Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_43CE8C52_BB71_4ee3_86C8_49ED68E7B898;InformasjonsmodellBygg;;diagram;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 EAID_DFF340B1_BBF1_4ead_8A2F_6CB915BCA5E0;KodelisterBygg;;diagram;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 EAID_6144DEB8_0730_43e9_83D4_3860AB3FCB6E;DatatyperBygg;;diagram;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 EAID_13280DFE_5350_4b18_9056_2E5E61D92041;SOSI-objekt Bygningspunkt;;diagram;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 EAID_23F32BE6_03F5_4825_AD70_2818F3A23888;Bygg;Omfatter bygning og bygningsendring. Se definisjon på disse.;objekttype;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 EAID_2D7A5DFF_C0C8_40db_8000_EDA0CD20CCDC;SOSI_ObjektMatrikkelEnkel;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 EAID_4AA2080E_A65A_4678_B0B2_C881FFAD8D76;SOSI_ObjektAdresseOgBygningspunkt;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 EAID_56F5CC2B_A237_42b7_9928_9BF231E9E52A;Bygning;"Bygning er matrikkelens representasjon av en planlagt, under oppføring, fullført eller av en eller annen grunn utgått bygning. Alle bygninger oppført etter 1983 er registrert. I enkelte kommuner har man registrert samtlige bygninger. En bygning er identifisert med sitt bygningsnummer som er unikt på tvers av kommuner. Enhver bygning har en bygningsstatus som angir tilstand ved siste registrering. Det lagres også historikk for dette. En bygning har en eller flere bruksenheter som beskriver logiske enheter ved bygningen (leiligheter, lokaler). Hver av disse kan ha en egen knytning til adresse og matrikkelenhet. For bygninger registreres enkelte endringer slik at det er mulig å se hva de enkelte endringer medførte for bygningen. Dette er aktuelt for ombygginger og tilbygging som medfører byggesaksbehandlinger. Dette blir gjort ved at det registreres en ""bygningsendring"" når endringen påbegynnes. Ved bygningsendringens ferdigstilling vil bygningen endres med verdier fra bygningsendringen. Merknad: Bygninger over 15 kvadratmeter skal registreres i matrikkelen";objekttype;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 EAID_9B8429EF_CDE2_4568_BD54_226B0EC57A24;historikk over bygningsstatuser;Hvilken status (lovlige status for bygningstiltak) en bygning har eller har gjennomgått. Inneholder historikk.;objekttype;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 EAID_B0063C0F_70F7_44aa_87E6_12C1DBD48CD8;Bygningsendring;Endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. Bygningsendringer føres inn fortløpende med endringsløpenummer, og type bygningsendring går fram av matrikkelen i de enkelte tilfeller.;objekttype;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 EAID_408BE4D7_0694_457e_849C_2A3E04ED557F;SefrakIdent;sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnummer og husløpenummer Merknad: Er entydig identifisering av sefrakminner, og alle tre delene må være utfylt.;datatype;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 EAID_CB783CAD_DB92_4a7e_8324_76FACD91FAA8;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 EAID_54A295E2_3691_423c_95E6_3D5C2DC0AC13;OpprinnelsesKode;angir hvordan bygget opprinnelig ble registrert.;kodeliste;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 EAID_56A034DD_9B3A_4d0a_B5D3_36F87870430F;BygningsendringKode;Koder for hvordan bygningsendring bygningsmessig ligger i forhold til hovedbygget.;kodeliste;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 EAID_6CB4EEF8_4EB7_45bb_8454_A96780C3970C;BygningsstatusKode;Lovlige statuser for bygningstiltak.;kodeliste;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 EAID_9280DDCA_D915_4b2e_9255_EDEDC019EE26;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 EAID_BD616847_10AC_4e4f_A4C9_9D410878D857;BygningstypeKode;beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til., - unntatt de skjermingsverdige bygningstypene.;kodeliste;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 EAID_C0B0E465_DB89_4c73_9167_D1AD93772F35;NaringsgruppeKode;Lovlige koder for næringsgruppe som bygning kan tilhøre;kodeliste;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 EAID_23F32BE6_03F5_4825_AD70_2818F3A23888;bygningsnummer;En entydig identifikasjon av bygningen. Bygningsnumrene er unike på landsbasis, og tildeles automatisk.;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\Bygg EAID_23F32BE6_03F5_4825_AD70_2818F3A23888;bygningsstatus;Viser bygningens nåværende status. Merknad: I spesielle tilfeller kan et bygg få igangsettingstillatelse og ferdigattest for en del av bygget, og så igangsettingstillatelse for en annen del.;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\Bygg EAID_23F32BE6_03F5_4825_AD70_2818F3A23888;sefrakIdent;"sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnummer og husløpenummer ";egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\Bygg EAID_23F32BE6_03F5_4825_AD70_2818F3A23888;registrert i kulturminneregister;angir om bygget har registrert kulturminner fra Askeladden eller ikke. ;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\Bygg EAID_23F32BE6_03F5_4825_AD70_2818F3A23888;registrert i SEFRAK-registeret;angir om bygget er registrert i SEFRAK registeret. SEFRAK inneholder bygninger bygd før 1900 eventuelt 1945 i deler av Nord-Norge.;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\Bygg EAID_23F32BE6_03F5_4825_AD70_2818F3A23888;næringsgruppe;Hvilken næringsgruppe som opptar størst andel av samlet areal i bygget. Unntak: Dersom bolig er kombinert med annen næring skal bygget ikke gis næringsgruppe bolig. ;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\Bygg EAID_23F32BE6_03F5_4825_AD70_2818F3A23888;opprinnelse;angir hvordan bygget opprinnelig ble registrert.;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\Bygg EAID_23F32BE6_03F5_4825_AD70_2818F3A23888;kommune;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. ;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\Bygg EAID_23F32BE6_03F5_4825_AD70_2818F3A23888;kommunenavn;Navn (norsk) på en kommune;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\Bygg EAID_2D7A5DFF_C0C8_40db_8000_EDA0CD20CCDC;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\SOSI_ObjektMatrikkelEnkel EAID_2D7A5DFF_C0C8_40db_8000_EDA0CD20CCDC;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\SOSI_ObjektMatrikkelEnkel EAID_408BE4D7_0694_457e_849C_2A3E04ED557F;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\SefrakIdent EAID_408BE4D7_0694_457e_849C_2A3E04ED557F;sefrakKommune;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\SefrakIdent EAID_408BE4D7_0694_457e_849C_2A3E04ED557F;registreringskretsnummer;Registreringskretsnummer er Riksantikvarens oppdeling av kommunen. Tilsvarer gamle kirkekretser. Må være større enn 0.;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\SefrakIdent EAID_408BE4D7_0694_457e_849C_2A3E04ED557F;husløpenummer;Løpenummer innen kretsnummer. Er entydig nøkkel for kulturminne sammen med kommune og kretsnummer.;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\SefrakIdent EAID_4AA2080E_A65A_4678_B0B2_C881FFAD8D76;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\SOSI_ObjektAdresseOgBygningspunkt EAID_4AA2080E_A65A_4678_B0B2_C881FFAD8D76;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\SOSI_ObjektAdresseOgBygningspunkt EAID_4AA2080E_A65A_4678_B0B2_C881FFAD8D76;stedfestingVerifisert;angivelse om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert);egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\SOSI_ObjektAdresseOgBygningspunkt EAID_56F5CC2B_A237_42b7_9928_9BF231E9E52A;representasjonspunkt;Representasjonspunkt for bygningen. Punktet angis med geometritypen Punkt definert i SOSI Skal plasseres innenfor bygningens omriss. Punkt registreres også uten at en har omrisset, men da settes ikke kvalitetsmerket for at den er verifisert mot bygningens omriss.;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\Bygning EAID_56F5CC2B_A237_42b7_9928_9BF231E9E52A;bygningstype;Bygningstype sier hva bygningen er brukt til;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\Bygning EAID_9B8429EF_CDE2_4568_BD54_226B0EC57A24;bygningsstatus;Hvilken status, f.eks. at ferdigattest er gitt. Er en av gitte, lovlige statuser.;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\historikk over bygningsstatuser EAID_9B8429EF_CDE2_4568_BD54_226B0EC57A24;bygningshistorikkdato;Datoen hvor bygningen nådde bygningstiltak-statusen. Kan mangle.;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\historikk over bygningsstatuser EAID_9B8429EF_CDE2_4568_BD54_226B0EC57A24;registrert dato;Dato for registrering;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\historikk over bygningsstatuser EAID_B0063C0F_70F7_44aa_87E6_12C1DBD48CD8;representasjonspunkt;Representasjonspunkt for bygningsendringen. Punktet angis med geometritypen Punkt definert i SOSI Kommunen velger selv om tilbygget skal ha eget representasjonspunkt.;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\Bygningsendring EAID_B0063C0F_70F7_44aa_87E6_12C1DBD48CD8;bygningsendringstype;Hvordan bygningsendringen er bygget i forhold til bygningen;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\Bygningsendring EAID_B0063C0F_70F7_44aa_87E6_12C1DBD48CD8;endringsløpenummer;løpende nummerering av bygningsendringer til en bygning;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\Bygningsendring EAID_CB783CAD_DB92_4a7e_8324_76FACD91FAA8;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\Identifikasjon EAID_CB783CAD_DB92_4a7e_8324_76FACD91FAA8;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\Identifikasjon EAID_CB783CAD_DB92_4a7e_8324_76FACD91FAA8;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;1.0;Utkast;BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501\Identifikasjon