Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_67954ED7_F17E_4f88_9688_DDF911809502;Veglenke;Pakke med objekttypen som representerer lenker i vegnettet;pakke;1.0;Gyldig;Veglenke;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Veglenke EAPK_6F9960D6_6B16_4be6_AC44_B20BDE743075;NVDB objekttyper;Pakke med objekter hentet ut fra NVDB objektkatalogen;pakke;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper EAPK_628B3E9E_321E_42e0_AB6B_F83A3350B51C;Fellesegenskaper;Pakke med abstrakte objekter som inneholder fellesegenskaper som arves ut i objektene;pakke;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Fellesegenskaper EAPK_D9FDE859_F0A6_4253_A439_01DA8D7F0FCB;Datatyper og kodelister;Pakke med alle datatyper og kodelister som brukes i datasettet;pakke;1.0;Gyldig;Datatyper og kodelister;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister EAID_49B191DA_AE9D_42ba_800B_1DD28B4DC8DD;Realisering av fellesegenskaper;;diagram;2.0.2;Gyldig;Elveg 2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0 EAID_0211135B_6213_4ab4_85C3_5C7D396CAE5D;Realisering av kodelister;;diagram;2.0.2;Gyldig;Elveg 2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0 EAID_1E701D9E_A978_4b5d_8782_0EBBAD40B421;Realisering av Veglenke og NVDB objekttyper;;diagram;2.0.2;Gyldig;Elveg 2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0 EAID_E0C651ED_9D96_4bdd_9954_8252AFFA6471;Hoveddiagram;;diagram;2.0.2;Gyldig;Elveg 2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0 EAID_75197986_DF28_485f_8E67_1F02B29DFDAC;Realisering av datatyper;;diagram;2.0.2;Gyldig;Elveg 2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0 EAID_56A901E8_64AB_40e1_A704_D515CEBABAA6;Pakkerealisering Elveg 2.0;;diagram;2.0.2;Gyldig;Elveg 2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0 EAID_4EB346CC_BBF3_4f2f_81E7_BFB9295E4527;Veglenke med datatyper og kodelister;;diagram;2.0.2;Gyldig;Elveg 2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0 EAID_F8B755A2_7B2B_4f6f_9A2C_6FDDD4014443;NVDB-objekter med kodelister;;diagram;2.0.2;Gyldig;Elveg 2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0 EAID_D8A758CE_611B_4a32_8ACA_1EB5703C2E79;Fellesegenskaper med datatyper og kodelister;;diagram;2.0.2;Gyldig;Elveg 2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0