Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_6E8AF73A_016E_478f_94AC_AAC76D7A2E68;Port/Dør Tillatte verdier;;diagram;2.13;Ukjent;Port/Dør;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_4C12C060_E6E6_44cb_9C6E_A1CD5EB65824;Port/Dør Assosiasjoner;;diagram;2.13;Ukjent;Port/Dør;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_6FD30F88_00F2_4441_8768_7D430A807622;Port/Dør Betingelser;;diagram;2.13;Ukjent;Port/Dør;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_FF8811C2_2FAB_40cb_9036_B253E6EEE138;PortDør;Åpning til/fra et rom/område. Kan åpnes og lukkes med dør eller port.;objekttype;2.13;Ukjent;Port/Dør;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Port/Dør EAID_51CEFCBF_62CF_4b59_959A_75B987192A1A;BruksområdePortDør;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;kodeliste;2.13;Ukjent;Port/Dør;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Port/Dør EAID_92F77158_C15B_4c35_92ED_C01BF8A5A74B;TypePortDør;Angir hvilken type vegobjektet er av;kodeliste;2.13;Ukjent;Port/Dør;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Port/Dør EAID_D103727E_B5D2_46a1_A134_29AB2905108F;MaterialePortDør;Angir materiale;kodeliste;2.13;Ukjent;Port/Dør;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Port/Dør EAID_D2A5C3F5_EFAC_4293_BFFB_C55B5810BEBC;Branndør;Angir om døren er godkjent branndør;kodeliste;2.13;Ukjent;Port/Dør;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Port/Dør EAID_FF8811C2_2FAB_40cb_9036_B253E6EEE138;bruksområde;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;egenskap;2.13;Ukjent;Port/Dør;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Port/Dør\PortDør EAID_FF8811C2_2FAB_40cb_9036_B253E6EEE138;type;Angir hvilken type vegobjektet er av;egenskap;2.13;Ukjent;Port/Dør;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Port/Dør\PortDør EAID_FF8811C2_2FAB_40cb_9036_B253E6EEE138;materiale;Angir materiale;egenskap;2.13;Ukjent;Port/Dør;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Port/Dør\PortDør EAID_FF8811C2_2FAB_40cb_9036_B253E6EEE138;bredde;Angir bredde av vegobjektet Enhet: Meter;egenskap;2.13;Ukjent;Port/Dør;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Port/Dør\PortDør EAID_FF8811C2_2FAB_40cb_9036_B253E6EEE138;høyde;Angir egenhøyde av vegobjektet Enhet: Meter;egenskap;2.13;Ukjent;Port/Dør;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Port/Dør\PortDør EAID_FF8811C2_2FAB_40cb_9036_B253E6EEE138;branndør;Angir om døren er godkjent branndør;egenskap;2.13;Ukjent;Port/Dør;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Port/Dør\PortDør EAID_FF8811C2_2FAB_40cb_9036_B253E6EEE138;byggeår;Angir byggeår for vegobjektet;egenskap;2.13;Ukjent;Port/Dør;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Port/Dør\PortDør EAID_FF8811C2_2FAB_40cb_9036_B253E6EEE138;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.13;Ukjent;Port/Dør;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Port/Dør\PortDør EAID_FF8811C2_2FAB_40cb_9036_B253E6EEE138;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.13;Ukjent;Port/Dør;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Port/Dør\PortDør