Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_6D7339AE_E068_42d7_A560_CD819C9D0A5B;KystogSjø-4.0;spesifikasjonen omfatter de objektklassene som er nødvendig for å beskrive kystkontur og havbunntopografi, samt nautisk informasjon om navigasjonsinstallasjoner (fyr og sjømerker), sjøtrafikkreguleringer, vrak etc;fagområdestandard;4.0;Tilbaketrukket;KystogSjø-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0 EAPK_66FF1200_ACA8_47de_867A_931C8E42B7A6;KystogSjø-4.5;;pakke;4.5;Utkast;KystogSjø-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5 EAID_10A5BB87_8AE6_44ce_9DA3_45161C64E1D7;Kyst og Sjø - Avhengigheter;;diagram;;;Kyst og sjø;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø