Id; Navn; Beskrivelse; Spesifikasjon; Status; Tema; Type; Url; Versjon EAPK_111DAED4_CAC5_4ad2_A09F_5CD562997459;SOSI Datasett;"Denne pakken er opprettet får å kunne håndtere modell-elementer som hører til på datasettene. Det betyr at de ikke er knytta til enkelt-objektene, men hører til en samling av objekter (samling av instanser av objekttyper). Eksempel: Et datasett er vanligvis (?) basert på samme spesifikasjon. Det bør derfor i datasettet være en ""peker"" til den benyttede spesifikasjonen.";SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_111DAED4_CAC5_4ad2_A09F_5CD562997459;1.0 EAPK_289FB15F_868F_4000_B23D_A235C4AD9879;SOSI Geometri;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_289FB15F_868F_4000_B23D_A235C4AD9879;1.0 EAPK_9B5EFAF9_4469_4967_9BFF_70D7DEE7735D;Datatyper fra 19103 CSL;;SOSI Generelle konsepter\Datatyper fra 19103 CSL;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9B5EFAF9_4469_4967_9BFF_70D7DEE7735D; EAPK_B6E9BC67_8186_4ad5_ACC1_866E98A1809C;SOSI Generelle typer;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B6E9BC67_8186_4ad5_ACC1_866E98A1809C; EAPK_1FD684C7_1714_4b14_BB41_775ECC16661B;SOSI Nettverk og lineære referanser;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1FD684C7_1714_4b14_BB41_775ECC16661B; EAPK_9B5B9DE0_8605_4c71_8992_F46AAFA1F9FF;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110);;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110);;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9B5B9DE0_8605_4c71_8992_F46AAFA1F9FF; EAPK_4B89B12A_2ECF_495d_B5CA_C0A37DDEE3FE;SOSI Objektmodell (ISO 19109);;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109);;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4B89B12A_2ECF_495d_B5CA_C0A37DDEE3FE; EAPK_DBFDA45C_F74C_490e_8D2C_70F337F906C7;Tid- og temporale datatyper (ISO 19108);;SOSI Generelle konsepter\Tid- og temporale datatyper (ISO 19108);;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_DBFDA45C_F74C_490e_8D2C_70F337F906C7; EAPK_C62FB539_5502_4aff_A01C_25C00EDFD62D;SOSI_Hode 4.5;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C62FB539_5502_4aff_A01C_25C00EDFD62D;1.0 EAID_C73070AF_62E7_4759_935D_62E21000417D;SOSI_Hode_20120320;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C73070AF_62E7_4759_935D_62E21000417D;1.0 EAID_2B2891BC_5132_4a7d_BF53_6CF87F939CE5;Objektkatalog;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B2891BC_5132_4a7d_BF53_6CF87F939CE5;1.0 EAID_458A999C_43CF_42e8_A14C_B3D46255FABA;MaksimumNordØst;øvre høyre (nordøstre) hjørne til omskreven boks (for kartprojeksjoner) ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_458A999C_43CF_42e8_A14C_B3D46255FABA;1.0 EAID_492FB46E_AB80_4c7e_9301_5461DC6A99AD;Tegnsett;angivelse av hvilket tegnsett som er benyttet på fila, dvs. hvilke 8(7)-bits koder tegnene har. Merknad: Dette kommer spesielt til anvendelse ved tolkning av ÆØÅ, samt valg av tegnsett som støtter samiske tegn. De samiske tegnene har fått tildelt sine koder i SOSI via ISO8859-10. Koder ut over 7-bits tolkes ulikt i ISO8859-2 til -10, men ÆØÅæøå er plassert på samme sted i ISO8859-1 og ISO8859-10, og også på samme sted i Windows tegnsettet. Den samiske varianten er ikke implementert i Windows, som benytter en egen variant (utvidelse) av ISO8859-1. En må derfor installere en fontbeskrivelse som i visse forberedte programmer viser korrekt symbol for samiske tegn selv om koden har annet utseende i ISO8859-1.For koder over 127 er kun følgende tillatt benyttet i ei SOSI-fil. De særnorske tegnene ÆØÅ er plassert på følgende koder: Æ Ø Å æ ø å é DOSN8 146 157 143 145 155 134 ND7,DECN7 91 92 93 123 124 125 ISO8859-1 198 216 197 230 248 229 233 ISO8859-10 198 216 197 230 248 229 233 TEGNSETT skal alltid være oppgitt i SOSI-fila. (I tidligere versjoner har DOSN8 vært betraktet som standard hvis ikke annet har vært oppgitt.);SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_492FB46E_AB80_4c7e_9301_5461DC6A99AD;1.0 EAID_64BB2DAF_0FB9_44b8_BCF4_A69A55470950;Kortnavn;entydig navn på spesifikasjonen som datasetter er basert på, i form av et kortnavn;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64BB2DAF_0FB9_44b8_BCF4_A69A55470950;1.0 EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;SOSI_Hode;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5;;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;1.0 EAID_B5D9BC74_A9A6_4206_B439_8C8E7391CAA3;MinimumNordØst;nedre venstre (sørvestre) hjørne til omskreven boks (for kartprojeksjoner);SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B5D9BC74_A9A6_4206_B439_8C8E7391CAA3;1.0 EAID_D9F6E271_7E68_4aad_B26D_BE9A130361D6;Område;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F6E271_7E68_4aad_B26D_BE9A130361D6;1.0 EAID_F48B8E92_92CC_4b5b_86F0_3D71E32CAB6E;SosiKompleksitetNivå;angivelse av SOSI-filas kompleksitetsnivå, angitt i form av 6 ulike nivåer fra spagetti til bruk av utvalg;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F48B8E92_92CC_4b5b_86F0_3D71E32CAB6E;1.0 EAID_FE8FE63A_7773_4d15_8CF3_6C39A864D92D;Begrensninger;angivelse av at maksimalt antall punkter i geometritype (kurve), maksimalt antall punkter i geometrityper av typen FLATE eller TRASE, eller at antall referanser overstiger gitte verdier Merknad: Hensikten med denne mekanismen er å sikre at antall punkter og referanser ikke er så høyt at det skaper problemer ved konvertering til ulike systemer. Dersom antallet overstiger disse verdiene skal dette avtales mellom leverandør og mottaker og dokumenteres i hodet på SOSI-fila.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE8FE63A_7773_4d15_8CF3_6C39A864D92D;1.0 EAID_CCADF55F_E5B2_4ed6_8B77_DE8021FF0D1B;SOSI Koordinatsystem;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5SOSI_Hode 4.5;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CCADF55F_E5B2_4ed6_8B77_DE8021FF0D1B;1.0 EAID_06FBEA76_59E6_4e3b_8271_FF86CFCA1FAE;Høyde_kodelister;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5SOSI_Hode 4.5;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06FBEA76_59E6_4e3b_8271_FF86CFCA1FAE;1.0 EAPK_BA693578_2229_4398_ABC6_6B7892BAD279;SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_BA693578_2229_4398_ABC6_6B7892BAD279;1.0 EAID_9E73EF95_715C_4787_9022_4EEBD21BD00F;SOSI_Hode_2018-02-01;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9E73EF95_715C_4787_9022_4EEBD21BD00F;1.0 EAID_39C4E770_3F23_47ca_BA6E_01391D823754;Tegnsett;angivelse av hvilket tegnsett som er benyttet på fila Jfr forskrift om IT-standarder i offentlig sektor er UTF-8 obligatorisk. De andre tegnsettene er tatt med av hensyn til bakoverkompatibilitet.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39C4E770_3F23_47ca_BA6E_01391D823754;1.0 EAID_7BF389BC_F7BC_4a1f_918D_E7C4E5EE93A4;MinimumNordØst;nedre venstre (sørvestre) hjørne til omskreven boks (for kartprojeksjoner);SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7BF389BC_F7BC_4a1f_918D_E7C4E5EE93A4;1.0 EAID_7EC52097_2CAF_40e1_A4EA_C6946E0445EC;MaksimumNordØst;øvre høyre (nordøstre) hjørne til omskreven boks (for kartprojeksjoner) ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7EC52097_2CAF_40e1_A4EA_C6946E0445EC;1.0 EAID_905B6B5E_9207_4c39_B0E5_91922B86D662;Kortnavn;entydig navn på spesifikasjonen som datasetter er basert på, i form av et kortnavn Merknad: Åpen kodeliste;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_905B6B5E_9207_4c39_B0E5_91922B86D662;1.0 EAID_9188F508_7A2A_453d_BCC6_C67DDA06B70B;SOSI_Hode;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01;;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9188F508_7A2A_453d_BCC6_C67DDA06B70B;1.0 EAID_97417AE3_0648_47eb_86DC_607B1B9805EB;Område;angivelse av det området som dataene i fila dekker, i form av en boks angitt av nedre venstre og øvre høyre hjørne. Området angis i hele meter i det aktuelle koordinatsystem. Merknad: Hensikten med områdeangivelsen i hodet er at mottakere av data på SOSI-fila skal finne hvilket område data ligger innenfor slik at man kan utnytte dette ved basegenereringer etc.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_97417AE3_0648_47eb_86DC_607B1B9805EB;1.0 EAID_D2269072_C982_4c9e_B0E4_5D34AAAC972E;Objektkatalog;angivelse av hvilken objektkatalog som dataene er basert på.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2269072_C982_4c9e_B0E4_5D34AAAC972E;1.0 EAID_EF978972_C824_4148_B965_932844A50A75;SOSI Koordinatsystem;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF978972_C824_4148_B965_932844A50A75;1.0 EAID_55F19256_5D96_4e9c_ABC4_1A8318280D1A;Høyde_kodelister;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_55F19256_5D96_4e9c_ABC4_1A8318280D1A;1.0 EAPK_298B9FA3_F24C_480a_A3C9_18667241D1CA;SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_298B9FA3_F24C_480a_A3C9_18667241D1CA;4.0 EAID_0EE3818B_83AD_4664_8AFD_F1B4D0BF4959;GeometriMedUnderliggendeStruktur;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0EE3818B_83AD_4664_8AFD_F1B4D0BF4959;4.0 EAID_03F5A431_F755_4d40_B19C_B009DB410523;Geometri;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_03F5A431_F755_4d40_B19C_B009DB410523;4.0 EAID_0708BC74_CF46_4cfe_93BE_878EC504768D;Kurve;geometritype som representerer en sekvens av posisjoner ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0;Ukjent;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0708BC74_CF46_4cfe_93BE_878EC504768D;4.0 EAID_46B26A69_F04C_4d11_B363_F3490340F5B7;Flate;geometritype som representerer et sammenhengende område begrenset av en eller flere sekvenser av Kurve;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0;Ukjent;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46B26A69_F04C_4d11_B363_F3490340F5B7;4.0 EAID_BE6CCEB8_342A_4a44_BD46_8E5CBFDA9A91;Punkt;geometritype som representerer bare en posisjon;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0;Ukjent;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE6CCEB8_342A_4a44_BD46_8E5CBFDA9A91;4.0 EAID_E0304B91_7B3B_48df_9BCE_300105E5C248;Sverm;geometritype som benyttes for å representere flere objekter hvor egenskapene med unntak av geometrien er like;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0;Ukjent;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E0304B91_7B3B_48df_9BCE_300105E5C248;4.0 EAPK_568680AA_B363_4dd5_A791_F61FF1BC1AA0;SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.5;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.5;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_568680AA_B363_4dd5_A791_F61FF1BC1AA0;4.0 EAID_8562A762_F6B1_4641_9417_EC09D0F41353;GeometriMedUnderliggendeStruktur;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.5;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8562A762_F6B1_4641_9417_EC09D0F41353;4.0 EAID_B7DC30FC_4D0B_4562_8BB0_A6EB562B1333;Geometri;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.5;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B7DC30FC_4D0B_4562_8BB0_A6EB562B1333;4.0 EAID_69FF42E7_1A1B_4637_9E5A_42176D3AE270;Sverm;geometritype som benyttes for å representere flere objekter hvor egenskapene med unntak av geometrien er like;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.5;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69FF42E7_1A1B_4637_9E5A_42176D3AE270;4.0 EAID_7524E6B6_3F1F_4847_94BE_A18054503A73;Kurve;geometritype som representerer en sekvens av posisjoner ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.5;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7524E6B6_3F1F_4847_94BE_A18054503A73;4.0 EAID_B186022C_5CB5_4d3a_809B_F4885094C757;Punkt;geometritype som representerer bare en posisjon;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.5;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B186022C_5CB5_4d3a_809B_F4885094C757;4.0 EAID_BFE6B73D_1DE9_4f31_9558_0D54256F8FCD;Flate;geometritype som representerer et sammenhengende område begrenset av en eller flere sekvenser av Kurve;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.5;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BFE6B73D_1DE9_4f31_9558_0D54256F8FCD;4.0 EAPK_4414FF1F_0B59_4302_94BC_4C8E10C8F067;Vektorgeometri;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4414FF1F_0B59_4302_94BC_4C8E10C8F067;5.0beta2 EAID_B9AC9D92_4244_4e38_826E_10D55E94F367;ISO19107 subsett;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\VektorgeometriVektorgeometri;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9AC9D92_4244_4e38_826E_10D55E94F367;1.0 EAID_BF6C58C8_D706_46e4_B743_30C88444BCDF;SOSI40 subtyper;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\VektorgeometriVektorgeometri;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF6C58C8_D706_46e4_B743_30C88444BCDF;1.0 EAPK_5BA00973_BEB1_46df_9F66_C2AE747EC61D;Datatyper_19103CSLv4.0;;SOSI Generelle konsepter\Datatyper fra 19103 CSL\Datatyper_19103CSLv4.0;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5BA00973_BEB1_46df_9F66_C2AE747EC61D; EAID_F38439F6_F60A_4df2_A5CA_A04618275A61;Basic datatyper;;SOSI Generelle konsepter\Datatyper fra 19103 CSL\Datatyper_19103CSLv4.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F38439F6_F60A_4df2_A5CA_A04618275A61; EAID_E76C7295_BE41_4394_B1FC_973F4223AED9;Størrelser - Units of Measure;;SOSI Generelle konsepter\Datatyper fra 19103 CSL\Datatyper_19103CSLv4.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E76C7295_BE41_4394_B1FC_973F4223AED9; EAID_281080FD_4373_4bf1_8F9E_606805BF9A0D;Real;signed real (floating point) number consisting of a mantissa and an exponent, which represents a value to a precision given by the number of digits shown, but is not necessarily the exact value. The length of a real is encapsulation and usage dependent. The common binary real implementation uses base 2. Since such reals can approximate any measure where absolute accuracy is not possible, this form of numeric is most often used for measures. EXAMPLE 23.501, -1234E-4, -23.0. ;SOSI Generelle konsepter\Datatyper fra 19103 CSL\Datatyper_19103CSLv4.0;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_281080FD_4373_4bf1_8F9E_606805BF9A0D; EAID_453EB6B1_D543_4f3d_BC53_E79283F6736C;CharacterString;arbitrary-length sequence of characters, including accents and special characters from the repertoire of one of the adopted character sets: . ISO/IEC 10646: Universal Multi-Octet Coded Character Set (UCS), and . ISO 8859. Merknad: The maximum length of a CharacterString is dependent on encapsulation and usage. A language tag may be provided for identification of the language of string values. For an implementation mapping of a CharacterString, the handling of the following four aspects needs to be decided: 1) Representation of value, 2) Representation of character set, 3) Representation of encoding, and 4) Representation of language. This can be handled for instance by choosing ISO/IEC 10646. ;SOSI Generelle konsepter\Datatyper fra 19103 CSL\Datatyper_19103CSLv4.0;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_453EB6B1_D543_4f3d_BC53_E79283F6736C; EAID_6B9D362B_ECF1_4605_800F_67219652B71E;Date;;SOSI Generelle konsepter\Datatyper fra 19103 CSL\Datatyper_19103CSLv4.0;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B9D362B_ECF1_4605_800F_67219652B71E; EAID_992C4B6C_785C_48a4_81A2_5F957E9C8A6B;Integer;"signed integer number; the length of an integer is encapsulation and usage dependent. It consists of an exact integer value, with no fractional part. Eksempel: 29, -65547.";SOSI Generelle konsepter\Datatyper fra 19103 CSL\Datatyper_19103CSLv4.0;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_992C4B6C_785C_48a4_81A2_5F957E9C8A6B; EAID_B037C92D_03AE_4421_A554_7FDA5A49C381;Boolean;Most valuable in the predicate calculus, where items are either True or False, unless they are ill formed. (Kopiert fra ISO19103 2012-05-24, etter samtale med Morten M);SOSI Generelle konsepter\Datatyper fra 19103 CSL\Datatyper_19103CSLv4.0;Ukjent;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B037C92D_03AE_4421_A554_7FDA5A49C381; EAID_D27A9DFE_FA74_4951_8F2B_075A0DE950BE;DateTime;;SOSI Generelle konsepter\Datatyper fra 19103 CSL\Datatyper_19103CSLv4.0;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D27A9DFE_FA74_4951_8F2B_075A0DE950BE; EAPK_0DAB8DB1_FE39_4a53_AAF8_2C281055147D;Coverage 5.0 Utkast;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0DAB8DB1_FE39_4a53_AAF8_2C281055147D;1.0 EAID_9103A631_FDC3_4431_8596_8AC87750AE5A;Coverage;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9103A631_FDC3_4431_8596_8AC87750AE5A;1.0 EAID_0057CD62_EAE2_4e1d_AA4D_C722AF059117;Raster;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0057CD62_EAE2_4e1d_AA4D_C722AF059117;1.0 EAID_21F384B1_FBA4_4244_A9A1_BC1A87A81F3B;Utstrekning;Et områdets utstrekning;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21F384B1_FBA4_4244_A9A1_BC1A87A81F3B;1.0 EAID_937FEBAB_BE9D_4655_BA96_89694DB19943;PixelStørrelse;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_937FEBAB_BE9D_4655_BA96_89694DB19943;1.0 EAID_BCC92DFE_8391_4dd6_B804_B22F8CF76A04;Datautstrekning;Et områdes datautstrekning i form av omskreven boks.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCC92DFE_8391_4dd6_B804_B22F8CF76A04;1.0 EAID_E350B9CC_0D87_452b_9AE8_E95A0AB6BF08;Bildebeskrivelse;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E350B9CC_0D87_452b_9AE8_E95A0AB6BF08;1.0 EAPK_06C52DA1_8914_4572_B168_3AF6111D6C44;Generelle typer 4.0;dette kapitlet omfatter objekttyper, datatyper og kodelister som ikke har tilhørighet i andre fagområder. Eksempler på dette er Kartbladkant, Rutenett, egenskaper for kvalitet, datoangivelser og identifikasjoner. Flere av disse egenskapene er å oppfatte som metadata, og som også er beskrevet i Metadatastandarden. Omfatter også objekttypen SOSI_objekt som er en abstrakt supertype til alle objekttypene;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_06C52DA1_8914_4572_B168_3AF6111D6C44;4.0 EAID_AAD8B07A_8CF2_4f1e_BCBC_A0B757C51413;Generelle_typer_pakkeavhengigheter;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AAD8B07A_8CF2_4f1e_BCBC_A0B757C51413;4.0 EAID_7C34310F_A77C_4404_803F_EB73ED7A6520;Generelle avgrensninger;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0Generelle typer 4.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7C34310F_A77C_4404_803F_EB73ED7A6520;4.0 EAID_4045F41D_EE9F_4c49_87B5_CCC26B1EB7FB;Generelle datatyper;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0Generelle typer 4.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4045F41D_EE9F_4c49_87B5_CCC26B1EB7FB;4.0 EAID_A1DD91F2_6450_4361_BC1C_6B68EB883DFB;kodelister;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0Generelle typer 4.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1DD91F2_6450_4361_BC1C_6B68EB883DFB;4.0 EAID_E7C68279_A490_45b1_A534_A6168B278396;Sonedele;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0Generelle typer 4.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E7C68279_A490_45b1_A534_A6168B278396;4.0 EAID_5821A3BB_90F3_4c9b_B14A_0E4887BF21BA;Rutenett;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0Generelle typer 4.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5821A3BB_90F3_4c9b_B14A_0E4887BF21BA;4.0 EAID_9E5018E5_8185_487c_80A4_3A058917AEC0;Samlemodell;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0Generelle typer 4.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9E5018E5_8185_487c_80A4_3A058917AEC0;4.0 EAID_C6FB6B11_CE30_4ea5_B482_8C46D2B63C23;Kartblad;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0Generelle typer 4.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6FB6B11_CE30_4ea5_B482_8C46D2B63C23;4.0 EAID_56624A90_BB6D_46e4_94DE_DF6A71EAC91C;Kvalitet;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0Generelle typer 4.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56624A90_BB6D_46e4_94DE_DF6A71EAC91C;4.0 EAID_19731C80_046F_42e8_AE1C_724678F1AC6A;Retningsvektor;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0Generelle typer 4.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19731C80_046F_42e8_AE1C_724678F1AC6A;4.0 EAID_98A786E1_ADE4_4e86_A180_F7324153EEB6;SOSI_ObjektFull;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0Generelle typer 4.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_98A786E1_ADE4_4e86_A180_F7324153EEB6;4.0 EAID_CAEF27BB_253F_4df8_A036_C52A5CE255B5;Spesielle linjer, punkter;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0Generelle typer 4.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CAEF27BB_253F_4df8_A036_C52A5CE255B5;4.0 EAID_43141296_573B_4657_A87D_54811216984C;samlemodell;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0Generelle typer 4.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43141296_573B_4657_A87D_54811216984C;4.0 EAPK_1DB15898_E0F9_4d15_A64A_07BBC8596D66;Generelle typer 4.5;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1DB15898_E0F9_4d15_A64A_07BBC8596D66;1.0 EAID_FA48AB8B_0180_43b7_A1EF_56B1FBF3DF8C;Pakkeavhengighet;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA48AB8B_0180_43b7_A1EF_56B1FBF3DF8C;1.0 EAID_AD3F01CA_E703_4708_B3A4_B8B39666A601;Generelle avgrensninger;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5Generelle typer 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AD3F01CA_E703_4708_B3A4_B8B39666A601;1.0 EAID_7D4D1190_3EE6_4f34_87DD_CA1F9633AACB;Generelle datatyper;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5Generelle typer 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D4D1190_3EE6_4f34_87DD_CA1F9633AACB;1.0 EAID_E7A5F04E_23AE_4cce_AAB7_74592FB9370C;kodelister;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5Generelle typer 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E7A5F04E_23AE_4cce_AAB7_74592FB9370C;1.0 EAID_3022BEC8_FD5C_4e1a_AB72_2FB90FA6776C;Kartblad;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5Generelle typer 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3022BEC8_FD5C_4e1a_AB72_2FB90FA6776C;1.0 EAID_938448F3_8ED5_402a_A204_84F285729E17;Samlemodell;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5Generelle typer 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_938448F3_8ED5_402a_A204_84F285729E17;1.0 EAID_30241834_47AB_4f29_83AF_9AF01AD9EBB8;Rutenett;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5Generelle typer 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30241834_47AB_4f29_83AF_9AF01AD9EBB8;1.0 EAID_95282913_3506_45e2_A23D_8AA0CBDFA9B6;Sonedele;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5Generelle typer 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_95282913_3506_45e2_A23D_8AA0CBDFA9B6;1.0 EAID_FA7F2107_8ED6_46e3_AD7D_17A45D2C71AD;Kvalitet;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5Generelle typer 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA7F2107_8ED6_46e3_AD7D_17A45D2C71AD;1.0 EAID_047D2E4D_D965_47e8_87BB_8287490639D8;Retning;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5Generelle typer 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_047D2E4D_D965_47e8_87BB_8287490639D8;1.0 EAID_490CCAAA_386F_4b4f_9510_83F7916A960D;Datatyper og kodelister;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5Generelle typer 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_490CCAAA_386F_4b4f_9510_83F7916A960D;1.0 EAID_4794EEFC_E1FB_4977_ACD8_F5765FD098AD;SOSI_ObjektFull;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5Generelle typer 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4794EEFC_E1FB_4977_ACD8_F5765FD098AD;1.0 EAID_B2546A63_E186_4cfc_AF11_6C614385740A;Spesielle linjer, punkter;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5Generelle typer 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2546A63_E186_4cfc_AF11_6C614385740A;1.0 EAID_941A988C_7B5D_437e_808A_D312BCA143DA;samlemodell;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5Generelle typer 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_941A988C_7B5D_437e_808A_D312BCA143DA;1.0 EAID_68A9E949_3C47_4c4f_BC75_A58E374D04D0;INON_Inngrep;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5Generelle typer 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_68A9E949_3C47_4c4f_BC75_A58E374D04D0;1.0 EAPK_3B2579A6_5113_4a1e_A4D2_FF4F839E1A3E;Generelle typer 5.0;Generelle modellelementer som er felles for alle fagområdestandarder og som kan kopieres inn og benyttes i produktspesifikasjoner.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3B2579A6_5113_4a1e_A4D2_FF4F839E1A3E;5.0.0 EAID_0ED98954_30E3_4286_A811_17FD099BC5D0;Hoveddiagram Fellesegenskaper;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0Generelle typer 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0ED98954_30E3_4286_A811_17FD099BC5D0;1.0 EAID_D321A241_6A60_45a3_836F_ED8F674E3A12;Retning;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0Generelle typer 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D321A241_6A60_45a3_836F_ED8F674E3A12;1.0 EAID_17831BE2_C07D_48df_BC08_98EB7589F1ED;Oversikt Objekttyper med tydelige fellestrekk;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0Generelle typer 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17831BE2_C07D_48df_BC08_98EB7589F1ED;1.0 EAID_814C96C8_D6E1_4960_A615_1E5E8A3A922D;Full sti til klasse;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0Generelle typer 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_814C96C8_D6E1_4960_A615_1E5E8A3A922D;1.0 EAID_E6B4B7E3_8ACE_4432_8285_0FEA331AA00E;Delvis sti til klasse;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0Generelle typer 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E6B4B7E3_8ACE_4432_8285_0FEA331AA00E;1.0 EAID_AA23505B_AB9A_4d54_8024_4A73E6974711;Geometrityper;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0Generelle typer 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA23505B_AB9A_4d54_8024_4A73E6974711;1.0 EAID_9EB9F6C9_84D4_4701_B555_4EECA804F730;Hoveddiagram TekstOgSymbol;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0Generelle typer 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EB9F6C9_84D4_4701_B555_4EECA804F730;1.0 EAID_D72450D2_6DF0_4efa_9AD1_AE78E96DCF47;EksemplerPåBrukAvTekstOgSymbol;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0Generelle typer 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D72450D2_6DF0_4efa_9AD1_AE78E96DCF47;1.0 EAID_EEC858FC_0932_4e44_9ABD_2363AFE7664F;Domenespesifikke generelle typer ;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0Generelle typer 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EEC858FC_0932_4e44_9ABD_2363AFE7664F;1.0 EAPK_CED928C4_B9B7_4ae3_8AB6_17ADB83355BC;SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CED928C4_B9B7_4ae3_8AB6_17ADB83355BC;1.0 EAID_D3E549DF_AE27_46cb_BF45_89606FB0ADD9;Lineær posisjon;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D3E549DF_AE27_46cb_BF45_89606FB0ADD9;1.0 EAID_1125EA94_6F48_4696_A4FA_805E085B9992;Oppdateres - Pakkeavhengighet;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1125EA94_6F48_4696_A4FA_805E085B9992;1.0 EAID_A570E3AE_D184_4fdf_90C4_9349ACD578CB;Hoveddiagram;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A570E3AE_D184_4fdf_90C4_9349ACD578CB;1.0 EAID_D26FDDC0_0AF8_426d_8545_8BC756BE7788;Forholdet til ISO 19148 - Linear referencing system;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D26FDDC0_0AF8_426d_8545_8BC756BE7788;1.0 EAID_8BCF6823_E3B1_4519_A0CA_1D525857F516;Lineær posisjon med eksempel;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8BCF6823_E3B1_4519_A0CA_1D525857F516;1.0 EAID_CB41D287_A97F_4005_9AAF_1A490ADBB45F;Lenke og Node;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB41D287_A97F_4005_9AAF_1A490ADBB45F;1.0 EAID_9FDE4AEB_4046_4a16_88B2_7F2037624B00;Nettverk;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9FDE4AEB_4046_4a16_88B2_7F2037624B00;1.0 EAID_17E8ACA3_4A50_4f2e_991D_FCEC183A23C8;Lenkesekvenser og Lenkesett;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17E8ACA3_4A50_4f2e_991D_FCEC183A23C8;1.0 EAID_76B589A5_C1DD_4deb_B791_F27B125D92D4;Lineære referansemetoder;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76B589A5_C1DD_4deb_B791_F27B125D92D4;1.0 EAID_D99E6F17_C90A_44d3_9FE8_130A72537286;Posisjon i sekvenser;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D99E6F17_C90A_44d3_9FE8_130A72537286;1.0 EAID_4CC06839_FE9F_4164_B5E0_149A8A216A09;Forholdet til INSPIRE Generic Network Model - nettverk;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4CC06839_FE9F_4164_B5E0_149A8A216A09;1.0 EAID_8CF42C6C_85F2_43b3_9D0D_D5BD127A2605;Forholdet til INSPIRE Generic Network Model - LR;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8CF42C6C_85F2_43b3_9D0D_D5BD127A2605;1.0 EAID_DF552264_F63E_4356_82E6_03CE9DD41C21;Nettverk med alle egenskaper;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF552264_F63E_4356_82E6_03CE9DD41C21;1.0 EAID_508C0413_ED9D_4639_9E6F_BCFC9125A581;Nettverkskobling;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_508C0413_ED9D_4639_9E6F_BCFC9125A581;1.0 EAID_05BE4F3E_7C04_4493_9D7A_2C29554919CE;Lenkesekvens;Abstrakt objekttype for sekvenser av lenker. Eksempel: En sammenhengende rute bestående av flere dellenker Realisering av INSPIRE Network:LinkSequence;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05BE4F3E_7C04_4493_9D7A_2C29554919CE;1.0 EAID_05F9333B_344E_47da_9F8E_D3473C9F8091;GeneralisertLenke;Abstrakt, generalisert objekttype for nettverkslenker Realisering av INSPIRE Network:GeneralisedLink ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05F9333B_344E_47da_9F8E_D3473C9F8091;1.0 EAID_141EB0F2_5BCE_4aa2_9D82_EE1763A492C7;Lenkesett;Abstrakt klasse for et sett av lenker som hører sammen, både sekvenser og enkeltlenker. For eksempel en rute (E6) Realisering av INSPIRE Network:LinkSet;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_141EB0F2_5BCE_4aa2_9D82_EE1763A492C7;1.0 EAID_209444CE_168A_43ac_9483_7CBC6F9A5728;Retningskode;Kodeliste for å angi retning i forrhold til nettverkselementets geometri. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_209444CE_168A_43ac_9483_7CBC6F9A5728;1.0 EAID_232E1096_F5AF_4f4d_98E4_6C027F48332B;Node;Abstrakt objekttype for noder i et nettverk;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_232E1096_F5AF_4f4d_98E4_6C027F48332B;1.0 EAID_3631AD0C_0C0A_4bf2_B143_A4FD03629B82;Nettverkskobling;Kobling mellom elementer i ulike nettverk, for eksempel en veglenke og en jernbanelenke. Realisering av INSPIRE Network:NetworkConnection.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3631AD0C_0C0A_4bf2_B143_A4FD03629B82;1.0 EAID_3F3753C2_8665_4de7_AF70_4E8E833CE75D;LineærPosisjonStrekning;lineær posisjon som en strekning Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide). Realisering av ISO19148: LE_FromToLocation;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F3753C2_8665_4de7_AF70_4E8E833CE75D;1.0 EAID_4322CE4D_5CD6_4f58_949B_BF82F712762F;LineærPosisjonPunkt;lineær posisjon som et punkt Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide). Realisering av ISO19148: LE_AtLocation;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4322CE4D_5CD6_4f58_949B_BF82F712762F;1.0 EAID_8DAFDDA6_B4D2_49cf_9FEF_5FECC467597E;RettaLenke;Lenker med angitt retning. Realisering av INSPIRE Network:DirectedLink.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8DAFDDA6_B4D2_49cf_9FEF_5FECC467597E;1.0 EAID_C4A8EF8B_73EF_4b5b_BC30_64E161887EDE;Lenke;"Abstrakt objekttype for nettverkslenker, med mulighet for å angi posisjon i en sekvens av lenker. Merknad: Lenkens posisjon i et nettverk og skalering av lengde i forhold til geometrilengde kan angis på flere alternative måter:   Realisering av INSPIRE Network:Link.";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4A8EF8B_73EF_4b5b_BC30_64E161887EDE;1.0 EAID_CD166901_1AC3_434e_A788_D71224A7DB9C;Nettverk;Objekttype som beskriver en samling av nettverkselementer i et nettverk, for eksempel NVDB;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD166901_1AC3_434e_A788_D71224A7DB9C;1.0 EAID_E24792F8_6968_4a12_A406_C22BB2E788A1;LineærPosisjon;"Angivelse av en posisjon langs et nettverkselement Realisering av ISO19148: LE_EventLocation";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E24792F8_6968_4a12_A406_C22BB2E788A1;1.0 EAID_E91E927A_5244_41cd_9282_42E8F339329F;Nettverkselement;Abstrakt objekttype som representerer et element i et nettverk, med generelle egenskaper som muliggjør lineære referanser til elementene, Realisering av INSPIRE Network:NetworkElement og ISO19148 LR_Feature.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E91E927A_5244_41cd_9282_42E8F339329F;1.0 EAID_EDAF900A_7A84_4e39_B053_6F944CB9EFBB;LineærReferanseMetode;"Metode brukt for lineære referanser Merknad: Dersom offset er i bruk så angis også positiv offsetretning til side (høyre eller venstre) og vertikalt (opp/ned). Felles for alle metoder i Norge: positiveVerticalOffsetDirection: ""up"" Dette er en kodeliste basert på en forenkling av ISO19148: LR_LinearReferencingMethod, som benytter 4 attributter ";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EDAF900A_7A84_4e39_B053_6F944CB9EFBB;1.0 EAPK_9F31502F_23B0_49e2_B172_C8CBB6883AAF;SOSI Lineære referanser 4.1;Første versjonen av SOSI Lineære referanser, beskrevet i sammenheng med oppdatering av SOSI Vegnett til versjon 4.1.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9F31502F_23B0_49e2_B172_C8CBB6883AAF;4.1 EAID_9402FBA2_9EDF_4dde_9376_424D7D69E60E;Forholdet til ISO 19148 - Linear referencing system;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9402FBA2_9EDF_4dde_9376_424D7D69E60E;4.1 EAID_984BBF01_BC17_4e1c_89D0_353295E86101;Lineær posisjon;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_984BBF01_BC17_4e1c_89D0_353295E86101;4.1 EAID_6AFD4604_71FA_4908_A230_4C53E56D7A7B;Lineær posisjon med eksempel;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6AFD4604_71FA_4908_A230_4C53E56D7A7B;4.1 EAID_69DB4117_FFA8_421b_A8CB_F14BBEBBDEE1;Lineært objekt;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69DB4117_FFA8_421b_A8CB_F14BBEBBDEE1;4.1 EAID_9226B74C_C50E_42b2_8723_9E971ECD9EE2;Lineært objekt med eksempel;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9226B74C_C50E_42b2_8723_9E971ECD9EE2;4.1 EAID_FD65FE75_E4F2_4f06_A41F_540991302AF8;Pakkeavhengighet;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD65FE75_E4F2_4f06_A41F_540991302AF8;4.1 EAID_ADC097D7_A2AA_44f7_A60E_9F42B8DB8CBD;Lineær referansemetode;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ADC097D7_A2AA_44f7_A60E_9F42B8DB8CBD;4.1 EAID_F7125EBB_4077_4426_BE0D_6B64B59FEB96;Fig SOSI-eksempler;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F7125EBB_4077_4426_BE0D_6B64B59FEB96;4.1 EAID_01AAA961_3F68_4363_9EAF_810BD6F6ACFE;LineærPosisjonStrekning;lineær posisjon som en strekning Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide). Realisering av ISO19148: LE_FromToLocation;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01AAA961_3F68_4363_9EAF_810BD6F6ACFE;4.1 EAID_2067301A_4F89_4207_9B02_21162E0C6976;LineærReferanseMetode;"metode brukt for lineære referanser Merknad: Dersom offset er i bruk så angis også positiv offsetretning til side (høyre eller venstre) og vertikalt (opp/ned). Felles for alle metoder i Norge: positiveVerticalOffsetDirection: ""up"" Dette er en kodeliste basert på en forenkling av ISO19148: LR_LinearReferencingMethod, som benytter 4 attributter ";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2067301A_4F89_4207_9B02_21162E0C6976;4.1 EAID_20A6453D_F4EB_43b0_BA94_69C3BC69E53A;LR_Ident;referanse til lineære objekter;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20A6453D_F4EB_43b0_BA94_69C3BC69E53A;4.1 EAID_3A02BA1E_5044_4b4b_9621_B864A4F181BC;Forholdet til ISO 19148 - Linear referencing system;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1;Ukjent;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3A02BA1E_5044_4b4b_9621_B864A4F181BC;4.1 EAID_8A42650A_C57C_485c_AD9B_44F64D4CBBBC;LineærtObjekt;abstrakt objekttype for lineære objekter som inneholder generelle egenskaper som muliggjør lineære referanser til dette objektet Merknad: Objektets posisjon i et nettverk og skalering av objektets lengde i forhold til geometrilengde brukes ved absolutte LRM-er (for eksempel Metrering), og kan angis på flere alternative måter: ISO19148: LR_Feature, med realisering av interface LR_ILinearElement;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A42650A_C57C_485c_AD9B_44F64D4CBBBC;4.1 EAID_DD553170_CAFD_4a5e_A702_9AF5C30D01CA;LineærPosisjonPunkt;lineær posisjon som et punkt Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide). Realisering av ISO19148: LE_AtLocation;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD553170_CAFD_4a5e_A702_9AF5C30D01CA;4.1 EAID_E9730976_8016_4ec0_AA89_1C6631A7BFF4;LineærPosisjon;"Angivelse av en posisjon langs et lineært objekt. Realisering av ISO19148: LE_EventLocation";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E9730976_8016_4ec0_AA89_1C6631A7BFF4;4.1 EAPK_B578D9B4_BF81_44b0_9858_14C2F5857AE8;SOSI Lineære referanser 4.5;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B578D9B4_BF81_44b0_9858_14C2F5857AE8;1.0 EAID_63CF8299_2B31_4d79_AB6D_0AFBC0F4CAE5;Figur 7 Lineært objekt med eksempel;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63CF8299_2B31_4d79_AB6D_0AFBC0F4CAE5;1.0 EAID_984992FB_5C46_421e_92FD_C5A776423272;Figur 8 Lineær posisjon;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_984992FB_5C46_421e_92FD_C5A776423272;1.0 EAID_4432253F_3259_4c36_AADA_2CB60C915FA8;Figur 2 Pakkeavhengighet;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4432253F_3259_4c36_AADA_2CB60C915FA8;1.0 EAID_462882BB_86D9_48e8_8DA1_E3B8F245B5D2;Figur 6 Lineært objekt;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_462882BB_86D9_48e8_8DA1_E3B8F245B5D2;1.0 EAID_41F85369_1820_490c_90FE_33A6C0FBB65A;Figur 5 Lineær referansemetode;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41F85369_1820_490c_90FE_33A6C0FBB65A;1.0 EAID_A23341A7_39A7_4f3c_9FB9_220A784C801D;Figur 4 Hovedskjema;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A23341A7_39A7_4f3c_9FB9_220A784C801D;1.0 EAID_E6797CA8_00E8_40e4_8774_A37CBAE60FE8;Figur 3 Forholdet til ISO 19148 - Linear referencing system;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E6797CA8_00E8_40e4_8774_A37CBAE60FE8;1.0 EAID_7D194533_FAC3_42e0_80B1_E9E3E6D12977;Fig SOSI-eksempler;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D194533_FAC3_42e0_80B1_E9E3E6D12977;1.0 EAID_F085012B_FEC2_4124_8948_CB5E1ACDD236;Figur 9 Lineær posisjon med eksempel;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F085012B_FEC2_4124_8948_CB5E1ACDD236;1.0 EAID_6F1FFE13_C9CA_4d0b_BECC_21E7835800F9;LineærReferanseMetode;"metode brukt for lineære referanser Merknad: Dersom offset er i bruk så angis også positiv offsetretning til side (høyre eller venstre) og vertikalt (opp/ned). Felles for alle metoder i Norge: positiveVerticalOffsetDirection: ""up"" Dette er en kodeliste basert på en forenkling av ISO19148: LR_LinearReferencingMethod, som benytter 4 attributter ";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F1FFE13_C9CA_4d0b_BECC_21E7835800F9;1.0 EAID_8C106700_1027_4ac6_B2E6_5B5966329FD6;LineærPosisjonPunkt;lineær posisjon som et punkt Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide). Realisering av ISO19148: LE_AtLocation;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C106700_1027_4ac6_B2E6_5B5966329FD6;1.0 EAID_9D36BBC4_559B_45c4_8CC0_F02C01B08A89;LineærtObjekt;abstrakt objekttype for lineære objekter som inneholder generelle egenskaper som muliggjør lineære referanser til dette objektet Merknad: Objektets posisjon i et nettverk og skalering av objektets lengde i forhold til geometrilengde brukes ved absolutte LRM-er (for eksempel Metrering), og kan angis på flere alternative måter: ISO19148: LR_Feature, med realisering av interface LR_ILinearElement;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D36BBC4_559B_45c4_8CC0_F02C01B08A89;1.0 EAID_A295669C_957D_457a_8B53_77B554CD09AC;LineærPosisjon;"Angivelse av en posisjon langs et lineært objekt. Realisering av ISO19148: LE_EventLocation";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A295669C_957D_457a_8B53_77B554CD09AC;1.0 EAID_A5E72DAA_D76B_47df_B580_9E42A4F7897B;LineærPosisjonStrekning;lineær posisjon som en strekning Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide). Realisering av ISO19148: LE_FromToLocation;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5E72DAA_D76B_47df_B580_9E42A4F7897B;1.0 EAPK_03002A91_C5EA_41b1_9665_CA5679056FDB;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_03002A91_C5EA_41b1_9665_CA5679056FDB; EAID_6493D3F2_4741_43a6_9DAC_BCEF17169AAB;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6493D3F2_4741_43a6_9DAC_BCEF17169AAB; EAID_0C3396B6_F19B_4bd8_A2ED_61219E373EB0;SOSI_ObjektkatalogEgenskap;egenskaper som ikke er operasjoner eller assosisasjoner;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0C3396B6_F19B_4bd8_A2ED_61219E373EB0; EAID_10CCA0EE_A0B3_4223_8001_9B6CFE36CE43;SOSI_ObjektkatalogElement;abstrakt klasse for egenskaper som kan knyttes til objekttypen. Med egenskaper mener her også operasjoner og assosiasjoner;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10CCA0EE_A0B3_4223_8001_9B6CFE36CE43; EAID_3108F865_41A5_4c6f_8832_2C5A41AC58B7;SOSI_ObjektkatalogAssosiasjon;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3108F865_41A5_4c6f_8832_2C5A41AC58B7; EAID_656466CD_C92B_4119_826E_8FE2AFEBC336;SOSI_ObjektkatalogObjekttype;en klasse av objekter med felles egenskaper, forholdet mot andre objekttyper og funksjoner , som inngår i objektkatalogen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_656466CD_C92B_4119_826E_8FE2AFEBC336; EAID_72C7BAB4_26B9_4a71_8F31_6BF1CACF5F6F;SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle;rollen til assosiasjonen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_72C7BAB4_26B9_4a71_8F31_6BF1CACF5F6F; EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C;SOSI_Objektkatalog;katalog over fenomener og objekter i den virkelig verdren definert i form av objekttyper med tilhørende egenskaper og assosiasjoner, samt nødvendig metadata for selve katalogen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C; EAID_9CD19B7F_9752_4dca_B2AE_F4BF092913C6;SOSI_ObjektkatalogArveforhold;beskrivelse av spesialsiering og generalisering av objekttyper;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CD19B7F_9752_4dca_B2AE_F4BF092913C6; EAID_AF718EF3_FFC5_4f70_8580_38AE4A2CA58A;SOSI_Assosiasjonstype;angivelse av type assosiasjon;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF718EF3_FFC5_4f70_8580_38AE4A2CA58A; EAPK_CB1FFEB8_C525_49c7_A0C8_6EED9757F113;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CB1FFEB8_C525_49c7_A0C8_6EED9757F113;4.0 EAID_380C919A_1483_4245_9917_FBD0BAB8D503;SOSI objektkatalogmodell;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_380C919A_1483_4245_9917_FBD0BAB8D503;4.0 EAID_20BA5A05_8235_49c4_BC97_3CB315A6BEB9;SOSI_Assosiasjonstype;angivelse av type assosiasjon;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20BA5A05_8235_49c4_BC97_3CB315A6BEB9;4.0 EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;SOSI_Objektkatalog;katalog over fenomener og objekter i den virkelig verdren definert i form av objekttyper med tilhørende egenskaper og assosiasjoner, samt nødvendig metadata for selve katalogen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;4.0 EAID_2B2F08AF_B1A4_4fdc_A1CD_7CA79FC04D24;SOSI_ObjektkatalogEgenskap;egenskaper som ikke er operasjoner eller assosisasjoner;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B2F08AF_B1A4_4fdc_A1CD_7CA79FC04D24;4.0 EAID_44D81B66_509A_4c5c_A729_31294777F9F7;SOSI_ObjektkatalogObjekttype;en klasse av objekter med felles egenskaper, forholdet mot andre objekttyper og funksjoner , som inngår i objektkatalogen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44D81B66_509A_4c5c_A729_31294777F9F7;4.0 EAID_739DA7BE_57FC_4ba0_BA54_EA74B0B19534;SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle;rollen til assosiasjonen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_739DA7BE_57FC_4ba0_BA54_EA74B0B19534;4.0 EAID_7D25E602_A997_406f_A7FA_6A1B0EA83209;SOSI_ObjektkatalogAssosiasjon;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D25E602_A997_406f_A7FA_6A1B0EA83209;4.0 EAID_9A80C2D3_083F_4fa1_A530_DC0624D85547;SOSI_ObjektkatalogArveforhold;beskrivelse av spesialsiering og generalisering av objekttyper;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A80C2D3_083F_4fa1_A530_DC0624D85547;4.0 EAID_B8B54957_A8B2_421e_8666_6EB8C05B1E03;SOSI_ObjektkatalogElement;abstrakt klasse for egenskaper som kan knyttes til objekttypen. Med egenskaper mener her også operasjoner og assosiasjoner;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8B54957_A8B2_421e_8666_6EB8C05B1E03;4.0 EAID_C967A4BF_1020_4874_A858_7F794564E02E;SOSI_ObjektkatalogOperasjon;operasjon utførte på data, ofte benyttet for å beskrive hvordan egenskaper er avledet i modellen.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C967A4BF_1020_4874_A858_7F794564E02E;4.0 EAPK_C653F39B_EFA2_49fa_AE5E_3E0BD7B5D410;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C653F39B_EFA2_49fa_AE5E_3E0BD7B5D410;4.0 EAID_84DA96F0_8286_4e20_9B3F_0B3825E505C8;Datasett modell;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84DA96F0_8286_4e20_9B3F_0B3825E505C8;4.0 EAID_F88546F5_1FCD_4e0b_A878_A4217A506FAF;SOSI Objektmodell;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F88546F5_1FCD_4e0b_A878_A4217A506FAF;4.0 EAID_1E70F03A_4781_476f_8468_2391CAFB5F0B;SOSI_Assosiasjonsrolle;beskrivelse av assosiasjonreller som er del av en SOSI_Assosiasjon;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;;Annen;metaclass;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E70F03A_4781_476f_8468_2391CAFB5F0B;4.0 EAID_29E5FA80_9F5C_4c52_9277_F5F375A76F03;SOSI_Objekttype;abstrasksjon av et fenomen i den virkelige verden. SOSI_Objekttype er klassen for alle instanser av de abstraksjoner som tilhører klassen.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;;Annen;metaclass;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29E5FA80_9F5C_4c52_9277_F5F375A76F03;4.0 EAID_2E9C4535_4F81_407d_80F3_1C94A5D06309;SOSI_Objektelement;generell betegnelse på envher karakterstikk som beskriver en SOSI_Objekttype. Merknad: Inkluderer både operasjoner, egenskaper og assosiasjonsroller, samt tilhørende restriksjoner.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;;Annen;metaclass;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E9C4535_4F81_407d_80F3_1C94A5D06309;4.0 EAID_4A7C88D9_23FC_4ee8_8937_769E66D44254;SOSI_Assosiasjon;beskrivelse av assosiasjoner mellom objekttyper. Merknad: En assosiasjon kan ha egenskaper siden SOSI_Assosiasjon er en subtype av SOSI_Objekttype, men denne mekansimen bør benyttes med varsomhet.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;;Annen;metaclass;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4A7C88D9_23FC_4ee8_8937_769E66D44254;4.0 EAID_6CF8FFC5_A5D0_4a20_B32A_8639F4C0D5D8;DatasettSerier;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6CF8FFC5_A5D0_4a20_B32A_8639F4C0D5D8;4.0 EAID_7B7DE96B_2372_45f5_8C2F_DC34FE4906AC;SOSI_Operasjon;SOSI_Operasjon er metaklassen for å beskrive oppførsel til objekttypen i form av operasjoner.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;;Annen;metaclass;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B7DE96B_2372_45f5_8C2F_DC34FE4906AC;4.0 EAID_8969F212_81E4_4f8a_9E17_2E459504CB1D;SOSI_Egenskapstype;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;;Annen;metaclass;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8969F212_81E4_4f8a_9E17_2E459504CB1D;4.0 EAID_A5194E4E_4F40_4990_82F9_6B6839314F41;Datasett;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5194E4E_4F40_4990_82F9_6B6839314F41;4.0 EAID_C3423AC4_93FB_4cba_A232_01CF133CFBA4;SOSI_Kodeliste;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3423AC4_93FB_4cba_A232_01CF133CFBA4;4.0 EAID_E8BF6452_9380_4315_A801_9574E2BA6662;SOSI_Arveforhold;beskrivelse av forholdet mellom en generell SOSI_Objekttype og en spesialisert SOSI_Objekttype;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;;Annen;metaclass;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8BF6452_9380_4315_A801_9574E2BA6662;4.0 EAID_EF4A9557_8C5C_44c0_B9B0_5FE0D7BF9CD0;SOSI_Restriksjon;angivelse av en begrensning eller restriksjon på en objekttype.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF4A9557_8C5C_44c0_B9B0_5FE0D7BF9CD0;4.0 EAID_2B2891BC_5132_4a7d_BF53_6CF87F939CE5;kortnavn;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B2891BC_5132_4a7d_BF53_6CF87F939CE5;1.0 EAID_2B2891BC_5132_4a7d_BF53_6CF87F939CE5;versjon;versjon av spesifikasjon;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B2891BC_5132_4a7d_BF53_6CF87F939CE5;1.0 EAID_2B2891BC_5132_4a7d_BF53_6CF87F939CE5;undertype;undertype av produktspesifikasjon. Eksempel: FKB-D Områdetype 4.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B2891BC_5132_4a7d_BF53_6CF87F939CE5;1.0 EAID_2B2891BC_5132_4a7d_BF53_6CF87F939CE5;objektkatalog_gruppe;gruppe som spesifikasjonen inngår i;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B2891BC_5132_4a7d_BF53_6CF87F939CE5;1.0 EAID_2B2891BC_5132_4a7d_BF53_6CF87F939CE5;objektkatalog_fullt_navn;fullstendig navn på spesifikasjonen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B2891BC_5132_4a7d_BF53_6CF87F939CE5;1.0 EAID_2B2891BC_5132_4a7d_BF53_6CF87F939CE5;objektkatalog_link;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B2891BC_5132_4a7d_BF53_6CF87F939CE5;1.0 EAID_458A999C_43CF_42e8_A14C_B3D46255FABA;maksimumNord;største nord-verdi i SOSI-fila Merknad: Formelen for beregning av terrengkoordinater i nord-retning blir da: NORD = ORIGO-N + FIL-N * ENHET ØST = ORIGO-Ø + FIL-Ø * ENHET HØYDE = FIL-H * ENHET-H DYBDE = FIL-D * ENHET-D NORD, ØST, HØYDE og DYBDE er terrengkoordinater FIL-N, FIL-Ø, FIL-H og FIL-D er koordinater i SOSI-fila slik de ligger under NØ/NØH/NØD. ORIGO-N, ORIGO-Ø, ENHET, ENHET-H og ENHET-D er transformasjonsparametere;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\MaksimumNordØst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_458A999C_43CF_42e8_A14C_B3D46255FABA;1.0 EAID_458A999C_43CF_42e8_A14C_B3D46255FABA;maksimumØst;største øst-verdi i SOSI-fila Merknad: Formelen for beregning av terrengkoordinater i øst-retning blir da: ØST = ORIGO-Ø + FIL-Ø * ENHET Se også ORIGO-N;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\MaksimumNordØst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_458A999C_43CF_42e8_A14C_B3D46255FABA;1.0 EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;tegnsett;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI_Hode;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;1.0 EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;sosi-versjon;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI_Hode;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;1.0 EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;sosi-nivå;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI_Hode;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;1.0 EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;geodataprodusent;organisasjon som produserte datasettet/tjenesten;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI_Hode;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;1.0 EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;geodataeier; rettighetshaver til datasettet/tjenesten;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI_Hode;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;1.0 EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;prosesshistorie;beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI_Hode;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;1.0 EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;metadatalink;Link til ekstern fil som inneholder metadata for et datasett.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI_Hode;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;1.0 EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;transformasjonsparametre;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI_Hode;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;1.0 EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;objektkatalog;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI_Hode;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;1.0 EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;område;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI_Hode;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;1.0 EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;begrensninger;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI_Hode;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6878191A_62B6_4237_AF6D_1421CF14CBF8;1.0 EAID_B5D9BC74_A9A6_4206_B439_8C8E7391CAA3;minimumNord;minste nord-verdi i SOSI-fila;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\MinimumNordØst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B5D9BC74_A9A6_4206_B439_8C8E7391CAA3;1.0 EAID_B5D9BC74_A9A6_4206_B439_8C8E7391CAA3;mimimumØst;minste øst-verdi i SOSI-fila;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\MinimumNordØst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B5D9BC74_A9A6_4206_B439_8C8E7391CAA3;1.0 EAID_D9F6E271_7E68_4aad_B26D_BE9A130361D6;minimumNordØst;nedre venstre (sørvestre) hjørne til omskreven boks (for kartprojeksjoner);SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\Område;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F6E271_7E68_4aad_B26D_BE9A130361D6;1.0 EAID_D9F6E271_7E68_4aad_B26D_BE9A130361D6;maksimumNordØst;øvre høyre (nordøstre) hjørne til omskreven boks (for kartprojeksjoner) ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\Område;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F6E271_7E68_4aad_B26D_BE9A130361D6;1.0 EAID_FE8FE63A_7773_4d15_8CF3_6C39A864D92D;maksAntallPunktGeometritype1;maksimalt antall punkter i geometritypene(KLOTOIDE, KURVE og SVERM , angis dersom antallet overstiger 2000. Avtales mellom leverandør og mottaker.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\Begrensninger;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE8FE63A_7773_4d15_8CF3_6C39A864D92D;1.0 EAID_FE8FE63A_7773_4d15_8CF3_6C39A864D92D;maksAntallPunktGeometritype2;maksimalt antall punkter i geometritypene FLATE og TRASE, angis dersom antallet overstiger 10000. Avtales mellom leverandør og mottaker.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\Begrensninger;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE8FE63A_7773_4d15_8CF3_6C39A864D92D;1.0 EAID_FE8FE63A_7773_4d15_8CF3_6C39A864D92D;maksAntallGeometriReferanse;maksimalt antall referanser i geometritypen FLATE eller TRASE, angis dersom antallet overstiger 500. Avtales mellom leverandør og mottaker;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\Begrensninger;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE8FE63A_7773_4d15_8CF3_6C39A864D92D;1.0 EAPK_B5A9A437_14E5_45c0_B671_086D33A3D892;SOSI Koordinatsystem;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B5A9A437_14E5_45c0_B671_086D33A3D892;1.0 EAID_08BE5017_2208_4bee_91B7_8A98BC077165;GeoKoordinatverdiEnhet;enhet som er benyttet ved angivelse av koordinatene. Merknad: NB Alle koordinater kan angis med desimaler, benytt ENHET for a angi antall desimaler.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_08BE5017_2208_4bee_91B7_8A98BC077165;1.0 EAID_13143714_0DA6_4df8_8E71_AD4119E18AEC;GeoProjeksjon;vanlig benyttede projeksjoner. Merknad: Bade datum/referansesystem og projeksjon kan angis med SYSKODE dersom en bruker vanlige norske datum.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13143714_0DA6_4df8_8E71_AD4119E18AEC;1.0 EAID_3006A9C6_55DE_45ad_AD58_6554529129F6;OrigoNordØst;addisjonsfaktor som må benyttes for alle koordinater nede i fila for å få reelle terrengkoordinater. Merknad: ORIGO-NØ angis i forhold til den enhet som GEOKOORD spesifiserer. Dersom denne ikke er angitt, brukes sekunder for geografiske koordinater, meter for plan-koordinater. Det er ikke anledning til å angi lokalt origo for høyder og/eller dybder.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3006A9C6_55DE_45ad_AD58_6554529129F6;1.0 EAID_3006A9C6_55DE_45ad_AD58_6554529129F6;origoNord;nullpunkt for nord-koordinater angitt i fila. Dersom origo ikke benyttes for virkelig ORIGO angis dette med 0. Merknad: Formelen for beregning av terrengkoordinater i nord-retning blir da: NORD = ORIGO-N + FIL-N * ENHET ØST = ORIGO-Ø + FIL-Ø * ENHET HØYDE = FIL-H * ENHET-H DYBDE = FIL-D * ENHET-D NORD, ØST, HØYDE og DYBDE er terrengkoordinater FIL-N, FIL-Ø, FIL-H og FIL-D er koordinater i SOSI-fila slik de ligger under NØ/NØH/NØD. ORIGO-N, ORIGO-Ø, ENHET, ENHET-H og ENHET-D er transformasjonsparametere ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\OrigoNordØst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3006A9C6_55DE_45ad_AD58_6554529129F6;1.0 EAID_3006A9C6_55DE_45ad_AD58_6554529129F6;origoØst;nullpunkt for øst-koordinater angitt i fila. Dersom origo ikke benyttes for virkelig origo angis dette med 0 Merknad: Formelen for beregning av terrengkoordinater i øst-retning blir da: ØST = ORIGO-Ø + FIL-Ø * ENHET Se også ORIGO-N;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\OrigoNordØst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3006A9C6_55DE_45ad_AD58_6554529129F6;1.0 EAID_311886A6_D2FD_41e1_9902_D994399B8CAF;GeografiskReferansesystem;angivelse av datum/referansesystem, projeksjon og sone;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_311886A6_D2FD_41e1_9902_D994399B8CAF;1.0 EAID_311886A6_D2FD_41e1_9902_D994399B8CAF;geoDatum;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\GeografiskReferansesystem;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_311886A6_D2FD_41e1_9902_D994399B8CAF;1.0 EAID_311886A6_D2FD_41e1_9902_D994399B8CAF;geoProjeksjon;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\GeografiskReferansesystem;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_311886A6_D2FD_41e1_9902_D994399B8CAF;1.0 EAID_311886A6_D2FD_41e1_9902_D994399B8CAF;geoSone;angivelse av sone i de vanlig benyttede projeksjoner;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\GeografiskReferansesystem;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_311886A6_D2FD_41e1_9902_D994399B8CAF;1.0 EAID_383DE7F3_7501_416e_ADF0_2726E1DBCE5B;Koordinatsystem;angivelse av hvilket koordinatsystem (og ev. akse) koordinatene pa fila tilhorer. Hele fila ma inneholde koordinater fra bare ett koordinatsystem. Merknad: KOORDSYS er imidlertid noe mangelfull for fullgod beskrivelse av datum og kartprojeksjon.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_383DE7F3_7501_416e_ADF0_2726E1DBCE5B;1.0 EAID_383DE7F3_7501_416e_ADF0_2726E1DBCE5B;syskode;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\Koordinatsystem;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_383DE7F3_7501_416e_ADF0_2726E1DBCE5B;1.0 EAID_383DE7F3_7501_416e_ADF0_2726E1DBCE5B;datum;numerisk eller geometrisk storrelse, eller sett av slike storrelser, som danner utgangspunkt eller basis for andre storrelser[KRS] , her i form av tekstlig beskrivelse, ikke standardiserte verdier .;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\Koordinatsystem;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_383DE7F3_7501_416e_ADF0_2726E1DBCE5B;1.0 EAID_383DE7F3_7501_416e_ADF0_2726E1DBCE5B;projeksjon;"entydig og spesifisert geometrisk overforing av punkter fra en referanseflate til en projeksjonsflate, vanligvis kart eller bildeplan, her i form av tekstlig angivelse av projeksjon, ikke standardiserte verdier. Eksempel : ...KOORDSYS 99 ""WGS84"" ""Lambert's ekv.asimut"" (Ortografisk ekvivalent asimutal projeksjon basert pa datum WGS84).";SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\Koordinatsystem;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_383DE7F3_7501_416e_ADF0_2726E1DBCE5B;1.0 EAID_4F5D535F_9BCC_4c90_AC37_A18E25153367;FrilseilingReferanse;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F5D535F_9BCC_4c90_AC37_A18E25153367;1.0 EAID_56EF9F12_4B37_4a02_A401_2FF600BC40D2;DybdeReferanse;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56EF9F12_4B37_4a02_A401_2FF600BC40D2;1.0 EAID_57118953_5974_49e3_A69D_534D5047899A;vertikalDelta;angivelse av minste og største differanse innen et datasett mellom dybde- og høyde- referanseflate. Dette vil for norske forhold si forskjell mellom sjøkartnull og middelvann (NN1954 eller NN54). Denne forskjellen er i tidevannstabeller angitt som harmonisk konstant Z0.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_57118953_5974_49e3_A69D_534D5047899A;1.0 EAID_57118953_5974_49e3_A69D_534D5047899A;vertikaltDeltaMinimum;minimumsverdi mellom midlere høyvannstand (MHV) og middelvann, angitt i cm;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\vertikalDelta;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_57118953_5974_49e3_A69D_534D5047899A;1.0 EAID_57118953_5974_49e3_A69D_534D5047899A;vertikaltDeltaMaksimum;maksimumsmverdi mellom midlere høyvannstand (MHV) og middelvann, angitt i cm.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\vertikalDelta;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_57118953_5974_49e3_A69D_534D5047899A;1.0 EAID_6FC528BB_168D_4974_B25F_F9DEC6513430;VertikalReferanseInt;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6FC528BB_168D_4974_B25F_F9DEC6513430;1.0 EAID_753F32EC_F771_438c_BD93_3C5FA9390D59;HøydeType;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_753F32EC_F771_438c_BD93_3C5FA9390D59;1.0 EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;Transformasjonsparametre;angivelse av horisontalt og vertikalt datum eller referansesystem, origo og oppløsning (enhet) samt forskjellen mellom middelvann og midlere høyvann for de koordinater som ligger på fila, slik at den som leser koordinatene blir i stand til å beregne aktuelle verdier i henhold til den enhetsom er valgt for angivelse av koordinaten(meter, desimalgrader, buesekunder, 1/100 millimeter på kartet, fot eller favner.);SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;1.0 EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;origoNordØst;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\Transformasjonsparametre;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;1.0 EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;enhet;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\Transformasjonsparametre;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;1.0 EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;enhetHøyde;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\Transformasjonsparametre;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;1.0 EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;enhetDybde;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\Transformasjonsparametre;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;1.0 EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;vertikalDatum;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\Transformasjonsparametre;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;1.0 EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;vertikalReferanseInternasjonal;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\Transformasjonsparametre;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;1.0 EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;vertikalDelta;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\Transformasjonsparametre;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;1.0 EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;koordinatsystem;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\Transformasjonsparametre;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;1.0 EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;geografiskReferansesystem;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\Transformasjonsparametre;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;1.0 EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;transformasjonsSystemAngivelse;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\Transformasjonsparametre;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;1.0 EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;geoKoordinatverdiEnhet;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\Transformasjonsparametre;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7689F6D6_FA50_4fda_910F_F7A8C3C73C65;1.0 EAID_8CE567EE_D770_4455_9D02_6A04DAC4A1BF;VertikalReferanseInternasjonal;angivelse med tall fra tabell internasjonale definisjoner av de vertikale referanseflater som i datasettet er nyttet for høyde, dybde og friseilingsmål. Merknad: Tilsvarer VERT-DATUM der tilsvarende angivelse gjøres som tekststreng. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8CE567EE_D770_4455_9D02_6A04DAC4A1BF;1.0 EAID_8CE567EE_D770_4455_9D02_6A04DAC4A1BF;høydeReferanseInternasjonal;angivelse av vertikal referanse for høyder. Merknad: Benyttes ofte sammen med GEOSYS. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\VertikalReferanseInternasjonal;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8CE567EE_D770_4455_9D02_6A04DAC4A1BF;1.0 EAID_8CE567EE_D770_4455_9D02_6A04DAC4A1BF;vertikalReferanseInternasjonalDybde;angivelse av vertikal referanse for dybder. Merknad: Benyttes ofte sammen med GEOSYS. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\VertikalReferanseInternasjonal;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8CE567EE_D770_4455_9D02_6A04DAC4A1BF;1.0 EAID_8CE567EE_D770_4455_9D02_6A04DAC4A1BF;friseilingReferanseInternasjonal;angivelse av vertikal referanse for friseiling Merknad: Benyttes ofte sammen med GEOSYS.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\VertikalReferanseInternasjonal;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8CE567EE_D770_4455_9D02_6A04DAC4A1BF;1.0 EAID_8EC8070B_5837_4575_91D6_AEF9C79531F8;GeoDatumInternasjonal;de mest vanlige datum/referansesystem i internasjonal sammenheng, satt sammen av koder fra S57 v 3 og Digest 2.1. Merknad: Bade datum og projeksjon kan angis med SYSKODE dersom en jobber med vanlige norske datum.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8EC8070B_5837_4575_91D6_AEF9C79531F8;1.0 EAID_A35FF354_F90B_4240_B7AC_78E7EF7DC824;ReferansesystemKode;angivelse av datum/projeksjon for stedfesting;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A35FF354_F90B_4240_B7AC_78E7EF7DC824;1.0 EAID_C10A5AE6_5D3D_4ca6_9C1E_FA0D512546A5;VertikalDatum;"angivelse av navn på datum (referansenivå) for høyder, dybder og fri seilhøyder (Se også standarden ""Norges offisielle høydesystem og referanseniv""). Merknad: Det er naturlig å beskrive topografien på land ved høyden over havet. Det har likeledes vært naturlig å velge havets gjennomsnittlige overflate, men også andre vannstandsnivåer inngår som informasjon på enkelte kartserier. Under havflaten betegnes avstanden til havbunnen dybde. Denne har stort sett en annen referanse-flate enn høydene. Fram til i dag har SOSI-data sjelden hatt informasjon om vertikalt datum. Dette har ligget implisitt i form av det offisielle høydesystemet, som har vært Norsk null av 1954 og (tidligere) Nordnorsk null av 1957. Innføringen av EUREF89 gir nå større valgmuligheter. Et norsk sjøkart har flere referansenivåer: referansenivå for dybder (sjøkartnull), referansenivå for friseilingshøyder og referansenivå for kystkonturen. Den siste er beskrevet under kyst og sjø-kapittelet, og innlemmes ikke her.";SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C10A5AE6_5D3D_4ca6_9C1E_FA0D512546A5;1.0 EAID_C10A5AE6_5D3D_4ca6_9C1E_FA0D512546A5;høydeReferanse;referanseflate som er utgangspunktet for høydene ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\VertikalDatum;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C10A5AE6_5D3D_4ca6_9C1E_FA0D512546A5;1.0 EAID_C10A5AE6_5D3D_4ca6_9C1E_FA0D512546A5;dybdeReferanse;referanseflate for dybden ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\VertikalDatum;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C10A5AE6_5D3D_4ca6_9C1E_FA0D512546A5;1.0 EAID_C10A5AE6_5D3D_4ca6_9C1E_FA0D512546A5;friseilingReferanse;referanseflate for friseilingshøyde ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\VertikalDatum;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C10A5AE6_5D3D_4ca6_9C1E_FA0D512546A5;1.0 EAID_C10A5AE6_5D3D_4ca6_9C1E_FA0D512546A5;høydeType;angivelse av type høyder Merknad: Det er små differanser mellom ortometrisk høyde og normal- høyde, og type høyde er bare nødvendig å angi der høydene er oppgitt med stor nøyaktighet (presisjonsnivellement). ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\VertikalDatum;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C10A5AE6_5D3D_4ca6_9C1E_FA0D512546A5;1.0 EAID_D4AC31A2_521F_40aa_8043_B6183F237952;TransformasjonSystemAngivelse;beskrivelse av overgang fra det datum referansesystem og projeksjon som koordinatene tilhorer til en kjent kombinasjon av datum referansesystem og projeksjon. Merknad: I tilfeller der KOORDSYS eller GEOSYS ikke gir en tilstrekkelig beskrivelse, eller det ikke finnes eksisterende koder, benyttes SOSI-element TRANSSYS for a gi en beskrivelse av overgang til en kjent kombinasjon av datum referansesystem og projeksjon.Det forutsettes at den valgte TILSYS-koden er en standard SYSKODE i henhold til KOORDSYS. Transformasjonsformelen: NTIL = KONSTC1 + KONSTA1 * NORD + KONSTA2 * OST OTIL = KONSTC2 + KONSTB1 * NORD + KONSTB2 * OST NTIL er nord-koordinat i TILSYS OTIL er ost-koordinat i TILSYS NORD er eksisterende nord-koordinat i fila. OST er eksisterende ost-koordinat i fila. Denne transformasjonen er en affin transformasjon. Transformasjon mellom ulike projeksjoner bor kun skje i lokale omrader.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4AC31A2_521F_40aa_8043_B6183F237952;1.0 EAID_D4AC31A2_521F_40aa_8043_B6183F237952;tilKoordinatsystem;referansesystem som dataene blir transformet til ved benyttelse av transformasjonsparametrene. Angis med samme koder som for SYSKODE.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\TransformasjonSystemAngivelse;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4AC31A2_521F_40aa_8043_B6183F237952;1.0 EAID_D4AC31A2_521F_40aa_8043_B6183F237952;konstantA1;transformasjonsparameter, konstant A1;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\TransformasjonSystemAngivelse;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4AC31A2_521F_40aa_8043_B6183F237952;1.0 EAID_D4AC31A2_521F_40aa_8043_B6183F237952;konstantB1;transformasjonsparameter, konstant B1 ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\TransformasjonSystemAngivelse;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4AC31A2_521F_40aa_8043_B6183F237952;1.0 EAID_D4AC31A2_521F_40aa_8043_B6183F237952;konstantA2;transformasjonsparameter, konstant A2;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\TransformasjonSystemAngivelse;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4AC31A2_521F_40aa_8043_B6183F237952;1.0 EAID_D4AC31A2_521F_40aa_8043_B6183F237952;konstantB2;transformasjonsparameter, konstant B2;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\TransformasjonSystemAngivelse;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4AC31A2_521F_40aa_8043_B6183F237952;1.0 EAID_D4AC31A2_521F_40aa_8043_B6183F237952;konstantC1;transformasjonsparameter, konstant C1;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\TransformasjonSystemAngivelse;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4AC31A2_521F_40aa_8043_B6183F237952;1.0 EAID_D4AC31A2_521F_40aa_8043_B6183F237952;konstantC2;transformasjonsparameter, konstant C2;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\TransformasjonSystemAngivelse;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4AC31A2_521F_40aa_8043_B6183F237952;1.0 EAPK_5CDD9DB9_91D0_4aa3_A77C_D6DAB0C2E3CB;Høyde_kodelister;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\SOSI Koordinatsystem\Høyde_kodelister;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5CDD9DB9_91D0_4aa3_A77C_D6DAB0C2E3CB;1.0 EAPK_D31675D7_E920_479c_960A_10B3E3AA6D0E;Utgått;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\Utgått;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D31675D7_E920_479c_960A_10B3E3AA6D0E;1.0 EAID_109093B8_AC92_41e6_B7A9_DC4CF7C5E20A;Produktspesifikasjon;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\Utgått;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_109093B8_AC92_41e6_B7A9_DC4CF7C5E20A;1.0 EAID_D517BB4E_9F1E_4839_AC04_935B558A289E;Innhold;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\Utgått;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D517BB4E_9F1E_4839_AC04_935B558A289E;1.0 EAID_F38FBA2C_1F32_4772_90BD_09BF06A428A0;Fagområde;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5\Utgått;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F38FBA2C_1F32_4772_90BD_09BF06A428A0;1.0 EAID_7BF389BC_F7BC_4a1f_918D_E7C4E5EE93A4;minimumNord;minste nord-verdi i SOSI-fila;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\MinimumNordØst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7BF389BC_F7BC_4a1f_918D_E7C4E5EE93A4;1.0 EAID_7BF389BC_F7BC_4a1f_918D_E7C4E5EE93A4;mimimumØst;minste øst-verdi i SOSI-fila;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\MinimumNordØst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7BF389BC_F7BC_4a1f_918D_E7C4E5EE93A4;1.0 EAID_7EC52097_2CAF_40e1_A4EA_C6946E0445EC;maksimumNord;største nord-verdi i SOSI-fila Merknad: Formelen for beregning av terrengkoordinater i nord-retning blir da: NORD = ORIGO-N + FIL-N * ENHET ØST = ORIGO-Ø + FIL-Ø * ENHET HØYDE = FIL-H * ENHET-H DYBDE = FIL-D * ENHET-D NORD, ØST, HØYDE og DYBDE er terrengkoordinater FIL-N, FIL-Ø, FIL-H og FIL-D er koordinater i SOSI-fila slik de ligger under NØ/NØH/NØD. ORIGO-N, ORIGO-Ø, ENHET, ENHET-H og ENHET-D er transformasjonsparametere;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\MaksimumNordØst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7EC52097_2CAF_40e1_A4EA_C6946E0445EC;1.0 EAID_7EC52097_2CAF_40e1_A4EA_C6946E0445EC;maksimumØst;største øst-verdi i SOSI-fila Merknad: Formelen for beregning av terrengkoordinater i øst-retning blir da: ØST = ORIGO-Ø + FIL-Ø * ENHET Se også ORIGO-N;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\MaksimumNordØst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7EC52097_2CAF_40e1_A4EA_C6946E0445EC;1.0 EAID_9188F508_7A2A_453d_BCC6_C67DDA06B70B;tegnsett;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI_Hode;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9188F508_7A2A_453d_BCC6_C67DDA06B70B;1.0 EAID_9188F508_7A2A_453d_BCC6_C67DDA06B70B;sosiVersjon;angivelse av hvilken versjon av SOSI-formatet som er benyttet ved produksjon av fila. Legges i hodet på fila. SOSI-VERSJON skal angi versjonen på standarden SOSI Del 1 Realisering i SOSI/GML som er benyttet. Det er her en finner alle forklaringer på hvordan hodet på ei SOSI-fil skal se ut. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI_Hode;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9188F508_7A2A_453d_BCC6_C67DDA06B70B;1.0 EAID_9188F508_7A2A_453d_BCC6_C67DDA06B70B;transformasjonsparametre;angivelse av horisontalt og vertikalt datum eller referansesystem, origo og oppløsning (enhet) samt forskjellen mellom middelvann og midlere høyvann for de koordinater som ligger på fila, slik at den som leser koordinatene blir i stand til å beregne aktuelle verdier i henhold til den enhetsom er valgt for angivelse av koordinaten(;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI_Hode;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9188F508_7A2A_453d_BCC6_C67DDA06B70B;1.0 EAID_9188F508_7A2A_453d_BCC6_C67DDA06B70B;geografiskOmråde;angivelse av det området som dataene i fila dekker, i form av en boks angitt av nedre venstre og øvre høyre hjørne. Området angis i hele meter i det aktuelle koordinatsystem. Merknad: Hensikten med områdeangivelsen i hodet er at mottakere av data på SOSI-fila skal finne hvilket område data ligger innenfor slik at man kan utnytte dette ved basegenereringer etc. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI_Hode;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9188F508_7A2A_453d_BCC6_C67DDA06B70B;1.0 EAID_9188F508_7A2A_453d_BCC6_C67DDA06B70B;objektkatalog;angivelse av hvilken objektkatalog som dataene er basert på. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI_Hode;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9188F508_7A2A_453d_BCC6_C67DDA06B70B;1.0 EAID_9188F508_7A2A_453d_BCC6_C67DDA06B70B;geodataprodusent;organisasjon som produserte datasettet/tjenesten;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI_Hode;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9188F508_7A2A_453d_BCC6_C67DDA06B70B;1.0 EAID_9188F508_7A2A_453d_BCC6_C67DDA06B70B;geodataeier;rettighetshaver til datasettet/tjenesten;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI_Hode;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9188F508_7A2A_453d_BCC6_C67DDA06B70B;1.0 EAID_9188F508_7A2A_453d_BCC6_C67DDA06B70B;prosesshistorie;beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI_Hode;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9188F508_7A2A_453d_BCC6_C67DDA06B70B;1.0 EAID_9188F508_7A2A_453d_BCC6_C67DDA06B70B;metadatalink;Link til ekstern fil som inneholder metadata for et datasett.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI_Hode;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9188F508_7A2A_453d_BCC6_C67DDA06B70B;1.0 EAID_97417AE3_0648_47eb_86DC_607B1B9805EB;minimumNordØst;nedre venstre (sørvestre) hjørne til omskreven boks (for kartprojeksjoner);SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\Område;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_97417AE3_0648_47eb_86DC_607B1B9805EB;1.0 EAID_97417AE3_0648_47eb_86DC_607B1B9805EB;maksimumNordØst;øvre høyre (nordøstre) hjørne til omskreven boks (for kartprojeksjoner) ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\Område;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_97417AE3_0648_47eb_86DC_607B1B9805EB;1.0 EAID_D2269072_C982_4c9e_B0E4_5D34AAAC972E;kortnavn;entydig navn på produktet i form av et kortnavn ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2269072_C982_4c9e_B0E4_5D34AAAC972E;1.0 EAID_D2269072_C982_4c9e_B0E4_5D34AAAC972E;versjon;versjon av spesifikasjon;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2269072_C982_4c9e_B0E4_5D34AAAC972E;1.0 EAID_D2269072_C982_4c9e_B0E4_5D34AAAC972E;undertype;undertype av produktspesifikasjon. Eksempel: FKB-D Områdetype 4.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2269072_C982_4c9e_B0E4_5D34AAAC972E;1.0 EAID_D2269072_C982_4c9e_B0E4_5D34AAAC972E;objektkatalog_gruppe;gruppe som spesifikasjonen inngår i;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2269072_C982_4c9e_B0E4_5D34AAAC972E;1.0 EAID_D2269072_C982_4c9e_B0E4_5D34AAAC972E;objektkatalog_fullt_navn;fullstendig navn på spesifikasjonen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2269072_C982_4c9e_B0E4_5D34AAAC972E;1.0 EAID_D2269072_C982_4c9e_B0E4_5D34AAAC972E;objektkatalog_link;link til objektkatalog-beskrivelse ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2269072_C982_4c9e_B0E4_5D34AAAC972E;1.0 EAPK_9EEC1ABA_1ECA_44c9_8F04_717EBD1A3638;SOSI Koordinatsystem;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9EEC1ABA_1ECA_44c9_8F04_717EBD1A3638;1.0 EAID_04D9434B_684F_4030_B9D9_0C03ECA35679;Koordinatsystem;angivelse av hvilket koordinatsystem (og ev. akse) koordinatene pa fila tilhorer. Hele fila må inneholde koordinater fra bare ett koordinatsystem. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04D9434B_684F_4030_B9D9_0C03ECA35679;1.0 EAID_04D9434B_684F_4030_B9D9_0C03ECA35679;syskode;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\Koordinatsystem;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04D9434B_684F_4030_B9D9_0C03ECA35679;1.0 EAID_04D9434B_684F_4030_B9D9_0C03ECA35679;datum;numerisk eller geometrisk storrelse, eller sett av slike storrelser, som danner utgangspunkt eller basis for andre storrelser[KRS] , her i form av tekstlig beskrivelse, ikke standardiserte verdier .;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\Koordinatsystem;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04D9434B_684F_4030_B9D9_0C03ECA35679;1.0 EAID_04D9434B_684F_4030_B9D9_0C03ECA35679;projeksjon;"entydig og spesifisert geometrisk overforing av punkter fra en referanseflate til en projeksjonsflate, vanligvis kart eller bildeplan, her i form av tekstlig angivelse av projeksjon, ikke standardiserte verdier. Eksempel : ...KOORDSYS 99 ""WGS84"" ""Lambert's ekv.asimut"" (Ortografisk ekvivalent asimutal projeksjon basert pa datum WGS84).";SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\Koordinatsystem;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04D9434B_684F_4030_B9D9_0C03ECA35679;1.0 EAID_053228FB_1789_4851_B612_EC9CD10CFE8F;Høydereferanse;referanseflate som er utgangspunktet for høydene ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_053228FB_1789_4851_B612_EC9CD10CFE8F;1.0 EAID_0995288C_2003_417d_9886_1DA55C7CBAD5;GeografiskReferansesystem;angivelse av datum/referansesystem, projeksjon og sone;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0995288C_2003_417d_9886_1DA55C7CBAD5;1.0 EAID_0995288C_2003_417d_9886_1DA55C7CBAD5;geoDatum;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\GeografiskReferansesystem;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0995288C_2003_417d_9886_1DA55C7CBAD5;1.0 EAID_0995288C_2003_417d_9886_1DA55C7CBAD5;geoProjeksjon;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\GeografiskReferansesystem;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0995288C_2003_417d_9886_1DA55C7CBAD5;1.0 EAID_0995288C_2003_417d_9886_1DA55C7CBAD5;geoSone;angivelse av sone i de vanlig benyttede projeksjoner;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\GeografiskReferansesystem;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0995288C_2003_417d_9886_1DA55C7CBAD5;1.0 EAID_09C9B19D_0E9F_47d4_8335_E146004CB897;Transformasjonsparametre;angivelse av horisontalt og vertikalt datum eller referansesystem, origo og oppløsning (enhet) samt forskjellen mellom middelvann og midlere høyvann for de koordinater som ligger på fila, slik at den som leser koordinatene blir i stand til å beregne aktuelle verdier;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09C9B19D_0E9F_47d4_8335_E146004CB897;1.0 EAID_09C9B19D_0E9F_47d4_8335_E146004CB897;koordinatsystem;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\Transformasjonsparametre;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09C9B19D_0E9F_47d4_8335_E146004CB897;1.0 EAID_09C9B19D_0E9F_47d4_8335_E146004CB897;origoNordØst;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\Transformasjonsparametre;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09C9B19D_0E9F_47d4_8335_E146004CB897;1.0 EAID_09C9B19D_0E9F_47d4_8335_E146004CB897;enhet;den faktor som koordinater, høyder og dybder i SOSI-filen (fil-NORD, fil-ØST og fil-H/fil-D) må multipliseres med (for å få f.eks. meter) Merknad: Formelen for beregning av terrengkoordinater i grunnriss blir da: faktisk-NORD = ORIGO-N + fil-NORD * ENHET faktisk-ØST = ORIGO-Ø + fil-ØST * ENHET ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\Transformasjonsparametre;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09C9B19D_0E9F_47d4_8335_E146004CB897;1.0 EAID_09C9B19D_0E9F_47d4_8335_E146004CB897;enhetHøyde;den faktor som høyder i SOSI-filen (fil-H) må multipliseres med (for å få f.eks. meter) Merknad: faktisk-HØYDE = fil-H * ENHET;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\Transformasjonsparametre;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09C9B19D_0E9F_47d4_8335_E146004CB897;1.0 EAID_09C9B19D_0E9F_47d4_8335_E146004CB897;enhetDybde;den faktor som dybder i SOSI-filen (fil-D) må multipliseres med (for å få f.eks. meter). Merknad: Formelen for beregning av dybde blir da: faktisk-DYBDE = fil-D * ENHET-D ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\Transformasjonsparametre;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09C9B19D_0E9F_47d4_8335_E146004CB897;1.0 EAID_09C9B19D_0E9F_47d4_8335_E146004CB897;vertikalDatum;"angivelse av navn på datum (referansenivå) for høyder, dybder og fri seilhøyder (Se også standarden ""Norges offisielle høydesystem og referanseniv""). Merknad: Det er naturlig å beskrive topografien på land ved høyden over havet. Det har likeledes vært naturlig å velge havets gjennomsnittlige overflate, men også andre vannstandsnivåer inngår som informasjon på enkelte kartserier. Under havflaten betegnes avstanden til havbunnen dybde. Denne har stort sett en annen referanse-flate enn høydene. ";SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\Transformasjonsparametre;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09C9B19D_0E9F_47d4_8335_E146004CB897;1.0 EAID_09C9B19D_0E9F_47d4_8335_E146004CB897;vertikalReferanseInternasjonal;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\Transformasjonsparametre;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09C9B19D_0E9F_47d4_8335_E146004CB897;1.0 EAID_09C9B19D_0E9F_47d4_8335_E146004CB897;vertikalDelta;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\Transformasjonsparametre;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09C9B19D_0E9F_47d4_8335_E146004CB897;1.0 EAID_4005875B_CDFA_4590_9CF8_AF9E321E2DD3;Referansesystemkode;angivelse av datum/projeksjon for stedfesting Kodelisten forvaltes eksternt og er tilgjengelig i geonorge.no;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4005875B_CDFA_4590_9CF8_AF9E321E2DD3;1.0 EAID_714F6C9F_DD2F_42dd_9861_63CA45F0D7C8;VertikalReferanseInternasjonal;angivelse med tall fra tabell internasjonale definisjoner av de vertikale referanseflater som i datasettet er nyttet for høyde, dybde og friseilingsmål. Merknad: Tilsvarer VERT-DATUM der tilsvarende angivelse gjøres som tekststreng. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_714F6C9F_DD2F_42dd_9861_63CA45F0D7C8;1.0 EAID_714F6C9F_DD2F_42dd_9861_63CA45F0D7C8;høydeReferanseInternasjonal;angivelse av vertikal referanse for høyder. Merknad: Benyttes ofte sammen med GEOSYS. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\VertikalReferanseInternasjonal;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_714F6C9F_DD2F_42dd_9861_63CA45F0D7C8;1.0 EAID_714F6C9F_DD2F_42dd_9861_63CA45F0D7C8;vertikalReferanseInternasjonalDybde;angivelse av vertikal referanse for dybder. Merknad: Benyttes ofte sammen med GEOSYS. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\VertikalReferanseInternasjonal;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_714F6C9F_DD2F_42dd_9861_63CA45F0D7C8;1.0 EAID_714F6C9F_DD2F_42dd_9861_63CA45F0D7C8;friseilingReferanseInternasjonal;angivelse av vertikal referanse for friseiling Merknad: Benyttes ofte sammen med GEOSYS.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\VertikalReferanseInternasjonal;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_714F6C9F_DD2F_42dd_9861_63CA45F0D7C8;1.0 EAID_731BD2C9_F9FB_47a8_B387_AD2B7BCEB8F9;HøydeType;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_731BD2C9_F9FB_47a8_B387_AD2B7BCEB8F9;1.0 EAID_79B170EC_8B9A_4da9_8AFB_1C09136DE2F2;vertikalDelta;angivelse av minste og største differanse innen et datasett mellom dybde- og høyde- referanseflate. Dette vil for norske forhold si forskjell mellom sjøkartnull og middelvann (NN1954 eller NN54). Denne forskjellen er i tidevannstabeller angitt som harmonisk konstant Z0.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79B170EC_8B9A_4da9_8AFB_1C09136DE2F2;1.0 EAID_79B170EC_8B9A_4da9_8AFB_1C09136DE2F2;vertikaltDeltaMinimum;minimumsverdi mellom midlere høyvannstand (MHV) og middelvann, angitt i cm;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\vertikalDelta;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79B170EC_8B9A_4da9_8AFB_1C09136DE2F2;1.0 EAID_79B170EC_8B9A_4da9_8AFB_1C09136DE2F2;vertikaltDeltaMaksimum;maksimumsmverdi mellom midlere høyvannstand (MHV) og middelvann, angitt i cm.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\vertikalDelta;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79B170EC_8B9A_4da9_8AFB_1C09136DE2F2;1.0 EAID_96F2F184_4A1F_448a_9EB6_63D697070B0A;VertikalReferanseInt;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96F2F184_4A1F_448a_9EB6_63D697070B0A;1.0 EAID_A93B7ED6_AE50_43c5_AB60_9785CAAB3172;DybdeReferanse;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A93B7ED6_AE50_43c5_AB60_9785CAAB3172;1.0 EAID_AF29CC67_90ED_49b8_8CEF_28435AF031EF;TransformasjonSystemAngivelse;beskrivelse av overgang fra det datum referansesystem og projeksjon som koordinatene tilhorer til en kjent kombinasjon av datum referansesystem og projeksjon. Merknad: I tilfeller der KOORDSYS eller GEOSYS ikke gir en tilstrekkelig beskrivelse, eller det ikke finnes eksisterende koder, benyttes SOSI-element TRANSSYS for a gi en beskrivelse av overgang til en kjent kombinasjon av datum referansesystem og projeksjon.Det forutsettes at den valgte TILSYS-koden er en standard SYSKODE i henhold til KOORDSYS. Transformasjonsformelen: NTIL = KONSTC1 + KONSTA1 * NORD + KONSTA2 * OST OTIL = KONSTC2 + KONSTB1 * NORD + KONSTB2 * OST NTIL er nord-koordinat i TILSYS OTIL er ost-koordinat i TILSYS NORD er eksisterende nord-koordinat i fila. OST er eksisterende ost-koordinat i fila. Denne transformasjonen er en affin transformasjon. Transformasjon mellom ulike projeksjoner bor kun skje i lokale omrader.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF29CC67_90ED_49b8_8CEF_28435AF031EF;1.0 EAID_AF29CC67_90ED_49b8_8CEF_28435AF031EF;tilKoordinatsystem;referansesystem som dataene blir transformet til ved benyttelse av transformasjonsparametrene. Angis med samme koder som for SYSKODE.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\TransformasjonSystemAngivelse;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF29CC67_90ED_49b8_8CEF_28435AF031EF;1.0 EAID_AF29CC67_90ED_49b8_8CEF_28435AF031EF;konstantA1;transformasjonsparameter, konstant A1;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\TransformasjonSystemAngivelse;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF29CC67_90ED_49b8_8CEF_28435AF031EF;1.0 EAID_AF29CC67_90ED_49b8_8CEF_28435AF031EF;konstantB1;transformasjonsparameter, konstant B1 ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\TransformasjonSystemAngivelse;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF29CC67_90ED_49b8_8CEF_28435AF031EF;1.0 EAID_AF29CC67_90ED_49b8_8CEF_28435AF031EF;konstantA2;transformasjonsparameter, konstant A2;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\TransformasjonSystemAngivelse;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF29CC67_90ED_49b8_8CEF_28435AF031EF;1.0 EAID_AF29CC67_90ED_49b8_8CEF_28435AF031EF;konstantB2;transformasjonsparameter, konstant B2;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\TransformasjonSystemAngivelse;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF29CC67_90ED_49b8_8CEF_28435AF031EF;1.0 EAID_AF29CC67_90ED_49b8_8CEF_28435AF031EF;konstantC1;transformasjonsparameter, konstant C1;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\TransformasjonSystemAngivelse;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF29CC67_90ED_49b8_8CEF_28435AF031EF;1.0 EAID_AF29CC67_90ED_49b8_8CEF_28435AF031EF;konstantC2;transformasjonsparameter, konstant C2;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\TransformasjonSystemAngivelse;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF29CC67_90ED_49b8_8CEF_28435AF031EF;1.0 EAID_B9ACD161_9B5E_4530_942B_55BD567F035D;OrigoNordØst;addisjonsfaktor som må benyttes for alle koordinater nede i fila for å få reelle terrengkoordinater. Merknad: ORIGO-NØ angis i forhold til den enhet som GEOKOORD spesifiserer. Dersom denne ikke er angitt, brukes sekunder for geografiske koordinater, meter for plan-koordinater. Det er ikke anledning til å angi lokalt origo for høyder og/eller dybder.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9ACD161_9B5E_4530_942B_55BD567F035D;1.0 EAID_B9ACD161_9B5E_4530_942B_55BD567F035D;origoNord;nullpunkt for nord-koordinater angitt i fila. Dersom origo ikke benyttes for virkelig ORIGO angis dette med 0. Merknad: Formelen for beregning av terrengkoordinater i nord-retning blir da: NORD = ORIGO-N + FIL-N * ENHET ØST = ORIGO-Ø + FIL-Ø * ENHET HØYDE = FIL-H * ENHET-H DYBDE = FIL-D * ENHET-D NORD, ØST, HØYDE og DYBDE er terrengkoordinater FIL-N, FIL-Ø, FIL-H og FIL-D er koordinater i SOSI-fila slik de ligger under NØ/NØH/NØD. ORIGO-N, ORIGO-Ø, ENHET, ENHET-H og ENHET-D er transformasjonsparametere ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\OrigoNordØst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9ACD161_9B5E_4530_942B_55BD567F035D;1.0 EAID_B9ACD161_9B5E_4530_942B_55BD567F035D;origoØst;nullpunkt for øst-koordinater angitt i fila. Dersom origo ikke benyttes for virkelig origo angis dette med 0 Merknad: Formelen for beregning av terrengkoordinater i øst-retning blir da: ØST = ORIGO-Ø + FIL-Ø * ENHET Se også ORIGO-N;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\OrigoNordØst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9ACD161_9B5E_4530_942B_55BD567F035D;1.0 EAID_CF51143E_1E71_423b_92B9_1B8118EE0F16;VertikalDatum;"angivelse av navn på datum (referansenivå) for høyder, dybder og fri seilhøyder (Se også standarden ""Norges offisielle høydesystem og referanseniv""). Merknad: Det er naturlig å beskrive topografien på land ved høyden over havet. Det har likeledes vært naturlig å velge havets gjennomsnittlige overflate, men også andre vannstandsnivåer inngår som informasjon på enkelte kartserier. Under havflaten betegnes avstanden til havbunnen dybde. Denne har stort sett en annen referanse-flate enn høydene. Fram til i dag har SOSI-data sjelden hatt informasjon om vertikalt datum. Dette har ligget implisitt i form av det offisielle høydesystemet, som har vært Norsk null av 1954 og (tidligere) Nordnorsk null av 1957. Innføringen av EUREF89 gir nå større valgmuligheter. Et norsk sjøkart har flere referansenivåer: referansenivå for dybder (sjøkartnull), referansenivå for friseilingshøyder og referansenivå for kystkonturen. Den siste er beskrevet under kyst og sjø-kapittelet, og innlemmes ikke her.";SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF51143E_1E71_423b_92B9_1B8118EE0F16;1.0 EAID_CF51143E_1E71_423b_92B9_1B8118EE0F16;høydeReferanse;referanseflate som er utgangspunktet for høydene ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\VertikalDatum;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF51143E_1E71_423b_92B9_1B8118EE0F16;1.0 EAID_CF51143E_1E71_423b_92B9_1B8118EE0F16;dybdeReferanse;referanseflate for dybden ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\VertikalDatum;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF51143E_1E71_423b_92B9_1B8118EE0F16;1.0 EAID_CF51143E_1E71_423b_92B9_1B8118EE0F16;friseilingReferanse;referanseflate for friseilingshøyde ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\VertikalDatum;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF51143E_1E71_423b_92B9_1B8118EE0F16;1.0 EAID_CF51143E_1E71_423b_92B9_1B8118EE0F16;høydeType;angivelse av type høyder Merknad: Det er små differanser mellom ortometrisk høyde og normal- høyde, og type høyde er bare nødvendig å angi der høydene er oppgitt med stor nøyaktighet (presisjonsnivellement). ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\VertikalDatum;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF51143E_1E71_423b_92B9_1B8118EE0F16;1.0 EAID_E7A556B8_A1FA_47bf_AE62_21B6C86C93CF;FrilseilingReferanse;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E7A556B8_A1FA_47bf_AE62_21B6C86C93CF;1.0 EAPK_A058AEE8_E8EF_4b7d_BF8B_EB8BCE428449;Høyde_kodelister;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\SOSI Koordinatsystem\Høyde_kodelister;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A058AEE8_E8EF_4b7d_BF8B_EB8BCE428449;1.0 EAPK_4C84DEF4_7B8D_4ce6_B2A4_7DC893284AB6;Utgått;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\Utgått;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4C84DEF4_7B8D_4ce6_B2A4_7DC893284AB6;1.0 EAID_45DF9258_FF0F_4d4f_999C_F2C5B1FA3A45;Produktspesifikasjon;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\Utgått;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45DF9258_FF0F_4d4f_999C_F2C5B1FA3A45;1.0 EAID_BC91B964_5BE2_4205_BD6F_EF6241C37389;Fagområde;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\Utgått;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC91B964_5BE2_4205_BD6F_EF6241C37389;1.0 EAID_E00D82EE_4A4D_4017_A74C_DD2767E807BE;Innhold;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01\Utgått;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E00D82EE_4A4D_4017_A74C_DD2767E807BE;1.0 EAID_0708BC74_CF46_4cfe_93BE_878EC504768D;målemetode;metode som ligger til grunn for registreringen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0\Kurve;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0708BC74_CF46_4cfe_93BE_878EC504768D;4.0 EAID_0708BC74_CF46_4cfe_93BE_878EC504768D;posisjonsnøyaktighet;avvik fra en antatt korrekt posisjon ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0\Kurve;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0708BC74_CF46_4cfe_93BE_878EC504768D;4.0 EAID_46B26A69_F04C_4d11_B363_F3490340F5B7;målemetode;metode som ligger til grunn for registreringen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0\Flate;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46B26A69_F04C_4d11_B363_F3490340F5B7;4.0 EAID_46B26A69_F04C_4d11_B363_F3490340F5B7;posisjonsnøyaktighet;avvik fra en antatt korrekt posisjon ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0\Flate;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46B26A69_F04C_4d11_B363_F3490340F5B7;4.0 EAID_46B26A69_F04C_4d11_B363_F3490340F5B7;representasjonspunkt;punkt som ligger innenfor flaten ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0\Flate;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46B26A69_F04C_4d11_B363_F3490340F5B7;4.0 EAID_BE6CCEB8_342A_4a44_BD46_8E5CBFDA9A91;målemetode;metode som ligger til grunn for registreringen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0\Punkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE6CCEB8_342A_4a44_BD46_8E5CBFDA9A91;4.0 EAID_BE6CCEB8_342A_4a44_BD46_8E5CBFDA9A91;posisjonsnøyaktighet;avvik fra en antatt korrekt posisjon ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0\Punkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE6CCEB8_342A_4a44_BD46_8E5CBFDA9A91;4.0 EAID_E0304B91_7B3B_48df_9BCE_300105E5C248;målemetode;metode som ligger til grunn for registreringen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0\Sverm;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E0304B91_7B3B_48df_9BCE_300105E5C248;4.0 EAID_E0304B91_7B3B_48df_9BCE_300105E5C248;posisjonsnøyaktighet;avvik fra en antatt korrekt posisjon ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0\Sverm;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E0304B91_7B3B_48df_9BCE_300105E5C248;4.0 EAID_BFE6B73D_1DE9_4f31_9558_0D54256F8FCD;representasjonspunkt;punkt som ligger innenfor flaten ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.5\Flate;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BFE6B73D_1DE9_4f31_9558_0D54256F8FCD;4.0 EAPK_BEE1A1E9_287C_41c1_A864_D30CE58AB225;SOSI 5.0 Utkast;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI 5.0 Utkast;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_BEE1A1E9_287C_41c1_A864_D30CE58AB225;1.0 EAPK_77EEECEA_097E_4073_9BF0_DD85729EB946;DelbarGeometri;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI 5.0 Utkast\DelbarGeometri;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_77EEECEA_097E_4073_9BF0_DD85729EB946;1.0 EAID_7AB91938_0DB9_43ce_945A_2C15069E370C;DelbarGeometri;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI 5.0 UtkastSOSI 5.0 Utkast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7AB91938_0DB9_43ce_945A_2C15069E370C;1.0 EAID_823B117D_18A2_4a1f_A5C6_6CA809BC1054;SOSI_Spesialgeometri;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI 5.0 UtkastSOSI 5.0 Utkast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_823B117D_18A2_4a1f_A5C6_6CA809BC1054;1.0 EAID_81791848_1500_442b_9162_23D434AE2D44;RealiseringAvSOSI40;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI 5.0 UtkastSOSI 5.0 Utkast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81791848_1500_442b_9162_23D434AE2D44;1.0 EAID_8FB5B1C7_41A5_4adf_B7C2_63A46D67EB4B;DelbarGeometriFull;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI 5.0 UtkastSOSI 5.0 Utkast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8FB5B1C7_41A5_4adf_B7C2_63A46D67EB4B;1.0 EAID_0B4021EC_CA49_409d_94F3_40DD77EF3EF4;DelbartLegeme;geometritype som beskriver tredimensjonal geometri;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI 5.0 Utkast\DelbarGeometri;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B4021EC_CA49_409d_94F3_40DD77EF3EF4;1.0 EAID_1531F9B9_DECD_429c_9F39_3502D64CB248;Målemetode;kjente metoder for måling av objekters geometri;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI 5.0 Utkast\DelbarGeometri;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1531F9B9_DECD_429c_9F39_3502D64CB248;1.0 EAID_7FF5DE2B_FC48_4428_A45C_BEB5FA8F53D6;DelbarKurve;geometritype som beskriver endimensjonal geometri;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI 5.0 Utkast\DelbarGeometri;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7FF5DE2B_FC48_4428_A45C_BEB5FA8F53D6;1.0 EAID_9D03B1E5_DC6A_4bae_A44C_83187D39C2F0;DelbartPunkt;geometritype som beskriver posisjon for nulldimensjonal geometri;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI 5.0 Utkast\DelbarGeometri;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D03B1E5_DC6A_4bae_A44C_83187D39C2F0;1.0 EAID_F8DA1A5A_FAE7_4e8f_8F87_0094984115C0;DelbarFlate;geometritype som beskriver todimensjonal geometri;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI 5.0 Utkast\DelbarGeometri;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F8DA1A5A_FAE7_4e8f_8F87_0094984115C0;1.0 EAPK_5323CCCF_78E8_404f_B0E3_E0B047C48F93;ISO19107;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\ISO19107;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5323CCCF_78E8_404f_B0E3_E0B047C48F93;1.0 EAID_1605DB7C_9873_44b1_B339_282696451F1F;GM_Surface;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\ISO19107;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1605DB7C_9873_44b1_B339_282696451F1F;1.0 EAID_24660ED8_E60F_4163_9C00_0DCE3ACD323B;GM_CompositeCurve;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\ISO19107;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24660ED8_E60F_4163_9C00_0DCE3ACD323B;1.0 EAID_298674ED_BFB7_41af_853C_E04B41F8FF1C;GM_MultiSurface;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\ISO19107;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_298674ED_BFB7_41af_853C_E04B41F8FF1C;1.0 EAID_3E230555_C906_4b7f_A98F_54EEFCAE8C6F;GM_MultiCurve;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\ISO19107;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E230555_C906_4b7f_A98F_54EEFCAE8C6F;1.0 EAID_56383728_BC65_42ee_B906_70A00B00ED5E;GM_Point;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\ISO19107;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56383728_BC65_42ee_B906_70A00B00ED5E;1.0 EAID_8C008951_D1E1_4ce2_A81F_062AA254AAC9;GM_MultiSolid;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\ISO19107;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C008951_D1E1_4ce2_A81F_062AA254AAC9;1.0 EAID_AD46D3EF_1CFD_40de_803E_83F0AC295792;GM_MultiPoint;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\ISO19107;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AD46D3EF_1CFD_40de_803E_83F0AC295792;1.0 EAID_C1D5F3D3_A6A7_4da1_8FBB_8E74FB3DB8C0;GM_Curve;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\ISO19107;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1D5F3D3_A6A7_4da1_8FBB_8E74FB3DB8C0;1.0 EAID_D51EC0A2_D098_4733_8EB1_6B82F48820A2;GM_Solid;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\ISO19107;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D51EC0A2_D098_4733_8EB1_6B82F48820A2;1.0 EAID_D9EFB834_C89F_4fd4_971C_430B493A0579;GM_CompositeSolid;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\ISO19107;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9EFB834_C89F_4fd4_971C_430B493A0579;1.0 EAID_DE1028C9_7F11_4707_BB00_B89675CCD6B9;GM_CompositeSurface;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\ISO19107;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE1028C9_7F11_4707_BB00_B89675CCD6B9;1.0 EAID_ED56C938_B4F5_4444_9A86_EF669D462E40;GM_Object;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\ISO19107;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED56C938_B4F5_4444_9A86_EF669D462E40;1.0 EAPK_1B112958_6DAE_4747_A30E_341D67D43833;SOSI40;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI40;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1B112958_6DAE_4747_A30E_341D67D43833;1.0 EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;Tekst;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI40;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;1.0 EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;generellTekststreng;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI40\Tekst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;1.0 EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;formatertStreng;overføring av tekstutforming, basert på HTML - lignende koder. Foreløpig bare 3 formateringselementer implementert;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI40\Tekst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;1.0 EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;tekstdimensjon;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI40\Tekst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;1.0 EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;tekstdimensjonTerreng;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI40\Tekst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;1.0 EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;tekstReferansepunkt;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI40\Tekst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;1.0 EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;tekstforskyvning;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI40\Tekst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;1.0 EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;tegnavstand;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI40\Tekst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;1.0 EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;skriftkode;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI40\Tekst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;1.0 EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;skrifttype;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI40\Tekst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;1.0 EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;referansemålestokk;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI40\Tekst;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_417AE9A7_A523_4c78_A365_702AE402BC97;1.0 EAID_4615BF0F_8127_4c54_8FA8_3A5C1687B003;Symbol;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI40;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4615BF0F_8127_4c54_8FA8_3A5C1687B003;1.0 EAID_4615BF0F_8127_4c54_8FA8_3A5C1687B003;tekstdimensjon;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI40\Symbol;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4615BF0F_8127_4c54_8FA8_3A5C1687B003;1.0 EAID_4615BF0F_8127_4c54_8FA8_3A5C1687B003;tekstdimensjonTerreng;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI40\Symbol;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4615BF0F_8127_4c54_8FA8_3A5C1687B003;1.0 EAID_4615BF0F_8127_4c54_8FA8_3A5C1687B003;tekstReferansepunkt;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI40\Symbol;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4615BF0F_8127_4c54_8FA8_3A5C1687B003;1.0 EAID_7B8C2512_B69D_4233_BE93_59572B209E67;Flate;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI40;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B8C2512_B69D_4233_BE93_59572B209E67;1.0 EAID_8B7FDA14_82B0_4b64_9C06_3EFD004252FF;Kurve;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI40;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B7FDA14_82B0_4b64_9C06_3EFD004252FF;1.0 EAID_B9883EA0_DECF_47ff_9293_7F6BEA6220C6;Sverm;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI40;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9883EA0_DECF_47ff_9293_7F6BEA6220C6;1.0 EAID_DED6A000_4FB7_4341_BBFD_C81D0B00FA51;Punkt;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI40;;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DED6A000_4FB7_4341_BBFD_C81D0B00FA51;1.0 EAID_B037C92D_03AE_4421_A554_7FDA5A49C381;TRUE;;SOSI Generelle konsepter\Datatyper fra 19103 CSL\Datatyper_19103CSLv4.0\Boolean;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B037C92D_03AE_4421_A554_7FDA5A49C381; EAID_B037C92D_03AE_4421_A554_7FDA5A49C381;FALSE;;SOSI Generelle konsepter\Datatyper fra 19103 CSL\Datatyper_19103CSLv4.0\Boolean;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B037C92D_03AE_4421_A554_7FDA5A49C381; EAID_0057CD62_EAE2_4e1d_AA4D_C722AF059117;bildebeskrivelse;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast\Raster;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0057CD62_EAE2_4e1d_AA4D_C722AF059117;1.0 EAID_0057CD62_EAE2_4e1d_AA4D_C722AF059117;område;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast\Raster;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0057CD62_EAE2_4e1d_AA4D_C722AF059117;1.0 EAID_21F384B1_FBA4_4244_A9A1_BC1A87A81F3B;nord;nord koordinat;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast\Utstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21F384B1_FBA4_4244_A9A1_BC1A87A81F3B;1.0 EAID_21F384B1_FBA4_4244_A9A1_BC1A87A81F3B;øst;nord koordinat ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast\Utstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21F384B1_FBA4_4244_A9A1_BC1A87A81F3B;1.0 EAID_937FEBAB_BE9D_4655_BA96_89694DB19943;pixelhøyde;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast\PixelStørrelse;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_937FEBAB_BE9D_4655_BA96_89694DB19943;1.0 EAID_937FEBAB_BE9D_4655_BA96_89694DB19943;pixelbredde;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast\PixelStørrelse;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_937FEBAB_BE9D_4655_BA96_89694DB19943;1.0 EAID_BCC92DFE_8391_4dd6_B804_B22F8CF76A04;minimum;nedre venstre i omskreven boks;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast\Datautstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCC92DFE_8391_4dd6_B804_B22F8CF76A04;1.0 EAID_BCC92DFE_8391_4dd6_B804_B22F8CF76A04;maksimum;øvre høyre hjørne i omskreven boks;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast\Datautstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCC92DFE_8391_4dd6_B804_B22F8CF76A04;1.0 EAID_E350B9CC_0D87_452b_9AE8_E95A0AB6BF08;bildeSystem;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast\Bildebeskrivelse;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E350B9CC_0D87_452b_9AE8_E95A0AB6BF08;1.0 EAID_E350B9CC_0D87_452b_9AE8_E95A0AB6BF08;bildeType;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast\Bildebeskrivelse;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E350B9CC_0D87_452b_9AE8_E95A0AB6BF08;1.0 EAID_E350B9CC_0D87_452b_9AE8_E95A0AB6BF08;bildeFil;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast\Bildebeskrivelse;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E350B9CC_0D87_452b_9AE8_E95A0AB6BF08;1.0 EAID_E350B9CC_0D87_452b_9AE8_E95A0AB6BF08;bildeUndertype;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast\Bildebeskrivelse;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E350B9CC_0D87_452b_9AE8_E95A0AB6BF08;1.0 EAID_E350B9CC_0D87_452b_9AE8_E95A0AB6BF08;bitsPrPixel;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast\Bildebeskrivelse;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E350B9CC_0D87_452b_9AE8_E95A0AB6BF08;1.0 EAID_E350B9CC_0D87_452b_9AE8_E95A0AB6BF08;pixelstørrelse;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast\Bildebeskrivelse;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E350B9CC_0D87_452b_9AE8_E95A0AB6BF08;1.0 EAPK_05F7C728_7720_4349_A7D1_DF3D1FA63BDD;Avgrensningslinjer;Objekttyper som fungerer som avgrensninger til flater. Kan i utgangspunktet avgrense hvilken som helst flate!;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Avgrensningslinjer;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_05F7C728_7720_4349_A7D1_DF3D1FA63BDD;4.0 EAID_083C47CD_489A_4c0a_BE9A_1B00FE343626;KantUtsnitt;avgrensning av et utsnitt -- Definition -- delimitation of a view;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Avgrensningslinjer;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_083C47CD_489A_4c0a_BE9A_1B00FE343626;4.0 EAID_083C47CD_489A_4c0a_BE9A_1B00FE343626;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Avgrensningslinjer\KantUtsnitt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_083C47CD_489A_4c0a_BE9A_1B00FE343626;4.0 EAID_0F476843_B02D_4706_B268_789BFAF827D8;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering -- Definition -- general line of delimitation , e.g., between data sets of varying quality, content or detail;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Avgrensningslinjer;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F476843_B02D_4706_B268_789BFAF827D8;4.0 EAID_0F476843_B02D_4706_B268_789BFAF827D8;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Avgrensningslinjer\Dataavgrensning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F476843_B02D_4706_B268_789BFAF827D8;4.0 EAID_2000DD39_F94F_4b2e_B158_530D2C552124;FiktivDelelinje;linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer. -- Definition -- line used to split up large surface objects Note: The line does not represent any object in the terrain.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Avgrensningslinjer;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2000DD39_F94F_4b2e_B158_530D2C552124;4.0 EAID_2000DD39_F94F_4b2e_B158_530D2C552124;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Avgrensningslinjer\FiktivDelelinje;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2000DD39_F94F_4b2e_B158_530D2C552124;4.0 EAID_454E1C0C_3180_400d_BB6A_C94FC33DB104;Utsnitt;"geografisk område som avgrenses av et kantutsnitt Merknad: Med utsnitt menes ofte klippepolygoner, som en ønsker å forvalte med tanke på senere bruk. -- Definition -- geographical area which is delimited by an edge view Note: The term ""View"" often refers to ??editing/clipping polygons, which one wants to manage for subsequent use.";SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Avgrensningslinjer;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_454E1C0C_3180_400d_BB6A_C94FC33DB104;4.0 EAID_454E1C0C_3180_400d_BB6A_C94FC33DB104;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Avgrensningslinjer\Utsnitt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_454E1C0C_3180_400d_BB6A_C94FC33DB104;4.0 EAID_454E1C0C_3180_400d_BB6A_C94FC33DB104;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Avgrensningslinjer\Utsnitt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_454E1C0C_3180_400d_BB6A_C94FC33DB104;4.0 EAID_76C0EEBB_DD30_4f1a_B66E_6DE99A15E4B6;Diskontinuitet;linje hvor et matematisk objekt (funksjon har brudd) -- Definition -- line where a mathematical object (function) has a break;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Avgrensningslinjer;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76C0EEBB_DD30_4f1a_B66E_6DE99A15E4B6;4.0 EAID_76C0EEBB_DD30_4f1a_B66E_6DE99A15E4B6;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Avgrensningslinjer\Diskontinuitet;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76C0EEBB_DD30_4f1a_B66E_6DE99A15E4B6;4.0 EAID_9A45E31A_B8D7_4266_8DEF_BA0F14733C75;Temakartavgrensning;avgrensningslinje for et temakart -- Definition -- delimitation line for a thematic map;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Avgrensningslinjer;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A45E31A_B8D7_4266_8DEF_BA0F14733C75;4.0 EAID_9A45E31A_B8D7_4266_8DEF_BA0F14733C75;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Avgrensningslinjer\Temakartavgrensning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A45E31A_B8D7_4266_8DEF_BA0F14733C75;4.0 EAPK_3D6D1931_CA57_4cf1_843E_4BB4A90F3BBF;Generelle datatyper;datatyper som ikke er knyttet til noe spesielt fagområde;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3D6D1931_CA57_4cf1_843E_4BB4A90F3BBF;4.0 EAID_06AA7A65_5A8A_42b8_8297_01A9CA2FE118;Geodataeier;rettighetshaver til datasettet/tjenesten -- Definition - - holder of the legal rights to the data set/service;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06AA7A65_5A8A_42b8_8297_01A9CA2FE118;4.0 EAID_46B2FA70_8FC3_450f_998E_56D042CF657D;Geodataprodusent;organisasjon som har produsert datasettet/tjenesten -- Definition - - the organization which has produced the data set/service;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46B2FA70_8FC3_450f_998E_56D042CF657D;4.0 EAID_8980F1E9_A051_464b_B830_7659BC006273;HøydeOverBakken;objekts høyde over bakken Merknad: Kan være aktuelt i forbindelse med ulike typer objekter med utstrekning i høyde, slik som telefonstolper, gjerde, etc. Må brukes med forsiktighet og det må komme klart fram hvilke detalj av objektet eller objektets overbygning høyden relateres til. -- Definition - - the objects height above the ground Note: May be relevant in connection with various types of objects with a vertical extent, such as telephone poles, fences, etc. Must be used with caution and it must be clear which detail of the object or the objects;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8980F1E9_A051_464b_B830_7659BC006273;4.0 EAID_A31E64B3_3BF1_45f9_BF8B_5264EE4CCAA6;Kontaktperson;person som kan kontaktes i forbindelse med en forespørsel -- Definition - - person who may be contacted in connection with a request/inquiry;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A31E64B3_3BF1_45f9_BF8B_5264EE4CCAA6;4.0 EAID_C3599DFE_696E_4421_814B_F55E2D40D21F;Høyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H] -- Definition - - the vertical distance of a point above a physical or mathematically defined reference surface [H];SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3599DFE_696E_4421_814B_F55E2D40D21F;4.0 EAID_CD2A3795_14E1_4f05_A4BF_E75587ADD16B;Dybde;loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt [H] -- Definition - - vertical distance from a given reference level down to the bottom or another object [H];SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD2A3795_14E1_4f05_A4BF_E75587ADD16B;4.0 EAID_D2FE93A8_4E96_44a2_8AC0_0BACC41DCC1C;Navn;ord som noen eller noe kalles ved -- Definition - - word by which someone or something is named;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2FE93A8_4E96_44a2_8AC0_0BACC41DCC1C;4.0 EAID_FB48658E_3AFB_449d_82AE_4893E041EE25;Link;"referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm Merknad: En bør være varsom med å benytte URI/URL på mer enn 255 bytes (I et 8 bits tegnsett tilsvarer dette 255 karakterer] fordi eldre nettlesere kan ha problemer. Spesifikasjonen for URL sier ikke noe om noen minimum- eller maksimumslengde, det avhenger av implementasjonene hvor lange strenger som kan benyttes. For Windows: Opera støtter 4050 karakterer, IE 4.0 støtter 2083, Netscape 3-> 4.78 støtter 8192. Netscape 6 støtter 2000. -- Definition - - reference to an element of information, either locally or globally Examples:As local: //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm As global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm Note: One should be careful about using URI/URL on";SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB48658E_3AFB_449d_82AE_4893E041EE25;4.0 EAPK_5AA4528F_C874_48c9_8DA7_9144442A4AA7;Generelle kodelister;kodelister som ikke er knyttet til noe spesielt fagområde;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Generelle kodelister;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5AA4528F_C874_48c9_8DA7_9144442A4AA7;4.0 EAID_8562803C_9A4D_42ea_B701_38F7B4DFF137;Arealverdiindikator;indikasjon som viser i hvilken grad man kan forvente innsigelser dersom det foretas endringer i arealdisponeringen Merknad: Må ikke forveksles med kartleggingsstandarder, FKB A-D som angis områdevis innen en kommune. -- Definition - - indication which shows to what extent one may expect objections if changes to the land-use plan are made Note: Must not be confused with mapping standards, FKB A-D which are indicated area by area within a municipality.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Generelle kodelister;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8562803C_9A4D_42ea_B701_38F7B4DFF137;4.0 EAID_959E1CE5_17FF_41ed_8961_7D745825EA7B;Høydereferanse;koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt -- Definition - - coordinate registration carried out on the top or bottom of an object;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Generelle kodelister;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_959E1CE5_17FF_41ed_8961_7D745825EA7B;4.0 EAID_A0A5A301_B3A8_4f05_8E7C_22170858DD3E;Eierforhold;eierforhold knyttet til et objekt -- Definition - - ownership in connection with an object;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Generelle kodelister;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A0A5A301_B3A8_4f05_8E7C_22170858DD3E;4.0 EAID_DDAC3394_54EC_4e1f_AF77_D853D0C3E6C7;TidReferanse;referansesystem for angivelse av tid -- Definition - - reference system for statement of time;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Generelle kodelister;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DDAC3394_54EC_4e1f_AF77_D853D0C3E6C7;4.0 EAPK_87172D2E_2A92_47a6_BA00_832FBE031955;Kartblad;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_87172D2E_2A92_47a6_BA00_832FBE031955;4.0 EAID_20824656_C0E5_4965_82DA_24EA8C94DC6F;Kartblad;dekning av et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling -- Definition -- coverage of a defined geographical area, often based on public map sheet divisions;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20824656_C0E5_4965_82DA_24EA8C94DC6F;4.0 EAID_20824656_C0E5_4965_82DA_24EA8C94DC6F;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad\Kartblad;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20824656_C0E5_4965_82DA_24EA8C94DC6F;4.0 EAID_20824656_C0E5_4965_82DA_24EA8C94DC6F;karttype;type kartbladinndeling -- Definition -- type of map sheet series;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad\Kartblad;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20824656_C0E5_4965_82DA_24EA8C94DC6F;4.0 EAID_20824656_C0E5_4965_82DA_24EA8C94DC6F;målestokk;forhold mellom en avstand på et kart og den tilsvarende avstand i terrenget, angitt som målestokkstall Merknad: Målestokk 1:100 000 angitt som 100 000 -- Definition -- relationship between a distance on a map and the corresponding distance in the terrain, designated as a scale number Note: Scale 1:100 000 is designated as 100000;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad\Kartblad;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20824656_C0E5_4965_82DA_24EA8C94DC6F;4.0 EAID_20824656_C0E5_4965_82DA_24EA8C94DC6F;kartbladindeks;offisiell kartbladreferanse -- Definition -- official map sheet reference;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad\Kartblad;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20824656_C0E5_4965_82DA_24EA8C94DC6F;4.0 EAID_20824656_C0E5_4965_82DA_24EA8C94DC6F;kartbladnavn;ord som noen eller noe kalles ved;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad\Kartblad;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20824656_C0E5_4965_82DA_24EA8C94DC6F;4.0 EAID_2342F443_A4F4_4cb2_9AD9_40B63B00FD57;Rutenettflate;flate i et rutenett Merknad: Brukes blant annet for griddede data. -- Definition -- surface in a grid;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2342F443_A4F4_4cb2_9AD9_40B63B00FD57;4.0 EAID_2342F443_A4F4_4cb2_9AD9_40B63B00FD57;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad\Rutenettflate;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2342F443_A4F4_4cb2_9AD9_40B63B00FD57;4.0 EAID_2342F443_A4F4_4cb2_9AD9_40B63B00FD57;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad\Rutenettflate;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2342F443_A4F4_4cb2_9AD9_40B63B00FD57;4.0 EAID_2342F443_A4F4_4cb2_9AD9_40B63B00FD57;rutenettype;ruter basert på geografiske eller projiserte koordinater, bestående av horisontale og vertikale linjer -- Definition -- rectangles based on geographical or projected coordinates, consisting of horizontal and vertical lines;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad\Rutenettflate;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2342F443_A4F4_4cb2_9AD9_40B63B00FD57;4.0 EAID_46F83F6D_C844_4a37_A43D_48E53662C809;Rutenett;teknisk inndeling av et geografisk område i ruter -- Definition -- technical division of a geographical area in rectangles;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46F83F6D_C844_4a37_A43D_48E53662C809;4.0 EAID_46F83F6D_C844_4a37_A43D_48E53662C809;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad\Rutenett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46F83F6D_C844_4a37_A43D_48E53662C809;4.0 EAID_46F83F6D_C844_4a37_A43D_48E53662C809;rutenettype;ruter basert på geografiske eller projiserte koordinater, bestående av horisontale og vertikale linjer -- Definition -- rectangles based on geographical or projected coordinates, consisting of horizontal and vertical lines;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad\Rutenett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46F83F6D_C844_4a37_A43D_48E53662C809;4.0 EAID_A884CF78_2A01_415a_82C7_E839BCE88CB6;Karttype;type kartbladinndeling -- Definition - - type of map sheet series;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A884CF78_2A01_415a_82C7_E839BCE88CB6;4.0 EAID_B19E927D_7414_43e5_8C64_19C95A73DC9F;Sonedele;teknisk inndeling av et geografisk område i soner, basert på UTM kartbladinndeling -- Definition -- technical division of a geographical area into zones, based on the UTM map sheet divisions;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B19E927D_7414_43e5_8C64_19C95A73DC9F;4.0 EAID_B19E927D_7414_43e5_8C64_19C95A73DC9F;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad\Sonedele;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B19E927D_7414_43e5_8C64_19C95A73DC9F;4.0 EAID_B19E927D_7414_43e5_8C64_19C95A73DC9F;sonetype;teknisk inndeling av et geografisk område i soner, basert på en offentlig kartbladinndeling -- Definition -- technical division of a geographical area into zones, based on public map sheet series ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad\Sonedele;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B19E927D_7414_43e5_8C64_19C95A73DC9F;4.0 EAID_D4F99A77_24DC_4abc_AEED_FB7343634F2C;Kartbladhjørne;hjørne i en kartbladkant -- Definition -- corner of a map sheet edge;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4F99A77_24DC_4abc_AEED_FB7343634F2C;4.0 EAID_D4F99A77_24DC_4abc_AEED_FB7343634F2C;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad\Kartbladhjørne;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4F99A77_24DC_4abc_AEED_FB7343634F2C;4.0 EAID_E0485611_D8B0_4184_8F74_DD8C970F5D61;Kartbladkant;avgrensningslinje for et kart som dekker et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling -- Definition -- delimitation line for a map that covers a defined geographical area, often based on public map sheet divisions;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E0485611_D8B0_4184_8F74_DD8C970F5D61;4.0 EAID_E0485611_D8B0_4184_8F74_DD8C970F5D61;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad\Kartbladkant;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E0485611_D8B0_4184_8F74_DD8C970F5D61;4.0 EAID_E0485611_D8B0_4184_8F74_DD8C970F5D61;karttype;type kartbladinndeling -- Definition -- type of map sheet series;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad\Kartbladkant;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E0485611_D8B0_4184_8F74_DD8C970F5D61;4.0 EAID_E2103FE1_3342_4a20_BC6A_AA5C45DDB110;Rutenettype;ruter basert på geografiske eller projiserte koordinater, bestående av horisontale og vertikale linjer -- Definition - - rectangles based on geographical or projected coordinates, consisting of horizontal and vertical lines;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2103FE1_3342_4a20_BC6A_AA5C45DDB110;4.0 EAID_E52C826C_7499_491c_B5F7_C822943DAE79;Sonetype;teknisk inndeling av et geografisk område i soner, basert på en offentlig kartbladinndeling -- Definition - - technical division of a geographical area into zones, based on public map sheet series;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E52C826C_7499_491c_B5F7_C822943DAE79;4.0 EAID_FC2CB936_40C2_4801_800D_CABB6B8159B5;KartbladkantUTM;avgrensningslinje for et kart i henhold til kartbladinndelingen for UTM -- Definition -- delimitation line for a map in accordance with the map sheet divisions for UTM;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC2CB936_40C2_4801_800D_CABB6B8159B5;4.0 EAPK_23307697_C65A_4add_B35F_C013D4BCE0B1;Posisjonskvalitet;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_23307697_C65A_4add_B35F_C013D4BCE0B1;4.0 EAID_17649BB4_CD2B_43da_8B01_19EE4CF620B7;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen -- Definition - - description of the quality of the localization;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17649BB4_CD2B_43da_8B01_19EE4CF620B7;4.0 EAID_17649BB4_CD2B_43da_8B01_19EE4CF620B7;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss -- Definition -- method for measuring in ground outline (x,y), and height (z) when the method is the same as when measuring in ground outline;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Posisjonskvalitet\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17649BB4_CD2B_43da_8B01_19EE4CF620B7;4.0 EAID_17649BB4_CD2B_43da_8B01_19EE4CF620B7;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm -- Definition -- the point standard deviation in ground outline for points as well as lateral deviation of lines Note: Stated in cm;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Posisjonskvalitet\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17649BB4_CD2B_43da_8B01_19EE4CF620B7;4.0 EAID_17649BB4_CD2B_43da_8B01_19EE4CF620B7;synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen -- Definition -- how good the visibility of the mapped detail was during mapping;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Posisjonskvalitet\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17649BB4_CD2B_43da_8B01_19EE4CF620B7;4.0 EAID_17649BB4_CD2B_43da_8B01_19EE4CF620B7;målemetodeHøyde;metode for å måle høyden -- Definition -- method to measure height;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Posisjonskvalitet\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17649BB4_CD2B_43da_8B01_19EE4CF620B7;4.0 EAID_17649BB4_CD2B_43da_8B01_19EE4CF620B7;nøyaktighetHøyde;nøyaktighet for høyden i cm -- Definition -- accuracy for height in cm;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Posisjonskvalitet\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17649BB4_CD2B_43da_8B01_19EE4CF620B7;4.0 EAID_17649BB4_CD2B_43da_8B01_19EE4CF620B7;maksimaltAvvik;absolutt toleranse for geometriske avvik -- Definition -- absolute tolerance for geometrical deviation;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Posisjonskvalitet\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17649BB4_CD2B_43da_8B01_19EE4CF620B7;4.0 EAID_46C01A46_6463_4d06_901F_1146648AE111;Synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen -- Definition - - how good the visibility of the mapped detail was during mapping;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46C01A46_6463_4d06_901F_1146648AE111;4.0 EAID_93EA4890_6F47_4003_BC2C_21767A38B7B5;MålemetodeHøyde;metode for å måle objekttypens høydeverdi -- Definition - - method for measuring the height value of the object type;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93EA4890_6F47_4003_BC2C_21767A38B7B5;4.0 EAID_EA8BB730_FE71_4322_9EEA_8C007F9A0009;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA8BB730_FE71_4322_9EEA_8C007F9A0009;4.0 EAPK_00166A8C_82DD_4a7e_A56A_4227690EC1F4;Retningsvektor;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Retningsvektor;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_00166A8C_82DD_4a7e_A56A_4227690EC1F4;4.0 EAID_17C770F8_8E22_4451_96D6_7428301CF0AE;Retningsvektor;linjestykke i planet med retning -- Definition - - directed line segment in the plane;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Retningsvektor;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17C770F8_8E22_4451_96D6_7428301CF0AE;4.0 EAID_17C770F8_8E22_4451_96D6_7428301CF0AE;retningsverdi;generelt element med angivelse av retning -- Definition -- a general element stating ??direction/bearing;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Retningsvektor\Retningsvektor;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17C770F8_8E22_4451_96D6_7428301CF0AE;4.0 EAID_17C770F8_8E22_4451_96D6_7428301CF0AE;retningsenhet;enhet for retning -- Definition -- units for direction;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Retningsvektor\Retningsvektor;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17C770F8_8E22_4451_96D6_7428301CF0AE;4.0 EAID_17C770F8_8E22_4451_96D6_7428301CF0AE;retningsreferanse;referansesystem for retning -- Definition -- reference system direction;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Retningsvektor\Retningsvektor;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17C770F8_8E22_4451_96D6_7428301CF0AE;4.0 EAID_23DF76F2_B096_4742_A445_0E115F477486;Retningsreferanse;referansesystem for retning -- Definition - - reference system for direction;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Retningsvektor;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23DF76F2_B096_4742_A445_0E115F477486;4.0 EAID_98C83839_D6FC_4ea2_B69E_6958BF97AA0F;Retningsenhet;enhet for retning -- Definition - - units for direction;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Retningsvektor;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_98C83839_D6FC_4ea2_B69E_6958BF97AA0F;4.0 EAPK_702F6DB0_23D4_4f31_BE4F_26C0A6ACDC74;SOSI_Objekt;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_702F6DB0_23D4_4f31_BE4F_26C0A6ACDC74;4.0 EAID_3ADC3F7D_2941_43cc_AB4E_7B5AE6BFCF28;Endringsflagg;endringsinformasjon om et objekt Merknad: Inntil videre vil hele objektet merkes med endringsflagget. I det videre arbeidet (framtidige versjoner) vil denne kunne utvides, f.eks ved å angi om endringen er knyttet til geometrien, egenskapene eller relasjoner -- Definition - - information about the modification of an object Note: For the time being, the entire object will be marked with the modification flag. In the further work (future versions) this may be expanded, e.g. by indicating whether the change is related to geometry, attributes or relations;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3ADC3F7D_2941_43cc_AB4E_7B5AE6BFCF28;4.0 EAID_3ADC3F7D_2941_43cc_AB4E_7B5AE6BFCF28;typeEndring;endringsstatus for objektet -- Definition -- modification status for the object;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\Endringsflagg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3ADC3F7D_2941_43cc_AB4E_7B5AE6BFCF28;4.0 EAID_3ADC3F7D_2941_43cc_AB4E_7B5AE6BFCF28;tidspunktEndring;tidspunkt for endring av objektet -- Definition -- time of modification to the object;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\Endringsflagg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3ADC3F7D_2941_43cc_AB4E_7B5AE6BFCF28;4.0 EAID_6689F2E9_482B_4094_BE12_6D2DA5802706;TypeEndring;endringsstatus for objektet -- Definition - - modification status for the object;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6689F2E9_482B_4094_BE12_6D2DA5802706;4.0 EAID_6DC86C73_4484_4627_92E5_1CD2DB78186C;Registreringsversjon;angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst Eksempel: I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for objekttypen Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde av kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette. -- Definition - - indicates which version of the registration instructions were used during data capture Examples:In a data set, there may be objects which have been established from various registration versions. For example, the registration instructions for the object type RoofEdge in FKB have been/become;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6DC86C73_4484_4627_92E5_1CD2DB78186C;4.0 EAID_6DC86C73_4484_4627_92E5_1CD2DB78186C;produkt;entydig navn på produktet i form av et kortnavn -- Definition -- unique name of the product in the form of an abbreviated name;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\Registreringsversjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6DC86C73_4484_4627_92E5_1CD2DB78186C;4.0 EAID_6DC86C73_4484_4627_92E5_1CD2DB78186C;versjon;versjonsnummer -- Definition -- versionNumber;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\Registreringsversjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6DC86C73_4484_4627_92E5_1CD2DB78186C;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;SOSI_Objekt;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen. -- Definition -- abstract object which carries a number of attributes which are independent of specific disciplines and may be used for all object types;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;førsteDatafangstdato;dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database. -- Definition -- date when data were registered/observed/measured for the first time, as a starting point for the first digitisation Note: firstDataCaptureDate is used if it is of interest to manage information on when one became aware of the object. This may for example apply to ??;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. -- Definition -- date when a representation of the object in digital form was established for the first time Note: firstDigitisationDate may differ from firstDataCaptureDate by the first data capture having been analog and converted into digital form later in a production ??;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;verifiseringsdato;dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI -- Definition -- date when it is established that the data conform to reality Note: Verification date is identical to ..DATE in previous versions of SOSI;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. -- Definition -- date when the object most recently was registered/observed/measured in the terrain Note: In many cases this is different from the date of updating, as registered modifications may be buffered for a shorter or longer period of time, before being entered into the database. Upon f ??;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -- Definition -- date of latest modification of object data Note: Date of updating may differ from date of data capture in that data which is registered may be buffered for a shorter or longer period of time, before being entered into the computer system (the database).;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. -- Definition -- date of extraction from a database Note: Distinguished from copyDate by the fact that there is no differentiation between extraction from an original database or a database copy.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;endringsflagg;"endringsinformasjon om et objekt Merknad: Reglene knyttet til bruken av endringsflagg er for denne versjonen ikke avklart. Utdypes nærmere i produktspesifikasjonen basert på 4.0. Merknad: Endringsflagg kan benyttes til å merke slettede ""objekter"". Eksempel: Dersom en eiendomsgrense endres skal endringsflagg også legges inn på eiendomsteigen -- Definition -- information about the modification of an object Note: The rules in connection with the use of modification flags has not been clarified in this version. To be elaborated upon in the product specifications based on 4.0. Note: Modification flags may be used to tag erased objects. Examp ??";SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. -- Definition -- description of the quality of the localization Note: This is identical to ..KVALITET (quality) in previous ersions of SOSI.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;status;objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc -- Definition -- the condition of the object Example: In use, in operation, obsolete, planned, etc.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. -- Definition -- the location of the object relative to the earth's surface Examples: On bridge, in tunnel, inside a building-related installation, etc.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt Merknad: Bør bruke UUID. se http://en.wikipedia.org/wiki/UUID De som ikke benytter UUID må selv sørge for at denne er globalt unik. -- Definition -- unique identification of an object Note: Should use UUID. See http://en.wikipedia.org/wiki/UUID Those not using UUID must themselves ensure that this is globally unique.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering -- Definition -- reference to the original material, the source material, organization/publication source Note: May also describe the name of a person and reason for updating:;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;nøyaktighetsklasse;grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent -- Definition -- coarse classification of the accuracy of the location of a point or place in relation to something which is assumed to be known;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;stedfestingVerifisert;angivelse om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert) -- Definition -- statement of whether the location (coordinates) has been checked and found to be in order (verified);SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;digitaliseringsmålestokk;kartmålestokk registreringene/ datene er hentet fra/ registrert på Eksempel: 1:50 000 = 50000. -- Definition -- map scale from which the registrations / data have been made / registered Examples: 1:50 000 = 50000.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;prosesshistorie;beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring. -- Definition -- description of the processes through which the data has gone, and which may be significant for the quality and use of the data Note: ProcessHistory may contain information on transformations. What kind of information is given is often indicated in other standards ??;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig -- Definition -- statement that the object has been retrieved from a copied data set and not from the original data set Note: Contains information on when the copied data set was copied from the original data set and who is responsible for the original data;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;kommune;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. -- Definition -- numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that the municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with leading zero. Municipality is used for establishing relations to a number of other registers which also use 4 digits.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet -- Definition -- general information Note: allows for entry of supplemental information about the object;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;registreringsversjon;angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene -- Definition -- statement of which product specification is the point of departure for the data;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;link;referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9120153B_B559_4ceb_81A3_008E20DCFD4F;4.0 EAID_A70E8DE5_F686_4d7b_AE95_4662DFE2663F;Medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. -- Definition - - the location of the object relative to the earth's surface Examples:Road on bridge, in tunnel, inside building-related facility, etc.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A70E8DE5_F686_4d7b_AE95_4662DFE2663F;4.0 EAID_BD983EE1_C86D_4810_B2FD_E3E3705DFEC0;Status;objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc -- Definition - - the condition of the object Examples:In use, in operation, obsolete, planned, etc.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BD983EE1_C86D_4810_B2FD_E3E3705DFEC0;4.0 EAID_E34C6410_2854_4ce3_882B_AF686133A3DA;Nøyaktighetsklasse;grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent Merknad: Bør spesifiseres nærmere i de tilfeller denne er angitt, dvs produktspesifikasjon -- Definition - - coarse classification of the accuracy of the location of a point or place in relation to something which is assumed to be known Note: Should be specified in those cases where this is indicated, i.e., product specification;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E34C6410_2854_4ce3_882B_AF686133A3DA;4.0 EAID_FFE1C71E_8BF9_47f5_8181_1B3315DD02A0;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene. -- Definition - - statement that the object has been retrieved from a copy of the original data Note: May be used if one extracts data from a database which does not contain the original data.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FFE1C71E_8BF9_47f5_8181_1B3315DD02A0;4.0 EAID_FFE1C71E_8BF9_47f5_8181_1B3315DD02A0;områdeId;identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere. -- Definition -- identification of area which is covered by the data Note: Can be indicated by municipality number or county number. These should be specified.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\Kopidata;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FFE1C71E_8BF9_47f5_8181_1B3315DD02A0;4.0 EAID_FFE1C71E_8BF9_47f5_8181_1B3315DD02A0;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data -- Definition -- agency responsible for management of data;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\Kopidata;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FFE1C71E_8BF9_47f5_8181_1B3315DD02A0;4.0 EAID_FFE1C71E_8BF9_47f5_8181_1B3315DD02A0;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. -- Definition -- date when the object was copied from the original data set Note: Is a part of the property copyData. Is used in those cases where a database copy is used for distribution.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt\Kopidata;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FFE1C71E_8BF9_47f5_8181_1B3315DD02A0;4.0 EAPK_333871C4_877F_428b_9172_FF9988985F64;Spesielle linjer og punkter;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Spesielle linjer og punkter;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_333871C4_877F_428b_9172_FF9988985F64;4.0 EAID_14BEACD8_1467_4883_BE2B_99BB16FFFC8A;Isoterm;linje som forbinder punkter med samme temperatur -- Definition -- line which connects points with the same temperature;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Spesielle linjer og punkter;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14BEACD8_1467_4883_BE2B_99BB16FFFC8A;4.0 EAID_14BEACD8_1467_4883_BE2B_99BB16FFFC8A;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Spesielle linjer og punkter\Isoterm;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14BEACD8_1467_4883_BE2B_99BB16FFFC8A;4.0 EAID_5FFDEFD4_E3B3_45b9_8690_523CCDCFFF4A;Fritekstkart;tekst som benyttes der teksten peker på et objekt som ikke er kodet -- Definition -- text which is used where the text points to an object which is not coded;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Spesielle linjer og punkter;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5FFDEFD4_E3B3_45b9_8690_523CCDCFFF4A;4.0 EAID_5FFDEFD4_E3B3_45b9_8690_523CCDCFFF4A;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Spesielle linjer og punkter\Fritekstkart;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5FFDEFD4_E3B3_45b9_8690_523CCDCFFF4A;4.0 EAID_B46B9B02_E534_4318_9BEF_9DBE77ADF3C4;SpesiellDetalj;objekttyper som det er nødvendig å angi av kartografiske hensyn og som ikke fanges opp av definerte objekttyper -- Definition -- object types which it is necessary to designate for cartographic reasons and which are not covered by defined object types;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Spesielle linjer og punkter;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B46B9B02_E534_4318_9BEF_9DBE77ADF3C4;4.0 EAID_B46B9B02_E534_4318_9BEF_9DBE77ADF3C4;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Spesielle linjer og punkter\SpesiellDetalj;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B46B9B02_E534_4318_9BEF_9DBE77ADF3C4;4.0 EAID_B46B9B02_E534_4318_9BEF_9DBE77ADF3C4;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Spesielle linjer og punkter\SpesiellDetalj;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B46B9B02_E534_4318_9BEF_9DBE77ADF3C4;4.0 EAID_D40AA50F_A1C8_4ef2_91CB_5DB2E66CDADE;Isolinje;linje som sammenbinder punkter med samme verdi eller tilstand -- Definition -- line which connects points with the same value or condition;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Spesielle linjer og punkter;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D40AA50F_A1C8_4ef2_91CB_5DB2E66CDADE;4.0 EAID_D40AA50F_A1C8_4ef2_91CB_5DB2E66CDADE;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Spesielle linjer og punkter\Isolinje;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D40AA50F_A1C8_4ef2_91CB_5DB2E66CDADE;4.0 EAID_F7083292_D6FC_4b88_84AF_6F2ED1142A1C;Isogon;linje som forbinder punkter med samme magnetiske misvisning -- Definition -- line which connects points with the same magnetic deviation ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Spesielle linjer og punkter;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F7083292_D6FC_4b88_84AF_6F2ED1142A1C;4.0 EAID_F7083292_D6FC_4b88_84AF_6F2ED1142A1C;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Spesielle linjer og punkter\Isogon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F7083292_D6FC_4b88_84AF_6F2ED1142A1C;4.0 EAPK_717088B8_44EE_422c_ADBD_38C46593A810;Tilgjengelighetsdata;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Tilgjengelighetsdata;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_717088B8_44EE_422c_ADBD_38C46593A810;4.0 EAID_74FCD6C3_38E6_4c77_8227_4416A1AF4363;UniversellUtforming;angir i hvilken grad et objekt er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne -- Definition - - indicates to what extent an object is accessible for disabled people;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Tilgjengelighetsdata;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74FCD6C3_38E6_4c77_8227_4416A1AF4363;4.0 EAID_74FCD6C3_38E6_4c77_8227_4416A1AF4363;tilgjengelighetsvurdering;vurdering av tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne -- Definition -- evaluation of accessibility for people with disabilities;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Tilgjengelighetsdata\UniversellUtforming;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74FCD6C3_38E6_4c77_8227_4416A1AF4363;4.0 EAID_74FCD6C3_38E6_4c77_8227_4416A1AF4363;universellutformingFasilitet;beskrivelse av tilgjengelige fasiliteter i tilknytning til objektet -- Definition -- description of accessible facilities in connection with the object;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Tilgjengelighetsdata\UniversellUtforming;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74FCD6C3_38E6_4c77_8227_4416A1AF4363;4.0 EAID_74FCD6C3_38E6_4c77_8227_4416A1AF4363;informasjon;ytterliger opplysninger knyttet til tilgengelighet, slik som adkomst, brattetrapper, avsatser, brygger, tilgjengelighet til enkeltobkjekter, etc. -- Definition -- additional information in connection with accessibility, such as access, steep stairs, landings, quays, accessibility to individual objects, etc.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Tilgjengelighetsdata\UniversellUtforming;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74FCD6C3_38E6_4c77_8227_4416A1AF4363;4.0 EAID_D6254FB5_D8B3_4253_8B35_C3DCE437B1E9;Tilgjengelighetsvurdering;fast skala for vurdering av tilgjengelighet -- Definition - - fixed scale for appraisal of accessibility;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Tilgjengelighetsdata;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D6254FB5_D8B3_4253_8B35_C3DCE437B1E9;4.0 EAPK_4398863E_CF58_48a0_9C35_C0FAF44BC5FE;Avgrensningslinjer;Objekttyper som fungerer som avgrensninger til flater. Kan i utgangspunktet avgrense hvilken som helst flate!;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Avgrensningslinjer;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4398863E_CF58_48a0_9C35_C0FAF44BC5FE;1.0 EAID_350FCA0B_7B6D_40e8_9EF6_2AFA7AF3A94C;Utsnitt;geografisk område som avgrenses av et kantutsnitt Merknad: Med utsnitt menes ofte klippepolygoner, som en ønsker å forvalte med tanke på senere bruk. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Avgrensningslinjer;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_350FCA0B_7B6D_40e8_9EF6_2AFA7AF3A94C;1.0 EAID_350FCA0B_7B6D_40e8_9EF6_2AFA7AF3A94C;område;objektets utstrekning;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Avgrensningslinjer\Utsnitt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_350FCA0B_7B6D_40e8_9EF6_2AFA7AF3A94C;1.0 EAID_350FCA0B_7B6D_40e8_9EF6_2AFA7AF3A94C;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Avgrensningslinjer\Utsnitt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_350FCA0B_7B6D_40e8_9EF6_2AFA7AF3A94C;1.0 EAID_478C4C40_CA3D_4ae1_9F03_C481B30E43E8;KantUtsnitt;avgrensning av et utsnitt;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Avgrensningslinjer;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_478C4C40_CA3D_4ae1_9F03_C481B30E43E8;1.0 EAID_478C4C40_CA3D_4ae1_9F03_C481B30E43E8;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Avgrensningslinjer\KantUtsnitt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_478C4C40_CA3D_4ae1_9F03_C481B30E43E8;1.0 EAID_AA78DF9E_9B6B_4baa_A375_FA963AAF5510;FiktivDelelinje;linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Avgrensningslinjer;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA78DF9E_9B6B_4baa_A375_FA963AAF5510;1.0 EAID_AA78DF9E_9B6B_4baa_A375_FA963AAF5510;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Avgrensningslinjer\FiktivDelelinje;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA78DF9E_9B6B_4baa_A375_FA963AAF5510;1.0 EAID_EE01032D_6503_4921_A1A0_8FBEAEF16F2A;Diskontinuitet;linje hvor et matematisk objekt (funksjon har brudd) ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Avgrensningslinjer;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE01032D_6503_4921_A1A0_8FBEAEF16F2A;1.0 EAID_EE01032D_6503_4921_A1A0_8FBEAEF16F2A;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Avgrensningslinjer\Diskontinuitet;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE01032D_6503_4921_A1A0_8FBEAEF16F2A;1.0 EAID_F3F4D305_2A1A_4528_86CE_82CF2FEDEE5D;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Avgrensningslinjer;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3F4D305_2A1A_4528_86CE_82CF2FEDEE5D;1.0 EAID_F3F4D305_2A1A_4528_86CE_82CF2FEDEE5D;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Avgrensningslinjer\Dataavgrensning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3F4D305_2A1A_4528_86CE_82CF2FEDEE5D;1.0 EAID_FC2C1B4F_DC2A_40d9_A401_32783EEEC366;Temakartavgrensning;avgrensningslinje for et temakart ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Avgrensningslinjer;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC2C1B4F_DC2A_40d9_A401_32783EEEC366;1.0 EAID_FC2C1B4F_DC2A_40d9_A401_32783EEEC366;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Avgrensningslinjer\Temakartavgrensning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC2C1B4F_DC2A_40d9_A401_32783EEEC366;1.0 EAPK_DA78B1D6_1104_4305_9A75_F083ED6A63E8;Generelle datatyper;datatyper som ikke er knyttet til noe spesielt fagområde;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_DA78B1D6_1104_4305_9A75_F083ED6A63E8;1.0 EAID_054E864F_D9F7_4035_ADBA_BDAB93B78047;Kontaktperson;person som kan kontaktes i forbindelse med en forespørsel ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_054E864F_D9F7_4035_ADBA_BDAB93B78047;1.0 EAID_0F263773_6EE5_4fde_A2E5_80A8EC5A8496;Misvisning;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F263773_6EE5_4fde_A2E5_80A8EC5A8496;1.0 EAID_10BEEC8B_4881_4a94_AF05_4714C8D35FB0;Dybde;loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt [H] ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10BEEC8B_4881_4a94_AF05_4714C8D35FB0;1.0 EAID_112E3A43_612A_40c1_A956_B32B4DEDB57F;Geodataprodusent;organisasjon som har produsert datasettet/tjenesten ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_112E3A43_612A_40c1_A956_B32B4DEDB57F;1.0 EAID_1152C53A_98DC_41e7_A075_CAEAAAF169B5;HøydeOverBakken;objekts høyde over bakken Merknad: Kan være aktuelt i forbindelse med ulike typer objekter med utstrekning i høyde, slik som telefonstolper, gjerde, etc. Må brukes med forsiktighet og det må komme klart fram hvilke detalj av objektet eller objektets overbygning høyden relateres til. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1152C53A_98DC_41e7_A075_CAEAAAF169B5;1.0 EAID_116E099A_F85E_46bf_BDC1_93E6C85310C3;Høyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H] ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_116E099A_F85E_46bf_BDC1_93E6C85310C3;1.0 EAID_650781C6_573C_4572_8893_4B0E67C31E70;Geodataeier;rettighetshaver til datasettet/tjenesten ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_650781C6_573C_4572_8893_4B0E67C31E70;1.0 EAID_72C6091A_079D_4f5e_89FA_FB72AD097740;Link;referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_72C6091A_079D_4f5e_89FA_FB72AD097740;1.0 EAID_9F6E6DD3_071E_40fd_9726_1FC191E9176C;Navn;ord som noen eller noe kalles ved ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F6E6DD3_071E_40fd_9726_1FC191E9176C;1.0 EAID_F2A76D74_0CF3_4971_A753_EC7E96FCA421;Mottakeradresse;adresse som er definert i Folkeregisteret og som består av adresselinjer, poststed og evt. land NB! Anbefales ikke brukt. Bruk heller modellelement fra fagområde Adresse.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F2A76D74_0CF3_4971_A753_EC7E96FCA421;1.0 EAID_F2A76D74_0CF3_4971_A753_EC7E96FCA421;adresselinje1;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle datatyper\Mottakeradresse;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F2A76D74_0CF3_4971_A753_EC7E96FCA421;1.0 EAID_F2A76D74_0CF3_4971_A753_EC7E96FCA421;adresselinje2;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle datatyper\Mottakeradresse;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F2A76D74_0CF3_4971_A753_EC7E96FCA421;1.0 EAID_F2A76D74_0CF3_4971_A753_EC7E96FCA421;adresselinje3;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle datatyper\Mottakeradresse;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F2A76D74_0CF3_4971_A753_EC7E96FCA421;1.0 EAID_F4328A75_C220_4a72_97FF_4263A285DEDA;Organisasjonsnummer;"Organisasjonsnummer brukes for å identifisere juridiske personer (enheter) i Norge, og tildeles ved registrering i Enhetsregisteret. Organisasjonsnummeret består av ni siffer og starter på tallet 8 eller 9";SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4328A75_C220_4a72_97FF_4263A285DEDA;1.0 EAID_F6D2B9A3_03AE_452c_A6AE_1390D5E6F0C0;Temperatur;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle datatyper;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6D2B9A3_03AE_452c_A6AE_1390D5E6F0C0;1.0 EAPK_1F9317E6_7DA0_495f_A0B1_0FDCDD315CEB;Generelle kodelister;kodelister som ikke er knyttet til noe spesielt fagområde;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle kodelister;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1F9317E6_7DA0_495f_A0B1_0FDCDD315CEB;1.0 EAID_15DA8089_6E76_4c6f_BFEE_B09ED95389B3;MobLandPrioritet;Angivelse av hvilken prioritet et område eller en ressurs har med tanke på beredskap og tiltak mot akutt forurensning på land. Merknad: Denne kodelisten er tenkt implementerte på en rekke datasett, slik som:
  • Verneområder
  • Statlig sikra friluftslivsområder
  • Naturtyper etter DNs håndbøker
  • Artsdata (bl.a. viltområder)
  • Helhetlige kulturlandskap
;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle kodelister;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15DA8089_6E76_4c6f_BFEE_B09ED95389B3;1.0 EAID_1C7EA415_8EFE_4a14_BED1_9C585720AE56;JaNei;alternativ til å bruke den generelle datatypen Boolean;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle kodelister;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C7EA415_8EFE_4a14_BED1_9C585720AE56;1.0 EAID_285E22EF_29D0_4be7_A702_38896FA983BB;Arealverdiindikator;indikasjon som viser i hvilken grad man kan forvente innsigelser dersom det foretas endringer i arealdisponeringen Merknad: Må ikke forveksles med kartleggingsstandarder, FKB A-D som angis områdevis innen en kommune.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle kodelister;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_285E22EF_29D0_4be7_A702_38896FA983BB;1.0 EAID_6F6B1DEF_FC93_4d45_BFD2_B5C97B48FDB0;Høydereferansesystem;referanseflate som er utgangspunktet for høyde;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle kodelister;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F6B1DEF_FC93_4d45_BFD2_B5C97B48FDB0;1.0 EAID_A46CCA5B_DA69_4c5f_9630_0743E4236D87;Eierforhold;eierforhold knyttet til et objekt ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle kodelister;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A46CCA5B_DA69_4c5f_9630_0743E4236D87;1.0 EAID_B7345DD4_7E6F_4beb_855F_C16F116E34FC;Høydereferanse;koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle kodelister;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B7345DD4_7E6F_4beb_855F_C16F116E34FC;1.0 EAID_E7A049CE_0970_414f_B29B_82FECDEF22B5;TidReferanse;referansesystem for angivelse av tid ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle kodelister;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E7A049CE_0970_414f_B29B_82FECDEF22B5;1.0 EAPK_75EBE2A8_208F_4b18_AD00_D7F9C153F4A9;Kartblad;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_75EBE2A8_208F_4b18_AD00_D7F9C153F4A9;1.0 EAID_034DBE4C_D01E_43aa_BC29_81D23542E4BD;KartbladkantUTM;avgrensningslinje for et kart i henhold til kartbladinndelingen for UTM;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_034DBE4C_D01E_43aa_BC29_81D23542E4BD;1.0 EAID_0A567AEF_72F2_4dd6_B2D9_36475850638B;Rutenettflate;flate i et rutenett Merknad: Brukes blant annet for griddede data. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A567AEF_72F2_4dd6_B2D9_36475850638B;1.0 EAID_0A567AEF_72F2_4dd6_B2D9_36475850638B;område;objektets utstrekning;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad\Rutenettflate;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A567AEF_72F2_4dd6_B2D9_36475850638B;1.0 EAID_0A567AEF_72F2_4dd6_B2D9_36475850638B;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad\Rutenettflate;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A567AEF_72F2_4dd6_B2D9_36475850638B;1.0 EAID_0A567AEF_72F2_4dd6_B2D9_36475850638B;rutenettype;ruter basert på geografiske eller projiserte koordinater, bestående av horisontale og vertikale linjer;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad\Rutenettflate;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A567AEF_72F2_4dd6_B2D9_36475850638B;1.0 EAID_1668819A_AC38_4489_892C_009B16DD3544;Rutenettype;ruter basert på geografiske eller projiserte koordinater, bestående av horisontale og vertikale linjer ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1668819A_AC38_4489_892C_009B16DD3544;1.0 EAID_20D63E08_52E2_492d_86F2_CE13AA5BD09B;Karttype;type kartbladinndeling;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20D63E08_52E2_492d_86F2_CE13AA5BD09B;1.0 EAID_29EE1054_9DC7_4168_BA05_75D1382EBB7D;Kartblad;dekning av et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29EE1054_9DC7_4168_BA05_75D1382EBB7D;1.0 EAID_29EE1054_9DC7_4168_BA05_75D1382EBB7D;område;objektets utstrekning;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad\Kartblad;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29EE1054_9DC7_4168_BA05_75D1382EBB7D;1.0 EAID_29EE1054_9DC7_4168_BA05_75D1382EBB7D;karttype;type kartbladinndeling;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad\Kartblad;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29EE1054_9DC7_4168_BA05_75D1382EBB7D;1.0 EAID_29EE1054_9DC7_4168_BA05_75D1382EBB7D;målestokk;forhold mellom en avstand på et kart og den tilsvarende avstand i terrenget, angitt som målestokkstall Merknad: Målestokk 1:100 000 angitt som 100 000;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad\Kartblad;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29EE1054_9DC7_4168_BA05_75D1382EBB7D;1.0 EAID_29EE1054_9DC7_4168_BA05_75D1382EBB7D;kartbladindeks;offisiell kartbladreferanse;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad\Kartblad;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29EE1054_9DC7_4168_BA05_75D1382EBB7D;1.0 EAID_29EE1054_9DC7_4168_BA05_75D1382EBB7D;kartbladnavn;ord som noen eller noe kalles ved;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad\Kartblad;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29EE1054_9DC7_4168_BA05_75D1382EBB7D;1.0 EAID_33023386_3BF7_4bfe_AEF8_2DAD109DCE6A;Kartbladhjørne;hjørne i en kartbladkant ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_33023386_3BF7_4bfe_AEF8_2DAD109DCE6A;1.0 EAID_33023386_3BF7_4bfe_AEF8_2DAD109DCE6A;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad\Kartbladhjørne;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_33023386_3BF7_4bfe_AEF8_2DAD109DCE6A;1.0 EAID_82B04ED6_173E_47a9_87D3_A761632119F3;Kartbladkant;avgrensningslinje for et kart som dekker et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82B04ED6_173E_47a9_87D3_A761632119F3;1.0 EAID_82B04ED6_173E_47a9_87D3_A761632119F3;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad\Kartbladkant;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82B04ED6_173E_47a9_87D3_A761632119F3;1.0 EAID_82B04ED6_173E_47a9_87D3_A761632119F3;karttype;type kartbladinndeling;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad\Kartbladkant;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82B04ED6_173E_47a9_87D3_A761632119F3;1.0 EAID_9265B3DF_8215_49f6_850D_71EFC8EB0136;Sonetype;teknisk inndeling av et geografisk område i soner, basert på en offentlig kartbladinndeling ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9265B3DF_8215_49f6_850D_71EFC8EB0136;1.0 EAID_B96EFD94_32F1_447e_A247_79AB8E6D7C0E;Sonedele;teknisk inndeling av et geografisk område i soner, basert på UTM kartbladinndeling ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B96EFD94_32F1_447e_A247_79AB8E6D7C0E;1.0 EAID_B96EFD94_32F1_447e_A247_79AB8E6D7C0E;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad\Sonedele;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B96EFD94_32F1_447e_A247_79AB8E6D7C0E;1.0 EAID_B96EFD94_32F1_447e_A247_79AB8E6D7C0E;sonetype;teknisk inndeling av et geografisk område i soner, basert på en offentlig kartbladinndeling;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad\Sonedele;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B96EFD94_32F1_447e_A247_79AB8E6D7C0E;1.0 EAID_C26E6481_BC50_4aa1_84FC_CB015361258D;Rutenett;teknisk inndeling av et geografisk område i ruter ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C26E6481_BC50_4aa1_84FC_CB015361258D;1.0 EAID_C26E6481_BC50_4aa1_84FC_CB015361258D;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad\Rutenett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C26E6481_BC50_4aa1_84FC_CB015361258D;1.0 EAID_C26E6481_BC50_4aa1_84FC_CB015361258D;rutenettype;ruter basert på geografiske eller projiserte koordinater, bestående av horisontale og vertikale linjer;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad\Rutenett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C26E6481_BC50_4aa1_84FC_CB015361258D;1.0 EAPK_BBF00B14_EAE2_4b69_A32D_D9D5D805B84D;Posisjonskvalitet;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_BBF00B14_EAE2_4b69_A32D_D9D5D805B84D;1.0 EAID_46EC7DD0_1F69_4dfc_AA9B_9B77624D0067;Synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46EC7DD0_1F69_4dfc_AA9B_9B77624D0067;1.0 EAID_CA9DAA7A_1B3C_4c8c_B60F_2C1C0D22C923;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA9DAA7A_1B3C_4c8c_B60F_2C1C0D22C923;1.0 EAID_CA9DAA7A_1B3C_4c8c_B60F_2C1C0D22C923;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Posisjonskvalitet\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA9DAA7A_1B3C_4c8c_B60F_2C1C0D22C923;1.0 EAID_CA9DAA7A_1B3C_4c8c_B60F_2C1C0D22C923;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Posisjonskvalitet\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA9DAA7A_1B3C_4c8c_B60F_2C1C0D22C923;1.0 EAID_CA9DAA7A_1B3C_4c8c_B60F_2C1C0D22C923;synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Posisjonskvalitet\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA9DAA7A_1B3C_4c8c_B60F_2C1C0D22C923;1.0 EAID_CA9DAA7A_1B3C_4c8c_B60F_2C1C0D22C923;målemetodeHøyde;metode for å måle høyden;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Posisjonskvalitet\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA9DAA7A_1B3C_4c8c_B60F_2C1C0D22C923;1.0 EAID_CA9DAA7A_1B3C_4c8c_B60F_2C1C0D22C923;nøyaktighetHøyde;nøyaktighet for høyden i cm;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Posisjonskvalitet\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA9DAA7A_1B3C_4c8c_B60F_2C1C0D22C923;1.0 EAID_CA9DAA7A_1B3C_4c8c_B60F_2C1C0D22C923;maksimaltAvvik;absolutt toleranse for geometriske avvik;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Posisjonskvalitet\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA9DAA7A_1B3C_4c8c_B60F_2C1C0D22C923;1.0 EAID_D8BC96CF_551F_4dcc_81FF_0BBD1C75A0E0;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8BC96CF_551F_4dcc_81FF_0BBD1C75A0E0;1.0 EAID_E72DFCA4_90D5_447d_9592_D84F1D13C780;MålemetodeHøyde;metode for å måle objekttypens høydeverdi;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Posisjonskvalitet;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E72DFCA4_90D5_447d_9592_D84F1D13C780;1.0 EAPK_C0F3CEF6_047B_4d32_971F_52F44EF6E6FA;Retning;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Retning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C0F3CEF6_047B_4d32_971F_52F44EF6E6FA;1.0 EAID_45CB3029_FBA0_4018_A642_8B2F42A963EF;Retningsreferanse;referansesystem for retning ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Retning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45CB3029_FBA0_4018_A642_8B2F42A963EF;1.0 EAID_B94519B0_D011_4907_BA0C_B41E4368423A;Retningsenhet;enhet for retning ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Retning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B94519B0_D011_4907_BA0C_B41E4368423A;1.0 EAID_F673A0BD_12FB_4142_8082_8E9E4A7F1B50;Retning;linjestykke i planet med retning ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Retning;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F673A0BD_12FB_4142_8082_8E9E4A7F1B50;1.0 EAID_F673A0BD_12FB_4142_8082_8E9E4A7F1B50;retningsverdi;generelt element med angivelse av retning;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Retning\Retning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F673A0BD_12FB_4142_8082_8E9E4A7F1B50;1.0 EAID_F673A0BD_12FB_4142_8082_8E9E4A7F1B50;retningsenhet;enhet for retning ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Retning\Retning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F673A0BD_12FB_4142_8082_8E9E4A7F1B50;1.0 EAID_F673A0BD_12FB_4142_8082_8E9E4A7F1B50;retningsreferanse;referansesystem for retning;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Retning\Retning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F673A0BD_12FB_4142_8082_8E9E4A7F1B50;1.0 EAPK_0EBF35D4_D792_4346_8FC3_201BA00F661E;SOSI_Objekt;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0EBF35D4_D792_4346_8FC3_201BA00F661E;1.0 EAID_0C04B74B_BACD_4585_B7D9_CCF150B535A6;Medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0C04B74B_BACD_4585_B7D9_CCF150B535A6;1.0 EAID_18B58293_A379_47f1_B13D_5B5DFCCC163F;Registreringsversjon;angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst Eksempel: I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for objekttypen Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde av kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18B58293_A379_47f1_B13D_5B5DFCCC163F;1.0 EAID_18B58293_A379_47f1_B13D_5B5DFCCC163F;produkt;entydig navn på produktet i form av et kortnavn;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\Registreringsversjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18B58293_A379_47f1_B13D_5B5DFCCC163F;1.0 EAID_18B58293_A379_47f1_B13D_5B5DFCCC163F;versjon;versjonsnummer;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\Registreringsversjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18B58293_A379_47f1_B13D_5B5DFCCC163F;1.0 EAID_2C7AE404_7335_47ce_A18C_E90C72E5CE2D;TypeEndring;endringsstatus for objektet ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2C7AE404_7335_47ce_A18C_E90C72E5CE2D;1.0 EAID_2F530608_F477_4dd0_BE28_FE87D8335F83;Status;objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc -- Definition - - the condition of the object Examples:In use, in operation, obsolete, planned, etc.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F530608_F477_4dd0_BE28_FE87D8335F83;1.0 EAID_6F777C86_ED43_4650_ADBF_5B124F71330E;Nøyaktighetsklasse;grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent Merknad: Bør spesifiseres nærmere i de tilfeller denne er angitt, dvs produktspesifikasjon;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F777C86_ED43_4650_ADBF_5B124F71330E;1.0 EAID_7E8B5600_4D01_4d00_B22A_3AA12F4ACD2B;Endringsflagg;endringsinformasjon om et objekt Merknad: Inntil videre vil hele objektet merkes med endringsflagget. I det videre arbeidet (framtidige versjoner) vil denne kunne utvides, f.eks ved å angi om endringen er knyttet til geometrien, egenskapene eller relasjoner;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E8B5600_4D01_4d00_B22A_3AA12F4ACD2B;1.0 EAID_7E8B5600_4D01_4d00_B22A_3AA12F4ACD2B;typeEndring;endringsstatus for objektet;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\Endringsflagg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E8B5600_4D01_4d00_B22A_3AA12F4ACD2B;1.0 EAID_7E8B5600_4D01_4d00_B22A_3AA12F4ACD2B;tidspunktEndring;tidspunkt for endring av objektet;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\Endringsflagg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E8B5600_4D01_4d00_B22A_3AA12F4ACD2B;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;SOSI_Objekt;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;førsteDatafangstdato;dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;verifiseringsdato;dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;sluttdato;Dato (og tid) for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere -- Definition -- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;gyldigTil;Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;endringsflagg;"endringsinformasjon om et objekt Merknad: Reglene knyttet til bruken av endringsflagg er for denne versjonen ikke avklart. Utdypes nærmere i produktspesifikasjonen basert på 4.0. Merknad: Endringsflagg kan benyttes til å merke slettede ""objekter"". Eksempel: Dersom en eiendomsgrense endres skal endringsflagg også legges inn på eiendomsteigen";SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;status;objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;nøyaktighetsklasse;grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;stedfestingVerifisert;angivelse om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert);SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;digitaliseringsmålestokk;kartmålestokk registreringene/ datene er hentet fra/ registrert på Eksempel: 1:50 000 = 50000.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;prosesshistorie;beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;kommune;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;registreringsversjon;angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;link;referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D211872_8B18_4abf_8420_F10423269429;1.0 EAID_953CE893_18AF_4923_B143_4BC4CCB7221B;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_953CE893_18AF_4923_B143_4BC4CCB7221B;1.0 EAID_953CE893_18AF_4923_B143_4BC4CCB7221B;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\Identifikasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_953CE893_18AF_4923_B143_4BC4CCB7221B;1.0 EAID_953CE893_18AF_4923_B143_4BC4CCB7221B;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\Identifikasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_953CE893_18AF_4923_B143_4BC4CCB7221B;1.0 EAID_953CE893_18AF_4923_B143_4BC4CCB7221B;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\Identifikasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_953CE893_18AF_4923_B143_4BC4CCB7221B;1.0 EAID_C24131DB_67C7_4ff0_BD4C_166B0399BF3F;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C24131DB_67C7_4ff0_BD4C_166B0399BF3F;1.0 EAID_C24131DB_67C7_4ff0_BD4C_166B0399BF3F;områdeId;identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\Kopidata;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C24131DB_67C7_4ff0_BD4C_166B0399BF3F;1.0 EAID_C24131DB_67C7_4ff0_BD4C_166B0399BF3F;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\Kopidata;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C24131DB_67C7_4ff0_BD4C_166B0399BF3F;1.0 EAID_C24131DB_67C7_4ff0_BD4C_166B0399BF3F;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt\Kopidata;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C24131DB_67C7_4ff0_BD4C_166B0399BF3F;1.0 EAPK_D7B3D534_ACB5_4c72_BAD8_B3CC3128AC42;Spesielle linjer og punkter;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Spesielle linjer og punkter;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D7B3D534_ACB5_4c72_BAD8_B3CC3128AC42;1.0 EAID_20F5A535_DB71_4707_A168_0102C58F1FFA;Fritekstkart;tekst som benyttes der teksten peker på et objekt som ikke er kodet ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Spesielle linjer og punkter;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20F5A535_DB71_4707_A168_0102C58F1FFA;1.0 EAID_20F5A535_DB71_4707_A168_0102C58F1FFA;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Spesielle linjer og punkter\Fritekstkart;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20F5A535_DB71_4707_A168_0102C58F1FFA;1.0 EAID_3DA5996E_B21B_4884_84E5_F6B7E971E788;Isolinje;linje som sammenbinder punkter med samme verdi eller tilstand;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Spesielle linjer og punkter;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DA5996E_B21B_4884_84E5_F6B7E971E788;1.0 EAID_3DA5996E_B21B_4884_84E5_F6B7E971E788;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Spesielle linjer og punkter\Isolinje;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DA5996E_B21B_4884_84E5_F6B7E971E788;1.0 EAID_43FB1467_67CD_4afa_AE65_9C9DD75EF6AE;Isoterm;linje som forbinder punkter med samme temperatur;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Spesielle linjer og punkter;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43FB1467_67CD_4afa_AE65_9C9DD75EF6AE;1.0 EAID_43FB1467_67CD_4afa_AE65_9C9DD75EF6AE;temperatur;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Spesielle linjer og punkter\Isoterm;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43FB1467_67CD_4afa_AE65_9C9DD75EF6AE;1.0 EAID_C71FF899_A45D_46f9_88B1_71C454E5BC17;Isogon;linje som forbinder punkter med samme magnetiske misvisning ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Spesielle linjer og punkter;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C71FF899_A45D_46f9_88B1_71C454E5BC17;1.0 EAID_C71FF899_A45D_46f9_88B1_71C454E5BC17;misvisning;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Spesielle linjer og punkter\Isogon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C71FF899_A45D_46f9_88B1_71C454E5BC17;1.0 EAID_F93BC63A_FA5D_4b13_91D1_B888AEB19B2E;SpesiellDetalj;objekttyper som det er nødvendig å angi av kartografiske hensyn og som ikke fanges opp av definerte objekttyper ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Spesielle linjer og punkter;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F93BC63A_FA5D_4b13_91D1_B888AEB19B2E;1.0 EAID_F93BC63A_FA5D_4b13_91D1_B888AEB19B2E;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Spesielle linjer og punkter\SpesiellDetalj;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F93BC63A_FA5D_4b13_91D1_B888AEB19B2E;1.0 EAID_F93BC63A_FA5D_4b13_91D1_B888AEB19B2E;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Spesielle linjer og punkter\SpesiellDetalj;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F93BC63A_FA5D_4b13_91D1_B888AEB19B2E;1.0 EAPK_0DAF276D_9F65_4831_94E9_055017DFB2D3;Tilgjengelighetsdata;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Tilgjengelighetsdata;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0DAF276D_9F65_4831_94E9_055017DFB2D3;1.0 EAID_9295D17B_02FA_4fa7_9E29_7E41991B2812;Tilgjengelighetsvurdering;fast skala for vurdering av tilgjengelighet ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Tilgjengelighetsdata;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9295D17B_02FA_4fa7_9E29_7E41991B2812;1.0 EAID_E4D3E676_C76A_4052_A22F_C79E3E244DB7;UniversellUtforming;angir i hvilken grad et objekt er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Tilgjengelighetsdata;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4D3E676_C76A_4052_A22F_C79E3E244DB7;1.0 EAID_E4D3E676_C76A_4052_A22F_C79E3E244DB7;tilgjengelighetsvurdering;vurdering av tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Tilgjengelighetsdata\UniversellUtforming;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4D3E676_C76A_4052_A22F_C79E3E244DB7;1.0 EAID_E4D3E676_C76A_4052_A22F_C79E3E244DB7;universellutformingFasilitet;beskrivelse av tilgjengelige fasiliteter i tilknytning til objektet;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Tilgjengelighetsdata\UniversellUtforming;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4D3E676_C76A_4052_A22F_C79E3E244DB7;1.0 EAID_E4D3E676_C76A_4052_A22F_C79E3E244DB7;informasjon;ytterliger opplysninger knyttet til tilgengelighet, slik som adkomst, brattetrapper, avsatser, brygger, tilgjengelighet til enkeltobkjekter, etc.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Tilgjengelighetsdata\UniversellUtforming;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4D3E676_C76A_4052_A22F_C79E3E244DB7;1.0 EAPK_9951E6CC_E9B0_40df_BBB5_E4538081C191;INON_Inngrep;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\INON_Inngrep;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9951E6CC_E9B0_40df_BBB5_E4538081C191;1.0 EAID_0BE37862_9EAE_4aac_9840_0F38964CC88C;INONStatus;status for INON-inngrepet ved registrering;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\INON_Inngrep;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0BE37862_9EAE_4aac_9840_0F38964CC88C;1.0 EAID_EE2FDA04_8C86_4078_9D81_3BF5DFFBA146;INONInngrep;datatype for å knytte INON-relevante data til INON-inngrep (INON: Inngrepsfri Natur i Norge);SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\INON_Inngrep;Ukjent;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE2FDA04_8C86_4078_9D81_3BF5DFFBA146;1.0 EAID_EE2FDA04_8C86_4078_9D81_3BF5DFFBA146;sektoransvar;hvilken samfunnssektor som er ansvarlig for inngrepet som gir bortfall av betegnelse som inngrepsfritt naturområde ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\INON_Inngrep\INONInngrep;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE2FDA04_8C86_4078_9D81_3BF5DFFBA146;1.0 EAID_EE2FDA04_8C86_4078_9D81_3BF5DFFBA146;byggeår;Årstall for oppstart bygging av teknisk inngrep;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\INON_Inngrep\INONInngrep;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE2FDA04_8C86_4078_9D81_3BF5DFFBA146;1.0 EAID_EE2FDA04_8C86_4078_9D81_3BF5DFFBA146;status;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\INON_Inngrep\INONInngrep;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE2FDA04_8C86_4078_9D81_3BF5DFFBA146;1.0 EAID_F25E902C_184C_4a90_95C6_A609102FD24F;INONSektoransvar;"sektoransvarlig for INON-inngrepet Merknad: Egenskapen benyttes for å produsere statistikk som viser hvilke samfunnssektorer som er ansvarlig for bortfall av inngrepsfrie naturområder. Det er en egenskap som er aktuell på alle typer ""tyngre tekniske inngrep"", dvs. hele datagrunnlaget for INON-kartleggingen.";SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\INON_Inngrep;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F25E902C_184C_4a90_95C6_A609102FD24F;1.0 EAPK_1F1286B5_3D71_4bcb_91AD_CC873EC49A4E;SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt;Generelle klasser med fellesegenskaper som kan kopieres inn og benyttes i produktspesifikasjoner.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1F1286B5_3D71_4bcb_91AD_CC873EC49A4E;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;SOSI_Objekt;abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;førsteDatafangstdato;dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;verifiseringsdato;dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;sluttdato;Dato (og tid) for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere -- Definition -- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;endringsflagg;"endringsinformasjon om et objekt Merknad: Reglene knyttet til bruken av endringsflagg er for denne versjonen ikke avklart. Utdypes nærmere i produktspesifikasjonen basert på 4.0. Merknad: Endringsflagg kan benyttes til å merke slettede ""objekter"". Eksempel: Dersom en eiendomsgrense endres skal endringsflagg også legges inn på eiendomsteigen";SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;status;objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;digitaliseringsmålestokk;kartmålestokk registreringene/ datene er hentet fra/ registrert på Eksempel: 1:50 000 = 50000.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;prosesshistorie;beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;registreringsversjon;angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;link;referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;geodataeier;rettighetshaver til datasettet/tjenesten;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;geodataprodusent;organisasjon som har produsert datasettet/tjenesten;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;kontaktperson;person som kan kontaktes i forbindelse med en forespørsel;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;høydeOverBakken;objekts høyde over bakken Merknad: Kan være aktuelt i forbindelse med ulike typer objekter med utstrekning i høyde, slik som telefonstolper, gjerde, etc. Må brukes med forsiktighet og det må komme klart fram hvilke detalj av objektet eller objektets overbygning høyden relateres til. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;høydereferanse;koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBFCE48_A259_4966_A0DA_0505EBC2B31F;1.0 EAID_2E0BECFB_ABD2_4602_9802_AA8D07032D4B;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E0BECFB_ABD2_4602_9802_AA8D07032D4B;1.0 EAID_2E0BECFB_ABD2_4602_9802_AA8D07032D4B;lokalId;lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\Identifikasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E0BECFB_ABD2_4602_9802_AA8D07032D4B;1.0 EAID_2E0BECFB_ABD2_4602_9802_AA8D07032D4B;navnerom;navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\Identifikasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E0BECFB_ABD2_4602_9802_AA8D07032D4B;1.0 EAID_2E0BECFB_ABD2_4602_9802_AA8D07032D4B;versjonId;identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans);SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\Identifikasjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E0BECFB_ABD2_4602_9802_AA8D07032D4B;1.0 EAID_62E858B8_71E3_4e18_ACFC_6F32ECCB6743;Synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62E858B8_71E3_4e18_ACFC_6F32ECCB6743;1.0 EAID_7D460A09_EA1D_4d84_8C1D_3D5208ABF656;Registreringsversjon;angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst Eksempel: I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for objekttypen Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde av kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D460A09_EA1D_4d84_8C1D_3D5208ABF656;1.0 EAID_7D460A09_EA1D_4d84_8C1D_3D5208ABF656;produkt;entydig navn på produktet i form av et kortnavn;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\Registreringsversjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D460A09_EA1D_4d84_8C1D_3D5208ABF656;1.0 EAID_7D460A09_EA1D_4d84_8C1D_3D5208ABF656;versjon;versjonsnummer;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\Registreringsversjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D460A09_EA1D_4d84_8C1D_3D5208ABF656;1.0 EAID_7E46C0BD_9A57_4857_B8B0_32D8B07DBB8C;Medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E46C0BD_9A57_4857_B8B0_32D8B07DBB8C;1.0 EAID_86D7728F_9961_492e_B706_5A683BC2D531;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86D7728F_9961_492e_B706_5A683BC2D531;1.0 EAID_86D7728F_9961_492e_B706_5A683BC2D531;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86D7728F_9961_492e_B706_5A683BC2D531;1.0 EAID_86D7728F_9961_492e_B706_5A683BC2D531;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86D7728F_9961_492e_B706_5A683BC2D531;1.0 EAID_86D7728F_9961_492e_B706_5A683BC2D531;synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86D7728F_9961_492e_B706_5A683BC2D531;1.0 EAID_86D7728F_9961_492e_B706_5A683BC2D531;målemetodeHøyde;metode for å måle høyden;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86D7728F_9961_492e_B706_5A683BC2D531;1.0 EAID_86D7728F_9961_492e_B706_5A683BC2D531;nøyaktighetHøyde;nøyaktighet for høyden i cm;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86D7728F_9961_492e_B706_5A683BC2D531;1.0 EAID_86D7728F_9961_492e_B706_5A683BC2D531;maksimaltAvvik;absolutt toleranse for geometriske avvik;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\Posisjonskvalitet;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86D7728F_9961_492e_B706_5A683BC2D531;1.0 EAID_8A2915D3_9709_416b_A0EE_44E409203B1B;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A2915D3_9709_416b_A0EE_44E409203B1B;1.0 EAID_8A2915D3_9709_416b_A0EE_44E409203B1B;områdeId;identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\Kopidata;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A2915D3_9709_416b_A0EE_44E409203B1B;1.0 EAID_8A2915D3_9709_416b_A0EE_44E409203B1B;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\Kopidata;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A2915D3_9709_416b_A0EE_44E409203B1B;1.0 EAID_8A2915D3_9709_416b_A0EE_44E409203B1B;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\Kopidata;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A2915D3_9709_416b_A0EE_44E409203B1B;1.0 EAID_8E2E9939_8C2D_45f4_8CB1_D032AD2EA889;Høydereferanse;koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E2E9939_8C2D_45f4_8CB1_D032AD2EA889;1.0 EAID_8ED3A851_ED5E_421d_9385_3993C89A9966;Endringsflagg;endringsinformasjon om et objekt Merknad: Inntil videre vil hele objektet merkes med endringsflagget. I det videre arbeidet (framtidige versjoner) vil denne kunne utvides, f.eks ved å angi om endringen er knyttet til geometrien, egenskapene eller relasjoner;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8ED3A851_ED5E_421d_9385_3993C89A9966;1.0 EAID_8ED3A851_ED5E_421d_9385_3993C89A9966;typeEndring;endringsstatus for objektet;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\Endringsflagg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8ED3A851_ED5E_421d_9385_3993C89A9966;1.0 EAID_8ED3A851_ED5E_421d_9385_3993C89A9966;tidspunktEndring;tidspunkt for endring av objektet;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\Endringsflagg;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8ED3A851_ED5E_421d_9385_3993C89A9966;1.0 EAID_978462B3_C157_4980_A9ED_E57690EFE87B;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_978462B3_C157_4980_A9ED_E57690EFE87B;1.0 EAID_9FE4A0D2_BE08_4dbd_9998_E9473D918B4D;TypeEndring;endringsstatus for objektet;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9FE4A0D2_BE08_4dbd_9998_E9473D918B4D;1.0 EAID_A3CB7526_0EA7_4265_9602_56250B0FC677;SOSI_Fellesegenskaper;abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner. Merknad: Disse egenskapene skal derfor ikke modelleres inn i fagområdemodeller.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3CB7526_0EA7_4265_9602_56250B0FC677;1.0 EAID_A3CB7526_0EA7_4265_9602_56250B0FC677;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3CB7526_0EA7_4265_9602_56250B0FC677;1.0 EAID_A3CB7526_0EA7_4265_9602_56250B0FC677;oppdateringsdato;tidspunkt for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen).;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3CB7526_0EA7_4265_9602_56250B0FC677;1.0 EAID_A3CB7526_0EA7_4265_9602_56250B0FC677;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3CB7526_0EA7_4265_9602_56250B0FC677;1.0 EAID_A3CB7526_0EA7_4265_9602_56250B0FC677;gyldigTil;Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt\SOSI_Fellesegenskaper;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3CB7526_0EA7_4265_9602_56250B0FC677;1.0 EAID_E2577F5B_44AA_4154_BAC2_5DC03EF81C35;Status;objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc -- Definition - - the condition of the object Examples:In use, in operation, obsolete, planned, etc.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2577F5B_44AA_4154_BAC2_5DC03EF81C35;1.0 EAID_FA443A08_264D_4361_A2C4_4897CD0ACFF1;MålemetodeHøyde;metode for å måle objekttypens høydeverdi;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA443A08_264D_4361_A2C4_4897CD0ACFF1;1.0 EAPK_ADC328E9_724D_4c67_9F4F_F7B56B52FA78;Objekttyper med tydelige fellestrekk;Eldre modellelementer som er videreført i denne versjonen.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_ADC328E9_724D_4c67_9F4F_F7B56B52FA78;1.0 EAPK_87770BE5_BB2B_4c11_B31D_D475298C7F28;Avgrensningslinjer;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Avgrensningslinjer;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_87770BE5_BB2B_4c11_B31D_D475298C7F28;1.0 EAID_173B12E4_F234_4dd7_8404_E38D05268D5E;Avgrensningslinjer;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekkObjekttyper med tydelige fellestrekk;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_173B12E4_F234_4dd7_8404_E38D05268D5E;1.0 EAID_07AB8D81_2DB2_4888_BB01_E4A51FC58060;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Avgrensningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_07AB8D81_2DB2_4888_BB01_E4A51FC58060;1.0 EAID_3DE93BB7_7FC2_4937_876D_3BA0F9E9E970;KantUtsnitt;avgrensning av et utsnitt;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Avgrensningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DE93BB7_7FC2_4937_876D_3BA0F9E9E970;1.0 EAID_A6E03DBB_7CE0_4d94_81A5_6A7EFAF8CB62;Temakartavgrensning;avgrensningslinje for et temakart;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Avgrensningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A6E03DBB_7CE0_4d94_81A5_6A7EFAF8CB62;1.0 EAID_AC474140_A828_4270_A970_4C913F728E0E;FiktivDelelinje;linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Avgrensningslinjer;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC474140_A828_4270_A970_4C913F728E0E;1.0 EAPK_17549B7B_0B67_4456_AA22_148E7A178489;Retning;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Retning;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_17549B7B_0B67_4456_AA22_148E7A178489;1.0 EAID_45DA3B35_9495_447c_A680_AD94B761C188;Hoveddiagram Retning;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekkObjekttyper med tydelige fellestrekk;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45DA3B35_9495_447c_A680_AD94B761C188;1.0 EAID_1F0F2BC3_22B8_4f48_8B25_D8FB6021E296;Retningsreferanse;referansesystem for retning ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Retning;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F0F2BC3_22B8_4f48_8B25_D8FB6021E296;1.0 EAID_5B6FA4FC_01D7_4e04_8721_B96C88C0C21B;Retning;linjestykke i planet med retning ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Retning;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B6FA4FC_01D7_4e04_8721_B96C88C0C21B;1.0 EAID_93B902F3_BAE6_4c3f_9BF9_7583846D9718;Retningsenhet;enhet for retning ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Retning;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93B902F3_BAE6_4c3f_9BF9_7583846D9718;1.0 EAPK_C1B03BC6_2D58_48ac_A934_DC164D105B72;Kartblad;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C1B03BC6_2D58_48ac_A934_DC164D105B72;1.0 EAID_C8D44F15_3B55_4eb8_AD0D_F22CC397337C;Kartbladkant - samlemodell;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekkObjekttyper med tydelige fellestrekk;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C8D44F15_3B55_4eb8_AD0D_F22CC397337C;1.0 EAID_17682A85_07E1_49b6_9DA7_DC4B14C7EB2F;Rutenettflate;flate i et rutenett Merknad: Brukes blant annet for griddede data.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17682A85_07E1_49b6_9DA7_DC4B14C7EB2F;1.0 EAID_22A4B118_74A1_42a3_94AC_D0743A06DE35;Rutenettype;ruter basert på geografiske eller projiserte koordinater, bestående av horisontale og vertikale linjer;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_22A4B118_74A1_42a3_94AC_D0743A06DE35;1.0 EAID_2EF47E9E_3F2F_471c_8AA8_B0673EA98D18;Rutenett;teknisk inndeling av et geografisk område i ruter;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EF47E9E_3F2F_471c_8AA8_B0673EA98D18;1.0 EAID_596C3A39_F711_4bb7_AF7E_DC916BAB821E;KartbladkantUTM;avgrensningslinje for et kart i henhold til kartbladinndelingen for UTM;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_596C3A39_F711_4bb7_AF7E_DC916BAB821E;1.0 EAID_5E2863C4_E497_4898_9955_1F671040FF7A;Kartbladhjørne;hjørne i en kartbladkant;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E2863C4_E497_4898_9955_1F671040FF7A;1.0 EAID_723D4D12_0F7F_4d42_9092_742C1DE326E0;Sonetype;teknisk inndeling av et geografisk område i soner, basert på en offentlig kartbladinndeling;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_723D4D12_0F7F_4d42_9092_742C1DE326E0;1.0 EAID_8A4B1EEE_76A1_4331_ACA1_AAF82C22A88C;Kartblad;dekning av et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A4B1EEE_76A1_4331_ACA1_AAF82C22A88C;1.0 EAID_CC3118C3_A275_4be1_ACCE_301E91F71C7E;Sonedele;teknisk inndeling av et geografisk område i soner, basert på UTM kartbladinndeling;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC3118C3_A275_4be1_ACCE_301E91F71C7E;1.0 EAID_E1A3FD4B_3CE3_4dc8_90FB_B3046A5A87F4;Karttype;type kartbladinndeling;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1A3FD4B_3CE3_4dc8_90FB_B3046A5A87F4;1.0 EAID_F68DB2B9_F17C_467a_AC7E_C5253981D29A;Kartbladkant;avgrensningslinje for et kart som dekker et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F68DB2B9_F17C_467a_AC7E_C5253981D29A;1.0 EAPK_F2986F88_B662_4d5b_86C5_9097BE75BEA3;Geometrityper;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Geometrityper;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F2986F88_B662_4d5b_86C5_9097BE75BEA3;1.0 EAID_001DC6FD_50E7_4e19_BDFA_C1B54872458A;Kurve;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Geometrityper;Gyldig;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_001DC6FD_50E7_4e19_BDFA_C1B54872458A;1.0 EAID_5182C77D_BAA4_45b3_A828_E6F3E03F3BE0;Sverm;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Geometrityper;Gyldig;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5182C77D_BAA4_45b3_A828_E6F3E03F3BE0;1.0 EAID_A3CD6C7B_52B6_479f_8287_CEF93CF24E58;Punkt;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Geometrityper;Gyldig;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3CD6C7B_52B6_479f_8287_CEF93CF24E58;1.0 EAID_B85ADEB8_B52D_40ad_9871_9E504E66BE53;Flate;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Geometrityper;Gyldig;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B85ADEB8_B52D_40ad_9871_9E504E66BE53;1.0 EAPK_24AC3C0A_BAB8_48b5_AAD4_33819F1A8607;TekstOgSymbol;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_24AC3C0A_BAB8_48b5_AAD4_33819F1A8607;1.0 EAID_0700A16B_1484_4df8_BADF_B7C84B2BB336;Tekstobjekt;abstrakt objekttype som ved subtyping vil ta vare på tekstinformasjon fra alle hisoriske datasett på SOSI-format;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0700A16B_1484_4df8_BADF_B7C84B2BB336;1.0 EAID_0700A16B_1484_4df8_BADF_B7C84B2BB336;tekstplassering;plassering av formatert tekst, starter ikke med objektkoordinat;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Tekstobjekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0700A16B_1484_4df8_BADF_B7C84B2BB336;1.0 EAID_0700A16B_1484_4df8_BADF_B7C84B2BB336;formatering;formatering som er ulik for hvert objekt;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Tekstobjekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0700A16B_1484_4df8_BADF_B7C84B2BB336;1.0 EAID_0700A16B_1484_4df8_BADF_B7C84B2BB336;streng;uformatert originaltekst;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Tekstobjekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0700A16B_1484_4df8_BADF_B7C84B2BB336;1.0 EAID_2B0949BF_739D_4c5b_8B29_91808A9057A9;Tekstformatering;presentasjonsegenskaper knytta til tekst;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B0949BF_739D_4c5b_8B29_91808A9057A9;1.0 EAID_2B0949BF_739D_4c5b_8B29_91808A9057A9;formatertStreng;"overføring av tekstutforming, basert på HTML - lignende koder. Merknad: Foreløpig er bare 3 formateringselementer implementert: Hevet/senket skrift <SUP>=hevet skrift, </SUP>=ikke lenger hevet skrift, <SUB>=senket skrift, </SUB>=ikke lenger senket skrift streng: ""TekstHevetVanligSenket"" formatertStreng ""Tekst<SUP>Hevet</SUP>Vanlig<SUB>Senket</SUB>"" Eksempel på utskrift: TekstHevetVanligSenket Fet skrift (bold) <B>=fet skrift, </B>=ikke lenger fet skrift streng ""TekstFetVanlig"" formatertStreng ""Tekst<B>Fet</B>Vanlig"" Eksempel på utskrift: TekstFetVanlig Kursiv skrift (italic) <I>=kursiv, </I>=ikke lenger kursiv skrift streng: "" TekstKursivVanlig"" formatertStreng "" Tekst<I>Kursiv</I>Vanlig"" Eksempel på utskrift: TekstKursivVanlig ";SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Tekstformatering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B0949BF_739D_4c5b_8B29_91808A9057A9;1.0 EAID_2B0949BF_739D_4c5b_8B29_91808A9057A9;tekstdimensjon;bokstavenes bredde og høyde i millimeter på kartet pr. bokstav Merknad: Høyde regnes fra bunnlinje til øvre kant. Se TREF. Merknad: Dersom bredde ikke er oppgitt, benyttes standard bredde for den gitte teksthøyden jfr. fonten. Eksempel: Eksempel: tekstdimensjon 6.2 4.0 ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Tekstformatering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B0949BF_739D_4c5b_8B29_91808A9057A9;1.0 EAID_2B0949BF_739D_4c5b_8B29_91808A9057A9;tekstdimensjonTerreng;bokstavenes høyde og bredde i meter i terrenget pr. bokstav. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Tekstformatering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B0949BF_739D_4c5b_8B29_91808A9057A9;1.0 EAID_2B0949BF_739D_4c5b_8B29_91808A9057A9;tekstReferansepunkt;Tekstens referansepunkt er det stedet på teksten hvor en tekstplassering refererer seg til.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Tekstformatering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B0949BF_739D_4c5b_8B29_91808A9057A9;1.0 EAID_2B0949BF_739D_4c5b_8B29_91808A9057A9;tekstforskyvning;forskyvning av startpunktet for visning av en tekststreng, enhet er meter i terrenget.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Tekstformatering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B0949BF_739D_4c5b_8B29_91808A9057A9;1.0 EAID_2B0949BF_739D_4c5b_8B29_91808A9057A9;tegnavstand;avstanden mellom bokstavene i teksten, enhet er prosent;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Tekstformatering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B0949BF_739D_4c5b_8B29_91808A9057A9;1.0 EAID_2B0949BF_739D_4c5b_8B29_91808A9057A9;skriftkode;produktavhengig koplingsnøkkel mot presentasjonsinformasjon;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Tekstformatering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B0949BF_739D_4c5b_8B29_91808A9057A9;1.0 EAID_2B0949BF_739D_4c5b_8B29_91808A9057A9;skrifttype;angivelse av den skrifttype eller font som skal benyttes. Default skrifttype er ARIAL Merknad: For samiske tegn anbefales SK Sans Serif, nedlastbart fra Statens kartverks nettsider;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Tekstformatering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B0949BF_739D_4c5b_8B29_91808A9057A9;1.0 EAID_2B0949BF_739D_4c5b_8B29_91808A9057A9;referansemålestokk;egenskap som beskriver hvilken målestokk (oppgitt som målestokkstall) denne teksten er redigert for, både størrelse og plassering. Kan benyttes for å velge hvilke tekster som skal tegnes ut i ulike målestokker.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Tekstformatering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B0949BF_739D_4c5b_8B29_91808A9057A9;1.0 EAID_569BF725_C12D_4b40_9338_A0096067518C;Høydetall;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_569BF725_C12D_4b40_9338_A0096067518C;1.0 EAID_81850067_102A_4340_A46D_6959906A9D6C;TekstReferansepunkt;Tekstens referansepunkt er det stedet på teksten hvor en tekstplassering refererer seg til. Merknad: Default er (i motsetning til tekst), midtpunkt. Grunnlinje er ikke tillatt angitt for symbol. Merknad: Hvis ikke andre verdier er oppgitt, er default plassering av TREF som følger: For tekst: tekstreferanseNord = 1, tekstreferanseØst = 0, dvs nedre venstre punkt til første bokstav. For Symbol: tekstreferanseNord = 1, tekstreferanseØst = 1, dvs midt symbol. Merknad: For tekstReferansepunkt knyttet til SYMBOL er det ikke lovlig å angi bunnlinje, denne benyttes bare for tekst. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81850067_102A_4340_A46D_6959906A9D6C;1.0 EAID_81850067_102A_4340_A46D_6959906A9D6C;tekstreferanseNord;Tekstens referansepunkt nord;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\TekstReferansepunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81850067_102A_4340_A46D_6959906A9D6C;1.0 EAID_81850067_102A_4340_A46D_6959906A9D6C;tekstreferanseØst;Tekstens referansepunkt øst;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\TekstReferansepunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81850067_102A_4340_A46D_6959906A9D6C;1.0 EAID_82F08A4F_335F_4189_9878_14C7637A07E2;Symbolformatering;presentasjonsegenskaper knytta til symbolisering;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82F08A4F_335F_4189_9878_14C7637A07E2;1.0 EAID_82F08A4F_335F_4189_9878_14C7637A07E2;tekstdimensjon;symbolets bredde og høyde i millimeter på kartet ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Symbolformatering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82F08A4F_335F_4189_9878_14C7637A07E2;1.0 EAID_82F08A4F_335F_4189_9878_14C7637A07E2;tekstdimensjonTerreng;symbolets bredde og høyde i meter i terrenget;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Symbolformatering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82F08A4F_335F_4189_9878_14C7637A07E2;1.0 EAID_82F08A4F_335F_4189_9878_14C7637A07E2;tekstReferansepunkt;symbolets referansepunkt er det stedet på symbolet hvor en plassering refererer seg til.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Symbolformatering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82F08A4F_335F_4189_9878_14C7637A07E2;1.0 EAID_82F08A4F_335F_4189_9878_14C7637A07E2;retningsvektor;retningsvektor i terrenget;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Symbolformatering;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82F08A4F_335F_4189_9878_14C7637A07E2;1.0 EAID_8A3A6FB7_23FF_4b61_B816_545C25FD3618;Turiststiskilt;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A3A6FB7_23FF_4b61_B816_545C25FD3618;1.0 EAID_8A3A6FB7_23FF_4b61_B816_545C25FD3618;posisjon;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Turiststiskilt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A3A6FB7_23FF_4b61_B816_545C25FD3618;1.0 EAID_8A3A6FB7_23FF_4b61_B816_545C25FD3618;stedsnavn;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Turiststiskilt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A3A6FB7_23FF_4b61_B816_545C25FD3618;1.0 EAID_8A3A6FB7_23FF_4b61_B816_545C25FD3618;visualisering;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Turiststiskilt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A3A6FB7_23FF_4b61_B816_545C25FD3618;1.0 EAID_8A3A6FB7_23FF_4b61_B816_545C25FD3618;symbolisering;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Turiststiskilt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A3A6FB7_23FF_4b61_B816_545C25FD3618;1.0 EAID_B598E67E_A8E3_4891_991E_442E63E4A0CD;TekstdimensjonTerreng;bokstavenes eller symbolenes høyde og bredde i meter i terrenget pr. bokstav.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B598E67E_A8E3_4891_991E_442E63E4A0CD;1.0 EAID_B598E67E_A8E3_4891_991E_442E63E4A0CD;teksthøyde;Dimensjon i terrenget - høyde;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\TekstdimensjonTerreng;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B598E67E_A8E3_4891_991E_442E63E4A0CD;1.0 EAID_B598E67E_A8E3_4891_991E_442E63E4A0CD;tekstbredde;Dimensjon i terrenget - bredde;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\TekstdimensjonTerreng;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B598E67E_A8E3_4891_991E_442E63E4A0CD;1.0 EAID_C2D9B66D_C76F_46b7_B039_3F0A090FA744;TekstreferanseNord;Tekstens referansepunkt i nordlig retning;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol;Gyldig;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C2D9B66D_C76F_46b7_B039_3F0A090FA744;1.0 EAID_C2D9B66D_C76F_46b7_B039_3F0A090FA744;øvreKant;øvre kant av tekstfeltet;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\TekstreferanseNord;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C2D9B66D_C76F_46b7_B039_3F0A090FA744;1.0 EAID_C2D9B66D_C76F_46b7_B039_3F0A090FA744;midtlinje;linje midt i tekstfeltet;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\TekstreferanseNord;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C2D9B66D_C76F_46b7_B039_3F0A090FA744;1.0 EAID_C2D9B66D_C76F_46b7_B039_3F0A090FA744;bunnlinje;nedre kant av normalbokstaver;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\TekstreferanseNord;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C2D9B66D_C76F_46b7_B039_3F0A090FA744;1.0 EAID_C2D9B66D_C76F_46b7_B039_3F0A090FA744;grunnlinje;nedre kant av bokstaver som går under grunnlinja;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\TekstreferanseNord;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C2D9B66D_C76F_46b7_B039_3F0A090FA744;1.0 EAID_CFE2E002_1CF3_4293_AD30_8F39B2FBD4BE;Grensemerkesymbol;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CFE2E002_1CF3_4293_AD30_8F39B2FBD4BE;1.0 EAID_D0C36FCB_421B_43ef_9F26_D9E3CE39CDB0;Tekstdimensjon;bokstavenes eller symbolenes bredde og høyde i millimeter på kartet pr. bokstav. Høyde regnes fra bunnlinje til øvre kant. Merknad: Dersom bredde ikke er oppgitt, benyttes standard bredde for den gitte teksthøyden jfr. fonten. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0C36FCB_421B_43ef_9F26_D9E3CE39CDB0;1.0 EAID_D0C36FCB_421B_43ef_9F26_D9E3CE39CDB0;teksthøyde;bokstavenes eller symbolenes høyde i millimeter på kartet pr. bokstav. Høyde regnes fra bunnlinje til øvre kant Eksempel: 6,2 ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Tekstdimensjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0C36FCB_421B_43ef_9F26_D9E3CE39CDB0;1.0 EAID_D0C36FCB_421B_43ef_9F26_D9E3CE39CDB0;tekstbredde;bokstavenes eller symbolenes bredde i millimeter på kartet pr. bokstav Eksempel: 4,0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Tekstdimensjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0C36FCB_421B_43ef_9F26_D9E3CE39CDB0;1.0 EAID_D4CB79F1_6D53_46b2_9239_D24D89A03E01;Symbolobjekt;abstrakt objekttype som ved subtyping vil ta vare på symbolinformasjon fra alle hisoriske datasett på SOSI-format;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4CB79F1_6D53_46b2_9239_D24D89A03E01;1.0 EAID_D4CB79F1_6D53_46b2_9239_D24D89A03E01;symbolplassering;plassering av symbolet;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Symbolobjekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4CB79F1_6D53_46b2_9239_D24D89A03E01;1.0 EAID_D4CB79F1_6D53_46b2_9239_D24D89A03E01;symbolisering;formatering av symbolet;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\Symbolobjekt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4CB79F1_6D53_46b2_9239_D24D89A03E01;1.0 EAID_EA80ED17_4E2B_47c1_A576_84F0A03CCB7E;TekstreferanseØst;Tekstens referansepunkt i østlig retning;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol;Gyldig;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA80ED17_4E2B_47c1_A576_84F0A03CCB7E;1.0 EAID_EA80ED17_4E2B_47c1_A576_84F0A03CCB7E;venstreKant;venstre kant av teksten;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\TekstreferanseØst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA80ED17_4E2B_47c1_A576_84F0A03CCB7E;1.0 EAID_EA80ED17_4E2B_47c1_A576_84F0A03CCB7E;midtI;midten av teksten;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\TekstreferanseØst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA80ED17_4E2B_47c1_A576_84F0A03CCB7E;1.0 EAID_EA80ED17_4E2B_47c1_A576_84F0A03CCB7E;høyreKant;høyre kant av teksten;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol\TekstreferanseØst;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA80ED17_4E2B_47c1_A576_84F0A03CCB7E;1.0 EAPK_792DC2F5_D481_4354_80A4_59812853CDDC;Domenespesifikke generelle typer (under utfasing);Eldre modellelementer som er under utfasing og derfor ikke anbefalt brukt i denne versjonen.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing);Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_792DC2F5_D481_4354_80A4_59812853CDDC;1.0 EAPK_82D06577_1752_4010_A9AB_1BC2613DCAE4;Spesielle linjer og punkter;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Spesielle linjer og punkter;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_82D06577_1752_4010_A9AB_1BC2613DCAE4;1.0 EAID_E1A54048_CC77_4831_B55A_4694AC613EC9;Spesielle linjer, punkter;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)Domenespesifikke generelle typer (under utfasing);Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1A54048_CC77_4831_B55A_4694AC613EC9;1.0 EAID_1D78EAC8_8674_44c2_B73C_7288D1F32A6C;Isoterm;linje som forbinder punkter med samme temperatur;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Spesielle linjer og punkter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D78EAC8_8674_44c2_B73C_7288D1F32A6C;1.0 EAID_244C2569_FAB8_4a32_9A02_C2E829500F55;Isolinje;linje som sammenbinder punkter med samme verdi eller tilstand;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Spesielle linjer og punkter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_244C2569_FAB8_4a32_9A02_C2E829500F55;1.0 EAID_641A5B04_F526_4216_9B74_08788E1BF21D;SpesiellDetalj;objekttyper som det er nødvendig å angi av kartografiske hensyn og som ikke fanges opp av definerte objekttyper;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Spesielle linjer og punkter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_641A5B04_F526_4216_9B74_08788E1BF21D;1.0 EAID_74FE435F_C0EF_4237_B0C9_F00E6AB3E9DA;Fritekstkart;tekst som benyttes der teksten peker på et objekt som ikke er kodet;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Spesielle linjer og punkter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74FE435F_C0EF_4237_B0C9_F00E6AB3E9DA;1.0 EAID_EADBAC6F_7671_4802_9DA3_97F8C6F1F5B2;Isogon;linje som forbinder punkter med samme magnetiske misvisning ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Spesielle linjer og punkter;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EADBAC6F_7671_4802_9DA3_97F8C6F1F5B2;1.0 EAPK_0161ED37_B981_4703_9815_A8CBB7B20599;INON_Inngrep;"Bør vurderes flyttet inn i fagområde ""Landskap"", som allerede har modellert noen INON-forhold.";SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\INON_Inngrep;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0161ED37_B981_4703_9815_A8CBB7B20599;1.0 EAID_8BBA6065_DB9C_436a_A9E1_08AA235A487F;INON_Inngrep;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)Domenespesifikke generelle typer (under utfasing);Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8BBA6065_DB9C_436a_A9E1_08AA235A487F;1.0 EAID_0CBC6AF0_9DA5_4b09_AA8A_9006899AC41C;INONSektoransvar;"sektoransvarlig for INON-inngrepet Merknad: Egenskapen benyttes for å produsere statistikk som viser hvilke samfunnssektorer som er ansvarlig for bortfall av inngrepsfrie naturområder. Det er en egenskap som er aktuell på alle typer ""tyngre tekniske inngrep"", dvs. hele datagrunnlaget for INON-kartleggingen.";SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\INON_Inngrep;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0CBC6AF0_9DA5_4b09_AA8A_9006899AC41C;1.0 EAID_4C5C77DF_9EE1_45e7_B638_B2300E950BAA;INONStatus;status for INON-inngrepet ved registrering;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\INON_Inngrep;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C5C77DF_9EE1_45e7_B638_B2300E950BAA;1.0 EAID_B1B14067_4ED9_4130_9DB2_785981760C35;INONInngrep;datatype for å knytte INON-relevante data til INON-inngrep (INON: Inngrepsfri Natur i Norge);SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\INON_Inngrep;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B1B14067_4ED9_4130_9DB2_785981760C35;1.0 EAPK_F6D9DD09_24C3_429d_AC67_1D94B8A51259;Tilgjengelighetsdata;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Tilgjengelighetsdata;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F6D9DD09_24C3_429d_AC67_1D94B8A51259;1.0 EAID_9FED984A_6BF5_4deb_8518_5722B6879E91;Tilgjengelighetsdata - samlemodell;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)Domenespesifikke generelle typer (under utfasing);Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9FED984A_6BF5_4deb_8518_5722B6879E91;1.0 EAID_97BDFC13_18BB_4eea_A12C_3DC5C87D5D0F;Tilgjengelighetsvurdering;fast skala for vurdering av tilgjengelighet ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Tilgjengelighetsdata;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_97BDFC13_18BB_4eea_A12C_3DC5C87D5D0F;1.0 EAID_ED083A4C_0AE3_4942_B064_BEE94CF1F510;UniversellUtforming;angir i hvilken grad et objekt er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Tilgjengelighetsdata;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED083A4C_0AE3_4942_B064_BEE94CF1F510;1.0 EAID_05BE4F3E_7C04_4493_9D7A_2C29554919CE;lenke;ordna samling med retta lenker som utgjør lenkesekvensen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0\Lenkesekvens;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05BE4F3E_7C04_4493_9D7A_2C29554919CE;1.0 EAID_141EB0F2_5BCE_4aa2_9D82_EE1763A492C7;navn;"Navn på lenkesettet, for eksempel ""Europaveg 6""";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0\Lenkesett;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_141EB0F2_5BCE_4aa2_9D82_EE1763A492C7;1.0 EAID_3F3753C2_8665_4de7_AF70_4E8E833CE75D;fraPosisjon;"startposisjon langs nettverkselementet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: fromPosition - distanceAlong ";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0\LineærPosisjonStrekning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F3753C2_8665_4de7_AF70_4E8E833CE75D;1.0 EAID_3F3753C2_8665_4de7_AF70_4E8E833CE75D;tilPosisjon;"sluttposisjon langs nettverkselementet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: toPosition - distanceAlong ";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0\LineærPosisjonStrekning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F3753C2_8665_4de7_AF70_4E8E833CE75D;1.0 EAID_4322CE4D_5CD6_4f58_949B_BF82F712762F;posisjon;"posisjon langs nettverkselementet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: atPosition - distanceAlong ";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0\LineærPosisjonPunkt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4322CE4D_5CD6_4f58_949B_BF82F712762F;1.0 EAID_8DAFDDA6_B4D2_49cf_9FEF_5FECC467597E;retning;Angivelse av retning for lenken, i forhold til geometriretning.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0\RettaLenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8DAFDDA6_B4D2_49cf_9FEF_5FECC467597E;1.0 EAID_C4A8EF8B_73EF_4b5b_BC30_64E161887EDE;måltLengde;"Målt lengde for lenken, innenfor lenkens lineære referansesystem Merknad: Målt lengde overstyrer geometrilengde. ISO19148: LR_ILinearElement ::measure(measureAttribute : CharacterString = defaultLength) : Measure";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0\Lenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4A8EF8B_73EF_4b5b_BC30_64E161887EDE;1.0 EAID_C4A8EF8B_73EF_4b5b_BC30_64E161887EDE;startposisjon;"startposisjon for lenken i et lineært referansesystem ISO19148: LR_ILinearElement :: startValue(LRM : LinearReferencingMethod) : Measure ";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0\Lenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4A8EF8B_73EF_4b5b_BC30_64E161887EDE;1.0 EAID_C4A8EF8B_73EF_4b5b_BC30_64E161887EDE;sluttposisjon;"sluttposisjon for lenken i et lineært referansesystem ISO19148: Finnes ikke ";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0\Lenke;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4A8EF8B_73EF_4b5b_BC30_64E161887EDE;1.0 EAID_CD166901_1AC3_434e_A788_D71224A7DB9C;nettverksnavn;Navn på nettverket.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0\Nettverk;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD166901_1AC3_434e_A788_D71224A7DB9C;1.0 EAID_E24792F8_6968_4a12_A406_C22BB2E788A1;lineærReferanseMetode;"metode som er brukt for å angi lineære referanser Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det refererte nettverkselementet. ISO19148: overridingLRM";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0\LineærPosisjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E24792F8_6968_4a12_A406_C22BB2E788A1;1.0 EAID_E24792F8_6968_4a12_A406_C22BB2E788A1;retning;Posisjonens retning i forhold til nettverkselementet sin retning;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0\LineærPosisjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E24792F8_6968_4a12_A406_C22BB2E788A1;1.0 EAID_E24792F8_6968_4a12_A406_C22BB2E788A1;avstandSide;"Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance ";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0\LineærPosisjon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E24792F8_6968_4a12_A406_C22BB2E788A1;1.0 EAID_E91E927A_5244_41cd_9282_42E8F339329F;standardLRM;"Standard metode som brukes for å angi lineære referanser til nettverkselementet Merknad: Kan overstyres for den enkelte posisjonsangivelse. ISO19148: LR_ILinearElement ::defaultLRM() : LR_LinearReferencingMethod";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0\Nettverkselement;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E91E927A_5244_41cd_9282_42E8F339329F;1.0 EAID_01AAA961_3F68_4363_9EAF_810BD6F6ACFE;fraPosisjon;"startposisjon langs det lineære objektet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: fromPosition - distanceAlong Kommentar-tillegg";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1\LineærPosisjonStrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01AAA961_3F68_4363_9EAF_810BD6F6ACFE;4.1 EAID_01AAA961_3F68_4363_9EAF_810BD6F6ACFE;tilPosisjon;"sluttposisjon langs det lineære objektet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: toPosition - distanceAlong Kommentar-tillegg";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1\LineærPosisjonStrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01AAA961_3F68_4363_9EAF_810BD6F6ACFE;4.1 EAID_20A6453D_F4EB_43b0_BA94_69C3BC69E53A;identifikasjon;lokal id, unik innenfor navnerommet Kommentar-tillegg;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1\LR_Ident;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20A6453D_F4EB_43b0_BA94_69C3BC69E53A;4.1 EAID_20A6453D_F4EB_43b0_BA94_69C3BC69E53A;navnerom;"navnerom der id-en er unik Eksempel: ""NVDB Transportlenker"" eller ""NVDB Referanselenker"". Kommentar-tillegg";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1\LR_Ident;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20A6453D_F4EB_43b0_BA94_69C3BC69E53A;4.1 EAID_8A42650A_C57C_485c_AD9B_44F64D4CBBBC;lineærtObjektidentifikasjon;Kommentar-tillegg;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1\LineærtObjekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A42650A_C57C_485c_AD9B_44F64D4CBBBC;4.1 EAID_8A42650A_C57C_485c_AD9B_44F64D4CBBBC;standardLRM;"standard metode som brukes for å angi lineære referanser til dette objektet Merknad: Kan overstyres for den enkelte posisjonsangivelse. ISO19148: LR_ILinearElement :: defaultLRM() : LR_LinearReferencingMethod";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1\LineærtObjekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A42650A_C57C_485c_AD9B_44F64D4CBBBC;4.1 EAID_8A42650A_C57C_485c_AD9B_44F64D4CBBBC;måltLengde;"målt lengde for et objekt, innenfor objektets lineære referansesystem Merknad: Målt lengde overstyrer geometrilengde. Kan brukes i stedet for kombinasjonen startVerdi-sluttVerdi for å finne skalering ved beregning av posisjoner langs objektet. ISO19148: LR_ILinearElement :: measure(measureAttribute : CharacterString = defaultLength) : Measure Kommentar-tillegg";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1\LineærtObjekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A42650A_C57C_485c_AD9B_44F64D4CBBBC;4.1 EAID_8A42650A_C57C_485c_AD9B_44F64D4CBBBC;startVerdi;"startverdi for det lineære objektet Merknad: For en veglenke med vegreferanse er dette den verdien vi tidligere har kjent som FRAMETER. ISO19148: LR_ILinearElement :: startValue(LRM : LinearReferencingMethod) : Measure Kommentar-tillegg";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1\LineærtObjekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A42650A_C57C_485c_AD9B_44F64D4CBBBC;4.1 EAID_8A42650A_C57C_485c_AD9B_44F64D4CBBBC;sluttVerdi;"sluttverdi for det lineære objektet Merknad: For en veglenke med vegreferanse er dette den verdien vi tidligere har kjent som TILMETER. ISO19148: Finnes ikke Kommentar-tillegg";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1\LineærtObjekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A42650A_C57C_485c_AD9B_44F64D4CBBBC;4.1 EAID_DD553170_CAFD_4a5e_A702_9AF5C30D01CA;posisjon;"posisjon langs det lineære objektet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: atPosition - distanceAlong Kommentar-tillegg";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1\LineærPosisjonPunkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD553170_CAFD_4a5e_A702_9AF5C30D01CA;4.1 EAID_E9730976_8016_4ec0_AA89_1C6631A7BFF4;lineærreferanseMetode;"metode som er brukt for å angi lineære referanser Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det lineære objektet. ISO19148: overridingLRM";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1\LineærPosisjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E9730976_8016_4ec0_AA89_1C6631A7BFF4;4.1 EAID_E9730976_8016_4ec0_AA89_1C6631A7BFF4;felt;"Tekststreng som brukes dersom referansen gjelder bestemte kjørefelt ISO19148: Finnes ikke Kommentar-tillegg";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1\LineærPosisjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E9730976_8016_4ec0_AA89_1C6631A7BFF4;4.1 EAID_E9730976_8016_4ec0_AA89_1C6631A7BFF4;avstandSide;"Forskyvning til side for det lineære objektet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance Kommentar-tillegg";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1\LineærPosisjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E9730976_8016_4ec0_AA89_1C6631A7BFF4;4.1 EAID_8C106700_1027_4ac6_B2E6_5B5966329FD6;posisjon;"posisjon langs det lineære objektet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: atPosition - distanceAlong ";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5\LineærPosisjonPunkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C106700_1027_4ac6_B2E6_5B5966329FD6;1.0 EAID_9D36BBC4_559B_45c4_8CC0_F02C01B08A89;identifikasjon;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5\LineærtObjekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D36BBC4_559B_45c4_8CC0_F02C01B08A89;1.0 EAID_9D36BBC4_559B_45c4_8CC0_F02C01B08A89;standardLRM;"standard metode som brukes for å angi lineære referanser til dette objektet Merknad: Kan overstyres for den enkelte posisjonsangivelse. ISO19148: LR_ILinearElement :: defaultLRM() : LR_LinearReferencingMethod";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5\LineærtObjekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D36BBC4_559B_45c4_8CC0_F02C01B08A89;1.0 EAID_9D36BBC4_559B_45c4_8CC0_F02C01B08A89;måltLengde;"målt lengde for et objekt, innenfor objektets lineære referansesystem Merknad: Målt lengde overstyrer geometrilengde. Kan brukes i stedet for kombinasjonen startVerdi-sluttVerdi for å finne skalering ved beregning av posisjoner langs objektet. ISO19148: LR_ILinearElement :: measure(measureAttribute : CharacterString = defaultLength) : Measure";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5\LineærtObjekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D36BBC4_559B_45c4_8CC0_F02C01B08A89;1.0 EAID_9D36BBC4_559B_45c4_8CC0_F02C01B08A89;startVerdi;"startverdi for det lineære objektet Merknad: For en veglenke med vegreferanse er dette den verdien vi tidligere har kjent som FRAMETER. ISO19148: LR_ILinearElement :: startValue(LRM : LinearReferencingMethod) : Measure ";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5\LineærtObjekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D36BBC4_559B_45c4_8CC0_F02C01B08A89;1.0 EAID_9D36BBC4_559B_45c4_8CC0_F02C01B08A89;sluttVerdi;"sluttverdi for det lineære objektet Merknad: For en veglenke med vegreferanse er dette den verdien vi tidligere har kjent som TILMETER. ISO19148: Finnes ikke ";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5\LineærtObjekt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D36BBC4_559B_45c4_8CC0_F02C01B08A89;1.0 EAID_A295669C_957D_457a_8B53_77B554CD09AC;lineærreferanseMetode;"metode som er brukt for å angi lineære referanser Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det lineære objektet. ISO19148: overridingLRM";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5\LineærPosisjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A295669C_957D_457a_8B53_77B554CD09AC;1.0 EAID_A295669C_957D_457a_8B53_77B554CD09AC;felt;"Tekststreng som brukes dersom referansen gjelder bestemte kjørefelt ISO19148: Finnes ikke ";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5\LineærPosisjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A295669C_957D_457a_8B53_77B554CD09AC;1.0 EAID_A295669C_957D_457a_8B53_77B554CD09AC;avstandSide;"Forskyvning til side for det lineære objektet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance ";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5\LineærPosisjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A295669C_957D_457a_8B53_77B554CD09AC;1.0 EAID_A5E72DAA_D76B_47df_B580_9E42A4F7897B;fraPosisjon;"startposisjon langs det lineære objektet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: fromPosition - distanceAlong ";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5\LineærPosisjonStrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5E72DAA_D76B_47df_B580_9E42A4F7897B;1.0 EAID_A5E72DAA_D76B_47df_B580_9E42A4F7897B;tilPosisjon;"sluttposisjon langs det lineære objektet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: toPosition - distanceAlong ";SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5\LineærPosisjonStrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5E72DAA_D76B_47df_B580_9E42A4F7897B;1.0 EAID_0C3396B6_F19B_4bd8_A2ED_61219E373EB0;verditype;verditypen til en egenskap, enten som basis type (Integer, CharacterString, predefinerte typer slik som geometri, eller brukerdefinerte datatyper og kodelister.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogEgenskap;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0C3396B6_F19B_4bd8_A2ED_61219E373EB0; EAID_10CCA0EE_A0B3_4223_8001_9B6CFE36CE43;navn;navnet på egenskapen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogElement;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10CCA0EE_A0B3_4223_8001_9B6CFE36CE43; EAID_10CCA0EE_A0B3_4223_8001_9B6CFE36CE43;definisjon [0..1];definisjon på egenskapen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogElement;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10CCA0EE_A0B3_4223_8001_9B6CFE36CE43; EAID_10CCA0EE_A0B3_4223_8001_9B6CFE36CE43;kardinalitet;antall gangen egenskapen kan forekomme på en objekttype Merknad: Initialverdi = 1.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogElement;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10CCA0EE_A0B3_4223_8001_9B6CFE36CE43; EAID_656466CD_C92B_4119_826E_8FE2AFEBC336;objekttypenavn;navn på objekttypen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogObjekttype;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_656466CD_C92B_4119_826E_8FE2AFEBC336; EAID_656466CD_C92B_4119_826E_8FE2AFEBC336;definisjon [0..1];definisjonen på obkjekttypen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogObjekttype;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_656466CD_C92B_4119_826E_8FE2AFEBC336; EAID_656466CD_C92B_4119_826E_8FE2AFEBC336;code [0..1];kode som er unik for objekttypen Merknad: I SOSI generell objektaktalog er temakoden sammen med geometrien å oppfatte som en unik kode.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogObjekttype;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_656466CD_C92B_4119_826E_8FE2AFEBC336; EAID_656466CD_C92B_4119_826E_8FE2AFEBC336;isAbstract;beskrivelse av om objekttypen vil instansieres eller ikke. Merknad: Abstrakte objekttyper vil ikke finnes i form av instanser;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogObjekttype;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_656466CD_C92B_4119_826E_8FE2AFEBC336; EAID_72C7BAB4_26B9_4a71_8F31_6BF1CACF5F6F;kardinalitet;antall instanser as assosiasjoner som kan benyttes;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_72C7BAB4_26B9_4a71_8F31_6BF1CACF5F6F; EAID_72C7BAB4_26B9_4a71_8F31_6BF1CACF5F6F;type;type assosisasjon Merknad: vanligAssosiasjon, aggregering eller komposisjon;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_72C7BAB4_26B9_4a71_8F31_6BF1CACF5F6F; EAID_72C7BAB4_26B9_4a71_8F31_6BF1CACF5F6F;navigerbar;angir om assosiasjonen er navigerbar fra utgangspobjektet til det objektet som assosieres.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_72C7BAB4_26B9_4a71_8F31_6BF1CACF5F6F; EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C;navn;navn på objektaktalogen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C; EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C;målsetting [1..*];beskrivelse av hva katalogen kan benyttes til;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C; EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C;fagområde [0..*];beskrivelse av de fagtema som objektaktalogen inneholder;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C; EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C;versjonsnummer;objektkatalogens versjonsummer;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C; EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C;versjonsdato;dato for versjonen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C; EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C;produsent;person eller organisasjon som er ansvarlig for objektkatalogen.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85D7EC89_729C_4b6b_AFB2_9280DF8B290C; EAID_9CD19B7F_9752_4dca_B2AE_F4BF092913C6;navn;tekststreng som unikt identifiserer arveforholdet innenfor objektkatalogen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogArveforhold;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CD19B7F_9752_4dca_B2AE_F4BF092913C6; EAID_9CD19B7F_9752_4dca_B2AE_F4BF092913C6;beskrivelse;beskrivelse av arveforholdet i et naturlig språk;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogArveforhold;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CD19B7F_9752_4dca_B2AE_F4BF092913C6; EAID_9CD19B7F_9752_4dca_B2AE_F4BF092913C6;unikInstans;"beskrivelse av om en objekttype kan være en subtype av flere objekttyper (multippel arv) Merknad; Initiatverdi er satt til sann, dvs at den er unik. Merknad; Multippel arv bør om mulig unngås. Dette har en rekke uheldige konsekvenser, og vil ofte gjøre modellen vanskeligere å forstå.";SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.5\SOSI_ObjektkatalogArveforhold;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CD19B7F_9752_4dca_B2AE_F4BF092913C6; EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;navn;navn på objektaktalogen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;4.0 EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;målsetting [1..*];beskrivelse av hva katalogen kan benyttes til;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;4.0 EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;fagområde [0..*];beskrivelse av de fagtema som objektaktalogen inneholder;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;4.0 EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;versjonsnummer;objektkatalogens versjonsummer;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;4.0 EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;versjonsdato;dato for versjonen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;4.0 EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;produsent;person eller organisasjon som er ansvarlig for objektkatalogen.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;4.0 EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;funksjoneltSpråk;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_Objektkatalog;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;4.0 EAID_2B2F08AF_B1A4_4fdc_A1CD_7CA79FC04D24;verditype;verditypen til en egenskap, enten som basis type (Integer, CharacterString, predefinerte typer slik som geometri, eller brukerdefinerte datatyper og kodelister.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogEgenskap;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B2F08AF_B1A4_4fdc_A1CD_7CA79FC04D24;4.0 EAID_44D81B66_509A_4c5c_A729_31294777F9F7;objekttypenavn;navn på objekttypen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogObjekttype;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44D81B66_509A_4c5c_A729_31294777F9F7;4.0 EAID_44D81B66_509A_4c5c_A729_31294777F9F7;definisjon [0..1];definisjonen på obkjekttypen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogObjekttype;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44D81B66_509A_4c5c_A729_31294777F9F7;4.0 EAID_44D81B66_509A_4c5c_A729_31294777F9F7;code [0..1];kode som er unik for objekttypen Merknad: I SOSI generell objektaktalog er temakoden sammen med geometrien å oppfatte som en unik kode.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogObjekttype;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44D81B66_509A_4c5c_A729_31294777F9F7;4.0 EAID_44D81B66_509A_4c5c_A729_31294777F9F7;isAbstract;beskrivelse av om objekttypen vil instansieres eller ikke. Merknad: Abstrakte objekttyper vil ikke finnes i form av instanser;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogObjekttype;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44D81B66_509A_4c5c_A729_31294777F9F7;4.0 EAID_44D81B66_509A_4c5c_A729_31294777F9F7;alias;alternativt navn på egenskapen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogObjekttype;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44D81B66_509A_4c5c_A729_31294777F9F7;4.0 EAID_739DA7BE_57FC_4ba0_BA54_EA74B0B19534;kardinalitet;antall instanser as assosiasjoner som kan benyttes;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_739DA7BE_57FC_4ba0_BA54_EA74B0B19534;4.0 EAID_739DA7BE_57FC_4ba0_BA54_EA74B0B19534;type;type assosisasjon Merknad: vanligAssosiasjon, aggregering eller komposisjon;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_739DA7BE_57FC_4ba0_BA54_EA74B0B19534;4.0 EAID_739DA7BE_57FC_4ba0_BA54_EA74B0B19534;navigerbar;angir om assosiasjonen er navigerbar fra utgangspobjektet til det objektet som assosieres.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_739DA7BE_57FC_4ba0_BA54_EA74B0B19534;4.0 EAID_9A80C2D3_083F_4fa1_A530_DC0624D85547;navn;tekststreng som unikt identifiserer arveforholdet innenfor objektkatalogen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogArveforhold;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A80C2D3_083F_4fa1_A530_DC0624D85547;4.0 EAID_9A80C2D3_083F_4fa1_A530_DC0624D85547;beskrivelse;beskrivelse av arveforholdet i et naturlig språk;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogArveforhold;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A80C2D3_083F_4fa1_A530_DC0624D85547;4.0 EAID_9A80C2D3_083F_4fa1_A530_DC0624D85547;unikInstans;"beskrivelse av om en objekttype kan være en subtype av flere objekttyper (multippel arv) Merknad; Initiatverdi er satt til sann, dvs at den er unik. Merknad; Multippel arv bør om mulig unngås. Dette har en rekke uheldige konsekvenser, og vil ofte gjøre modellen vanskeligere å forstå.";SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogArveforhold;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A80C2D3_083F_4fa1_A530_DC0624D85547;4.0 EAID_B8B54957_A8B2_421e_8666_6EB8C05B1E03;navn;navnet på egenskapen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogElement;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8B54957_A8B2_421e_8666_6EB8C05B1E03;4.0 EAID_B8B54957_A8B2_421e_8666_6EB8C05B1E03;definisjon [0..1];definisjon på egenskapen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogElement;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8B54957_A8B2_421e_8666_6EB8C05B1E03;4.0 EAID_B8B54957_A8B2_421e_8666_6EB8C05B1E03;kardinalitet;antall gangen egenskapen kan forekomme på en objekttype Merknad: Initialverdi = 1.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogElement;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8B54957_A8B2_421e_8666_6EB8C05B1E03;4.0 EAID_C967A4BF_1020_4874_A858_7F794564E02E;signatur;formal basis for assessing the interoperability of feature definitions between applications and datasets.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogOperasjon;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C967A4BF_1020_4874_A858_7F794564E02E;4.0 EAID_C967A4BF_1020_4874_A858_7F794564E02E;formellDefinisjon;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogOperasjon;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C967A4BF_1020_4874_A858_7F794564E02E;4.0 EAID_1E70F03A_4781_476f_8468_2391CAFB5F0B;verditype;datatypen til egenskapsverdien. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Assosiasjonsrolle;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E70F03A_4781_476f_8468_2391CAFB5F0B;4.0 EAID_1E70F03A_4781_476f_8468_2391CAFB5F0B;kardinalitet;antall forekomster av en egenskap som kan assosieres med en enkel instans av objekttypen.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Assosiasjonsrolle;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E70F03A_4781_476f_8468_2391CAFB5F0B;4.0 EAID_29E5FA80_9F5C_4c52_9277_F5F375A76F03;navn;navnet på en objekttype Merknad: skal være unikt innenfor et applikasjonsskjema. I SOSI metamodell skal denne også være unik innenfor den generelle objektkatalogn.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Objekttype;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29E5FA80_9F5C_4c52_9277_F5F375A76F03;4.0 EAID_29E5FA80_9F5C_4c52_9277_F5F375A76F03;definisjon;beskrivelse av objekttypen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Objekttype;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29E5FA80_9F5C_4c52_9277_F5F375A76F03;4.0 EAID_29E5FA80_9F5C_4c52_9277_F5F375A76F03;isAbstract;angivelse av om objekttypen er abstrakt (dvs bærer bare informasjon som arves ned til andre klasser), eller insansierbar (dvs at den vil finnes som en objekttype i et datasett);SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Objekttype;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29E5FA80_9F5C_4c52_9277_F5F375A76F03;4.0 EAID_2E9C4535_4F81_407d_80F3_1C94A5D06309;navn;navnet på karakteristikken, dvs navnet på operasjonen, egenskapene eller rollene.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Objektelement;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E9C4535_4F81_407d_80F3_1C94A5D06309;4.0 EAID_2E9C4535_4F81_407d_80F3_1C94A5D06309;definisjon;Definisjonen på karkaterstikken;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Objektelement;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E9C4535_4F81_407d_80F3_1C94A5D06309;4.0 EAID_7B7DE96B_2372_45f5_8C2F_DC34FE4906AC;signatur;beskrivelse som angir navn, argumenter og returverdi for en operasjon. Merknad: I UML, signatur uttrykkes i formen operasjon_navn(input_ parameter1, input_parameter 2, ...) : output_verditype: value_type. Eksempel_ har_areal() : Real. description that indicates the name, the arguments and the return values of an operation;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Operasjon;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B7DE96B_2372_45f5_8C2F_DC34FE4906AC;4.0 EAID_8969F212_81E4_4f8a_9E17_2E459504CB1D;verditype;datatypen til egenskapsverdien. ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Egenskapstype;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8969F212_81E4_4f8a_9E17_2E459504CB1D;4.0 EAID_8969F212_81E4_4f8a_9E17_2E459504CB1D;verdidomene;beskrivelse av et sett verdier;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Egenskapstype;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8969F212_81E4_4f8a_9E17_2E459504CB1D;4.0 EAID_8969F212_81E4_4f8a_9E17_2E459504CB1D;kardinalitet;antall forekomster av en egenskap som kan assosieres med en enkel instans av objekttypen.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Egenskapstype;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8969F212_81E4_4f8a_9E17_2E459504CB1D;4.0 EAID_C3423AC4_93FB_4cba_A232_01CF133CFBA4;kodenavn;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Kodeliste;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3423AC4_93FB_4cba_A232_01CF133CFBA4;4.0 EAID_C3423AC4_93FB_4cba_A232_01CF133CFBA4;kode [0..1];;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Kodeliste;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3423AC4_93FB_4cba_A232_01CF133CFBA4;4.0 EAID_C3423AC4_93FB_4cba_A232_01CF133CFBA4;definisjon [0..1];;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Kodeliste;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3423AC4_93FB_4cba_A232_01CF133CFBA4;4.0 EAID_E8BF6452_9380_4315_A801_9574E2BA6662;navn;navnet på generaliseringen / spesialiseringen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Arveforhold;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8BF6452_9380_4315_A801_9574E2BA6662;4.0 EAID_E8BF6452_9380_4315_A801_9574E2BA6662;beskrivelse;beskrivelse av generaliseringen / spesialiseringen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Arveforhold;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8BF6452_9380_4315_A801_9574E2BA6662;4.0 EAID_E8BF6452_9380_4315_A801_9574E2BA6662;unikInstans;"angivelse av om en instans av en supertype også kan være en instans av en annen supertype. Merknad: Angis som ""True"" dersom en instans bare er en subtype av en supertype.";SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Arveforhold;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8BF6452_9380_4315_A801_9574E2BA6662;4.0 EAID_EF4A9557_8C5C_44c0_B9B0_5FE0D7BF9CD0;beskrivelse;beskrivelse av restriksjonen i en naturlig språk og/eller en formell notasjon, slik som OCL.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Restriksjon;;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF4A9557_8C5C_44c0_B9B0_5FE0D7BF9CD0;4.0 EAID_0B4021EC_CA49_409d_94F3_40DD77EF3EF4;form;objektets tredimensjonale form;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI 5.0 Utkast\DelbarGeometri\DelbartLegeme;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B4021EC_CA49_409d_94F3_40DD77EF3EF4;1.0 EAID_7FF5DE2B_FC48_4428_A45C_BEB5FA8F53D6;forløp;objektets forløp;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI 5.0 Utkast\DelbarGeometri\DelbarKurve;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7FF5DE2B_FC48_4428_A45C_BEB5FA8F53D6;1.0 EAID_9D03B1E5_DC6A_4bae_A44C_83187D39C2F0;posisjon;objektets posisjon;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI 5.0 Utkast\DelbarGeometri\DelbartPunkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D03B1E5_DC6A_4bae_A44C_83187D39C2F0;1.0 EAID_F8DA1A5A_FAE7_4e8f_8F87_0094984115C0;utstrekning;objektets to-/toogenhalv-dimensjonale utstrekning Note: Alle avgrensningskurver og hjørnerpunkter skal ligge i samme plan, men kan ha ulike høydeverdier;SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri\Vektorgeometri\SOSI 5.0 Utkast\DelbarGeometri\DelbarFlate;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F8DA1A5A_FAE7_4e8f_8F87_0094984115C0;1.0 EAID_07AB8D81_2DB2_4888_BB01_E4A51FC58060;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Avgrensningslinjer\Dataavgrensning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_07AB8D81_2DB2_4888_BB01_E4A51FC58060;1.0 EAID_3DE93BB7_7FC2_4937_876D_3BA0F9E9E970;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Avgrensningslinjer\KantUtsnitt;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DE93BB7_7FC2_4937_876D_3BA0F9E9E970;1.0 EAID_A6E03DBB_7CE0_4d94_81A5_6A7EFAF8CB62;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Avgrensningslinjer\Temakartavgrensning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A6E03DBB_7CE0_4d94_81A5_6A7EFAF8CB62;1.0 EAID_AC474140_A828_4270_A970_4C913F728E0E;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Avgrensningslinjer\FiktivDelelinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC474140_A828_4270_A970_4C913F728E0E;1.0 EAID_5B6FA4FC_01D7_4e04_8721_B96C88C0C21B;retningsverdi;generelt element med angivelse av retning;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Retning\Retning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B6FA4FC_01D7_4e04_8721_B96C88C0C21B;1.0 EAID_5B6FA4FC_01D7_4e04_8721_B96C88C0C21B;retningsenhet;enhet for retning ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Retning\Retning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B6FA4FC_01D7_4e04_8721_B96C88C0C21B;1.0 EAID_5B6FA4FC_01D7_4e04_8721_B96C88C0C21B;retningsreferanse;referansesystem for retning;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Retning\Retning;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B6FA4FC_01D7_4e04_8721_B96C88C0C21B;1.0 EAID_17682A85_07E1_49b6_9DA7_DC4B14C7EB2F;område;objektets utstrekning;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad\Rutenettflate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17682A85_07E1_49b6_9DA7_DC4B14C7EB2F;1.0 EAID_17682A85_07E1_49b6_9DA7_DC4B14C7EB2F;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad\Rutenettflate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17682A85_07E1_49b6_9DA7_DC4B14C7EB2F;1.0 EAID_17682A85_07E1_49b6_9DA7_DC4B14C7EB2F;rutenettype;ruter basert på geografiske eller projiserte koordinater, bestående av horisontale og vertikale linjer;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad\Rutenettflate;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17682A85_07E1_49b6_9DA7_DC4B14C7EB2F;1.0 EAID_2EF47E9E_3F2F_471c_8AA8_B0673EA98D18;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad\Rutenett;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EF47E9E_3F2F_471c_8AA8_B0673EA98D18;1.0 EAID_2EF47E9E_3F2F_471c_8AA8_B0673EA98D18;rutenettype;ruter basert på geografiske eller projiserte koordinater, bestående av horisontale og vertikale linjer;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad\Rutenett;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EF47E9E_3F2F_471c_8AA8_B0673EA98D18;1.0 EAID_5E2863C4_E497_4898_9955_1F671040FF7A;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad\Kartbladhjørne;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E2863C4_E497_4898_9955_1F671040FF7A;1.0 EAID_8A4B1EEE_76A1_4331_ACA1_AAF82C22A88C;område;objektets utstrekning;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad\Kartblad;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A4B1EEE_76A1_4331_ACA1_AAF82C22A88C;1.0 EAID_8A4B1EEE_76A1_4331_ACA1_AAF82C22A88C;karttype;type kartbladinndeling;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad\Kartblad;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A4B1EEE_76A1_4331_ACA1_AAF82C22A88C;1.0 EAID_8A4B1EEE_76A1_4331_ACA1_AAF82C22A88C;målestokk;forhold mellom en avstand på et kart og den tilsvarende avstand i terrenget, angitt som målestokkstall Merknad: Målestokk 1:100 000 angitt som 100 000;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad\Kartblad;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A4B1EEE_76A1_4331_ACA1_AAF82C22A88C;1.0 EAID_8A4B1EEE_76A1_4331_ACA1_AAF82C22A88C;kartbladindeks;offisiell kartbladreferanse;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad\Kartblad;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A4B1EEE_76A1_4331_ACA1_AAF82C22A88C;1.0 EAID_8A4B1EEE_76A1_4331_ACA1_AAF82C22A88C;kartbladnavn;ord som noen eller noe kalles ved;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad\Kartblad;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A4B1EEE_76A1_4331_ACA1_AAF82C22A88C;1.0 EAID_CC3118C3_A275_4be1_ACCE_301E91F71C7E;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad\Sonedele;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC3118C3_A275_4be1_ACCE_301E91F71C7E;1.0 EAID_CC3118C3_A275_4be1_ACCE_301E91F71C7E;sonetype;teknisk inndeling av et geografisk område i soner, basert på en offentlig kartbladinndeling;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad\Sonedele;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC3118C3_A275_4be1_ACCE_301E91F71C7E;1.0 EAID_F68DB2B9_F17C_467a_AC7E_C5253981D29A;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad\Kartbladkant;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F68DB2B9_F17C_467a_AC7E_C5253981D29A;1.0 EAID_F68DB2B9_F17C_467a_AC7E_C5253981D29A;karttype;type kartbladinndeling;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad\Kartbladkant;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F68DB2B9_F17C_467a_AC7E_C5253981D29A;1.0 EAID_1D78EAC8_8674_44c2_B73C_7288D1F32A6C;temperatur;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Spesielle linjer og punkter\Isoterm;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D78EAC8_8674_44c2_B73C_7288D1F32A6C;1.0 EAID_244C2569_FAB8_4a32_9A02_C2E829500F55;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Spesielle linjer og punkter\Isolinje;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_244C2569_FAB8_4a32_9A02_C2E829500F55;1.0 EAID_641A5B04_F526_4216_9B74_08788E1BF21D;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Spesielle linjer og punkter\SpesiellDetalj;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_641A5B04_F526_4216_9B74_08788E1BF21D;1.0 EAID_641A5B04_F526_4216_9B74_08788E1BF21D;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Spesielle linjer og punkter\SpesiellDetalj;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_641A5B04_F526_4216_9B74_08788E1BF21D;1.0 EAID_641A5B04_F526_4216_9B74_08788E1BF21D;forklaring;forklaring på hva som er speisielt med denne detaljen;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Spesielle linjer og punkter\SpesiellDetalj;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_641A5B04_F526_4216_9B74_08788E1BF21D;1.0 EAID_74FE435F_C0EF_4237_B0C9_F00E6AB3E9DA;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Spesielle linjer og punkter\Fritekstkart;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74FE435F_C0EF_4237_B0C9_F00E6AB3E9DA;1.0 EAID_74FE435F_C0EF_4237_B0C9_F00E6AB3E9DA;tekst;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Spesielle linjer og punkter\Fritekstkart;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74FE435F_C0EF_4237_B0C9_F00E6AB3E9DA;1.0 EAID_EADBAC6F_7671_4802_9DA3_97F8C6F1F5B2;misvisning;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Spesielle linjer og punkter\Isogon;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EADBAC6F_7671_4802_9DA3_97F8C6F1F5B2;1.0 EAID_B1B14067_4ED9_4130_9DB2_785981760C35;sektoransvar;hvilken samfunnssektor som er ansvarlig for inngrepet som gir bortfall av betegnelse som inngrepsfritt naturområde ;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\INON_Inngrep\INONInngrep;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B1B14067_4ED9_4130_9DB2_785981760C35;1.0 EAID_B1B14067_4ED9_4130_9DB2_785981760C35;byggeår;Årstall for oppstart bygging av teknisk inngrep;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\INON_Inngrep\INONInngrep;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B1B14067_4ED9_4130_9DB2_785981760C35;1.0 EAID_B1B14067_4ED9_4130_9DB2_785981760C35;status;;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\INON_Inngrep\INONInngrep;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B1B14067_4ED9_4130_9DB2_785981760C35;1.0 EAID_ED083A4C_0AE3_4942_B064_BEE94CF1F510;tilgjengelighetsvurdering;vurdering av tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Tilgjengelighetsdata\UniversellUtforming;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED083A4C_0AE3_4942_B064_BEE94CF1F510;1.0 EAID_ED083A4C_0AE3_4942_B064_BEE94CF1F510;universellutformingFasilitet;beskrivelse av tilgjengelige fasiliteter i tilknytning til objektet;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Tilgjengelighetsdata\UniversellUtforming;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED083A4C_0AE3_4942_B064_BEE94CF1F510;1.0 EAID_ED083A4C_0AE3_4942_B064_BEE94CF1F510;informasjon;ytterligere opplysninger knyttet til tilgjengelighet, slik som adkomst, bratte trapper, avsatser, brygger, tilgjengelighet til enkeltobjekter, etc.;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)\Tilgjengelighetsdata\UniversellUtforming;Gyldig;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED083A4C_0AE3_4942_B064_BEE94CF1F510;1.0