Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_C5EBFC81_C999_4741_B0F1_8673D699A6E8;Hoveddiagram Stedsnavn for vanlig bruk 20231001;;diagram;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_EEC27F1D_1FA9_4b30_BC4F_D9A7A3BBAFD1;Realisering av kodelister Stedsnavn (2);;diagram;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_7FCF311C_899A_4a1b_AEB6_305F1E2F8CD4;Realisering av kodelister Stedsnavn (1);;diagram;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_6B7EBF57_A3E5_40ca_BCB8_359E678DFAEB;Realisering av kodelister AdmOgStatInndelinger;;diagram;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_E4EF5172_51FE_4542_A4E6_0073F05D4E91;Pakkerealisering Stedsnavn for vanlig bruk 20231001;;diagram;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_02746E67_F919_431e_8E26_29EC0DD95E9C;Realisering av datatyper;;diagram;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_DD774899_7963_4619_8FED_B43C791421EE;Realisering av objekttyper;;diagram;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_03FDCF25_5DC9_4394_9F3A_8CE6F23812FF;Sted;Sted inneholder all egenskapene som er felles for de ulike stedsnavnene (og deres skrivemåter) for en lokalitet, uavhengig av språk. Med felles egenskaper menes posisjon, presentasjonsinformasjon, land, kommune, matrikkelnummer, navnetype, osv.;objekttype;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_52BE2EBE_0F45_48cc_AA7A_6BF13C628540;Fellesegenskaper;abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner. Merknad: Disse egenskapene skal derfor ikke modelleres inn i fagområdemodeller.;objekttype;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_0999B9BE_F015_487a_90B7_C326D3D53920;Kommune;"Selvstendig objekt som kan pekes til fra flere steder, og skal vise kommunen(e) det registrerte stedet er i. Denne skal ikke brukes for navnetypen ""Kommune"".";datatype;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_209363B5_E418_4917_9919_D12ED1CEB3DD;Stedsnavn;Navn på stedet/området/objektet. Her angir registerføreren hvilket språk (og eventuelt opphavsspråket), alfabetkode (styres av systemet), navnestatus, vedtaksmyndighet, primærfunksjon, osv...;datatype;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_3DF2DF08_6D1D_4f7a_96AE_653278820374;Skrivemåte;Her registreres en skrivemåte av stedsnavnet med opplysninger om status (godkjent/avslått/samlevedtak), anbefaling til offentlig bruk, løse tillegg, osv...;datatype;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_757AB54B_82F6_4f94_85EA_8F7BC041884F;Matrikkelenhetreferanse;Mulighet for å koble matrikkelenhet til objekt i SSR for å oppdatere bruksnavn i matrikkelen.;datatype;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_78861AD4_2B14_47a0_8CA5_F10FBAB32A5B;Vegreferanse;Alle vegnavn i matrikkelen skal ha referanse til adressenavn i stedsnavnregisteret.;datatype;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_8D958B5E_A512_4849_B38C_11270C1151C4;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.;datatype;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_07127003_BA99_47c2_8991_68C830269AA0;SpråkprioriteringKode;Kodeliste som angir visningsrekkefølgen til stedsnavn på forskjellig språk. Det er de første fem verdiene i kodene (de norske språkene) som varierer mellom kodene, ellers er det lik (alfabetisk i forhold til ISO-kodeverdien) rekkefølge på språkene som ikke er aktuelle for behandling etter lov om stadnamn.;kodeliste;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_1F43E1E9_F48F_4c8d_B23A_A7262C1D7AC7;Navneobjekttype;Navneobjekttypene som stedsnavn er delt inn i.;kodeliste;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_38430993_2989_4a83_B5E6_D9109AAF5CC2;Navnestatuskode;Kodene angir et hierarki stedsnavna i mellom, som sier noe om hvilket som blir brukt mest, like mye eller ikke er i bruk lengre.;kodeliste;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_56EE3F5B_C4E7_4e54_B6DE_D46170E052F0;Navneobjekthovedgruppe;Hovedgruppeinndelingen av