Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_FF0B3478_7864_4a07_856F_E930A29344C3;Geologi Generell del 4.0;objekter og egenskaper som er overordnet alle databeskrivelseskapittlene for geologi. Spesielt gjelder dette kvalitets- og metadataparametre som ikke inngår i SOSI-standarden, og som er nødvendig for en forsvarlig dokumentasjon av en geologisk kartlegging/registrering. Spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i egenskap av temasenter for geologiske miljødata. Spesifikasjonen er ment å dekke alle målestokker/kartserier, med andre ord også aggregert geologisk informasjon;fagområdestandard;4.0;Gyldig;Geologi Generell del 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0 EAPK_E628A7A2_8B8F_4ed2_BF2C_41B9C38FACA9;Geologi Generell del 5.0 utkast;;fagområdestandard;5.0;Utkast;Geologi Generell del 5.0 utkast;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast