6C6_574A4069974D;BefolkningPåRuter5kmGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1341F8F7_4A57_4691_A6C6_574A4069974D;20200101 EAID_C24F059A_2F8E_44b2_AAA9_21B191B375D6;BefolkningPåRuterGenEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C24F059A_2F8E_44b2_AAA9_21B191B375D6;20200101 EAID_21A9AD95_4771_4fb3_9739_3C5153F330E7;befolkningsTetthet;Befolkningstetthet (pers. per km2);SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Tettsteder\Tettsted;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21A9AD95_4771_4fb3_9739_3C5153F330E7;20171101 EAID_1215914C_6093_4896_B3E9_B091314254EC;behandlingsdato;Siste dato for oppdatering av saken i saksystemet;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.1\TiltakGenerell;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1215914C_6093_4896_B3E9_B091314254EC;5.1 EAID_9F013700_8AD2_4aff_A496_CDC7F8ED0A28;behandlingsdato;Siste dato for oppdatering av saken i saksystemet;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0\TiltakGenerell;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F013700_8AD2_4aff_A496_CDC7F8ED0A28;5.0 EAID_1215914C_6093_4896_B3E9_B091314254EC;behandlingsstatus;status for saksbehandlingen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.1\TiltakGenerell;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1215914C_6093_4896_B3E9_B091314254EC;5.1 EAID_40EB6223_1BA0_4a68_8CEC_5B10403334CC;Behandlingsstatus;status for sakbehandlingen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40EB6223_1BA0_4a68_8CEC_5B10403334CC;5.1 EAID_2A510709_C1B8_4c60_A70A_BF2F2ECB2384;Behandlingsstatus;status for sakbehandlingen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2A510709_C1B8_4c60_A70A_BF2F2ECB2384;5.0 EAID_9F013700_8AD2_4aff_A496_CDC7F8ED0A28;behandlingsstatus;status for saksbehandlingen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0\TiltakGenerell;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F013700_8AD2_4aff_A496_CDC7F8ED0A28;5.0 EAID_D79FA7CA_3AED_47e2_B6A0_D6CAA6CA36D9;Behandlingsstatus;status for behandling av saker (pbl. 1985 § 93, pbl. kap 21);SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D79FA7CA_3AED_47e2_B6A0_D6CAA6CA36D9;4.6 EAID_E026E4D5_E48F_4ab7_AAE1_CE10C7CB1A40;behandlingsstatus;status for behandling av saker (pbl. 1985 § 93, og fra 1. juli 2010 pbl. §§ 20-1 og 21-2);SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak\PblSøknad;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E026E4D5_E48F_4ab7_AAE1_CE10C7CB1A40;4.6 EAID_54157519_75A1_4e58_9524_3810621C78CB;beholdertype;Beholdertype;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54157519_75A1_4e58_9524_3810621C78CB;2.0 EAID_64458940_4329_4841_B4D7_53D78A4C53AE;Beholdertype;Angir type avfallsbeholder.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64458940_4329_4841_B4D7_53D78A4C53AE;1.0 EAID_A5704305_B58C_446d_A69A_62BB09174872;beholdertype;Beholdertype;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5704305_B58C_446d_A69A_62BB09174872;3.0 EAID_B2858F8F_7D75_48ab_BC49_C119A5EEC260;Beholdertype;Type avfallsbeholder.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2858F8F_7D75_48ab_BC49_C119A5EEC260;1.0 EAID_3A722D7A_893F_4ee1_8191_E4FF71BFCF01;Beholdertype;Angir type avfallsbeholder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3A722D7A_893F_4ee1_8191_E4FF71BFCF01;20201022 EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;beholdertype;beholdertype;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;20201022 EAID_6AFD498A_ABDD_4d41_AF0A_F03202042DCD;Beitehage;Områder som er helt eller delvis inngjerdet med trådstengsel. Her samles flokken før den tas inn i et arbeidsgjerde for kalvemerking, uttak av slaktedyr eller i påvente av transport. Der hvor beitehagen er delvis inngjerdet med trådstengsel er det i tillegg naturlige stengsler som berg, innsjø eller elv som avgrenser beitehagen. -- Definition -- enclosed, fenced area where the reindeer are rounded up/kept for feeding or before being driven into an area demarcated by a work enclosure;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Beitehage;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6AFD498A_ABDD_4d41_AF0A_F03202042DCD;20221017 EAID_DC9E38D2_C697_47d1_9050_655CA3C9D53A;BeitehageGrense;Avgrenser områder som er helt eller delvis inngjerdet med trådstengsel. Her samles flokken før den tas inn i et arbeidsgjerde for kalvemerking, uttak av slaktedyr eller i påvente av transport. Der hvor beitehagen er delvis inngjerdet med trådstengsel er det i tillegg naturlige stengsler som berg, innsjø eller elv som avgrenser beitehagen. -- Definition -- demarcates a grazing enclosure;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Beitehage;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DC9E38D2_C697_47d1_9050_655CA3C9D53A;20221017 EAID_14C4B61F_4564_4047_B161_7D957A3440EE;beitetid;fastsatt beitetid innen et reinbeitedistrikt Merknad: f.eks. 1.1 - 31.12 -- Definition -- established grazing period in a reindeer pasture district Note: e.g. 1 Jan. - 31 Dec.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Reinbeitedistrikt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14C4B61F_4564_4047_B161_7D957A3440EE;20221017 EAID_14C4B61F_4564_4047_B161_7D957A3440EE;beitetidVedtak;vedtaksorgan og dato for vedtak -- Definition -- decision-making body and date of resolution;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Reinbeitedistrikt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14C4B61F_4564_4047_B161_7D957A3440EE;20221017 EAID_20A0C91D_1273_4611_9EAE_C63058B42D65;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Anlegg som skal måles inn og stikningsdata\Trase;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20A0C91D_1273_4611_9EAE_C63058B42D65;2.2 EAID_836B2FCD_B99E_46ec_AAEA_558D86359DE9;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Anlegg som skal måles inn og stikningsdata\VA_Ledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_836B2FCD_B99E_46ec_AAEA_558D86359DE9;2.2 EAID_852AE304_D783_4e44_B39D_F36A6E494C3A;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Anlegg som skal måles inn og stikningsdata\Varerør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_852AE304_D783_4e44_B39D_F36A6E494C3A;2.2 EAID_0981CFB9_5949_4586_93A3_7AE970CA7CE0;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0981CFB9_5949_4586_93A3_7AE970CA7CE0;2.2 EAID_1BD36CD5_425C_4463_A52D_D079D23450DA;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BD36CD5_425C_4463_A52D_D079D23450DA;2.2 EAID_6366AEB3_82F0_43a2_9DBC_36C4D6B6B39C;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Grøft;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6366AEB3_82F0_43a2_9DBC_36C4D6B6B39C;2.2 EAID_7E4C019B_E539_4e57_B777_F3864D3203A4;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E4C019B_E539_4e57_B777_F3864D3203A4;2.2 EAID_7F0F6E64_F842_4e43_817C_EF1B517F7E0E;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7F0F6E64_F842_4e43_817C_EF1B517F7E0E;2.2 EAID_8F426C69_23C0_499b_9FAB_32D66D196DC2;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F426C69_23C0_499b_9FAB_32D66D196DC2;2.2 EAID_A71A15D5_A353_411a_8113_0252B62C5F88;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A71A15D5_A353_411a_8113_0252B62C5F88;2.2 EAID_ABD68400_E04F_4f84_93B1_5C2C71EC76AD;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Trekkerør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABD68400_E04F_4f84_93B1_5C2C71EC76AD;2.2 EAID_FBF00976_322B_486e_86A0_6E872ABA917B;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBF00976_322B_486e_86A0_6E872ABA917B;2.2 EAID_27910F24_2D3C_4211_A886_5A17EDC58CAE;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_27910F24_2D3C_4211_A886_5A17EDC58CAE;2.2 EAID_329C54FC_DC86_4590_AA1A_A7F37099B293;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_329C54FC_DC86_4590_AA1A_A7F37099B293;2.2 EAID_52BB0DFF_6AB1_4b2e_B182_7E424F7BC11B;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52BB0DFF_6AB1_4b2e_B182_7E424F7BC11B;2.2 EAID_53A7373F_29BD_4ad3_8E06_B86696AC5E0F;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53A7373F_29BD_4ad3_8E06_B86696AC5E0F;2.2 EAID_87E4D40F_C053_45ab_BF0F_14CFB43C3B11;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87E4D40F_C053_45ab_BF0F_14CFB43C3B11;2.2 EAID_BCA1B32F_555C_4748_938E_5B32CF2319E6;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCA1B32F_555C_4748_938E_5B32CF2319E6;2.2 EAID_CC54B362_655D_4a6f_8883_1B62AEDEDA52;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC54B362_655D_4a6f_8883_1B62AEDEDA52;2.2 EAID_8C387464_9CA9_4cef_B9D8_26C1191BAB62;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\Varerør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C387464_9CA9_4cef_B9D8_26C1191BAB62;2.2 EAID_972A41BA_7323_496b_9DD8_EF6A6656FBFA;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\Trase;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_972A41BA_7323_496b_9DD8_EF6A6656FBFA;2.2 EAID_9F122AA8_A256_4a7b_A4C8_878B37AC57A6;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\VA_Ledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F122AA8_A256_4a7b_A4C8_878B37AC57A6;2.2 EAID_5A397D71_C65B_46b2_AA7E_4A66E11309E1;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A397D71_C65B_46b2_AA7E_4A66E11309E1;2.2 EAID_609D0433_D297_4eb3_90BF_585210EC3568;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_609D0433_D297_4eb3_90BF_585210EC3568;2.2 EAID_77AA3CF0_4B69_47ee_97C1_5B084DB0F2E2;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Grøft;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77AA3CF0_4B69_47ee_97C1_5B084DB0F2E2;2.2 EAID_84131BFE_BA9B_40b3_94A8_91CA907F9FE4;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84131BFE_BA9B_40b3_94A8_91CA907F9FE4;2.2 EAID_B90AFCCD_2A87_4fe9_857F_62EABB9D7473;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B90AFCCD_2A87_4fe9_857F_62EABB9D7473;2.2 EAID_BAB81799_F364_43e9_BD36_F1EE0DB24616;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BAB81799_F364_43e9_BD36_F1EE0DB24616;2.2 EAID_D5F7211C_905A_4f2d_B6B5_C3BBB1483859;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5F7211C_905A_4f2d_B6B5_C3BBB1483859;2.2 EAID_D8A07A6D_B6BE_4c32_B655_1E98A59ACE80;beliggenhet;beliggenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8A07A6D_B6BE_4c32_B655_1E98A59ACE80;2.2 EAID_0B41B1DE_18CC_4042_8A23_7E604DE3785D;beliggenhet;beskriver ledningens geografiske beliggenhet i form av en kurve med koordinater;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Kjernemodell\Ledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B41B1DE_18CC_4042_8A23_7E604DE3785D;1.0 EAID_CF5DA805_42A4_4375_B434_3ECF5BADA878;beliggenhet;SOSI Ledning 4.6: -- definisjon mangler i SOSI Ledning 4.6 -- Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Geometritype: kurve Kurve med stedfestede x-, y-, og z-koordinater for framføringsveien. Senterlinje er framføringsveiens midtlinje i horisontalplanet. I vertikalplanet kan senterlinje registreres langs topp, midt eller bunn framføringsvei. Senterlinje utsprengt tunnel skal være i bunn tunnel.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Fellesskjema og kjernemodell\Ledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF5DA805_42A4_4375_B434_3ECF5BADA878;1.0 EAID_F8E27B50_80A4_4acc_A198_4BC147EA72E2;beliggenhet;SOSI Ledning 4.6: -- definisjon mangler i SOSI Ledning 4.6 -- Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Geometritype: kurve Kurve med stedfestede x-, y-, og z-koordinater for framføringsveien. Senterlinje er framføringsveiens midtlinje i horisontalplanet. I vertikalplanet kan senterlinje registreres langs topp, midt eller bunn framføringsvei. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger\Fellesskjema og kjernemodell\Ledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F8E27B50_80A4_4acc_A198_4BC147EA72E2;1.0 EAID_4C345AA9_0619_484f_8BDE_F48E2FD976B1;beliggenhet;geometri, linje/kurve;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1\Objekttyper - abstrakte og instansierbare\NrlLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C345AA9_0619_484f_8BDE_F48E2FD976B1;1.0 EAID_D078C7D3_16C6_4e4a_B86F_20DEE9B53E8E;beliggenhet;geometri, linje/kurve;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1\Objekttyper - abstrakte og instansierbare\NrlLuftspenn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D078C7D3_16C6_4e4a_B86F_20DEE9B53E8E;1.0 EAID_156D14AD_ED83_47db_BB05_C0ADEBACB412;beliggenhet;Geometri, linje/kurve;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-rapportering-1.0.1\Objekttyper - abstrakte og instansierbare\NrlLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_156D14AD_ED83_47db_BB05_C0ADEBACB412;1.0 EAID_653A102B_434C_413f_81BF_FE81DAA85547;beliggenhet;Geometri, linje/kurve;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-rapportering-1.0.1\Objekttyper - abstrakte og instansierbare\NrlLuftspenn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_653A102B_434C_413f_81BF_FE81DAA85547;1.0 EAID_521C6D44_0809_415e_BA82_0371DB168129;belysning;angir om det er montert ett eller flere lysarmaturer i masta;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0\Objekttyper - instansierbare\Mast;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_521C6D44_0809_415e_BA82_0371DB168129;1.0 EAID_ECEEC8B7_B18A_481c_9118_7351AD9C539D;belysning;angir om det er montert ett eller flere lysarmaturer i masta;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.1\Objekttyper - instansierbare\Mast;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ECEEC8B7_B18A_481c_9118_7351AD9C539D;1.0 EAID_913CE836_E8D5_461b_8926_303D97D95C0C;belysning;angir om det er montert ett eller flere lysarmaturer i masta;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\Fotogrammetrisk FKB-Ledning 5.0\FKB-Ledning-5.0\Objekttyper - instansierbare\Mast;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_913CE836_E8D5_461b_8926_303D97D95C0C;1.0 EAID_BE1D21F4_67A6_4240_B1D7_23C104522204;belysning;angir om det er montert ett eller flere lysarmaturer i masta;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\Punktsky FKB-Ledning 5.0\FKB-Ledning-5.0\Objekttyper - instansierbare\Mast;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE1D21F4_67A6_4240_B1D7_23C104522204;1.0 EAID_94C1D930_5F68_42de_A37F_520803383E83;belysning;angivelse av permanent belysning langs sti eller løype. Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som belysning Nei.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti-5.0\Veglenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_94C1D930_5F68_42de_A37F_520803383E83;5.0 EAID_144FA078_541B_4ea1_90C3_E276AD23C591;belysning;angivelse av permanent belysning langs sti eller løype. Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som belysning Nei.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti 5.0\FKB-TraktorvegSti-5.0\Veglenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_144FA078_541B_4ea1_90C3_E276AD23C591;5.1 EAID_1F57D7DA_74D2_4ce9_A353_76B9BAB57F83;belysning;"Angir om veglenka er belyst. Dersom veglenka er belyst skal egenskapen angis med riktig kodeverdi. Bruk av kodeverdien ""Ikke belyst"" har samme betydning som ikke å angi egenskapen.";SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti\Veglenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F57D7DA_74D2_4ce9_A353_76B9BAB57F83;4.6 EAID_941B8F5E_47AB_44f0_85B9_8195AC40A714;Belysning;om det er permanent belysning langs sti eller løype. Data som tidligere var registrert som objekttype Lysløype skal i FKB-TraktorvegSti angis som veglenker med belysning.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_941B8F5E_47AB_44f0_85B9_8195AC40A714;4.6 EAID_AE51F708_A769_427a_967F_96ABAEEAB197;belysning;angivelse av permanent belysning langs sti eller løype. Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som belysning Nei.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti-5.1\Veglenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AE51F708_A769_427a_967F_96ABAEEAB197;5.1 EAID_A1ED8D43_0259_4b56_B20A_FDFFA6EA7CBF;belysning;Om det er belysning eller ikke langs ruten. For eksempel løysløype registreres med egenskapen Belysning og verdien JA. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1ED8D43_0259_4b56_B20A_FDFFA6EA7CBF;20160601 EAID_983E8F68_AD9D_49a3_BC76_1462A4E672C3;belysning;Om det er belysning eller ikke langs ruten. For eksempel løysløype registreres med egenskapen Belysning og verdien JA. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_983E8F68_AD9D_49a3_BC76_1462A4E672C3;20161201 EAID_6AAB1CA5_07B3_4c37_AADF_06A6B3EF54CF;belysning;Om det er belysning eller ikke langs ruten. For eksempel løysløype registreres med egenskapen Belysning og verdien JA. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6AAB1CA5_07B3_4c37_AADF_06A6B3EF54CF;20171210 EAID_709F3002_1BD3_48f7_9B92_24B234561345;belysning;Om det er belysning eller ikke langs ruten. For eksempel løysløype registreres med egenskapen Belysning og verdien JA. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_709F3002_1BD3_48f7_9B92_24B234561345;20220701 EAID_111A397A_090D_4d69_AB50_97C488E3F8C9;belysning;Veibelysning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\FriluftTurvei;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_111A397A_090D_4d69_AB50_97C488E3F8C9;1.3 EAID_361B5256_59E3_4ccc_9D04_AD9FBDB45F32;belysning;Veibelysning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\FriluftSkiløype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_361B5256_59E3_4ccc_9D04_AD9FBDB45F32;1.3 EAID_5A8F7813_7830_4ede_B864_9345AD6CE18C;belysning;Kryss av om veien har belysning. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\TettstedVei;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A8F7813_7830_4ede_B864_9345AD6CE18C;1.3 EAID_7C8B4982_D514_4bda_9115_F64482B9638E;Belysning;Kodeliste for belysning, gjelder både turvei og Toalett/Omkledning.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7C8B4982_D514_4bda_9115_F64482B9638E;1.3 EAID_B002F3D5_4564_40b6_809A_8D20E872F5E0;belysningInne;Angir om det finnes belysning i toalettbygningen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\FriluftToalett;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B002F3D5_4564_40b6_809A_8D20E872F5E0;1.3 EAID_15A12899_58EE_4b26_A696_0D9BF3BE7286;benzoapyren;Konsentrasjoner av benzo(a)pyren i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Organiske miljøgifter i marine sedimenter\OrganiskMiljøgift;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15A12899_58EE_4b26_A696_0D9BF3BE7286;20220201 EAID_15A12899_58EE_4b26_A696_0D9BF3BE7286;benzoapyrenEnhet;enhet for Benzoapyren, µgPrKgTørrvekt.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Organiske miljøgifter i marine sedimenter\OrganiskMiljøgift;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15A12899_58EE_4b26_A696_0D9BF3BE7286;20220201 EAID_BBD01069_0678_4009_A267_A2A54E4497FF;Beredskapspunkt;Punkt på kaia der det er plassert utstyr for beredskap/sikkerhet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BBD01069_0678_4009_A267_A2A54E4497FF;2.0 EAID_5556730B_67D5_4553_B6B0_C36B0AD8E096;Beredskapspunkt;Punkt på kaia der det er plassert utstyr for beredskap/sikkerhet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5556730B_67D5_4553_B6B0_C36B0AD8E096;3.0 EAID_0F5A4B83_1C33_4929_9318_18A66B7E4614;Beredskapspunkt;punkt på kaia der det er plassert utstyr for beredskap/sikkerhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F5A4B83_1C33_4929_9318_18A66B7E4614;20201022 EAID_BBD01069_0678_4009_A267_A2A54E4497FF;beredskapstype;Beredskapstype;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BBD01069_0678_4009_A267_A2A54E4497FF;2.0 EAID_93C95236_59E9_4548_975E_3355C88166A7;Beredskapstype;Angir type beredskap eller beredskapsutstyr.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93C95236_59E9_4548_975E_3355C88166A7;1.0 EAID_5556730B_67D5_4553_B6B0_C36B0AD8E096;beredskapstype;Beredskapstype;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5556730B_67D5_4553_B6B0_C36B0AD8E096;3.0 EAID_5C3356E7_3EA5_49b8_A000_AD8346BE6033;Beredskapstype;Type beredskap eller beredskapsutstyr.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C3356E7_3EA5_49b8_A000_AD8346BE6033;1.0 EAID_0F5A4B83_1C33_4929_9318_18A66B7E4614;beredskapstype;beredskapstype;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F5A4B83_1C33_4929_9318_18A66B7E4614;20201022 EAID_1725ABE8_EF00_4923_8A3B_654CB6BFB524;Beredskapstype;beredskapstype;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1725ABE8_EF00_4923_8A3B_654CB6BFB524;20201022 EAID_94C1D930_5F68_42de_A37F_520803383E83;beredskapsveg;Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges. Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som beredskapsveg Nei.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti-5.0\Veglenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_94C1D930_5F68_42de_A37F_520803383E83;5.0 EAID_144FA078_541B_4ea1_90C3_E276AD23C591;beredskapsveg;Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges. Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som beredskapsveg Nei.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti 5.0\FKB-TraktorvegSti-5.0\Veglenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_144FA078_541B_4ea1_90C3_E276AD23C591;5.1 EAID_AE51F708_A769_427a_967F_96ABAEEAB197;beredskapsveg;Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges. Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som beredskapsveg Nei.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti-5.1\Veglenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AE51F708_A769_427a_967F_96ABAEEAB197;5.1 EAID_F48B8BF5_617E_444e_B388_0C68634D5D1D;Beredskapsveg;Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F48B8BF5_617E_444e_B388_0C68634D5D1D;1.0 EAID_49F18D3A_59D3_49c7_89CB_DF8FCB1BE486;Beredskapsveg;Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49F18D3A_59D3_49c7_89CB_DF8FCB1BE486;1.0 EAID_7B3EBDD6_C1BD_4b69_8892_2A31F5E8BB95;BeregnetGrense;grenser som er beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen i en gitt avstand fra denne;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B3EBDD6_C1BD_4b69_8892_2A31F5E8BB95;20211115 EAID_5C15BA2D_5C5C_4ac7_86C5_85D1970FDA1C;beregnetHøyde;Minste målte høyde minus sikkerhetsmargin, avrundet ned til nærmeste desimeter (ref. regelverk i håndbok N300, tidl. Hb 050) Enhet: Meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Høydebegrensning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C15BA2D_5C5C_4ac7_86C5_85D1970FDA1C;1.0 EAID_3D153B80_22E1_4e43_AEED_31C24AFAFFA0;beregnetHøyde;Minste målte høyde minus sikkerhetsmargin, avrundet ned til nærmeste desimeter (ref. regelverk i håndbok N300, tidl. Hb 050) Enhet: Meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Høydebegrensning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3D153B80_22E1_4e43_AEED_31C24AFAFFA0;1.0 EAID_7B144E70_51F6_4450_BD98_D8AA760658E7;beregnetÅr;år eller periode støyberegningene gjelder for. Merknad: Kan være dagens situasjon, prognoseår, eller verste-fall-kombinasjon av flere år -- Definition -- year or period to which the noise calculations apply Note: May be the current situation, year of the forecast, or the worst-case combination of several years;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Støysoner Jernbanenett etter T-1442\Støy;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B144E70_51F6_4450_BD98_D8AA760658E7;20190101 EAID_98C56118_77B4_4133_8353_BECBCF2BFCDB;beregnetÅr;"år eller periode støyberegningene gjelder for. Merknad: Kan være dagens situasjon, prognoseår, eller ""verste-fall-kombinasjon"" av flere år -- Definition -- year or period to which the noise calculations apply Note: May be the current situation, year of the forecast, or the worst-case combination of several years";SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\StøysonerForsvaretsFlyplasser_20180901\Støy;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_98C56118_77B4_4133_8353_BECBCF2BFCDB;20180901 EAID_78FC187A_2AFC_42b4_B5C3_CB8220D24D8A;beregnetÅr;år eller periode støyberegningene gjelder for. Merknad: Kan være dagens situasjon, prognoseår, eller verste-fall-kombinasjon av flere år -- Definition -- year or period to which the noise calculations apply Note: May be the current situation, year of the forecast, or the worst-case combination of several years;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt\Støy;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78FC187A_2AFC_42b4_B5C3_CB8220D24D8A;20180901 EAID_93FB2CD1_7541_443d_B1A4_43E9BBF070E6;beregnetÅr;år eller periode støyberegningene gjelder for. Merknad: Kan være dagens situasjon, prognoseår, eller verste-fall-kombinasjon av flere år -- Definition -- year or period to which the noise calculations apply Note: May be the current situation, year of the forecast, or the worst-case combination of several years;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt\Støy;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93FB2CD1_7541_443d_B1A4_43E9BBF070E6;20191122 EAID_7E47FA53_507D_4590_B0F5_D7085F4C8939;beregnetÅr;år eller periode støyberegningene gjelder for. Merknad: Kan være dagens situasjon, prognoseår, eller verste-fall-kombinasjon av flere år -- Definition -- year or period to which the noise calculations apply Note: May be the current situation, year of the forecast, or the worst-case combination of several years;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Støykartlegging veg etter T-1442\Støy;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E47FA53_507D_4590_B0F5_D7085F4C8939;20190101 EAID_822D5443_9986_48b3_A3D2_7EC1A9187BC2;beregningsdato;tidspunktet for når koordinatene er utregnet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Territorialgrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_822D5443_9986_48b3_A3D2_7EC1A9187BC2;20210701 EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;beregningsmetode;Beskriver hva slags fjernmålings- og prosesseringsmetode som er brukt.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;20201105 EAID_72387F41_1659_4a89_97EB_47518BAF1897;beregningsmetode;Beskriver hva slags fjernmålings- og prosesseringsmetode som er brukt.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_72387F41_1659_4a89_97EB_47518BAF1897;20230217 EAID_5B8C8887_A31C_470b_A53D_3A13EA19A478;beregningsmetode;Beskriver hva slags fjernmålings- og prosesseringsmetode som er brukt.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B8C8887_A31C_470b_A53D_3A13EA19A478;20201105 EAID_FAB7F2AC_5665_4ef0_9C3B_DA2709F0FA44;Bergrettighet;Bergrettigheter gis etter lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) for undersøkelser etter, og utvinning av, statens mineraler. Definisjonen på hva dette omhandler finnes i § 7, og omhandler rettigheter gitt etter lovens Kapittel 4 og Kapittel 6.;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FAB7F2AC_5665_4ef0_9C3B_DA2709F0FA44;20160914 EAPK_1D9F50AA_EA7D_4e6a_B7E2_93C22B8B7669;Bergrettigheter;Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard (DMF) gir rettigheter til undersøkelse og utvinning av statens mineraler, som bestemt gjennom lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven). Dette datasettet viser hvor DMF har gitt godkjente rettigheter til å søke etter og utvinne statens mineraler. Begge rettigheter bestemmes ved lov og forskrift som rettvinklede firkanter av en bestemt størrelse. Disse rettighetene er i utgangspunktet ikke konforme med eiendomsgrenser, og denne standarden inneholder ikke knytninger til teiger eller teiggrenser fra Matrikkelen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1D9F50AA_EA7D_4e6a_B7E2_93C22B8B7669;20160914 EAID_C112409D_C468_4719_A866_06DCDC0A0B4E;BergrettighetFellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C112409D_C468_4719_A866_06DCDC0A0B4E;20160914 EAID_EB968C9C_538D_45d3_AF58_2A32FC692187;BergrettighetGrense;Grensen beskriver den ytre definisjonen av rettigheten.;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB968C9C_538D_45d3_AF58_2A32FC692187;20160914 EAID_28E0387A_CCDC_4d35_912E_20ADF09933D5;beskrivelse;Beskrivelse av referanse/link, dersom angitt type ikke er beskrivende nok;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Link;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_28E0387A_CCDC_4d35_912E_20ADF09933D5;2.2 EAID_C548DA62_BF8F_4ad2_AB48_1DA118B615D0;beskrivelse;Beskrivelse av referanse/link, dersom angitt type ikke er beskrivende nok;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Link;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C548DA62_BF8F_4ad2_AB48_1DA118B615D0;2.2 EAID_5246762E_2860_4b51_8D41_B8D6FBAFEFA4;beskrivelse;Beskrivelse av referanse/link, dersom angitt type ikke er beskrivende nok;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\Link;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5246762E_2860_4b51_8D41_B8D6FBAFEFA4;2.2 EAID_8A83BCDC_8480_4372_A34E_955BC130C4EC;beskrivelse;Beskrivelse av referanse/link, dersom angitt type ikke er beskrivende nok;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Link;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A83BCDC_8480_4372_A34E_955BC130C4EC;2.2 EAID_E302F849_E7B7_4ced_A354_9CE99A5F1711;beskrivelse;Tilsvarer LandInfra/AbstractData/description;SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Beregnet-1.0\GenerelleEgenskaper\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E302F849_E7B7_4ced_A354_9CE99A5F1711;1.0 EAID_D94537F4_B67D_423a_B165_970A5AEB9938;beskrivelse;beskrivelse av geometrielementets ;SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Beregnet-1.0\Vegelement\SpatialRepresentationN;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D94537F4_B67D_423a_B165_970A5AEB9938;1.0 EAID_F5A6B5B3_5B93_4161_98B9_F3F3316A32A7;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Formål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5A6B5B3_5B93_4161_98B9_F3F3316A32A7;1.0 EAID_EA90BE14_1FA9_467e_B0CA_93C1B7CF5A65;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, f.eks. ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Hensyn\RpHensynSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA90BE14_1FA9_467e_B0CA_93C1B7CF5A65;1.0 EAID_0DAA7388_646D_4741_B467_7ACB2C9D0018;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Arealformål\KpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DAA7388_646D_4741_B467_7ACB2C9D0018;1.0 EAID_03BF5F78_AC0D_4489_A4EB_DF6E9B8FE47B;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpFareSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_03BF5F78_AC0D_4489_A4EB_DF6E9B8FE47B;1.0 EAID_0E8537D5_AFC4_479c_807A_B9812DA059CA;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8537D5_AFC4_479c_807A_B9812DA059CA;1.0 EAID_478FE80A_AE04_47bf_A485_CB2E3C5CA2BF;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpStøySone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_478FE80A_AE04_47bf_A485_CB2E3C5CA2BF;1.0 EAID_A7A7ACD3_22B2_4573_A6C2_3A3000E71C34;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpSikringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7A7ACD3_22B2_4573_A6C2_3A3000E71C34;1.0 EAID_E37800F0_B852_4372_84AF_408E9B2C2B48;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpGjennomføringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37800F0_B852_4372_84AF_408E9B2C2B48;1.0 EAID_E629B7D3_FA4B_445d_A75A_5EE86E498B0A;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpAngittHensynSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E629B7D3_FA4B_445d_A75A_5EE86E498B0A;1.0 EAID_F0BEB7CD_6C3F_4bb8_ADC4_A02C27316C44;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpDetaljeringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F0BEB7CD_6C3F_4bb8_ADC4_A02C27316C44;1.0 EAID_F6E5C959_4B61_4633_9AD6_3834CDCFD358;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpInfrastrukturSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6E5C959_4B61_4633_9AD6_3834CDCFD358;1.0 EAID_56B48038_8DC4_489e_8BBA_AFEFEEB07B02;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56B48038_8DC4_489e_8BBA_AFEFEEB07B02;1.0 EAID_0D18D93B_92AA_420e_AFA0_7F44281A4A09;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D18D93B_92AA_420e_AFA0_7F44281A4A09;1.0 EAID_7916358F_C232_4e7b_9E69_5034AE909E37;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpSikringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7916358F_C232_4e7b_9E69_5034AE909E37;1.0 EAID_A46DC1A6_96C4_4e4b_BAC3_FBE80EA1459E;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpDetaljeringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A46DC1A6_96C4_4e4b_BAC3_FBE80EA1459E;1.0 EAID_BC6C424C_411F_4996_939B_CE142BAF9A2A;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpAngittHensynSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC6C424C_411F_4996_939B_CE142BAF9A2A;1.0 EAID_CAAB7C7B_FFAB_4a58_86C1_ED3A5E2B1294;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpInfrastrukturSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CAAB7C7B_FFAB_4a58_86C1_ED3A5E2B1294;1.0 EAID_E983A477_0E7E_4762_951F_0C6AB19A7E09;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpGjennomføringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E983A477_0E7E_4762_951F_0C6AB19A7E09;1.0 EAID_F1C5A511_8B37_4a5b_9F89_FBEC87B241A1;beskrivelse;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpFareSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1C5A511_8B37_4a5b_9F89_FBEC87B241A1;1.0 EAID_F946B6B3_5270_4a38_9DDE_F9758C423153;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, f.eks. ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpStøySone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F946B6B3_5270_4a38_9DDE_F9758C423153;1.0 EAID_3F0409AE_0672_41c5_A69A_E08C7A90E4B5;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Arealformål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F0409AE_0672_41c5_A69A_E08C7A90E4B5;1.0 EAID_11380AE5_52AB_4a18_BAD5_9193461761D4;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpGjennomføringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11380AE5_52AB_4a18_BAD5_9193461761D4;1.0 EAID_12CC8EBF_02E9_476e_8A29_C9FB47F9AA6C;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, f.eks. ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpStøySone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12CC8EBF_02E9_476e_8A29_C9FB47F9AA6C;1.0 EAID_1AE2BAB1_32B1_4060_BF2C_EA8CB69F21C4;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpAngittHensynSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AE2BAB1_32B1_4060_BF2C_EA8CB69F21C4;1.0 EAID_6CFE45C0_0F5F_4d54_AF78_BE084C18A57D;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6CFE45C0_0F5F_4d54_AF78_BE084C18A57D;1.0 EAID_A0E5EF5A_4DA1_4dae_B60B_7C4088E74087;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpInfrastrukturSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A0E5EF5A_4DA1_4dae_B60B_7C4088E74087;1.0 EAID_CFB1788C_D75B_4fa5_BA47_A45ACEB6E0C2;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpDetaljeringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CFB1788C_D75B_4fa5_BA47_A45ACEB6E0C2;1.0 EAID_EFE18C46_DF89_4888_822A_F19065B900DA;beskrivelse;;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpFareSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EFE18C46_DF89_4888_822A_F19065B900DA;1.0 EAID_F89C42CB_2B3A_4be3_B4E6_D73E0FB75060;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpSikringSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F89C42CB_2B3A_4be3_B4E6_D73E0FB75060;1.0 EAID_4389FF6A_7272_49fe_BEA9_758F1CCE27F3;beskrivelse;Tekstlig beskrivelse av skjellsandområdet, med blant annet informasjon om feltregistreringer fra prøver, eksponeringsgrad, områdestørrelse og utbredelse.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Skjellsandområder\MarinSkjellsandOmr;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4389FF6A_7272_49fe_BEA9_758F1CCE27F3;1.0 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;beskrivelse;forklaring til objektet og undersøkelser utført på lokaliteten. Brønnborers generelle kommentarer til boringen, gitt på brønnskjema;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;beskrivelse;beskrivelse av skredhendelsen;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;1.1 EAID_00D59582_EAE0_4d94_B181_EF942D361EEA;BeskrivendeBygningsdetalj;bygningsdetalj som ligger innenfor bygningsavgrensning, og som ikke er knyttet til bygningens avgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\BeskrivendeBygningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00D59582_EAE0_4d94_B181_EF942D361EEA;4.61 EAID_9C151516_8229_47d0_BCE9_783F3F886D3D;BeskrivendeBygningsdetalj;bygningsdetalj som ligger innenfor bygningsavgrensning, og som ikke er knyttet til bygningens avgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\BeskrivendeBygningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C151516_8229_47d0_BCE9_783F3F886D3D;5.0 EAID_576A1B85_5577_49b1_9904_11E9FD7CA911;BeskrivendeBygningsdetalj;bygningsdetalj som ligger innenfor bygningsavgrensning, og som ikke er knyttet til bygningens avgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\BeskrivendeBygningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_576A1B85_5577_49b1_9904_11E9FD7CA911;5.0 EAID_FE7DE3DA_23FD_48ac_B25C_BC80D2AB220C;BeskrivendeBygningsdetalj;bygningsdetalj som ligger innenfor bygningsavgrensning, og som ikke er knyttet til bygningens avgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\BeskrivendeBygningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE7DE3DA_23FD_48ac_B25C_BC80D2AB220C;5.1 EAPK_F1F35736_7CBA_435a_B134_55CA3284D351;BeskrivendeBygningslinjer;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, BeskrivendeBygningslinjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\BeskrivendeBygningslinjer;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F1F35736_7CBA_435a_B134_55CA3284D351;4.61 EAPK_E70EEAD0_7D78_4e02_B15A_95D94495A37D;BeskrivendeBygningslinjer;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, BeskrivendeBygningslinjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\BeskrivendeBygningslinjer;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E70EEAD0_7D78_4e02_B15A_95D94495A37D;5.0 EAPK_ED263C2C_256E_4782_874D_8A4A6187D9FB;BeskrivendeBygningslinjer;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, BeskrivendeBygningslinjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\BeskrivendeBygningslinjer;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_ED263C2C_256E_4782_874D_8A4A6187D9FB;5.0 EAPK_2686C5C0_C025_42c6_9D44_5ED38737ECF0;BeskrivendeBygningslinjer;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, BeskrivendeBygningslinjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\BeskrivendeBygningslinjer;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_2686C5C0_C025_42c6_9D44_5ED38737ECF0;5.1 EAID_70042ECD_E5CB_40b9_B4AB_D069BEFEE76B;BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg;karakteristiske linjer på bygningsmessige- og tekniske anlegg Merknad: Kan også benyttes til å registrere mindre selvstendige bygningsmessige anlegg som ikke omfattes av andre objekttyper i FKB, men som det er naturlig å registrere i et detaljert grunnkart. Eksempler: Markerte linjer på en demning, molo, sluse, pipe, tårn, murloddrett og små frittstående anlegg som f.eks. skilderhus, kiosker etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\TekniskeAnleggVannVassdragKyst;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70042ECD_E5CB_40b9_B4AB_D069BEFEE76B;5.0.2 EAID_D1F34AD8_026E_4301_BDD5_4042157CA29B;BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg;karakteristiske linjer på bygningsmessige- og tekniske anlegg Merknad: Kan også benyttes til å registrere mindre selvstendige bygningsmessige anlegg som ikke omfattes av andre objekttyper i FKB, men som det er naturlig å registrere i et detaljert grunnkart. Eksempler: Markerte linjer på en demning, molo, sluse, pipe, tårn, murloddrett og små frittstående anlegg som f.eks. skilderhus, kiosker etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.1\TekniskeAnleggVannVassdragKyst;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1F34AD8_026E_4301_BDD5_4042157CA29B;5.1 EAID_5EF721B3_9A97_49a5_BD3E_42FBBE78A549;BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg;karakteristiske linjer på bygningsmessige- og tekniske anlegg Merknad: Kan også benyttes til å registrere mindre selvstendige bygningsmessige anlegg som ikke omfattes av andre objekttyper i FKB, men som det er naturlig å registrere i et detaljert grunnkart. Eksempler: Markerte linjer på en demning, molo, sluse, pipe, tårn, murloddrett og små frittstående anlegg som f.eks. skilderhus, kiosker etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\TekniskeAnleggVannVassdragKyst;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5EF721B3_9A97_49a5_BD3E_42FBBE78A549;5.0.1 EAID_3EBC8CD6_82C1_491f_A00A_98CF2A6511A4;BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg;karakteristiske linjer på bygningsmessige- og tekniske anlegg Merknad: Kan også benyttes til å registrere mindre selvstendige bygningsmessige anlegg som ikke omfattes av andre objekttyper i FKB, men som det er naturlig å registrere i et detaljert grunnkart. Eksempler: Markerte linjer på en demning, molo, sluse, pipe, tårn, murloddrett og små frittstående anlegg som f.eks. skilderhus, kiosker etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg 5.0\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\TekniskeAnleggVannVassdragKyst;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EBC8CD6_82C1_491f_A00A_98CF2A6511A4;5.0.1 EAID_DD275F55_2527_43ca_87CE_1D71627C4D74;bestemmelseHjemmel;Henvisning til hjemmel ihht. pbl. § 12-7 Det kan unntaksvis angis flere hjemler, der det er nødvendig for å unngå flere geometrisk identiske områder ;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Bestemmelsesområder\RpBestemmelseOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD275F55_2527_43ca_87CE_1D71627C4D74;1.0 EAID_66463A86_743A_4e99_8494_22CCE3FD0B1D;BestemmelseOmRekkefølge;bestemmelse om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen (§ 12-7 nr. 10). Bestemmelsen plasseres i kap 7 ihht. gjeldende mal;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanbestemmelserRegplanforslag\Planbestemmelser-2023\Enkeltbestemmelser;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_66463A86_743A_4e99_8494_22CCE3FD0B1D;1.0 EAID_2AE71853_8674_40ab_AC83_EFC0799F8054;bestemmelseOmrådeNavn;unikt navn på midlertidig bygg- og anleggsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Bestemmelsesområder\RpBestemmelseMidlByggAnlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2AE71853_8674_40ab_AC83_EFC0799F8054;1.0 EAID_DD275F55_2527_43ca_87CE_1D71627C4D74;bestemmelseOmrådeNavn;unikt navn på bestemmelseOmråde Navnet skal være på formen # ;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Bestemmelsesområder\RpBestemmelseOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD275F55_2527_43ca_87CE_1D71627C4D74;1.0 EAID_8198077C_AFF5_4fa0_8226_3F6062E2D01B;bestemmelseOmrådeNavn;planbestemmelse knyttet til navngitt område;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpBestemmelseOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8198077C_AFF5_4fa0_8226_3F6062E2D01B;1.0 EAID_AF074E2E_0344_4490_9B5E_72670EB8674B;bestemmelseOmrådeNavn;planbestemmelse knyttet til navngitt område;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpBestemmelseOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF074E2E_0344_4490_9B5E_72670EB8674B;1.0 EAID_F6300143_45F5_4e12_9380_8334106266D1;bestemmelseOmrådeNavn;planbestemmelse knyttet til navngitt område;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\PblMidlByggAnleggOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6300143_45F5_4e12_9380_8334106266D1;1.0 EAID_3B80D214_8839_4c4e_97CD_8F13FC08B924;bestemmelseOmrådeNavn;planbestemmelse knyttet til navngitt område;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\PblMidlByggAnleggOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B80D214_8839_4c4e_97CD_8F13FC08B924;1.0 EAID_7FB5FD0D_1459_4023_A39E_5161255A684A;bestemmelseOmrådeNavn;planbestemmelse knyttet til navngitt område;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpBestemmelseOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7FB5FD0D_1459_4023_A39E_5161255A684A;1.0 EAPK_499AA121_F788_4fbb_A42B_1979FB04D701;Bestemmelsesområder;inneholder betemmelsesområder og tilknyttede klasser Bestemmelseområder ivaretar stedfesting av bestemmelser som ikke kan knyttes til ett formålsomåde eller en henssynssone. Opsjonen 3D-geometri ivaretas av RpBestemmelseRom. Objektet RpBestemmelseMidlByggAnlegg er også et bestemmeleområde, men det er av midlertidig varighet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Bestemmelsesområder;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_499AA121_F788_4fbb_A42B_1979FB04D701;1.0 EAPK_3A2732ED_E1FA_4ca0_AA1B_15148C0592CD;Bestemmelsessamling;samling av planbestemmelser Modellen er tilpasset Nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser ;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanbestemmelserRegplanforslag\Planbestemmelser-2023\Bestemmelsessamling;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3A2732ED_E1FA_4ca0_AA1B_15148C0592CD;1.0 EAID_8703BB22_C271_48c1_86FD_90EACBBD3405;BestemmelseTilArealformål;bestemmelse for de enkelte arealformål i planen. Bestemmelsen plasseres i kap 4 ihht gjeldende mal;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanbestemmelserRegplanforslag\Planbestemmelser-2023\Enkeltbestemmelser;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8703BB22_C271_48c1_86FD_90EACBBD3405;1.0 EAID_7A64A1BE_CF0F_4523_85C6_BFF329D5704D;BestemmelseTilBestOmråde;bestemmelser og eller retningslinjer særskilt knyttet til et avgrenset område innenfor eller på tvers av flere arealformål (§12-7 nr 1-14). Bestemmelsen plasseres i kap 6 ihht. gjeldende mal;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanbestemmelserRegplanforslag\Planbestemmelser-2023\Enkeltbestemmelser;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A64A1BE_CF0F_4523_85C6_BFF329D5704D;1.0 EAID_A7CFD6B6_3594_4bd3_85DD_17F2A8B2DF19;BestemmelseTilHensynssone;bestemmelse til hensynssone som gir hensynssonen rettslig innhold. Bestemmelsen plasseres i kap 5 ihht. gjeldende mal;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanbestemmelserRegplanforslag\Planbestemmelser-2023\Enkeltbestemmelser;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7CFD6B6_3594_4bd3_85DD_17F2A8B2DF19;1.0 EAID_0F2D3B57_E676_4086_9E74_7830414F840E;besøksadresse;Besøksadresse til havneanlegget. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F2D3B57_E676_4086_9E74_7830414F840E;1.0 EAID_37C6A724_B69C_4cee_A3C9_87E4FEB42907;Besøksadresse;Identifisering av vegadresse;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og VGS\Grunnskoler og videregående skoler;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_37C6A724_B69C_4cee_A3C9_87E4FEB42907;20190301 EAID_5CC40E7A_2BF6_4bcb_A93E_2EE5CD2360D2;besøksadresse;"adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en ""veg"" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og VGS\Grunnskoler og videregående skoler\VideregåendeSkole;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5CC40E7A_2BF6_4bcb_A93E_2EE5CD2360D2;20190301 EAID_C7F0725B_E0CA_4793_86CF_1A09801394A2;besøksadresse;"adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en ""veg"" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og VGS\Grunnskoler og videregående skoler\Grunnskole;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C7F0725B_E0CA_4793_86CF_1A09801394A2;20190301 EAID_01BE6F6D_0931_4a04_BE9E_741A50F1FD7E;betjening;manuell/motorstyrt;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01BE6F6D_0931_4a04_BE9E_741A50F1FD7E;2.2 EAID_A5EB46EB_0BF5_4312_AD25_45FB3F27E40C;Betjening;betjening;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5EB46EB_0BF5_4312_AD25_45FB3F27E40C;2.2 EAID_F6E716BB_AFC2_494d_B905_3A2A447E4738;betjening;automatisk/manuell;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Lufteventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6E716BB_AFC2_494d_B905_3A2A447E4738;2.2 EAID_2E161A98_EBFD_45f3_8636_543C1375B9B7;betjening;manuell/motorstyrt;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E161A98_EBFD_45f3_8636_543C1375B9B7;2.2 EAID_3802B95A_2D7A_4882_AF7F_2A9FD0F47514;Betjening;betjening;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3802B95A_2D7A_4882_AF7F_2A9FD0F47514;2.2 EAID_550DE116_AF92_4b9a_B0DE_5B0FCA0098EF;betjening;automatisk/manuell;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Lufteventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_550DE116_AF92_4b9a_B0DE_5B0FCA0098EF;2.2 EAID_6C017BA0_E70A_4792_B86C_A3EF2795F662;betjening;automatisk/manuell;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Lufteventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C017BA0_E70A_4792_B86C_A3EF2795F662;2.2 EAID_7CCE0B8F_1039_463f_AD74_212AF5356EB1;Betjening;betjening;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7CCE0B8F_1039_463f_AD74_212AF5356EB1;2.2 EAID_E3326E0B_C32F_429c_A880_5B88CB9FFE89;betjening;manuell/motorstyrt;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E3326E0B_C32F_429c_A880_5B88CB9FFE89;2.2 EAID_0FA7FCAB_F05A_4f7b_A584_F45F4DC25944;Betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition - - description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FA7FCAB_F05A_4f7b_A584_F45F4DC25944;1.0 EAID_F21F13A4_43C4_4d01_95A3_7F1EC865C52E;betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition -- description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Bygninger_og_anlegg\Hytteinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F21F13A4_43C4_4d01_95A3_7F1EC865C52E;1.0 EAID_4EBB4EAE_824F_4121_8977_844D203F9476;betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition -- description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N100 Kartdata\Bygninger_og_anlegg\Hytteinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4EBB4EAE_824F_4121_8977_844D203F9476;1.0 EAID_DF9084FF_641A_44aa_8015_E94797FE2E1D;Betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition - - description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N100 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF9084FF_641A_44aa_8015_E94797FE2E1D;1.0 EAID_E8D07849_F4B3_4f6a_942F_71F71E64F507;Betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition - - description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8D07849_F4B3_4f6a_942F_71F71E64F507;1.0 EAID_F36F1179_51D3_4e47_983E_26CBC2697670;betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition -- description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Bygninger_og_anlegg\Hytteinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F36F1179_51D3_4e47_983E_26CBC2697670;1.0 EAID_21B908D0_8DD3_4bc2_B20D_76B4F1F9BD40;Betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition - - description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21B908D0_8DD3_4bc2_B20D_76B4F1F9BD40;1.0 EAID_C34D5FE7_74D6_4e29_830A_95150F0980C1;betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition -- description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Bygninger_og_anlegg\Hytteinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C34D5FE7_74D6_4e29_830A_95150F0980C1;1.0 EAID_14A30292_A25F_42fc_8ACD_AC0B1567BAAF;Betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition - - description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14A30292_A25F_42fc_8ACD_AC0B1567BAAF;1.0 EAID_E32D364E_DD31_4036_8CF5_8A5FDD20E635;betjeningsgrad;beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige -- Definition -- description of which service functions are available;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Bygninger_og_anlegg\Hytteinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E32D364E_DD31_4036_8CF5_8A5FDD20E635;1.0 EAID_2768FCA0_F2A2_4519_83C0_1A9D725893E3;bibliografiskSitering;Bibliografisk referanse til ressursen om hvordan objektet bør siteres A bibliographic reference for the resource as a statement indicating how this record should be cited (attributed) when used;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista\Databaseinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2768FCA0_F2A2_4519_83C0_1A9D725893E3;20210901 EAID_1CE08F3D_756F_4b1a_9D41_557E2A1F82F6;bibliografiskSitering;Bibliografisk referanse til ressursen om hvordan objektet bør siteres A bibliographic reference for the resource as a statement indicating how this record should be cited (attributed) when used;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista\Databaseinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1CE08F3D_756F_4b1a_9D41_557E2A1F82F6;20240501 EAID_D89543BD_57E7_40e5_9999_FCB053CCA6D6;bibliografiskSitering;Bibliografisk referanse til ressursen om hvordan objektet bør siteres A bibliographic reference for the resource as a statement indicating how this record should be cited (attributed) when used;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter\Databaseinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D89543BD_57E7_40e5_9999_FCB053CCA6D6;20210901 EAID_D62106B5_7A30_44a2_9658_C46D40DC8B00;Bilde;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Bildeinformasjon\Ortofoto-5.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D62106B5_7A30_44a2_9658_C46D40DC8B00;5.0 EAID_A843A7D0_8769_43d6_8652_626E23B40F7C;bildebeskrivelse;beskrivelse av bilde på ekstern fil description of the external image file;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Bildeinformasjon\Ortofoto-5.0\Raster;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A843A7D0_8769_43d6_8652_626E23B40F7C;5.0 EAID_D62106B5_7A30_44a2_9658_C46D40DC8B00;bildeBitPixel;Fargedybde angitt i totalt antall bit i ortofotoet, eks. 8 eller 24 Color depth in the final orthophoto product ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Bildeinformasjon\Ortofoto-5.0\Bilde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D62106B5_7A30_44a2_9658_C46D40DC8B00;5.0 EAID_7C717561_F63F_4d61_AF23_06DBA01540E7;Bildedokumentasjon;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger ;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7C717561_F63F_4d61_AF23_06DBA01540E7;20190101 EAID_99365CDA_AA8E_45b1_8C12_FB17554A3F1C;Bildedokumentasjon;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledningerStedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99365CDA_AA8E_45b1_8C12_FB17554A3F1C;20190101 EAID_D62106B5_7A30_44a2_9658_C46D40DC8B00;bildeFil;Filnavn for bildefil i det ferdige ortofotoet File name for the image file for the final orthophoto product;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Bildeinformasjon\Ortofoto-5.0\Bilde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D62106B5_7A30_44a2_9658_C46D40DC8B00;5.0 EAID_0291AB92_B78A_4e67_A389_65ABC0C064DC;bildefil1;Bilde av kartlagt objekt. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0291AB92_B78A_4e67_A389_65ABC0C064DC;1.3 EAID_0291AB92_B78A_4e67_A389_65ABC0C064DC;bildefil2;Opsjonelt bilde av kartlagt objekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0291AB92_B78A_4e67_A389_65ABC0C064DC;1.3 EAID_0291AB92_B78A_4e67_A389_65ABC0C064DC;bildefil3;Opsjonelt bilde av kartlagt objekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0291AB92_B78A_4e67_A389_65ABC0C064DC;1.3 EAID_30CE0F23_E694_4bea_AABD_0224BABF8D11;Bildeinformasjon;SOSI Bildeinformasjon 4.0: Detaljinformasjon om et bilde Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: -- Ingen --;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Skråfoto;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30CE0F23_E694_4bea_AABD_0224BABF8D11;20190101 EAID_2225FF70_959F_4d02_B236_2D4708D0B57B;Bildeinformasjon;SOSI Bildeinformasjon 4.0: Detaljinformasjon om et bilde Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: -- Ingen --;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger\Skråfoto;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2225FF70_959F_4d02_B236_2D4708D0B57B;20190101 EAID_39C2CD85_8DD1_419e_9745_8716E463F3D4;bildekategori;betegnelse på hvilke båndbredder som er benyttet ved opptaket description of which bandwiths have been used for the recording;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Bildeinformasjon\Ortofoto-5.0\Ortofotobilde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39C2CD85_8DD1_419e_9745_8716E463F3D4;5.0 EAID_760ACDEF_5E81_47dc_89EE_416E76F8C83A;Bildekategori;betegnelse på hvilke båndbredder som er benyttet ved opptaket designation of which bandwiths used (and stored in the archive);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Bildeinformasjon\Ortofoto-5.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_760ACDEF_5E81_47dc_89EE_416E76F8C83A;5.0 EAID_3865F290_1E1A_4fd9_8E3B_A3D3D7C091E9;bildeLink;URL-link som henviser til et bilde av objektet. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneanlegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3865F290_1E1A_4fd9_8E3B_A3D3D7C091E9;3.0 EAID_8FE57FB2_0AD3_4a13_86E2_F804ECF003E0;bildeLink;URL-link som henviser til et bilde av objektet. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaiområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8FE57FB2_0AD3_4a13_86E2_F804ECF003E0;3.0 EAID_39C2CD85_8DD1_419e_9745_8716E463F3D4;bildenummer;unik identifikasjon av bildets nummer i stripen unique identification of the number of the image in the swath;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Bildeinformasjon\Ortofoto-5.0\Ortofotobilde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39C2CD85_8DD1_419e_9745_8716E463F3D4;5.0 EAID_D62106B5_7A30_44a2_9658_C46D40DC8B00;bildeSys;Koordinatsystem (SOSI-kode), eks. 22 = Euref89 UTM sone 32 coordinate system;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Bildeinformasjon\Ortofoto-5.0\Bilde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D62106B5_7A30_44a2_9658_C46D40DC8B00;5.0 EAID_D62106B5_7A30_44a2_9658_C46D40DC8B00;bildeType;Formatet som ortofotoet opprinnelig ble levert i, eks. TIFF, JPEG Original image format;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Bildeinformasjon\Ortofoto-5.0\Bilde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D62106B5_7A30_44a2_9658_C46D40DC8B00;5.0 EAID_EC0E9EA8_43AF_49f4_813E_7B2BFC514738;Bilferjestrekning;strekning trafikkert av bilferjer som del av vegnettet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\VBASE\Vbase\Lenkeobjekter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC0E9EA8_43AF_49f4_813E_7B2BFC514738;1.0 EAID_070A3A84_64EF_4fd2_B1E5_148BC45DCB8B;biogassanlegg;Omfatter anlegg for utvinning av biogass fra avfalldeponier og/eller biogassproduksjon i slambehandlingsanlegg.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\Anleggsobjekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_070A3A84_64EF_4fd2_B1E5_148BC45DCB8B;20170303 EAID_224AB858_0680_4ad0_8787_3D301AB4CC62;biologiskMangfoldInteresse;angir om kulturmarkstypene i kulturlandskapsområdet fortsatt har en karakteristisk og interessant flora, eller at det kan oppnåes det ved restaurering;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Verdifulle kulturlandskap\KultLandOmr;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_224AB858_0680_4ad0_8787_3D301AB4CC62;20141201 EAID_7714CC1E_B7F2_4a37_AB4A_93CDB1785B37;BiologiskMangfoldInteresse;angir om kulturmarkstypene i kulturlandskapsområdet fortsatt har en karakteristisk og interessant flora, eller at det kan oppnåes det ved restaurering. I fagstandarden kalles denne kodelisten BotaniskOkologiskInteresse.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Verdifulle kulturlandskap;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7714CC1E_B7F2_4a37_AB4A_93CDB1785B37;20141201 EAID_351AAFE7_1A94_4176_AC8B_D60EE157C263;BiologiskMangfoldVerdi;angir om kulturmarkstypene i kulturlandskapsområdet fortsatt har en karakteristisk og interessant flora, eller at det kan oppnåes det ved restaurering.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Verdifulle kulturlandskap;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_351AAFE7_1A94_4176_AC8B_D60EE157C263;2.0 EAID_7D292B26_9CBD_4540_9E71_3AB683018705;biologiskMangfoldVerdi;angir om kulturmarkstypene i kulturlandskapsområdet fortsatt har en karakteristisk og interessant flora, eller at det kan oppnåes det ved restaurering;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Verdifulle kulturlandskap\Kulturlandskap;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D292B26_9CBD_4540_9E71_3AB683018705;2.0 EAID_848173B8_283B_45a0_AC65_3108CF2DD8A5;biomasse;Informasjon om det finnes fisk eller ikke på akvakulturlokaliteten.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_848173B8_283B_45a0_AC65_3108CF2DD8A5;20210501 EAID_F50CDC7D_B54A_460e_9836_0E4C6C38DD8B;biomasse;Informasjon om det finnes fisk eller ikke på akvakulturlokaliteten.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F50CDC7D_B54A_460e_9836_0E4C6C38DD8B;20210501 EAID_0B78F717_D7F4_4789_A0F6_0E102CA03E2B;biomasseEnhet;enhet benyttet for biomasse for det aktuelle redskapet. Unit used for weigth for this equipment.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\GrabbPrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B78F717_D7F4_4789_A0F6_0E102CA03E2B;20201201 EAID_6986C1B9_65E4_4535_AA33_6663FCD7D2D2;biomasseEnhet;enhet benyttet for biomasse for det aktuelle redskapet. Unit used for weigth for this equipment.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\BomtrålPrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6986C1B9_65E4_4535_AA33_6663FCD7D2D2;20201201 EAID_8B7CA9D3_C6B8_4164_879A_1087F6026E19;biomasseEnhet;enhet benyttet for biomasse for det aktuelle redskapet. Unit used for weigth for this equipment.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\SledePrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B7CA9D3_C6B8_4164_879A_1087F6026E19;20201201 EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;biomasseOverjordisk;Tørrbiomasse av alle overjordiske tredeler (stamme, greiner, nåler/blader). Enhet: tonn/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;20201105 EAID_72387F41_1659_4a89_97EB_47518BAF1897;biomasseOverjordisk;Tørrbiomasse av alle overjordiske tredeler (stamme, greiner, nåler/blader). Enhet: tonn/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_72387F41_1659_4a89_97EB_47518BAF1897;20230217 EAID_5B8C8887_A31C_470b_A53D_3A13EA19A478;biomasseOverjordisk;Tørrbiomasse av alle overjordiske tredeler (stamme, greiner, nåler/blader). Enhet: tonn/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B8C8887_A31C_470b_A53D_3A13EA19A478;20201105 EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;biomasseTotal;Total tørrbiomasse av alle underjordiske og overjordiske tredeler. Enhet: tonn/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;20201105 EAID_72387F41_1659_4a89_97EB_47518BAF1897;biomasseTotal;;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_72387F41_1659_4a89_97EB_47518BAF1897;20230217 EAID_5B8C8887_A31C_470b_A53D_3A13EA19A478;biomasseTotal;Total tørrbiomasse av alle underjordiske og overjordiske tredeler. Enhet: tonn/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B8C8887_A31C_470b_A53D_3A13EA19A478;20201105 EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;biomasseUnderjordisk;Tørrbiomasse av alle underjordiske tredeler (stubbe og røtter). Enhet: tonn/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;20201105 EAID_72387F41_1659_4a89_97EB_47518BAF1897;biomasseUnderjordisk;Tørrbiomasse av alle underjordiske tredeler (stubbe og røtter). Enhet: tonn/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_72387F41_1659_4a89_97EB_47518BAF1897;20230217 EAID_5B8C8887_A31C_470b_A53D_3A13EA19A478;biomasseUnderjordisk;Tørrbiomasse av alle underjordiske tredeler (stubbe og røtter). Enhet: tonn/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B8C8887_A31C_470b_A53D_3A13EA19A478;20201105 EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;biomasseVekt;biomasse av arter funnet i prøven. Weight of individuals in sample.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\FellesEgenskaperPrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;20201201 EAID_2EBCCDCA_2601_4fc9_B3EA_491D85F8F8D7;biotop;Kode som er brukt i MAREANO for beskrivelse av biotoper.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Videoobservasjoner generelle biotoper\VideoobservasjonGenBiotoper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EBCCDCA_2601_4fc9_B3EA_491D85F8F8D7;20231215 EAID_2EBCCDCA_2601_4fc9_B3EA_491D85F8F8D7;biotopBeskrivelse;Biotop beskrivelse brukt i MAREANO.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Videoobservasjoner generelle biotoper\VideoobservasjonGenBiotoper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EBCCDCA_2601_4fc9_B3EA_491D85F8F8D7;20231215 EAID_7D047A7D_49F0_4833_9775_EDCA267D084B;BirdSpeciesProperties;;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Estimerte hekkebestander for sjøfugl;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D047A7D_49F0_4833_9775_EDCA267D084B;20180201 EAID_6D10EECA_A9FE_4f61_AA52_6DE7CE431E6F;BirdSpeciesProperties;properties related to the bird species;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D10EECA_A9FE_4f61_AA52_6DE7CE431E6F;20180201 EAID_39C2CD85_8DD1_419e_9745_8716E463F3D4;bitsPrPixel;fargedybde i bits per pixel (sum alle bånd) Eksempel: 8, 24 the colour depth of the produced orthophoto in bits pr pixel (for example: 8, 24);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Bildeinformasjon\Ortofoto-5.0\Ortofotobilde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39C2CD85_8DD1_419e_9745_8716E463F3D4;5.0 EAID_7AFC2BD1_95CB_41c7_8661_1C522CA930F7;Blomkålkorallskog;Blomkålkorallen er myk med polypper som sitter i små hoder og likner dermed blomkål. Blomkålkorallen liker seg der det er strøm og god fødetilgang. I norske fjorder finnes de på relativt grunt vann, men kan finnes ned til 1500 meters dyp. Blomkålkorallen finnes i det nordlige Atlanterhavet inkludert rundt Grønland, Svalbard og i Barentshavet – langs norskekysten fra Vestlandet til og med Finnmark. Drifa is soft with polyps that sit in small heads and thus resemble cauliflower. It lives where there is currents and good food supply. In Norwegian fjords, they are found in relatively shallow water, but can be found down to 1500 meters deep.The coral is found in the North Atlantic, including around Greenland, Svalbard and in the Barents Sea - along the Norwegian coast from western Norway to Finnmark.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7AFC2BD1_95CB_41c7_8661_1C522CA930F7;20201201 EAID_83DC6890_24A4_4e1a_8F20_AAC17BBE9827;Bløtbunnskorallskog;Bløtbunnskorallskog. To arter av hornkoraller (Radicipes gracilis og Isidella lofotensis) kan danne tette bestander på sandig bløtbunn i norske farvann. Radicipes, eller grisehalekorall er ikke funnet i Norge før det ble funnet tette bestander av denne hornkorallen i området kalt Bjørnøya-raset på et Mareano-tokt. I likhet med bambuskorallen Isidella lofotensis så lever denne arten på sandig mudderbunn. Isidella lofotensis er en type bambuskorall som er sjelden i andre land enn Norge. Den er mest vanlig i fjorder og er sjeldent observert i Mareanos kartleggingsområde. Derfor er denne arten ikke inkludert i urbredelsesmodellen for bløtbunnskorallskog. Soft bottom coral gardens. In Norway there are two species of gorgonians that may form dense stands: Radicipes gracilis, and Isidella lofotensis. The sea whip species Radicipes gracilis, also known as pig-tail coral, can form dense stands on sandy muddy (i.e. soft) bottoms. R. gracilis had not been observed in Norway until MAREANO found relatively dense concentrations of this sea whip in the area known as the Bjørnøya slide. This habitat is therefore assed as “Endangered” in the Norwegian Red List of Ecosystems and Habitat types (Artsdatabanken 2018). Isidella lofotensis, is a type of Bamboo coral which is rarely found outside Norwegian waters. It is most common in fjords and has not been frequently observed within the MAREANO mapping area. Thus this species has not been included in modelling the Soft bottom coral gardens.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83DC6890_24A4_4e1a_8F20_AAC17BBE9827;20201201 EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;bmAktivitet;angir type aktivitet som er knyttet til observasjonen/forekomsten. Er bare aktuelt for arter som er mobile og kan ha flere ulike aktiviteter, f.eks. fugl.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\BmArt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;20150101 EAID_265F459D_B453_408c_80BD_00611464F3F1;BmAktivitet;angir type aktivitet som er knyttet til observasjonen/forekomsten. Er bare aktuelt for arter som er mobile og kan ha flere ulike aktiviteter, f.eks. fugl.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_265F459D_B453_408c_80BD_00611464F3F1;20150101 EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;bmAktivitet;angir type aktivitet som er knyttet til observasjonen/forekomsten. Er bare aktuelt for arter som er mobile og kan ha flere ulike aktiviteter, f.eks. fugl.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\Villrein;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;20141201 EAID_F1613587_53CB_4614_837A_D108F01C87EA;BmAktivitet;angir type aktivitet som er knyttet til observasjonen/forekomsten. Er bare aktuelt for arter som er mobile og kan ha flere ulike aktiviteter, f.eks. fugl.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1613587_53CB_4614_837A_D108F01C87EA;20141201 EAID_D339D15E_4D73_4588_BBA2_46C1DC6860D2;bmAndel;anslått prosentandel av totalarealet ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Viktige naturtyper\BmNaturtypeTillegg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D339D15E_4D73_4588_BBA2_46C1DC6860D2;20141201 EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;BmArt;Forekomster/observasjoner av et kriteriebasert utvalg arter som er spesielt viktig for biologisk mangfold, samt fremmede arter som er en trussel mot naturlig biologisk mangfold. Alt innhold hentes fra Artsdatabankens infrastruktur, basert på arten og nærmere definerte tekniske kvalitetskriterier (geografisk presisjon mv.).;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;20150101 EAID_39774A4B_ADD7_4eca_8046_43EF46D3A76D;BmArtGrense;avgrensning av en artslokalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39774A4B_ADD7_4eca_8046_43EF46D3A76D;20150101 EAID_52181F37_6AD1_4841_B4E9_91E38A1E226A;BmForvaltningskategori;kategorisering i ulike grader av forvaltningsinteresse. Inndelingen følger av utvalgskriteriene, slik at hvert utvalgskriterium medfører en bestemt forvaltningskategori.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52181F37_6AD1_4841_B4E9_91E38A1E226A;20150101 EAID_A1128533_C5D0_4ca3_99D2_EF805FC40AB3;bmForvaltningskategori;kategorisering i ulike grader av forvaltningsinteresse. inndelingen følger av utvalgskriteriene, slik at hvert utvalgskriterium medfører en bestemt forvaltningskategori.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\BmTakson;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1128533_C5D0_4ca3_99D2_EF805FC40AB3;20150101 EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;bmForvaltningskategori;kategorisering i ulike grader av forvaltningsinteresse. inndelingen følger av utvalgskriteriene, slik at hvert utvalgskriterium medfører en bestemt forvaltningskategori.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\BmTakson;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;20141201 EAID_1E8F799B_C41C_4b69_9761_A7BCEC7FD01C;BmFunksjonsperiode;angir årstiden som registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8F799B_C41C_4b69_9761_A7BCEC7FD01C;20150101 EAID_BCEFBA44_8DCF_4057_8914_6AA1D639FBB4;BmFunksjonsperiode;angir årstiden som registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCEFBA44_8DCF_4057_8914_6AA1D639FBB4;20141201 EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;bmFunntype;angir hvilket grunnlag oppføringen bygger på, jf basisOfRecord i Darwin Core;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\BmArt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;20150101 EAID_0DBC46CC_FD84_4ed8_A552_0073243C2BB3;BmFunntype;angir hvilket grunnlag oppføringen bygger på, jf basisOfRecord i Darwin Core;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DBC46CC_FD84_4ed8_A552_0073243C2BB3;20150101 EAID_69816653_A82F_4607_B133_DB3402AE7527;BmFunntype;angir hvilket grunnlag oppføringen bygger på, jf basisOfRecord i Darwin Core;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69816653_A82F_4607_B133_DB3402AE7527;20141201 EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;bmFunntype;angir hvilket grunnlag oppføringen bygger på, jf basisOfRecord i Darwin Core;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\Villrein;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;20141201 EAID_A1128533_C5D0_4ca3_99D2_EF805FC40AB3;bmGruppe;angir typen organisme i henhold til en forvaltningsmessig fornuftig inndeling;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\BmTakson;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1128533_C5D0_4ca3_99D2_EF805FC40AB3;20150101 EAID_B78B5B99_4CDC_46fc_B73B_1E5E33485184;BmGruppe;angir typen organisme i henhold til en forvaltningsmessig fornuftig inndeling;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B78B5B99_4CDC_46fc_B73B_1E5E33485184;20150101 EAID_E6FB99CB_3129_4911_BADD_0CAB6BFEEA3B;BmGruppe;angir typen organisme i henhold til en forvaltningsmessig fornuftig inndeling;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E6FB99CB_3129_4911_BADD_0CAB6BFEEA3B;20141201 EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;bmGruppe;angir typen organisme i henhold til en forvaltningsmessig fornuftig inndeling, koding iht kodeliste BmGruppe;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\BmTakson;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;20141201 EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;bmHevdstatus;angir tilstand (hevd) for naturtypen. Brukes på menneskepåvirkede naturtyper. Hovedsakelig innenfor naturtyper D (kulturmarker);SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Viktige naturtyper\BmNaturtype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;20141201 EAID_B23F645A_DDA1_414e_BBBD_2817E14392C4;BmHevdstatus;angir tilstand (hevd) for naturtypen. Primært naturtype innenfor hovedklasse D, kulturlandskap;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Viktige naturtyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B23F645A_DDA1_414e_BBBD_2817E14392C4;20141201 EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;bmKilde;kilden registreringen baserer seg på. Har et offisielt nr i Naturbase. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Viktige naturtyper\BmNaturtype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;20141201 EAID_8B66A97D_9079_4b70_A6A2_E98BC27F2194;BmKilde;kilden registreringen baserer seg på;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Viktige naturtyper;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B66A97D_9079_4b70_A6A2_E98BC27F2194;20141201 EAID_C0E64DDC_CD28_4972_947F_116F04494374;BmKildetype;angir hvilken type av kilde det dreier seg om;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Viktige naturtyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0E64DDC_CD28_4972_947F_116F04494374;20141201 EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;bmKjonn;gir informasjon om kjønn på observerte individer. Feltet er et fritekstfelt i Darwin core standarden og vil inneholde forskjellige betegnelser og skrivemåter for kjønn. er flere individer observert, kan kjønnsfordeling være angitt med ulike skrivemåter, inkludert engelsk (M-male, F-female);SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\BmArt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;20150101 EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;BmNaturtype;naturtyper kartlagt gjennom registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-2007 Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold og DN-håndbok 19 2007 Kartlegging av marint biologisk mangfold.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Viktige naturtyper;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;20141201 EAID_A91D0307_647C_4be6_80F8_9B69D6B62139;BmNaturtypeGrense;avgrensning av en naturtypelokalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Viktige naturtyper;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A91D0307_647C_4be6_80F8_9B69D6B62139;20141201 EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;bmNaturtypeTillegg;angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r)/mosaikk som finnes innenfor et naturtypeområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Viktige naturtyper\BmNaturtype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;20141201 EAID_D339D15E_4D73_4588_BBA2_46C1DC6860D2;BmNaturtypeTillegg;angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde (mosaikk);SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Viktige naturtyper;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D339D15E_4D73_4588_BBA2_46C1DC6860D2;20141201 EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;bmTakson;angir hvilket takson som finnes i området, jf dynamisk kodeliste fra Artsdatabanken;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\BmArt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_029C2B83_8D52_432c_9604_82DE1F2774E2;20150101 EAID_A1128533_C5D0_4ca3_99D2_EF805FC40AB3;BmTakson;navn og tilknyttede statusopplysninger for arter;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1128533_C5D0_4ca3_99D2_EF805FC40AB3;20150101 EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;bmTakson;angir hvilket takson som finnes i området, jf dynamisk kodeliste fra Artsdatabanken;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\Villrein;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;20141201 EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;BmTakson;navn og tilknyttede statusopplysninger for arter;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;20141201 EAID_A1128533_C5D0_4ca3_99D2_EF805FC40AB3;bmUtvalgskriterium;kriterier for utvalg av arter med forvaltningsstatus;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\BmTakson;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1128533_C5D0_4ca3_99D2_EF805FC40AB3;20150101 EAID_AEED77DF_3964_4067_B647_FCB86AC99D59;BmUtvalgskriterium;kriterier for utvalg av arter med forvaltningsstatus;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AEED77DF_3964_4067_B647_FCB86AC99D59;20150101 EAID_CAE1657A_96DC_42df_84BB_59CA4FDA0DD9;BmUtvalgskriterium;kriterier for utvalg av arter med forvaltningsstatus;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CAE1657A_96DC_42df_84BB_59CA4FDA0DD9;20141201 EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;bmUtvalgskriterium;kriterier for utvalg av arter med forvaltningsstatus, kodet etter kodeliste BmUtvalgskriterium;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\BmTakson;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;20141201 EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;bmUtvalgt;angir om området omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper (ja/nei);SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Viktige naturtyper\BmNaturtype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;20141201 EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;bmUtvalgtNaturtype;angir hva slags utvalgt type det er. Utvalgte naturtyper har egne navn og koder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Viktige naturtyper\BmNaturtype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;20141201 EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;bmVerdi;Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-2007, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-2007, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2007.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Viktige naturtyper\BmNaturtype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18B32F81_2838_4fee_AD38_6183D8CE6CE1;20141201 EAID_78C5FF53_A801_4c00_ADA1_552696E140BA;BmVerdi;Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-2007, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-2007, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2007;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Viktige naturtyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78C5FF53_A801_4c00_ADA1_552696E140BA;20141201 EAID_0F2D3B57_E676_4086_9E74_7830414F840E;bnr;Nummer for et bruk i matrikkelen. Hver gårdsnummer er delt opp i ett eller flere bruk. Bruksnummer forkortes bnr. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F2D3B57_E676_4086_9E74_7830414F840E;1.0 EAID_94BA6F30_C025_4fa3_8F2C_6371BB2F61ED;bodyPart;Body part of organisms.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment\Sampling_MarineAnimals;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_94BA6F30_C025_4fa3_8F2C_6371BB2F61ED;20170501 EAID_C1AC11A7_1D78_44d6_9995_8636D5E810FB;bokstav;del av adressenummer (jfr Matrikkelforskrift § 2f). Ved behov kan det i tillegg til tallet brukes en etterfølgende bokstav. Bokstav skal bare brukes for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal gis i alfabetisk rekkefølge. (matrikkelforskrift § 52 tredje ledd). Merknad: Høyst en bokstav;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1AC11A7_1D78_44d6_9995_8636D5E810FB;4.6 EAID_6E4714D1_7F93_496e_8B42_DE85647A41AE;bokstav;del av adressenummer (jfr Matrikkelforskrift § 2f). Ved behov kan det i tillegg til tallet brukes en etterfølgende bokstav. Bokstav skal bare brukes for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal gis i alfabetisk rekkefølge. (matrikkelforskrift § 52 tredje ledd). Merknad: Høyst en bokstav;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E4714D1_7F93_496e_8B42_DE85647A41AE;4.6 EAID_99C58CC5_158E_43c5_B4FE_AD1CCE89D498;bokstav;del av adressenummer (jfr Matrikkelforskrift § 2f). Ved behov kan det i tillegg til tallet brukes en etterfølgende bokstav. Bokstav skal bare brukes for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal gis i alfabetisk rekkefølge. (matrikkelforskrift § 52 tredje ledd). Merknad: Høyst en bokstav;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\VegadresseBruksenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99C58CC5_158E_43c5_B4FE_AD1CCE89D498;20200501 EAID_AC55CC4E_5353_439d_B1A9_661C824A103E;bokstav;del av adressenummer (jfr Matrikkelforskrift § 2f). Ved behov kan det i tillegg til tallet brukes en etterfølgende bokstav. Bokstav skal bare brukes for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal gis i alfabetisk rekkefølge. (matrikkelforskrift § 52 tredje ledd). Merknad: Høyst en bokstav;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC55CC4E_5353_439d_B1A9_661C824A103E;20200501 EAID_9761FA9D_5A8D_43df_8B02_419650E2B3D0;bokstav;del av adressenummer (jfr Matrikkelforskrift § 2f). Ved behov kan det i tillegg til tallet brukes en etterfølgende bokstav. Bokstav skal bare brukes for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal gis i alfabetisk rekkefølge. (matrikkelforskrift § 52 tredje ledd). Merknad: Høyst en bokstav;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\Vegadresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9761FA9D_5A8D_43df_8B02_419650E2B3D0;20200501 EAID_4E7E34CC_017D_4bba_8F99_A0C4D05805E4;BoligerPåRuter1000m-2015;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E7E34CC_017D_4bba_8F99_A0C4D05805E4;20190901-H EAID_37309431_635A_4d43_BBC8_5D87D1A64E08;BoligerPåRuter1000m-2016;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_37309431_635A_4d43_BBC8_5D87D1A64E08;20190901-H EAID_E2BBB980_7C06_40ee_9FDD_BD75ABB2C972;BoligerPåRuter1000m-2017;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2BBB980_7C06_40ee_9FDD_BD75ABB2C972;20190901-H EAID_02AB9936_6173_4cad_BC90_E6BE09A7338A;BoligerPåRuter1000m-2018;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_02AB9936_6173_4cad_BC90_E6BE09A7338A;20190901-H EAID_E919FF5F_0361_470d_9DAB_2A123E7A1DB5;BoligerPåRuter1000m-2019;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E919FF5F_0361_470d_9DAB_2A123E7A1DB5;20190901-H EAID_B24FD143_4A07_4318_AB03_42DBB620C1DA;BoligerPåRuter1000m-2020;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B24FD143_4A07_4318_AB03_42DBB620C1DA;20190901-H EAID_61B96289_5C9F_479a_ADAC_0D40504EF5EB;BoligerPåRuter1000m-2021;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_61B96289_5C9F_479a_ADAC_0D40504EF5EB;20190901-H EAID_32E96A22_50D6_4a8a_9340_A3F99482ABA8;BoligerPåRuter1000m-2022;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32E96A22_50D6_4a8a_9340_A3F99482ABA8;20190901-H EAID_3F2CFF41_E97C_4eb5_BD00_94BB4CCDD2F8;BoligerPåRuter1000m-2023;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F2CFF41_E97C_4eb5_BD00_94BB4CCDD2F8;20190901-H EAID_825A4BB4_9144_4a38_94B8_A4C81EADEF31;BoligerPåRuter1000m-2024;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_825A4BB4_9144_4a38_94B8_A4C81EADEF31;20190901-H EAID_54D15FE4_EE06_46ac_BC0B_A6DFACBF4E61;BoligerPåRuter1000m-2025;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54D15FE4_EE06_46ac_BC0B_A6DFACBF4E61;20190901-H EAID_89951698_9DD8_4556_870A_F3E6B0CB845A;BoligerPåRuter1000m-2026;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_89951698_9DD8_4556_870A_F3E6B0CB845A;20190901-H EAID_E23891A6_A44A_49d0_A980_56B94DC94F3B;BoligerPåRuter1000m-2027;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E23891A6_A44A_49d0_A980_56B94DC94F3B;20190901-H EAID_9B561182_969E_465c_8A3C_F346599A4581;BoligerPåRuter1000m-2028;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9B561182_969E_465c_8A3C_F346599A4581;20190901-H EAID_C6DEC02E_4C32_412f_9B55_84ACCE920C2C;BoligerPåRuter1000m-2029;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6DEC02E_4C32_412f_9B55_84ACCE920C2C;20190901-H EAID_5229E84B_0B5B_457e_A793_B9DA14B43FF2;BoligerPåRuter1km;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5229E84B_0B5B_457e_A793_B9DA14B43FF2;20190901 EAID_E7EF08D8_7468_4070_8D53_D65A3E9D064A;BoligerPåRuter1kmGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E7EF08D8_7468_4070_8D53_D65A3E9D064A;20190901 EAID_88D44397_D8CD_4361_BE0E_5455619AFCD7;BoligerPåRuter250m;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88D44397_D8CD_4361_BE0E_5455619AFCD7;20190901 EAID_35043B8F_B1C5_43ef_A657_F0DBD2DC0647;BoligerPåRuter250m-2015;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_35043B8F_B1C5_43ef_A657_F0DBD2DC0647;20190901-H EAID_24482A85_5C1F_4839_A031_0E7EC73E1C63;BoligerPåRuter250m-2016;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24482A85_5C1F_4839_A031_0E7EC73E1C63;20190901-H EAID_626A16C6_DCBC_4ea1_819E_2240EC8EC58C;BoligerPåRuter250m-2017;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_626A16C6_DCBC_4ea1_819E_2240EC8EC58C;20190901-H EAID_ABF22E55_4225_4989_A1B3_185860D7077C;BoligerPåRuter250m-2018;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABF22E55_4225_4989_A1B3_185860D7077C;20190901-H EAID_8D8B395D_B2BA_467f_A095_9EE598B57009;BoligerPåRuter250m-2019;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D8B395D_B2BA_467f_A095_9EE598B57009;20190901-H EAID_482AFAF1_39D1_4e9b_9D9A_143498A121C8;BoligerPåRuter250m-2020;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_482AFAF1_39D1_4e9b_9D9A_143498A121C8;20190901-H EAID_2F83CCAE_1FEA_48cd_B41E_BE4333923C2F;BoligerPåRuter250m-2021;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F83CCAE_1FEA_48cd_B41E_BE4333923C2F;20190901-H EAID_DE6FA746_0AFD_4376_B44A_0D40C44C2E9A;BoligerPåRuter250m-2022;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE6FA746_0AFD_4376_B44A_0D40C44C2E9A;20190901-H EAID_2ABDF210_63BF_4a40_802B_11E75BD2F813;BoligerPåRuter250m-2023;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2ABDF210_63BF_4a40_802B_11E75BD2F813;20190901-H EAID_6A624F2B_E8E9_46c0_AF25_ABEBD058C4D2;BoligerPåRuter250m-2024;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A624F2B_E8E9_46c0_AF25_ABEBD058C4D2;20190901-H EAID_D43D8FCF_CCA2_4726_B81C_A6E65363794D;BoligerPåRuter250m-2025;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D43D8FCF_CCA2_4726_B81C_A6E65363794D;20190901-H EAID_898BDAF7_27DE_4d62_B3CE_78D616AC4D73;BoligerPåRuter250m-2026;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_898BDAF7_27DE_4d62_B3CE_78D616AC4D73;20190901-H EAID_D37BD545_D7A2_4da6_B663_1595A30D4B7B;BoligerPåRuter250m-2027;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D37BD545_D7A2_4da6_B663_1595A30D4B7B;20190901-H EAID_9F175680_42D6_46c2_AA1C_C31AD3DE5403;BoligerPåRuter250m-2028;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F175680_42D6_46c2_AA1C_C31AD3DE5403;20190901-H EAID_3F61A9EA_8DF5_4ec6_8B73_9D44141DA8B0;BoligerPåRuter250m-2029;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H250-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F61A9EA_8DF5_4ec6_8B73_9D44141DA8B0;20190901-H EAID_B6E2DB57_28AB_47b2_9C8D_26805CFE98CD;BoligerPåRuter250mGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B6E2DB57_28AB_47b2_9C8D_26805CFE98CD;20190901 EAID_3035065C_8BE4_42bb_B648_AB3C8EE7748F;BoligerPåRuter5000m-2015;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3035065C_8BE4_42bb_B648_AB3C8EE7748F;20190901-H EAID_8069FC67_9356_46a8_A0EE_40DFCAE51BC4;BoligerPåRuter5000m-2016;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8069FC67_9356_46a8_A0EE_40DFCAE51BC4;20190901-H EAID_DB7B0610_2DF8_4b0c_9FA7_486DB0CB5AE7;BoligerPåRuter5000m-2017;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB7B0610_2DF8_4b0c_9FA7_486DB0CB5AE7;20190901-H EAID_50EB47FE_6D14_47ee_8A8C_2700C3409AAC;BoligerPåRuter5000m-2018;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50EB47FE_6D14_47ee_8A8C_2700C3409AAC;20190901-H EAID_F3DF2EE8_B0C7_42c4_85B9_A22B1C1361F0;BoligerPåRuter5000m-2019;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3DF2EE8_B0C7_42c4_85B9_A22B1C1361F0;20190901-H EAID_82891266_F317_4ade_810F_5D1C6365D133;BoligerPåRuter5000m-2020;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82891266_F317_4ade_810F_5D1C6365D133;20190901-H EAID_E0E5F7CA_50AE_4e4f_B212_1BE7191DF58F;BoligerPåRuter5000m-2021;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E0E5F7CA_50AE_4e4f_B212_1BE7191DF58F;20190901-H EAID_041C7025_6279_4d69_B114_2B601E6FE4C8;BoligerPåRuter5000m-2022;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_041C7025_6279_4d69_B114_2B601E6FE4C8;20190901-H EAID_EBA7E0C1_2FEC_4148_BF76_023351914DB2;BoligerPåRuter5000m-2023;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBA7E0C1_2FEC_4148_BF76_023351914DB2;20190901-H EAID_2AAB9072_C5FB_40bb_8FA1_6CC3C6DC66B5;BoligerPåRuter5000m-2024;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2AAB9072_C5FB_40bb_8FA1_6CC3C6DC66B5;20190901-H EAID_F4301487_1286_4326_BBB4_5836F6BC3FE7;BoligerPåRuter5000m-2025;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4301487_1286_4326_BBB4_5836F6BC3FE7;20190901-H EAID_0541EFD4_6C81_4a8b_B823_D4A237298836;BoligerPåRuter5000m-2026;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0541EFD4_6C81_4a8b_B823_D4A237298836;20190901-H EAID_F513DD5A_F603_4435_A12E_BCAE37EB1845;BoligerPåRuter5000m-2027;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F513DD5A_F603_4435_A12E_BCAE37EB1845;20190901-H EAID_51727C76_53FB_4fe1_ADCB_CE54A5D94C95;BoligerPåRuter5000m-2028;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51727C76_53FB_4fe1_ADCB_CE54A5D94C95;20190901-H EAID_79B865EB_6115_41f7_9886_4DF14B5503C7;BoligerPåRuter5000m-2029;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H5000-WFS;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79B865EB_6115_41f7_9886_4DF14B5503C7;20190901-H EAID_A1799634_0D0A_4a3a_BCAA_9049D82DFC4F;BoligerPåRuter5km;Objekttypen viser Boligstatistikk fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1799634_0D0A_4a3a_BCAA_9049D82DFC4F;20190901 EAID_0F9B6DC3_F08E_45b2_9F72_2445085285B1;BoligerPåRuter5kmGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F9B6DC3_F08E_45b2_9F72_2445085285B1;20190901 EAID_BB7FA768_60C0_4580_B267_F4A12BD6A418;BoligstatistikkGenEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB7FA768_60C0_4580_B267_F4A12BD6A418;20190901 EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;bomtrålAntall;antall prøver som er samlet inn med bomtrål. -- Definition -- Number of samples collected by the use of beamtrawl.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;20210501 EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;bomtrålAntall;antall prøver som er samlet inn med bomtrål. -- Definition -- Number of samples collected by the use of beamtrawl.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;20210601 EAID_6986C1B9_65E4_4535_AA33_6663FCD7D2D2;BomtrålPrøver;Prøver som er samlet inn med bomtrål. Samples collected by the use of beamtrawl.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6986C1B9_65E4_4535_AA33_6663FCD7D2D2;20201201 EAID_72387F41_1659_4a89_97EB_47518BAF1897;bonitet;Egenskapen viser H40-bonitet for produktiv skog. H40-bonitet er definert som overhøyde ved 40 års alder.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_72387F41_1659_4a89_97EB_47518BAF1897;20230217 EAID_5B8C8887_A31C_470b_A53D_3A13EA19A478;bonitet;Egenskapen viser H40-bonitet for produktiv skog for gran. H40-bonitet er definert som overhøyde ved 40 års alder.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B8C8887_A31C_470b_A53D_3A13EA19A478;20201105 EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;bonitetFuru;Egenskapen viser H40-bonitet for produktiv skog for furu. H40-bonitet er definert som overhøyde ved 40 års alder. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;20201105 EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;bonitetGran;Egenskapen viser H40-bonitet for produktiv skog for gran. H40-bonitet er definert som overhøyde ved 40 års alder.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;20201105 EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;bonitetLauv;Egenskapen viser H40-bonitet for produktiv skog for lauvskog. H40-bonitet er definert som overhøyde ved 40 års alder.;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart\SkogressursFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67C06A04_6379_4930_AA33_3B37DD51D1EA;20201105 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;boreDato;dato for boringen ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_1BD36CD5_425C_4463_A52D_D079D23450DA;Borehull;Boret hull vanligvis i fjell, for gjennomtrekking av ledning. Merknad: Diameteren så liten at en person ikke kan komme gjennom;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BD36CD5_425C_4463_A52D_D079D23450DA;2.2 EAID_52BB0DFF_6AB1_4b2e_B182_7E424F7BC11B;Borehull;Boret hull vanligvis i fjell, for gjennomtrekking av ledning. Merknad: Diameteren så liten at en person ikke kan komme gjennom;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52BB0DFF_6AB1_4b2e_B182_7E424F7BC11B;2.2 EAID_BAB81799_F364_43e9_BD36_F1EE0DB24616;Borehull;Boret hull vanligvis i fjell, for gjennomtrekking av ledning. Merknad: Diameteren så liten at en person ikke kan komme gjennom;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BAB81799_F364_43e9_BD36_F1EE0DB24616;2.2 EAID_EC114500_8BFD_4022_AA71_41F253A07889;Borehull;SOSI Ledning 4.6: Boret hull, vanligvis i fjell, for gjennomtrekking av ledning. Merknad: - Diameteren så liten at en person ikke kan komme gjennom. Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Brukes om borehull med diameter mindre enn 1,5 meter, - hvor hovedfunksjonen er fremføring av ledninger eller at borehullet i seg selv brukes som ledning, f.eks. for rennende vann. Borehull med diameter større enn 1,5 meter, er definert som tunnel. For borehull skal alltid indre diameter angis.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Felleskomponenter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC114500_8BFD_4022_AA71_41F253A07889;1.0 EAID_3CAEC7D7_C5E5_4448_8C81_03F0D4D887A5;Borehull;SOSI Ledning 4.6: Boret hull, vanligvis i fjell, for gjennomtrekking av ledning. Merknad: - Diameteren så liten at en person ikke kan komme gjennom. Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Brukes om borehull med diameter mindre enn 1,5 meter, - hvor hovedfunksjonen er fremføring av ledninger eller at borehullet i seg selv brukes som ledning, f.eks. for rennende vann. Borehull med diameter større enn 1,5 meter, er definert som tunnel. For borehull skal indre diameter angis i de tilfeller hvor denne er kjent.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger\Felleskomponenter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3CAEC7D7_C5E5_4448_8C81_03F0D4D887A5;1.0 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;boretAzimuth;helning hvor 90 grader er vertikalt , 0 grader er horisontalt;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;boretHelningsgrad;borehullets hellning målt som avvik i grader fra loddlinje;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;boretKapasitet;"brønnens kapasitet (""vannføring"") i liter/time før eventuell kapsitetsøkende trykking eller sprengning. Vanligvis målt nokså usikkert av boreren i forbindelse med selve boringen.";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;boretLengde;total lengde av borehullets forløp, tilsvarer dyp ved vertikal boring;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;boretLengdeTilBerg;dybde til berg som ikke er målt men basert på tolkning;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_1BEA332C_BF4D_469f_B678_586D9F1211DC;both;begge sider;SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Felles-1.0\VegdesignReferanse\Side;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BEA332C_BF4D_469f_B678_586D9F1211DC;1.0 EAID_8DB65E79_928E_4f21_89B8_4BE51030D870;boundary;course following the transition between different real world phenomena;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav\SeaBirdsGridBoundary;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8DB65E79_928E_4f21_89B8_4BE51030D870;20180201 EAID_0DB62224_4D34_4682_92D8_6BA49902F4D5;boundary;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\QuayAreaBoundary;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DB62224_4D34_4682_92D8_6BA49902F4D5;3.0 EAID_325AE12A_2E74_46e3_9378_809BF0AD25AE;boundary;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\PortFacilityBoundary;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_325AE12A_2E74_46e3_9378_809BF0AD25AE;3.0 EAID_42BCB4DD_AA54_4cc2_8A6B_0E8C8B21A6FC;boundary;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LoadLimitationAreaBoundary;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42BCB4DD_AA54_4cc2_8A6B_0E8C8B21A6FC;3.0 EAID_40A58CE1_4AF4_4eb8_92BF_10C492DCE5BF;boundary;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Regulations\SpeedRegulationBoundary;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40A58CE1_4AF4_4eb8_92BF_10C492DCE5BF;1.0 EAID_8C0C267E_BEFA_413c_AB0F_0285C62C22F5;boundary;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Regulations\ProhibitedAreaBoundary;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C0C267E_BEFA_413c_AB0F_0285C62C22F5;1.0 EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;boxcorerAntall;antall prøver som er samlet inn med boxcorer. -- Definition -- Number of samples collected by the use of boxcorer.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;20210501 EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;boxcorerAntall;antall prøver som er samlet inn med boxcorer. -- Definition -- Number of samples collected by the use of boxcorer.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;20210601 EAID_40C59FC2_D30F_46b3_8031_E57BCE595D64;BRA;Bruksareal i kvm etter TEK;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Formål\Utnyttingstype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40C59FC2_D30F_46b3_8031_E57BCE595D64;1.0 EAID_40C59FC2_D30F_46b3_8031_E57BCE595D64;%-BRA;Bruksareal i prosent etter TEK;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Formål\Utnyttingstype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40C59FC2_D30F_46b3_8031_E57BCE595D64;1.0 EAPK_673C7B1E_AC5E_4004_A191_C36B82C3DDF4;Brannalarmsentraler;"Datasettet viser lokalisering av brannalarmsentralene (""110-sentralene"") i Norge og deres distrikter. Norge har i dag 24 brannalarmsentraler som mottar meldinger om brann og ulykker på vegne av landets brannvesen. Sentralene er stedfestet til bygning. ";SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannalarmsentraler;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_673C7B1E_AC5E_4004_A191_C36B82C3DDF4;20171010 EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;brannavstikker;brannavstikker;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;2.2 EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;brannavstikker;brannavstikker;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;2.2 EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;brannavstikker;brannavstikker;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;2.2 EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;brannfarligAerosolbeholderKategori1og2;;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\StoffgruppeFS;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;20170303 EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;brannfarligFastStoffKategori1og2;Pulver, (metall)spon, granulat, pastaformig eller liknende fast stoff, som ved prøving medfører tilordning til GHS kategori 1 eller 2.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\StoffgruppeFS;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;20170303 EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;brannfarligGassKategori1og2;"Kategori 1: Gass som ved 20 °C og standard trykk på 101,3 kPa: a) kan antennes i en blanding på 13 % eller mindre med luft; eller b) har et eksplosjonsområde i luft på minst 12 prosentpoeng uavhengig av nedre eksplosjonsgrense, tilsvarende GHS kategori 1. Kategori 2: Gass som har et eksplosjonsområde i luft ved 20 °C og standard trykk på 101,3 kPa og ikke er brannfarlig gass, kategori 1.";SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\StoffgruppeFS;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;20170303 EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;brannfarligVæskeKategori1og2;Kategori 1: Væske med flammepunkt lavere enn 23 °C og kokepunkt lavere eller lik 35 °C, tilsvarende GHS kategori 1. Kategori 2: Væske med flammepunkt lavere enn 23 °C og kokepunkt høyere enn 35 °C, tilsvarende GHS kategori 2.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\StoffgruppeFS;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;20170303 EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;brannfarligVæskeKategori3;Væske med flammepunkt høyere enn eller lik 23 °C og lavere enn eller lik 60°C, tilsvarende GHS kategori 3.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\StoffgruppeFS;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8F01E1E_94A8_4812_A9B6_35A878431B4A;20170303 EAID_88B22F1A_BC43_4a52_AA6E_E2D70702CE64;Brannsmitteområde;områder med særlig stor fare for spredning av brann som definert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med Riksantikvaren -- Definition -- areas with a particularly great hazard of fire spreading as defined by the Norwegian Directorate for Civil Protection in cooperation with the Directorate for Cultural Heritage in Norway;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88B22F1A_BC43_4a52_AA6E_E2D70702CE64;20180301 EAID_89683AC1_A27D_4703_BA78_814F3A1FFCC1;BrannsmitteområdeGrense;avgrensing av et brannfareområde -- Definition -- delimitation of a fire hazard area;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_89683AC1_A27D_4703_BA78_814F3A1FFCC1;20180301 EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;Brannstasjon;Base for brannvesenets kjøretøy, utstyr og personell.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;20160315 EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;brannstasjon;Navn på brannstasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner\Brannstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;20160315 EAPK_3228DCE8_5013_4b40_8741_4253E3BFB244;Brannstasjoner;Datasettet viser alle brannstasjoner og brannvesenets depoter i Norge. Målsettingen med stedfestingen er å stedfeste til riktig bygning, men kvaliteten kan variere. Egenskapsinformasjon og oppdatering er basert på innrapportering fra landets brannvesen til DSB. ;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3228DCE8_5013_4b40_8741_4253E3BFB244;20160315 EAID_3E688F98_0E47_4617_B924_4FB401EC540C;brannventilTilkobling;brannventiltilkobling;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Brannventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E688F98_0E47_4617_B924_4FB401EC540C;2.2 EAID_93BC987E_7B77_42b6_A0DD_4BE801C1391F;brannventilTilkobling;brannventiltilkobling;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Brannventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93BC987E_7B77_42b6_A0DD_4BE801C1391F;2.2 EAID_87FC772C_E1E8_4839_8BCC_6FA6DB654E05;brannventilTilkobling;brannventiltilkobling;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Brannventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87FC772C_E1E8_4839_8BCC_6FA6DB654E05;2.2 EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;brannvesen;Navn på brannvesenet som stasjonen tilhører;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner\Brannstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;20160315 EAID_24F214A9_2DA5_499a_BC19_2F0FE566DE31;bredde;Bredde (eller diameter) på objektet (kummen), oppgitt i meter. Dersom kummen ikke er rund skal også lengde oppgis.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Anlegg som skal måles inn og stikningsdata\VA_Punkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24F214A9_2DA5_499a_BC19_2F0FE566DE31;2.2 EAID_21CEA90C_827D_4d0d_878A_F4128CC083ED;bredde;Bredde (eller diameter) på kummen, oppgitt i meter. Dersom kummen ikke er rund skal også lengde oppgis.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21CEA90C_827D_4d0d_878A_F4128CC083ED;2.2 EAID_6FD332D8_718B_4fc2_BE66_55FC3FF8123E;bredde;Bredde (eller diameter) på kummen, oppgitt i meter. Dersom kummen ikke er rund skal også lengde oppgis.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6FD332D8_718B_4fc2_BE66_55FC3FF8123E;2.2 EAID_EBE9DC51_DC0C_48ab_92AE_08FBCB04A16B;bredde;Bredde (eller diameter) på objektet (kummen), oppgitt i meter. Dersom kummen ikke er rund skal også lengde oppgis.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\VA_Punkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBE9DC51_DC0C_48ab_92AE_08FBCB04A16B;2.2 EAID_495C2FFB_FC65_4f6e_9CC6_4A2B3C91FEE2;bredde;Bredde (eller diameter) på kummen, oppgitt i meter. Dersom kummen ikke er rund skal også lengde oppgis.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Kum;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_495C2FFB_FC65_4f6e_9CC6_4A2B3C91FEE2;2.2 EAID_6C82E68E_58D4_47cf_817A_675228BA5D38;bredde;bredden på huset, angitt i cm;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Hovedmålrubrikk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C82E68E_58D4_47cf_817A_675228BA5D38;20180301 EAID_8DDA5346_3CF9_49c3_976C_19B8967A6880;bredde;bredden på huset, angitt i cm;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Hovedmålrubrikk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8DDA5346_3CF9_49c3_976C_19B8967A6880;20160503 EAID_5C15BA2D_5C5C_4ac7_86C5_85D1970FDA1C;bredde;Angir minste bredde mellom høydemåling for venstre og høyre side. Enhet: Meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Høydebegrensning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C15BA2D_5C5C_4ac7_86C5_85D1970FDA1C;1.0 EAID_111A397A_090D_4d69_AB50_97C488E3F8C9;bredde;Minste bredde oppgis i cm uten desimaler.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\FriluftTurvei;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_111A397A_090D_4d69_AB50_97C488E3F8C9;1.3 EAID_361B5256_59E3_4ccc_9D04_AD9FBDB45F32;bredde;Minste bredde oppgis i cm uten desimaler.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\FriluftSkiløype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_361B5256_59E3_4ccc_9D04_AD9FBDB45F32;1.3 EAID_48B7967A_B9A7_4a0f_AB32_ABA89AE48D9D;bredde;"Avhengig verdi - må kun fylles ut hvis merket er ""Ja"". Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\FriluftHCparkering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48B7967A_B9A7_4a0f_AB32_ABA89AE48D9D;1.3 EAID_5A8F7813_7830_4ede_B864_9345AD6CE18C;bredde;Minste bredde angis i cm uten desimaler.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\TettstedVei;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A8F7813_7830_4ede_B864_9345AD6CE18C;1.3 EAID_D9D6974E_BEE6_42e2_849D_A3C42A2C6491;bredde;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom merket er ""ja"". Angis som minste bredde i cm uten desimaltall. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\TettstedHCparkering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9D6974E_BEE6_42e2_849D_A3C42A2C6491;1.3 EAID_3D153B80_22E1_4e43_AEED_31C24AFAFFA0;bredde;Angir minste bredde mellom høydemåling for venstre og høyre side. Enhet: Meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Høydebegrensning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3D153B80_22E1_4e43_AEED_31C24AFAFFA0;1.0 EAID_91F32E1F_EB59_4d33_AF53_A1DBEF8A548B;breddegrad;breddegrad som observasjonen ble gjort på. Latitude where the observation was made.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\Korallbunntyper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_91F32E1F_EB59_4d33_AF53_A1DBEF8A548B;20210301 EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;breddegrad;breddegrad som observasjonen ble gjort på. -- Definition -- Latitude where the observation was made.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Hornkoraller;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;20201201 EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;breddegrad;Breddegrad (midt breddegrad for transektet);SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;20230901 EAID_F876800A_400B_4351_894E_20DDC8D9A455;breddegrad;Breddegrad (midt breddegrad for transektet);SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\TapteFiskeredskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F876800A_400B_4351_894E_20DDC8D9A455;20221201 EAID_5B5156C4_D1DF_48f1_AAC9_213A767D1406;breddegrad;Breddegrad (midt breddegrad for transektet);SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\Trålspor;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B5156C4_D1DF_48f1_AAC9_213A767D1406;20230301 EAID_609C99A4_92E0_47ff_A164_430EC220391F;breddegrad;Breddegrad (midt breddegrad for transektet);SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Naturtyper - Sårbare marine habitater\SårbareMarineHabitater;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_609C99A4_92E0_47ff_A164_430EC220391F;20231201 EAID_87B442F0_E8E9_4eb8_A869_85B5D67864F8;breddegrad;Breddegrad (midt breddegrad for transektet).;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Referansedata Videostasjoner\Videostasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87B442F0_E8E9_4eb8_A869_85B5D67864F8;20221201 EAID_E15AF6BF_34D9_44d2_95BA_1B8A72141565;breddegrad;Breddegrad (midt breddegrad for transektet);SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\SaltvannssjøbunnNinTypeObs;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E15AF6BF_34D9_44d2_95BA_1B8A72141565;20230801 EAID_30B58D2A_64B1_4932_BA5A_82FB5C32184C;breddegrad;breddegrad som observasjonen ble gjort på. Latitude where the observation was made. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\FellesEgenskaperSårbareBunndyr;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30B58D2A_64B1_4932_BA5A_82FB5C32184C;20201201 EAID_0D89A38E_8884_4682_BA2A_28613864C3AD;breddegrad;breddegrad som observasjonen ble gjort på. Latitude where the observation was made.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\SøppelPrMareanoStasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D89A38E_8884_4682_BA2A_28613864C3AD;20220301 EAID_F42B298A_07CA_4437_AC5B_3A702046CAE6;breddegrad;breddegrad som prøven ble tatt på. Latitude where the sample was taken.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor\Trålspor;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F42B298A_07CA_4437_AC5B_3A702046CAE6;20210115 EAID_2EBCCDCA_2601_4fc9_B3EA_491D85F8F8D7;breddegrad;Breddegrad hvor prøven er tatt.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Videoobservasjoner generelle biotoper\VideoobservasjonGenBiotoper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EBCCDCA_2601_4fc9_B3EA_491D85F8F8D7;20231215 EAID_42B0D998_121C_4b8f_AAAC_E854059DF88A;breddegrad;breddegrad som prøven ble tatt på. -- Definition -- Latitude where the sample was taken.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold – Svampobservasjoner per video-transekt\SvampobservasjonerVideo;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42B0D998_121C_4b8f_AAAC_E854059DF88A;20210615 EAID_00243DE9_763F_4923_B369_9E89D7C2AC5A;breddegrad;breddegrad som prøven ble tatt på. -- Definition -- Latitude where the sample was taken.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold – Video-observasjoner\ArtsmangfoldVideo;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00243DE9_763F_4923_B369_9E89D7C2AC5A;20210615 EAID_06B98C01_1034_4ff1_B586_740D7B86D1CD;breddegrad;breddegrad som prøven ble tatt på. -- Definition -- Latitude where the sample was taken.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\Korallrev;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06B98C01_1034_4ff1_B586_740D7B86D1CD;20230401 EAID_9D1DC08B_2ACB_4a8f_AFE8_9FE5D44A2F94;breddegrad;breddegrad som prøven ble tatt på. -- Definition -- Latitude where the sample was taken.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\BunnprøverLinjer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D1DC08B_2ACB_4a8f_AFE8_9FE5D44A2F94;20210601 EAID_118F826F_B116_413a_9DE1_FA7A1E9F0D92;breddegrad;breddegrad som prøven ble tatt på. -- Definition -- Latitude where the sample was taken.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver punkt\BunnprøverPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_118F826F_B116_413a_9DE1_FA7A1E9F0D92;20210601 EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;breddegrad;breddegrad som prøven ble tatt på. -- Definition -- Latitude where the sample was taken.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;20210501 EAID_9A8E0F8C_9E81_42a9_977C_2A62C97090F0;breddegrad;breddegrad som prøven ble tatt på. Latitude where the sample was taken.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\Kjemistasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A8E0F8C_9E81_42a9_977C_2A62C97090F0;20220201 EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;breddegrad;breddegrad som prøven ble tatt på. Latitude where the sample was taken.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\FellesEgenskaperPrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;20201201 EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;breddegrad;breddegrad som prøven ble tatt på. -- Definition -- Latitude where the sample was taken.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;20210601 EAID_A3BC0B35_B106_4be7_B814_2D6D1A99B7C4;breddegrad;breddegrad som opptaket ble tatt på. -- Definition -- Latitude where the recording was made.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano videostasjoner\Videostasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3BC0B35_B106_4be7_B814_2D6D1A99B7C4;20210501 EAID_15A12899_58EE_4b26_A696_0D9BF3BE7286;breddegrad;breddegrad som prøven ble tatt på. Latitude where the sample was taken.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Organiske miljøgifter i marine sedimenter\OrganiskMiljøgift;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15A12899_58EE_4b26_A696_0D9BF3BE7286;20220201 EAID_BC7AF4D4_53BD_45e6_B340_2EBD2C7059E8;BreddeHellingGittVerdi;Det er angitt ved start og sluttverdi. Dette er bredden eller hellingen som skal brukes på flaten (del av hele overflaten), for eksempel kjørefelt, skulder, fortau, g/s-veg, fylling og skjæring. Både verdiStart og verdiSlutt trengs. Dessuten mellomverdier;SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign-1.0\Vegdesign;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC7AF4D4_53BD_45e6_B340_2EBD2C7059E8;1.0 EAID_89BBA47E_9968_4836_9E88_9511B867A4A3;breddeInngang;Minste bredde oppgis i cm uten desimaler.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\TettstedInngangBygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_89BBA47E_9968_4836_9E88_9511B867A4A3;1.3 EAID_8D7DD7BD_08BA_475f_BDBC_9D43C677812B;breddeInngang;Minste bredde oppgis i cm uten desimaler.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\FriluftGapahuk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D7DD7BD_08BA_475f_BDBC_9D43C677812B;1.3 EAID_B002F3D5_4564_40b6_809A_8D20E872F5E0;breddeInngang;Minste bredde oppgis i cm uten desimaler.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\FriluftToalett;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B002F3D5_4564_40b6_809A_8D20E872F5E0;1.3 EAID_BC7AF4D4_53BD_45e6_B340_2EBD2C7059E8;breddeMellom;bredde i mellomprofil;SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign-1.0\Vegdesign\BreddeHellingGittVerdi;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC7AF4D4_53BD_45e6_B340_2EBD2C7059E8;1.0 EAID_BC7AF4D4_53BD_45e6_B340_2EBD2C7059E8;breddeSlutt;flatebredde i sluttprofil;SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign-1.0\Vegdesign\BreddeHellingGittVerdi;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC7AF4D4_53BD_45e6_B340_2EBD2C7059E8;1.0 EAID_BC7AF4D4_53BD_45e6_B340_2EBD2C7059E8;breddeStart;bredde i startprofil;SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign-1.0\Vegdesign\BreddeHellingGittVerdi;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC7AF4D4_53BD_45e6_B340_2EBD2C7059E8;1.0 EAID_30CE0F23_E694_4bea_AABD_0224BABF8D11;brennvidde;SOSI Bildeinformasjon 4.0: Avstand fra midtpunktet til brennpunktet i en linse Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: 35mm-ekvivalent brennvidde (småbildekamera);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Skråfoto\Bildeinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30CE0F23_E694_4bea_AABD_0224BABF8D11;20190101 EAID_2225FF70_959F_4d02_B236_2D4708D0B57B;brennvidde;SOSI Bildeinformasjon 4.0: Avstand fra midtpunktet til brennpunktet i en linse Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: 35mm-ekvivalent brennvidde (småbildekamera);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger\Skråfoto\Bildeinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2225FF70_959F_4d02_B236_2D4708D0B57B;20190101 EAID_1D582399_87C7_40c7_931C_0D93559B9584;Brepreg;;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Naturtyper i Norge - Landskap;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D582399_87C7_40c7_931C_0D93559B9584;20200601 EAID_6B793228_FD74_458f_9353_75DEF6157819;brepreg;;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Naturtyper i Norge - Landskap\NIN_Landskap;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B793228_FD74_458f_9353_75DEF6157819;20200601 EAID_EF367738_4677_4512_B9EB_69C9B7969718;Bru;konstruksjon for kryssing av vanskelig farbart område Merknad: Med vanskelig farbart område menes en elv, et juv eller andre naturlige hindringer, samt kryssende infrastruktur.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\BruerOgTuneller;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF367738_4677_4512_B9EB_69C9B7969718;5.0.2 EAID_5EE3B2A1_D546_4a5c_8EDA_C01E0BEE31A9;Bru;konstruksjon for kryssing av vanskelig farbart område Merknad: Med vanskelig farbart område menes en elv, et juv eller andre naturlige hindringer, samt kryssende infrastruktur.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.1\BruerOgTuneller;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5EE3B2A1_D546_4a5c_8EDA_C01E0BEE31A9;5.1 EAID_7E23FD65_AE38_4b7c_AF96_F292631AD3D8;Bru;konstruksjon for kryssing av vanskelig farbart område Merknad: Med vanskelig farbart område menes en elv, et juv eller andre naturlige hindringer, samt kryssende infrastruktur.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\BruerOgTuneller;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E23FD65_AE38_4b7c_AF96_F292631AD3D8;5.0.1 EAID_391E1E00_957F_4c59_99F6_2382170EC79E;Bru;konstruksjon for kryssing av vanskelig farbart område Merknad: Med vanskelig farbart område menes en elv, et juv eller andre naturlige hindringer, samt kryssende infrastruktur.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg 5.0\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\BruerOgTuneller;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_391E1E00_957F_4c59_99F6_2382170EC79E;5.0.1 EAID_54AB9FC1_B7A4_470a_86A4_32713944A32E;Bru;Bru ;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Juridiske linjer og punkt\RpJuridiskLinjeType;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54AB9FC1_B7A4_470a_86A4_32713944A32E;1.0 EAID_46984605_B447_4c7c_8F9A_DC134663CCD7;Bru;konstruksjon for kryssing av vanskelig farbart område Merknad: Med vanskelig farbart område menes en elv, et juv eller andre naturlige hindringer, samt kryssende infrastruktur. Construction for crossing of area which is difficult to traverse;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46984605_B447_4c7c_8F9A_DC134663CCD7;20201020 EAID_119D2580_822B_4b68_A36D_12F8B8E4C8AA;Bruavgrensning;avgrensning av bru Delimitation of bridge;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_119D2580_822B_4b68_A36D_12F8B8E4C8AA;20201020 EAID_7A3E357C_087C_4356_A463_A23A2438C4E4;bruddlengde;Angir kor stort gapet i kilometreringa i eit kjedebrudd er i meter. Positive verdiar (dvs. banen er korta inn) betyr at vi «hopper over» ein bit av kilometerverdiane. Eit kjedebrudd med bruddlengde 300 m på kilometer 123,400 betyr at lenka inn til kjedebruddet avsluttes i sluttposisjon 123,400 og lenka ut frå kjedebruddet starter i startposisjon 123,700. Kilometerverdiane mellom 123,400 og 123,700 finst ikkje. Tilsvarande betyr negative verdiar (dvs. banen er blitt lengre) at vi får to segment med lik kilometer. Eit kjedebrudd med bruddlengde -100 m på kilometer 45,600 betyr at lenka inn til kjedebruddet avsluttes i sluttposisjon 45,600 og lenka ut frå kjedebruddet starter i startposisjon 45,500. Kilometerverdiane mellom 45,500 og 45,600 finst dermed på to plassar. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Banekjedebrudd;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A3E357C_087C_4356_A463_A23A2438C4E4;1.0 EAID_E4EC562A_C9E8_47ff_BC3F_99E24D9E4E14;Bruddlinje;linje som beskriver skarpe knekklinjer i terrenget Merknad: Brukes ikke for objekter som er registrert som FyllingKant- SkjæringKant eller Terrenglinje. Eksempel: Linje mot sandtak- skrent og steinbrudd eller kant og bunn av raviner.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\N5 Høydekurve\FKB-Høydekurve;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4EC562A_C9E8_47ff_BC3F_99E24D9E4E14;4.6 EAID_4F6AAE6A_7ADF_49a1_A548_D0CF3280E18E;Brudetalj;markante detaljer på bru som ikke registreres gjennom andre objekttyper Eksempler: - Brutårn for hengebruer. - Bæreelement for brukonstruksjon.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\BruerOgTuneller;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F6AAE6A_7ADF_49a1_A548_D0CF3280E18E;5.0.2 EAID_F2EC5F96_43EC_4ed2_90DC_4B429E64418E;Brudetalj;markante detaljer på bru som ikke registreres gjennom andre objekttyper Eksempler: - Brutårn for hengebruer. - Bæreelement for brukonstruksjon.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.1\BruerOgTuneller;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F2EC5F96_43EC_4ed2_90DC_4B429E64418E;5.1 EAID_0515B531_4153_40be_BF7E_5F1AF272BDED;Brudetalj;markante detaljer på bru som ikke registreres gjennom andre objekttyper Eksempler: - Brutårn for hengebruer. - Bæreelement for brukonstruksjon.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\BruerOgTuneller;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0515B531_4153_40be_BF7E_5F1AF272BDED;5.0.1 EAID_0AECA309_FADE_44c9_B6EC_1FCCEE0E491B;Brudetalj;markante detaljer på bru som ikke registreres gjennom andre objekttyper Eksempler: - Brutårn for hengebruer. - Bæreelement for brukonstruksjon.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg 5.0\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\BruerOgTuneller;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0AECA309_FADE_44c9_B6EC_1FCCEE0E491B;5.0.1 EAPK_43FC9BFB_BA1A_43ae_82C4_B50FA082BF35;BruerOgTuneller;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, Bruer og tuneller;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\BruerOgTuneller;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_43FC9BFB_BA1A_43ae_82C4_B50FA082BF35;5.0.2 EAPK_22A68648_BFC7_4c64_935B_B275FB493A4E;BruerOgTuneller;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, Bruer og tuneller;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.1\BruerOgTuneller;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_22A68648_BFC7_4c64_935B_B275FB493A4E;5.1 EAPK_62A66AC8_9493_41f3_9A54_07D89374ACB3;BruerOgTuneller;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, Bruer og tuneller;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\BruerOgTuneller;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_62A66AC8_9493_41f3_9A54_07D89374ACB3;5.0.1 EAPK_7FEC078F_D4E0_4eb6_BDD9_F7687ACF6382;BruerOgTuneller;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, Bruer og tuneller;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg 5.0\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\BruerOgTuneller;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7FEC078F_D4E0_4eb6_BDD9_F7687ACF6382;5.0.1 EAID_20A0C91D_1273_4611_9EAE_C63058B42D65;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Anlegg som skal måles inn og stikningsdata\Trase;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20A0C91D_1273_4611_9EAE_C63058B42D65;2.2 EAID_836B2FCD_B99E_46ec_AAEA_558D86359DE9;bruk;Vanntype for ledning;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Anlegg som skal måles inn og stikningsdata\VA_Ledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_836B2FCD_B99E_46ec_AAEA_558D86359DE9;2.2 EAID_852AE304_D783_4e44_B39D_F36A6E494C3A;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Anlegg som skal måles inn og stikningsdata\Varerør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_852AE304_D783_4e44_B39D_F36A6E494C3A;2.2 EAID_0981CFB9_5949_4586_93A3_7AE970CA7CE0;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0981CFB9_5949_4586_93A3_7AE970CA7CE0;2.2 EAID_1BD36CD5_425C_4463_A52D_D079D23450DA;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BD36CD5_425C_4463_A52D_D079D23450DA;2.2 EAID_6366AEB3_82F0_43a2_9DBC_36C4D6B6B39C;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Grøft;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6366AEB3_82F0_43a2_9DBC_36C4D6B6B39C;2.2 EAID_7E4C019B_E539_4e57_B777_F3864D3203A4;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E4C019B_E539_4e57_B777_F3864D3203A4;2.2 EAID_7F0F6E64_F842_4e43_817C_EF1B517F7E0E;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7F0F6E64_F842_4e43_817C_EF1B517F7E0E;2.2 EAID_8F426C69_23C0_499b_9FAB_32D66D196DC2;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F426C69_23C0_499b_9FAB_32D66D196DC2;2.2 EAID_A71A15D5_A353_411a_8113_0252B62C5F88;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A71A15D5_A353_411a_8113_0252B62C5F88;2.2 EAID_ABD68400_E04F_4f84_93B1_5C2C71EC76AD;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\Trekkerør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABD68400_E04F_4f84_93B1_5C2C71EC76AD;2.2 EAID_FBF00976_322B_486e_86A0_6E872ABA917B;bruk;Vanntype i ledningen: Vann (behandlet drikkevann) eller råvann (før vannbehandling);SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBF00976_322B_486e_86A0_6E872ABA917B;2.2 EAID_27910F24_2D3C_4211_A886_5A17EDC58CAE;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_27910F24_2D3C_4211_A886_5A17EDC58CAE;2.2 EAID_329C54FC_DC86_4590_AA1A_A7F37099B293;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_329C54FC_DC86_4590_AA1A_A7F37099B293;2.2 EAID_52BB0DFF_6AB1_4b2e_B182_7E424F7BC11B;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52BB0DFF_6AB1_4b2e_B182_7E424F7BC11B;2.2 EAID_53A7373F_29BD_4ad3_8E06_B86696AC5E0F;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53A7373F_29BD_4ad3_8E06_B86696AC5E0F;2.2 EAID_87E4D40F_C053_45ab_BF0F_14CFB43C3B11;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87E4D40F_C053_45ab_BF0F_14CFB43C3B11;2.2 EAID_BCA1B32F_555C_4748_938E_5B32CF2319E6;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCA1B32F_555C_4748_938E_5B32CF2319E6;2.2 EAID_CC54B362_655D_4a6f_8883_1B62AEDEDA52;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC54B362_655D_4a6f_8883_1B62AEDEDA52;2.2 EAID_8C387464_9CA9_4cef_B9D8_26C1191BAB62;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\Varerør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C387464_9CA9_4cef_B9D8_26C1191BAB62;2.2 EAID_972A41BA_7323_496b_9DD8_EF6A6656FBFA;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\Trase;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_972A41BA_7323_496b_9DD8_EF6A6656FBFA;2.2 EAID_9F122AA8_A256_4a7b_A4C8_878B37AC57A6;bruk;Vanntype for ledning;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\VA_Ledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F122AA8_A256_4a7b_A4C8_878B37AC57A6;2.2 EAID_5A397D71_C65B_46b2_AA7E_4A66E11309E1;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Kulvert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A397D71_C65B_46b2_AA7E_4A66E11309E1;2.2 EAID_609D0433_D297_4eb3_90BF_585210EC3568;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Overvannsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_609D0433_D297_4eb3_90BF_585210EC3568;2.2 EAID_77AA3CF0_4B69_47ee_97C1_5B084DB0F2E2;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Grøft;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77AA3CF0_4B69_47ee_97C1_5B084DB0F2E2;2.2 EAID_84131BFE_BA9B_40b3_94A8_91CA907F9FE4;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Avløpsledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84131BFE_BA9B_40b3_94A8_91CA907F9FE4;2.2 EAID_B90AFCCD_2A87_4fe9_857F_62EABB9D7473;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Kanal;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B90AFCCD_2A87_4fe9_857F_62EABB9D7473;2.2 EAID_BAB81799_F364_43e9_BD36_F1EE0DB24616;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Borehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BAB81799_F364_43e9_BD36_F1EE0DB24616;2.2 EAID_D5F7211C_905A_4f2d_B6B5_C3BBB1483859;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Vannledning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5F7211C_905A_4f2d_B6B5_C3BBB1483859;2.2 EAID_D8A07A6D_B6BE_4c32_B655_1E98A59ACE80;bruk;bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\Tunnel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8A07A6D_B6BE_4c32_B655_1E98A59ACE80;2.2 EAID_B8BA65B6_3969_4783_84E7_BF01373C230E;bruk;hvilke område har belysningspunktet som hovedformål å belyse;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Kopling\EL_Belysningspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8BA65B6_3969_4783_84E7_BF01373C230E;1.0 EAID_ECA151AF_5A71_4d1b_BC9D_92EBCDD65B75;bruk;SOSI Ledning 4.6: Type nettverk som ledningsobjektet inngår i Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Inngår flere nettverkstyper i en og samme stedfestede framføringsvei, skal hver enkelt nettverkstype angis.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Felleskomponenter\Framføringsvei;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ECA151AF_5A71_4d1b_BC9D_92EBCDD65B75;1.0 EAID_FCD50A34_E249_4666_A197_8C8575E0D7FF;bruk;SOSI Ledning 4.6: Type nettverk som ledningsobjektet inngår i Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Inngår flere nettverkstyper i en og samme stedfestede framføringsvei, skal hver enkelt nettverkstype angis.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger\Felleskomponenter\Framføringsvei;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FCD50A34_E249_4666_A197_8C8575E0D7FF;1.0 EAID_6AC9A760_149C_4ade_8A4D_CC600034CAA5;Brukar;Regulert brukar;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Juridiske linjer og punkt\RpJuridiskPunktType;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6AC9A760_149C_4ade_8A4D_CC600034CAA5;1.0 EAID_D9D6974E_BEE6_42e2_849D_A3C42A2C6491;brukbartBetjeningsareal;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom gatelangs_parkering er ""ja"". Angis som minste bredde i cm uten desimaltall. Betjeningsareal (område for av-og påstigning) kan overlappe kjøreareal og/eller fortau forutsatt oversiktlig plassering av parkeringsplass og jevn overflate av hele betjeningsareal. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\TettstedHCparkering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9D6974E_BEE6_42e2_849D_A3C42A2C6491;1.3 EAID_C5310393_EC15_401f_ABD7_97D0AE2075EF;Brukerfrekvens;angir hvor stor dagens brukerfrekvens er;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C5310393_EC15_401f_ABD7_97D0AE2075EF;20140601 EAID_FD23BEC7_6435_4b20_9E0E_5CC2C3E3AAFE;brukerfrekvens;Hvor stor er dagens bruksfrekvens?;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder\Verdsetting;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD23BEC7_6435_4b20_9E0E_5CC2C3E3AAFE;20140601 EAID_90B134E1_14AC_4ba3_B74D_880E50F90510;brukergrupper;angir hvor brukerne kommer fra;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Statlig sikra friluftslivsområder\SikraFriluftslivsområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90B134E1_14AC_4ba3_B74D_880E50F90510;20141101 EAID_46984605_B447_4c7c_8F9A_DC134663CCD7;brukonstruksjonstype;bruens konstruksjon the bridge's design;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur\Bru;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46984605_B447_4c7c_8F9A_DC134663CCD7;20201020 EAID_212785A6_8080_4b8b_865F_7AE034F81D50;bruksareal;Alt bruksareal som hører til bruksenheten, uansett etasje. Boder og rom i underetasje og kjeller i blokker o.l. skal tas med dersom de tydelig tilhører de enkelte bruksenhetene spesielt. Rom som er felles for flere bruksenheter, f.eks felles trapp, gangareal, fellesrom og boder som ikke kan spesifiseres på bruksenhet tas derimot ikke med. Merknad: Måling av bruksareal følger NS 3940. Unntak er at arealene skal gis i hele kvm. Arealet for store piper og kanaler trekkes ikke fra.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101\Bruksenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_212785A6_8080_4b8b_865F_7AE034F81D50;20221101 EAID_A4E24180_698F_4849_B78C_D7E758C1B544;bruksbeskrivelse;;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Fiskeplasser Redskap\FellesegenskaperFiskeplassRedskap;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4E24180_698F_4849_B78C_D7E758C1B544;20220404 EAID_5F35CD44_205A_448d_AE7B_F120C30C99E8;bruksbeskrivelse;beskrivelse av bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Låssettingsplass;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5F35CD44_205A_448d_AE7B_F120C30C99E8;20210301 EAID_212785A6_8080_4b8b_865F_7AE034F81D50;Bruksenhet;"Med bruksenhet menes bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager, dvs. et rom eller en samling rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksrettshaver. (Fra merknadene til matrikkelforskriften §3). Merknad: For bygning som ikke har en reell bruksenhet, skal bruker opprette en ""fiktiv"" bruksenhet av typen ""Unummerert"". Dette gjøres for å ta vare på knytning til matrikkelenhet og adresse på samme måte både for bygninger med og uten bruksenheter.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_212785A6_8080_4b8b_865F_7AE034F81D50;20221101 EAID_DB25D691_644B_4119_B107_CFB9EB96E75E;bruksenhet;"Med bruksenhet menes bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager, dvs. et rom eller en samling rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksrettshaver. (Fra merknadene til matrikkelforskriften §3). Merknad: For bygning som ikke har en reell bruksenhet, skal bruker opprette en ""fiktiv"" bruksenhet av typen ""Unummerert"". Dette gjøres for å ta vare på knytning til matrikkelenhet og adresse på samme måte både for bygninger med og uten bruksenheter. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101\Bygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB25D691_644B_4119_B107_CFB9EB96E75E;20221101 EAID_87D8DFB1_A55F_4f8f_825E_308E318EFB67;Bruksenhet;Utdrag fra bruksenhet-objektet i matrikkelen. Inneholder koblinger (id) mellom adresse, matrikkelenhet og bruksenhet/bygning.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87D8DFB1_A55F_4f8f_825E_308E318EFB67;20211101 EAID_96907EAF_EBF9_49a2_82A1_8BEE0F47958D;bruksenhet;Utdrag fra bruksenhet-objektet i Matrikkelen. Inneholder koblinger (id) mellom adresse, matrikkelenhet og bruksenhet/bygning. Bruksenhet er bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontor, verksted el.l. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt\Bygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96907EAF_EBF9_49a2_82A1_8BEE0F47958D;20211101 EAID_545A3F6E_087C_4f1e_A04C_24525030CA13;bruksenhetId;lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101\IdentBruksenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_545A3F6E_087C_4f1e_A04C_24525030CA13;20221101 EAID_654C9E36_712F_4775_B66D_0AD2F101C44A;bruksenhetId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\IdentifikasjonBruksenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_654C9E36_712F_4775_B66D_0AD2F101C44A;4.6 EAID_C0CAB034_F185_4993_8292_62653A4F4214;bruksenhetId;Kobling til bruksenhet i Matrikkelen (bruksenhetens lokalId) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\FullstendigAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0CAB034_F185_4993_8292_62653A4F4214;4.6 EAID_48AAF53D_3568_4589_9CD4_84AF580901DB;bruksenhetId;Kobling til bruksenhet i Matrikkelen (bruksenhetens lokalId) ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501\FullstendigAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48AAF53D_3568_4589_9CD4_84AF580901DB;4.6 EAID_78C6512F_CDCA_425a_97BA_DA3F8BD32220;bruksenhetId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501\IdentifikasjonBruksenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78C6512F_CDCA_425a_97BA_DA3F8BD32220;4.6 EAID_87D8DFB1_A55F_4f8f_825E_308E318EFB67;bruksenhetId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt\Bruksenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87D8DFB1_A55F_4f8f_825E_308E318EFB67;20211101 EAID_1AB2C8E1_A744_4173_B8A0_1B40A66E875B;bruksenhetId;Kobling til bruksenhet i Matrikkelen (bruksenhetens lokalId);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\OffisiellAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AB2C8E1_A744_4173_B8A0_1B40A66E875B;20200501 EAID_C0CAB034_F185_4993_8292_62653A4F4214;bruksenhetsnummer;identifisering av bruksenhet i bygningen. Merknad (teknisk): Alle bruksensnummer er med for å sikre knytning mellom adresser og matrikkelenhet, - ned på seksjonsnivå. Linken mellom adresse og matrikkelenhet går via bruksenhet. Fiktive bruksenheter som er registrert på f.eks eneboliger, men som ikke skrives ut i offisiell adresse er også med. Bruksenhetnummer knyttet til Bygningsendringer er ikke med til klassen FullstendigAdresse;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\FullstendigAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0CAB034_F185_4993_8292_62653A4F4214;4.6 EAID_C0CAB034_F185_4993_8292_62653A4F4214;bruksenhetsnummer;"bruksenhetsnummer generert som tekststreng Merknad: Bokstaven angir etasjeplan, de to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre. Eksempel: ""H0102"", ""K0101"" Merknad2: Det genereres tekst kun når bruksenhetsnummer er en del av en offisiell adresse (f.eks for leiligheter i flerboligbygg), dvs det genereres ikke tekst hvis det kun er en bruksenhet knyttet til adressen. (Bruksenhetnummer knyttet til Bygningsendringer er ikke med til klassen FullstendigAdresse) ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\FullstendigAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0CAB034_F185_4993_8292_62653A4F4214;4.6 EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;bruksenhetsnummer;"Del av offisiell adresse (bruksenhetsnummer) til en bruksenhet, f.eks en leilighet i flerboligbygg. Merknad: Bokstaven og de to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre. Eksempel: ""H0102"", ""K0101""";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4FFD47A_BF6E_4896_9F00_2774D071C31E;4.6 EAID_DE493F48_0FA5_4ccf_A9DF_C9EC9E8E1D98;Bruksenhetsnummer;identifisering av bruksenhet i bygningen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE493F48_0FA5_4ccf_A9DF_C9EC9E8E1D98;4.6 EAID_0E605C7A_8A04_4dad_B950_E9F3D7B44746;Bruksenhetsnummer;identifisering av bruksenhet i bygningen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E605C7A_8A04_4dad_B950_E9F3D7B44746;4.6 EAID_2DB8D708_0203_4323_8C53_DD79A9529645;bruksenhetsnummer;"Del av offisiell adresse (bruksenhetsnummer) til en bruksenhet, f.eks en leilighet i flerboligbygg. Merknad: Bokstaven og de to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre. Eksempel: ""H0102"", ""K0101""";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DB8D708_0203_4323_8C53_DD79A9529645;4.6 EAID_48AAF53D_3568_4589_9CD4_84AF580901DB;bruksenhetsnummer;identifisering av bruksenhet i bygningen. Merknad (teknisk): Alle bruksensnummer er med for å sikre knytning mellom adresser og matrikkelenhet, - ned på seksjonsnivå. Linken mellom adresse og matrikkelenhet går via bruksenhet. Fiktive bruksenheter som er registrert på f.eks eneboliger, men som ikke skrives ut i offisiell adresse er også med. Bruksenhetnummer knyttet til Bygningsendringer er ikke med til klassen FullstendigAdresse;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501\FullstendigAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48AAF53D_3568_4589_9CD4_84AF580901DB;4.6 EAID_48AAF53D_3568_4589_9CD4_84AF580901DB;bruksenhetsnummer;"bruksenhetsnummer generert som tekststreng Merknad: Bokstaven angir etasjeplan, de to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre. Eksempel: ""H0102"", ""K0101"" Merknad2: Det genereres tekst kun når bruksenhetsnummer er en del av en offisiell adresse (f.eks for leiligheter i flerboligbygg), dvs det genereres ikke tekst hvis det kun er en bruksenhet knyttet til adressen. (Bruksenhetnummer knyttet til Bygningsendringer er ikke med til klassen FullstendigAdresse) ";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501\FullstendigAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48AAF53D_3568_4589_9CD4_84AF580901DB;4.6 EAID_1AB2C8E1_A744_4173_B8A0_1B40A66E875B;bruksenhetsnummer;"Del av offisiell adresse (bruksenhetsnummer) til en bruksenhet, f.eks en leilighet i flerboligbygg. Merknad: Bokstaven og de to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre. Eksempel: ""H0102"", ""K0101""";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\OffisiellAdresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AB2C8E1_A744_4173_B8A0_1B40A66E875B;20200501 EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;Bruksenhetsnummer;"Del av offisiell adresse (bruksenhetsnummer) til en bruksenhet, f.eks en leilighet i flerboligbygg. Merknad: Bokstaven og de to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre. Eksempel: ""H0102"", ""K0101""";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Adresse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1552F03_5444_497d_A066_486145CA7640;20200501 EAID_212785A6_8080_4b8b_865F_7AE034F81D50;bruksenhetstype;Om bruksenheten er registrert som bolig, ikke formelt godkjent bolig, fritidsbolig eller annet eller unummerert/ikke registrert type bruksenhet ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101\Bruksenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_212785A6_8080_4b8b_865F_7AE034F81D50;20221101 EAID_549D286A_2787_4928_B581_2302EEE599D5;BruksenhetstypeKode;Kodeliste over ulike typer bruksenheter (lokaler) i en bygning.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_549D286A_2787_4928_B581_2302EEE599D5;20221101 EAID_90B134E1_14AC_4ba3_B74D_880E50F90510;bruksfrekvens;angivelse av hvor mye et område brukes Merknad: Merk at omfanget av bruk er relativ og et område med lite bruk i Oslo kan ha mye mer bruk enn et område med mye bruk andre steder i landet. Det kan også være variasjoner mellom årstid og aktivitet ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Statlig sikra friluftslivsområder\SikraFriluftslivsområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90B134E1_14AC_4ba3_B74D_880E50F90510;20141101 EAID_C4B5031D_A918_4ec3_BAD3_9072137CD470;Bruksgrad;angir i hvilken grad seminaturlige arealer i området er i aktiv bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Verdifulle kulturlandskap;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4B5031D_A918_4ec3_BAD3_9072137CD470;2.0 EAID_7D292B26_9CBD_4540_9E71_3AB683018705;bruksgradSeminaturligMark;angir i hvilken grad seminaturlige arealer i området er i aktiv bruk ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Verdifulle kulturlandskap\Kulturlandskap;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D292B26_9CBD_4540_9E71_3AB683018705;2.0 EAID_E52C526C_1A19_4db3_B460_B408B57E2933;bruksklasse;bruksklasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E52C526C_1A19_4db3_B460_B408B57E2933;20201022 EAID_C9B2052B_9C41_48fd_B079_293A5FC45A19;bruksklassetype;Bruksklasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C9B2052B_9C41_48fd_B079_293A5FC45A19;2.0 EAID_46EB3194_0093_4e18_93FB_B8DDE395C30E;Bruksklassetype;"Kodelisten angir bruksklasse på kai. Bruksklassetype er kodeliste for egenskap bruksklasse på objekttype Lastbegrensningsområde. Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av et tall. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene. Som beskrevet i ""Forskrift om bruk av kjøretøy"" og Statens vegvesen sin håndbok R412.";SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46EB3194_0093_4e18_93FB_B8DDE395C30E;1.0 EAID_A379C60C_D051_43a8_884E_98FA3CBF91B5;bruksklassetype;"Bruksklasse. Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av et tall. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene. Som beskrevet i ""Forskrift om bruk av kjøretøy"" og Statens vegvesen sin håndbok R412. ";SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A379C60C_D051_43a8_884E_98FA3CBF91B5;3.0 EAID_E1168E70_AB14_44d0_B524_7A29C91560FC;Bruksklassetype;"Bruksklasse på kai, for objekttype Lastbegrensningsområde. Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av et tall. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene. Som beskrevet i ""Forskrift om bruk av kjøretøy"" og Statens vegvesen sin håndbok R412.";SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1168E70_AB14_44d0_B524_7A29C91560FC;1.0 EAID_EB444D8B_8AF3_4099_B897_49E03DA84E8F;Bruksklassetype;"Kodelisten angir bruksklasse på kai. Bruksklassetype er kodeliste for egenskap bruksklasse på objekttype Lastbegrensningsområde. Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av et tall. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene. Som beskrevet i ""Forskrift om bruk av kjøretøy"" og Statens vegvesen sin håndbok R412.";SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB444D8B_8AF3_4099_B897_49E03DA84E8F;20201022 EAID_331B5464_2ABA_4e39_858E_4DD646A05426;bruksnavn;Navn på matrikulert eiendom, jf. § 8 i lov om stadnamn. Jf. gårdsnavn.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\Matrikkelenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_331B5464_2ABA_4e39_858E_4DD646A05426;20211101 EAID_AFF5EEFA_6A10_45c9_812D_C12E7826EF77;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Servitutt\FKB-Servitutt\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AFF5EEFA_6A10_45c9_812D_C12E7826EF77;4.6 EAID_9253049B_6366_4b97_BD01_BA048AA9DC6C;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset grunn\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9253049B_6366_4b97_BD01_BA048AA9DC6C;20141201 EAID_F41AF096_5245_4aa7_B18E_1605DF83721B;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F41AF096_5245_4aa7_B18E_1605DF83721B;20180301 EAID_AF0E6A97_E3C8_4922_9053_EF2BE24A624E;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF0E6A97_E3C8_4922_9053_EF2BE24A624E;20180301 EAID_710722D0_27FE_4d7c_980D_38AFDEA4B703;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_710722D0_27FE_4d7c_980D_38AFDEA4B703;20180301 EAID_324C3B39_69BA_46cc_A287_287BE49D0A06;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_324C3B39_69BA_46cc_A287_287BE49D0A06;20190801 EAID_0BA08088_AADA_4ebc_830F_1F755DD7DD0E;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0BA08088_AADA_4ebc_830F_1F755DD7DD0E;20210217 EAID_C762132A_DEFB_467c_A604_80A694EF2A80;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C762132A_DEFB_467c_A604_80A694EF2A80;4.6 EAID_6D377262_EA8E_4579_AA83_1BA86A060493;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D377262_EA8E_4579_AA83_1BA86A060493;4.6 EAID_DA5FB68E_133F_4547_8085_B0EF2D38978E;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DA5FB68E_133F_4547_8085_B0EF2D38978E;20200501 EAID_5C06A68F_1FC5_4064_92CE_4297D4893B31;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C06A68F_1FC5_4064_92CE_4297D4893B31;20200501 EAID_6EECB4C0_8D5D_4186_B0D3_B34ED5BE1C48;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6EECB4C0_8D5D_4186_B0D3_B34ED5BE1C48;20200501 EAID_3DC992A2_5475_47f7_8E67_BDF744E2370E;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\Matrikkelnummer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DC992A2_5475_47f7_8E67_BDF744E2370E;20180501 EAID_331B5464_2ABA_4e39_858E_4DD646A05426;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\Matrikkelenhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_331B5464_2ABA_4e39_858E_4DD646A05426;20211101 EAID_757AB54B_82F6_4f94_85EA_8F7BC041884F;bruksnummer;Bruksnummer fra matrikkelen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Matrikkelenhetreferanse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_757AB54B_82F6_4f94_85EA_8F7BC041884F;20231001 EAID_71D43ECF_403B_4524_B4A1_E31FD36F0304;bruksområde;bruksområde for vegopmmerking (hentes fra NVDB));SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0.1\Andre objekter\Vegoppmerking;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71D43ECF_403B_4524_B4A1_E31FD36F0304;1.0 EAID_08309B9F_2CF8_4f87_92D6_A3B422DE34BE;bruksområde;bruksområde for vegopmmerking (hentes fra NVDB));SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.1\Andre objekter\Vegoppmerking;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_08309B9F_2CF8_4f87_92D6_A3B422DE34BE;1.0 EAID_6D2048B7_BE27_4906_8960_25FC2EA66DCC;bruksområde;bruksområde for vegopmmerking (hentes fra NVDB));SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0\Andre objekter\Vegoppmerking;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D2048B7_BE27_4906_8960_25FC2EA66DCC;1.0 EAID_A4F7E3E3_6E38_4d92_B66A_DFA81B732036;bruksområde;bruksområde for vegopmmerking (hentes fra NVDB));SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\Fotogrammetrisk FKB-Veg 5.0\FKB-Veg-5.0\Andre objekter\Vegoppmerking;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4F7E3E3_6E38_4d92_B66A_DFA81B732036;1.0 EAID_AB984599_A5C8_4ca2_84D9_FFA25FABF9D0;bruksområde;Type bruk av utstyret. Spesifiserer om utstyret brukes til lasting og/eller lossing. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LasteLosseUtstyr;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AB984599_A5C8_4ca2_84D9_FFA25FABF9D0;3.0 EAID_E377AFC9_DADA_4784_82C6_CB50C57ECCF8;Bruksområde;Bruksområde for laste- og losseutstyr.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E377AFC9_DADA_4784_82C6_CB50C57ECCF8;1.0 EAID_202BA943_2AAA_4084_A935_1E3A10627452;BruksområdeVegoppmerking;angir bruksområde for vegoppmerking;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0.1\Datatyper og kodelister;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_202BA943_2AAA_4084_A935_1E3A10627452;1.0 EAID_BCBAD2ED_45D8_42ab_A5EF_22695913550D;BruksområdeVegoppmerking;angir bruksområde for vegoppmerking;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.1\Datatyper og kodelister;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCBAD2ED_45D8_42ab_A5EF_22695913550D;1.0 EAID_240486EB_9124_4b58_A790_C069E8A4F3B4;BruksområdeVegoppmerking;angir bruksområde for vegoppmerking;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0\Datatyper og kodelister;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_240486EB_9124_4b58_A790_C069E8A4F3B4;1.0 EAID_FE1CE170_BAAD_40fa_8EEF_CDAF0592B3BD;BruksområdeVegoppmerking;angir bruksområde for vegoppmerking;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\Fotogrammetrisk FKB-Veg 5.0\FKB-Veg-5.0\Datatyper og kodelister;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE1CE170_BAAD_40fa_8EEF_CDAF0592B3BD;1.0 EAID_EF367738_4677_4512_B9EB_69C9B7969718;bruOverBru;angivelse av om brue ligger over en eller flere andre bruer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\BruerOgTuneller\Bru;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF367738_4677_4512_B9EB_69C9B7969718;5.0.2 EAID_5EE3B2A1_D546_4a5c_8EDA_C01E0BEE31A9;bruOverBru;angivelse av om brue ligger over en eller flere andre bruer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.1\BruerOgTuneller\Bru;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5EE3B2A1_D546_4a5c_8EDA_C01E0BEE31A9;5.1 EAID_7E23FD65_AE38_4b7c_AF96_F292631AD3D8;bruOverBru;angivelse av om brue ligger over en eller flere andre bruer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\BruerOgTuneller\Bru;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E23FD65_AE38_4b7c_AF96_F292631AD3D8;5.0.1 EAID_391E1E00_957F_4c59_99F6_2382170EC79E;bruOverBru;angivelse av om brue ligger over en eller flere andre bruer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg 5.0\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\BruerOgTuneller\Bru;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_391E1E00_957F_4c59_99F6_2382170EC79E;5.0.1 EAID_279C18FA_F4A0_4296_8A70_DE7B24F89A2F;Brutrafikktype;ulike former for trafikk en bru er bygget for;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\BruerOgTuneller;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_279C18FA_F4A0_4296_8A70_DE7B24F89A2F;5.0.2 EAID_EF367738_4677_4512_B9EB_69C9B7969718;brutrafikktype;type trafikk bruen brukes til;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\BruerOgTuneller\Bru;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF367738_4677_4512_B9EB_69C9B7969718;5.0.2 EAID_4B47061E_FB92_4ad9_9BCB_A5778C0A08D1;Brutrafikktype;ulike former for trafikk en bru er bygget for;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.1\BruerOgTuneller;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B47061E_FB92_4ad9_9BCB_A5778C0A08D1;5.1 EAID_5EE3B2A1_D546_4a5c_8EDA_C01E0BEE31A9;brutrafikktype;type trafikk bruen brukes til;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.1\BruerOgTuneller\Bru;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5EE3B2A1_D546_4a5c_8EDA_C01E0BEE31A9;5.1 EAID_7E23FD65_AE38_4b7c_AF96_F292631AD3D8;brutrafikktype;type trafikk bruen brukes til;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\BruerOgTuneller\Bru;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E23FD65_AE38_4b7c_AF96_F292631AD3D8;5.0.1 EAID_94D097BA_9587_4e4e_A79A_3115D1DE5E30;Brutrafikktype;ulike former for trafikk en bru er bygget for;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\BruerOgTuneller;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_94D097BA_9587_4e4e_A79A_3115D1DE5E30;5.0.1 EAID_391E1E00_957F_4c59_99F6_2382170EC79E;brutrafikktype;type trafikk bruen brukes til;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg 5.0\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\BruerOgTuneller\Bru;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_391E1E00_957F_4c59_99F6_2382170EC79E;5.0.1 EAID_6ED93533_9C30_4b71_ABFD_C2D18F39B748;Brutrafikktype;ulike former for trafikk en bru er bygget for;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg 5.0\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\BruerOgTuneller;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6ED93533_9C30_4b71_ABFD_C2D18F39B748;5.0.1 EAID_8F0139CF_79BD_4508_892C_3BB0F7DDDE45;bruttoFallhøyde;"Høydeforskjellen mellom vannivået ved inntak og undervannet for et vannkraftverk (turbinsenter ved Pelton-turbiner). Ved inntak i magasin regnes vannnivået som 1/3 av reguleringshøyden under høyeste regulerte vannstand og tilsvarende dersom utløp er i magasin. Enhet er meter.";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\EL_Kraftstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F0139CF_79BD_4508_892C_3BB0F7DDDE45;1.2 EAID_C87AC6FD_8545_426b_9484_6B55455789FF;bruttoFallhøyde;"Høydeforskjellen mellom vannivået ved inntak og undervannet for et vannkraftverk (turbinsenter ved Pelton-turbiner). Ved inntak i magasin regnes vannnivået som 1/3 av reguleringshøyden under høyeste regulerte vannstand og tilsvarende dersom utløp er i magasin. Enhet er meter.";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\EL_Kraftstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C87AC6FD_8545_426b_9484_6B55455789FF;1.3 EAID_E2FF4A2A_3DE1_4497_9FC5_4574E3F37B86;Brutype;kategorisering av brutype. Category of bridge.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2FF4A2A_3DE1_4497_9FC5_4574E3F37B86;20201020 EAID_F50F96B7_8637_4631_9A11_B49415D6D28F;Brønn;lite bygningsmessig anlegg for uttak av ferskvann;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\BygningsmessigeAnlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F50F96B7_8637_4631_9A11_B49415D6D28F;5.0.2 EAID_EAEA432E_3D6A_4e3d_8463_5396CF935736;Brønn;lite bygningsmessig anlegg for uttak av ferskvann;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.1\BygningsmessigeAnlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EAEA432E_3D6A_4e3d_8463_5396CF935736;5.1 EAID_ACD397F6_1F50_4d60_846E_55E59B94FA2A;Brønn;lite bygningsmessig anlegg for uttak av ferskvann;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\BygningsmessigeAnlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ACD397F6_1F50_4d60_846E_55E59B94FA2A;5.0.1 EAID_4B6A4151_F192_4ed7_945A_0B97A304B731;Brønn;lite bygningsmessig anlegg for uttak av ferskvann;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg 5.0\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\BygningsmessigeAnlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B6A4151_F192_4ed7_945A_0B97A304B731;5.0.1 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;brønnBrukOmfang;hvor omfattende vannforsyningen er (til enkelthusholdning, gårdsbruk osv.);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_13B8E9C2_9E7E_4928_B691_95E88846EF67;BrønnBrukOmfangType;underordnet bruksområde (til enkelthusholdning, gårdsbruk osv.);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13B8E9C2_9E7E_4928_B691_95E88846EF67;1.0 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;brønnFiler;filer i alle formater (billedformater, pdf, excel, word m.fl.) som brønnborere og andre rapportører har lagt inn og knyttet til borehullet (brønnen).;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;brønnHelningType;hvilken type helning borehullet kan ha (grovinndeling);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_3B2AC1B5_D460_4a0a_993C_465CCE8BB2CC;BrønnHelningType;hvilken type helning borehullet kan ha (grovinndeling);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B2AC1B5_D460_4a0a_993C_465CCE8BB2CC;1.0 EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;brønnNr;brønnummer i NGUs database;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\GrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8AA3D2_5351_4c7d_847F_46B4934210D0;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;BrønnPark;"anlegg for uttak og/eller deponering av grunnvarme. Anlegg må ha tilsluttet minst fem energibrønner for å falle inn under NGUs definisjon av ""Brønnpark"".";SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_B57D7741_4B6B_451a_94F9_1E0856636380;BrønnparkKollVæske;beskriver type kollektorvæske (Metanol osv);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B57D7741_4B6B_451a_94F9_1E0856636380;1.0 EAID_21FF6E59_CBFD_4fc6_8CBC_C7CA8546BF46;brønnParkNr;brønnparknummer i NGUs databaser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\EnergiBrønn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21FF6E59_CBFD_4fc6_8CBC_C7CA8546BF46;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;brønnParkNr;brønnparknummer i NGUs database;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;brønnpFiler;link til eventuelle filer som er knyttet til brønnparken;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;brønnpFrikjøling;beskriver om brønnparken benyttes til frikjøling (ja/nei);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;brønnpKEffekt;brønnparkens maksimale kjøleeffekt i kW;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;brønnpKEnergi;brønnparkens maksimale kjøleeffekt i kWh/år;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;brønnpKollVæske;beskriver type kollektorvæske (Metanol osv);SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;brønnpKommentar;brønnboreres kommentarer om brønnparken;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;brønnpOmrNavn;lokalt stedsnavn der brønnparken ligger.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;brønnpVEffekt;brønnparkens maksimale varmeeffekt i kW;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;brønnpVEnergi;brønnparkens maksimale varmeenergi i kWh/år;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\BrønnPark;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D0EE593_98C9_4122_A0FD_9B38C313A54D;1.0 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui0all;Bygg i alt;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui0all;Bygg i alt;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui0all;Bygg i alt;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui1dwe;Bolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui1dwe;Bolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui1dwe;Bolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui1edu;Kultur- og forskningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui1edu;Kultur- og forskningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui1edu;Kultur- og forskningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui1hos;Helsebygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui1hos;Helsebygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui1hos;Helsebygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui1hot;Hotell- og restaurantbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui1hot;Hotell- og restaurantbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui1hot;Hotell- og restaurantbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui1ind;Industri og lagerbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui1ind;Industri og lagerbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui1ind;Industri og lagerbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui1off;Kontor- og forretningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui1off;Kontor- og forretningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui1off;Kontor- og forretningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui1pri;Fengsel, beredskapsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui1pri;Fengsel, beredskapsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui1pri;Fengsel, beredskapsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui1tra;Samferdsels- og kommunikasjonsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui1tra;Samferdsels- og kommunikasjonsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui1tra;Samferdsels- og kommunikasjonsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2acc;Bygning for overnatting;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2acc;Bygning for overnatting;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2acc;Bygning for overnatting;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2agr;Fiskeri- og landbruksbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2agr;Fiskeri- og landbruksbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2agr;Fiskeri- og landbruksbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2bus;Forretningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2bus;Forretningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2bus;Forretningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2com;Bygning for bofellesskap;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2com;Bygning for bofellesskap;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2com;Bygning for bofellesskap;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2con;Congres building;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2con;Congres building;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2con;Congres building;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2det;Enebolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2det;Enebolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2det;Enebolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2eme;Beredskapsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2eme;Beredskapsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2eme;Beredskapsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2ent;Kulturhus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2ent;Kulturhus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2ent;Kulturhus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2gar;Garasje og uthus til bolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2gar;Garasje og uthus til bolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2gar;Garasje og uthus til bolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2han;Garasje- og hangarbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2han;Garasje- og hangarbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2han;Garasje- og hangarbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2hea;Primærhelsebygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2hea;Primærhelsebygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2hea;Primærhelsebygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2hol;Fritidsbolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2hol;Fritidsbolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2hol;Fritidsbolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2hos;Sykehus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2hos;Sykehus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2hos;Sykehus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2hot;Hotellbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2hot;Hotellbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2hot;Hotellbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2hou;Tomannsbolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2hou;Tomannsbolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2hou;Tomannsbolig;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2hut;Koie, seterhus og lignende;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2hut;Koie, seterhus og lignende;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2hut;Koie, seterhus og lignende;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2ind;Industribygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2ind;Industribygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2ind;Industribygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2mon;Monument;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2mon;Monument;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2mon;Monument;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2mul;Store boligbygg;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2mul;Store boligbygg;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2mul;Store boligbygg;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2mus;Museums- og biblioteksbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2mus;Museums- og biblioteksbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2mus;Museums- og biblioteksbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2nur;Sykehjem;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2nur;Sykehjem;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2nur;Sykehjem;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2off;Kontorbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2off;Kontorbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2off;Kontorbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2ore;Annen boligbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2ore;Annen boligbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2ore;Annen boligbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2pow;Energiforsyningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2pow;Energiforsyningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2pow;Energiforsyningsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2pri;Fengselsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2pri;Fengselsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2pri;Fengselsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2rel;Bygning for religiøse aktiviteter;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2rel;Bygning for religiøse aktiviteter;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2rel;Bygning for religiøse aktiviteter;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2res;Restaurantbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2res;Restaurantbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2res;Restaurantbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2roa;Veg- og trafikktilsynsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2roa;Veg- og trafikktilsynsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2roa;Veg- og trafikktilsynsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2row;Rekkehus, kjedehus, andre småhus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2row;Rekkehus, kjedehus, andre småhus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2row;Rekkehus, kjedehus, andre småhus;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2sch;Skolebygning ;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2sch;Skolebygning ;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2sch;Skolebygning ;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2ser;Ekspedisjonsbygning, terminal;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2ser;Ekspedisjonsbygning, terminal;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2ser;Ekspedisjonsbygning, terminal;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2spo;Idrettsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2spo;Idrettsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2spo;Idrettsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2tel;Telekommunikasjonsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2tel;Telekommunikasjonsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2tel;Telekommunikasjonsbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2toi;Offentlig toalett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2toi;Offentlig toalett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2toi;Offentlig toalett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2uni;Universitet- og høgskolebygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2uni;Universitet- og høgskolebygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2uni;Universitet- og høgskolebygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui2war;Lagerbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui2war;Lagerbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui2war;Lagerbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;bui99nn;Uoppgitt;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter1km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;bui99nn;Uoppgitt;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter5km;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;bui99nn;Uoppgitt;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningPåRuter250m;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_0FC718A6_6CC4_4036_A4A1_00775FBB94EF;bunkringsanleggtype;Type bunkringsanlegg for fylling av drivstoff. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FC718A6_6CC4_4036_A4A1_00775FBB94EF;3.0 EAID_0B9D9C2E_A31F_4b95_9D15_B936768DB592;Bunkringsanleggtype;Type bunkringsanlegg for fylling av drivstoff.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B9D9C2E_A31F_4b95_9D15_B936768DB592;1.0 EAID_91F32E1F_EB59_4d33_AF53_A1DBEF8A548B;bunnDybde;bunndyp der observasjonen ble gjort. Bottomdepth where the observation was made.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\Korallbunntyper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_91F32E1F_EB59_4d33_AF53_A1DBEF8A548B;20210301 EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;bunnDybde;bunndyp der observasjonen ble gjort. -- Definition -- Bottomdepth where the observation was made.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Hornkoraller;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;20201201 EAID_42B0D998_121C_4b8f_AAAC_E854059DF88A;bunndyp;bunndyp der prøven er tatt. -- Definition -- Bottomdepth where the sample is taken.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold – Svampobservasjoner per video-transekt\SvampobservasjonerVideo;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42B0D998_121C_4b8f_AAAC_E854059DF88A;20210615 EAID_00243DE9_763F_4923_B369_9E89D7C2AC5A;bunndyp;bunndyp der prøven er tatt. -- Definition -- Bottomdepth where the sample is taken.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold – Video-observasjoner\ArtsmangfoldVideo;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00243DE9_763F_4923_B369_9E89D7C2AC5A;20210615 EAID_9D1DC08B_2ACB_4a8f_AFE8_9FE5D44A2F94;bunndyp;bunndyp der prøven er tatt. -- Definition -- Bottomdepth where the sample is taken.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\BunnprøverLinjer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D1DC08B_2ACB_4a8f_AFE8_9FE5D44A2F94;20210601 EAID_118F826F_B116_413a_9DE1_FA7A1E9F0D92;bunndyp;bunndyp der prøven er tatt. -- Definition -- Bottomdepth where the sample is taken.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver punkt\BunnprøverPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_118F826F_B116_413a_9DE1_FA7A1E9F0D92;20210601 EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;bunndyp;bunndyp der prøven er tatt. -- Definition -- Bottomdepth where the sample is taken.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;20210501 EAID_9A8E0F8C_9E81_42a9_977C_2A62C97090F0;bunndyp;bunndyp der prøven er tatt. Bottomdepth where the sample is taken.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\Kjemistasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A8E0F8C_9E81_42a9_977C_2A62C97090F0;20220201 EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;bunndyp;bunndyp der prøven er tatt. Bottomdepth where the sample is taken.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\FellesEgenskaperPrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;20201201 EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;bunndyp;bunndyp der prøven er tatt. -- Definition -- Bottomdepth where the sample is taken.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;20210601 EAID_A3BC0B35_B106_4be7_B814_2D6D1A99B7C4;bunndyp;bunndyp der opptaket ble tatt. -- Definition -- Bottomdepth where the recording was made.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano videostasjoner\Videostasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3BC0B35_B106_4be7_B814_2D6D1A99B7C4;20210501 EAID_15A12899_58EE_4b26_A696_0D9BF3BE7286;bunndyp;bunndyp der prøven ble tatt. Bottomdepth where the sample was taken.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Organiske miljøgifter i marine sedimenter\OrganiskMiljøgift;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15A12899_58EE_4b26_A696_0D9BF3BE7286;20220201 EAID_31C51201_D41F_4815_8EDA_F3D4B47A10E5;BunnfellingOmr;bunnfellingsområde. Et område på havbunnen der bunntypene tyder på rolige avsetningsforhold med lite strøm. Bunnfellingsområder er et avledet tema/egenskap fra sedKornstorrelse.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_31C51201_D41F_4815_8EDA_F3D4B47A10E5;1.0 EAPK_703FFB72_022C_4f21_B65C_018B90CC6B1F;Bunnfellingsområder;Datamodell for Bunnfellingsområder. Datasettet viser utvalgte områder fra datasettet Bunnsedimenter (kornstørrelse) der de kartlagte bunntypene tyder på rolige avsetningsforhold med lite strøm. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_703FFB72_022C_4f21_B65C_018B90CC6B1F;1.0 EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;bunnForhold;bunnforhold der observasjonen ble gjort. -- Definition -- Seabed conditions where the observation was made.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Hornkoraller;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;20201201 EAID_44642FD9_D0CA_4707_AA6C_91CF496099E9;bunnlinje;nedre kant av normalbokstaver;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\TekstreferanseNord;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44642FD9_D0CA_4707_AA6C_91CF496099E9;1.0 EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;bunnprøverAntall;antall bunnprøver samlet inn totalt. -- Definition -- Number of bottom measurements collected in total.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;20210501 EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;bunnprøverAntall;antall bunnprøver samlet inn totalt. -- Definition -- Number of bottom measurements collected in total.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;20210601 EAID_9D1DC08B_2ACB_4a8f_AFE8_9FE5D44A2F94;BunnprøverLinjer;Mareanostasjon hvor det er tatt bunnprøver med tauede redskaper: Bomtrål, RP-slede og Video-rigg. -- Definition -- Mareano station where bottom samples are collected using beamtrawl., RP-sledge and video.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D1DC08B_2ACB_4a8f_AFE8_9FE5D44A2F94;20210601 EAID_118F826F_B116_413a_9DE1_FA7A1E9F0D92;BunnprøverPunkt;Mareanostasjon hvor det er tatt bunnprøver med ikke-tauede redskaper: vanVeen Grab, Multicorer, Boxcorer og CTD. -- Definition -- Mareano station where bottom samples are collected using vanVeen Grab, Multicorer, Boxcorer and CTD..;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver punkt;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_118F826F_B116_413a_9DE1_FA7A1E9F0D92;20210601 EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;Bunnprøvestasjon;Mareanostasjon for måling av kjemisk forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;20210501 EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;bunnprøveÅr;prøvetakingsÅr. -- Definition -- Year of sample.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;20210501 EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;bunnprøveÅr;prøvetakingsÅr. -- Definition -- Year of sample.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;20210601 EAID_40C59FC2_D30F_46b3_8031_E57BCE595D64;BYA;Bebygd areal i kvm etter TEK;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Formål\Utnyttingstype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40C59FC2_D30F_46b3_8031_E57BCE595D64;1.0 EAID_40C59FC2_D30F_46b3_8031_E57BCE595D64;%-BYA;Bebygd areal i prosent etter TEK;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Formål\Utnyttingstype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40C59FC2_D30F_46b3_8031_E57BCE595D64;1.0 EAID_DB25D691_644B_4119_B107_CFB9EB96E75E;Bygg;"Omfatter bygning og bygningsendring. Bygning: er matrikkelens representasjon av en planlagt, under oppføring, fullført eller av en eller annen grunn utgått bygning. Alle bygninger oppført etter 1983 er registrert. En bygning er identifisert med sitt bygningsnummer som er unikt på tvers av kommuner. Enhver bygning har en bygningsstatus som angir tilstand ved siste registrering. Det lagres også historikk for dette. En bygning har en eller flere bruksenheter som beskriver logiske enheter ved bygningen (leiligheter, lokaler). Hver av disse kan ha en egen knytning til adresse og matrikkelenhet. Bygningsendring: For bygninger registreres enkelte endringer slik at det er mulig å se hva de enkelte endringer medførte for bygningen. Dette er aktuelt for ombygginger, tilbygg, underbygg og påbygg som medfører byggesaksbehandlinger. Dette blir gjort ved at det registreres en ""bygningsendring"" når endringen påbegynnes. Bygningsendring føres inn fortløpende med bygningsendringløpenummer. Ved bygningsendringens ferdigstilling vil bygningen endres med dennes verdier. Dette produktet inneholder kun Bygningsendring som ikke er tilført hovedbygget.";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB25D691_644B_4119_B107_CFB9EB96E75E;20221101 EAID_69DB4C00_38E2_4b98_AD97_118E558CFE17;Bygg;Omfatter bygning og bygningsendring. Se definisjon på disse.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69DB4C00_38E2_4b98_AD97_118E558CFE17;20180501 EAID_96907EAF_EBF9_49a2_82A1_8BEE0F47958D;Bygg;Omfatter bygning og bygningsendring. Se definisjon på disse.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96907EAF_EBF9_49a2_82A1_8BEE0F47958D;20211101 EAPK_732746CB_88AD_4e13_ACD3_67C9A82F7FD0;Byggeforbudssoner;Datasettet Byggeforbudssoner kraftledninger inneholder byggeforbudssoner for Statnetts kraftledninger. Dette er arealer rundt kraftledninger som er klausulert i medhold av konsesjon etter energiloven og ekspropriasjon etter oreigningslova eller minnelig avtale med berørte grunneiere. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statnett\Byggeforbudssoner;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_732746CB_88AD_4e13_ACD3_67C9A82F7FD0;20190601 EAID_54AB9FC1_B7A4_470a_86A4_32713944A32E;Byggegrense;grense mellom arealer som kan bebygges og ikke kan bebygges.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Juridiske linjer og punkt\RpJuridiskLinjeType;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54AB9FC1_B7A4_470a_86A4_32713944A32E;1.0 EAID_01BE6F6D_0931_4a04_BE9E_741A50F1FD7E;byggelengde;byggelengde i meter ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01BE6F6D_0931_4a04_BE9E_741A50F1FD7E;2.2 EAID_2800EF5D_7D9B_48ee_A529_3AC210119CDC;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2800EF5D_7D9B_48ee_A529_3AC210119CDC;2.2 EAID_3DA391AF_63B9_4b8d_8D9C_E8A1C68A8BB3;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DA391AF_63B9_4b8d_8D9C_E8A1C68A8BB3;2.2 EAID_3EA223D4_8CF9_4d3e_B118_E24F9B2E8B22;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EA223D4_8CF9_4d3e_B118_E24F9B2E8B22;2.2 EAID_7B143F87_E25F_4323_9A8D_7B7907801F46;byggelengde;byggelengde i meter ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Tilbakeslagsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B143F87_E25F_4323_9A8D_7B7907801F46;2.2 EAID_A176D3D7_D242_4178_B85D_DF3DA5390A87;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Overgang;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A176D3D7_D242_4178_B85D_DF3DA5390A87;2.2 EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0068740_DF8B_4554_B934_CEB89EC3477D;2.2 EAID_2E161A98_EBFD_45f3_8636_543C1375B9B7;byggelengde;byggelengde i meter ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E161A98_EBFD_45f3_8636_543C1375B9B7;2.2 EAID_44316972_CBA8_4891_B8D1_6F28B709B778;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44316972_CBA8_4891_B8D1_6F28B709B778;2.2 EAID_50FA012F_FCAB_437e_9B43_B70F70B04149;byggelengde;byggelengde i meter ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Tilbakeslagsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50FA012F_FCAB_437e_9B43_B70F70B04149;2.2 EAID_8EF7D2F5_8097_4556_B714_EC93784E02FF;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8EF7D2F5_8097_4556_B714_EC93784E02FF;2.2 EAID_A82CDDD4_8394_41b2_A96B_A3457D6EDA29;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Overgang;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A82CDDD4_8394_41b2_A96B_A3457D6EDA29;2.2 EAID_D1ED3182_4C79_46e5_91D3_E20B1F91AB9B;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1ED3182_4C79_46e5_91D3_E20B1F91AB9B;2.2 EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE79A739_49B7_45e7_AFAC_F2B56904A7EE;2.2 EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Kryss;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_686417C5_56E3_4e47_82BB_C0A5033265A1;2.2 EAID_70181020_C1DE_49cd_B59B_84763799414D;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Overgang;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70181020_C1DE_49cd_B59B_84763799414D;2.2 EAID_D5BF0897_FDA0_4ea9_86FF_5595A38F623C;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Mellomring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5BF0897_FDA0_4ea9_86FF_5595A38F623C;2.2 EAID_E3326E0B_C32F_429c_A880_5B88CB9FFE89;byggelengde;byggelengde i meter ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Stengeventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E3326E0B_C32F_429c_A880_5B88CB9FFE89;2.2 EAID_F04C7E47_7930_4832_A097_98E8B63CA989;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Bend;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F04C7E47_7930_4832_A097_98E8B63CA989;2.2 EAID_F1627C5C_68FF_428b_9D8F_C7E424833ABD;byggelengde;byggelengde i meter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Grenrør;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1627C5C_68FF_428b_9D8F_C7E424833ABD;2.2 EAID_FE847CB6_693E_4e9f_992D_F8A5555EF6B6;byggelengde;byggelengde i meter ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\VA_Tilbakeslagsventil;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE847CB6_693E_4e9f_992D_F8A5555EF6B6;2.2 EAID_9AC43814_F26B_4060_84C7_D675132B699C;byggeår;Årstall for oppstart bygging av teknisk inngrep;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\INON_Inngrep\INONInngrep;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9AC43814_F26B_4060_84C7_D675132B699C;1.0 EAID_4ACF7FE3_54D8_4c00_BD69_8E7D6FEA4623;ByggFunksjon;Velg hvilken hovedfunksjon bygningen har.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4ACF7FE3_54D8_4c00_BD69_8E7D6FEA4623;1.3 EAID_FCC9E001_C08D_4dd7_8458_D7AA23402488;byggId;lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101\IdentBygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FCC9E001_C08D_4dd7_8458_D7AA23402488;20221101 EAID_13F6A869_6E62_48db_B8BF_4A436B05F376;byggingPågår;"Spørsmål om angående byggingsarbeid som gjør vurderingen umulig Merknad: Dersom byggingsarbeid pågår er valg av resterende objektegenskaper ikke mer obligatorisk. Man skal fylle ut kun de objektegenskaper man kan ut fra situasjonen man finner i feltet. Dersom vurderingen kan foretas skal objektet vurderes, dersom ikke skal brukes ""Ikke vurdert"".";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\TettstedParkeringsområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13F6A869_6E62_48db_B8BF_4A436B05F376;1.3 EAID_5A8F7813_7830_4ede_B864_9345AD6CE18C;byggingpågår;"Spørsmål om angående byggingsarbeid som gjør vurderingen umulig Merknad: Dersom byggingsarbeid pågår er valg av resterende objektegenskaper ikke mer obligatorisk. Man skal fylle ut kun de objektegenskaper man kan ut fra situasjonen man finner i feltet. Dersom vurderingen kan foretas skal objektet vurderes, dersom ikke skal brukes ""Ikke vurdert"".";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\TettstedVei;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A8F7813_7830_4ede_B864_9345AD6CE18C;1.3 EAID_89BBA47E_9968_4836_9E88_9511B867A4A3;byggingPågår;"Spørsmål om angående byggingsarbeid som gjør vurderingen umulig Merknad: Dersom byggingsarbeid pågår er valg av resterende objektegenskaper ikke mer obligatorisk. Man skal fylle ut kun de objektegenskaper man kan ut fra situasjonen man finner i feltet. Dersom vurderingen kan foretas skal objektet vurderes, dersom ikke skal brukes ""Ikke vurdert"".";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\TettstedInngangBygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_89BBA47E_9968_4836_9E88_9511B867A4A3;1.3 EAID_D9D6974E_BEE6_42e2_849D_A3C42A2C6491;byggingPågår;"Spørsmål om angående byggingsarbeid som gjør vurderingen umulig Merknad: Dersom byggingsarbeid pågår er valg av resterende objektegenskaper ikke mer obligatorisk. Man skal fylle ut kun de objektegenskaper man kan ut fra situasjonen man finner i feltet. Dersom vurderingen kan foretas skal objektet vurderes, dersom ikke skal brukes ""Ikke vurdert"".";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\TettstedHCparkering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9D6974E_BEE6_42e2_849D_A3C42A2C6491;1.3 EAID_89BBA47E_9968_4836_9E88_9511B867A4A3;byggningsfunksjon;Bygningens hovedfunksjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\TettstedInngangBygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_89BBA47E_9968_4836_9E88_9511B867A4A3;1.3 EAID_191E632E_FDA6_4310_907A_0DC4D5204679;Byggtype;Byggtype;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_191E632E_FDA6_4310_907A_0DC4D5204679;1.3 EAID_B002F3D5_4564_40b6_809A_8D20E872F5E0;byggtype;Bygningens hovedfunksjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\FriluftToalett;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B002F3D5_4564_40b6_809A_8D20E872F5E0;1.3 EAID_7395288F_2FEA_4fdb_B598_09B8BB438085;Byggverkbestemmelse;kodeliste for henvisning til planbestemmelse om bygningers plassering, utforming mv. ( pbl. §§ 11-10 nr. 1 og 12-7 nr. 1 og 2);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Formål;Gyldig;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7395288F_2FEA_4fdb_B598_09B8BB438085;1.0 EAID_F5A6B5B3_5B93_4161_98B9_F3F3316A32A7;byggverkbestemmelse;henvisning til planbestemmelse om bygningers plassering, utforming mv. (pbl. § 12-7 nr. 1 og 2, samt TEK kap. 7 og § 8-3);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Formål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5A6B5B3_5B93_4161_98B9_F3F3316A32A7;1.0 EAID_54C5C6B4_F513_43a0_95FC_8AEDE5EA6274;byggverkbestemmelse;planbestemmelse om bygningers plassering, utforming mv. (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav a og § 26 første ledd og § 28-2, samt pbl. 1985 §§ 11-10 nr. 1 og 12-7 nr. 1 og 2);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål\RbFormålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54C5C6B4_F513_43a0_95FC_8AEDE5EA6274;1.0 EAID_56B48038_8DC4_489e_8BBA_AFEFEEB07B02;byggverkbestemmelse;planbestemmelse om bygningers plassering, utforming mv. (pbl. 1985 § 20-4, andre ledd bokstav a og § 26, 1. ledd og § 28-2, samt pbl. §§ 11-10 nr. 1 og 12-7 nr. 1 og 2, samt TEK10 kap. 7 og § 8-3);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56B48038_8DC4_489e_8BBA_AFEFEEB07B02;1.0 EAID_C96B9487_F0D1_4c92_BF6E_B8AA9BF79308;Byggverkbestemmelse;planbestemmelse om bygningers plassering, utforming mv. (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav a og § 26 første ledd og § 28-2, samt pbl. §§ 11-10 nr. 1 og 12-7 nr. 1 og 2);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C96B9487_F0D1_4c92_BF6E_B8AA9BF79308;1.0 EAID_2FC1B919_EB5D_4a63_B44E_1AAD198BD4A4;Byggverkbestemmelse;planbestemmelse om bygningers plassering, utforming mv. (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav a og § 26 første ledd og § 28-2, samt pbl. §§ 11-10 nr. 1 og 12-7 nr. 1 og 2);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Arealformål;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2FC1B919_EB5D_4a63_B44E_1AAD198BD4A4;1.0 EAID_3F0409AE_0672_41c5_A69A_E08C7A90E4B5;byggverkbestemmelse;planbestemmelse om bygningers plassering, utforming mv. (pbl. 1985 § 20-4, andre ledd bokstav a og § 26, 1. ledd og § 28-2, samt pbl. §§ 11-10 nr. 1 og 12-7 nr. 1 og 2, samt TEK10 kap. 7 og § 8-3);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Arealformål\RpArealformålOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F0409AE_0672_41c5_A69A_E08C7A90E4B5;1.0 EAID_3F296F5D_E775_4884_B49B_D17EE7308630;Bygning;bygning som er registrert i matrikkelen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygninger;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F296F5D_E775_4884_B49B_D17EE7308630;4.61 EAID_752C4F2C_F064_4c67_A956_A45AFE3BF119;Bygning;bygning som er registrert i matrikkelen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygninger;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_752C4F2C_F064_4c67_A956_A45AFE3BF119;5.0 EAID_76265F5A_1D89_42b2_A766_93A520988C39;Bygning;bygning som er registrert i matrikkelen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\Bygninger;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76265F5A_1D89_42b2_A766_93A520988C39;5.0 EAID_AC7FF79D_7AE0_4548_9DBD_DC036B593025;Bygning;bygning som er registrert i matrikkelen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\Bygninger;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC7FF79D_7AE0_4548_9DBD_DC036B593025;5.1 EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;Bygning;bygning som er registrert i matrikkelen -- Definition -- building which is registered in the cadastre;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;20160503 EAID_924B528A_C77B_4cc3_AE19_DAA0FA81B82E;Bygning;"Bygning er matrikkelens representasjon av en planlagt, under oppføring, fullført eller av en eller annen grunn utgått bygning. Alle bygninger oppført etter 1983 er registrert. I enkelte kommuner har man registrert samtlige bygninger. En bygning er identifisert med sitt bygningsnummer som er unikt på tvers av kommuner. Enhver bygning har en bygningsstatus som angir tilstand ved siste registrering. Det lagres også historikk for dette. En bygning har en eller flere bruksenheter som beskriver logiske enheter ved bygningen (leiligheter, lokaler). Hver av disse kan ha en egen knytning til adresse og matrikkelenhet. For bygninger registreres enkelte endringer slik at det er mulig å se hva de enkelte endringer medførte for bygningen. Dette er aktuelt for ombygginger og tilbygging som medfører byggesaksbehandlinger. Dette blir gjort ved at det registreres en ""bygningsendring"" når endringen påbegynnes. Ved bygningsendringens ferdigstilling vil bygningen endres med verdier fra bygningsendringen. Merknad: Bygninger over 15 kvadratmeter skal registreres i matrikkelen";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_924B528A_C77B_4cc3_AE19_DAA0FA81B82E;20180501 EAID_565ACFBF_0F32_461a_AA09_657BFA1FCFBE;Bygning;"Bygning er matrikkelens representasjon av en planlagt, under oppføring, fullført eller av en eller annen grunn utgått bygning. Alle bygninger oppført etter 1983 er registrert. I enkelte kommuner har man registrert samtlige bygninger. En bygning er identifisert med sitt bygningsnummer som er unikt på tvers av kommuner. Enhver bygning har en bygningsstatus som angir tilstand ved siste registrering. Det lagres også historikk for dette. En bygning har en eller flere bruksenheter som beskriver logiske enheter ved bygningen (leiligheter, lokaler). Hver av disse kan ha en egen knytning til adresse og matrikkelenhet. For bygninger registreres enkelte endringer slik at det er mulig å se hva de enkelte endringer medførte for bygningen. Dette er aktuelt for ombygginger og tilbygging som medfører byggesaksbehandlinger. Dette blir gjort ved at det registreres en ""bygningsendring"" når endringen påbegynnes. Ved bygningsendringens ferdigstilling vil bygningen endres med verdier fra bygningsendringen. Merknad: Bygninger over 15 kvadratmeter skal registreres i matrikkelen";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_565ACFBF_0F32_461a_AA09_657BFA1FCFBE;20211101 EAID_1E87FCF4_6297_4194_A756_B1CEFB109F10;Bygning;bygning som er registrert i Matrikkelen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E87FCF4_6297_4194_A756_B1CEFB109F10;1.0 EAID_768E858A_F6AB_47bc_9373_4FB8F07B1B31;Bygning;bygning som er registrert i Matrikkelen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N100 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_768E858A_F6AB_47bc_9373_4FB8F07B1B31;1.0 EAID_42F4F1C1_CA8A_404a_B7D9_A0F1A6D78E93;Bygning;bygning som er registrert i Matrikkelen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42F4F1C1_CA8A_404a_B7D9_A0F1A6D78E93;1.0 EAID_BA579C98_10CD_4c62_927D_4CA48EF61687;Bygning;"Bygning er matrikkelens representasjon av en planlagt, under oppføring, fullført eller av en eller annen grunn utgått bygning. Alle bygninger oppført etter 1983 er registrert. I enkelte kommuner har man registrert samtlige bygninger. En bygning er identifisert med sitt bygningsnummer som er unikt på tvers av kommuner. Enhver bygning har en bygningsstatus som angir tilstand ved siste registrering. Det lagres også historikk for dette. En bygning har en eller flere bruksenheter som beskriver logiske enheter ved bygningen (leiligheter, lokaler). Hver av disse kan ha en egen knytning til adresse og matrikkelenhet. For bygninger registreres enkelte endringer slik at det er mulig å se hva de enkelte endringer medførte for bygningen. Dette er aktuelt for ombygginger og tilbygging som medfører byggesaksbehandlinger. Dette blir gjort ved at det registreres en ""bygningsendring"" når endringen påbegynnes. Ved bygningsendringens ferdigstilling vil bygningen endres med verdier fra bygningsendringen. Merknad: Bygninger over 15 kvadratmeter skal registreres i matrikkelen";SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA579C98_10CD_4c62_927D_4CA48EF61687;1.0 EAID_B0F1257E_453F_474d_8D4F_3801D8C9C2DE;Bygning;bygning som er registrert i Matrikkelen Representasjonspunkt for bygningen. Punktet angis med geometritypen Punkt definert i SOSI Skal plasseres innenfor bygningens omriss. Punkt registreres også uten at en har omrisset, men da settes ikke kvalitetsmerket for at den er verifisert mot bygningens omriss.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0F1257E_453F_474d_8D4F_3801D8C9C2DE;1.0 EAID_D9F31BEB_7A89_4be7_B25A_5DC948775533;BygningBru;bru tilknyttet bygning som brukes som adkomst til bygninger, og bruer mellom bygninger Merknad: Brukes på bygninger som ikke er driftsbygninger i landbruket. I det siste tilfellet brukes låvebru;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsvedheng;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F31BEB_7A89_4be7_B25A_5DC948775533;4.61 EAID_0680C90C_5B20_474a_8AC6_2C401D862026;BygningBru;bru tilknyttet bygning som brukes som adkomst til bygninger, og bruer mellom bygninger Merknad: Brukes på bygninger som ikke er driftsbygninger i landbruket. I det siste tilfellet brukes låvebru;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygningsvedheng;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0680C90C_5B20_474a_8AC6_2C401D862026;5.0 EAID_11ABCD49_BC74_4088_AC6C_1F4EBEE3C373;BygningBru;bru tilknyttet bygning som brukes som adkomst til bygninger, og bruer mellom bygninger Merknad: Brukes på bygninger som ikke er driftsbygninger i landbruket. I det siste tilfellet brukes låvebru;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\Bygningsvedheng;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11ABCD49_BC74_4088_AC6C_1F4EBEE3C373;5.0 EAID_D2B44327_61F7_406b_8576_4BDCE401FD82;BygningBru;bru tilknyttet bygning som brukes som adkomst til bygninger, og bruer mellom bygninger Merknad: Brukes på bygninger som ikke er driftsbygninger i landbruket. I det siste tilfellet brukes låvebru;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\Bygningsvedheng;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2B44327_61F7_406b_8576_4BDCE401FD82;5.1 EAPK_A8F13131_28FC_4bb1_BAFA_E252AC2F9F49;Bygninger;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningspunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygninger;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A8F13131_28FC_4bb1_BAFA_E252AC2F9F49;4.61 EAPK_AF55E0D0_229D_4135_B382_D062A54ED481;Bygninger;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningspunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygninger;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_AF55E0D0_229D_4135_B382_D062A54ED481;5.0 EAPK_4DD03DC8_4AF1_41ac_A2FF_3528F6FC0127;Bygninger;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningspunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\Bygninger;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4DD03DC8_4AF1_41ac_A2FF_3528F6FC0127;5.0 EAPK_C9FAA187_05B0_4bda_8C31_EF412AEDFE83;Bygninger;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningspunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\Bygninger;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C9FAA187_05B0_4bda_8C31_EF412AEDFE83;5.1 EAID_7FAE6731_B70E_412d_A82C_DB862937B16C;bygningId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt\IdentBygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7FAE6731_B70E_412d_A82C_DB862937B16C;20211101 EAID_8C42C9AA_B347_419a_A120_31E243825C56;BygningKnekklinje;Geometri som beskriver takformen til bygningen i 2.5D. Som minimum bør toppen av byggets avgrensninger registreres og gjerne også knekklinjer som beskriver takformen inne på taket (mønelinjer, taksprang osv.);SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C42C9AA_B347_419a_A120_31E243825C56;5.1 EAID_7E5EAEE6_FD5C_4b0b_BBD8_0691766EAAD7;BygningKnekklinje;Geometri som beskriver takformen til bygningen i 2.5D. Som minimum bør toppen av byggets avgrensninger registreres og gjerne også knekklinjer som beskriver takformen inne på taket (mønelinjer, taksprang osv.);SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E5EAEE6_FD5C_4b0b_BBD8_0691766EAAD7;5.0 EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;BygningPåRuter1km;Bygningsmasse fordelt på Ruter1km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C65C4D_4CD4_4048_989E_1C55A72003DA;20190901 EAID_64C837AC_3BF4_4657_838E_C3A7EDA3E623;BygningPåRuter1kmGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64C837AC_3BF4_4657_838E_C3A7EDA3E623;20190901 EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;BygningPåRuter250m;Bygningsmasse fordelt på Ruter250m;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE4B66F_0D27_44a6_987A_BC65C6B4A794;20190901 EAID_A8FBF809_EC7F_4636_8078_D083941E2EE7;BygningPåRuter250mGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A8FBF809_EC7F_4636_8078_D083941E2EE7;20190901 EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;BygningPåRuter5km;Bygningsmasse fordelt på Ruter5km;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B45BAD3C_C2C6_41f0_A73C_0BB6D9E4CC0E;20190901 EAID_3320F8FB_85A0_459c_A153_D3754806CF35;BygningPåRuter5kmGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3320F8FB_85A0_459c_A153_D3754806CF35;20190901 EAPK_ABE98E48_A55C_41d0_94B6_452D5FA4BE0B;Bygningsavgrensning;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_ABE98E48_A55C_41d0_94B6_452D5FA4BE0B;4.61 EAID_1964D61D_638E_41fd_8045_130625A68532;Bygningsavgrensning;abstrakt supertype som bærer geometrien til avgrensningslinjene. Vil aldri realiseres som en objekttype;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1964D61D_638E_41fd_8045_130625A68532;4.61 EAPK_EAB0017B_6E57_4ff8_BA2A_869CBEEFF7D6;Bygningsavgrensning;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_EAB0017B_6E57_4ff8_BA2A_869CBEEFF7D6;5.0 EAID_8A9E42E5_B70E_432d_AD3A_E80793984704;Bygningsavgrensning;abstrakt supertype som bærer geometrien til avgrensningslinjene. Vil aldri realiseres som en objekttype;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A9E42E5_B70E_432d_AD3A_E80793984704;5.0 EAPK_7B21FE6C_0334_4769_92D1_AC25B4BA0DE9;Bygningsavgrensning;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7B21FE6C_0334_4769_92D1_AC25B4BA0DE9;5.0 EAID_21766BAB_65DF_423d_AC0B_9DDC2839D116;Bygningsavgrensning;abstrakt supertype som bærer geometrien til avgrensningslinjene. Vil aldri realiseres som en objekttype;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21766BAB_65DF_423d_AC0B_9DDC2839D116;5.0 EAPK_6FB86271_8C88_4621_942A_5656DED6FAD6;Bygningsavgrensning;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_6FB86271_8C88_4621_942A_5656DED6FAD6;5.1 EAID_2DBDC579_F5D1_455c_A923_45E6FE17D5C2;BygningsavgrensningTiltak;Bygningsavgrensning hentet fra FKB-Tiltak. Dataene er tatt fra plan og er ikke innmålt i terrenget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DBDC579_F5D1_455c_A923_45E6FE17D5C2;4.61 EAID_DFCB1D06_78E6_443f_83C0_05D11917874F;BygningsavgrensningTiltak;Bygningsavgrensning hentet fra FKB-Tiltak. Dataene er tatt fra plan og er ikke innmålt i terrenget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DFCB1D06_78E6_443f_83C0_05D11917874F;5.0 EAID_2491A50B_B6AE_40b9_8919_921C19708FE7;BygningsavgrensningTiltak;Bygningsavgrensning hentet fra FKB-Tiltak. Dataene er tatt fra plan og er ikke innmålt i terrenget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2491A50B_B6AE_40b9_8919_921C19708FE7;5.0 EAID_99A9972A_07D5_4c5e_8BDF_7A746236E511;BygningsavgrensningTiltak;Bygningsavgrensning hentet fra FKB-Tiltak. Dataene er tatt fra plan og er ikke innmålt i terrenget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99A9972A_07D5_4c5e_8BDF_7A746236E511;5.1 EAID_AC9BF19C_7678_48cc_B119_58B65465C8F0;Bygningsdelelinje;linje mellom to bygninger (bygninger registrert i Matrikkelen) som står inntil hverandre Merknad: Det kan ofte være vanskelig å registrere bygningsdelelinjer nøyaktig. Usikkerhet i fastleggelsen av bygningsdelelinjen skal synliggjøres gjennom kvalitetskoding (f.eks posisjonskvalitet 81 50).;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC9BF19C_7678_48cc_B119_58B65465C8F0;4.61 EAID_837C5C90_6F01_4505_AA91_13231893ACC2;Bygningsdelelinje;linje mellom to bygninger (bygninger registrert i Matrikkelen) som står inntil hverandre Merknad: Det kan ofte være vanskelig å registrere bygningsdelelinjer nøyaktig. Usikkerhet i fastleggelsen av bygningsdelelinjen skal synliggjøres gjennom kvalitetskoding (f.eks posisjonskvalitet 81 50).;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_837C5C90_6F01_4505_AA91_13231893ACC2;5.0 EAID_1A3FEE5A_7D5C_4ffe_9A97_62AB6C891D58;Bygningsdelelinje;linje mellom to bygninger (bygninger registrert i Matrikkelen) som står inntil hverandre. Merknad: Det kan ofte være vanskelig å registrere bygningsdelelinjer nøyaktig. Bygningsdelelinje kodes ikke med posisjonskvalitet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A3FEE5A_7D5C_4ffe_9A97_62AB6C891D58;5.0 EAID_2C393943_F26C_4c40_A93A_F901E2D6F215;Bygningsdelelinje;linje mellom to bygninger (bygninger registrert i Matrikkelen) som står inntil hverandre Merknad: Det kan ofte være vanskelig å registrere bygningsdelelinjer nøyaktig. Usikkerhet i fastleggelsen av bygningsdelelinjen skal synliggjøres gjennom kvalitetskoding (f.eks posisjonskvalitet 81 50).;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\Bygningsavgrensning;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2C393943_F26C_4c40_A93A_F901E2D6F215;5.1 EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;bygningsendring;Endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. Bygningsendringer føres inn fortløpende med endringsløpenummer, og type bygningsendring går fram av matrikkelen i de enkelte tilfeller.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;20160503 EAID_DE40BBEF_C802_4977_9AB8_34BE71FA8651;Bygningsendring;Endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. Bygningsendringer føres inn fortløpende med endringsløpenummer, og type bygningsendring går fram av matrikkelen i de enkelte tilfeller.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE40BBEF_C802_4977_9AB8_34BE71FA8651;20160503 EAID_7A41E720_B202_4a3d_804E_DFF3C0701768;bygningsendringløpenummer;løpende nummerering av tilbygg til et hovedbygg. Merknad: For tiltak som omhandler bygningsendringer (tiltakstype tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging) skal bygningsendringløpenummer overføres til tiltaket så fort løpenummeret er etablert i Matrikkelen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.1\BygningTiltak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A41E720_B202_4a3d_804E_DFF3C0701768;5.1 EAID_5C36EF37_F28D_4adc_8129_E535F3F64D45;bygningsendringløpenummer;løpende nummerering av tilbygg til et hovedbygg. Merknad: For tiltak som omhandler bygningsendringer (tiltakstype tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging) skal bygningsendringløpenummer overføres til tiltaket så fort løpenummeret er etablert i Matrikkelen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0\BygningTiltak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C36EF37_F28D_4adc_8129_E535F3F64D45;5.0 EAID_428D27EB_4F33_464b_B115_3EDBE8C2F511;bygningsendringløpenummer;løpende nummerering av tilbygg til et hovedbygg. Merknad: For tiltak som omhandler bygningsendringer (tiltakstype tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging) skal bygningsendringløpenummer overføres til tiltaket så fort løpenummeret er etablert i Matrikkelen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak\PblTiltak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_428D27EB_4F33_464b_B115_3EDBE8C2F511;4.6 EAID_249AC6F3_10B1_4533_99A5_19780750EEB2;Bygningsendringskode;angivelse av hvordan bygningsendringen ligger i forhold til hovedbygget;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_249AC6F3_10B1_4533_99A5_19780750EEB2;20160503 EAID_DE40BBEF_C802_4977_9AB8_34BE71FA8651;bygningsendringskode;angivelse av hvordan bygningsendringen ligger i forhold til hovedbygget;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Bygningsendring;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE40BBEF_C802_4977_9AB8_34BE71FA8651;20160503 EAID_0BEE48C7_C8DE_46ff_BBC5_8368FD0D8130;BygningsendringsKode;Koder for hvordan bygningsendring bygningsmessig ligger i forhold til hovedbygget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0BEE48C7_C8DE_46ff_BBC5_8368FD0D8130;20221101 EAID_DB25D691_644B_4119_B107_CFB9EB96E75E;bygningsendringstype;Koder for hvordan bygningsendringen ligger i forhold til hovedbygget. Endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. Bygningsendringer føres inn med endringsløpenummer.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101\Bygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB25D691_644B_4119_B107_CFB9EB96E75E;20221101 EAID_2260373C_F585_41bc_BFA3_4B16C41D71C3;bygningshistorikkdato;Dato for når bygningen nådde bygningsstatusen (lovlig status for bygningstiltak eller føringshistorikk etter 2020). Kan mangle.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101\historikk over bygningsstatuser;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2260373C_F585_41bc_BFA3_4B16C41D71C3;20221101 EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;bygningsId;id som identifiserer kirkebygget;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;20180601 EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;bygningSkadet;om bygninger ble skadet i skredet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8ED47035_B335_4bbe_87F1_8B488A86DD07;1.1 EAID_1E87FCF4_6297_4194_A756_B1CEFB109F10;bygningskategori;kode som sier hva bygget brukes til ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Bygninger_og_anlegg\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E87FCF4_6297_4194_A756_B1CEFB109F10;1.0 EAID_DBDD3A92_C795_4dc7_A12B_33362052254F;Bygningskategori;kode som sier hva bygget brukes til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBDD3A92_C795_4dc7_A12B_33362052254F;1.0 EAID_42F4F1C1_CA8A_404a_B7D9_A0F1A6D78E93;bygningskategori;sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Bygninger_og_anlegg\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42F4F1C1_CA8A_404a_B7D9_A0F1A6D78E93;1.0 EAID_D0852671_B69E_4785_B0B9_6DFC161C650F;Bygningskategori;sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0852671_B69E_4785_B0B9_6DFC161C650F;1.0 EAID_27DE2168_B3A2_4fb3_B489_06F35CB3BA47;Bygningskategori;kodet for hva bygget er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_27DE2168_B3A2_4fb3_B489_06F35CB3BA47;1.0 EAID_BA579C98_10CD_4c62_927D_4CA48EF61687;bygningskategori;kode for hva bygget er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Bygninger_og_anlegg\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA579C98_10CD_4c62_927D_4CA48EF61687;1.0 EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;bygningskode;bygningskode for kirkebygget;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;20180601 EAID_C87A4CCC_11CF_40fb_8F90_BC47207ECF35;Bygningslinje;linje som beskriver bygningsdetalj innenfor en takflate og som ikke kan beskrives av andre objekttyper Eksempel: Valming på tak;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\BeskrivendeBygningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C87A4CCC_11CF_40fb_8F90_BC47207ECF35;4.61 EAID_A64EE9EE_58AD_40bb_874A_E8795A434CEA;Bygningslinje;linje som beskriver bygningsdetalj innenfor en takflate og som ikke kan beskrives av andre objekttyper Eksempel: Valming på tak;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\BeskrivendeBygningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A64EE9EE_58AD_40bb_874A_E8795A434CEA;5.0 EAID_0884FD3F_4E55_45f7_9B8B_5615C5D24D0D;Bygningslinje;linje som beskriver bygningsdetalj innenfor en takflate og som ikke kan beskrives av andre objekttyper Eksempel: Valming på tak;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\BeskrivendeBygningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0884FD3F_4E55_45f7_9B8B_5615C5D24D0D;5.0 EAID_58EA7A4F_7EAB_4af6_A8B6_358B1A51BDC5;Bygningslinje;linje som beskriver bygningsdetalj innenfor en takflate og som ikke kan beskrives av andre objekttyper Eksempel: Valming på tak;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\BeskrivendeBygningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58EA7A4F_7EAB_4af6_A8B6_358B1A51BDC5;5.1 EAID_09683F0C_CC35_4013_8A80_058296380A88;BygningsmasseGenEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09683F0C_CC35_4013_8A80_058296380A88;20190901 EAID_73122394_D52E_4f2f_A3FE_87D2154F5D24;BygningsmessigAnleggVann;beskrivende linje for bygningsmessige anlegg ved sjø og vassdrag, uspesifisert -- Definition -- descriptive line for building-related facility by the sea or a watercourse, unspecified;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_73122394_D52E_4f2f_A3FE_87D2154F5D24;20181101 EAID_B107AAA4_7130_4298_A4D4_2A33425FE3AE;BygningsmessigAnleggVann;beskrivende linje for bygningsmessige anlegg ved sjø og vassdrag, uspesifisert -- Definition -- descriptive line for building-related facility by the sea or a watercourse, unspecified;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B107AAA4_7130_4298_A4D4_2A33425FE3AE;20201001 EAPK_490F51F4_C419_4e54_9A47_58B94F1FF3E3;BygningsmessigeAnlegg;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, BygningsmessigeAnlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\BygningsmessigeAnlegg;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_490F51F4_C419_4e54_9A47_58B94F1FF3E3;5.0.2 EAPK_CAA1510A_E584_446d_9566_010AEAAC1708;BygningsmessigeAnlegg;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, BygningsmessigeAnlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.1\BygningsmessigeAnlegg;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CAA1510A_E584_446d_9566_010AEAAC1708;5.1 EAPK_4D69A909_EE5C_421c_ADAB_843182B5C9A1;BygningsmessigeAnlegg;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, BygningsmessigeAnlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\BygningsmessigeAnlegg;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4D69A909_EE5C_421c_ADAB_843182B5C9A1;5.0.1 EAPK_8395C08B_5331_49ce_BF5E_DF98D6B5B1AF;BygningsmessigeAnlegg;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, BygningsmessigeAnlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg 5.0\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\BygningsmessigeAnlegg;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8395C08B_5331_49ce_BF5E_DF98D6B5B1AF;5.0.1 EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;bygningsnavn;navn til kirkebygget;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2CB0F4A_3A83_451a_8BC9_B824CAD222E7;20180601 EAID_3F296F5D_E775_4884_B49B_D17EE7308630;bygningsnummer;nummerering av bygninger fra Matrikkelen. Nummeret er unikt og landsdekkende.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygninger\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F296F5D_E775_4884_B49B_D17EE7308630;4.61 EAID_752C4F2C_F064_4c67_A956_A45AFE3BF119;bygningsnummer;nummerering av bygninger fra Matrikkelen. Nummeret er unikt og landsdekkende.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygninger\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_752C4F2C_F064_4c67_A956_A45AFE3BF119;5.0 EAID_76265F5A_1D89_42b2_A766_93A520988C39;bygningsnummer;nummerering av bygninger fra Matrikkelen. Nummeret er unikt og landsdekkende.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\Bygninger\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76265F5A_1D89_42b2_A766_93A520988C39;5.0 EAID_AC7FF79D_7AE0_4548_9DBD_DC036B593025;bygningsnummer;nummerering av bygninger fra Matrikkelen. Nummeret er unikt og landsdekkende.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\Bygninger\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC7FF79D_7AE0_4548_9DBD_DC036B593025;5.1 EAID_7A41E720_B202_4a3d_804E_DFF3C0701768;bygningsnummer;nummerering av bygninger fra Matrikkelen. Nummeret er unikt og landsdekkende. Merknad: For tiltak som omhandler bygninger (tiltakstype nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging) skal bygningsnummer overføres til tiltaket så fort bygningsnummeret er etablert i Matrikkelen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.1\BygningTiltak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A41E720_B202_4a3d_804E_DFF3C0701768;5.1 EAID_5C36EF37_F28D_4adc_8129_E535F3F64D45;bygningsnummer;nummerering av bygninger fra Matrikkelen. Nummeret er unikt og landsdekkende. Merknad: For tiltak som omhandler bygninger (tiltakstype nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging) skal bygningsnummer overføres til tiltaket så fort bygningsnummeret er etablert i Matrikkelen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0\BygningTiltak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C36EF37_F28D_4adc_8129_E535F3F64D45;5.0 EAID_428D27EB_4F33_464b_B115_3EDBE8C2F511;bygningsnummer;nummerering av bygninger fra Matrikkelen. Nummeret er unikt og landsdekkende. Merknad: For tiltak som omhandler bygninger (tiltakstype nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging) skal bygningsnummer overføres til tiltaket så fort bygningsnummeret er etablert i Matrikkelen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak\PblTiltak;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_428D27EB_4F33_464b_B115_3EDBE8C2F511;4.6 EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;bygningsnummer;matrikkelens nummerering av bygninger. Merknad: Nummeret er landsdekkende, og kommunene har fått tildelt en eller flere nummerserier. De første 8 sifrene er løpenummer, og det niende er et modulus-11 kontrollsiffer. -- Definition -- the numbering of buildings in the cadastre Note: The number is nationwide, and the municipalities have been allocated one or more number series. The first 8 digits are serial numbers, and the ninth is a modulus-11 control digit.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\KulturminneBygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_501011ED_1600_40b3_9266_9E6188613882;20180301 EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;bygningsnummer;SSBs nummerering av bygninger. Nummeret er landsdekkende, og kommunene har fått tildelt en eller flere nummerserier. De første 8 sifrene er løpenummer, og det niende er et modulus-11 kontrollsiffer. BESKRIVELSE For å entydig kunne identifisere bygninger. -- Definition -- statistics Norway's numbering of buildings. The number is nationwide, and the municipalities have been allocated one or more number series. The first 8 digits are serial numbers, and the ninth is a modulus-11 control digit n DESCRIPTION To be able to uniquely identify the building;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;20160503 EAID_DB25D691_644B_4119_B107_CFB9EB96E75E;bygningsnummer;En entydig identifikasjon av bygningen. Bygningsnumrene er unike på landsbasis, og tildeles automatisk.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101\Bygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB25D691_644B_4119_B107_CFB9EB96E75E;20221101 EAID_69DB4C00_38E2_4b98_AD97_118E558CFE17;bygningsnummer;En entydig identifikasjon av bygningen. Bygningsnumrene er unike på landsbasis, og tildeles automatisk.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt\Bygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69DB4C00_38E2_4b98_AD97_118E558CFE17;20180501 EAID_96907EAF_EBF9_49a2_82A1_8BEE0F47958D;bygningsnummer;En entydig identifikasjon av bygningen. Bygningsnumrene er unike på landsbasis, og tildeles automatisk.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt\Bygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96907EAF_EBF9_49a2_82A1_8BEE0F47958D;20211101 EAPK_8CAF8477_ED63_4735_845B_1D64B8C3261A;BygningspunktUtvidet_20221101;Bygningsinformasjon fra Matrikkelen. Tilgjengelig for de som har fått tilgang gjennom tilgangskontroll. Brukerne må ha kjennskap til hvordan bygningsdata i Matrikkelen har oppstått og blir forvaltet i matrikkelsystemet. Datagrunnlaget er en kopi fra matrikkelen som oppdateres med fastsatt intervall ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8CAF8477_ED63_4735_845B_1D64B8C3261A;20221101 EAID_3F296F5D_E775_4884_B49B_D17EE7308630;bygningsstatus;informasjon om bygningens status;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygninger\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F296F5D_E775_4884_B49B_D17EE7308630;4.61 EAID_5DE63EE7_39F0_4d64_A1B4_F96018241BD3;Bygningsstatus;Bygningsstatuskoder fra matrikkelen som benyttes i FKB-Bygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygninger;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5DE63EE7_39F0_4d64_A1B4_F96018241BD3;5.0 EAID_752C4F2C_F064_4c67_A956_A45AFE3BF119;bygningsstatus;informasjon om bygningens status;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygninger\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_752C4F2C_F064_4c67_A956_A45AFE3BF119;5.0 EAID_26E7011D_2E6A_4b03_A3E7_F95F2A3331DA;Bygningsstatus;Bygningsstatuskoder fra matrikkelen som benyttes i FKB-Bygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\Bygninger;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26E7011D_2E6A_4b03_A3E7_F95F2A3331DA;5.0 EAID_76265F5A_1D89_42b2_A766_93A520988C39;bygningsstatus;informasjon om bygningens status;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\Bygninger\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76265F5A_1D89_42b2_A766_93A520988C39;5.0 EAID_74525AD2_87BE_410e_98D9_E0126CF84B6D;Bygningsstatus;Bygningsstatuskoder fra matrikkelen som benyttes i FKB-Bygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\Bygninger;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74525AD2_87BE_410e_98D9_E0126CF84B6D;5.1 EAID_AC7FF79D_7AE0_4548_9DBD_DC036B593025;bygningsstatus;informasjon om bygningens status;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\Bygninger\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC7FF79D_7AE0_4548_9DBD_DC036B593025;5.1 EAID_2260373C_F585_41bc_BFA3_4B16C41D71C3;bygningsstatus;Hvilken status (lovlig status for bygningstiltak) er gitt, f.eks. at ferdigattest eller rammetillatelse er gitt. Kan også vise kode for føringshistorikk (fra 2020);SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101\historikk over bygningsstatuser;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2260373C_F585_41bc_BFA3_4B16C41D71C3;20221101 EAID_DB25D691_644B_4119_B107_CFB9EB96E75E;bygningsstatus;Viser bygningens nåværende status (lovlig status for bygningstiltak). Merknad: I spesielle tilfeller kan et bygg få igangsettingstillatelse og ferdigattest for en del av bygget, og så igangsettingstillatelse for en annen del.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101\Bygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB25D691_644B_4119_B107_CFB9EB96E75E;20221101 EAID_69DB4C00_38E2_4b98_AD97_118E558CFE17;bygningsstatus;Viser bygningens nåværende status. Merknad: I spesielle tilfeller kan et bygg få igangsettingstillatelse og ferdigattest for en del av bygget, og så igangsettingstillatelse for en annen del.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt\Bygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69DB4C00_38E2_4b98_AD97_118E558CFE17;20180501 EAID_96907EAF_EBF9_49a2_82A1_8BEE0F47958D;bygningsstatus;Viser bygningens nåværende status. Merknad: I spesielle tilfeller kan et bygg få igangsettingstillatelse og ferdigattest for en del av bygget, og så igangsettingstillatelse for en annen del.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt\Bygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96907EAF_EBF9_49a2_82A1_8BEE0F47958D;20211101 EAID_DB25D691_644B_4119_B107_CFB9EB96E75E;bygningsstatusHistorikk;Hvilken status (lovlige status for bygningstiltak) en bygning har eller har gjennomgått.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101\Bygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB25D691_644B_4119_B107_CFB9EB96E75E;20221101 EAID_74732BE5_BD3B_4b86_A7B6_9F93F3AFA64D;bygningsstatusHistorikkId;lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101\IdentBygningsstatusHistorikk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74732BE5_BD3B_4b86_A7B6_9F93F3AFA64D;20221101 EAID_D29CC26F_B662_42ff_8DE1_0D03636F7182;BygningsstatusKode;Lovlige statuser for bygningstiltak.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygninger;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D29CC26F_B662_42ff_8DE1_0D03636F7182;4.61 EAID_1042825D_EEDD_4655_A4E8_9E38E0C03F2A;BygningsstatusKode;Lovlige statuser for bygningstiltak.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1042825D_EEDD_4655_A4E8_9E38E0C03F2A;20221101 EAID_455F6A03_69B9_466c_8205_4A3FBBC05900;BygningsstatusKode;Lovlige statuser for bygningstiltak.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_455F6A03_69B9_466c_8205_4A3FBBC05900;20180501 EAID_6E21997A_13BF_46de_8A7F_320E84114BF4;BygningsstatusKode;Lovlige statuser for bygningstiltak.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E21997A_13BF_46de_8A7F_320E84114BF4;20211101 EAID_3F296F5D_E775_4884_B49B_D17EE7308630;bygningstype;beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygninger\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F296F5D_E775_4884_B49B_D17EE7308630;4.61 EAID_B4AA0265_52B5_4462_BD0A_9B31C0FAAEED;bygningstype;beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygninger\AnnenBygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4AA0265_52B5_4462_BD0A_9B31C0FAAEED;4.61 EAID_6F0B5B4F_CD09_4a20_9375_24BD394439C4;Bygningstype;Bygningstyper fra matrikkelen som benyttes i FKB-Bygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygninger;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F0B5B4F_CD09_4a20_9375_24BD394439C4;5.0 EAID_752C4F2C_F064_4c67_A956_A45AFE3BF119;bygningstype;beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygninger\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_752C4F2C_F064_4c67_A956_A45AFE3BF119;5.0 EAID_76265F5A_1D89_42b2_A766_93A520988C39;bygningstype;beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\Bygninger\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76265F5A_1D89_42b2_A766_93A520988C39;5.0 EAID_F1F84E98_3AB2_4ead_A619_5A2E0C3E98CC;Bygningstype;Bygningstyper fra matrikkelen som benyttes i FKB-Bygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\Bygninger;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1F84E98_3AB2_4ead_A619_5A2E0C3E98CC;5.0 EAID_AC7FF79D_7AE0_4548_9DBD_DC036B593025;bygningstype;beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\Bygninger\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC7FF79D_7AE0_4548_9DBD_DC036B593025;5.1 EAID_C2F0CE17_411B_4b99_A6B7_72A8F404D6F8;Bygningstype;Bygningstyper fra matrikkelen som benyttes i FKB-Bygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\Bygninger;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C2F0CE17_411B_4b99_A6B7_72A8F404D6F8;5.1 EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;bygningstype;Bygningstype sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;20160503 EAID_9944725D_CE48_4efc_B997_4D1FDA437605;Bygningstype;beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til. Denne samsvarer i størst mulig grad med tilsvarende informasjon i GAB/Matrikkelen for bygninger Merknad 1: I GAB er bygningene i størst mulig grad registrert ut fra den faktiske bruk, og ikke nødvendigvis det som bygningen er godkjent for gjennom byggesaksbehandlingen. Merknad 2: Denne egenskapen er identisk med Norges Byggstandardiseringsråd vedrørende tabell for bygningstyper, NBR F33/95. Fra 1.1.2000 er disse de eneste som vedlikeholdes i GAB. -- Definition - - description of what the building is actually used for, alternatively what the building is approved for. This complies insofar as possible with corresponding building information in GAB. Note 1: In GAB, the buildings are insofar as possible registered according to the actual ??;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9944725D_CE48_4efc_B997_4D1FDA437605;20160503 EAID_DB25D691_644B_4119_B107_CFB9EB96E75E;bygningstype;Bygningstype sier hva bygningen er brukt til Tillegg: Eller hva kommunen har godkjent det brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101\Bygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB25D691_644B_4119_B107_CFB9EB96E75E;20221101 EAID_924B528A_C77B_4cc3_AE19_DAA0FA81B82E;bygningstype;Bygningstype sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_924B528A_C77B_4cc3_AE19_DAA0FA81B82E;20180501 EAID_565ACFBF_0F32_461a_AA09_657BFA1FCFBE;bygningstype;Bygningstype sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_565ACFBF_0F32_461a_AA09_657BFA1FCFBE;20211101 EAID_768E858A_F6AB_47bc_9373_4FB8F07B1B31;bygningstype;bygningstype sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N100 Kartdata\Bygninger_og_anlegg\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_768E858A_F6AB_47bc_9373_4FB8F07B1B31;1.0 EAID_B0F1257E_453F_474d_8D4F_3801D8C9C2DE;bygningstype;bygningstype sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Bygninger_og_anlegg\Bygning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0F1257E_453F_474d_8D4F_3801D8C9C2DE;1.0 EAID_CC32BDF7_5FEF_49d0_B79B_9E4469CDD737;BygningstypeKode;beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til. Skjermingsverdige bygningstyper er fjernet fra kodelista og representeres som bygningstype 999 i FKB.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygninger;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC32BDF7_5FEF_49d0_B79B_9E4469CDD737;4.61 EAID_08CE1CCB_EE23_4726_8C40_16B717338180;BygningstypeKode;Koder for hva bygget er brukt til.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_08CE1CCB_EE23_4726_8C40_16B717338180;20160503 EAID_84C5CE04_7E87_43d1_A1FE_EB7E0CAFE384;BygningstypeKode;beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til., - unntatt de skjermingsverdige bygningstypene.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84C5CE04_7E87_43d1_A1FE_EB7E0CAFE384;20221101 EAID_DBE08279_98F0_4833_A480_7CCF216FC5B7;BygningstypeKode;beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til., - unntatt de skjermingsverdige bygningstypene.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBE08279_98F0_4833_A480_7CCF216FC5B7;20180501 EAID_97CA53BA_2FF2_4632_9639_78A36240EEC7;BygningstypeKode;beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til., - unntatt de skjermingsverdige bygningstypene.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_97CA53BA_2FF2_4632_9639_78A36240EEC7;20211101 EAID_DBA2BF55_8462_49b3_93D9_2F60F81B0355;BygningstypeKode;koder for hva bygget er brukt til.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N100 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBA2BF55_8462_49b3_93D9_2F60F81B0355;1.0 EAID_B3CA3730_98E2_46c0_9E52_87FD420B05C2;BygningstypeKode;bygningstype sier hva bygningen er brukt til;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3CA3730_98E2_46c0_9E52_87FD420B05C2;1.0 EAPK_795150C2_DB55_4756_AA16_1D907B1B6D1C;Bygningsvedheng;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsvedheng;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsvedheng;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_795150C2_DB55_4756_AA16_1D907B1B6D1C;4.61 EAID_FE76AB8F_F8DA_4380_8DC8_FFE85C78819D;Bygningsvedheng;bygningsdetaljer som ligger i tilknytning til bygningen, og som ikke er knyttet til bygningens avgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsvedheng;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE76AB8F_F8DA_4380_8DC8_FFE85C78819D;4.61 EAPK_D92372CE_F8F4_4306_8DFD_758BF22BC8C8;Bygningsvedheng;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsvedheng;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygningsvedheng;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D92372CE_F8F4_4306_8DFD_758BF22BC8C8;5.0 EAID_96C7CE5E_FA6F_4df5_8AF1_B4C09C7CE6C8;Bygningsvedheng;bygningsdetaljer som ligger i tilknytning til bygningen, og som ikke er knyttet til bygningens avgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygningsvedheng;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96C7CE5E_FA6F_4df5_8AF1_B4C09C7CE6C8;5.0 EAPK_6DDB731F_FEC1_4f17_B24E_A3D44CE4778D;Bygningsvedheng;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsvedheng;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\Bygningsvedheng;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_6DDB731F_FEC1_4f17_B24E_A3D44CE4778D;5.0 EAID_EA5504A7_E5A8_40d5_BF45_1497F171DF73;Bygningsvedheng;bygningsdetaljer som ligger i tilknytning til bygningen, og som ikke er knyttet til bygningens avgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\Bygningsvedheng;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA5504A7_E5A8_40d5_BF45_1497F171DF73;5.0 EAPK_11851993_76EE_4b30_9E32_DCFCD69048BE;Bygningsvedheng;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsvedheng;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\Bygningsvedheng;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_11851993_76EE_4b30_9E32_DCFCD69048BE;5.1 EAID_C33DEA85_6138_41d7_92E2_3DEB19146E83;Bygningsvedheng;bygningsdetaljer som ligger i tilknytning til bygningen, og som ikke er knyttet til bygningens avgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\Bygningsvedheng;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C33DEA85_6138_41d7_92E2_3DEB19146E83;5.1 EAID_7A41E720_B202_4a3d_804E_DFF3C0701768;BygningTiltak;Tiltak som gjelder Bygning etter plan- og bygningsloven. Kommunene er ansvarlige for saksbehandling etter Pbl og føring av BygningTiltak i tiltaksbasen. Bygningsnummer (og ev. bygningsendringsnummer) fra Matrikkelen registreres på tiltaket så fort bygningen er etablert i Matrikkelen. Område-geometrien til tiltaket angir området i grunnriss som bygningen skal bygges innenfor. Dette vil normalt samsvare med byggets planlagte yttervegger. Dersom man ønsker å gi informasjon om bygningens planlagte høyde kan dette gjøres ved å: 1. Angi høydeverdier på områdegeometrien og sette høydereferanse topp. Geometrien må inneholde mønehøyde (høyeste nivå på bygget). 2. Angi en verdi for maks høyde over gjennomsnittlig terrenghøyde 3. Registrere objekter av typen BygningKnekklinje som beskriver planlagt form på bygget i 2.5D i mer detalj. Ved registrering av tiltak under bakken benyttes Medium U på tiltaksomriss. Kotehøyde på omriss gis som høyeste taknivå og kotehøyde på laveste gulvnivå legges inn på egenskap Lavestegulv;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A41E720_B202_4a3d_804E_DFF3C0701768;5.1 EAID_5C36EF37_F28D_4adc_8129_E535F3F64D45;BygningTiltak;Tiltak som gjelder Bygning etter plan- og bygningsloven. Kommunene er ansvarlige for saksbehandling etter Pbl og føring av BygningTiltak i tiltaksbasen. Bygningsnummer (og ev. bygningsendringsnummer) fra Matrikkelen registreres på tiltaket så fort bygningen er etablert i Matrikkelen. Område-geometrien til tiltaket angir området i grunnriss som bygningen skal bygges innenfor. Dette vil normalt samsvare med byggets planlagte yttervegger. Dersom man ønsker å gi informasjon om bygningens planlagte høyde kan dette gjøres ved å: 1. Angi høydeverdier på områdegeometrien og sette høydereferanse topp. Geometrien må inneholde mønehøyde (høyeste nivå på bygget). 2. Angi en verdi for maks høyde over gjennomsnittlig terrenghøyde 3. Registrere objekter av typen BygningKnekklinje som beskriver planlagt form på bygget i 2.5D i mer detalj. Ved registrering av tiltak under bakken benyttes Medium U på tiltaksomriss. Kotehøyde på omriss gis som høyeste taknivå og kotehøyde på laveste gulvnivå legges inn på egenskap Lavestegulv;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C36EF37_F28D_4adc_8129_E535F3F64D45;5.0 EAID_7F0431FE_A55B_4c2f_BCC1_D29D579B720A;BymessigBebyggelse;kvartalsbebyggelse (bykjerne) med stort innslag av forretnings- og servicebygg Merknad: Husene har overveiende to eller flere etasjer. -- Definition -- city block (town centre) with a large element of shops and service buildings. Note: The buildings have predominantly two or more storeys.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N100 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7F0431FE_A55B_4c2f_BCC1_D29D579B720A;1.0 EAID_42BB028E_8921_49bc_97E4_885485353AC3;BymessigBebyggelse;kvartalsbebyggelse (bykjerne) med stort innslag av forretnings- og servicebygg Merknad: Husene har overveiende to eller flere etasjer. -- Definition -- city block (town centre) with a large element of shops and service buildings. Note: The buildings have predominantly two or more storeys.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42BB028E_8921_49bc_97E4_885485353AC3;1.0 EAID_60FA2379_52D8_4cb2_9D50_969790456C7C;BymessigBebyggelse;kvartalsbebyggelse (bykjerne) med stort innslag av forretnings- og servicebygg Merknad: Husene har overveiende to eller flere etasjer. -- Definition -- city block (town centre) with a large element of shops and service buildings. Note: The buildings have predominantly two or more storeys.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_60FA2379_52D8_4cb2_9D50_969790456C7C;1.0 EAID_A9A0590E_628B_4827_B267_B0700D11D919;båndlagtFremTil;planbestemmelsen om midlertidig båndlagt i påvente av vedtak etter pbl., eller særlov, med angivelse av hvilke rådighetsbegrensinger som gjelder inntil det er utarbeidet et nytt forvaltningsgrunnlag for arealet (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Hensyn\RpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9A0590E_628B_4827_B267_B0700D11D919;1.0 EAID_0E8537D5_AFC4_479c_807A_B9812DA059CA;båndlagtFremTil;planbestemmelsen om midlertidig båndlagt i påvente av vedtak etter pbl., eller særlov, med angivelse av hvilke rådighetsbegrensinger som gjelder inntil det er utarbeidet et nytt forvaltningsgrunnlag for arealet (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8537D5_AFC4_479c_807A_B9812DA059CA;1.0 EAID_0D18D93B_92AA_420e_AFA0_7F44281A4A09;båndlagtFremTil;planbestemmelsen om midlertidig båndlagt i påvente av vedtak etter pbl., eller særlov, med angivelse av hvilke rådighetsbegrensinger som gjelder inntil det er utarbeidet et nytt forvaltningsgrunnlag for arealet (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D18D93B_92AA_420e_AFA0_7F44281A4A09;1.0 EAID_6CFE45C0_0F5F_4d54_AF78_BE084C18A57D;båndlagtFremTil;planbestemmelsen om midlertidig båndlagt i påvente av vedtak etter pbl., eller særlov, med angivelse av hvilke rådighetsbegrensinger som gjelder inntil det er utarbeidet et nytt forvaltningsgrunnlag for arealet (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6CFE45C0_0F5F_4d54_AF78_BE084C18A57D;1.0 EAID_2492AF70_A20A_4858_B4A1_A8BCFE88B373;båndlegging;hensynssone - båndlegging (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Produktspesifikasjoner\Statnett\Byggeforbudssoner\KpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2492AF70_A20A_4858_B4A1_A8BCFE88B373;20190601 EAID_A9A0590E_628B_4827_B267_B0700D11D919;båndlegging;kode for type båndlegging i hensynssone for båndlegging (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Hensyn\RpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9A0590E_628B_4827_B267_B0700D11D919;1.0 EAID_0E8537D5_AFC4_479c_807A_B9812DA059CA;båndlegging;hensynssone - båndlegging (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\KpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8537D5_AFC4_479c_807A_B9812DA059CA;1.0 EAID_0D18D93B_92AA_420e_AFA0_7F44281A4A09;båndlegging;hensynssone - båndlegging (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D18D93B_92AA_420e_AFA0_7F44281A4A09;1.0 EAID_6CFE45C0_0F5F_4d54_AF78_BE084C18A57D;båndlegging;hensynssone - båndlegging (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401\Bestemmelser og hensyn\RpBåndleggingSone;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6CFE45C0_0F5F_4d54_AF78_BE084C18A57D;1.0 EAID_9C222A93_1440_47c3_8C6F_5C7E113366BF;Bølgebryter;konstruksjon som beskytter et kystområde-,havn/havnebasseng eller ankringsområde mot bølger Merknad: Forskjell fra molo, ikke brukbar til fortøyning av båter. -- Definition -- construction protecting a coastal area, a harbour/harbour basin or anchorages against waves;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C222A93_1440_47c3_8C6F_5C7E113366BF;20181101 EAID_EC990B0C_5D8E_4013_9BD6_426649AF0E58;Bølgebryter;konstruksjon som beskytter et kystområde-,havn/havnebasseng eller ankringsområde mot bølger Merknad: Forskjell fra molo, ikke brukbar til fortøyning av båter. -- Definition -- construction protecting a coastal area, a harbour/harbour basin or anchorages against waves;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC990B0C_5D8E_4013_9BD6_426649AF0E58;20201001 EAID_C2189525_E146_474a_A04A_5EBFE250BCBA;cadastralUnitNumber;Nummer for en gårdsenhet i matrikkelen, som er unik innenfor hver kommune. Gårdsnummer forkortes gnr. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Code lists and datatypes\Address;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C2189525_E146_474a_A04A_5EBFE250BCBA;1.0 EAID_F4E1A2D0_6DDE_48b2_A520_E7762D53D537;Camera;Kamera tilknyttet havnen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4E1A2D0_6DDE_48b2_A520_E7762D53D537;3.0 EAID_A4D045C9_5FCD_44fa_8607_BBC9F7012F51;Campingplass;faste anlegg med servicebygg, campinghytter o.l.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2\Fritidsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4D045C9_5FCD_44fa_8607_BBC9F7012F51;5.0.2 EAID_955073CB_3501_44c3_80AC_78BCCBF70A28;Campingplass;faste anlegg med servicebygg, campinghytter o.l.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.1\Fritidsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_955073CB_3501_44c3_80AC_78BCCBF70A28;5.0.1 EAID_0BDA7941_E3D9_4457_BDDC_769E748FF404;Campingplass;faste anlegg med serviceanlegg, campinghytter o.l.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\Fotogrammetrisk FKB-Arealbruk 5.0\FKB-Arealbruk-5.0\Fritidsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0BDA7941_E3D9_4457_BDDC_769E748FF404;5.0 EAID_FAB4AC5B_DB01_4fcc_A7B7_B5110FE6691A;Campingplass;faste anlegg med vaskerom, campinghytter o.l. -- Definition -- permanent construction with wash rooms, cabins, etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N100 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FAB4AC5B_DB01_4fcc_A7B7_B5110FE6691A;1.0 EAID_4706DF1A_A195_453d_811B_CB778858E426;Campingplass;faste anlegg med vaskerom, campinghytter o.l. -- Definition -- permanent construction with wash rooms, cabins, etc.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4706DF1A_A195_453d_811B_CB778858E426;1.0 EAID_43D5B160_A660_4dec_9CCA_E86DE2AF34E9;capacity;Kapasitet til tømming, angitt i antall m3/time. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LiquidWasteFacility;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43D5B160_A660_4dec_9CCA_E86DE2AF34E9;3.0 EAID_4682A030_A3CB_41e6_86B8_557C3B39D5B3;capacity;Kapasitet til fylling av vann angitt i antall m3/time. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\WaterConnection;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4682A030_A3CB_41e6_86B8_557C3B39D5B3;3.0 EAID_4B57DDFB_43FC_4f2d_B22E_0EA3331FE462;capacity;Kapasitet til fylling av drivstoff angitt i antall m3/time.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\FuelConnection;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B57DDFB_43FC_4f2d_B22E_0EA3331FE462;3.0 EAID_548D3797_BDE4_4f8d_8112_20A4B4B01965;Catzoc;kode som angir kvaliteten på dybdeinformasjonen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_548D3797_BDE4_4f8d_8112_20A4B4B01965;20240301 EAID_6022F920_A289_42dc_A54E_96C2E852AD17;catzoc;egenskap for kode som angir kvaliteten på dybdeinformasjonen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\ENC Datakvalitet\Kvalitetsinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6022F920_A289_42dc_A54E_96C2E852AD17;20240301 EAID_B0D9E809_2AC4_4e87_B2FD_584CD4331E4B;catzoc;egenskap for kode som angir kvaliteten på dybdeinformasjonen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Datakvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0D9E809_2AC4_4e87_B2FD_584CD4331E4B;20201001 EAID_CC2D4716_BF6F_47e6_840F_2C2516E6567E;Catzoc;kode som angir kvaliteten på dybdeinformasjonen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC2D4716_BF6F_47e6_840F_2C2516E6567E;20201001 EAID_4264CFD1_3247_4d39_AACA_F837C530235B;centerLine;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. Brukes ved gruppering av fendere. Geometrien skal følge kaifront der hvor det er mange like fendere. Antall fendere oppgis i antall-felt, og avstand spesifiseres i informasjonsfeltet. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4264CFD1_3247_4d39_AACA_F837C530235B;3.0 EAID_615F437E_7985_4c40_9B58_CBA496FC2FF2;centerLine;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\PortFenceEntrance;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_615F437E_7985_4c40_9B58_CBA496FC2FF2;3.0 EAID_6D0A237D_C08A_4b4f_B590_FD41EA166667;centerLine;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\QuayFront;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D0A237D_C08A_4b4f_B590_FD41EA166667;3.0 EAID_A6D46027_175F_427c_8A3C_C1BF553E605A;centerLine;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\PortFence;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A6D46027_175F_427c_8A3C_C1BF553E605A;3.0 EAID_A4D3EB01_B9F2_4c01_B9BB_92F0B5688094;certificationDate;Dato for forrige sertifisering.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\MooringFacilities;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4D3EB01_B9F2_4c01_B9BB_92F0B5688094;3.0 EAID_50E04399_7205_4a31_BB96_5C66448E93E9;cesium137;Activity concentration of a given radionuclide (Xx-123), alternatively detection limit if activity concentration is below this detection limit. Detection limit is unique for each measurement.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment\Sampling_Seawater;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50E04399_7205_4a31_BB96_5C66448E93E9;20170501 EAID_849C1ADE_959C_43bf_92E1_40C191CD8BAE;cesium137;Activity concentration of a given radionuclide (Xx-123), alternatively detection limit if activity concentration is below this detection limit. Detection limit is unique for each measurement.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment\Sampling_Seaweed;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_849C1ADE_959C_43bf_92E1_40C191CD8BAE;20170501 EAID_888A16C7_97E1_4785_9952_ECC23046CDF8;cesium137;Activity concentration of a given radionuclide (Xx-123), alternatively detection limit if activity concentration is below this detection limit. Detection limit is unique for each measurement.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment\Sampling_SurfaceSediments;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_888A16C7_97E1_4785_9952_ECC23046CDF8;20170501 EAID_94BA6F30_C025_4fa3_8F2C_6371BB2F61ED;cesium137;Activity concentration of a given radionuclide (Xx-123), alternatively detection limit if activity concentration is below this detection limit. Detection limit is unique for each measurement.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment\Sampling_MarineAnimals;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_94BA6F30_C025_4fa3_8F2C_6371BB2F61ED;20170501 EAID_68176448_8871_4cb7_B6AA_20C084B41A77;Class1;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_68176448_8871_4cb7_B6AA_20C084B41A77;20180501 EAID_DC90C73B_E719_4e00_9E03_681A95FA257C;Class1;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Arealdekke;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DC90C73B_E719_4e00_9E03_681A95FA257C;1.0 EAID_2074138C_5C7B_44cb_84C6_EABBA83D3AD0;CommonProperties;Abstract object used as a container for properties that the object-types have in common.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2074138C_5C7B_44cb_84C6_EABBA83D3AD0;20170501 EAPK_BD89C140_2A57_4684_B591_EEF9EBE079E1;CommonProperties;Inneholder elementer fra SOSI 5.1 Generelle konsepter og andre generelle elementer, i tillegg til abstrakte objekttyper for Havnedata. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\CommonProperties;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_BD89C140_2A57_4684_B591_EEF9EBE079E1;1.0 EAID_A6F10799_D02B_422f_9A4C_A4F0F85A9B74;CommonPropertiesOptional;Abstrakt objekttype som bærer en felles egenskaper som brukes på alle objekttyper. Opsjonelle egenskaper.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\CommonProperties;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A6F10799_D02B_422f_9A4C_A4F0F85A9B74;1.0 EAID_9569F2AA_9A93_4ff0_A23C_E261C5A89E79;CommonPropertiesRegulations;Fellesegenskaper for reguleringer.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Regulations;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9569F2AA_9A93_4ff0_A23C_E261C5A89E79;1.0 EAID_77E1EE3E_7DC8_4488_B768_B6154A6647AA;CommonPropertiesRequired;"""Abstract feature type that holds common properties used for all feature types in the dataset. Required properties.""@en";SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\CommonProperties;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77E1EE3E_7DC8_4488_B768_B6154A6647AA;1.0 EAID_9AF88C5D_B2E4_46ed_A7EF_743B6B839FA7;connectionId;Id-nummer eller annen beskrivelse som spesifiserer hvilken type kontakt. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Code lists and datatypes\ElectricityConnectionProperties;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9AF88C5D_B2E4_46ed_A7EF_743B6B839FA7;1.0 EAID_43D5B160_A660_4dec_9CCA_E86DE2AF34E9;connectionSize;Størrelse/dimensjon på rørene som skal kobles sammen. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LiquidWasteFacility;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43D5B160_A660_4dec_9CCA_E86DE2AF34E9;3.0 EAID_4682A030_A3CB_41e6_86B8_557C3B39D5B3;connectionSize;Størrelse/dimensjon på rørene som skal kobles sammen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\WaterConnection;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4682A030_A3CB_41e6_86B8_557C3B39D5B3;3.0 EAID_7B6745AE_A79C_4b88_B452_AD31E8F0F07A;contactInformationPFSO;Kontaktinformasjon til PFSP eller assisterende PFSO på det aktuelle ISPS-området.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Code lists and datatypes\ISPSPortFacility;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B6745AE_A79C_4b88_B452_AD31E8F0F07A;1.0 EAID_4B57DDFB_43FC_4f2d_B22E_0EA3331FE462;contactName;Navn eller firmanavn som forvalter av drivstofftilkoblingspunktet. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\FuelConnection;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B57DDFB_43FC_4f2d_B22E_0EA3331FE462;3.0 EAID_849C1ADE_959C_43bf_92E1_40C191CD8BAE;county;Numbering of counties according to official list from Statistics Norway.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment\Sampling_Seaweed;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_849C1ADE_959C_43bf_92E1_40C191CD8BAE;20170501 EAID_C2189525_E146_474a_A04A_5EBFE250BCBA;county;Navn på fylke. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Code lists and datatypes\Address;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C2189525_E146_474a_A04A_5EBFE250BCBA;1.0 EAID_244F9A66_EF7B_43b2_B057_A5B27920DC8D;CountyCodes;Numbering of counties according to official list from Statistics Norway.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_244F9A66_EF7B_43b2_B057_A5B27920DC8D;20170501 EAID_03F43332_1AF9_4820_BB66_C6BC9F3B6385;Crane;Innretning for å løfte eller flytte tunge gjenstander, og hører til på kaien/havnen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_03F43332_1AF9_4820_BB66_C6BC9F3B6385;3.0 EAID_9C619CEB_A9B7_43a1_938E_3182FD918F1B;craneCapacity;Kapasitet til kran tilknyttet slipp, angitt i tonn. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipway;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C619CEB_A9B7_43a1_938E_3182FD918F1B;3.0 EAID_899A50CC_0ED2_4fcf_B425_A82B5357618C;crs;koordinatreferansesystem (gitt som EPSG-kode);SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign-1.0\InfraGML\InfraGML_Part0_Core\SpatialRepresentationN;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_899A50CC_0ED2_4fcf_B425_A82B5357618C;1.0 EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;ctdAntall;antall ctd-målinger som er utført. -- Definition -- Number of ctd measurements. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;20210501 EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;ctdAntall;antall ctd-målinger som er utført. -- Definition -- Number of ctd measurements. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;20210601 EAID_9AF88C5D_B2E4_46ed_A7EF_743B6B839FA7;current;Strømstyrke, oppgis i ampere, SI-enheten for elektrisk strøm. Strømstyrke er lik ladning som passerer et tverrsnitt av en leder pr. sekund. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Code lists and datatypes\ElectricityConnectionProperties;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9AF88C5D_B2E4_46ed_A7EF_743B6B839FA7;1.0 EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;Dam;konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;1.2 EAID_A5D9F05F_776D_4899_93B4_4F330D88DD86;Dam;konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5D9F05F_776D_4899_93B4_4F330D88DD86;1.0 EAID_0E0CBF2E_9A39_47ed_9C62_92C93519BD6F;Dam;konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N100 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E0CBF2E_9A39_47ed_9C62_92C93519BD6F;1.0 EAID_ED4B36D0_24C0_4d7f_AE33_8FB69F330E84;Dam;konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED4B36D0_24C0_4d7f_AE33_8FB69F330E84;1.0 EAID_4B0DC497_3C1B_4e68_BCA8_68942646988C;Dam;konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B0DC497_3C1B_4e68_BCA8_68942646988C;1.0 EAID_FCE30A15_6F42_42ea_B2ED_ADFAD39FAEC5;Dam;konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Bygninger_og_anlegg;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FCE30A15_6F42_42ea_B2ED_ADFAD39FAEC5;1.0 EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damAnsvarlig;navn på den ansvarlige for dammen;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;1.2 EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;damAnsvarlig;navn på den ansvarlige for dammen;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;1.3 EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;damAnsvarlig;navn på den ansvarlige for dammen;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;1.3 EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damFormålListe;hvilke hensikt dammen er tiltenkt, liste over alle formål -- Definition -- what the purpose of the dam is meant to be;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;1.2 EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;damFormålListe;hvilke hensikt dammen er tiltenkt, liste over alle formål -- Definition -- what the purpose of the dam is meant to be;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;1.3 EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;damFormålListe;hvilke hensikt dammen er tiltenkt, liste over alle formål -- Definition -- what the purpose of the dam is meant to be;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;1.3 EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damFunksjon;angivelse av om det er en hoveddam eller sperredam -- Definition -- indication of how the dam regulates the water;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;1.2 EAID_A3AFB7C9_7B8A_4636_B3DE_8F1310797453;DamFunksjon;angivelse av hvilken funksjon dammen har -- Definition - - specification of how the dam regulates the water;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3AFB7C9_7B8A_4636_B3DE_8F1310797453;1.2 EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;damFunksjon;angivelse av om det er en hoveddam eller sperredam -- Definition -- indication of how the dam regulates the water;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;1.3 EAID_A75A0D11_0C9F_4af6_B5A2_1C2970C77083;DamFunksjon;angivelse av hvilken funksjon dammen har -- Definition - - specification of how the dam regulates the water;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A75A0D11_0C9F_4af6_B5A2_1C2970C77083;1.3 EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;damFunksjon;angivelse av om det er en hoveddam eller sperredam -- Definition -- indication of how the dam regulates the water;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;1.3 EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damHovedType;konstruksjonsmateriale til dammen -- Definition -- the construction material of the dam;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;1.2 EAID_CE5B20FE_E873_4c3f_AF74_06056E5C1034;DamHovedType;konstruksjonsmateriale til dammen -- Definition - - construction materials for the dam;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE5B20FE_E873_4c3f_AF74_06056E5C1034;1.2 EAID_2BB9E5BA_28E9_4047_AA9D_4FB019C09007;DamHovedType;konstruksjonsmateriale til dammen -- Definition - - construction materials for the dam;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2BB9E5BA_28E9_4047_AA9D_4FB019C09007;1.3 EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;damHovedType;konstruksjonsmateriale til dammen -- Definition -- the construction material of the dam;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;1.3 EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;damHovedType;konstruksjonsmateriale til dammen -- Definition -- the construction material of the dam;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;1.3 EAID_133863BC_2319_407d_BDAD_FE0DF108D0CA;DamKategori;kategori av dam: dvs reguleringsdam, dam som demmer opp/senker uten regulering. Dam ved bekkeinntak, dam i elv, dam ved sluse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_133863BC_2319_407d_BDAD_FE0DF108D0CA;1.2 EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damKategori;kode for hva dammen regulerer: reguleringsdam, oppemt/senket innsjø, elv eller bekkeinntak;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;1.2 EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;damKategori;kode for hva dammen regulerer: reguleringsdam, oppemt/senket innsjø, elv eller bekkeinntak;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;1.3 EAID_9A01D479_6364_4eb9_B225_9B433535B00F;DamKategori;kategori av dam: dvs reguleringsdam, dam som demmer opp/senker uten regulering. Dam ved bekkeinntak, dam i elv, dam ved sluse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A01D479_6364_4eb9_B225_9B433535B00F;1.3 EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;damKategori;kode for hva dammen regulerer: reguleringsdam, oppemt/senket innsjø, elv eller bekkeinntak;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;1.3 EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damLengde;total damlengde oppgitt i meter -- Definition -- total length of the dam in metres;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;1.2 EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;damLengde;total damlengde oppgitt i meter -- Definition -- total length of the dam in metres;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;1.3 EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;DamLinje;konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;1.3 EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damNavn;dammens navn;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;1.2 EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;damNavn;dammens navn;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;1.3 EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;damNavn;dammens navn;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;1.3 EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damNr;unik løpenummer i NVE dam database;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;1.2 EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;damNr;unik løpenummer i NVE dam database;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;1.3 EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;damNr;unik løpenummer i NVE dam database;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\DamLinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37EB40B_9BF9_45c5_83DD_4404E9A402C2;1.3 EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;DamPunkt;konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4930478A_D0F5_4fbe_A461_A44B5773E231;1.3 EAPK_20B0A309_6E55_4a44_A5EE_D6191DC78670;Bunnsedimenter dannelse;viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen i kartlagte områder. Jordart som egenskap beskriver løsmassenes dannelsesmåte.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse;Gyldig;Annen;produktspesifikasjon;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_20B0A309_6E55_4a44_A5EE_D6191DC78670;1.1 EAID_1BD8F764_E2EE_4ea0_B27F_2B3CAF6CFF03;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Avgrensningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BD8F764_E2EE_4ea0_B27F_2B3CAF6CFF03;1.0 EAID_D744229C_8226_44f7_B722_CFA38C71A3D9;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D744229C_8226_44f7_B722_CFA38C71A3D9;1.0 EAID_3A15049C_CF87_4820_99F7_6D34EBF21BB2;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3A15049C_CF87_4820_99F7_6D34EBF21BB2;1.0 EAID_50BCA40B_8655_4047_8AFD_D9B76D776EF6;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50BCA40B_8655_4047_8AFD_D9B76D776EF6;1.0 EAID_AF420ECF_A229_491d_9AA5_136628949C9A;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF420ECF_A229_491d_9AA5_136628949C9A;1.0 EAID_5E0748DD_53AA_41b3_A6A2_04E02496C032;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landskap;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E0748DD_53AA_41b3_A6A2_04E02496C032;1.0 EAID_410354F5_5D20_4b9c_AD68_F03D9911A769;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_410354F5_5D20_4b9c_AD68_F03D9911A769;1.0 EAID_39DFC327_F38E_4119_9915_CF8BB0A32DE7;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39DFC327_F38E_4119_9915_CF8BB0A32DE7;1.1 EAID_0C2734E6_AC12_4356_BBD5_6985507A0A7C;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0C2734E6_AC12_4356_BBD5_6985507A0A7C;1.1 EAID_25AB64AB_C396_47ac_8C19_A082D4DFAC29;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_25AB64AB_C396_47ac_8C19_A082D4DFAC29;1.1 EAID_54E27632_E874_4c9e_981D_8505F4FADADB;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54E27632_E874_4c9e_981D_8505F4FADADB;3.0 EAID_90E2036C_DD8E_4c07_AE21_0E332E9E31B7;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata\Generelle typer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90E2036C_DD8E_4c07_AE21_0E332E9E31B7;1.0 EAID_5EA2A281_AA46_41a6_87DD_AF7B089A5C53;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N100 Kartdata\Generelle typer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5EA2A281_AA46_41a6_87DD_AF7B089A5C53;1.0 EAID_7C0E7BBB_4788_4db9_B1C2_985C41155C5E;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata\Generelle typer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7C0E7BBB_4788_4db9_B1C2_985C41155C5E;1.0 EAID_A8AD2195_3BEC_4a29_898D_7318ABB1F712;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata\Generelle typer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A8AD2195_3BEC_4a29_898D_7318ABB1F712;1.0 EAID_E4EC134C_5E84_4121_8C27_56E351B394B0;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Generelle typer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4EC134C_5E84_4121_8C27_56E351B394B0;1.0 EAID_172C1E44_A0E4_4400_870E_9C99CE637AA3;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Generelle typer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_172C1E44_A0E4_4400_870E_9C99CE637AA3;1.0 EAID_50D5A74A_3B03_4ada_9F0E_2E3D03C78043;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata\Generelle typer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50D5A74A_3B03_4ada_9F0E_2E3D03C78043;1.0 EAID_F0601F34_FFA4_4571_8A79_624B54C8A9C2;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F0601F34_FFA4_4571_8A79_624B54C8A9C2;20181101 EAID_9E9872C0_E0FC_4b05_B200_0221BFA5656F;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9E9872C0_E0FC_4b05_B200_0221BFA5656F;20201001 EAID_2768FCA0_F2A2_4519_83C0_1A9D725893E3;Databaseinformasjon;Datatype som gir opplysninger om datakilden til artsforekomsten.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2768FCA0_F2A2_4519_83C0_1A9D725893E3;20210901 EAID_A28A386D_D864_44fc_A8C9_54E456549A32;databaseInformasjon;Egenskaper som gir opplysninger om datakilden til artsforekomsten Features on the datasource for the occurrence;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista\FremmedlisteartObservasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A28A386D_D864_44fc_A8C9_54E456549A32;20210901 EAID_1CE08F3D_756F_4b1a_9D41_557E2A1F82F6;Databaseinformasjon;Datatype som gir opplysninger om datakilden til artsforekomsten.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1CE08F3D_756F_4b1a_9D41_557E2A1F82F6;20240501 EAID_972A56E1_2F05_4e46_A184_3B6A6EA99D55;databaseInformasjon;Egenskaper som gir opplysninger om datakilden til artsforekomsten Features on the datasource for the occurrence;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista\FremmedlisteartObservasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_972A56E1_2F05_4e46_A184_3B6A6EA99D55;20240501 EAID_38452B68_A684_4acd_9468_A0C7A655F900;databaseInformasjon;Egenskaper som gir opplysninger om datakilden til artsforekomsten Features on the datasource for the occurrence;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter\RødlisteartObservasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38452B68_A684_4acd_9468_A0C7A655F900;20210901 EAID_D89543BD_57E7_40e5_9999_FCB053CCA6D6;Databaseinformasjon;Datatype som gir opplysninger om datakilden til artsforekomsten.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D89543BD_57E7_40e5_9999_FCB053CCA6D6;20210901 EAID_0505EAE3_0305_404f_8094_6FD79778036E;dataCaptureDate;date when the object was registered/observed/measured in the terrain/environment;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Estimerte hekkebestander for sjøfugl\GeneralProperties;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0505EAE3_0305_404f_8094_6FD79778036E;20180201 EAID_1F7A322C_FFF0_4cc5_A8DD_703149357600;dataCaptureDate;date when the object was registered/observed/measured in the terrain/environment;SOSI Produktspesifikasjoner\NINA\SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav\GeneralProperties;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F7A322C_FFF0_4cc5_A8DD_703149357600;20180201 EAID_77E1EE3E_7DC8_4488_B768_B6154A6647AA;dataCaptureDate;Dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\CommonProperties\CommonPropertiesRequired;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77E1EE3E_7DC8_4488_B768_B6154A6647AA;1.0 EAID_6FAF9F78_59BB_4abe_B578_41F974AF10EC;dataCaptureMethod;Metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\CommonProperties\PositionQuality;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6FAF9F78_59BB_4abe_B578_41F974AF10EC;1.0 EAID_72E092CF_0F6B_4dd6_B12D_4F18EA54D67C;DataCaptureMethod;Metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\CommonProperties;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_72E092CF_0F6B_4dd6_B12D_4F18EA54D67C;1.0 EAID_6FAF9F78_59BB_4abe_B578_41F974AF10EC;dataCaptureMethodHeight;Metode brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\CommonProperties\PositionQuality;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6FAF9F78_59BB_4abe_B578_41F974AF10EC;1.0 EAID_C2888769_5954_4e3c_88A1_86224F42E4CB;DatafangsmetodeUtvidet;referanse til datasettype som ligger til grunn for kurvegenereringen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.2;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C2888769_5954_4e3c_88A1_86224F42E4CB;5.0.2 EAID_BCAEA1EE_44C2_49b2_9E8A_76B5C08E7933;DatafangsmetodeUtvidet;referanse til datasettype som ligger til grunn for kurvegenereringen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCAEA1EE_44C2_49b2_9E8A_76B5C08E7933;5.0.3 EAID_AE212F16_7E2F_4398_9152_978A7FA616EB;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AE212F16_7E2F_4398_9152_978A7FA616EB;2.2 EAID_7B776029_073E_42b1_A94F_4AB84F218636;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B776029_073E_42b1_A94F_4AB84F218636;2.2 EAID_235BB176_8F18_439b_A080_4A9622D9717D;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statnett\Byggeforbudssoner\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_235BB176_8F18_439b_A080_4A9622D9717D;20190601 EAID_831231A4_0F0B_4b3e_B73F_2488A20113CF;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Støysoner Jernbanenett etter T-1442\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_831231A4_0F0B_4b3e_B73F_2488A20113CF;20190101 EAID_768FBAB6_17AC_4a6d_A00A_AF37C0CC63A3;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_768FBAB6_17AC_4a6d_A00A_AF37C0CC63A3;20170303 EAID_693EC760_E394_4684_9D83_ADE04D0E1044;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Fiskeplasser Redskap\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_693EC760_E394_4684_9D83_ADE04D0E1044;20220404 EAID_F4FEB260_96EA_463b_B1A1_64DC4E870008;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Gyteområder\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4FEB260_96EA_463b_B1A1_64DC4E870008;20170601 EAID_38E82920_BB75_4e20_848C_458E252E1F0B;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38E82920_BB75_4e20_848C_458E252E1F0B;20210301 EAID_07E229A9_3E98_44f3_81AA_DFCDF55A050A;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Tarehøstefelt\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_07E229A9_3E98_44f3_81AA_DFCDF55A050A;20181101 EAID_C9800698_F6C9_4080_A091_483E76F8F578;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø\FellesegenskaperSkytefeltSjø;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C9800698_F6C9_4080_A091_483E76F8F578;20191015 EAID_CC06FBA6_0DB4_4a80_9728_78B83A33E51C;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Forsvarets skyte- og øvingsfelt\FellesegenskaperSkytefelt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC06FBA6_0DB4_4a80_9728_78B83A33E51C;20160222 EAID_CB7F6782_EDED_48b0_B322_E9DC4AE3A75E;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\StøysonerForsvaretsFlyplasser_20180901\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB7F6782_EDED_48b0_B322_E9DC4AE3A75E;20180901 EAID_4AC689E9_3448_40b3_9FBE_54A100A20BC3;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4AC689E9_3448_40b3_9FBE_54A100A20BC3;20180901 EAID_51646B93_DC0F_4dbe_95C4_A12981FCA46E;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51646B93_DC0F_4dbe_95C4_A12981FCA46E;20191122 EAID_D3221290_C74C_483d_951E_0F142D95AEB9;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0.1\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D3221290_C74C_483d_951E_0F142D95AEB9;1.0 EAID_C78CE065_2645_43af_A98B_D6F9A8896884;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.1\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C78CE065_2645_43af_A98B_D6F9A8896884;1.0 EAID_EE49BD1A_2E85_4154_84A6_F8642A80F79A;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE49BD1A_2E85_4154_84A6_F8642A80F79A;1.0 EAID_4DDA848C_0D0D_419c_9430_456C5CD6292D;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4DDA848C_0D0D_419c_9430_456C5CD6292D;1.0 EAID_D6ED1307_23F1_4a6c_B26E_AC24B83BB466;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.1\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D6ED1307_23F1_4a6c_B26E_AC24B83BB466;1.0 EAID_13F42BCA_EC07_4948_91FE_808271142DED;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\Fotogrammetrisk FKB-Arealbruk 5.0\FKB-Arealbruk-5.0\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13F42BCA_EC07_4948_91FE_808271142DED;1.0 EAID_B7091612_B46D_4941_A30F_626B3BFC7198;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\FKB-Bane-5.0.1\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B7091612_B46D_4941_A30F_626B3BFC7198;1.0 EAID_E5E08EC0_3011_416d_B85F_E7CC00E92535;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\FKB-Bane-5.0\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5E08EC0_3011_416d_B85F_E7CC00E92535;1.0 EAID_E84F9C80_DA20_44a1_9E04_A34A265D95FC;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\Fotogrammetrisk FKB-Bane 5.0\FKB-Bane-5.0\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E84F9C80_DA20_44a1_9E04_A34A265D95FC;1.0 EAID_F9FDF55F_3A62_4823_A275_5C54F88B0200;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F9FDF55F_3A62_4823_A275_5C54F88B0200;1.0 EAID_3E81ED99_E709_4ef7_A9F3_103BFA8EF89E;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.1\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E81ED99_E709_4ef7_A9F3_103BFA8EF89E;1.0 EAID_967A6D26_0ED7_4b76_84FF_6DDACEAA9E7E;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_967A6D26_0ED7_4b76_84FF_6DDACEAA9E7E;1.0 EAID_D8CAB060_20D3_474f_8B55_745E1685468B;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg 5.0\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8CAB060_20D3_474f_8B55_745E1685468B;1.0 EAID_0F9F3E35_A7F2_4d18_A02C_83B71EB2920A;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Generelle konsepter\DatafangstdatoOpsjonell;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F9F3E35_A7F2_4d18_A02C_83B71EB2920A;1.0 EAID_427FC597_5A68_4de3_AE05_AC60BE30C24E;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Generelle konsepter\KvalitetPåkrevd;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_427FC597_5A68_4de3_AE05_AC60BE30C24E;1.0 EAID_4DC6E52D_ABDB_4df2_9208_18B24F81D276;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Generelle konsepter\KvalitetOpsjonell;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4DC6E52D_ABDB_4df2_9208_18B24F81D276;1.0 EAID_CFD0601C_8DE7_45b7_ACEE_E92CA37022BB;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CFD0601C_8DE7_45b7_ACEE_E92CA37022BB;1.0 EAID_513DC2AC_2450_4670_BC2C_9F324D6FEB16;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_513DC2AC_2450_4670_BC2C_9F324D6FEB16;1.0 EAID_B0213F18_B6AA_4275_946B_EE84944A90BB;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0213F18_B6AA_4275_946B_EE84944A90BB;1.0 EAID_C57095D8_8912_4a79_AEDE_41142DB5D87C;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.2\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C57095D8_8912_4a79_AEDE_41142DB5D87C;1.0 EAID_DF79CE0D_ECC8_498e_900B_C01C1C0AF29A;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF79CE0D_ECC8_498e_900B_C01C1C0AF29A;1.0 EAID_DE799DF5_3CFA_4e28_A14E_3553705C2F81;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE799DF5_3CFA_4e28_A14E_3553705C2F81;1.0 EAID_3168443E_ECB6_407a_ACD7_D5B7C8DC6CD4;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.1\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3168443E_ECB6_407a_ACD7_D5B7C8DC6CD4;1.0 EAID_8137FC34_D325_444b_AE69_07F857A9960F;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8137FC34_D325_444b_AE69_07F857A9960F;1.0 EAID_17D092A8_DA3C_4f74_9EDE_2A9F7021DABD;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\Fotogrammetrisk FKB-Ledning 5.0\FKB-Ledning-5.0\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17D092A8_DA3C_4f74_9EDE_2A9F7021DABD;1.0 EAID_3F4642BD_1082_44fb_9A60_3BCD50FA6B29;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\Punktsky FKB-Ledning 5.0\FKB-Ledning-5.0\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F4642BD_1082_44fb_9A60_3BCD50FA6B29;1.0 EAID_90E01E1B_ACBF_4bf9_ABA3_2B6A3B1538AE;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90E01E1B_ACBF_4bf9_ABA3_2B6A3B1538AE;1.0 EAID_AFA107E5_FA7C_4456_9676_C78E5FD53299;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AFA107E5_FA7C_4456_9676_C78E5FD53299;1.0 EAID_157E97D9_AC8A_4e60_9DDE_D59387DB1A83;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_157E97D9_AC8A_4e60_9DDE_D59387DB1A83;1.0 EAID_09CE19F8_CEBF_47cb_9F75_22078046F5B0;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.1\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09CE19F8_CEBF_47cb_9F75_22078046F5B0;1.0 EAID_12D2325F_76E9_4411_A9E1_2C19470A550B;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12D2325F_76E9_4411_A9E1_2C19470A550B;1.0 EAID_F90AF76A_FC5A_468d_8ED4_D90A2BBC8250;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\Fotogrammetrisk FKB-Lufthavn 5.0\FKB-Lufthavn-5.0\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F90AF76A_FC5A_468d_8ED4_D90A2BBC8250;1.0 EAID_67130CBB_D6EC_4e06_BBA6_12F5256ECBBF;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67130CBB_D6EC_4e06_BBA6_12F5256ECBBF;1.0 EAID_C88E4054_3EF8_4c3b_B23F_49C7229A1530;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C88E4054_3EF8_4c3b_B23F_49C7229A1530;1.0 EAID_006F828B_B902_42d5_B836_07C44D381E98;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_006F828B_B902_42d5_B836_07C44D381E98;1.0 EAID_8C7F7D8D_018B_44de_A34C_569BB040372E;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\Fotogrammetrisk-Naturinfo-5.0\FKB-Naturinfo-5.0\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C7F7D8D_018B_44de_A34C_569BB040372E;1.0 EAID_6255BD38_7AC0_451f_8DB0_56866967C903;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.1\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6255BD38_7AC0_451f_8DB0_56866967C903;1.0 EAID_7DF7096B_58F1_44b8_B1AC_28292AF014C2;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7DF7096B_58F1_44b8_B1AC_28292AF014C2;1.0 EAID_79039251_EE6A_4721_B8AC_A18E7EEFA3CA;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79039251_EE6A_4721_B8AC_A18E7EEFA3CA;1.0 EAID_DF371089_D638_407a_ABF2_2E7BD6A76150;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Servitutt\FKB-Servitutt\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF371089_D638_407a_ABF2_2E7BD6A76150;1.0 EAID_DCD56444_F109_4cee_B432_88B08DD85FB0;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti-5.0\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCD56444_F109_4cee_B432_88B08DD85FB0;1.0 EAID_94C76859_35C6_4f48_895F_F6552F08CE03;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti 5.0\FKB-TraktorvegSti-5.0\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_94C76859_35C6_4f48_895F_F6552F08CE03;1.0 EAID_2FEFA5F3_CB1B_40c8_8D8B_1A494BA9D01F;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2FEFA5F3_CB1B_40c8_8D8B_1A494BA9D01F;1.0 EAID_CDDB5560_F3CC_4d68_9E40_941EF73D0888;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti-5.1\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CDDB5560_F3CC_4d68_9E40_941EF73D0888;1.0 EAID_4DFA0A26_6945_4a4d_AAE0_4F6920D7DCF9;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4DFA0A26_6945_4a4d_AAE0_4F6920D7DCF9;1.0 EAID_06E9B5E3_21CD_48c9_AA97_94DB03776397;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06E9B5E3_21CD_48c9_AA97_94DB03776397;1.0 EAID_0ED08E40_E031_49cb_B7B2_E24EBB521094;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0ED08E40_E031_49cb_B7B2_E24EBB521094;1.0 EAID_58D3334A_606E_408b_ABF2_4EE0DA1C23E7;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0.1\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58D3334A_606E_408b_ABF2_4EE0DA1C23E7;1.0 EAID_B49809D5_5CD6_41c5_8C92_B18C99468F6A;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.1\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B49809D5_5CD6_41c5_8C92_B18C99468F6A;1.0 EAID_ED47B7BE_0558_4d92_9929_C5F473F86723;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED47B7BE_0558_4d92_9929_C5F473F86723;1.0 EAID_1D950BA9_5523_4271_9455_5FAC06B09A7C;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D950BA9_5523_4271_9455_5FAC06B09A7C;1.0 EAID_6C4F4415_D141_4d2d_B2A3_08D52231CDA2;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C4F4415_D141_4d2d_B2A3_08D52231CDA2;1.0 EAID_E3B30B94_CF19_414b_8A18_6F11FD7C9291;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\Fotogrammetrisk FKB-Veg 5.0\FKB-Veg-5.0\Generelle elementer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E3B30B94_CF19_414b_8A18_6F11FD7C9291;1.0 EAID_5E2187BD_25CD_4661_A961_E7969B30C31E;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\FellesegenskaperPåkrevd;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E2187BD_25CD_4661_A961_E7969B30C31E;1.0 EAID_CA129239_39C3_47c2_9970_3A60F0C48474;datafangstdato;Dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\FellesegenskaperPåkrevd;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA129239_39C3_47c2_9970_3A60F0C48474;1.0 EAID_F56C3D68_4DDE_461e_A79B_55D2390DC692;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Generelle konsepter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F56C3D68_4DDE_461e_A79B_55D2390DC692;1.0 EAID_12134A89_B558_42e5_ADDE_4A22D082A809;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Presentasjonsdata\N5 Presentasjonsdata\FellesTekst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12134A89_B558_42e5_ADDE_4A22D082A809;20170701 EAID_4D65F4F4_E535_4e55_8739_165E0FE7C9B4;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\FellesegenskaperGravplass;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4D65F4F4_E535_4e55_8739_165E0FE7C9B4;20220101 EAID_F3C4C4FF_AB98_4f7f_9469_04D377E25A94;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\FellesegenskaperGenerell;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3C4C4FF_AB98_4f7f_9469_04D377E25A94;20220101 EAID_0D53A004_0CCB_4a68_B392_EB886B460C82;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\FellesegenskaperGenerell;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D53A004_0CCB_4a68_B392_EB886B460C82;20230101 EAID_0D10740D_E1B9_4fbd_90E7_6ADCA027F0A7;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D10740D_E1B9_4fbd_90E7_6ADCA027F0A7;1.0 EAID_295B55FD_F163_4229_A7E3_B64C9DD2E741;datafangstdato;Dato for første gang et område er registrert.