Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_3AFDAA1C_2EE2_4134_9EE0_B0330B7F722E;Undergang Tillatte verdier;;diagram;2.21;Ukjent;Undergang;NVDB\NVDB DatakatalogenNVDB Datakatalogen EAID_26995C1C_E898_48eb_AC47_8BB84098A801;Undergang Assosiasjoner;;diagram;2.21;Ukjent;Undergang;NVDB\NVDB DatakatalogenNVDB Datakatalogen EAID_6F10DF60_7E3D_44e6_ADF0_BB6F63FDE855;Undergang Betingelser;;diagram;2.21;Ukjent;Undergang;NVDB\NVDB DatakatalogenNVDB Datakatalogen EAID_2C69164D_56E7_405f_9B42_089E5DA89CD0;Undergang;Passasje for trafikk av ulik art (kjørende, gående, dyr) under bru eller mindre bygning. Se også Tunnelløp og Høydegrensning;objekttype;2.21;Ukjent;Undergang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang EAID_70337056_2EF2_4218_BCCD_D46C28073061;GårUnder;Angir hva som er begrensning i høyde. Hva vegen går under;kodeliste;2.21;Ukjent;Undergang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang EAID_7D05F78D_D1ED_407c_9F9B_1E186E323797;VedlikeholdsansvarligUndergang;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet;kodeliste;2.21;Ukjent;Undergang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang EAID_AEBF4E12_6252_43ed_913D_7930BBBD24B8;BelysningUndergang;Angir om det er belysning i undergangen;kodeliste;2.21;Ukjent;Undergang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang EAID_DA060142_0198_43e0_AA2F_767E6D65B0B3;EierUndergang;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;kodeliste;2.21;Ukjent;Undergang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang EAID_2C69164D_56E7_405f_9B42_089E5DA89CD0;belysning;Angir om det er belysning i undergangen;egenskap;2.21;Ukjent;Undergang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang\Undergang EAID_2C69164D_56E7_405f_9B42_089E5DA89CD0;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;egenskap;2.21;Ukjent;Undergang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang\Undergang EAID_2C69164D_56E7_405f_9B42_089E5DA89CD0;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;egenskap;2.21;Ukjent;Undergang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang\Undergang EAID_2C69164D_56E7_405f_9B42_089E5DA89CD0;gårUnder;Angir hva som er begrensning i høyde. Hva vegen går under;egenskap;2.21;Ukjent;Undergang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang\Undergang EAID_2C69164D_56E7_405f_9B42_089E5DA89CD0;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.21;Ukjent;Undergang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang\Undergang EAID_2C69164D_56E7_405f_9B42_089E5DA89CD0;merknad;Permanent merknad til aktuell forekomst;egenskap;2.21;Ukjent;Undergang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang\Undergang EAID_2C69164D_56E7_405f_9B42_089E5DA89CD0;navn;Gir navn til undergang;egenskap;2.21;Ukjent;Undergang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang\Undergang EAID_2C69164D_56E7_405f_9B42_089E5DA89CD0;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.21;Ukjent;Undergang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang\Undergang EAID_2C69164D_56E7_405f_9B42_089E5DA89CD0;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet;egenskap;2.21;Ukjent;Undergang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang\Undergang