Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_95CAE0FB_4BAB_4e9b_BF53_207B7FD91484;Generelle elementer;pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0 Merknad: Kopieres direkte inn i de enkelte FKB-datasettene;pakke;1.0;Gyldig;Generelle elementer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.1\Generelle elementer EAPK_116AA5B0_53ED_4d0e_8156_C8D543AB3251;Driftsområder;Inneholder elementer fra SOSI Areal 4.0 Driftsområder;pakke;5.0.1;Gyldig;Driftsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.1\Driftsområder EAPK_AFDF3A71_96D1_4ec4_A36A_9F61E9A601B2;Fritidsområder;Inneholder elementer fra SOSI Areal 4.0 Fritidsområder;pakke;5.0.1;Gyldig;Fritidsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.1\Fritidsområder EAPK_013F002B_9DF6_4ae6_90A7_29430E8B7B7A;Kulturområder;Inneholder elementer fra SOSI Areal 4.0 Kulturområder;pakke;5.0.1;Gyldig;Kulturområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.1\Kulturområder EAID_ECBDF65A_F51D_4397_A707_BF6812481150;Oversiktsdiagram;;diagram;5.0.1;Gyldig;FKB-Arealbruk-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.1 EAID_FC1041B6_10FC_47fd_8AD4_78AD959469B2;Pakkerealisering;;diagram;5.0.1;Gyldig;FKB-Arealbruk-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.1