Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_EDD5B88A_D785_4821_AA4B_EF279578334A;Bruer og tuneller;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, Bruer og tuneller;pakke;4.61;Erstattet;Bruer og tuneller;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Bruer og tuneller EAPK_D5C0DF5C_4BC3_498f_8850_11820C3A6EB9;BygningsmessigeAnlegg;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, BygningsmessigeAnlegg;pakke;4.61;Erstattet;BygningsmessigeAnlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\BygningsmessigeAnlegg EAPK_5D662BEF_6931_44c9_868D_5C47B7DCD6C5;MurerOgGjerder;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, Murer og gjerder;pakke;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder EAPK_EB5CA854_C9D9_407b_A997_AFDBA342B876;TekniskeAnleggKulturLek;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, TekniskeAnleggKulturLekMm;pakke;4.61;Erstattet;TekniskeAnleggKulturLek;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggKulturLek EAPK_4D9964AC_03CC_4708_AAF8_75BBCB0DD740;TekniskeAnleggVannVassdragKyst;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, TekniskeAnleggVannVassdragKyst;pakke;4.61;Erstattet;TekniskeAnleggVannVassdragKyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst EAPK_7BDA0C33_E2B6_4745_926D_73DBF3821FAC;Generelle konsepter;Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6;pakke;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_30F12E7E_9384_4636_8ADA_3135E7B4BE50;Samlediagram bruer, tuneller, bygningsmessige anlegg, murer, gjerder, tekniske anlegg kultur og lek;;diagram;4.61;Erstattet;FKB-BygnAnlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg EAID_D5A9FFEE_8EC4_4755_A387_FD7F43B350D6;Samlediagram tekniske anlegg vassdrag og vann;;diagram;4.61;Erstattet;FKB-BygnAnlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg EAID_86D0A80B_BFF2_4e2d_8315_EF97DC3D280C;Pakkerealisering;;diagram;4.61;Erstattet;FKB-BygnAnlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg