Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_FFB4C923_3CE5_419a_B6BE_DF2A843AE41B;Bioma-4.0;spesifikasjonen omfatter leve- og funksjonsområder for arter av vilt, virvelløse dyr, planter og fisk;fagområdestandard;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAPK_F3E39E1D_483B_4122_A66B_94337FB8B928;Bioma-4.1;spesifikasjonen omfatter naturtyper etter DN’s håndbøker og arter som leve- og funksjonsområder for arter av vilt, virvelløse dyr, planter og fisk;fagområdestandard;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_A54A1F7E_F413_4fba_9C88_38634AE5C1C5;Bioma - avhengigheter;;diagram;;;Bioma;SOSI Generell objektkatalog\Bioma