Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_697049FF_2C0A_4c6f_AF85_E441C5FA4558;Kodelister;;diagram;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5 EAID_19B506D3_5038_4bc7_8CE0_EF5DDB5C4F98;Hovedskjema;;diagram;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5 EAID_2398CE11_5784_4da1_9ED8_F04EF59CEF9C;AktsomhetOmr;område hvor det er begrunnet mistanke om at grunnen er forurenset.;objekttype;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn EAID_764251F0_79BC_4770_A02A_C1E1D545F068;AktsomhetIndustriVirksomhet;hvor det er gjort en historisk nedtegning av virksomhet/aktivitet som kan innebære at grunnen er forurenset.;objekttype;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn EAID_8DB1576F_66AD_406b_A190_FC17A188B15A;AnnenAktsomhetForurensning;Lokalitet hvor det er begrunnet mistanke om at grunnen er forurenset.;objekttype;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn EAID_B2AC9087_6FC4_4578_8B27_0CA152F67FEA;NedgravdOljetank;Lokalitet hvor det er eller har vært nedgravd oljetank(er).;objekttype;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn EAID_BA0416B3_406F_422d_B87C_9E74A3BDAE33;ByjordOmr;Jord forurenset som følge av vanlige byaktiviteter. Eks. bruk av bly og tjærestoffer på treverk. Innenfor byjordsområdet er det sannsynlig at 10% av arealet har konsentrasjoner som overskrider anbefalt grense for lekeareal.;objekttype;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn EAID_F5E83A0E_FEDC_4149_A76A_956A0D3F9D08;Prøvepunkt;lokalitet hvor det er tatt prøve(r) for kjemisk analyse.;objekttype;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn EAID_FBD729C8_918D_4a15_A2C1_EB895E464E2C;AktsomhetOmrGrense;Avgrensing av aktsomhetsområder. Beholdes dersom området er frigitt etter nærmere undersøkelser.;objekttype;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn EAID_63B8C0F1_E611_428c_BA0E_B05425B9DB30;ForurensningHovedgruppe;angir hvilke hovedtyper av forurensning som man antar er til stede på lokaliteten;kodeliste;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn EAID_ABD58F94_97D2_4e34_803D_833FB84B418D;AnnenAktsomhetType;tom kodeliste;kodeliste;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn EAID_ADDAD16C_14FE_4b12_8E1C_B0E7774151C1;NACE;tom kodeliste, NACE registeret er tilgjengelig på nettet: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html;kodeliste;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn EAID_C242DBF7_91EF_4456_87FC_AE378D439F54;Dokumentasjonstype;type dokumentasjon som foreligger for den enkelte lokalitet, og som ligger til grunn for vurderingene;kodeliste;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn EAID_C568E2A8_4C3C_4bc9_9DA9_08910FFFC2AB;ForurensetGrunnType;grov inndeling av forurenset grunn lokaliteter;kodeliste;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn EAID_D1C8D1C0_D3C0_4f15_88D9_424F9B690CCD;ArealbrukRestriksjon;om det foreligger restriksjoner på arealbruk på eiendommen;kodeliste;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn EAID_2398CE11_5784_4da1_9ED8_F04EF59CEF9C;område;objektets arealmessige utstrekning;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\AktsomhetOmr EAID_2398CE11_5784_4da1_9ED8_F04EF59CEF9C;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\AktsomhetOmr EAID_2398CE11_5784_4da1_9ED8_F04EF59CEF9C;dokumentasjonstype;type dokumentasjon som foreligger for den enkelte lokalitet, og som ligger til grunn for vurderingene ;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\AktsomhetOmr EAID_2398CE11_5784_4da1_9ED8_F04EF59CEF9C;muligForurensetGrunnType;grov inndeling av lokalitet/område som kan være forurenset ;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\AktsomhetOmr EAID_2398CE11_5784_4da1_9ED8_F04EF59CEF9C;muligforurensning;angir hvilke hoedtype(r) av forurensning som man antar er til stede i lokalitet/område ;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\AktsomhetOmr EAID_2398CE11_5784_4da1_9ED8_F04EF59CEF9C;aktsomhetOmrNavn;navn på lokalitet/område;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\AktsomhetOmr EAID_2398CE11_5784_4da1_9ED8_F04EF59CEF9C;nøyaktighet;punktstandardavvik i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\AktsomhetOmr EAID_2398CE11_5784_4da1_9ED8_F04EF59CEF9C;påvirkningsgrad;angir i hvilken grad lokaliteten påvirker sine omgivelser. Merknad: Påvirkningsgraden er vurdert ut fra tilgjengelig informasjon om den enkelte lokalitet. En lokalitet endrer påvirkningsgrad hvis gjennomførte tiltak eller undersøkelser gir grunn til det ;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\AktsomhetOmr EAID_2398CE11_5784_4da1_9ED8_F04EF59CEF9C;saksnummer;;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\AktsomhetOmr EAID_2398CE11_5784_4da1_9ED8_F04EF59CEF9C;supplerendeBeskrivelse;Kommentar-tillegg;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\AktsomhetOmr EAID_2398CE11_5784_4da1_9ED8_F04EF59CEF9C;frigittOmråde;;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\AktsomhetOmr EAID_764251F0_79BC_4770_A02A_C1E1D545F068;bransje;bransjekode fra NACE standarden;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\AktsomhetIndustriVirksomhet EAID_764251F0_79BC_4770_A02A_C1E1D545F068;bransjeStoffMatrisse;URL som peker til dokument med oversikt over hvilke kjemiske stoff som er knyttet til en den enkelte bransje Kommentar-tillegg;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\AktsomhetIndustriVirksomhet EAID_764251F0_79BC_4770_A02A_C1E1D545F068;driftsperiode;;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\AktsomhetIndustriVirksomhet EAID_764251F0_79BC_4770_A02A_C1E1D545F068;organisasjonsnummer;nisifret nummer som benyttes til å identifisere bl. a. selskap, andre juridisk personer og enmannsforetak i Brønnøysund-registeret Merknad: Organisasjonsnummer tildeles ved registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret ;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\AktsomhetIndustriVirksomhet EAID_8DB1576F_66AD_406b_A190_FC17A188B15A;annenAktsomhetType;;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\AnnenAktsomhetForurensning EAID_B2AC9087_6FC4_4578_8B27_0CA152F67FEA;datoFjernet;tidspunkt da tidligere nedgravd oljetank ble gravd opp og fjernet;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\NedgravdOljetank EAID_B2AC9087_6FC4_4578_8B27_0CA152F67FEA;datoNedgravd;tidspunkt oljetanken ble gravd ned i grunnen;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\NedgravdOljetank EAID_B2AC9087_6FC4_4578_8B27_0CA152F67FEA;verifiseringsdato;;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\NedgravdOljetank EAID_B2AC9087_6FC4_4578_8B27_0CA152F67FEA;volum;volumet på oljetank;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\NedgravdOljetank EAID_B2AC9087_6FC4_4578_8B27_0CA152F67FEA;datoGjengravd;;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\NedgravdOljetank EAID_F5E83A0E_FEDC_4149_A76A_956A0D3F9D08;ansvarligOrganisasjon;opplysninger om utførende organisasjon;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\Prøvepunkt EAID_F5E83A0E_FEDC_4149_A76A_956A0D3F9D08;kjemiskAnalyse;URL til kjemiske analysedata;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\Prøvepunkt EAID_F5E83A0E_FEDC_4149_A76A_956A0D3F9D08;posisjon;;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\Prøvepunkt EAID_FBD729C8_918D_4a15_A2C1_EB895E464E2C;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\AktsomhetOmrGrense EAID_FBD729C8_918D_4a15_A2C1_EB895E464E2C;målemetode;;egenskap;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn\AktsomhetOmrGrense