Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_60898E2F_7FDB_485a_A408_5AB0160AFDB5;Gangfelt Tillatte verdier;;diagram;2.13;Ukjent;Gangfelt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_7AA62B02_BCAF_415e_BFF1_660F7C2FDCC9;Gangfelt Assosiasjoner;;diagram;2.13;Ukjent;Gangfelt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_CAA7B721_3D61_42f4_9580_BD5DBA1654F0;Gangfelt Betingelser;;diagram;2.13;Ukjent;Gangfelt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_14242BF4_68E0_419a_9A2B_14EF504BF000;Gangfelt;Oppmerket felt for fotgjengere (1);objekttype;2.13;Ukjent;Gangfelt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gangfelt EAID_8C97D489_ECE5_4f52_B15B_5D66E6C55970;Hevet;Angir om gangfeltet er hevet i forhold til vegplanet.;kodeliste;2.13;Ukjent;Gangfelt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gangfelt EAID_B0F5B487_AFDB_450a_9B85_3B3BEC5C714C;MarkeringAvStriper;Angir hvordan striper er markert;kodeliste;2.13;Ukjent;Gangfelt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gangfelt EAID_D965094D_4B7B_4c90_B870_C2DF7CD04DF6;Belegning_Type;Angir type belegning for gangfeltet.;kodeliste;2.13;Ukjent;Gangfelt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gangfelt EAID_14242BF4_68E0_419a_9A2B_14EF504BF000;stedsangivelse;Stedsnavn hvor forekomst er lokalisert. Evt plassering i forhold til stedsnavn. Detalplassering i kryssområder;egenskap;2.13;Ukjent;Gangfelt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gangfelt\Gangfelt EAID_14242BF4_68E0_419a_9A2B_14EF504BF000;markeringAvStriper;Angir hvordan striper er markert;egenskap;2.13;Ukjent;Gangfelt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gangfelt\Gangfelt EAID_14242BF4_68E0_419a_9A2B_14EF504BF000;hevet;Angir om gangfeltet er hevet i forhold til vegplanet.;egenskap;2.13;Ukjent;Gangfelt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gangfelt\Gangfelt EAID_14242BF4_68E0_419a_9A2B_14EF504BF000;belegning_Type;Angir type belegning for gangfeltet.;egenskap;2.13;Ukjent;Gangfelt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gangfelt\Gangfelt EAID_14242BF4_68E0_419a_9A2B_14EF504BF000;etableringsår;Angir etableringsår for vegobjektet;egenskap;2.13;Ukjent;Gangfelt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gangfelt\Gangfelt EAID_14242BF4_68E0_419a_9A2B_14EF504BF000;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.13;Ukjent;Gangfelt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gangfelt\Gangfelt EAID_14242BF4_68E0_419a_9A2B_14EF504BF000;posisjon;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;2.13;Ukjent;Gangfelt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gangfelt\Gangfelt EAID_14242BF4_68E0_419a_9A2B_14EF504BF000;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.13;Ukjent;Gangfelt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gangfelt\Gangfelt