Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_B43BD596_3AB7_4e4d_B885_1B7BF310A158;Veglenke;Pakke med objekttypen som representerer lenker i vegnettet;pakke;1.0;Gyldig;Veglenke;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Veglenke EAPK_20C30F28_2AED_48c5_AA20_7856698F5A94;NVDB objekttyper;Pakke med objekter hentet ut fra NVDB objektkatalogen;pakke;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper EAPK_09349999_3DE8_4a13_827A_F9EF2B044769;Fellesegenskaper;Pakke med abstrakte objekter som inneholder fellesegenskaper som arves ut i objektene;pakke;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper EAPK_F44ED137_547A_4634_A281_A037D809E804;Datatyper og kodelister;Pakke med alle datatyper og kodelister som brukes i datasettet;pakke;1.0;Gyldig;Datatyper og kodelister;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister EAID_41AB552C_3696_4c31_9AFC_71A18B489FC0;Realisering av fellesegenskaper;;diagram;2.0.2;Gyldig;Elveg 2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-testElveg-test EAID_C5A28CCE_3AB5_45a9_807A_9440E22E05A4;Realisering av kodelister;;diagram;2.0.2;Gyldig;Elveg 2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-testElveg-test EAID_4B2A6E0D_E4CF_4934_9F11_738CF6F748B6;Realisering av Veglenke og NVDB objekttyper;;diagram;2.0.2;Gyldig;Elveg 2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-testElveg-test EAID_C47701B7_35EA_46cc_BD58_A34B510512F1;Hoveddiagram;;diagram;2.0.2;Gyldig;Elveg 2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-testElveg-test EAID_786DFA49_F70D_46fb_AE0F_42602BE27547;Realisering av datatyper;;diagram;2.0.2;Gyldig;Elveg 2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-testElveg-test EAID_2D6A2929_F714_42cb_A888_52C7C9EBA134;Pakkerealisering Elveg 2.0;;diagram;2.0.2;Gyldig;Elveg 2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-testElveg-test EAID_7E5286CB_AF94_43fe_AE45_EF032B180AD9;Veglenke med datatyper og kodelister;;diagram;2.0.2;Gyldig;Elveg 2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-testElveg-test EAID_861E27AA_40A0_49ca_AF53_0ADBE508D2D0;NVDB-objekter med kodelister;;diagram;2.0.2;Gyldig;Elveg 2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-testElveg-test EAID_F0BE4EFF_D988_4b4a_8C27_A0AC91385F72;Fellesegenskaper med datatyper og kodelister;;diagram;2.0.2;Gyldig;Elveg 2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-testElveg-test