navneobjekttyper.;kodeliste;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_8475EB13_DF86_424d_870D_7A138C6E7500;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_9112B89A_AE29_4d26_BB1B_B91063C041CD;Fylkesnummer;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;kodeliste;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_9739BAE6_D2E6_4423_BF89_5285B1D878A5;LandKode;"Landkoder, subsett av ISO 3166-1 alpha-2 som kun inneholder de landkodene som vi har bruk for for å konvertere SSR til SSR 2.0. Etter produksjonsetting utvides kodelista ved behov. Merk: XZ - ""Internasjonalt farvann"" og ZZ ""Uspesifisert"" er brukerdefinerte koder (tillatt etter ISO-beskrivelsen). Det vil si at koden ikke har noen bestemt betydning i ISO-kodelista, og vår kodeliste må være tilgjengelig for at eksterne parter kan tolke vår bruk av kodeverdiene.";kodeliste;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_A87A92B5_73E1_450d_A228_A3ADD7312915;SpråkKode;Subsett av ISO 639-3 som inneholder trebokstavs-koder de språkene som trengs for å konvertere innholdet fra SSR. Kodelisten kan utvides ved behov etter produksjonssetting.;kodeliste;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_B4B56012_C6AF_409e_80CF_B1020F3CE59C;Navneobjektgruppe;Gruppeinndelingen av navneobjekttypene;kodeliste;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_D49D6D23_99BD_4426_9995_C28C8B27F71B;SkrivemåtestatusKode;skrivemåtestatus;kodeliste;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_E7E7A3E4_683D_481d_A489_37006E2606CF;Sortering1Kode;Kode for sortering av viktighet av stedsnavn, brukes til å vurdere om stedsnavnet skal vises i ulike målestokker og ved konflikt under visning. Alle store bokstaver fra og med A til og med N, A er minst viktig og N er viktigst. N er navn på land store hav osv, mens A er på terrengdetaljer.;kodeliste;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_FA532E22_B38E_4fea_A6CB_C39D511EB1E1;NavnesakstatusKode;"Saksgang/statuser finnes i modellen ""Diagrammer"" i Perforce (stedsnavnDok/trunk/diagrammer)";kodeliste;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAID_03FDCF25_5DC9_4394_9F3A_8CE6F23812FF;område;den geografiske avgrensingen av stemmekretsen.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Sted EAID_03FDCF25_5DC9_4394_9F3A_8CE6F23812FF;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Sted EAID_03FDCF25_5DC9_4394_9F3A_8CE6F23812FF;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Sted EAID_03FDCF25_5DC9_4394_9F3A_8CE6F23812FF;multipunkt;geometritype som benyttes for å representere flere objekter hvor egenskapene med unntak av geometrien er like;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Sted EAID_03FDCF25_5DC9_4394_9F3A_8CE6F23812FF;multikurve;;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Sted EAID_03FDCF25_5DC9_4394_9F3A_8CE6F23812FF;stedsnavn;navn på stedet/området/objektet. Her angir registerføreren hvilket språk (og eventuelt opphavsspråket), alfabetkode (styres av systemet), navnestatus, vedtaksmyndighet, primærfunksjon, osv.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Sted EAID_03FDCF25_5DC9_4394_9F3A_8CE6F23812FF;land;Hvilke land steder ligger i. Tobokstavers kodeliste, subsett av ISO 3166-1 alpha-2.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Sted EAID_03FDCF25_5DC9_4394_9F3A_8CE6F23812FF;navneobjekthovedgruppe;"Hovedgruppene følger i hovedsak Inspire ""NamedPlaceTypeValue"", men populatedPlace og building er samlet under bebyggelse og hydrography er delt mellom sjø og ferskvann.";egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Sted EAID_03FDCF25_5DC9_4394_9F3A_8CE6F23812FF;navneobjektgruppe;Inndeling i kategorier under hver hovedgruppe.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Sted EAID_03FDCF25_5DC9_4394_9F3A_8CE6F23812FF;navneobjekttype;Stedets navneobjekttype er en underinndeling av navneobjektgruppene som igjen er inndeling av navneobjekthovedgruppene.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Sted EAID_03FDCF25_5DC9_4394_9F3A_8CE6F23812FF;sortering;Sorteringsegenskapene skal benyttes til å angi stedets viktighet i forskjellige målestokker (i forhold til andre stedsnavn).;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Sted EAID_03FDCF25_5DC9_4394_9F3A_8CE6F23812FF;språkprioritering;Angir rekkefølgen av navn på forskjellige språk som skal vises på skilt og kart, jf. forskriften § 7 annet ledd.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Sted EAID_03FDCF25_5DC9_4394_9F3A_8CE6F23812FF;matrikkelenhetreferanse;Mulighet for å koble matrikkelenhet til objekt i SSR for å oppdatere bruksnavn i matrikkelen.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Sted EAID_03FDCF25_5DC9_4394_9F3A_8CE6F23812FF;vegreferanse;Alle vegnavn i matrikkelen skal ha referanse til adressenavn i stedsnavnregisteret.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Sted EAID_03FDCF25_5DC9_4394_9F3A_8CE6F23812FF;kommune;Stedets kommunetilknytning avhenger av stedets geografiske beligenhet og viser hvlke kommuner stedet ligger i.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Sted EAID_03FDCF25_5DC9_4394_9F3A_8CE6F23812FF;stedsnummer;Stedsnummer, stedsnavnsnummer og skrivemåtenummer skal sammen utgjøre en såkalt tematisk id som brukes av registerførere som opplslagsnummer. Identifikatoren ligner litt på Gnr/Bnr/Fnr. Stedsnummeret er et løpende nummer systemet gir stedet som en identifikator. Stedsnummeret er unikt og kan ikke brukes om igjen.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Sted EAID_0999B9BE_F015_487a_90B7_C326D3D53920;kommunenummer;Kommunenummer er nummer for å identifisere kommunerer og er et firesifret nummer (eks.: 0101) som er unikt for hver kommune i Norge;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Kommune EAID_0999B9BE_F015_487a_90B7_C326D3D53920;kommunenavn;Navnet på kommunen, navnet vises på flere språk dersom kommunen er flerspråklig.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Kommune EAID_0999B9BE_F015_487a_90B7_C326D3D53920;fylkesnummer;Fylkesnummer er definerte identifikasjonskoder for norske fylker og to territorier (Svalbard og Jan Mayen);egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Kommune EAID_0999B9BE_F015_487a_90B7_C326D3D53920;fylkesnavn;Navnet på fylket, navnet vises på flere språk med riktig rekkefølge på spårkene dersom fylket er flerspråklig.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Kommune EAID_209363B5_E418_4917_9919_D12ED1CEB3DD;offentligBruk;om stedsnavnet har skrivemåtestatuser som gjør at det kan godkjennes for offentlig bruk.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Stedsnavn EAID_209363B5_E418_4917_9919_D12ED1CEB3DD;navnesakstatus;nåværende saksbehandlingsstatus for stedsnavnet og de tilhørende skrivemåtene.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Stedsnavn EAID_209363B5_E418_4917_9919_D12ED1CEB3DD;navnestatus;Nåværende navnestatus (Hovednavn, sidenavn, undernavn, feilført eller historisk).;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Stedsnavn EAID_209363B5_E418_4917_9919_D12ED1CEB3DD;navnesaksstatusdato;Hentes fra fraDato på Skrivemåtestatushistorikk. En gyldighetsdato som forteller når en status startet, f.eks. datoen for et vedtak.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Stedsnavn EAID_209363B5_E418_4917_9919_D12ED1CEB3DD;språk;Angir hvilket språk stedsnavnet hører til, norsk, kvensk, nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk osv.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Stedsnavn EAID_209363B5_E418_4917_9919_D12ED1CEB3DD;stedsnavnnummer;Stedsnummer, stedsnavnsnummer og skrivemåtenummer skal sammen utgjøre en såkalt tematisk id som brukes av registerførere som opplslagsnummer. identifikatoren ligner litt på Gnr/Bnr/Fnr. Stedsnavnsnummer er et løpende nummer (starter på 1) systemet gir stedsnavnet som en identifikator. stedsnavnsnummeret er kun unikt under ett stedsnummer og kan ikke brukes om igjen for dette stedet.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Stedsnavn EAID_209363B5_E418_4917_9919_D12ED1CEB3DD;skrivemåte;den skrivemåten av stedsnavnet som har en status som gjør at den anbefales til offentlig bruk.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Stedsnavn EAID_209363B5_E418_4917_9919_D12ED1CEB3DD;annenSkrivemåte;de andre skrivemåtene av stedsnavnet som ikke er anbefalt for offentlig bruk.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Stedsnavn EAID_3DF2DF08_6D1D_4f7a_96AE_653278820374;komplettskrivemåte;langform av alle skrivemåter avledet fra vanligste kasus for variasjonstillegg, kjernenavn og funksjonstillegg og med korrekt innbyrdes rekkefølge beskrevet i egenskapen rekkefølge.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Skrivemåte EAID_3DF2DF08_6D1D_4f7a_96AE_653278820374;skrivemåtestatus;henter gjeldende status (godkjent, vedtak, privat osv.) og prioritering for skrivemåten fra datatypen.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Skrivemåte EAID_3DF2DF08_6D1D_4f7a_96AE_653278820374;statusdato;"hentes fra ""fraDato"" på Skrivemåtestatushistorikk. En gyldighetsdato som forteller når en status startet, f.eks. datoen for et vedtak.";egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Skrivemåte EAID_3DF2DF08_6D1D_4f7a_96AE_653278820374;skrivemåtenummer;stedsnummer, stedsnavnsnummer og skrivemåtenummer skal sammen utgjøre en såkalt tematisk id som brukes av registerførere som opplslagsnummer. Identifikatoren ligner litt på Gnr/Bnr/Fnr.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Skrivemåte EAID_52BE2EBE_0F45_48cc_AA7A_6BF13C628540;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Fellesegenskaper EAID_52BE2EBE_0F45_48cc_AA7A_6BF13C628540;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen).;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Fellesegenskaper EAID_52BE2EBE_0F45_48cc_AA7A_6BF13C628540;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Fellesegenskaper EAID_757AB54B_82F6_4f94_85EA_8F7BC041884F;matrikkelId;Unik vegId for vegreferanser og unik matrikkelenhetId for matrikkelenhetreferanser.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Matrikkelenhetreferanse EAID_757AB54B_82F6_4f94_85EA_8F7BC041884F;oppdateringsdato;Dato for siste oppdatering av matrikkelreferanse.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Matrikkelenhetreferanse EAID_757AB54B_82F6_4f94_85EA_8F7BC041884F;registreringsdato;Dato for registrering av matrikkelreferanse.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Matrikkelenhetreferanse EAID_757AB54B_82F6_4f94_85EA_8F7BC041884F;kommunenummer;Kommunenummer fra matrikkelen.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Matrikkelenhetreferanse EAID_757AB54B_82F6_4f94_85EA_8F7BC041884F;gaardsnummer;Gårdsnummer fra matrikkelen.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Matrikkelenhetreferanse EAID_757AB54B_82F6_4f94_85EA_8F7BC041884F;bruksnummer;Bruksnummer fra matrikkelen.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Matrikkelenhetreferanse EAID_757AB54B_82F6_4f94_85EA_8F7BC041884F;festenummer;Festenummer fra matrikkelen.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Matrikkelenhetreferanse EAID_757AB54B_82F6_4f94_85EA_8F7BC041884F;seksjonsnummer;Seksjonsnummer fra matrikkelen.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Matrikkelenhetreferanse EAID_78861AD4_2B14_47a0_8CA5_F10FBAB32A5B;matrikkelId;Unik vegId for vegreferanser og unik matrikkelenhetId for matrikkelenhetreferanser.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Vegreferanse EAID_78861AD4_2B14_47a0_8CA5_F10FBAB32A5B;oppdateringsdato;Dato for siste oppdatering av matrikkelreferanse.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Vegreferanse EAID_78861AD4_2B14_47a0_8CA5_F10FBAB32A5B;registreringsdato;Dato for registrering av matrikkelreferanse.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Vegreferanse EAID_78861AD4_2B14_47a0_8CA5_F10FBAB32A5B;kommunenummer;4 sifret kommunenummer.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Vegreferanse EAID_78861AD4_2B14_47a0_8CA5_F10FBAB32A5B;adressekode;Unik kode for vegen i matrikkelen i gjeldende kommune.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Vegreferanse EAID_8D958B5E_A512_4849_B38C_11270C1151C4;lokalId;lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Identifikasjon EAID_8D958B5E_A512_4849_B38C_11270C1151C4;navnerom;navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no;egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Identifikasjon EAID_8D958B5E_A512_4849_B38C_11270C1151C4;versjonId;identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans);egenskap;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk\Identifikasjon