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Ankringsområder\Ankringsområder\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_295B55FD_F163_4229_A7E3_B64C9DD2E741;20230531 EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;20170501 EAID_FFDC5411_04DC_4d0f_B82B_FBCEBCAC1CB9;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FFDC5411_04DC_4d0f_B82B_FBCEBCAC1CB9;20211201 EAID_6E6B6304_1B3F_4b4d_903B_2170B05DC55C;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\FellesegenskaperBmArtGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E6B6304_1B3F_4b4d_903B_2170B05DC55C;20150101 EAID_2573B778_FD03_496c_8350_A481AEDFB396;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder\FellesegenskaperKartlAvgrensning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2573B778_FD03_496c_8350_A481AEDFB396;20140601 EAID_1F052380_E11A_46d5_AEB2_1F73012F88AA;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Naturvernområder_20170501\Supertype_grense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F052380_E11A_46d5_AEB2_1F73012F88AA;20170501 EAID_C35A200B_3FC1_4517_B7DC_6748E0B1B27C;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Verdifulle kulturlandskap\FellesegenskaperKultLandGr;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C35A200B_3FC1_4517_B7DC_6748E0B1B27C;20141201 EAID_A3EE4875_86F6_4262_890A_4FA8AF43DEF9;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Viktige naturtyper\Fellesegenskaper_NaturtypeGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3EE4875_86F6_4262_890A_4FA8AF43DEF9;20141201 EAID_790F008A_26E7_4acf_AB1E_D428EC395C4C;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\FellesegenskaperVillreinGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_790F008A_26E7_4acf_AB1E_D428EC395C4C;20141201 EAID_9B3E02BE_4383_4687_BFD7_55F69F785BF0;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset grunn\FellesEgenskaperForurensetGrunn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9B3E02BE_4383_4687_BFD7_55F69F785BF0;20141201 EAID_EB925798_C2FF_41f5_80EF_E4996B59F862;datafangstdato;Dato for måling/registering av løypa i terrenget. Eventuelt flyfotodato eller digitaliseringsdato;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Motorferdsel i utmark\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB925798_C2FF_41f5_80EF_E4996B59F862;1,0 EAID_C3D0AF9B_D236_470b_BF14_E636B8D44581;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Foreslåtte naturvernområder\FellesegenskaperNaturvern;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3D0AF9B_D236_470b_BF14_E636B8D44581;2.0 EAID_356F932D_B1F0_428b_8922_3DE7D3DA7033;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. -- Definition -- date when the object most recently was registered/observed/measured in the terrain Note: In many cases this is different from the date of updating, as registered modifications may be buffered for a shorter or longer period of time, before being entered into the database. Upon f ??;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Statlig sikra friluftslivsområder\Fellesegenskaper_grense_punkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_356F932D_B1F0_428b_8922_3DE7D3DA7033;20141101 EAID_82F592DD_F138_4dd3_961C_B59E011710A3;datafangstdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert. i denne spesifikasjonen benyttes datoen for etablering av objektet i Naturbase Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Verdifulle kulturlandskap\FellesegenskaperKulturlandskap;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82F592DD_F138_4dd3_961C_B59E011710A3;2.0 EAID_2539C1D2_2C2F_482e_842A_04E15493061D;datafangstdato;Dato for digitalisering av objektet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder\FellesegenskaperVillreinOmråde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2539C1D2_2C2F_482e_842A_04E15493061D;2.0 EAID_B0DD9587_01F7_46d9_8529_00F9B15D1228;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gassoppkommer\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0DD9587_01F7_46d9_8529_00F9B15D1228;1.0 EAID_CD62D89B_890D_4106_BEDA_A1C271A4280E;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Skjellsandområder\FellesegenskaperLosmasse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD62D89B_890D_4106_BEDA_A1C271A4280E;1.0 EAID_DE5E227B_A918_4c34_A1C4_EB5A8BA4D409;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\NVEFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE5E227B_A918_4c34_A1C4_EB5A8BA4D409;1.1 EAID_4471613A_0E91_46ac_BDEE_7619D7118795;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\NVEFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4471613A_0E91_46ac_BDEE_7619D7118795;1.2 EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;20180301 EAID_1155B9B6_B533_43bc_97FA_9B1B7A26107B;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1155B9B6_B533_43bc_97FA_9B1B7A26107B;20180301 EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;20180301 EAID_18E7CABC_DEFD_412f_84F1_38841CFE0EAD;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18E7CABC_DEFD_412f_84F1_38841CFE0EAD;20180301 EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;20180301 EAID_DAB44CDE_17E9_4944_AC5B_2F26B6C0006E;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAB44CDE_17E9_4944_AC5B_2F26B6C0006E;20180301 EAID_1DEF4CD5_F18A_40ff_9C68_9B53E910F435;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Kulturmiljøer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1DEF4CD5_F18A_40ff_9C68_9B53E910F435;20230126 EAID_1CE5432D_DE69_4669_B108_A63B180CFCA3;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1CE5432D_DE69_4669_B108_A63B180CFCA3;20190801 EAID_F045963E_B317_4064_896A_2C8D1B810EC9;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F045963E_B317_4064_896A_2C8D1B810EC9;20210217 EAID_EA3665A1_306A_458c_ACE3_75E29B966E8F;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. -- Definition -- date when the object most recently was registered/observed/measured in the terrain Note: In many cases this is different from the date of updating, as registered modifications may be buffered for a shorter or longer period of time, before being entered into the database. Upon f ?? ;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Feltregistrert;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA3665A1_306A_458c_ACE3_75E29B966E8F;20160503 EAID_A4E96DC4_AB6C_477b_8660_7551EA3C4331;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper\SOSI_Objekt5.0_veglenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4E96DC4_AB6C_477b_8660_7551EA3C4331;1.0 EAID_7C9D0E2A_6836_4ae5_B120_4BEA5F370472;datafangstdato;SOSI Generelle typer 4.5: dato når objektet siste gang ble stedfestet i terrenget Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: -- Ingen -- ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \SOSI_objekt_4.5\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7C9D0E2A_6836_4ae5_B120_4BEA5F370472;1.0 EAID_A89D41A7_BD0C_4ef9_95BA_F1305C7B0E76;datafangstdato;SOSI Generelle typer 4.5: dato når objektet siste gang ble stedfestet i terrenget Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: -- Ingen -- ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger\SOSI_objekt_4.5\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A89D41A7_BD0C_4ef9_95BA_F1305C7B0E76;1.0 EAID_D2C9ECA4_7366_4061_BF3A_8ADF70629A90;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\SOSI_Objekt-PunktGrenseTeig;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2C9ECA4_7366_4061_BF3A_8ADF70629A90;20180501 EAID_375D87DF_9AB0_4243_B41E_490F167EA930;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\SOSI_ObjektAnleggsprojeksjonsgrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_375D87DF_9AB0_4243_B41E_490F167EA930;20211101 EAID_5EBEB971_A6B7_4723_B149_3659841978C4;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\SOSI_ObjektTeiggrensepunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5EBEB971_A6B7_4723_B149_3659841978C4;20211101 EAID_D51BFCC8_CF29_4123_93E8_859F7B1262E1;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\SOSI_ObjektAnleggsprojeksjonspunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D51BFCC8_CF29_4123_93E8_859F7B1262E1;20211101 EAID_DBA6B74B_87F0_44b0_AF85_9F5C7E20B28F;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\SOSI_ObjektTeig;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBA6B74B_87F0_44b0_AF85_9F5C7E20B28F;20211101 EAID_F7F9FC86_2741_4864_AC50_9CDDA40C4150;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig\SOSI_ObjektTeiggrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F7F9FC86_2741_4864_AC50_9CDDA40C4150;20211101 EAID_B6FD2834_E18D_498e_B092_C30ED9042F88;datafangstdato;Dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk\BarnetråkkGenerell;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B6FD2834_E18D_498e_B092_C30ED9042F88;20221001 EAID_E06BAAB2_9310_4a15_8BF1_0BE1C1E6280B;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Modeller_med_interne_kodelister\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen\FellesegenskaperSkytebane;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E06BAAB2_9310_4a15_8BF1_0BE1C1E6280B;20190301 EAID_384B18D1_C4DD_468e_8EBE_0665ED34C999;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen\FellesegenskaperSkytebane;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_384B18D1_C4DD_468e_8EBE_0665ED34C999;20190301 EAID_3F1AD76B_223E_4aa4_9457_9837CD182D3A;datafangstdato;Dato for måling/registrering/observert i terrenget. Eventuelt flyfotodato eller digitaliseringsdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F1AD76B_223E_4aa4_9457_9837CD182D3A;20160601 EAID_A2FC5EEA_6D23_4aba_B37A_5BD2D745B416;datafangstdato;Dato for måling/registrering/observert i terrenget. Eventuelt flyfotodato eller digitaliseringsdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2FC5EEA_6D23_4aba_B37A_5BD2D745B416;20161201 EAID_3510D33D_4F6E_46ae_8546_C4397756F14A;datafangstdato;Dato for måling/registrering/observert i terrenget. Eventuelt flyfotodato eller digitaliseringsdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3510D33D_4F6E_46ae_8546_C4397756F14A;20171210 EAID_1653F5D7_12B7_40fd_B086_CB4D960F9D83;datafangstdato;Dato for måling/registrering/observert i terrenget. Eventuelt flyfotodato eller digitaliseringsdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1653F5D7_12B7_40fd_B086_CB4D960F9D83;20220701 EAID_0291AB92_B78A_4e67_A389_65ABC0C064DC;datafangstdato;Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0291AB92_B78A_4e67_A389_65ABC0C064DC;1.3 EAID_31AD6A09_EEDB_4db2_A0E2_9BF5A8881297;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter - fylker og kommuner\SOSI_Objekt_flate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_31AD6A09_EEDB_4db2_A0E2_9BF5A8881297;20240101 EAID_A341BA49_F949_451f_A46A_4B8C2918F4F2;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter - fylker og kommuner\SOSI_Objekt_grense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A341BA49_F949_451f_A46A_4B8C2918F4F2;20240101 EAID_21CE4688_4312_476e_80E7_F780F652BF8D;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\SOSI_Objekt_grense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21CE4688_4312_476e_80E7_F780F652BF8D;20240101 EAID_22909A74_10EE_4c64_B9F1_19E8F4F5F851;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\SOSI_Objekt_flate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_22909A74_10EE_4c64_B9F1_19E8F4F5F851;20240101 EAID_501FA447_78DE_42bf_AB61_743C8249DAD7;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_riksgrenseinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_501FA447_78DE_42bf_AB61_743C8249DAD7;20211115 EAID_6DF8548B_BE3B_4521_9AAA_868E9B734A1E;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_Lov_virkeområde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6DF8548B_BE3B_4521_9AAA_868E9B734A1E;20211115 EAID_88D5B4A3_3EAB_4a5f_A913_F9540CC2042E;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_punkter;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88D5B4A3_3EAB_4a5f_A913_F9540CC2042E;20211115 EAID_CFF17999_10C9_477d_9D54_3A8F824AF1B5;datafangstdato;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_områder;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CFF17999_10C9_477d_9D54_3A8F824AF1B5;20211115 EAID_B576E3D4_D5B0_45a2_966C_ADD3685C6705;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperMaritimeGrenser;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B576E3D4_D5B0_45a2_966C_ADD3685C6705;20210701 EAID_B85FF9B4_D2CB_42b0_B788_C5E79F46FCB0;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperRiksrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B85FF9B4_D2CB_42b0_B788_C5E79F46FCB0;20210701 EAID_BBC7B033_4E01_430d_95EE_584F762A71D0;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkretsgrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BBC7B033_4E01_430d_95EE_584F762A71D0;20210701 EAID_DCA139A9_8BA9_4fb8_8EE6_9AFA928FC90C;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkrets;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCA139A9_8BA9_4fb8_8EE6_9AFA928FC90C;20210701 EAID_F742F492_857C_4a72_B5A2_CF0390A43F6A;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperAdmGrenser;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F742F492_857C_4a72_B5A2_CF0390A43F6A;20210701 EAID_2D9A28F5_5512_4d15_A0CE_3715E7FD3C7F;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\SOSI_Objekt_flate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D9A28F5_5512_4d15_A0CE_3715E7FD3C7F;20230701 EAID_EDF40350_2200_4e80_8143_9A70581ECAEF;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\SOSI_Objekt_grense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EDF40350_2200_4e80_8143_9A70581ECAEF;20230701 EAID_3106A47E_F396_47d1_A049_67DBE986E2F2;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Generelle typer\SOSI_Objekt_Linjer_Samferdsel;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3106A47E_F396_47d1_A049_67DBE986E2F2;1.0 EAID_A229D704_4866_456d_AF8E_629AE0E6D5E9;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Generelle typer\SOSI_Objekt_Kombinasjon_Ulike_Geometrityper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A229D704_4866_456d_AF8E_629AE0E6D5E9;1.0 EAID_C197BB6E_E028_4eea_85EB_195BCE43064B;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Generelle typer\SOSI_Objekt_PunkterOgLinjer_Høyde;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C197BB6E_E028_4eea_85EB_195BCE43064B;1.0 EAID_D5DD31FA_CC0B_40a9_B829_17BAC847C4B2;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Generelle typer\SOSI_Objekt_PunkterOgLinjer;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5DD31FA_CC0B_40a9_B829_17BAC847C4B2;1.0 EAID_8505464E_1916_41b9_8FA3_A832DA71C447;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata\Stedsnavn\FellesTekst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8505464E_1916_41b9_8FA3_A832DA71C447;1.0 EAID_0FF58770_C03C_4f8f_BD75_BA0FE05330AC;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. -- Definition -- date when the object most recently was registered/observed/measured in the terrain Note: In many cases this is different from the date of updating, as registered modifications may be buffered for a shorter or longer period of time, before being entered into the database. Upon f ??;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\VBASE\Vbase\Fellesegenskaper\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FF58770_C03C_4f8f_BD75_BA0FE05330AC;1.0 EAID_E404F973_5432_404d_92EE_9E8DBFA25628;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Fellesegenskaper\SOSI_Objekt5.0_veglenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E404F973_5432_404d_92EE_9E8DBFA25628;1.0 EAID_62228033_A59B_4ce1_9B11_B257FA0A0290;datafangstdato;dato da objektet siste gang ble innmålt ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre\Supertype_VertikalObjekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62228033_A59B_4ce1_9B11_B257FA0A0290;20180322 EAID_38D53116_2DFB_4e9f_8964_FC96DC3CAE63;datafangstdato;dato sist gang objektet ble stedfestet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1\Objekttyper - abstrakte og instansierbare\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38D53116_2DFB_4e9f_8964_FC96DC3CAE63;1.0 EAID_68BD85B3_7493_4796_A7CC_4E3412820158;datafangstdato;Dato sist gang objektet ble stedfestet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-rapportering-1.0.1\Objekttyper - abstrakte og instansierbare\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_68BD85B3_7493_4796_A7CC_4E3412820158;1.0 EAID_3EF350B6_79CE_4cbe_9C79_3CAA3FDF649F;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Støykartlegging veg etter T-1442\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EF350B6_79CE_4cbe_9C79_3CAA3FDF649F;20190101 EAID_0F9F3E35_A7F2_4d18_A02C_83B71EB2920A;DatafangstdatoOpsjonell;Posisjonskvalitet er opsjonell. Brukes stort sett på fiktive linjer i FKB;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Generelle konsepter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F9F3E35_A7F2_4d18_A02C_83B71EB2920A;1.0 EAID_778A06F4_7762_4408_BC57_DE3B4FD3E273;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0.1\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_778A06F4_7762_4408_BC57_DE3B4FD3E273;1.0 EAID_EFF94D7D_DE15_4982_A1E8_F863AA6FD38E;datafangstmetode;metode for datafangst. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EFF94D7D_DE15_4982_A1E8_F863AA6FD38E;1.0 EAID_656B9610_86F9_4f2e_B676_D33A85864CE4;datafangstmetode;metode for datafangst. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_656B9610_86F9_4f2e_B676_D33A85864CE4;1.0 EAID_E6403365_3231_4fb7_A675_05B0AF4FE065;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.1\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E6403365_3231_4fb7_A675_05B0AF4FE065;1.0 EAID_0CC954DF_BFBC_4055_B50F_85F8E8D90FA6;datafangstmetode;metode for datafangst. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0CC954DF_BFBC_4055_B50F_85F8E8D90FA6;1.0 EAID_DA0237D4_FE48_45e9_A0A1_2CE25634FB08;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DA0237D4_FE48_45e9_A0A1_2CE25634FB08;1.0 EAID_2C8E934B_61C0_47c3_AF95_7175EF730D3C;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2C8E934B_61C0_47c3_AF95_7175EF730D3C;1.0 EAID_BA0C1EC3_D843_41f6_BF90_106E0F4DA593;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA0C1EC3_D843_41f6_BF90_106E0F4DA593;1.0 EAID_3F37F2EF_8E92_471d_BD4F_3700CECFD444;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.1\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F37F2EF_8E92_471d_BD4F_3700CECFD444;1.0 EAID_FBFB5087_5EE1_4c4c_8933_A48AB9D8E265;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBFB5087_5EE1_4c4c_8933_A48AB9D8E265;1.0 EAID_BB44AD96_CF47_40eb_B3E6_B8FF11959B4F;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\Fotogrammetrisk FKB-Arealbruk 5.0\FKB-Arealbruk-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB44AD96_CF47_40eb_B3E6_B8FF11959B4F;1.0 EAID_F8D327C7_C86B_4088_8CDC_6AEE74BA2F61;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\Fotogrammetrisk FKB-Arealbruk 5.0\FKB-Arealbruk-5.0\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F8D327C7_C86B_4088_8CDC_6AEE74BA2F61;1.0 EAID_A923E04E_E4A0_4b63_A9C3_605A54039968;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\FKB-Bane-5.0.1\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A923E04E_E4A0_4b63_A9C3_605A54039968;1.0 EAID_B4CCE5A2_D26C_4871_915D_F5FB8AD137AA;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\FKB-Bane-5.0.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4CCE5A2_D26C_4871_915D_F5FB8AD137AA;1.0 EAID_1E6768FB_6EDA_4d4f_89F8_76DAEDF3B55A;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\FKB-Bane-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E6768FB_6EDA_4d4f_89F8_76DAEDF3B55A;1.0 EAID_4BED438B_1A12_4bec_9FA9_61A627351826;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\FKB-Bane-5.0\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4BED438B_1A12_4bec_9FA9_61A627351826;1.0 EAID_0BD3611D_DD37_47e2_8BF2_E19879A393B6;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\Fotogrammetrisk FKB-Bane 5.0\FKB-Bane-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0BD3611D_DD37_47e2_8BF2_E19879A393B6;1.0 EAID_88B9C28B_9A16_4d39_AF3B_85D6FBE97E20;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\Fotogrammetrisk FKB-Bane 5.0\FKB-Bane-5.0\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88B9C28B_9A16_4d39_AF3B_85D6FBE97E20;1.0 EAID_00F712A0_6AB0_4acb_B9DE_DE6E2792CDD2;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00F712A0_6AB0_4acb_B9DE_DE6E2792CDD2;1.0 EAID_B9B9BE02_DCB2_407f_B5D4_5333A7B2EF02;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9B9BE02_DCB2_407f_B5D4_5333A7B2EF02;1.0 EAID_4E444B28_2E87_4643_B6E3_A85818086E13;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E444B28_2E87_4643_B6E3_A85818086E13;1.0 EAID_DC3273B6_AB2B_482f_AF5B_B26FB57DAA6F;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.1\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DC3273B6_AB2B_482f_AF5B_B26FB57DAA6F;1.0 EAID_B8F92CEC_2D79_4490_87AD_61239C007E02;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8F92CEC_2D79_4490_87AD_61239C007E02;1.0 EAID_EF296558_7026_442d_95D5_997CF342A91D;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF296558_7026_442d_95D5_997CF342A91D;1.0 EAID_1A10B6D4_C66A_4455_B659_97270DB4F5AF;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg 5.0\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A10B6D4_C66A_4455_B659_97270DB4F5AF;1.0 EAID_3DADCDF2_3814_40c4_9A61_AEA34002CA16;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg 5.0\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DADCDF2_3814_40c4_9A61_AEA34002CA16;1.0 EAID_41A4930F_F6F1_404f_9CB0_0A7066FD785E;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41A4930F_F6F1_404f_9CB0_0A7066FD785E;1.0 EAID_A250E48D_CDC9_47f7_8ABE_300167A15B6D;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A250E48D_CDC9_47f7_8ABE_300167A15B6D;1.0 EAID_3EC4B580_C9C7_454a_95D8_2AB5E94B6C83;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EC4B580_C9C7_454a_95D8_2AB5E94B6C83;1.0 EAID_7DE136A5_6974_4bbf_A26B_1E0F9A996E74;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7DE136A5_6974_4bbf_A26B_1E0F9A996E74;1.0 EAID_2B412B6F_2F80_4975_AD2A_05B4AFEAE1DE;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B412B6F_2F80_4975_AD2A_05B4AFEAE1DE;1.0 EAID_B016E39E_5881_444e_A62C_E65521910FB8;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B016E39E_5881_444e_A62C_E65521910FB8;1.0 EAID_731FDFAE_820E_434e_90F2_1A4463B090B4;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.2\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_731FDFAE_820E_434e_90F2_1A4463B090B4;1.0 EAID_967AE50E_A69E_48d9_92D8_223D826B1A8A;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.2\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_967AE50E_A69E_48d9_92D8_223D826B1A8A;1.0 EAID_5F939001_A1F8_49b0_91BE_73CA31DDCAD9;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5F939001_A1F8_49b0_91BE_73CA31DDCAD9;1.0 EAID_75110F9A_48CC_4fc6_B6A3_FCD924692C63;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75110F9A_48CC_4fc6_B6A3_FCD924692C63;1.0 EAID_2D868384_8103_4a4f_B113_6120F13B75EE;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D868384_8103_4a4f_B113_6120F13B75EE;1.0 EAID_AD33530B_8FF0_4a00_9D73_434A43115A27;datafangstmetode;metode for datafangst Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AD33530B_8FF0_4a00_9D73_434A43115A27;1.0 EAID_B449FE14_AD20_44ca_8E42_3418DA593333;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.1\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B449FE14_AD20_44ca_8E42_3418DA593333;1.0 EAID_FE24A147_35B9_47a6_92DB_BC0C2E37FD24;datafangstmetode;metode for datafangst Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE24A147_35B9_47a6_92DB_BC0C2E37FD24;1.0 EAID_1140527A_2E54_44a3_BD42_0C66958D45C4;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\Fotogrammetrisk FKB-Ledning 5.0\FKB-Ledning-5.0\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1140527A_2E54_44a3_BD42_0C66958D45C4;1.0 EAID_83535760_56BA_40d1_A9A2_26F4EEB67D14;datafangstmetode;metode for datafangst Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\Fotogrammetrisk FKB-Ledning 5.0\FKB-Ledning-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83535760_56BA_40d1_A9A2_26F4EEB67D14;1.0 EAID_756C42A5_D0C7_499a_83A6_89BB55323AEF;datafangstmetode;metode for datafangst Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\Punktsky FKB-Ledning 5.0\FKB-Ledning-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_756C42A5_D0C7_499a_83A6_89BB55323AEF;1.0 EAID_B8985911_5361_4fe8_940F_DDD62722FD43;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\Punktsky FKB-Ledning 5.0\FKB-Ledning-5.0\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8985911_5361_4fe8_940F_DDD62722FD43;1.0 EAID_34889EB7_D8C6_42b5_BC0C_FCCB514F9C6B;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34889EB7_D8C6_42b5_BC0C_FCCB514F9C6B;1.0 EAID_F9B6F985_5DD0_47d9_A69F_134E2BF205DE;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F9B6F985_5DD0_47d9_A69F_134E2BF205DE;1.0 EAID_1A7626EA_EB2E_4b1e_A747_0CC0990D762D;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.1\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A7626EA_EB2E_4b1e_A747_0CC0990D762D;1.0 EAID_6100D17E_DC6E_4939_B3B1_786F555BE8E5;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6100D17E_DC6E_4939_B3B1_786F555BE8E5;1.0 EAID_20906901_F19C_4bf3_9D38_9C4FB7829312;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\Fotogrammetrisk FKB-Lufthavn 5.0\FKB-Lufthavn-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20906901_F19C_4bf3_9D38_9C4FB7829312;1.0 EAID_F7D944E4_64B3_499c_8055_F41DAB50100D;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\Fotogrammetrisk FKB-Lufthavn 5.0\FKB-Lufthavn-5.0\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F7D944E4_64B3_499c_8055_F41DAB50100D;1.0 EAID_1BC7DBAA_D59D_4e08_88CB_E986B0C41432;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BC7DBAA_D59D_4e08_88CB_E986B0C41432;1.0 EAID_3227BC71_9B60_4441_8D57_C991E5D3EDE3;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3227BC71_9B60_4441_8D57_C991E5D3EDE3;1.0 EAID_021DDA3B_340C_4a43_AA9A_E5D69465A21F;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_021DDA3B_340C_4a43_AA9A_E5D69465A21F;1.0 EAID_B2703E79_D2F3_4312_825D_8ECB3F9AEEC4;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2703E79_D2F3_4312_825D_8ECB3F9AEEC4;1.0 EAID_0EE7A431_8FDC_41a9_BF87_18FDD33FA46B;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\Fotogrammetrisk-Naturinfo-5.0\FKB-Naturinfo-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0EE7A431_8FDC_41a9_BF87_18FDD33FA46B;1.0 EAID_261C7BE4_F9FD_4ca9_A957_E1411EC0AACF;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\Fotogrammetrisk-Naturinfo-5.0\FKB-Naturinfo-5.0\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_261C7BE4_F9FD_4ca9_A957_E1411EC0AACF;1.0 EAID_4CB4092D_6F48_4557_B7FA_9FCD5934E240;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.1\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4CB4092D_6F48_4557_B7FA_9FCD5934E240;1.0 EAID_BF65B43E_8A80_418e_909C_07635247DF4E;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF65B43E_8A80_418e_909C_07635247DF4E;1.0 EAID_32D68218_D673_42a5_ABDC_E817589422AE;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32D68218_D673_42a5_ABDC_E817589422AE;1.0 EAID_41A011E4_0A2C_4dc2_AC4F_DDC3592FCE9E;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41A011E4_0A2C_4dc2_AC4F_DDC3592FCE9E;1.0 EAID_92613F9B_AED4_4b38_8020_0DC8BBF43725;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92613F9B_AED4_4b38_8020_0DC8BBF43725;1.0 EAID_FE9A6A53_B0D1_4775_ADB9_E4FE056A59F7;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti-5.0\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE9A6A53_B0D1_4775_ADB9_E4FE056A59F7;1.0 EAID_0A6E0964_3999_47da_9FEC_CA352CB5E8A9;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti 5.0\FKB-TraktorvegSti-5.0\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A6E0964_3999_47da_9FEC_CA352CB5E8A9;1.0 EAID_9BBB0F99_3DB2_4556_AEF3_0ED188422625;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti 5.0\FKB-TraktorvegSti-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9BBB0F99_3DB2_4556_AEF3_0ED188422625;1.0 EAID_26AD7686_AC09_4c88_BD8C_DE708EDD1EC2;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti-5.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26AD7686_AC09_4c88_BD8C_DE708EDD1EC2;1.0 EAID_6110416F_CBE8_4d18_AFCD_FFDB50FD29F3;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti-5.1\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6110416F_CBE8_4d18_AFCD_FFDB50FD29F3;1.0 EAID_8C0FEA2E_FEEE_49dd_A79A_0B3E50163618;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C0FEA2E_FEEE_49dd_A79A_0B3E50163618;1.0 EAID_D50C6FF1_047F_426a_A30D_25D64E684840;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D50C6FF1_047F_426a_A30D_25D64E684840;1.0 EAID_4308F08B_F58E_4ad2_81D8_676FA3CF3F7B;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4308F08B_F58E_4ad2_81D8_676FA3CF3F7B;1.0 EAID_6676B8DD_3AED_470c_B81F_2E0BB471ED84;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6676B8DD_3AED_470c_B81F_2E0BB471ED84;1.0 EAID_24461DEA_195C_42c9_B20E_AB0DA8B397A0;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24461DEA_195C_42c9_B20E_AB0DA8B397A0;1.0 EAID_A152AA94_3F18_4bc1_A4BE_3E03E52E3CF9;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A152AA94_3F18_4bc1_A4BE_3E03E52E3CF9;1.0 EAID_0B7A0BD6_3F60_4102_866E_E4B966D2621C;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B7A0BD6_3F60_4102_866E_E4B966D2621C;1.0 EAID_80AA24B4_9EE6_46fe_B941_F23BD307633A;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0.1\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_80AA24B4_9EE6_46fe_B941_F23BD307633A;1.0 EAID_7EDE47E2_9C15_4117_B707_C54A9A445996;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7EDE47E2_9C15_4117_B707_C54A9A445996;1.0 EAID_F9F92775_ADC7_42bb_ADFC_D0F69C07761D;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.1\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F9F92775_ADC7_42bb_ADFC_D0F69C07761D;1.0 EAID_11694D05_12A0_4b8b_8C4A_76A3BF63CF62;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11694D05_12A0_4b8b_8C4A_76A3BF63CF62;1.0 EAID_3A1166A3_0F26_42b1_9C97_0C29CCEA5EFA;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3A1166A3_0F26_42b1_9C97_0C29CCEA5EFA;1.0 EAID_52484A75_41FD_4ca7_9122_27039ADA20DC;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\Fotogrammetrisk FKB-Veg 5.0\FKB-Veg-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52484A75_41FD_4ca7_9122_27039ADA20DC;1.0 EAID_ECDC2481_F184_46d4_B6ED_EA086F400713;Datafangstmetode;metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\Fotogrammetrisk FKB-Veg 5.0\FKB-Veg-5.0\Generelle elementer;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ECDC2481_F184_46d4_B6ED_EA086F400713;1.0 EAID_0D35EA6C_222C_4694_A021_A1082674E9F8;Datafangstmetode;Metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D35EA6C_222C_4694_A021_A1082674E9F8;1.0 EAID_38099FAB_75A6_4830_BDFE_93601EF4EB0D;datafangstmetode;Metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38099FAB_75A6_4830_BDFE_93601EF4EB0D;1.0 EAID_7AC283B3_3B2E_4cda_B1FB_A88BF4441D69;Datafangstmetode;Metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7AC283B3_3B2E_4cda_B1FB_A88BF4441D69;1.0 EAID_9C85C557_E9C6_445a_BD68_C59AEAAB0E05;datafangstmetode;Metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C85C557_E9C6_445a_BD68_C59AEAAB0E05;1.0 EAID_727AB183_292E_433c_9D1D_E6A706978404;Datafangstmetode;kodeliste som angir metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_727AB183_292E_433c_9D1D_E6A706978404;1.0 EAID_CA3C126F_1057_49f1_A9CD_A28A0C09AD69;datafangstmetode;metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y);SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Fellesegenskaper\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA3C126F_1057_49f1_A9CD_A28A0C09AD69;1.0 EAID_A5FBF22E_1B29_4c0c_8750_13FD91FCBA21;datafangstmetode;Metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5FBF22E_1B29_4c0c_8750_13FD91FCBA21;20230901 EAID_F85AC52E_169C_486f_8045_8FC1A937ED05;Datafangstmetode;Metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F85AC52E_169C_486f_8045_8FC1A937ED05;20230901 EAID_B3E4BBFF_9235_4031_81F8_AB72B814795F;datafangstmetode;metode for datafangst Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1\Datatyper\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3E4BBFF_9235_4031_81F8_AB72B814795F;1.0 EAID_BA5BBE7D_0580_4e45_A50F_1D37A579859B;Datafangstmetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1\Kodelister;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA5BBE7D_0580_4e45_A50F_1D37A579859B;1.0 EAID_62933090_6D32_40d6_AAEB_7FC0C63E9568;datafangstmetode;Metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-rapportering-1.0.1\Datatyper\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62933090_6D32_40d6_AAEB_7FC0C63E9568;1.0 EAID_59A09EAB_97AF_40d8_885C_65E76F0E5194;Datafangstmetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-rapportering-1.0.1\Kodelister;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_59A09EAB_97AF_40d8_885C_65E76F0E5194;1.0 EAID_2C8E934B_61C0_47c3_AF95_7175EF730D3C;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2C8E934B_61C0_47c3_AF95_7175EF730D3C;1.0 EAID_FBFB5087_5EE1_4c4c_8933_A48AB9D8E265;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBFB5087_5EE1_4c4c_8933_A48AB9D8E265;1.0 EAID_BB44AD96_CF47_40eb_B3E6_B8FF11959B4F;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\Fotogrammetrisk FKB-Arealbruk 5.0\FKB-Arealbruk-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB44AD96_CF47_40eb_B3E6_B8FF11959B4F;1.0 EAID_B4CCE5A2_D26C_4871_915D_F5FB8AD137AA;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\FKB-Bane-5.0.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4CCE5A2_D26C_4871_915D_F5FB8AD137AA;1.0 EAID_1E6768FB_6EDA_4d4f_89F8_76DAEDF3B55A;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\FKB-Bane-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E6768FB_6EDA_4d4f_89F8_76DAEDF3B55A;1.0 EAID_0BD3611D_DD37_47e2_8BF2_E19879A393B6;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\Fotogrammetrisk FKB-Bane 5.0\FKB-Bane-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0BD3611D_DD37_47e2_8BF2_E19879A393B6;1.0 EAID_00F712A0_6AB0_4acb_B9DE_DE6E2792CDD2;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00F712A0_6AB0_4acb_B9DE_DE6E2792CDD2;1.0 EAID_4E444B28_2E87_4643_B6E3_A85818086E13;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E444B28_2E87_4643_B6E3_A85818086E13;1.0 EAID_B8F92CEC_2D79_4490_87AD_61239C007E02;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8F92CEC_2D79_4490_87AD_61239C007E02;1.0 EAID_1A10B6D4_C66A_4455_B659_97270DB4F5AF;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg 5.0\FKB-BygnAnlegg-5.0.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A10B6D4_C66A_4455_B659_97270DB4F5AF;1.0 EAID_A250E48D_CDC9_47f7_8ABE_300167A15B6D;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A250E48D_CDC9_47f7_8ABE_300167A15B6D;1.0 EAID_3EC4B580_C9C7_454a_95D8_2AB5E94B6C83;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EC4B580_C9C7_454a_95D8_2AB5E94B6C83;1.0 EAID_B016E39E_5881_444e_A62C_E65521910FB8;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B016E39E_5881_444e_A62C_E65521910FB8;1.0 EAID_967AE50E_A69E_48d9_92D8_223D826B1A8A;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.2\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_967AE50E_A69E_48d9_92D8_223D826B1A8A;1.0 EAID_5F939001_A1F8_49b0_91BE_73CA31DDCAD9;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5F939001_A1F8_49b0_91BE_73CA31DDCAD9;1.0 EAID_AD33530B_8FF0_4a00_9D73_434A43115A27;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AD33530B_8FF0_4a00_9D73_434A43115A27;1.0 EAID_FE24A147_35B9_47a6_92DB_BC0C2E37FD24;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE24A147_35B9_47a6_92DB_BC0C2E37FD24;1.0 EAID_83535760_56BA_40d1_A9A2_26F4EEB67D14;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\Fotogrammetrisk FKB-Ledning 5.0\FKB-Ledning-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83535760_56BA_40d1_A9A2_26F4EEB67D14;1.0 EAID_756C42A5_D0C7_499a_83A6_89BB55323AEF;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\Punktsky FKB-Ledning 5.0\FKB-Ledning-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_756C42A5_D0C7_499a_83A6_89BB55323AEF;1.0 EAID_34889EB7_D8C6_42b5_BC0C_FCCB514F9C6B;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34889EB7_D8C6_42b5_BC0C_FCCB514F9C6B;1.0 EAID_6100D17E_DC6E_4939_B3B1_786F555BE8E5;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6100D17E_DC6E_4939_B3B1_786F555BE8E5;1.0 EAID_20906901_F19C_4bf3_9D38_9C4FB7829312;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\Fotogrammetrisk FKB-Lufthavn 5.0\FKB-Lufthavn-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20906901_F19C_4bf3_9D38_9C4FB7829312;1.0 EAID_3227BC71_9B60_4441_8D57_C991E5D3EDE3;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3227BC71_9B60_4441_8D57_C991E5D3EDE3;1.0 EAID_B2703E79_D2F3_4312_825D_8ECB3F9AEEC4;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2703E79_D2F3_4312_825D_8ECB3F9AEEC4;1.0 EAID_0EE7A431_8FDC_41a9_BF87_18FDD33FA46B;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\Fotogrammetrisk-Naturinfo-5.0\FKB-Naturinfo-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0EE7A431_8FDC_41a9_BF87_18FDD33FA46B;1.0 EAID_BF65B43E_8A80_418e_909C_07635247DF4E;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF65B43E_8A80_418e_909C_07635247DF4E;1.0 EAID_41A011E4_0A2C_4dc2_AC4F_DDC3592FCE9E;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41A011E4_0A2C_4dc2_AC4F_DDC3592FCE9E;1.0 EAID_92613F9B_AED4_4b38_8020_0DC8BBF43725;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92613F9B_AED4_4b38_8020_0DC8BBF43725;1.0 EAID_9BBB0F99_3DB2_4556_AEF3_0ED188422625;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti 5.0\FKB-TraktorvegSti-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9BBB0F99_3DB2_4556_AEF3_0ED188422625;1.0 EAID_26AD7686_AC09_4c88_BD8C_DE708EDD1EC2;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti-5.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26AD7686_AC09_4c88_BD8C_DE708EDD1EC2;1.0 EAID_D50C6FF1_047F_426a_A30D_25D64E684840;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D50C6FF1_047F_426a_A30D_25D64E684840;1.0 EAID_4308F08B_F58E_4ad2_81D8_676FA3CF3F7B;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4308F08B_F58E_4ad2_81D8_676FA3CF3F7B;1.0 EAID_24461DEA_195C_42c9_B20E_AB0DA8B397A0;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24461DEA_195C_42c9_B20E_AB0DA8B397A0;1.0 EAID_0B7A0BD6_3F60_4102_866E_E4B966D2621C;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B7A0BD6_3F60_4102_866E_E4B966D2621C;1.0 EAID_7EDE47E2_9C15_4117_B707_C54A9A445996;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.1\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7EDE47E2_9C15_4117_B707_C54A9A445996;1.0 EAID_3A1166A3_0F26_42b1_9C97_0C29CCEA5EFA;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3A1166A3_0F26_42b1_9C97_0C29CCEA5EFA;1.0 EAID_52484A75_41FD_4ca7_9122_27039ADA20DC;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\Fotogrammetrisk FKB-Veg 5.0\FKB-Veg-5.0\Generelle elementer\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52484A75_41FD_4ca7_9122_27039ADA20DC;1.0 EAID_38099FAB_75A6_4830_BDFE_93601EF4EB0D;datafangstmetodeHøyde;Metode brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38099FAB_75A6_4830_BDFE_93601EF4EB0D;1.0 EAID_9C85C557_E9C6_445a_BD68_C59AEAAB0E05;datafangstmetodeHøyde;Metode brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C85C557_E9C6_445a_BD68_C59AEAAB0E05;1.0 EAID_B3E4BBFF_9235_4031_81F8_AB72B814795F;datafangstmetodeHøyde;metoden brukt for høyderegistrering av posisjon Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1\Datatyper\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3E4BBFF_9235_4031_81F8_AB72B814795F;1.0 EAID_62933090_6D32_40d6_AAEB_7FC0C63E9568;datafangstmetodeHøyde;Metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-rapportering-1.0.1\Datatyper\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62933090_6D32_40d6_AAEB_7FC0C63E9568;1.0 EAID_E5680FF7_7120_43f3_86F8_62D35AFD8C09;datafangsttid;klokkeslett når objektet ble registrert/observert/målt i felt;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gassoppkommer\MarinGassoppkommePkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5680FF7_7120_43f3_86F8_62D35AFD8C09;1.0 EAID_E51C6077_8B9B_4c9f_BD99_0F8015283396;datakilde;referanse til datasettype som ligger til grunn for kurvegenereringen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.2\Opphav;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E51C6077_8B9B_4c9f_BD99_0F8015283396;5.0.2 EAID_8BB3559A_7252_40da_A7EA_1AE3F6028008;datakilde;referanse til datasettype som ligger til grunn for kurvegenereringen;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Opphav;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8BB3559A_7252_40da_A7EA_1AE3F6028008;5.0.3 EAID_9EB69F24_3C7F_4214_84CE_BAD0467F982C;Avgrensning av Datakvalitet;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EB69F24_3C7F_4214_84CE_BAD0467F982C;20201001 EAID_B0D9E809_2AC4_4e87_B2FD_584CD4331E4B;Datakvalitet;kvalitetsangivelsen på dybdeinformasjonen. Denne er vurdert ut ifra posisjonsnøyaktighet, nøyaktighet i dybdemålingene og dekningsgrad av havbunnen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0D9E809_2AC4_4e87_B2FD_584CD4331E4B;20201001 EAID_B437E262_D305_407f_852B_46E007233A18;Datakvalitetgrense;generell avgrensningslinje for Datakvalitet.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B437E262_D305_407f_852B_46E007233A18;20201001 EAID_2074138C_5C7B_44cb_84C6_EABBA83D3AD0;dataOwner;Entity that can authorize or deny access to certain data, and is responsible for its accuracy, integrity, and timeliness.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment\CommonProperties;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2074138C_5C7B_44cb_84C6_EABBA83D3AD0;20170501 EAID_3FC68310_A4A3_4520_AA93_9974704E1B27;DataOwner;Entity that can authorize or deny access to certain data, and is responsible for its accuracy, integrity, and timeliness.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens strålevern\Radioactivity in the marine environment;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3FC68310_A4A3_4520_AA93_9974704E1B27;20170501 EAID_C605C4C9_21A2_4322_9D3D_EE20B6654326;datasett;hvilket datasett avviket gjelder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0\AvvikFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C605C4C9_21A2_4322_9D3D_EE20B6654326;1.0 EAID_2768FCA0_F2A2_4519_83C0_1A9D725893E3;datasettID;Identifikator for et definert datasett i databasen hvor objektet stammer fra An identifier for the set of data. May be a global unique identifier or an identifier specific to a collection or institution;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista\Databaseinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2768FCA0_F2A2_4519_83C0_1A9D725893E3;20210901 EAID_1CE08F3D_756F_4b1a_9D41_557E2A1F82F6;datasettID;Identifikator for et definert datasett i databasen hvor objektet stammer fra An identifier for the set of data. May be a global unique identifier or an identifier specific to a collection or institution;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista\Databaseinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1CE08F3D_756F_4b1a_9D41_557E2A1F82F6;20240501 EAID_D89543BD_57E7_40e5_9999_FCB053CCA6D6;datasettID;Identifikator for et definert datasett i databasen hvor objektet stammer fra An identifier for the set of data. May be a global unique identifier or an identifier specific to a collection or institution;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter\Databaseinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D89543BD_57E7_40e5_9999_FCB053CCA6D6;20210901 EAID_2768FCA0_F2A2_4519_83C0_1A9D725893E3;datasettNavn;Navnet som identifiserer datasettet i samlingen/databasen hvor objektet stammer fra The name identifying the data set from which the record was derived;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista\Databaseinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2768FCA0_F2A2_4519_83C0_1A9D725893E3;20210901 EAID_1CE08F3D_756F_4b1a_9D41_557E2A1F82F6;datasettNavn;Navnet som identifiserer datasettet i samlingen/databasen hvor objektet stammer fra The name identifying the data set from which the record was derived;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista\Databaseinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1CE08F3D_756F_4b1a_9D41_557E2A1F82F6;20240501 EAID_D89543BD_57E7_40e5_9999_FCB053CCA6D6;datasettNavn;Navnet som identifiserer datasettet i samlingen/databasen hvor objektet stammer fra The name identifying the data set from which the record was derived;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter\Databaseinformasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D89543BD_57E7_40e5_9999_FCB053CCA6D6;20210901 EAID_804798FE_D863_4057_BBD9_8D5992F6D983;datasettNavn;angir hvilket datasett funnet er hentet fra. Et datasett kan være en nærmere spesifisert del av en samling.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse\FellesegenskaperBmArt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_804798FE_D863_4057_BBD9_8D5992F6D983;20150101 EAID_3042545B_5ECA_4e5e_B008_81387AB5214C;Datatype;;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Verdifulle kulturlandskap;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3042545B_5ECA_4e5e_B008_81387AB5214C;20141201 EAID_C81111C9_5F38_4851_9154_8DF7A0CC5D1B;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C81111C9_5F38_4851_9154_8DF7A0CC5D1B;20210901 EAID_24B56A41_189E_4719_9939_C18D3465B254;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24B56A41_189E_4719_9939_C18D3465B254;20240501 EAID_E3A71BE3_9598_4c46_8A0E_09BACD0667BA;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E3A71BE3_9598_4c46_8A0E_09BACD0667BA;20210901 EAID_B0DD29D0_98F8_4462_98F3_8B9DE07D199A;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statnett\Byggeforbudssoner;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0DD29D0_98F8_4462_98F3_8B9DE07D199A;20190601 EAID_F0BE3EB1_3CE2_4121_9CD5_A94F4132E281;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Tilfluktsrom - offentlige;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F0BE3EB1_3CE2_4121_9CD5_A94F4132E281;20191001 EAID_92B2408F_8B02_4fda_971B_0309A9BF5D4E;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Gyteområder;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92B2408F_8B02_4fda_971B_0309A9BF5D4E;20170601 EAID_9C3F501D_DC11_442a_B3A7_C0A79DE4B49E;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Tarehøstefelt;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C3F501D_DC11_442a_B3A7_C0A79DE4B49E;20181101 EAPK_83E9687E_97DF_49b2_ABBF_ED851B6CE136;Datatyper;Alle Datatyper (gruppeegenskaper) som ikke er en del av de generelle FKB elementene, men som inngår i denne spesifikke FKB-datamodellen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0\Datatyper;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_83E9687E_97DF_49b2_ABBF_ED851B6CE136;1.0 EAPK_0813EC68_AF16_4a7e_81B1_C8F0E2DDE967;Datatyper;Alle Datatyper (gruppeegenskaper) som ikke er en del av de generelle FKB elementene, men som inngår i denne spesifikke FKB-datamodellen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\Fotogrammetrisk FKB-Ledning 5.0\FKB-Ledning-5.0\Datatyper;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0813EC68_AF16_4a7e_81B1_C8F0E2DDE967;1.0 EAPK_B6088418_4262_4ca3_9D14_FB900080428C;Datatyper;Alle Datatyper (gruppeegenskaper) som ikke er en del av de generelle FKB elementene, men som inngår i denne spesifikke FKB-datamodellen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\Punktsky FKB-Ledning 5.0\FKB-Ledning-5.0\Datatyper;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B6088418_4262_4ca3_9D14_FB900080428C;1.0 EAID_26C0E451_AB61_47c2_A7B3_95BB294A58BC;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26C0E451_AB61_47c2_A7B3_95BB294A58BC;20140601 EAID_8EAFB21B_D8C9_4a97_8DC7_04FC5B04A385;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Naturvernområder_20170501;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8EAFB21B_D8C9_4a97_8DC7_04FC5B04A385;20170501 EAID_A3F9F74A_A5A6_4cb0_A1D7_A9067473D0C7;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Viktige naturtyper;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3F9F74A_A5A6_4cb0_A1D7_A9067473D0C7;20141201 EAID_7F105D89_493F_4d38_BF78_1567290EDFF1;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset grunn;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7F105D89_493F_4d38_BF78_1567290EDFF1;20141201 EAID_EB2E7EE7_186B_4933_8307_BDC7AFADE418;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Statlig sikra friluftslivsområder;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB2E7EE7_186B_4933_8307_BDC7AFADE418;20141101 EAID_5D35A3C9_59B3_4a0a_86BD_B568E2C3ECAC;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D35A3C9_59B3_4a0a_86BD_B568E2C3ECAC;20180301 EAID_0E115DC8_65DF_40c2_9AE7_8A4D18172CEE;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E115DC8_65DF_40c2_9AE7_8A4D18172CEE;20180301 EAID_E9CF7F09_375C_44cc_9BD0_578B01D97408;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E9CF7F09_375C_44cc_9BD0_578B01D97408;20160503 EAID_F3A1A909_D77D_4933_8607_A5268E8369ED;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Statistisk rutenett;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3A1A909_D77D_4933_8607_A5268E8369ED;20190620 EAID_D9A53F35_A5A6_4e40_9FB1_3D413AAD044E;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og VGS\Grunnskoler og videregående skoler;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9A53F35_A5A6_4e40_9FB1_3D413AAD044E;20190301 EAID_4238749F_C74C_4902_BEC0_5347DA70B022;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4238749F_C74C_4902_BEC0_5347DA70B022;20160601 EAID_5846A2A2_CC56_42f5_9344_4C252AE6AC18;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5846A2A2_CC56_42f5_9344_4C252AE6AC18;20161201 EAID_F1631715_E6F4_4350_B04E_4B313AE07CB9;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1631715_E6F4_4350_B04E_4B313AE07CB9;20171210 EAID_02D5DFB1_995A_405b_AF2E_2AF35520010F;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_02D5DFB1_995A_405b_AF2E_2AF35520010F;20220701 EAID_163EF275_E4BA_47ec_9D00_968F474D361C;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_163EF275_E4BA_47ec_9D00_968F474D361C;20211115 EAPK_CD54653D_484A_456a_9186_4BE97E0C48FB;Datatyper;Alle Datatyper (gruppeegenskaper) som inngår i datamodellen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1\Datatyper;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CD54653D_484A_456a_9186_4BE97E0C48FB;1.0 EAID_3B766C8A_D219_4ed6_81A4_470A26820537;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1NRL-distribusjon-1.0.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B766C8A_D219_4ed6_81A4_470A26820537;1.0 EAPK_79AE7C32_C1DA_4188_8F24_0A595E084D3E;Datatyper;Alle Datatyper (gruppeegenskaper) som inngår i datamodellen.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-rapportering-1.0.1\Datatyper;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_79AE7C32_C1DA_4188_8F24_0A595E084D3E;1.0 EAID_025F2BDC_FD4E_4d75_B180_156AF105AE00;Datatyper;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-rapportering-1.0.1NRL-rapportering-1.0.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_025F2BDC_FD4E_4d75_B180_156AF105AE00;1.0 EAID_4FE386B7_7CB8_454b_BCA9_4D2C6A074BA5;DatatyperAdresse;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4FE386B7_7CB8_454b_BCA9_4D2C6A074BA5;4.6 EAID_9EAA675B_34A9_426b_A74B_629E1D428EDC;DatatyperAdresse;;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EAA675B_34A9_426b_A74B_629E1D428EDC;4.6 EAID_42CA5978_22A2_4948_BCF6_4E7BA5C73C7A;Datautstrekning;Et områdes datautstrekning i form av omskreven boks.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Bildeinformasjon\Ortofoto-5.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42CA5978_22A2_4948_BCF6_4E7BA5C73C7A;5.0 EAID_5986A97A_6E7D_42a5_ADDF_2D3B289DCFBB;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista\FremmedlisteArtsforekomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5986A97A_6E7D_42a5_ADDF_2D3B289DCFBB;20210901 EAID_3559F2A9_6E45_4a89_9AC2_A4BA2F806181;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista\FremmedlisteArtsforekomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3559F2A9_6E45_4a89_9AC2_A4BA2F806181;20240501 EAID_4406DFF3_C139_443a_8410_AEA69C739DB0;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter\RødlisteArtsforekomst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4406DFF3_C139_443a_8410_AEA69C739DB0;20210901 EAID_55C99E96_518C_45ef_9A70_76DCB1FB8E85;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Naturtyper i Norge - Landskap\GenerelleEgenskaperFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_55C99E96_518C_45ef_9A70_76DCB1FB8E85;20200601 EAID_D674C104_2EA1_4f3e_B173_49FF7C5345E4;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D674C104_2EA1_4f3e_B173_49FF7C5345E4;20170601 EAID_7B2671D8_8811_42c3_AE1C_5E6C9C4A25E6;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Anlegg som skal måles inn og stikningsdata\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B2671D8_8811_42c3_AE1C_5E6C9C4A25E6;2.2 EAID_AE212F16_7E2F_4398_9152_978A7FA616EB;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AE212F16_7E2F_4398_9152_978A7FA616EB;2.2 EAID_71CE482C_B8AD_4cf3_AF20_BACBA5F2136E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71CE482C_B8AD_4cf3_AF20_BACBA5F2136E;2.2 EAID_8E43A1ED_9B21_4384_BF7D_5288177F9D9A;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E43A1ED_9B21_4384_BF7D_5288177F9D9A;2.2 EAID_0CF298DF_FAA6_43db_9EC6_CA1D84633DE2;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statnett\Byggeforbudssoner\GenerelleEgenskaperGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0CF298DF_FAA6_43db_9EC6_CA1D84633DE2;20190601 EAID_235BB176_8F18_439b_A080_4A9622D9717D;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Statnett\Byggeforbudssoner\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_235BB176_8F18_439b_A080_4A9622D9717D;20190601 EAID_831231A4_0F0B_4b3e_B73F_2488A20113CF;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Støysoner Jernbanenett etter T-1442\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_831231A4_0F0B_4b3e_B73F_2488A20113CF;20190101 EAID_C112409D_C468_4719_A866_06DCDC0A0B4E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter\BergrettighetFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C112409D_C468_4719_A866_06DCDC0A0B4E;20160914 EAID_D0983EAE_F38A_444b_8209_595164C15B45;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Tilfluktsrom - offentlige\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0983EAE_F38A_444b_8209_595164C15B45;20191001 EAID_68190D9B_3DFE_40eb_B65F_54B794ACBACD;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannalarmsentraler\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_68190D9B_3DFE_40eb_B65F_54B794ACBACD;20171010 EAID_70697C2E_BD68_425e_AA8D_CFE76A1E25B2;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70697C2E_BD68_425e_AA8D_CFE76A1E25B2;20170303 EAID_C614825D_A570_4545_BF5B_BD7774C55C79;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C614825D_A570_4545_BF5B_BD7774C55C79;20170303 EAID_1F55E1C4_DC93_40f9_8E40_EBD14498FA9A;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\InterkommunaleBrannvesen\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F55E1C4_DC93_40f9_8E40_EBD14498FA9A;20170901 EAID_10F9F76A_062D_41c8_9B35_A672BF951DCA;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10F9F76A_062D_41c8_9B35_A672BF951DCA;20171010 EAID_768FBAB6_17AC_4a6d_A00A_AF37C0CC63A3;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_768FBAB6_17AC_4a6d_A00A_AF37C0CC63A3;20170303 EAID_9FBE5EEC_C06A_4f10_8CCF_0ABB7F764FFD;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9FBE5EEC_C06A_4f10_8CCF_0ABB7F764FFD;20210501 EAID_693EC760_E394_4684_9D83_ADE04D0E1044;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Fiskeplasser Redskap\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_693EC760_E394_4684_9D83_ADE04D0E1044;20220404 EAID_5FF9262F_DC07_40c4_9947_33F0E77FC4E8;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Fjordlinjer-Kysttorskregulering\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5FF9262F_DC07_40c4_9947_33F0E77FC4E8;20170601 EAID_F4FEB260_96EA_463b_B1A1_64DC4E870008;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Gyteområder\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4FEB260_96EA_463b_B1A1_64DC4E870008;20170601 EAID_7BDC0053_709B_4c52_B5D0_7A85DB2CE41E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Korallrev forbudsområder\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7BDC0053_709B_4c52_B5D0_7A85DB2CE41E;20170601 EAID_5B64A040_EB87_45f2_83C9_8C3D6FDA3684;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Nasjonale laksefjorder\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B64A040_EB87_45f2_83C9_8C3D6FDA3684;20181101 EAID_07E229A9_3E98_44f3_81AA_DFCDF55A050A;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Tarehøstefelt\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_07E229A9_3E98_44f3_81AA_DFCDF55A050A;20181101 EAID_164797BE_A85C_41df_BBDA_0EE346FB36CC;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Militære forbudsområder innen Sjøforsvaret\GenerelleEgenskaperForbudsområder;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_164797BE_A85C_41df_BBDA_0EE346FB36CC;20210301 EAID_C9800698_F6C9_4080_A091_483E76F8F578;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø\FellesegenskaperSkytefeltSjø;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C9800698_F6C9_4080_A091_483E76F8F578;20191015 EAID_CB7F6782_EDED_48b0_B322_E9DC4AE3A75E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\StøysonerForsvaretsFlyplasser_20180901\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB7F6782_EDED_48b0_B322_E9DC4AE3A75E;20180901 EAID_4AC689E9_3448_40b3_9FBE_54A100A20BC3;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4AC689E9_3448_40b3_9FBE_54A100A20BC3;20180901 EAID_51646B93_DC0F_4dbe_95C4_A12981FCA46E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvarsbygg\Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51646B93_DC0F_4dbe_95C4_A12981FCA46E;20191122 EAID_3338FA58_90CD_4e86_8FBC_926F25DAA7E5;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\GenEgenskaperKorallbunntyper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3338FA58_90CD_4e86_8FBC_926F25DAA7E5;20210301 EAID_88B23634_B49F_494b_8C4F_C8D7D6B023B9;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\GenerelleEgenskaperHornkoraller;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88B23634_B49F_494b_8C4F_C8D7D6B023B9;20201201 EAID_C1C857A5_8994_4aee_BBD7_7C85BC455945;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\GenerelleEgenskaperMarintSøppelVideotransekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1C857A5_8994_4aee_BBD7_7C85BC455945;20230901 EAID_78D72F95_8029_4ebc_A549_AB8DD98ADC19;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\GenerelleEgenskaperTapteFiskeredskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78D72F95_8029_4ebc_A549_AB8DD98ADC19;20221201 EAID_24E1F487_C2A3_47ea_AD5D_2207A4D6CDF2;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\GenerelleEgenskaperTrålspor;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24E1F487_C2A3_47ea_AD5D_2207A4D6CDF2;20230301 EAID_FB93592B_7D04_40a9_A987_86EBD19BEB83;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Naturtyper - Sårbare marine habitater\GenerelleEgenskaperSårbareHabitater;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB93592B_7D04_40a9_A987_86EBD19BEB83;20231201 EAID_8E1E3342_BFC5_43f3_B03B_22171E5184B2;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Referansedata Videostasjoner\GenerelleEgenskaperVideostasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E1E3342_BFC5_43f3_B03B_22171E5184B2;20221201 EAID_DBA41E19_4E9B_4aab_8287_CC821394E64E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\GenerelleEgenskaperSaltvannssjøbunn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBA41E19_4E9B_4aab_8287_CC821394E64E;20230801 EAID_72B8C49E_C960_448d_B34F_7A2C4367D3C9;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\GenerelleEgenskaperSårbareBunndyr;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_72B8C49E_C960_448d_B34F_7A2C4367D3C9;20201201 EAID_EA06B521_3252_45cc_B313_83328F5FFC83;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\GenEgenskaperSøppelPrMareanoStasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA06B521_3252_45cc_B313_83328F5FFC83;20220301 EAID_C3A78FEC_3E42_466f_85B5_D4E543994C0A;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor\GenerelleEgenskaperTrålspor;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3A78FEC_3E42_466f_85B5_D4E543994C0A;20210115 EAID_191D70F0_302D_4881_916E_31B727DD7B39;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Videoobservasjoner generelle biotoper\GenEgenskaperVideoobsGenBiotoper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_191D70F0_302D_4881_916E_31B727DD7B39;20231215 EAID_8D4ECBF2_BB8F_40f2_8941_630355301124;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold – Svampobservasjoner per video-transekt\GenerelleEgenskaperStasjoner;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D4ECBF2_BB8F_40f2_8941_630355301124;20210615 EAID_7B4FF065_1136_4480_AC53_C8B47BBAB3F1;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold – Video-observasjoner\GenerelleEgenskaperStasjoner;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B4FF065_1136_4480_AC53_C8B47BBAB3F1;20210615 EAID_4D13FA91_7F00_45ea_B40A_8071F5BCD81E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\GenerelleEgenskaperStasjoner;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4D13FA91_7F00_45ea_B40A_8071F5BCD81E;20210601 EAID_C6C61682_1458_4096_948B_BD222C2E7D1D;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver punkt\GenerelleEgenskaperStasjoner;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6C61682_1458_4096_948B_BD222C2E7D1D;20210601 EAID_15879CFC_5A8A_4011_80AC_C652E267CFE2;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\GenerelleEgenskaperStasjoner;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15879CFC_5A8A_4011_80AC_C652E267CFE2;20210501 EAID_0CE8635A_120A_4e0d_8BF2_DFA46BD10AD8;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\GenerelleEgenskaperStasjoner;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0CE8635A_120A_4e0d_8BF2_DFA46BD10AD8;20220201 EAID_DBB942A3_415F_4541_A18E_AAD8D8BC0F60;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\GenerelleEgenskaperPrøver;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBB942A3_415F_4541_A18E_AAD8D8BC0F60;20201201 EAID_0225BB1C_ADCD_4bde_A4A8_934890CCCEA8;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\GenerelleEgenskaperStasjoner;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0225BB1C_ADCD_4bde_A4A8_934890CCCEA8;20210601 EAID_E14DA9C8_0B3F_4abc_87E7_414D28B30490;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano videostasjoner\GenerelleEgenskaperStasjoner;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E14DA9C8_0B3F_4abc_87E7_414D28B30490;20210501 EAID_65C092AA_DE62_4ba4_9B99_AFE75218FEAC;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Organiske miljøgifter i marine sedimenter\GenEgenskaperOrganiskMiljøgift;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_65C092AA_DE62_4ba4_9B99_AFE75218FEAC;20220201 EAID_C65F8886_19C3_449d_AEBA_A81BE17B636A;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert\GenerelleEgenskaperSaltvannssjøbunn;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C65F8886_19C3_449d_AEBA_A81BE17B636A;20230801 EAID_115F7130_7864_4656_9A2D_05F7318D1AD5;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell\GenerelleEgenskaperKirkebygg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_115F7130_7864_4656_9A2D_05F7318D1AD5;20180601 EAID_0D10740D_E1B9_4fbd_90E7_6ADCA027F0A7;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D10740D_E1B9_4fbd_90E7_6ADCA027F0A7;1.0 EAID_295B55FD_F163_4229_A7E3_B64C9DD2E741;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Ankringsområder\Ankringsområder\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_295B55FD_F163_4229_A7E3_B64C9DD2E741;20230531 EAID_9CC0E393_51F6_46d6_AD51_AE341693A479;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled_20190101\FarledGenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CC0E393_51F6_46d6_AD51_AE341693A479;20190101 EAID_A58A82B0_3345_48b8_983C_3AAA1CA1FBB6;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled\FarledGenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A58A82B0_3345_48b8_983C_3AAA1CA1FBB6;20210101 EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;20170501 EAID_FFDC5411_04DC_4d0f_B82B_FBCEBCAC1CB9;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FFDC5411_04DC_4d0f_B82B_FBCEBCAC1CB9;20211201 EAID_6F9CB0E0_2C81_498d_A234_CC378EF3BEF4;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F9CB0E0_2C81_498d_A234_CC378EF3BEF4;20210701 EAID_3DBA17EA_D42F_4653_87C4_219786915537;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Naturvernområder_20170501\Supertype_naturvern;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DBA17EA_D42F_4653_87C4_219786915537;20170501 EAID_C3D0AF9B_D236_470b_BF14_E636B8D44581;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Foreslåtte naturvernområder\FellesegenskaperNaturvern;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3D0AF9B_D236_470b_BF14_E636B8D44581;2.0 EAID_14425191_65DE_4269_A782_26AA69DB32A0;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\FellesegenskaperLosmasse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14425191_65DE_4269_A782_26AA69DB32A0;1.0 EAID_77294E22_26CA_4d9a_9821_6F2661F1DEB7;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold\GenerelleEgenskaperAnkringOmr;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77294E22_26CA_4d9a_9821_6F2661F1DEB7;1.0 EAID_035EB78F_0DC7_478f_8C13_03D4D8F91809;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\FellesegenskaperLosmasse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_035EB78F_0DC7_478f_8C13_03D4D8F91809;1.0 EAID_6F3E4818_9A35_4155_AF76_51278B20F444;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\GenrelleEgenskaperBunnfellingOmr;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F3E4818_9A35_4155_AF76_51278B20F444;1.0 EAID_B0DD9587_01F7_46d9_8529_00F9B15D1228;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gassoppkommer\GenerelleEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0DD9587_01F7_46d9_8529_00F9B15D1228;1.0 EAID_7ED3B4FD_EC0A_4e5c_A59B_40866CE2028D;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\FellesegenskaperLosmasse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7ED3B4FD_EC0A_4e5c_A59B_40866CE2028D;1.0 EAID_C107C3B2_B979_4664_AF7F_F7EC9159A966;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\GenerelleEgenskaperGravbarhetFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C107C3B2_B979_4664_AF7F_F7EC9159A966;1.0 EAID_6BDC0A56_C186_46d6_8EB2_9E22C2BD9D44;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\FellesegenskaperFlater;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6BDC0A56_C186_46d6_8EB2_9E22C2BD9D44;1.0 EAID_E4EE8383_729F_49f6_97F5_8F1D938247FE;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\FellesegenskaperLosmasse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4EE8383_729F_49f6_97F5_8F1D938247FE;1.0 EAID_C0B21A07_6E33_43b1_99ED_292A89FE2C2B;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landskap\FellesegenskaperLosmasse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0B21A07_6E33_43b1_99ED_292A89FE2C2B;1.0 EAID_FE640361_6FD6_4943_88B8_59AC13A72524;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landskap\FellesegenskaperFlater;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE640361_6FD6_4943_88B8_59AC13A72524;1.0 EAID_25E5BCA6_FF47_403f_BEB9_6413A8905482;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\FellesegenskaperFlater;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_25E5BCA6_FF47_403f_BEB9_6413A8905482;1.0 EAID_C5D1678E_EDCA_42fc_8070_4A7BE338269D;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\FellesegenskaperLosmasse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C5D1678E_EDCA_42fc_8070_4A7BE338269D;1.0 EAID_60559F36_3738_468a_AB22_7F34142C0FF7;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrenseFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_60559F36_3738_468a_AB22_7F34142C0FF7;1.1 EAID_AA5D6D1B_D491_4652_8F11_44709133E49F;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrensePkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA5D6D1B_D491_4652_8F11_44709133E49F;1.1 EAID_C25DAE9D_B2B6_4847_B8E9_5EE71F55C423;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C25DAE9D_B2B6_4847_B8E9_5EE71F55C423;1.1 EAID_CA6B43B6_37D4_4ad2_9E6C_4518DCBC217C;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_Losmassegrenser;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA6B43B6_37D4_4ad2_9E6C_4518DCBC217C;1.1 EAID_E2209983_FC69_4db2_B834_4B367214B2CC;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\MuligMarinLeireFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2209983_FC69_4db2_B834_4B367214B2CC;1.1 EAID_CD62D89B_890D_4106_BEDA_A1C271A4280E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Skjellsandområder\FellesegenskaperLosmasse;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD62D89B_890D_4106_BEDA_A1C271A4280E;1.0 EAID_61185B5E_2F66_423a_ACD5_2C8E07E4D67B;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\FellesegenskaperLosmasseFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_61185B5E_2F66_423a_ACD5_2C8E07E4D67B;1.1 EAID_9A197C5E_B8BF_40b3_9F5F_5DD4313B0276;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\FellesegenskaperAvgrensning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A197C5E_B8BF_40b3_9F5F_5DD4313B0276;1.1 EAID_26550F45_A511_48f3_8667_71292946D2E5;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\FellesegenskaperKornstrFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26550F45_A511_48f3_8667_71292946D2E5;1.1 EAID_4BBA10E7_CC45_40af_9208_48C9D46F9613;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\FellesegenskaperAvgrensning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4BBA10E7_CC45_40af_9208_48C9D46F9613;1.1 EAID_7CEB8D38_8B12_4a11_B86D_ABDE98946B26;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\FelleskomponenterGrusPukk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7CEB8D38_8B12_4a11_B86D_ABDE98946B26;3.0 EAID_3EB814C6_3873_44d1_8055_5111A3DC34E7;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense\FellesegenskaperMarinGrensePkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EB814C6_3873_44d1_8055_5111A3DC34E7;1.1 EAID_8D05B4A2_4BE4_47a2_8CAB_51410C2CB677;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense\FellesegenskaperMarinGrenseFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D05B4A2_4BE4_47a2_8CAB_51410C2CB677;1.1 EAID_F5E642E7_63BF_4ba1_9B0F_3294C593019A;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense\FellesegenskaperMarinGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5E642E7_63BF_4ba1_9B0F_3294C593019A;1.1 EAID_F874B0D6_FD5E_485a_B84B_384CE1560CFF;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser-3.0\FellesegenskaperMineralressurser;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F874B0D6_FD5E_485a_B84B_384CE1560CFF;3.0 EAID_5D8CB085_52DF_4445_93EA_CEE3F7CB7780;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder\FelleskomponenterRadonAktsomhet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D8CB085_52DF_4445_93EA_CEE3F7CB7780;1.1 EAID_3ADB1B85_B041_4579_859B_F30EA6EC9691;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull\FellesegenskaperGrunnvannBorehull;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3ADB1B85_B041_4579_859B_F30EA6EC9691;1.0 EAID_1E3E52A8_7A5D_400c_8169_BA3C2FF23171;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\FelleskomponenterLosmasseGrense;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E3E52A8_7A5D_400c_8169_BA3C2FF23171;3.0 EAID_289D49EA_9C8F_442e_BE9A_6D0DF2242BC3;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\FelleskomponenterLosmasseFlate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_289D49EA_9C8F_442e_BE9A_6D0DF2242BC3;3.0 EAID_1C36E82B_004E_45dd_8563_F8A2E773607C;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\DOK Datasett\Aktsomhetskart for kvikkleireskred\NVEFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C36E82B_004E_45dd_8563_F8A2E773607C;1.0 EAID_1E3C3328_4E58_4368_AB49_78178C323C4F;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\DOK Datasett\Aktsomhetskart for snøskred\NVEFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E3C3328_4E58_4368_AB49_78178C323C4F;1.0 EAID_E79F3F6F_A392_4105_A0D8_D7F5795C9EE7;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\DOK Datasett\Aktsomhetskart for snøskred\NVEFellesegenskaperKartblad;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E79F3F6F_A392_4105_A0D8_D7F5795C9EE7;1.0 EAID_3356CF12_D457_4ec4_BC1B_0694C1CC7571;dataUttaksdato;Dato for uttak av dataene fra NVEs database.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flom aktsomhetsområder\GenerelleFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3356CF12_D457_4ec4_BC1B_0694C1CC7571;1.1 EAID_D5F6428C_E50C_4613_89F7_0C01B8034973;dataUttaksdato;Dato for uttak av dataene fra NVEs database.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flom aktsomhetsområder\GenerelleEgenskaperDekning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5F6428C_E50C_4613_89F7_0C01B8034973;1.1 EAID_34172DA9_D8F5_4de5_BD87_71E06C0F2211;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\FlomsoneFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34172DA9_D8F5_4de5_BD87_71E06C0F2211;1.1 EAID_DE5E227B_A918_4c34_A1C4_EB5A8BA4D409;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\NVEFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE5E227B_A918_4c34_A1C4_EB5A8BA4D409;1.1 EAID_4471613A_0E91_46ac_BDEE_7619D7118795;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\NVEFellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4471613A_0E91_46ac_BDEE_7619D7118795;1.2 EAID_3C6BEDCA_999B_4a56_9125_FB43CA02D149;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEFellesegenskaperVannkraft;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3C6BEDCA_999B_4a56_9125_FB43CA02D149;1.2 EAID_994E8AC4_F48A_4ac5_9086_EB29F3C8F77F;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\FellesegenskaperDelfelt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_994E8AC4_F48A_4ac5_9086_EB29F3C8F77F;1.2 EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;1.2 EAID_297233CD_15FB_4bef_9B72_76F71D71D194;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_297233CD_15FB_4bef_9B72_76F71D71D194;1.3 EAID_495A5AFF_F29B_4280_A41C_E2CCC5C02542;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\FellesegenskaperDelfelt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_495A5AFF_F29B_4280_A41C_E2CCC5C02542;1.3 EAID_C87826A1_6B42_4afa_B916_8BC3F25E8ED9;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. ;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEFellesegenskaperVannkraft;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C87826A1_6B42_4afa_B916_8BC3F25E8ED9;1.3 EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;20180301 EAID_1155B9B6_B533_43bc_97FA_9B1B7A26107B;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1155B9B6_B533_43bc_97FA_9B1B7A26107B;20180301 EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83FA3F3C_EFA3_46f2_A4B1_FFE278363876;20180301 EAID_18E7CABC_DEFD_412f_84F1_38841CFE0EAD;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18E7CABC_DEFD_412f_84F1_38841CFE0EAD;20180301 EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;20180301 EAID_DAB44CDE_17E9_4944_AC5B_2F26B6C0006E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAB44CDE_17E9_4944_AC5B_2F26B6C0006E;20180301 EAID_1DEF4CD5_F18A_40ff_9C68_9B53E910F435;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Kulturmiljøer\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1DEF4CD5_F18A_40ff_9C68_9B53E910F435;20230126 EAID_1CE5432D_DE69_4669_B108_A63B180CFCA3;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1CE5432D_DE69_4669_B108_A63B180CFCA3;20190801 EAID_F045963E_B317_4064_896A_2C8D1B810EC9;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner\Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F045963E_B317_4064_896A_2C8D1B810EC9;20210217 EAID_BB7FA768_60C0_4580_B267_F4A12BD6A418;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett\BoligstatistikkGenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB7FA768_60C0_4580_B267_F4A12BD6A418;20190901 EAID_09683F0C_CC35_4013_8A80_058296380A88;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter\BygningsmasseGenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09683F0C_CC35_4013_8A80_058296380A88;20190901 EAID_F2C5D15D_644F_4533_91D7_B25AC2950D17;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Virksomhetsstatistikk på rutenett\VirksomheterPåRuterGenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F2C5D15D_644F_4533_91D7_B25AC2950D17;20180315 EAID_C24F059A_2F8E_44b2_AAA9_21B191B375D6;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuterGenEgenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C24F059A_2F8E_44b2_AAA9_21B191B375D6;20200101 EAID_0E4CD2C6_6881_45f4_8058_C46FB1C4B11F;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS\BefolkningPåRuter1km-2021;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E4CD2C6_6881_45f4_8058_C46FB1C4B11F;20200101-H EAID_20CECD3E_D348_46fb_8847_8D7CA7CE0F21;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS\BefolkningPåRuter1km-2026;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20CECD3E_D348_46fb_8847_8D7CA7CE0F21;20200101-H EAID_2DC672CC_5D5A_481e_8750_9AFA49EA5D4F;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS\BefolkningPåRuter1km-2024;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DC672CC_5D5A_481e_8750_9AFA49EA5D4F;20200101-H EAID_49444036_CA92_4371_AF44_79C98932C554;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS\BefolkningPåRuter1km-2019;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49444036_CA92_4371_AF44_79C98932C554;20200101-H EAID_5E8DD7B6_B772_4f88_A479_A38851114ECF;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS\BefolkningPåRuter1km-2020;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E8DD7B6_B772_4f88_A479_A38851114ECF;20200101-H EAID_7ED90D1E_CB89_419b_9A4D_D760038EA0CA;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS\BefolkningPåRuter1km-2028;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7ED90D1E_CB89_419b_9A4D_D760038EA0CA;20200101-H EAID_9964C349_85FB_4023_9E9B_2278AC165803;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS\BefolkningPåRuter1km-2025;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9964C349_85FB_4023_9E9B_2278AC165803;20200101-H EAID_A65116DE_CB27_40e2_A2F6_2A089EB2A474;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS\BefolkningPåRuter1km-2027;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A65116DE_CB27_40e2_A2F6_2A089EB2A474;20200101-H EAID_A938A606_187B_4474_996C_6A49786C7E14;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS\BefolkningPåRuter1km-2022;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A938A606_187B_4474_996C_6A49786C7E14;20200101-H EAID_ABACE671_CDE3_4ff6_A175_DC8B81F565F6;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS\BefolkningPåRuter1km-2029;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABACE671_CDE3_4ff6_A175_DC8B81F565F6;20200101-H EAID_BE7AA5A9_193B_40a7_83C2_C8518CD9347C;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS\BefolkningPåRuter1km-2015;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE7AA5A9_193B_40a7_83C2_C8518CD9347C;20200101-H EAID_CC22AC0A_4294_4aca_9918_9F094E6F9D62;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS\BefolkningPåRuter1km-2018;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC22AC0A_4294_4aca_9918_9F094E6F9D62;20200101-H EAID_F81B2CAF_DD4E_44d6_8A45_A012C4810BE4;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS\BefolkningPåRuter1km-2017;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F81B2CAF_DD4E_44d6_8A45_A012C4810BE4;20200101-H EAID_F9EB78CA_ECF9_44f2_A3A5_A898098F84B1;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS\BefolkningPåRuter1km-2023;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F9EB78CA_ECF9_44f2_A3A5_A898098F84B1;20200101-H EAID_FAD7E398_6D75_41c9_BC89_3DE1803C8BEC;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS\BefolkningPåRuter1km-2016;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FAD7E398_6D75_41c9_BC89_3DE1803C8BEC;20200101-H EAID_00817D0E_27D8_423b_9663_F24BD6211F76;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS\BefolkningPåRuter250m-2025;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00817D0E_27D8_423b_9663_F24BD6211F76;20200101-H EAID_06242A7B_6EC4_4538_8AE2_DD73C7FD5876;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS\BefolkningPåRuter250m-2022;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06242A7B_6EC4_4538_8AE2_DD73C7FD5876;20200101-H EAID_07F58AF9_1755_4745_BE5E_C6D63AA2960E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS\BefolkningPåRuter250m-2019;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_07F58AF9_1755_4745_BE5E_C6D63AA2960E;20200101-H EAID_1567AE67_C696_4002_806C_8C247C24BA5A;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS\BefolkningPåRuter250m-2015;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1567AE67_C696_4002_806C_8C247C24BA5A;20200101-H EAID_3688B440_B7ED_4fe7_B1C2_D75FDF15A5FF;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS\BefolkningPåRuter250m-2016;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3688B440_B7ED_4fe7_B1C2_D75FDF15A5FF;20200101-H EAID_39E39082_C089_4c0d_AB73_C21C4BB78A30;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS\BefolkningPåRuter250m-2020;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39E39082_C089_4c0d_AB73_C21C4BB78A30;20200101-H EAID_67E51F01_38DE_4986_9F50_F0A08608BCDD;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS\BefolkningPåRuter250m-2027;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67E51F01_38DE_4986_9F50_F0A08608BCDD;20200101-H EAID_75F9B367_A2A5_42a0_AE79_AB2916CB7F31;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS\BefolkningPåRuter250m-2028;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75F9B367_A2A5_42a0_AE79_AB2916CB7F31;20200101-H EAID_80B16350_1463_44ef_BD62_33D0C4E584F1;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS\BefolkningPåRuter250m-2024;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_80B16350_1463_44ef_BD62_33D0C4E584F1;20200101-H EAID_88003D60_48F7_4cee_A415_345D8F673379;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS\BefolkningPåRuter250m-2029;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88003D60_48F7_4cee_A415_345D8F673379;20200101-H EAID_8E45C871_931A_4d5e_8107_1D83131498C3;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS\BefolkningPåRuter250m-2018;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E45C871_931A_4d5e_8107_1D83131498C3;20200101-H EAID_AB4B0328_FF7E_49d2_BA82_0CF682204E86;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS\BefolkningPåRuter250m-2021;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AB4B0328_FF7E_49d2_BA82_0CF682204E86;20200101-H EAID_B3F01258_2683_446a_B783_CA65E13BF5DE;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS\BefolkningPåRuter250m-2023;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3F01258_2683_446a_B783_CA65E13BF5DE;20200101-H EAID_D9E9F48F_02FF_4910_A578_4E548B855F5C;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS\BefolkningPåRuter250m-2017;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9E9F48F_02FF_4910_A578_4E548B855F5C;20200101-H EAID_FA4BB1C8_2E72_4271_9BE6_C7D66DC9F020;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS\BefolkningPåRuter250m-2026;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA4BB1C8_2E72_4271_9BE6_C7D66DC9F020;20200101-H EAID_255D4737_C893_48b3_8CAB_DD58EDA46A85;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS\BefolkningPåRuter5km-2024;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_255D4737_C893_48b3_8CAB_DD58EDA46A85;20200101-H EAID_2C97CA16_D48C_4c8a_BC2E_5EFDA33BB1E1;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS\BefolkningPåRuter5km-2028;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2C97CA16_D48C_4c8a_BC2E_5EFDA33BB1E1;20200101-H EAID_35642DB4_149F_41b0_B40B_2BE0779C46AD;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS\BefolkningPåRuter5km-2021;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_35642DB4_149F_41b0_B40B_2BE0779C46AD;20200101-H EAID_42F74E11_2328_4b12_8E56_3EBC9F302F6B;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS\BefolkningPåRuter5km-2026;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42F74E11_2328_4b12_8E56_3EBC9F302F6B;20200101-H EAID_4870D897_5605_4b36_893D_42AF114D7C3C;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS\BefolkningPåRuter5km-2020;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4870D897_5605_4b36_893D_42AF114D7C3C;20200101-H EAID_548303C6_CC2E_4870_A163_E83F76197259;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS\BefolkningPåRuter5km-2029;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_548303C6_CC2E_4870_A163_E83F76197259;20200101-H EAID_55DD677F_24A6_4e75_A6C0_102F258AE8B4;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS\BefolkningPåRuter5km-2022;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_55DD677F_24A6_4e75_A6C0_102F258AE8B4;20200101-H EAID_59D32442_3CE7_4600_98E2_03F4B6ACFF74;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS\BefolkningPåRuter5km-2023;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_59D32442_3CE7_4600_98E2_03F4B6ACFF74;20200101-H EAID_804EB40E_F923_419a_B585_B96017895DC0;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS\BefolkningPåRuter5km-2027;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_804EB40E_F923_419a_B585_B96017895DC0;20200101-H EAID_B7744221_9C40_41f1_86B4_52C8469F12E2;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS\BefolkningPåRuter5km-2025;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B7744221_9C40_41f1_86B4_52C8469F12E2;20200101-H EAID_B78B4937_8B91_4748_AF5E_9CC78BDA2A79;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS\BefolkningPåRuter5km-2018;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B78B4937_8B91_4748_AF5E_9CC78BDA2A79;20200101-H EAID_C0AEDAA9_B2D0_4710_8FE0_573CBD998103;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS\BefolkningPåRuter5km-2019;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0AEDAA9_B2D0_4710_8FE0_573CBD998103;20200101-H EAID_CF1A91DF_8E8F_4d07_8F27_D4E5BA9599C3;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS\BefolkningPåRuter5km-2015;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF1A91DF_8E8F_4d07_8F27_D4E5BA9599C3;20200101-H EAID_EBFD3EE2_C421_45e4_B312_7A0422157EA3;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS\BefolkningPåRuter5km-2016;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBFD3EE2_C421_45e4_B312_7A0422157EA3;20200101-H EAID_FF75947D_9102_465a_ACB1_A91DBDFD709A;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS\BefolkningPåRuter5km-2017;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF75947D_9102_465a_ACB1_A91DBDFD709A;20200101-H EAID_02AB9936_6173_4cad_BC90_E6BE09A7338A;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS\BoligerPåRuter1000m-2018;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_02AB9936_6173_4cad_BC90_E6BE09A7338A;20190901-H EAID_32E96A22_50D6_4a8a_9340_A3F99482ABA8;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS\BoligerPåRuter1000m-2022;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32E96A22_50D6_4a8a_9340_A3F99482ABA8;20190901-H EAID_37309431_635A_4d43_BBC8_5D87D1A64E08;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS\BoligerPåRuter1000m-2016;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_37309431_635A_4d43_BBC8_5D87D1A64E08;20190901-H EAID_3F2CFF41_E97C_4eb5_BD00_94BB4CCDD2F8;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS\BoligerPåRuter1000m-2023;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F2CFF41_E97C_4eb5_BD00_94BB4CCDD2F8;20190901-H EAID_4E7E34CC_017D_4bba_8F99_A0C4D05805E4;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS\BoligerPåRuter1000m-2015;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E7E34CC_017D_4bba_8F99_A0C4D05805E4;20190901-H EAID_54D15FE4_EE06_46ac_BC0B_A6DFACBF4E61;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS\BoligerPåRuter1000m-2025;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54D15FE4_EE06_46ac_BC0B_A6DFACBF4E61;20190901-H EAID_61B96289_5C9F_479a_ADAC_0D40504EF5EB;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS\BoligerPåRuter1000m-2021;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_61B96289_5C9F_479a_ADAC_0D40504EF5EB;20190901-H EAID_825A4BB4_9144_4a38_94B8_A4C81EADEF31;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS\BoligerPåRuter1000m-2024;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_825A4BB4_9144_4a38_94B8_A4C81EADEF31;20190901-H EAID_89951698_9DD8_4556_870A_F3E6B0CB845A;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS\BoligerPåRuter1000m-2026;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_89951698_9DD8_4556_870A_F3E6B0CB845A;20190901-H EAID_9B561182_969E_465c_8A3C_F346599A4581;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS\BoligerPåRuter1000m-2028;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9B561182_969E_465c_8A3C_F346599A4581;20190901-H EAID_B24FD143_4A07_4318_AB03_42DBB620C1DA;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS\BoligerPåRuter1000m-2020;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B24FD143_4A07_4318_AB03_42DBB620C1DA;20190901-H EAID_C6DEC02E_4C32_412f_9B55_84ACCE920C2C;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS\BoligerPåRuter1000m-2029;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6DEC02E_4C32_412f_9B55_84ACCE920C2C;20190901-H EAID_E23891A6_A44A_49d0_A980_56B94DC94F3B;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS\BoligerPåRuter1000m-2027;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E23891A6_A44A_49d0_A980_56B94DC94F3B;20190901-H EAID_E2BBB980_7C06_40ee_9FDD_BD75ABB2C972;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS\BoligerPåRuter1000m-2017;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2BBB980_7C06_40ee_9FDD_BD75ABB2C972;20190901-H EAID_E919FF5F_0361_470d_9DAB_2A123E7A1DB5;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS\BoligerPåRuter1000m-2019;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E919FF5F_0361_470d_9DAB_2A123E7A1DB5;20190901-H EAID_24482A85_5C1F_4839_A031_0E7EC73E1C63;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H250-WFS\BoligerPåRuter250m-2016;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24482A85_5C1F_4839_A031_0E7EC73E1C63;20190901-H EAID_2ABDF210_63BF_4a40_802B_11E75BD2F813;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H250-WFS\BoligerPåRuter250m-