Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_B5C5742F_DF30_4273_BF51_673A29D2665B;Analyse;;pakke;1.0;Ukjent;Analyse;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellNaturvern\Analyse EAPK_10BB4651_A29D_4353_B7AD_8329462C8638;Tiltak;;pakke;1.0;Ukjent;Tiltak;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellNaturvern\Tiltak EAID_65F9F9EC_B1B8_4f5d_831D_6B5F9F41D29C;FagmodellNaturvern;;diagram;0.1;Ukjent;FagmodellNaturvern;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellNaturvern EAID_4B46D682_08F3_47ea_93EB_18E6C2E21C90;FagmodellNaturvern Kodeliste;;diagram;0.1;Ukjent;FagmodellNaturvern;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellNaturvern EAID_28AC864C_1054_44ad_8E13_1D88783E04F9;NaturvernElementSamling;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellNaturvern;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellNaturvern EAID_75AB5988_2539_4ebd_AA32_FC8201A21839;FagmodellNaturvern;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellNaturvern;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellNaturvern EAID_C4B3F682_A457_4206_B07F_512750C60602;Hensynssone;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellNaturvern;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellNaturvern EAID_D258F9CB_A4C9_4986_9753_E889245D3EFE;NaturvernElement;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellNaturvern;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellNaturvern EAID_EFB6F919_2CEE_4113_9E1F_C7787A1FB688;DataKildevurdering;;kodeliste;0.1;Ukjent;FagmodellNaturvern;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellNaturvern EAID_C4B3F682_A457_4206_B07F_512750C60602;dataKildevurdering;;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellNaturvern;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellNaturvern\Hensynssone