Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_CAB01F9B_8355_4e91_8257_54A61E4BB62A;Modeller med interne kodelister;;pakke;1.0;;Modeller med interne kodelister;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Modeller med interne kodelister EAPK_3B1EA5AD_ED16_428f_B042_76E31F34499A;Havnedata;Havnedata er detaljert geografisk informasjon om havner/kaier og tilhørende objekter. Dataene inneholder mulighet for å bruke koblingsnøkler for å koble de geografiske objektene til bakenforliggende systemer med ytterligere informasjon om havnene. Brukerne av havnedataene er havnemyndighetene selv og brukerne av havna. I tillegg er Kystverket og Forsvaret viktige interessenter i datasettet. Spesifikasjonen er laget med tanke for forvaltning i en sentral base etter samme forvaltningskonsept som Sentral FKB. ;produktspesifikasjon;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAPK_20E0E628_8F16_40da_96C9_8CDF9AA5ED19;Havnedata;Detaljert informasjon om havner, kaier og tilhørende objekter, som havneanlegg, kaifront, vannuttak, tilkoblingspunkt for strøm, beredskapsutstyr, sensorer, avfallspunkt, kraner, slipp, fender, fortøyningsinnretninger, tømmestasjon, gjerder, m.fl. Reguleringer i form av lovverk, regler, restriksjoner eller annet som er relatert til havn og har en geografisk avgrensning som kan kartfestes, inngår også i standarden. Spesifikasjonen er laget med tanke for forvaltning i en sentral database bygd på NGIS-forvaltningsplattformen etter samme forvaltningskonsept som SFKB. ;produktspesifikasjon;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAPK_C16CDD5B_1CCF_419a_89B6_662BB543D4AC;Havnedata;Detaljert geografisk informasjon om havner/kaier og tilhørende objekter. Dataene inneholder mulighet for å bruke koblingsnøkler for å koble de geografiske objektene til bakenforliggende systemer med ytterligere informasjon om havnene. Brukerne av havnedataene er havnemyndighetene selv og brukerne av havna. I tillegg er Kystverket og Forsvaret viktige interessenter i datasettet. Spesifikasjonen er laget med tanke for forvaltning i en sentral base etter samme forvaltningskonsept som Sentral FKB. ;produktspesifikasjon;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAPK_37A45246_BDA2_457b_BF8E_3EF9F43B9E50;Havnedata;Havnedata er detaljert geografisk informasjon om havner/kaier og tilhørende objekter. Dataene inneholder mulighet for å bruke koblingsnøkler for å koble de geografiske objektene til bakenforliggende systemer med ytterligere informasjon om havnene. Brukerne av havnedataene er havnemyndighetene selv og brukerne av havna. I tillegg er Kystverket og Forsvaret viktige interessenter i datasettet. Spesifikasjonen er laget med tanke for forvaltnig i en sentral base etter samme forvaltningskonsept som Sentral FKB. ;produktspesifikasjon;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAPK_1B8C8B9B_8B65_4225_ACFF_C278598E5AE1;Havnedata;Detaljert informasjon om havner, kaier og tilhørende objekter, som havneanlegg, kaifront, vannuttak, tilkoblingspunkt for strøm, beredskapsutstyr, sensorer, avfallspunkt, kraner, slipp, fender, fortøyningsinnretninger, tømmestasjon, gjerder, m.fl. Reguleringer i form av lovverk, regler, restriksjoner eller annet, som er relatert til havn og har en geografisk avgrensning som kan kartfestes, inngår også i standarden. Spesifikasjonen er laget med tanke for forvaltning i en sentral database bygd på NGIS-forvaltningsplattformen etter samme forvaltningskonsept som SFKB. ;produktspesifikasjon;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata